Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 13/02/2018, 11:00
Thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/02/2018 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​​ thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường (TNMT) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhim vụ được giao thực hiện các đề tài, dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước có trách nhiệm giao nộp dữ liệu cho các cơ quan chuyên môn thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu v TNMT theo quy định của pháp luật.

Đối tượng thu thập: Đối với cấp tỉnh, gồm có Sở TNMT, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore; đối với cấp huyện, gồm có Phòng TNMT cấp huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Nội vụ, UBND các xã, phường, thị trấn.

Danh mục dữ liệu thu thập: Dữ liệu về đất đai; dữ liệu về địa chất và khoáng sản; dữ liệu về tài nguyên nước; dữ liệu về môi trường; dữ liệu về kiểm lâm; dữ liệu về giao thông, thủy lợi; hồ sơ, kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về TNMT đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết; hồ sơ, kết quả của các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ có liên quan đến ngành TNMT; các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Bộ TNMT, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành về lĩnh vựcTNMT; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật định mức kinh tế - kỹ thuật về TNMT và các dữ liệu khác liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước về TNMT; nhóm tài liệu hình thành phổ biến chung trong hoạt động của các đơn vị.

Lượt người xem:  Views:   1699
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành