Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 24/09/2015, 01:54
Điều chỉnh kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/09/2015
  
TTĐT - Ngày 18/9/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc "Điều chỉnh Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của UBND tỉnh Bình Dương năm 2015" ban hành kèm theo Quyết định số 4373/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh.
  
Theo đó, bãi bỏ 23 dự thảo văn bản QPPL; bổ sung 13 dự thảo văn bản QPPL đối với các văn bản đã đăng ký ban hành năm 2015.
 
Các dự thảo văn bản QPPL do các cơ quan, đơn vị tham mưu, soạn thảo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Xây dựng, Sơ Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương.

Mai Xuân
Lượt người xem:  Views:   529
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành