Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 19/11/2021, 22:00
Tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/11/2021 | Đoan Trang

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường phối hợp thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, triển khai, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo theo đúng quy định. Chủ động xây dựng và triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn nhưng chưa được xử lý; chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra tình trạng trễ hạn trong việc giải quyết hồ sơ, TTHC của cá nhân, tổ chức thuộc lĩnh vực, ngành, địa phương mình quản lý.

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các sở, ban, ngành xây dựng và hoàn thiện biểu mẫu điện tử tương tác trước ngày 20/11/2021; phối hợp với các sở, ngành liên quan tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến thay cho trực tiếp; hoàn thành tích hợp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh tất cả các TTHC đủ điều kiện thực hiện mức độ 3, mức độ 4 trước ngày 01/01/2022.

Đồng thời, tổng rà soát, báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai, thực hiện các dự án, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông cập nhật TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố và đang có hiệu lực trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; khắc phục các lỗi quy trình điện tử trên Hệ thống phần mềm một cửa cấp huyện, cấp xã trước ngày 20/11/2021 và phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý các tồn tại, đảm bảo sự kết nối thông suốt giữa phần mềm Vilis và Hệ thống một cửa của tỉnh trước ngày 30/11/2021. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức định hướng cho Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, các cơ quan thông tin đại chúng, UBND huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia, hưởng ứng việc thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến, góp phần tạo tiền đề trong việc xây dựng chính quyền điện tử...

Văn bản ​​

Lượt người xem:  Views:   240
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành