Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 09/06/2021, 17:00
Đảm bảo 100% người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/06/2021 | Đoan Trang

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2021 (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, Kế hoạch thực hiện nhằm đảm bảo 100% người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thăm hỏi, tặng quà, trợ giúp thông qua các hình thức khác nhau; 100% các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi.

Chủ đề Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2021 là "Chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn".

Từ tháng 6/2021 đến hết tháng 7/2021, các cấp chính quyền, các ngành, MTTQ, đoàn thể, Hội người cao tuổi triển khai Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2021 với chủ đề "Chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn" đến cơ sở; rà soát, nắm chắc đối tượng người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp; triển khai tuyên truyền về "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam"; các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; "Già hóa dân số", pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi; tổ chức vận động tài trợ để hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Từ tháng 7/2021 đến hết tháng 9/2021, nhân ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7 tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám tư vấn sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi là thương binh, thuộc gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; tiếp tục triển khai tuyên truyền về "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam"; các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; "Già hóa dân số", pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi; chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức các hình thức hoạt động trong tháng 10/2020.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, tổ chức thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, có hoàn cảnh khó khăn; tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn chưa có chế độ Bảo hiểm y tế, tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; mổ mắt thay thủy tinh thể, giải phóng mù lòa cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh hoạt động tuyên tuyền, trao đổi, tọa đàm về truyền thống của người cao tuổi nhân Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao người cao tuổi.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Song song đó, triển khai Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; triển khai Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Phối hợp Hội Người cao tuổi tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách đối với người cao tuổi. Chỉ đạo phòng Lao động -Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã và thành phố rà soát nắm tình hình người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa, bị khuyết tật; tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách đối với người cao tuổi.

Kế hoạch 

Lượt người xem:  Views:   1312
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành