Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 21/10/2016, 16:00
Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác Thường trực Tổng điều tra Kinh tế tỉnh Bình Dương năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/10/2016 | Phương Chi

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2786/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác Thường trực Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bình Dương năm 2017.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bình Dương năm 2017 (BCĐ) do ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng BCĐ; ông Ngô Văn Mít - Cục trưởng Cục Thống kê làm Phó Trưởng Ban Thường trực.

BCĐ có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo đúng phương án và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. Cơ quan Thường trực của BCĐ đặt tại Cục Thống kê tỉnh Bình Dương; BCĐ sử dụng bộ máy, con dấu, tài khoản của Cục Thống kê trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên BCĐ và Tổ Công tác Thường trực giúp việc BCĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải tán sau khi kết thúc công tác tổng điều tra.

Thành phần BCĐ và Tổ Công tác Thường trực

1. Trưởng BCĐ: Ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND Tỉnh;

2. Phó Trưởng Ban Thường trực: Ông Ngô Văn Mít - Cục trưởng Cục Thống kê (CTK);

3. Các thành viên BCĐ:

- Bà Luân Thị Sang - Phó Cục trưởng CTK, Thành viên Thường trực BCĐ, Tổ trưởng Tổ Công tác Thường trực giúp việc BCĐ;

- Ông Phú Hữu Minh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Lê Hồng Quân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Hà Minh Trung - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Ông Ngô Tùng Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Bà Nguyễn Phương Dung - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Nguyễn Văn Khanh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Nguyễn Phú Yên - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ông Huỳnh Đình Trí - Phó Cục trưởng Cục Thuế;

- Bà Lê Thị Quý - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước;

- Ông Bùi Thiện Khải - Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình;

- Ông Bao Văn Tâm - Phó Cục trưởng CTK;

- Bà Phạm Thị Hiền - Phó Cục trưởng CTK.

4. Tổ Công tác Thường trực giúp việc BCĐ:

- Bà Huỳnh Thị Kim Oanh - Trưởng Phòng Thống kê Công nghiệp, CTK;

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Trưởng Phòng Thống kê Thương mại, CTK;

- Bà Nguyễn Kim Hồ - Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, CTK;                                           

- Ông Nguyễn Duy Khiêm - Trưởng Phòng Kế hoạch phát triển các ngành kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Trần Khắc Tuấn - Phó Trưởng Phòng CCHC - ĐGHC, Sở Nội vụ;                     

- Ông Nguyễn Việt Tiến - Chuyên viên Phòng LĐ - TL - BHXH, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;                     

- Bà Hồ Thị Kim Ngân - Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo;                   

- Ông Nguyễn Gia Toàn - Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Sở Y tế;

- Ông Lương Ngọc Dũng - Kế toán, Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Thái Phú Cường - Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Phó Trưởng Phòng Kê khai kế toán thuế, Cục Thuế;

- Ông Huỳnh Kim Tuấn - Phó Trưởng Phòng Kế toán, Kho bạc Nhà nước.


Lượt người xem:  Views:   1824
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành