Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 03/07/2018, 10:00
Kế hoạch hoạt động và kinh phí năm 2018 của dự án "Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 - 2020"
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/07/2018 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động và kinh phí năm 2018 của dự án "Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 – 2020" do Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét tài trợ (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là phấn đấu giảm 25% số trường hợp nhiễm HIV do tiêm chích ma túy và 20% số người nhiễm HIV do quan hệ tình dục so với năm 2015; đạt 90% số người còn sống nhiễm HIV biết được tình trạng HIV của mình; đạt 90% người nhiễm HIV được điều trị ARV và 90% số người điều trị ARV có tải lượng vi rút HIV thấp dưới ngưỡng ức chế, đồng thời đảm bảo quá trình chuyển sang cơ chế hỗ trợ tài chính trong nước thông qua Bảo hiểm y tế được thuận lợi nhất; củng cố hệ thống thông tin để có chiến lược, giải pháp hiệu quả ứng phó với dịch HIV/AIDS.

Tổng số vốn thực hiện Kế hoạch là 81.434 đô la Mỹ (tương đương 1.841.255.004 đồng), trong đó, vốn từ nguồn Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS là 78.964 đô la Mỹ (tương đương 1.785.455.004 đồng) và vốn từ nguồn kinh phí địa phương là 2.470 đô la Mỹ (tương đương 55.800.000 đồng).

Sở Y tế tổ chức và triển khai các hoạt động như nội dung đã phê duyệt; thực hiện đúng các chế độ chi tiêu theo các quy định quản lý tài chính của Việt Nam và được Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét phê duyệt; báo cáo định kỳ và đột xuất lên Bộ Y tế, các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ và Quỹ toàn cầu. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Lượt người xem:  Views:   1063
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành