Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 04/01/2019, 22:00
Tổ chức sơ kết 03 năm Chương trình số 1122/CTPH-UBND-BDV ngày 14/4/2016 và tổng kết "Năm dân vận chính quyền" 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/01/2019 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tổ chức sơ kết 03 năm Chương trình số 1122/CTPH-UBND-BDV ngày 14/4/2016 và tổng kết "Năm dân vận chính quyền" 2018.

Theo đó, để đánh giá kết quả đạt được qua 03 năm thực hiện Chương trình số 1122/CTPH-UBND-BDV, tổng kết Kế hoạch số 28-KHPH/DV-UBND, qua đó, rút kinh nghiệm để phát huy những mặt làm được, khắc phục những mặt hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình, đề ra các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới, đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành xây dựng báo cáo tổng kết Kế hoạch số 28-KHPH/DV-UBND; UBND cấp huyện xây dựng báo cáo tổng kết Kế hoạch số 28-KHPH/DV-UBND và phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp xây dựng báo cáo 03 năm thực hiện Chương trình số 1122/CTPH-UBND-BDV.

UBND tỉnh dự kiến tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình số 1122/CTPH-UBND-BDV và tổng kết Kế hoạch số 28-KHPH/DV-UBND trong Quý I năm 2019. Sở Nội vụ chủ động phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy thống nhất thời gian và thông báo cụ thể đến các đơn vị, địa phương. Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tùy theo tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương có thể tổ chức hội nghị riêng hoặc lồng ghép chung với các nội dung khác tương tự, liên quan. Thời gian tổ chức hội nghị do cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, quyết định nhưng đảm bảo trước ngày 28/02/2019.

UBND cấp huyện quyết định tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, số lượng cụ thể do UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 51 tập thể và 61 cá nhân thuộc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi danh sách, báo cáo thành tích (02 bản) đối với các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng về Sở Nội vụ chậm nhất trước ngày 31/01/2019.

Văn bản ​​​

Lượt người xem:  Views:   1682
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành