Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 19/12/2018, 14:00
Công khai dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Bình Dương năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/12/2018 | Đoan Trang

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Theo đó, giao dự toán tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Bình Dương năm 2019 là 54.500 tỷ đồng bao gồm thu nội địa là 40.000 tỷ đồng và thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu là 14.500 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương là 20.239 tỷ đồng bao gồm chi cân đối ngân sách địa phương là 19.000 tỷ đồng, trong đó: Chi đầu tư phát triển 7.650 tỷ đồng, chi thường xuyên 10.645 tỷ đồng, chi trả nợ lãi vay 55 tỷ đồng, dự phòng ngân sách 650 tỷ đồng; chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (nguồn vốn tỉnh vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ) là 1.193 tỷ đồng và dự toán chi từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông do Trung ương bổ sung có mục tiêu về cho ngân sách địa phương là 46 tỷ đồng.

Sở Tài chính quyết định giao dự toán chi tiết năm 2019 cho từng cơ quan, đơn vị; đồng thời tổ chức triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành giao dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc và các xã, phường, thị trấn.​

Quyết định​ ​​​​​

Lượt người xem:  Views:   2557
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành