Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 28/03/2018, 19:00
Triển khai Quy chế theo dõi, thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/03/2018 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​​ về việc triển ​khai Quy chế theo dõi, thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phân công cụ thể cán bộ, công chức của đơn vị mình theo dõi, thống kê, tham mưu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao; phối hợp với cán bộ đầu mối của Văn phòng UBND cập nhật kết quả trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi kết nối, liên thông từ Văn phòng Chính phủ với UBND tỉnh.

Ngay khi nhận được văn bản giao nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ, Văn phòng UBND tỉnh phải rà soát nội dung nhiệm vụ, phân loại và kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện; phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả tự kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, lập báo cáo định kỳ, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 25 hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu công việc…

Đơn vị được giao chủ trì triển khai nhiệm vụ, khi nhận được văn bản, phải phân công cụ thể phòng, ban, công chức của đơn vị tham mưu triển khai, theo dõi thường xuyên và cập nhật kết quả thực hiện lên hệ thống; chủ động triển khai hoặc phối hợp với các sở​​, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao; đảm bảo 100% nhiệm vụ được triển khai thực hiện kịp thời và hoàn thành đúng thời hạn quy định…

Lượt người xem:  Views:   776
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành