Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 09/05/2011, 07:59
Bình Dương phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/05/2011
TTĐT - Ngày 27/4/2011, UBND tỉnh Bình Dương đã ra Chỉ thị số 09/CT-UBND phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2011 và kế hoạch 05 năm (2011-2015).
Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong kế hoạch 5 năm (2011-2015) để đề ra các mục tiêu thi đua cụ thể từng năm, từng đợt để có kế hoạch, biện pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Trước mắt thực hiện tốt và có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 21/2/2011 của Chính phủ.
 
Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời gắn phong trào thi đua với tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, khó khăn, bức xúc, thiết thực như: duy trì ổn định sản xuất-kinh doanh, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân và người lao động trong các doanh nghiệp, giảm tai nạn giao thông, thực hành tiết kiệm chống lãng phí…
 
Phát động các phong trào thi đua yêu nước có tác dụng trực tiếp đến việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân vững mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
Mai Xuân
Lượt người xem:  Views:   136
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành