Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 01/07/2014, 08:51
Bình Dương điều chỉnh việc đăng ký thuê lại đất trong các khu công nghiệp của doanh nghiệp có biến động do chuyển nhượng vốn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/07/2014
    TTĐT - Ngày 23/6/2014, UBND tỉnh đã có công văn 1998/UBND-KTN cho ý kiến về việc đăng ký biến động do chuyển nhượng vốn của các doanh nghiệp thuê lại đất trong các khu công nghiệp.
  
Theo đó, đối với các trường hợp chuyển nhượng vốn của các doanh nghiệp thuê lại đất trong các khu công nghiệp (đã được Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép kinh doanh phát sinh trước đây), sẽ được Cục Thuế tính toán số tiền thuế phát sinh do chuyển nhượng vốn giữa các bên. Sau khi các doanh nghiệp thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về chuyển nhượng vốn, hoặc có xác nhận của Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện chỉnh lý biến động đổi tên cho các doanh nghiệp theo quy định.
 
Đối với các trường hợp nhận chuyển nhượng vốn của các doanh nghiệp thuê lại đất trong các khu công nghiệp, phát sinh mới từ nay trở về sau, nếu trường hợp chuyển nhượng một phần vốn góp thì giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore khi cấp (hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép kinh doanh) thì yêu cầu doanh nghiệp liên hệ Cục Thuế - để thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh do chuyển nhượng vốn theo quy định. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ góp vốn (có chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất), khi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore cấp hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, hoặc giấy phép kinh doanh thì yêu cầu doanh nghiệp liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường, để được hướng dẫn thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định của Luật Đất đai theo quy định. 
  
Hoàng Phạm
Lượt người xem:  Views:   345
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành