Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 7, Ngày 07/02/2015, 10:54
Thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/02/2015
  
TTĐT - Ngày 05-02, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 398/UBND-KTN về việc “Thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13”.
  
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đầy đủ các nội dung đã được quy định cụ thể của Luật Xây dựng 2014.

Riêng một số nội dung của Luật Xây dựng 2014 chưa được quy định cụ thể thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số số 3482/BXD-HĐXD và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Xây dựng năm 2003 nhưng không trái với quy định của Luật Xây dựng 2014.

 

 
MỘT SỐ NỘI DUNG LUẬT XÂY DỰNG 2014 CHƯA ĐƯỢC QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
 
1. Về phân loại dự án đầu tư xây dựng và phân cấp công trình xây dựng;
 
2. Về chủ đầu tư và hình thức quản lý dự án;
  
3. Về lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng;
 
4. Về thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở;
 
5. Về thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng;
 
6. Về cấp giấy phép xây dựng;
 
7. Về quản lý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng.
 

Hoài Hương

Lượt người xem:  Views:   342
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành