Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 20/05/2013, 05:18
Bình Dương chỉ thị tổ chức nghiêm túc kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2013
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/05/2013
   TTĐT - Thực hiện Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 và được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013, Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 13 tháng 5 năm 2013, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ...
  
Nhằm đảm bảo cho kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm kết quả thi phản ánh đúng chất lượng dạy và học, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2013 của tỉnh thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đã được phân công.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch chỉ đạo các Trường trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật - hướng nghiệp trong tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện về ôn tập kiến thức cho học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thành lập Hội đồng in sao đề thi, các Hội đồng coi, chấm thi, phúc khảo kỳ thi theo quy định tại Điều 47 của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông hiện hành. Phối hợp với các sở, ban, ngành để tổ chức tốt kỳ thi. Quán triệt Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục", đảm bảo tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, công bằng và chính xác.
 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban bảo vệ và phục vụ kỳ thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể liên quan ở địa phương thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn tuyệt đối cho khu vực bên ngoài các Hội đồng thi. Có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn với Chủ tịch Hội đồng coi thi.
  
Các cơ quan, ban ngành liên quan tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền rộng rãi thông tin về kỳ thi trong nhân dân và học sinh; giải quyết kinh phí tổ chức kỳ thi, kinh phí trang bị các thiết bị phục vụ công tác thi kịp thời theo đúng quy định của Bộ Tài chính; bảo quản và chuyển giao các bưu kiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi đến nhanh chóng, an toàn, đầy đủ, đảm bảo bí mật; bảo vệ bộ phận nhận giao đề thi, bảo vệ các Hội đồng thi, hội đồng in sao đề thi, bộ phận phách, giám sát tổ chấm thi trắc nghiệm.
  
Đồng thời, thực hiện tốt công tác y tế tại các Hội đồng thi, tại vòng 3 của hội đồng in sao đề thi. Đảm bảo các điều kiện về điện thắp sáng, điện cho các thiết bị máy tính hoạt động. Tổ chức đưa đón học sinh đến địa điểm thi.
   
Đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đến Sở Giáo dục và Đào tạo, các Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi và ngược lại.
   
  Hoài Hương
Lượt người xem:  Views:   271
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành