Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 17/01/2023, 16:00
Triển khai quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ Bảo hiểm y tế, tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng dịch vụ công
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/01/2023 | Đoan Trang

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên Cổng dịch vụ công.

Theo đó, BHXH tỉnh tổ chức triển khai Quyết định số 3510/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và Quyết định số 3511/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công.

Các sở, ban, ngành và các cấp theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH tỉnh; BHXH cấp huyện lập danh sách người thuộc các nhóm đối tượng thuộc hộ nghèo đa chiều, hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình, chuyển về ngành BHXH cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu để triển khai quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT, tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công được kịp thời, đúng quy định.

Nguồn dữ liệu phải đảm bảo khớp đúng với dữ liệu đang quản lý được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm các trường thông tin như: Số định danh cá nhân, họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính.

Định kỳ khi có thay đổi thông tin các nhóm đối tượng trên thì phải thường xuyên cung cấp thông tin dữ liệu về cơ quan BHXH tỉnh, huyện để cập nhật kịp thời, chính xác nhằm đảm bảo triển khai đúng quy định.

Văn bản 

Lượt người xem:  Views:   316
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành