Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 04/06/2019, 15:00
Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/06/2019 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020.

 

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo, các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo, những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam, phát triển kinh tế biển, đảo, đặc biệt là những ngành kinh tế mũi nhọn...; tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, các Cổng/Trang thông tin điện tử, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã.

Cùng với đó, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, biện pháp cụ thể tăng cường hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; xây dựng, biên soạn tài liệu cho các Bộ, ngành, địa phương nhằm cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam…; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức và phổ biến các văn bản pháp luật về biển, đảo cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt giáo viên giảng dạy các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng trong các cơ sở giáo dục, trường dạy nghề trong toàn tỉnh

Tải về Kế hoạch ​

Lượt người xem:  Views:   740
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành