Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 12/06/2015, 05:08
Công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật đất đai
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/06/2015
  TTĐT- Ngày 11-6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1861/UBND-KTN về việc “Công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật đất đai”.
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, nghiên cứu các nội dung yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2116/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28/5/2015; tổ chức thực hiện công bố, công khai thông tin liên quan đến việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quản lý, sử dụng đất đai theo đúng quy định của pháp luật đất đai.
 
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ rà soát, tổng hợp các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai và tình hình xử lý vi phạm đất đai trên toàn địa bàn tỉnh. Qua đó, lập báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.
  
Hoài Hương
Lượt người xem:  Views:   278
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành