Trả lời phản ánh kiến nghị
 

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Trí Nhân; địa chỉ: Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

 
 

​TTĐT - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH thép Kim Yến (Địa chỉ: Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh).

 
 

​TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Đậu Thị Hà Giang; địa chỉ thường trú: Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

 
 

​TTĐT - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Bùi Văn Quang; địa chỉ thường trú: TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Trí NhânKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Trí Nhân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Trí Nhân; địa chỉ: Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

1/5/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Trí Nhân đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về nội dung phản ánh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau: Theo Quyết định số 06/QĐ-SKHĐT ngày 27/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, thẩm quyền giải quyết nội dung đơn phản ánh của ông Nguyễn Trí Nhân thuộc thẩm quyền của Phòng Đăng ký kinh doanh. Phòng Đăng ký kinh doanh đã tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý và giải quyết đơn phản ánh của ông Nguyễn Trí Nhân. Ngày 17/12/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh có Giấy mời số 1698/GM-ĐKKD mời ông Nguyễn Trí Nhân để làm rõ nội dung Đơn phản ánh, tuy nhiên đến ngày hẹn không liên lạc được ông Nguyễn Trí Nhân.

Ngày 18/12/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh có văn bản số 170/ĐKKD gửi Phòng Kinh tế đối ngoại về việc xác định Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương do ông Nguyễn Trí Nhân nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động tại Phòng Đăng ký kinh doanh có đăng ký dự án không. Ngày 23/12/2020, Phòng Kinh tế đối ngoại có văn bản số 174/CV-KTĐN về việc góp ý kiến về dự án của Chi nhánh Công ty cổ phần Greenfeed, trong đó có nội dung: "Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam đăng ký hoạt động cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi: gia súc, gia cầm, thủy hải sản do công ty sản xuất và không có đăng ký thực hiện dự án sản xuất tại địa điểm nêu trên".

Ngày 25/12/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh có thông báo số OD-0569142/20 về việc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương qua mạng điện tử đã hợp lệ. Đồng thời, Phòng Đăng ký kinh doanh có văn bản số 1741/DKKD gửi ông Nguyễn Trí Nhân biết. 

Sau khi nhận hồ sơ bằng bản giấy hợp lệ theo quy định tại khoản 6 Điều 38 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc chấm đứt hoạt động chi nhánh theo đúng quy định.

Văn bản​ 

Phương Chi
Trả lời kiến nghị cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IXTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/5/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

​I. Thành phố Thủ Dầu Một

* Những câu có nhiều địa phương cùng kiến nghị: câu 1 (phường Chánh Nghĩa phường Định Hòa); câu 2 (phường Tương Bình Hiệp; phường Hiệp An và phường Định Hòa); câu 3 (phường Hiệp An và phường Phú Hòa);

1. Cử tri Võ Tấn Đạt khu phố 9, phường Chánh Nghĩa và Cử tri Nguyễn Văn Hoành, khu phố 2, phường Định Hòa: Phản ánh hiện nay nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất ở để xây dựng nhà của nhân dân là rất lớn, tuy nhiên các hộ dân không đủ điều kiện về tài chính để đóng tiền chuyển mục đích sử dụng đất; Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất có hiệu lực thì người dân không còn được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích đất ở, gây khó khăn hoàn cảnh sống của nhiều người đang gặp khó khăn về nhà ở. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, trình Chính phủ điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế là tiếp tục cho người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất hoặc căn cứ tính cấp thiết có thể ưu tiên cho những trường hợp thật sự khó khăn.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ, quy định: Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng sang đất ở để xây dựng nhà không thuộc trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất. Việc điều chỉnh đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP, ảnh hưởng đến các hộ dân đang gặp khó khăn về tài chính có nhu cầu chuyển mục đích để xây dựng nhà ở thật sự. Do đó, trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo Bộ Tài chính xem xét kiến nghị của cử tri.

2. Cử tri Nguyễn Văn Hiếu, khu phố 7, phường Tương Bình Hiệp; cử tri Hồ Văn Tươi, khu phố 8, phường Hiệp An và Cử tri Phạm Thị Dung, khu phố 4, phường Định Hòa: Trước đây đều có ý kiến đề nghị cho biết từ năm 2002 đến nay tình hình thu phí của Trạm Thu phí Suối Giữa như thế nào? khi nào Trạm Thu phí Suối Giữa ngưng thực hiện thu phí để tạo điều kiện cho địa phương phát triển hoặc có chế độ hỗ trợ cho người dân sinh sống ở gần khu vực trạm thu phí để người dân không phải mất chi phí qua trạm khi đi lại trong phạm vi gần. Đề nghị UBND tỉnh có chế độ hỗ trợ cho những hộ dân sống gần khu vực trạm thu phí và HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát đối với nội dung này để có câu trả lời thấu đáo cho cử tri.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời: 

- Về thời gian ngưng thu phí:

+ Quốc lộ 13 đoạn từ Km1+248 đến Km28+178 thời gian thu phí 35 năm (từ năm 2002 đến năm 2037) theo  hợp đồng số 1009/HĐ.BOT.UB ngày 21/4/2000 được ký kết giữa Ủy ban với Tổng Công ty Becamex IDC.

+ Quốc lộ 13 đoạn từ Km28+178 đến cầu Tham Rớt thời gian thu phí 33 năm (từ năm 2004 đến năm 2037) theo hợp đồng số 221/HĐ.BOT.UB ngày 15/01/2004 được ký kết giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương với Tổng Công ty Becamex IDC.

- Về tình hình thu phí: Sở GTVT sẽ trao đổi làm việc với các ngành liên quan để trả lời cho cử tri được rõ.

- Về chế độ hỗ trợ người dân sinh sống ở gần khu vực trạm thu phí: Sở GTVT sẽ phối hợp Tổng Công ty Becamex IDC xem xét, báo cáo UBND tỉnh.

* Thường trực HĐND tỉnh trả lời:

Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ giám sát UBND tỉnh trong việc giải quyết và trả lời nội dung kiến nghị này theo đúng quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

3. Cử tri Phan Thị Kế, khu phố 7, phường Hiệp An và Cử tri khu phố 9, phường Phú Hòa: Phản ánh Bộ Sách giáo khoa Lớp 1 theo chương trình cải cách mới (ví dụ như bộ sách Cánh Diều) dùng quá nhiều từ vùng miền, bài đọc quá dài với nhiều từ rất khó hiểu, nội dung chưa phù hợp cho các em học sinh mới bước vào học lớp 1. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương xem xét có ý kiến, kiến nghị chỉnh sửa lại cho phù hợp hơn.

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ GDĐT đã phê duyệt 5 bộ SGK, trong đó có bộ sách Cánh Diều để các địa phương, cơ sở giáo dục lựa chọn, đưa vào giảng dạy. Trước phản ánh về sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều (Nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, GS. Nguyễn Minh Thuyết chủ biên) có một số nội dung chưa phù hợp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã yêu cầu Hội đồng quốc gia thẩm định, rà soát lại. Sau đó, Bộ GDĐT làm việc với tác giả thống nhất chỉnh sửa, bổ sung ngữ liệu để giáo viên thay thế một số đoạn, bài đọc cho phù hợp hơn với học sinh lớp 1 như bài Cua, bò và đàn cá; Hai con ngựa; Lừa, thỏ và cọp, ... Một số từ ngữ khó hiểu được thay thế như nhá, nom, quà... quà, chén... Hội đồng thẩm định cũng đề nghị tác giả khi chọn văn bản thay thế không sử dụng truyện ngụ ngôn hoặc các đoạn, bài đa nghĩa; nên lựa chọn trong kho tàng văn học Việt Nam.

Bộ GDĐT đã yêu cầu nhà Nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và tác giả khẩn trương xây dựng phương án chỉnh sửa, hiệu đính để kịp thời, thuận lợi cho giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học. Trước mắt, Bộ GDĐT hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên sử dụng các ngữ liệu được thay thế, bổ sung để dạy học trong học kỳ I; hoàn thiện việc điều chỉnh những chi tiết trên trước ngày 25/11.

"Việc để xảy ra bức xúc trong dư luận xã hội về một số điểm chưa phù hợp trong SGK môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều có trách nhiệm của Bộ GDĐT, Hội đồng thẩm định và tác giả". Trong đó, việc truyền thông triển khai chương trình SGK mới chưa tốt; phản hồi về những điểm chưa phù hợp chưa kịp thời.

Trong thời gian tới, Bộ GDĐT chỉ đạo Nhà xuất bản phát hành sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều in thêm tài liệu chỉnh sửa, bổ sung và phát hành miễn phí cho học sinh lớp 1 và các trường đang sử dụng sách này.

Đối với tỉnh Bình Dương thực hiện theo đúng các quy trình hướng dẫn Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GDĐT về việc lựa chọn sách giáo khoa do các trường thực hiện. Các trường nghiêm túc triển khai trong quá trình chọn sách, sách Cánh diều môn Tiếng Việt chiếm tỷ lệ thấp 24,4% toàn tỉnh. Trong khi chờ Bộ GDĐT điều chỉnh qua phản ánh của phụ huynh, truyền thông về những bất cập của sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1, Sở GDĐT chỉ đạo các trường chọn sách Cánh Diều môn Tiếng Việt họp tổ chuyên môn lớp 1 của trường để thống nhất điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp qua phản ánh của phụ huynh.

4. Cử tri Phạm Thị Lựa khu phố 3, phường Phú Thọ: Kiến nghị đối với trường hợp ông Lê Anh Triệu sinh năm 1946 khu phố 3, phường Phú Thọ là cựu chiến binh đã hưởng chế độ một lần là 6 năm kháng chiến chống Mỹ về phục viên năm 1974, hưởng BHYT 80%. Hiện nay đề nghị được hưởng chế độ bảo hiểm y tế 100 %.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời:

Đối với trường hợp của ông Lê Anh Triệu, đề nghị ông liên hệ với cán bộ Lao động thương binh và xã hội cấp xã để nộp hồ sơ, cung cấp giấy tờ chứng minh là cựu chiến binh để được UBND cấp xã phê duyệt, nếu đúng đối tượng là cựu chiến binh thì sẽ được UBND cấp xã lập danh sách đề nghị cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT theo quy định.

5. Cử tri Châu Thị Nga khu phố 9, phường Chánh Nghĩa: Đề nghị tỉnh xem xét tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội ở các cấp và ấp, khu phố trên địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương quy định tại điểm a và điềm b là không phù hợp đề nghị xem xét lại; Dùng từ "bồi dưỡng" trong Khoản 3 này và không phù hợp, đề nghị giải thích cụ thể.

Sở Nội vụ trả lời:

Khoản 6, Điều 2, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định "… UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố." Trên cơ sở quy định của Chính phủ, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh như sau:

Tại Khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND quy định:

"3. Khoán mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố

a) Phó Trưởng ấp, khu phố 1,2 x mức lương cơ sở/người/tháng;

b) Chi hội trưởng các đoàn thể ở ấp, khu phố (gồm Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi): 0,5 x mức lương cơ sở/người/tháng"

Do đó, việc dùng từ "bồi dưỡng" tại Khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh là phù hợp với quy định của Chính phủ.

6. Cử tri Nguyễn Quốc Dũng khu phố 8, phường Hiệp Thành: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện chủ trương cấp huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương.

Sở Nội vụ trả lời:

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương và Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện việc xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương". Ngày 27/11/2017 Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn số 750/HD-SNV về việc thực hiện việc xét tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai phát sinh một số vướng mắc, do đó việc xét tặng Huy hiệu chưa được thực hiện. Trong thời gian tới, Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) sẽ tham mưu xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện xét tặng Huy hiệu theo quy định.

7. Cử tri Nguyễn Thị Hồng Thúy khu phố 5, phường Hiệp Thành: Đề nghị ngành chức năng điều chỉnh thời gian đèn tính hiệu giao thông tại 2 khu vực giao thông: ngã 5 đường Phạm Ngọc Thạch đường vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và điều chỉnh lại thời gian đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Đại lộ Bình Dương đường vào khu K8 Hoàng Hoa Thám phường Hiệp Thành.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

  - Về điều chỉnh thời lượng pha đèn giao lộ ngã 5, Phước Kiến: Thời gian qua, Sở GTVT đã nhiều lần phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Tổng Công ty Becamex IDC, Phòng Quản lý đô thị thành phố Thủ Dầu Một, kiểm tra, điều chỉnh thời lượng các pha đèn tín hiệu tại giao lộ này. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện gia tăng quá cao, nên tình trạng ùn tắc giao thông tại giao lộ này đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

- Về điều chỉnh thời lượng pha đèn giao lộ Quốc lộ 13 - đường vào khu K8: Thời gian qua, Sở GTVT đã nhiều lần phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Tổng Công ty Becamex IDC, Phòng Quản lý đô thị thành phố Thủ Dầu Một, nghiên cứu điều chỉnh, cơ bản phù hợp với lưu lượng phương tiện trên các hướng đi.

Nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại ngã 5 Phước Kiến, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp cùng với các sở, ngành, đơn vị hữu quan thống nhất phương án đầu tư xây dựng nút giao ngã 5 Phước Kiến, đã báo cáo, tham mưu UBND tỉnh tại Công văn số 4578/SGTVT-QLGT ngày 23/11/2020, theo hướng đầu tư xây dựng cầu vượt trước trên Quốc lộ 13 ở giai đoạn 1 và đầu tư xây dựng hầm chui theo trục đường Huỳnh Văn Cù – đường Phạm Ngọc Thạch ở giai đoạn 2.

 1. Cử tri Huỳnh Văn Liêm, khu phố 2, phường Phú Hòa kiến nghị:

(1) Phản ánh việc ô nhiễm môi trường của bãi rác cạnh Nghĩa trang Hoa viên Chánh Phú Hòa vì có mùi rất hôi thúi ảnh hưởng đến sức khỏe của dân sống xung quanh đã nhiều lần kiến nghị, nhưng chưa được xem xét giải quyết.

UBND thị xã Bến Cát trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thị xã Bến Cát xem xét, trả lời; sau khi có kết quả sẽ báo cáo trả lời cho cử tri được rõ.

(2) Phản ánh giá đất đền bù giải tỏa dự án đường Tạo lực từ thị xã Bến Cát đến Bàu Bàng hiện nay giá đền bù đất quá thấp so với giá thị trường, đề nghị xem xét lại giá đền bù cho phù hợp.

UBND huyện Bàu Bàng và UBND thị xã Bến Cát  trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Bàu Bàng và UBND thị xã Bến Cát   xem xét, trả lời; sau khi có kết quả sẽ báo cáo trả lời cho cử tri được rõ.

9. Cử tri Lê Văn Ngon, khu phố 9, phường Phú Hòa: Phản ánh việc thu giá nước sinh hoạt hiện nay rất cao so với giá nước sinh hoạt  ở thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Công ty cổ phần nước - Môi trường Bình Dương nước xem xét và điều chỉnh phù hợp.

Sở Tài chính trả lời:

Ngày 22/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2022. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/3/2018. Giá nước sạch dùng cho sinh hoạt các hộ dân cư theo hình thức 01 giá (không tính theo hình thức lũy tiến), cụ thể năm 2018 là 8.500 đ/m3, năm 2019 là 9.000 đ/m3 và năm 2020 là 9.500 đ/m3 mức tăng giá bình quân mỗi năm khoảng 5%. Nếu so sánh mức giá nước cho sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn tỉnh được áp dụng từ năm 2018 so với mức giá trước đây (theo Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 01/3/2015 của UBND tỉnh) thì mức tăng khoảng 10%. Nguyên nhân giá nước sạch tăng là do:

+ Tiền lương tối thiểu vùng từ 3.100.000 đồng/tháng lên 3.750.000 đồng/tháng (tỉ lệ tăng là 21%).

+ Các khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT, … tăng 23,5%.

+ Giá nguyên vật liệu tăng như: điện tăng 14%, hóa chất (Clor) tăng 32,8%.

+ Giá đồng hồ nước tăng 11%.

+ Thuế tài nguyên nước và dịch vụ rừng tăng 7,5% do điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên nước.

+ Phát sinh thêm tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 83,2 đồng/m3 theo Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ.

Giá nước cho sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương như đã nêu trên tăng là do các khoản chi phí hợp lý cấu thành tăng làm cho đơn giá nước cho sinh hoạt tăng. Qua so sánh cũng tương đương với mức giá của một số tỉnh như: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Phước.

10. Cử tri Nguyễn Văn Nết, khu phố 6, phường Phú Hòa: Đề nghị ngành chức năng xem xét đấu nối hệ thống chiếu sáng tại khu tập thể khu dân cư Đài truyền hình tỉnh Bình Dương.

Sở Xây dựng trả lời: Vấn đề này, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện.

11. Cử tri Lâm, khu phố 1, phường Phú Hòa: Đề nghị trả lời cho người dân biết về việc thu phí xử lý nước thải môi trường thu phí của người dân sử dụng nhằm mục đích gì?

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải là công cụ kinh tế trong quản lý môi trường dựa trên nguyên tắc "người gây ô nhiễm phải trả tiền". Việc thu phí nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và ý thức tổ chức công dân trong xử lý nước thải giảm thiểu ô nhiễm và tiết kiệm tài nguyên. Tại Việt Nam, việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải được thực hiện từ năm 2003 theo Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ và nay thực hiện theo Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định 53/2020/NĐ-CP).

Theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 53/2020/NĐ-CP thì đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường là nước thải công nghiệp thải vào nguồn tiếp nhận nước thải và nước thải sinh hoạt. Theo quy định tại Điều 9 của Nghị định 53/2020/NĐ-CP thì nguồn phí thu được sẽ được nộp vào ngân sách địa phương để sử dụng cho công tác bảo vệ môi trường; bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Quỹ bảo vệ môi trường của địa phương để sử dụng cho việc phòng ngừa, hạn chế, kiểm soát ô nhiễm môi trường do nước thải, tổ chức thực hiện các giải pháp, phương án công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải; còn 25% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường thu được cho tổ chức thu phí để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

12. Cử tri khu phố 6, phường Phú Hòa: Ý kiến trả lời của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, đến nay Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chưa bàn giao khu tập thể của cán bộ, nhân viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Vì vậy, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sớm bàn giao khu tập thể cho UBND thành phố tiếp nhận, quản lý.

Đài Phát thanh và Truyền hình trả lời: 

Vào năm 2016, Đài Phát thanh và Truyền hình đã có công văn số 505/PTTH-TCHC ngày 29/9/2016 kính gửi Phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân TP.Thủ Dầu Một để xin chuyển giao khu nhà ở cán bộ viên chức Đài. Sau đó Đài nhận được công văn hướng dẫn số 263/QLĐT-GT ngày 21/10/2016 của Phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân TP.Thủ Dầu Một để chuyển một số văn bản hồ sơ liên quan đến khu nhà ở này. Tuy nhiên sau đó chưa nhận được hướng dẫn thêm để hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết. Trong thời gian tới đây, Đài Phát thanh và Truyền hình sẽ tiếp tục liên hệ với các cấp, ngành liên quan để làm các thủ tục bàn giao theo quy định./.

13. Cử tri Nguyễn Thanh Lê, khu phố 6, phường Phú Mỹ: Phản ánh Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương phát nội dung không đúng theo lịch phát sóng của chương trình; đề nghị Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương có giải pháp khắc phục.

Đài Phát thanh và Truyền hình trả lời:  

- Lịch phát sóng chương trình của Đài thường được quảng bá 15 ngày trước ngày phát sóng. Đây là lịch phát sóng dự kiến có thể thay đổi. Thực tế có nhiều thay đổi trong kế hoạch phát sóng của các phòng, hoặc kế hoạch trao đổi chương trình của Đài với các đối tác.

- Lịch phát sóng của Đài còn bị thay đổi bởi các chương trình tiếp sóng các chương trình, sự kiện chính trị quan trọng của các Đài bạn và Đài Truyền hình Việt Nam....

- Một số chương trình của Đài Bình Dương phát sóng sau chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đã phải hủy bỏ khi chuong trình tiếp sóng Thời sự Đài THVN quá dài, chiếm mất thời lượng.

Nếu so sánh giữa chương trình được giới thiệu quảng bá trên báo hoặc quảng bá trước trên Đài và thực tế phát sóng, có vài chương trình thay đổi hoặc bị hủy phát sóng vì các lý do khách quan nêu trên. Tuy nhiên, những sự thay đổi đó đều được BTV thông báo trong chương trình phát sóng cập nhật hàng ngày được phát sóng trên các kênh vào thời điểm sáng, trưa và tối. Những thay đổi đột xuất đều có cập nhật trong "Chương trình thông báo lịch phát sóng hàng ngày lúc 5giờ 30, 12 giờ và 19 giờ".

14. Cử tri Lê Thị Thảo, khu phố 2, phường Phú Mỹ: Phản ánh việc trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện cho người dân chưa thuận tiện, người dân phải đến bưu điện để nhận tiền mặt. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho người dân được nhận tiền tại trụ sở UBND phường.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời:

Từ năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức có văn bản đồng ý triển khai phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện trong cả nước. BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống các Bưu cục của ngành Bưu điện. Đây cũng là giải pháp cải cách thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công và đảm bảo an toàn quỹ trong hoạt động chi trả các chế độ BHXH do ngành Bưu điện đảm nhận, tại tỉnh Bình Dương Ủy ban nhân tỉnh cũng đã đồng ý phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện trong toàn tỉnh và triển khai cùng với cả nước từ 2013.

Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, thời gian qua, ngành BHXH đã đặc biệt quan tâm đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng (thẻ ATM) để phục vụ người tham gia ngày càng tốt hơn. Vì vậy để thuận tiện trong việc nhận lương hưu cử tri có thể liên hệ điểm chi trả lương hưu của Bưu điện làm thủ tục nhận lương hưu qua tài khoản ATM hàng tháng, mà không phải đến trực tiếp nhận tiền mặt.

Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hiện nay được thực hiện thông qua tổ chức dịch vụ công theo quy định. Hiện tại chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng tại địa bàn tỉnh Bình Dương do Bưu điện điện tỉnh Bình Dương thực hiện. Cụ thể, tại phường Phú Mỹ-Tp Thủ Dầu Một- tỉnh Bình Dương, lịch chi trả là ngày 05 (mồng năm) hàng tháng được Bưu điện thông báo cho người hưởng, điểm chi trả tại trụ sở UBND phường Phú Mỹ. Trường hợp ngày 05 hàng tháng người hưởng không đến điểm chi trả là UBND phường để nhận tiền, người hưởng có thể đến nhận tiền của tháng đó tại Bưu điện thành phố Thủ Dầu Một từ ngày 06 đến ngày 25.

15. Cử tri Phạm Phương Quý, Thái Văn Rương, khu phố 3; Cử tri Trần Văn Đức, khu phố 5, phường Hòa Phú: Phản ánh Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương có thái độ phục vụ, chữa trị cho bệnh nhân không tận tình, chu đáo. Đề nghị chấn chỉnh đội ngũ y bác sĩ để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Sở Y tế trả lời:  

Thực hiện Thông tư 07/2014/TT-BYT và Quyết định số 2151/QĐ-BYT, Bệnh viện liên tục triển khai các hoạt động như: tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế, thành lập tổ công tác xã hội, tăng cường tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh qua đường dây nóng và hòm thư góp ý,... Bệnh viện đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thường quy, cũng như đột xuất về kỹ năng giao tiếp và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Từ đó, đưa ra những điểm hạn chế cần cải tiến, xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra sai sót, phát huy những kết quả tốt đã đạt được. Qua thời gian triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện, Bệnh viện ghi nhận thái độ phục vụ, ứng xử nhân viên bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn. Đồng thời, Bệnh viện vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động nêu trên để ngày càng hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một vài cá nhân có thái độ phục vụ, chữa trị cho bệnh nhân chưa tận tình, chu đáo, bệnh viện sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với các cá nhân này.

16. Cử tri Nguyễn Trọng Quyết, khu phố 5; Cử tri Phạm Phương Quý, khu phố 3, phường Hòa Phú: Đề nghị lắp đặt đèn chiếu sáng tại tuyến đường 32, 5C, 7B và bổ sung thêm đèn chiếu sang tại tuyến đường 15, 17 để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khu liên hợp.

Sở Xây dựng trả lời: Vấn đề này, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện.

17. Cử tri Thái Văn Rương, khu phố 3, phường Hòa Phú: Phản ánh về vấn đề ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp VSIP II, các công ty trong Khu công nghiệp lợi dụng lúc trời mưa lén xả chất thải ra Suối cầu Thợ Ụt gây ô nhiễm môi trường dòng suối. Đề nghị ngành chức năng tổ chức kiểm tra giám sát về việc xả chất thải của khu công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và xử lý theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:  

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên và Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore và ông Thái Văn Rương (cử tri phản ánh) tiến hành khảo sát các nguồn thải vào suối Cái, đoạn qua cầu Thợ Ụt vào ngày 02 tháng 12 năm 2020. Kết quả khảo sát cho thấy:

Đoạn suối Cái chảy qua cầu Thợ Ụt bắt nguồn từ Kênh tiêu Hòa Lợi là nơi tiếp nhận nước thải sau xử lý và nước mưa của Khu công nghiệp VSIP II, VSIP II-A,  Khu công nghiệp Đồng An 2; nước thải sinh hoạt, nước mưa của khu dân cư Phú Chánh A, khu dân cư Phú Chánh B và một phần nước thải sinh hoạt từ Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Bình Dương, xung quanh khu vực này không có cơ sở sản xuất nào, chỉ là khu vực canh tác hoa màu của người dân. Tổng lưu lượng nước thải đoạn suối Cái, chảy qua cầu Thợ Ụt có lưu lượng khoảng 22.000 m3/ngày, trong đó nước thải công nghiệp có lưu lượng khoảng 20.000 m3/ngày và nước thải sinh hoạt từ các khu vực dân cư khoảng 2.000 m3/ngày. Tại thời điểm khảo sát chất lượng nước suối Cái, đoạn qua cầu Thợ Ụt khá tốt, nước trong, không có mùi. Theo ý kiến của ông Thái Văn Rương thì trước đây có một số thời điểm nước suối cầu Thợ Ụt chuyển màu đen, tuy nhiên hiện tại thì dòng suối không có dấu hiệu bất thường, nước trong.

Qua kiểm tra, giám sát thông qua hệ thống quan trắc nước thải tự động và lấy mẫu định kỳ hàng tháng cho thấy các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp VSIP II, VSIP II-A và Khu Công nghiệp Đồng An đã đấu nối nước thải về Nhà máy xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp để xử lý; nước thải sau xử lý của các khu công nghiệp đạt quy chuẩn môi trường. Tuy nhiên vào thời điểm tháng 08 năm 2019, hệ thống thu gom nước thải của Công ty TNHH V&S Packaging Việt Nam nằm trong Khu công nghiệp VSIP II-A bị sự cố bể đường ống thu gom nước thải để nước thải mực in có màu xanh đen chảy ra cống thoát nước mưa của khu công nghiệp và chảy vào suối Cầu Thợ Ụt gây ô nhiễm. Ngay khi xảy ra vụ việc, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore kịp thời kiểm tra, xử lý đối với Công ty và Công ty đã cải tạo và khắc phục ngay sự cố.

Như vậy, các nguồn thải công nghiệp thải ra suối Cái, đoạn cầu Thợ Ụt đã được kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân trong Khu dân cư Phú Chánh A, Phú Chánh B chưa đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của các khu dân cư; đồng thời một phần nước thải của khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bình Dương thải ra suối Cái và đây là một trong những nguyên nhân làm ô nhiễm suối Cái đoạn qua cầu Thợ Ụt vào một số thời điểm.

Để cải thiện chất lượng nước mặt suối Cái, đoạn qua cầu Thợ Ụt, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) rà soát lại việc đấu nối của các hộ dân trong Khu dân cư Phú Chánh A, Phú Chánh B vào hệ thống thu gom nước thải của khu dân cư, đảm bảo toàn bộ nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường; đấu nối toàn bộ nước thải của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các hộ dân trong khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bình Dương về nhà máy xử lý nước thải đô thị Thủ Dầu Một để xử lý, không để tình trạng nước thải chưa qua xử lý chảy vào suối Cái. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tăng cường kiểm soát ô nhiễm đối với các doanh nghiệp và khu công nhiệp có lưu vực xả thải vào suối Cái, đoạn qua cầu Thợ Ụt.

18. Cử tri Nguyễn Văn Hoành, khu phố 2, phường Định Hòa: Phản ánh sau nội dung trả lời của UBND tỉnh tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh, đến nay khu tái định cư thuộc Khu quy hoạch các bệnh viện và một số công trình Nhà nước tại phường Định Hòa vẫn chưa được hoàn thiện như: cở sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh, chưa đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người dân (chưa đấu nối hệ thống thoát nước, nước sinh hoạt, không có đèn chiếu sáng, nước sạch, nhà vệ sinh không thoát được…) gây hôi thối, mất vệ sinh ảnh hưởng đến đời sống của người dân; người dân được cấp nền tái định cư nhưng chưa được cấp giấy CNQSD đất. Đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh sớm hoàn thành cơ sở hạ tầng và đề nghị cấp giấy CNQSD đất để đảm bảo cuộc sống cho người dân tại khu tái định cư.

Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh trả lời:

- Khu tái định cư Định Hòa giai đoạn 1 hiện nay đã được thi công hoàn chỉnh với các hạng mục: san nền, giao thông, cấp, thoát nước, điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc một cách đồng bộ và được kết nối với các tuyến đường trục của Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình của Nhà nước. Cụ thể:

+ Hệ thống điện sinh hoạt: đã hoàn tất và bàn giao cho Điện lực Thủ Dầu Một vận hành, cấp điện cho hộ dân.

+ Cấp nước: đã đấu nối và hiện Chi nhánh cấp nước Thủ Dầu Một đã cấp nước cho hộ dân.

+ Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước mưa, nước thải đã thi công hoàn chỉnh. Ban đã đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một tiếp nhận bàn giao từ năm 2018. Tuy nhiên, tại thời điểm này, các hệ thống trên chưa được kết nối với hạ tầng đường trục giao thông chính thuộc khu quy hoạch nên UBND thành phố Thủ Dầu Một chưa đồng ý tiếp nhận. Do đó, khu vực này chưa có điện chiếu sáng, hệ thống giao thông, thoát nước không được duy tu thường xuyên nên không đảm bảo thoát nước và vệ sinh môi trường.

Đến nay, các hệ thống hạ tầng đã cơ bản được đấu nối hoàn chỉnh. Hiện, Ban đang tiếp tục đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một sớm tiếp nhận công trình trong quý I/2021. Khi đó các vấn đề như chiếu sáng, duy tu thường xuyên, đảm bảo thoát nước, vệ sinh môi trường khu Tái Định cư sẽ được giải quyết.

19. Cử tri Tô Xuân Toàn, khu phố 8, phường Định Hòa: Phản ánh Ông được cấp thẻ BHYT hưu trí (Mã thẻ HT 2747424337815). Lúc trước, khi đi khám chữa bệnh được miễn 100% chi phí. Tuy nhiên, nay ông đi khám chữa bệnh phải trả tiền nằm viện, tiền kim tiêm, chuyền nước, băng keo…và không được BHYT thanh toán lại. Đề nghị cơ quan BHXH xem xét lại.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời:

Ngày 24/12/2019, BHXH tỉnh ban hành Công văn số 2328/BHXH-GĐBHYT về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) khi đi khám bệnh, chữa bệnh gửi đến Sở Y tế tỉnh tại Công văn 2328/BHXH-GĐBHYT BHXH tỉnh đề nghị Sở Y tế tỉnh phối hợp chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tiếp nhận người bệnh BHYT theo đúng quy định tại Điều 14, 15, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức hưởng và thủ tục KCB BHYT.

Đối với trường hợp của ông Tô Xuân Toàn Mã thẻ HT 2747424337815, đề nghị ông bổ sung thêm thông tin: tên cơ sở khám chữa bệnh khi ông đi khám chữa bệnh ông phải trả tiền nằm viện, tiền kim tiêm, chuyền nước, băng keo….

Căn cứ vào thông tin do ông cung cấp, BHXH tỉnh đề nghị Sở Y tế tỉnh phối hợp chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tiếp nhận người bệnh BHYT theo đúng quy định tại Điều 14, 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức hưởng và thủ tục KCB BHYT.

20. Cử tri Tô Xuân Toàn, khu phố 8, phường Định Hòa: Tuyến đường ĐT 741 đến nay vẫn chưa thực hiện hoàn chỉnh; Đề nghị tỉnh sớm đầu tư tuyến đường này để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Hiện Công trình: Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 đã thi công hoàn thành phần mặt đường, còn vướng 800m vỉa hè (hai bên tuyến) và 231m cống dọc do người dân không đồng tình bàn giao mặt bằng, cản trở thi công, kèo dài nhiều năm qua;

Thời gian qua, UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương hữu quan đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp như: tổ chức đối thoại, vận động các hộ dân, rà soát bổ sung thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về đền bù, giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay người dân vẫn chưa đồng tình bàn giao mặt bằng.

Để giải quyết các bất cập trên, UBND thành phố Thủ Dầu Một, UBND thị xã Bến Cát, cùng với các ngành, các cấp đang tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thi công hoàn thành công trình.

21. Ông Lại Mạnh Đấu, khu phố 2, phường Phú Lợi:

- Phản ánh Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, ở khu phố còn một số điểm chưa phù hợp, nhất là đối với các trường hợp kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nhưng không được hưởng hỗ trợ kiêm nhiệm hoặc như chức danh Thanh tra nhân dân ở cấp xã là kiêm nhiệm nhưng ở các ấp, khu phố là được bầu cử đàng hoàng nhưng lại không được hỗ trợ,…Vì vậy, đề nghị các ngành chức năng xem xét lại những bất cập trong Nghị quyết trên.

Đồng thời đề nghị khi xem xét hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND thì cần xét tình hình thực tế đặc thù, quy mô lớn, nhỏ ở từng khu vực, từng địa phương (vì có khu vực đông dân cư, công việc nhiều nhưng lại có khu vực ít dân cư,… ) không nên hỗ trợ bằng nhau sẽ thiệt thòi cho các địa phương có đặc thù, quy mô lớn hơn.

Sở Nội vụ trả lời:  

(1) Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định "Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận" và giao UBND tỉnh trình HĐND "Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố" và ở ấp, khu phố không có Ban thanh tra nhân dân.

Do đó, Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND quy định phụ cấp kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố là phù hợp. 

Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã do ngân sách địa phương bảo đảm và thực hiện theo Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính.

(2) Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp chức danh, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động của ấp, khu phố tùy thuộc vào quy mô số hộ gia đình thuộc ấp, khu phố và quyết định phân loại đơn vị hành chính, như sau:

- Khoản 2 Điều 2:

"2. Phụ cấp chức danh người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố: 1,0 x mức lương cơ sở/người/tháng.

Đối với ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên hoặc ấp thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, mức phụ cấp như sau:

- Bí thư chi bộ ấp:  1,70 x mức lương cơ sở/người/tháng;

- Trưởng ấp và Trưởng ban công tác mặt trận ấp: 1,65 x mức lương cơ sở/người/tháng".

- Khoản 2 Điều 3:

 "2. Hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố, bao gồm:

a) Hỗ trợ hàng tháng: 0,50 x mức lương cơ sở/người/tháng.

b) Đối với ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên hoặc ấp thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, mức hỗ trợ hàng tháng là 0,35 x mức lương cơ sở/người/tháng."

- Khoản 2 Điều 5:

"2. Khoán kinh phí hoạt động của ấp, khu phố

a) Kinh phí hoạt động của ấp

- Ấp thuộc cấp xã loại 1: 4.000.000 đồng/tháng;

- Ấp thuộc cấp xã loại 2, loại 3: 3.000.000 đồng/tháng.

b) Kinh phí hoạt động của khu phố

- Khu phố thuộc cấp xã loại 1: 5.000.000 đồng/tháng;

- Khu phố thuộc cấp xã loại 2: 4.000.000 đồng/tháng".

22. Bà Hồ Thị Kim Thanh, khu phố 4, phường Phú Lợi: Phản ánh tuyến đường Mỹ Phước Tân vạn hiện nay thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, gần như là "điểm đen" về tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, người dân đi lại trên tuyến đường này rất lo sợ. Vì vậy, tôi đề nghị các ngành chức năng xem xét, khẩn trương có những giải pháp để khắc phục, hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến đường trên.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn là trục giao thông vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp đến các đầu mối giao thông quốc gia, các cảng và ngược lại. Từ khi đưa vào khai thác  đến nay, lưu lượng giao thông (nhất là các phương tiện container, tải nặng) gia tăng về số lượng và tải trọng. Khi không có lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, các phương tiện container, tải nặng, xe con,... lưu thông vào làn đường dành cho xe 02 bánh, cùng với ý thức của người tham gia giao thông chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ chưa cao, dẫn đến có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường này.

+ Để khắc phục, hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến đường này, Sở GTVT đã phối kết hợp với cảnh sát giao thông tỉnh, Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Thanh tra GTVT, Cảnh sát giao thông, phòng Quản lý đô thị của thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An kháo sát các bất cập về hệ thống báo hiệu đường, phân luồng các phương tiện giao thông theo giờ; Hiện đã báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện;

+ Xin thông tin thêm cho Quý cử tri về giải pháp căn cơ nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường này; HĐND, UBND tỉnh đã có chủ trương đầu tư các dự án sau:

Dự án: Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại Bình Dương.

Dự án Tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT.746, ĐT.747B, ĐT.743 theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo vấn đề này tại Thông báo số 304/TB-UBND ngày 16/12/2020,  Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 5128/SGTVT-QLGT ngày 23/12/2020 đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát khắc phục các bất cập trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

23. Ông Nguyễn Thái Thanh, khu phố 9, phường Phú Lợi: Phản ánh trong nhiệm kỳ qua, cử tri đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị các ngành chức năng cần có các giải pháp để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông tại các tuyến đường, giao lộ hay xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông, như: giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn + ĐT743, giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn + Huỳnh Văn Lũy, Ngã tư 550, Tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn, các tuyến đường trên địa bàn thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An,… Tuy nhiên, các biện pháp được đề ra như làm cầu vượt, hầm chui đến nay vẫn chưa được thực hiện. Vì vậy, tôi yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, các ngành chức năng khẩn trương thực hiện các giải pháp đã đề ra để đảm bảo công tác an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:  

- Để giải quyết tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên các đoạn đường, giao lộ trên ĐT.743, Mỹ Phước – Tân Vạn, thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã phối kết hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh và các ngành, địa phương hữu quan khảo sát, bổ sung điều chỉnh báo hiệu đường bộ, phân luồng giao thông, …Tuy nhiên, vẫn chưa giải quyết dứt điểm tình hình ùn tắc giao thông.

- Hiện Sở GTVT sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành, đơn vị tham mưu UBND tỉnh triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

+ Dự án Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại Bình Dương (bao gồm đầu tư xây dựng các cầu vượt tại các giao lộ giữa đường Mỹ Phước –Tân Vạn với đường Huỳnh Văn Lũy, Phú Lợi, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Thị Minh Khai, ĐT.743 – nút giao An Phú, QL1K) đã được Bộ Giao thông vận tải thẩm định tại Công văn số 10194/BGTVT-KHĐT ngày 12/10/2020, thời gian thực hiện 2020-2025;

+ Dự án Tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.746, ĐT.747B, ĐT.743 theo hình thức đối tác công tư (Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/7/2020, trong đó có xây dựng 06 cầu vượt, 06 hầm chui tuyến chính, 15 hầm chui đường ngang và 28 cầu vượt cho người đi bộ).

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo vấn đề này tại Thông báo số 304/TB-UBND ngày 16/12/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 5128/SGTVT-QLGT ngày 23/12/2020 đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát khắc phục các bất cập trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

Riêng về phân luồng giao thông để chống ùn tắc giao thông trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.743, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh nghiên cứu triển khai thí điểm về phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến đối với phương tiện container và xe tải nặng vào giờ cao điểm.

24. Bà Thái Lệ Thanh, khu phố 8, phường Phú Lợi: Bà không đồng tình với nội dung trả lời ý kiến cử tri của Công an tỉnh về việc thành lập Tổ nhân dân tự quản. Yêu cầu Công an tỉnh, các ngành chức năng cần phải thực hiện khảo sát thực tế, phải xác định được những khó khăn, vướng mắc, tồn tại và hạn chế ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện thành lập Tổ nhân dân tự quản trong thời gian qua, kịp thời khắc phục và có hướng dẫn cụ thể để cấp xã triển khai thực hiện được thuận lợi.

Công an tỉnh trả lời:  

Ngày 02/10/2020 Công an tỉnh ban hành Công văn số 397/CAT-PV01 về việc trả lời kiến nghị của cử tri Thái Lệ Thanh liên quan đến Tổ nhân dân tự quản do cử tri phản ánh, trong đó cụ thể như sau:

- Về việc xác định hộ liền kề, liền cư: Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 quy định "Tổ nhân dân tự quản ở ấp thuộc xã có từ 30 đến 100 hộ liền cư; ở khu phố thuộc phường, thị trấn có từ 50 đến 150 hộ liền cư".

+ Hộ liền cư: Là những hộ gia đình cố hộ khẩu thường trú; Là những hộ gia đình có đăng ký tạm trú, sinh sống thường xuyên, ổn định, lâu dài và có nhà riêng hoặc chỗ ở hợp pháp (trừ trường hợp thuê, mượn, ở nhờ, ở trọ).

+ Trường hợp số hộ trong tổ có nhiều hơn quy định thì có thể bố trí thêm 01 tổ phó; Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 quy định " Mỗi Tổ nhân dân tự quản có Tổ trưởng, 01 Tổ phó, các hộ gia đình là thành viên. Tùy vào tình hình thực tế tại địa phương, Tổ có trên 100 hộ liền cư ở ấp hoặc trên 150 hộ liền cư ở khu phố thì bố trí thêm 01 Tổ phó".

- Về nội dung họp dân hàng quý sẽ do ai hướng dẫn: Căn cứ Khoản 1, Điều 5, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh quy định "Tổ nhân dân tự quản chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã và hướng dẫn hoạt động của Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Công an cấp xã) và chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Ban Điều hành khu phố, ấp". Như vậy nội dung họp định kỳ hàng quý hoặc họp đột xuất của Tổ nhân dân tự quản do Công an xã, phường, thị trấn (gọi chung là Công an cấp xã) phối hợp với Ban điều hành khu phố, ấp hướng dẫn Tổ nhân dân tự quản.

- Việc tổ chức họp dân: thực hiện theo Điều 6, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND cụ thể:

" 1. Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản thường xuyên trao đổi công việc của Tổ, định kỳ mỗi quý tổ chức họp Tổ một lần hoặc họp đột xuất trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan cấp trên. Hàng tháng tổng hợp tình hình hoạt động của Tổ báo cáo Ban điều hành khu phố, ấp.

2. Tổ trưởng phải chuẩn bị báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Tổ; phổ biến các văn bản, chỉ đạo của cấp trên, thông báo tình hình an ninh trật tự và hoạt động của Tổ; lắng nghe, ghi nhận những ý kiến của cán bộ và nhân dân trong Tổ về tình hình an ninh, trật tự, kết quả thực hiện các phong trào để phản ánh cho Ban điều hành khu phố, ấp, cảnh sát khu vực và công an viên phụ trách ấp".

- Về thẩm quyền công nhận Tổ nhân dân tự quản: Căn cứ Khoản 4, Điều 10, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh quy định: "Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm chỉ đạo việc thành lập, quản lý, tổ chức hoạt động của Tổ nhân dân tự quản theo Quy định này", do đó UBND cấp huyện là cấp chỉ đạo, lãnh đạo UBND cấp xã thực hiện. Căn cứ Khoản 5, Điều 10, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh quy định:"Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy định này, chỉ đạo, quản lý, tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản theo thẩm quyền; thực hiện chế độ, chính sách, tổ chức tập huấn và đảm bảo kinh phí cho Tổ nhân dân tự quản hoạt động; tạo mọi điều kiện để Tổ nhân nhân tự quản hoàn thành nhiệm vụ". Như vậy trên cơ sở kế thừa số Tổ nhân dân tự quản hiện có, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận việc thành lập Tổ nhân dân tự quản.

- Về việc thực hiện chế độ hỗ trợ cho Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản: Chính sách hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thực hiện theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật hiện hành (Tổ trưởng: 0,20 x mức lương cơ sở/người/tháng; Tổ phó: 0,15 x mức lương cơ sở/người/tháng).

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã ban hành Công văn số 349/CAT-PV05 ngày 17/10/2019 về việc trao đổi, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, đồng thời chỉ đạo Trưởng Công an thành phố Thủ Dầu Một về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã chỉ đạo Công an phường Phú Lợi tiến hành rà soát các hộ dân trên địa bàn, lên sơ đồ địa giới hành chính các Tổ nhân dân tự quản tại địa phương để trình UBND phường xem xét ra quyết định.

Mặt khác, dự kiến trong quý I/2021, Công an tỉnh sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành sơ kết việc triển khai thực hiện Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 để đánh giá toàn diện và trên cơ sở đó rà soát, đề xuất, sửa đổi bổ sung một số nội dung của 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 cho phù hợp với tình hình hiện nay.

25. Ông Bùi Xuân Thoại, khu phố 8, phường Phú Lợi: Tiếp tục đề nghị xem xét lại quy định về điều kiện hỗ trợ Người có công ngoài tỉnh phải có hồ sơ đang được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh quản lý từ 03 năm (36 tháng) trở lên theo quy định tại Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh. Nếu vẫn áp dụng như vậy thì quá thiệt thòi cho cho ông và những trường hợp tương tự vì như trường hợp của ông để đủ điều kiện được hỗ trợ thêm hàng tháng là đến ngày 01/3/2023, tuy nhiên hiện nay bản thân ông đã 75 tuổi, nhiều bệnh tật, nếu chờ đến ngày đủ diều kiện là quá dài, ông không còn đủ thời gian để có thể chờ nhận hỗ trợ theo quy định. Vì vậy, ông tiếp tục kiến nghị ngành chức năng có hướng hỗ trợ xem xét tạo điều kiện cho ông và nên xem xét điều chỉnh rút ngắn lại thời gian quản lý hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đối với những trường hợp cán bộ trước đây công tác tại tỉnh Sông Bé như ông.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:  

Ngày 20/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Nghị quyết số 08), trong đó tại nhóm đối tượng 3, quy định: Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (là người tham gia kháng chiến trong khoảng thời gian từ ngày 19/8/1945 đến ngày 30/4/1975 đã được Nhà Nước tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng) hưởng trợ cấp một lần ngoài ra không hưởng chế độ nào khác được hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 0,3 lần (30%) mức chuẩn hiện hành (theo quy định của Chính phủ). Và điều kiện hỗ trợ là phải có hồ sơ đang được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương quản lý từ 03 năm (36 tháng) trở lên. 

Trường hợp của ông Bùi Xuân Thoại, đã phản ánh nội dung này và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã trả lời theo Công văn số 4661/UBND-TH ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phân công trả lời kiến nghị cử tri gửi đến sau kì họp thứ 15 – HĐND tỉnh khóa IX, cụ thể:

Ông Bùi Xuân Thoại đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Quyết định số 2499/QĐ-UB ngày 11/10/2001. Ngày 18/3/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước lập và di chuyển hồ sơ hưởng trợ cấp một lần của ông về tỉnh Bình Dương để quản lý và thực hiện các quyền lợi chính trị cho ông theo quy định kể từ tháng 03/2020. Do vậy, ông chưa đủ điều kiện để được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND quy định.

26. Bà Thái Việt Thủy, khu phố 8, phường Phú Lợi: Phản ánh việc lấy các Huân chương, Huy chương hoặc các hình thức khen thưởng khác ra để sử dụng là tình tiết giảm nhẹ cho các cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, pháp luật, truy tố hình sự là không phù hợp vì có thể các Huân chương, Huy chương hoặc khen thưởng đó được xét trao tặng trong thời gian mà các cán bộ, công chức đó có sai phạm. Vì vậy, đề xuất các ngành chức năng xem xét kiến nghị cấp trên thu hồi các Huân chương, Huy chương hoặc hình thức khen thưởng khác mà những cán bộ, công chức có sai phạm, bị truy tố hình sự nhận được trong thời gian xảy ra sai phạm, chứ không lấy đó ra để áp dụng là tình tiết giảm nhẹ tội cho các đối tượng đó.

Sở Nội vụ trả lời:  

Đây là nội dung được quy định trong Bộ luật hình sự.

Riêng lĩnh vực khen thưởng hiện nay được quy định bởi Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện từ cơ sở và đảm bảo chặt chẽ, thống nhất. Trong đó, Điều 96, Luật thi đua, khen thưởng 2003, Điều 78 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Điều 2, Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định rõ:

"Đối với tập th, cá nhân trong thời gian cơ quan có thm quyn đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ thì chưa khen thưng".

"Người nào gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì bị huỷ bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật và tiền thưởng đã nhận; tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật".

Theo đó, nếu có trường hợp gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi hiện vật và tiền thưởng kèm theo. Do đó, cá nhân không thể sử dụng các loại hình khen thưởng đó như một trong các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự.

II. Thành phố Thuận An

1. Cử tri phường Thuận Giao: Phản ánh tình trạng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng trên tuyến ĐT 743; Mỹ Phước Tân Vạn; Đại lộ Bình Dương (Đoạn từ Nghĩa Trang liệt sĩ Tỉnh đến Ngã Tư Hòa Lân) gây khó khăn cho người dân đi lại. Đề nghị xem lại việc bố trí giờ cho các phương tiện tham gia lưu thông hợp lý để tránh kẹt xe.  

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Để khắc phục tình trạng kẹt xe trên các đoạn đường ĐT.743, Mỹ Phước – Tân Vạn, Quốc lộ 13 (đoạn từ Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh đến ngã tư Hòa Lân) thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã phối kết hợp cùng với Cảnh sát giao thông tỉnh, Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Thanh tra GTVT, Cảnh sát giao thông, phòng Quản lý đô thị của thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An kháo sát các bất cập về hệ thống báo hiệu đường, phân luồng các phương tiện giao thông theo giờ; UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo vấn đề này tại Thông báo số 304/TB-UBND ngày 16/12/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 5128/SGTVT-QLGT ngày 23/12/2020 đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát khắc phục các bất cập trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

2. Cử tri Phường Thuận Giao:

(1) Đề nghị xem xét giải quyết việc các xe khách dừng đỗ xe ở Đại lộ Bình Dương không đúng nơi quy định gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông.

(2) Kiến nghị tuần tra, kiểm tra, xử lý trường hợp một nhóm đối tượng tổ chức chạy xe mô tô nẹt pô lớn trên tuyến Đại lộ Bình Dương gây nguy hiểm cho người tham gia lưu thông.

Công an tỉnh trả lời:

(1) Đề nghị xem xét giải quyết việc các xe khách dừng đỗ xe ở Đại lộ Bình Dương không đúng nơi quy định gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông:

  - Tuyến Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) từ giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai + Quốc Lộ 13 đến Cổng chào Bình Dương thuộc phường Vĩnh Phú, cơ quan chức năng bố trí 05 điểm dừng xe đón, trả khách tuyến cố định. Đoạn Đại lộ Bình Dương từ giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai + Quốc Lộ 13 đến ngã 3 Việt Hương thuộc phường Thuận Giao có bố trí 01 điểm đón khách tuyến cố định cách ngã 4 Hòa Lân 50m theo hướng Thủ Dầu Một về hướng Thành phố Hồ Chí Minh. Lượng xe khách có nhu cầu đón, trả khách tại đây rất lớn, do vậy có xảy ra việc xe khách đón, trả khách ngoài vị trí quy định, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc xử lý xe khách dừng đỗ, đón trả khách gây nguy hiểm cho tham gia giao thông.

Hàng ngày, Công an tỉnh bố trí 02 tổ Cảnh sát giao thông chia làm 04 ca thực hiện tuần tra lưu động kết hợp điều tiết giao thông khu vực này và bố trí, phân công 02 ca/ngày tổ Cảnh sát trật tự tiến hành tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm về dừng xe, đỗ xe sai quy định, đón trả khách sai quy định… Qua đó, từ đầu năm đến nay, đã phát hiện lập 683 biên bản, xử phạt với số tiền gần 400.000.000đ

- Trong thời gian tới, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 13 nói chung và tại khu vực được cử tri phản ánh, Công an tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp Thanh tra Sở Giao thông vận tải tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại đây; triển khai các kế hoạch chuyên đề về xử lý tình trạng "xe dù bến cóc"; tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, kiên trì các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật một cách sâu rộng, với nhiều nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng; ra quân thường xuyên kiểm tra, phúc tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm như: kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng, phế liệu, vá vỏ, treo, gắn biển quảng cáo, dừng, đỗ không đúng quy định… và kiên quyết không để tình trạng tái lấn chiếm nhằm lập lại hành lang an toàn đường bộ, bảo đảm mỹ quan đô thị tại địa phương. Đồng thời, kiến nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh di dời và bố trí điểm đón, trả khách đến nơi phù hợp.

(2) Kiến nghị tuần tra, kiểm tra, xử lý trường hợp một nhóm đối tượng tổ chức chạy xe mô tô nẹt pô lớn trên tuyến Đại lộ Bình Dương gây nguy hiểm cho người tham gia lưu thông:

Ngay từ đầu năm, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 211/KH- CAT-PC08, ngày 21/4/2020 về phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh. Công tác phòng, chống đua xe, nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe thành đoàn, nẹt pô được tiến hành thường xuyên, liên tục. Đồng thời, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công tỉnh tổ chức triển khai phương án phối hợp nhiều lực lượng tổ chức mật phục, tuần tra kiểm soát, nhất là các ngảy nghỉ, lễ. Trong đó chia làm 04 ca: Phòng CSGT đảm nhận TTKS từ 10h00 cho đến 15h00; 20h- 24h00; Đội CSGT-TT Công an thành phố Thuận An đảm nhận TTKS từ 05h00- 10h00; 15h00- 20h00, lực lượng luôn có mặt trên tuyến, nhanh chóng xử lý khi có tin báo về vụ việc tụ tập chạy xe thành đoàn và tiến hành giải tán, xử lý các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm 2020 đến nay đã lập biên bản xử lý 37 xe mô tô vi phạm chạy lạng lách, đánh võng, chạy xe thành đoàn gây cản trở giao thông trên tuyến Quốc lộ 3 thuộc khu vực cử tri phản ánh

Tuy nhiên do tuyến đường có nhiều đường nhánh, khi phát hiện lực lượng chức năng thì các đối tượng rẽ vào các đường nhánh để lẫn trốn nên việc xử lý chưa đạt hiệu quả cao. Mặt khác một số trường hợp nhóm đối tượng nhỏ, lẻ bộc phát nên khi lực lượng chức năng nhận được tin báo và đến nơi thì các đối tượng đã giải tán.

3. Cử tri phường An Phú: phản ánh việc thi công tuyến đường ĐT 743 hoàn trả mặt bằng chậm, gây khó khăn cho việc kinh doanh và lưu thông. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tuyến đường ĐT 743.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù đến giao lộ cầu vượt Sóng Thần do Tổng Công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư, hiện đang triển khai thi công tại những đoạn được Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND thành phố Thuận An, Dĩ An bàn giao mặt bằng. Việc thi công hoàn chỉnh mặt đường phải được thi công, kiểm tra, nghiệm thu từng lớp vật liệu trước khi triển khai thi công lớp vật liệu khác. Sở GTVT sẽ đôn đôn đốc Tổng Công ty Becamec IDC chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành từng đoạn tuyến.

Ngày 23/12/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 5125/SGTVT-QLGT đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC rà soát, khắc phục, Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Tổng Công ty Becamec IDC chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành từng đoạn tuyến.

4. Cử tri phường An Phú:

(1) Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng kẹt xe đoạn từ Ngã 6 An Phú đến Ngã tư 550 vào các giờ cao điểm gây nguy hiểm và khó khăn cho người tham gia giao thông.

(2) Phản ánh Đường Mỹ Phước - Tân Vạn có các chỗ gợn sóng gồ ghề vẫn còn thường xuyên gây tai nạn giao thông. Kiến nghị sớm sửa chữa, khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trọng điểm của tỉnh (Quốc lộ 13, ĐT.743, Mỹ Phước – Tân Vạn, …), thời gian qua, Sở GTVT đã nhiều lần phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh và các ngành, địa phương hữu quan, đi kiểm tra khảo sát thực tế, điều chỉnh, bổ sung báo hiệu đường bộ, điều chỉnh thời lượng các pha đèn, bổ sung các biển báo cấm rẽ trái, bổ sung pha đèn, làn đường rẽ trái, …

 Tuy nhiên, do lực lượng phương tiện ngày càng gia tăng quá cao, nhất là vào các giờ cao điểm, vượt quá khả năng thông xe theo thiết kế của các tuyến đường, nên tình trạng ùn tắc giao thông vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Giải pháp thực hiện: Sở GTVT tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh và các ngành, địa phương khảo sát và xử lý các bất cập của hạ tầng giao thông trên các tuyến đường trên, sẽ tiếp tục tham mưu đề xuất UBND tỉnh một số giải pháp ngắn hạn trước mắt nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến, giao lộ nói trên.

Sở GTVT xin thông tin thêm cho Quý cử tri được biết: Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù đến cầu vượt Sóng Thần, trong đó có tổ chức, phân luồng giao thông lại khu vực ngã 6 An Phú, ngã tư 550. Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương hữu quan đã tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư (Tổng Công ty Becamex IDC) triển khai thi công. Theo báo cáo của Tổng Công ty Becamex IDC, hiện Tổng Công ty đang tập trung triển khai thi công các đoạn đường đã bàn giao mặt bằng, riêng mặt bằng tại khu vực  ngã 6 An Phú và ngã tư 550 còn một vài hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, nên Tổng Công ty Becamex IDC chưa thể triển khai thi công tại khu vực giao lộ này

- Về sửa chữa, khắc phục mặt đường Mỹ Phước – Tân Vạn bị hằn lún vệt bánh xe: Tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn là trục giao thông  vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp đến các đầu mối giao thông quốc gia, các cảng và ngược lại. Từ khi đưa vào khai thác đến nay, lưu lượng giao thông (nhất là các phương tiện container, tải nặng)  gia tăng về số lượng và tải trọng, nên  làn đường dành cho xe tải tại các giao lộ có hiện tượng hằn lún vệt bánh xe (hiện tượng này do lưu lượng và tải trọng lớn gây ra. Hiện tượng hằn lún vệt bánh xe đã xảy ra nhiều trên các quốc lộ  trên địa bàn cả nước). Thời gian qua, Tổng Công ty Becamex IDC cũng rất nổ lực trong công tác duy tu, bảo trì tuyến đường này.  Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ tiếp tục đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC rà soát các vị trí hằn lún vệt bánh xe phát sinh để thi công sửa chữa kịp thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo vấn đề này tại Thông báo số 304/TB-UBND ngày 16/12/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 5128/SGTVT-QLGT ngày 23/12/2020 đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát khắc phục các bất cập trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

5. Cử tri phường An Phú phản ánh:

 (1) Khi người dân đi khám bảo hiểm y tế ở các tuyến đa số thiếu một số loại  thuốc như: cao huyết áp, thuốc tiểu đường thì người dân phải mua bên ngoài rất bất hợp lý đề nghị ngành chức năng kiểm tra xác minh để bảo hiểm y tế được phục vụ một cách đầy đủ để người dân an tâm khi sử dụng bảo hiểm y tế.

(2) Đề nghị bệnh viện Tỉnh trả kết quả bản sao kết quả xét nghiệm, bệnh án cá nhân của người bệnh để tiện việc theo dõi sức khỏe. Trong thời gian qua bệnh viện giữ lại hồ sơ bệnh án của người dân gây khó khăn cho việc theo dõi sức khỏe khi đi khám lần sau.

Sở Y tế trả lời:

(1) Trước tiên, ngành y tế xin ghi nhận, tiếp thu ý kiến của quý cử tri. Tuy nhiên, qua kiểm tra xác minh thông tin trên tại Khoa Dược của Trung tâm Y tế Thuận An, và một số đơn vị y tế khác trên địa bàn tỉnh, thực tế hiện trạng các loại thuốc như cao huyết áp, thuốc tiểu đường, …đã có trong gói thầu từ tháng 3/2020. Các loại thuốc này đã được cung cấp đầy đủ và sử dụng tại các Bệnh viện, Trung tâm Y tế cho đến tuyến y tế cơ sở xã phường thị trấn để phục vụ người dân.

a. Về trả kết quả xét nghiệm: thực hiện theo Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22/04/2013 về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa khám bệnh của Bệnh viện quy định: "Người bệnh sẽ nhận phiếu chỉ định xét nghiệm từ bác sĩ khám, nộp phiếu chỉ định xét nghiệm tại nơi lấy mẫu xét nghiệm, phối hợp với kỹ thuật viên xét nghiệm để lấy mẫu xét nghiệm và quay về buồng khám bệnh. Khoa xét nghiệm thực hiện và chuyển trả kết quả xét nghiệm về buồng khám nơi Bác sĩ chỉ định. Bác sĩ ghi chép vào sổ khám bệnh của người bệnh thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ định điều trị, kê và in đơn thuốc giao cho người bệnh, đồng thời hướng dẫn người bệnh đến nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chi trả bảo hiểm y tế". Ngoài ra, tại Thông tư 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh quy định: "Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức lưu phim chẩn đoán hình ảnh bằng bản điện tử hoặc phim chụp, trừ trường hợp khám, điều trị ngoại trú". Do đó, bệnh viện không thể trả kết quả xét nghiệm – chẩn đoán hình ảnh cho người bệnh khám, chữa bệnh tại bệnh viện theo quy định. Ngoại trừ, trường hợp người bệnh khám ngoại trú có chụp phim chẩn đoán hình ảnh thì bệnh viện trả phim đã chụp kèm theo bản trả lời kết quả tương ứng, người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh phải ký xác nhận đã lấy phim chẩn đoán hình ảnh.

b. Về trả hồ sơ bệnh án: Thực hiện quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 29/12/2017 quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế và Quy chế ra viện, Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 19/09/1997 quy định:"Hồ sơ bệnh án là tài liệu quan trọng phải được gìn giữ, bảo quản tốt theo đúng quy định của pháp luật về lưu trữ, hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú, chuyển viện và tử vong phải được hoàn chỉnh các thủ tục hành chính theo quy chế vào viện chuyển khoa, chuyển viện, ra viện sau đó chuyển đến phòng kế hoạch tổng hợp lưu trữ theo quy định". Vì vậy, mỗi người bệnh xuất viện đều được Bệnh viện cấp giấy ra viện, đơn thuốc và thông tin trên giấy ra viện, đơn thuốc đã bao gồm đầy đủ nội dung cơ bản về tình trạng của người bệnh, để người bệnh tiện theo dõi sức khỏe và là cơ sở phục vụ cho người bệnh tái khám những lần sau. Đồng thời hồ sơ bệnh án (bao gồm xét nghiệm) được thiết lập khi người bệnh điều trị nội trú, ngoại trú sẽ được lưu trữ tại Bệnh viện theo quy định nên không thể cung cấp cho người bệnh được.

c. Về cấp bản Tóm tắt hồ sơ bệnh án: Thực hiện theo điều 11, Chương II, Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định: "Người bệnh được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác". Vì vậy, người bệnh điều trị nội trú khi có nhu cầu biết chi tiết thông tin về quá trình điều trị, chẩn đoán, kết quả xét nghiệm - cận lâm sàng, phương pháp điều trị, kết quả điều trị…thì người bệnh có thể yêu cầu bằng văn bản để đề nghị cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án.

6. Cử tri Phường An Phú phản ánh:

 (1) Công ty sản xuất cám Guyomarc'h gần Công ty Acecook sản xuất  gây ra ô nhiễm môi trường đã kiến nghị nhiều lần nhưng hiện tại vẫn chưa được giải quyết dứt điểm đề nghị các ngành chức năng của tỉnh quan tâm thêm vấn đề cử tri kiến nghị.

(2) Công ty thép, Cơ khí Hòa Phát sản xuất gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến người dân đề nghị kiểm tra xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

1. Đối với Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam:

Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam tọa lạc đường ĐT743, khu phố 1B, phường An Phú hoạt động sản xuất từ năm 2001 với ngành nghề sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản với công suất khoảng 150.000 tấn sản phẩm/năm, đã lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản và thú cưng công suất 300.000 tấn sản phẩm/năm tại Quyết định số 948/QĐ-STNMT ngày 27/7/2018.

Theo phản ánh của người dân về việc Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam hoạt động sản xuất thường xuyên thải khí thải có mùi hôi nồng nặc gây khó chịu cho người dân, tháng 3 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh, kết quả cho thấy Công ty hoạt động với ngành nghề sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản, do đặc trưng, đặc thù ngành nghề nên việc sản xuất không tránh khỏi phát sinh mùi. Qua kiểm tra, ghi nhận Công ty đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu mùi hôi như sau:

- Các công đoạn sản xuất được kết nối liên tục, đồng bộ, tự động khép kín; quá trình vận chuyển nguyên liệu trong nhà máy được vận chuyển bằng đường ống và băng tải kín, cân định lượng và đóng bao tự động, khép kín.

- Việc nhập nguyên liệu được Công ty chú trọng, chỉ nhập những nguyên liệu đảm bảo chất lượng, nguyên liệu khô (đã qua phơi, sấy và sơ chế), ưu tiên nhập nguyên liệu đã nghiền sẵn, không sử dụng nguyên liệu tươi, ướt gây mùi trong sản xuất, nguyên liệu được chứa trong các silo nhằm hạn chế việc bốc mùi.

- Nhà xưởng xây dựng cao, thoáng, có lắp các quạt hút công nghiệp để thông gió.

- Công ty thường xuyên vệ sinh nhà xưởng vào cuối ca sản xuất.

- Bụi thải và khí thải phát sinh trong sản xuất được Công ty thu gom, xử lý triệt để, thường xuyên vận hành, bảo trì hệ thống xử lý khí thải, kết quả kiểm tra đo đạc khí thải lò hơi đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty thường xuyên duy trì các biện pháp giảm thiểu mùi hôi để không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, Công ty còn tồn tại chưa có văn bản báo cáo cơ quan đã phê duyệt đề án bảo vệ môi trường về tiến độ thực hiện đề án bảo vệ môi trường; về việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Thanh tra Sở đã xử lý vi phạm hành chính với Công ty và yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục. Hiện nay, Công ty đã lập hồ sơ xin xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt và đang được Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét xác nhận theo quy định.

Tại thời điểm xác minh, kiểm tra ngày 01/12/2020, ông Nguyễn Xuân Điền phản ánh vào ban đêm (từ sau 23 giờ) Công ty có dấu hiệu không vận hành hệ thống xử lý bụi cám nên để phát tán bụi cám ra môi trường gây ảnh hưởng đến gia đình ông. Hiện nay, từ sau khi phản ánh ông cho biết Công ty đã khắc phục không còn bụi cám phát tán ra môi trường gây ảnh hưởng, đề nghị Công ty duy trì các biện pháp xử lý và thường xuyên vận hành các công trình xử lý môi trường để không tác động đến môi trường xung quanh.

2. Đối với Công ty TNHH Chế tạo Cơ khí Hòa Phát

Công ty TNHH Chế tạo Cơ khí Hòa Phát hoạt động từ năm 2012, sản phẩm của Công ty gồm máy trộn bê tông, máy nghiền đá và khung giàn giáo. Đến năm 2017, Công ty bổ sung thêm dây chuyền sản xuất thép cuộn mạ kẽm và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư bổ sung dây chuyền sản xuất thép cuộn mạ kẽm với công suất 120.000 tấn/năm tại nhà máy sản xuất thiết bị nghiền đá, máy trộn bê tông, giàn giáo với tổng công suất 4.360 tấn/năm tại Quyết định số 657/QĐ-STNMT ngày 06/6/2017.

Ông Nguyễn Xuân Điền ngụ tại số nhà 182/2, khu phố 1B, phường An Phú, vị trí cách tường rào Công ty khoảng 20m phản ánh tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của Công ty TNHH Chế tạo Cơ khí Hòa Phát chủ yếu vào ban đêm làm ảnh hưởng đến đời sống gia đình ông.

Tại thời điểm xác minh, kiểm tra ngày 01/12/2020, Công ty đang hoạt động sản xuất thép cuộn mạ kẽm, bán thành phẩm của máy nghiền đá và máy trộn bê tông (chỉ đúc hàm nghiền và thùng trộn) để xuất bán. Thời gian hoạt động: 24/24 giờ đối với công đoạn sản xuất thép cuộn mạ kẽm (chủ yếu là công đoạn mạ kẽm), các công đoạn khác hoạt động đến 21 giờ. Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động vận hành của các thiết bị, máy móc, tiếng ồn đặc trưng của hoạt động sản xuất cơ khí phát sinh liên tục. Tiếng ồn phát sinh vào ban đêm như cử tri phản ánh là từ hoạt động của công đoạn mạ kẽm (hoạt động liên tục 24/24 giờ). Để đánh giá mức độ tiếng ồn ảnh hưởng đến nhà ông Nguyễn Xuân Điền, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trưng cầu đo đạc tiếng ồn tại nhà ông Điền, kết quả cho thấy mức âm tương đương vượt giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn. Trong tháng 12 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp kết quả kiểm tra, đo đạc tiếng ồn, xử lý vi phạm và yêu cầu Công ty thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật, không gây ảnh hưởng đến nhà ông Điền cũng như người dân xung quanh

7. Cử tri phường An Thạnh: Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thoát nước Suối Cát – Bưng Bịp thuộc gói thầu số 10 trên địa bàn phường.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời:

Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư.

- Hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 đã được thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2016.

- Hạng mục kênh (đoạn từ Quốc lộ 13 đến cầu Trắng) đã được thi công hoàn thành vào tháng 3/2020. Riêng đoạn kênh thuộc gói thầu số 10 (K5+643 ÷ K6+165). Hiện Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đang thông qua phương án đền bù đợt I, dự kiến phê duyệt Phương án đền bù trong tháng 1/2021 (khoảng 70% khối lượng đền bù); sau khi bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sẽ triển khai thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý III năm 2022.

8. Cử tri Phường An Thạnh:

(1) Kiến nghị đến lãnh đạo các cấp xem xét giải quyết chế độ BHYT đối với người có công tham gia cách mạng, và sau đó tiếp tục là cán bộ nhà nước phục vụ nhân dân chức vụ thẩm phán đến năm 1986 về hưu. Khi còn đương chức cán bộ nhà nước thì vẫn được BHYT hưởng chế độ khám trung cao, đến khi nghỉ hưu thì không còn được hưởng chế độ BHYT khám trung cao nữa mà chỉ được hưởng chế độ khám BHYT bình thường, kiến nghị lãnh đạo các cấp quan tâm giúp đỡ.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời:

Căn cứ Luật BHYT và điểm b, khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 về mã số ghi trên thẻ BHYT và Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Trong đó, quy định người có công với cách mạng được cấp mã đối tượng tham gia BHYT ký hiệu là CC, bao gồm:

      - Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945;

      - Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

      - Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

      - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

      - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát;

      - Người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

      Nếu cử tri thuộc một trong các đối tượng có công cách mạng nêu trên, thì liên hệ với cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú cung cấp các hồ sơ có liên quan để được đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT hưu trí qua mã người có công cách mạng được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh.

Về quyền lợi khám chữa bệnh trung cao là do Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt theo các Quyết định số 209-QĐ/TU ngày 22-7-2016 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc Ban hành "Quy định tiêu chuẩn khám, điều trị bệnh cho cán bộ trung cao của Tỉnh"; Quyết định số 672-QĐ/BTCTU ngày 01-9-2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương về việc ban hành danh mục các nhóm đối tượng áp dụng tiêu chuẩn khám, điều trị bệnh, đề nghị cư tri tham khảo thêm các văn bản này.

 (2) Kiến nghị việc khám bệnh trung cao của các cán bộ lão thành cách mạng, thủ tục giấy tờ để được hưởng chế độ khi khám bệnh quá rườm rà gây khó khăn cho cán bộ lớn tuổi khi đến khám bệnh; công tác chăm sóc bệnh nhân trung cao của bệnh viện chưa được chu đáo và thuốc điều trị các bệnh không đủ cung cấp  phải bỏ tiền ra nhà thuốc tư nhân mua; kiến nghị lãnh đạo các cấp xem xét giải quyết.

Sở Y tế trả lời:

Tại Trung tâm Y tế Thuận An cũng vậy, việc khám bệnh, chữa bệnh cho cán bộ trung cao luôn được Trung tâm Y tế Thuận An ưu tiên thực hiện. Các khoa/phòng được quán triệt khi thực hiện công tác, đặc biệt là công tác khám chữa bệnh phải thực hiện quy trình rút gọn, ưu tiên cho cán bộ trung cao. Khi đến khám bệnh tại đơn vị, bệnh nhận được xác định là đối tượng cán bộ trung cao các khoa điều trị cụ thể là Khoa Khám bệnh sẽ cử nhân viên hướng dẫn trực tiếp, các giấy tờ (sổ khám, thẻ trung cao, thẻ BHYT,…) sẽ được kèm theo số thứ tự có đóng dấu "ƯU TIÊN". Các khâu khám bệnh, cận lâm sàng, phát thuốc,…sẽ căn cứ số thứ tự có đóng dấu và thực hiện giải quyết ưu tiên.

Đối với các khoa nội trú, luôn có chuẩn bị sẵn sàng các phòng được trang bị vật dụng, cơ sở tốt nhất để lưu trú bệnh là đối tượng cán bộ trung cao. Việc chăm sóc và điều trị được các nhân viên y tế thực hiện theo phân loại ưu tiên, cơ số thuốc điều trị được dự trù sẵn tại các khoa luôn đầy đủ. Khi điều trị nội trú trên 7 ngày tại Trung tâm Y tế Thuận An, sẽ được đơn vị gửi những phần quà động viên, thăm hỏi sức khỏe để các cán bộ trung cao an tâm điều trị.

Trong thời gian qua, Trung tâm Y tế Thuận An cũng đã thực hiện việc niêm yết thứ tự ưu tiên tại phòng khám để người bệnh và các đối tượng chính sách được cấp thẻ BHYT được biết. Trong đó đối tượng ưu tiên bao gồm: Trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công cách mạng, phụ nữ có thai, cán bộ trung cao - hưu trí.  Đối tượng ưu tiên nhiều nên đôi khi xảy ra trường hợp xáo trộn thứ tự ưu tiên đặc biệt vào thời điểm thứ 2 và thứ 6 hàng tuần, Trung tâm Y tế tiếp nhận lượng bệnh đến khám rất đông  trung bình 800 - 1000 lượt/ngày.

Việc tiếp nhận và thăm khám bệnh của đơn vị đã được xây dựng có quy trình cụ thể và Ban giám đốc đơn vị cũng thường xuyên quán triệt các Y, Bác sĩ của đơn vị nâng cao tinh thần phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn và thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ y tế do Bộ Y tế ban hành.

Tinh thần và thái độ phục vụ của nhân viên y tế luôn được Ban Giám đốc Trung tâm Y tế và lãnh đạo các khoa/phòng quán triệt thực hiện nghiệm túc quy tắc ứng xử, thái độ phục vụ người bệnh theo thông tư 07/2014-TT-BYT của Bộ Y tế. Đồng thời ban hành cụ thể trong quy chế khen thưởng, kỷ luật hình thức xử phạt các vi phạm về thái độ phục vụ, giao tiếp với người bệnh.

9. Cử tri Phường Bình Hòa: Đề nghị nạo vét các hố ga thường xuyên bị tắc nghẽn trên tuyến đường Đại lộ Bình Dương (Đoạn từ Cầu Tân Phú đến Ngã tư Cầu Ông Bố, thuộc khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa).

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Thời gian qua, Công ty Becamex IJC đã thường xuyên nạo vét hố ga, vệ sinh mặt đường. Tuy nhiên, tình trạng người dân tập kết rác trước hố ga, che lấp hố ga thu nước vẫn còn xảy ra.

Để phát huy hiệu quả của hệ thống thoát nước trên Quốc lộ 13 tỉnh đã chỉ đạo các địa phương và lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức về thu gom rác vào đúng nơi quy định, không che miệng thu nước hố ga.

10. Cử tri phường Vĩnh Phú: Đề nghị tu sửa cổng chào Bình Dương, và hệ thống đèn trang trí, chiếu sáng tại cổng chào.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả  lời:

Về tu sửa cổng chào Bình Dương và hệ thống chiếu sáng do Tổng Công ty Becammex IDC chịu trách nhiệm, trong tháng 10/2020 do bị sự cố về điện nên bị gián đoạn trong một thời gian ngắn nhưng đến nay hệ thống đèn chiếu sáng tại Cổng chào Bình Dương đã được Tổng Công ty Becammex IDC khắc phục sửa chữa.

Về hệ thống đèn trang trí cổng chào Bình Dương do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm, do đó hàng năm để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và sự kiện chính trị của tỉnh, đồng thời tạo vẻ mỹ quan đường phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tổ chức lắp đặt đèn trang trí, bố trí một số tiểu cảnh là những sản phẩm, ảnh tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người Bình Dương, trong đó có những sản phẩm truyền thống gốm, sứ mang đặc trưng của vùng đất Thuận An. Đặc biệt, trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021 sắp tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện đang triển khai thiết kế maket để tiếp tục đầu tư, thay mới các nội dung chào mừng năm mới nhằm phục vụ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nói chung và nhân dân Thành phố Thuận An nói riêng du xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

11. Cử tri phường Bình Nhâm: Kiến nghị ngành chức năng cần quan tâm, hỗ trợ hơn đến người bán vé số.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời:

Đầu năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 khởi phát và lây lan trong cộng đồng, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, các ngành, các cấp, các địa phương đã tập trung triển khai nghiêm ngặt các quy định, biện pháp theo chỉ đạo của Trung ương như tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các hoạt động vui chơi giải trí, thực hiện giản cách xã hội,…Tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, tầng lớp nhân nhân, nhất là người lao động có thu nhập thấp.

Đối với ngành xổ số kiến thiết, có thời gian phải thực hiện tạm dừng hoạt động phát hành, đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, đời sống của người bán vé số lẽ trên địa bàn tỉnh. Nhận định được tình hình khó khăn này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã kịp thời chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho người bán vé số lẽ trên địa bàn tỉnh Bình Dương với mức hỗ trợ là 60.000 đồng/ người/ ngày, thời gian hỗ trợ là 15 ngày, tương ứng với số tiền là 900.000 đồng/01 người với nguồn hỗ trợ được trích từ Quỹ vì người nghèo và kinh phí của Tổng công ty Xổ sổ kiến thiết tỉnh Bình Dương. Chính sách hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời đối với người bán vé số lẽ trên địa bàn trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh đã thể hiện mối quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền, lãnh đạo tỉnh đối vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo đời sống của nhân dân lao động.

Tiếp theo đó, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, các cấp, các ngành của tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp hỗ trợ đến các đối tượng theo hướng dẫn của Trung ương đảm bảo kịp thời, công khai minh bạch, đúng đối tượng. Trong đó, đã có 6.839 người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí là 6,1551 tỷ đồng.

Đối với người bán vé số lẽ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm thực hiện theo chính sách riêng theo quy định, hướng dẫn của của Trung ương và của tỉnh với mức hỗ trợ cao hơn là 1.500.000 đồng/người.

Trong thời gian tới, diễn biến tình hình dịch bệnh còn nhiều phức tạp, ảnh hướng đến nhiều mặt của đời sống của nhân dân, người lao động có thu nhập thấp; người bán vé số lẽ trên địa bàn tỉnh với đặc điểm đa số là người lao động từ các địa phương, tỉnh thành khác đến Bình Dương sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn, thu nhập không ổn định cần tiếp tục nhận được được sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành. Với góc độ là cơ quan tham mưu trên lĩnh vực an sinh xã hội của địa phương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục có sự quan tâm hơn nữa trong phối hợp tham mưu, đề xuất các chính hỗ trợ phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách, điều kiện cụ thể của tỉnh nhà trong từng thời điểm.

III. Thành phố Dĩ An

1. Cử tri các phường Tân Bình, Bình An, Bình Thắng:

Đề nghị sớm khắc phục một số tồn tại đối với tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, cụ thể:

(1) Đề nghị thực hiện vạch sơn phân làn trên toàn tuyến.

(2) Tính toán xây dựng hồ điều tiết nước để chống ngập úng trên đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn, nhất là trưng dụng các hồ đá.

(3) Đề nghị xử lý tình trạng lún nhựa theo vệt bánh xe tại giao lộ đường Mỹ Phước - Tân Vạn với đường Nguyễn Thị Minh Khai và giao lộ đường Mỹ Phước - Tân Vạn với đường Cây Da - phường Tân Bình vì hiện nay tại 02 vị trí này mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

(4)  Đề nghị xử lý tình trạng ngập nước đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn giao cắt giữa đường Cây da và đường Mỹ Phước - Tân Vạn vì hiện nay vẫn còn ngập nặng mỗi khi mưa xuống.

(5) Kiến nghị bố trí làn đường dành riêng cho xe hai, ba bánh vì hiện nay xe container lưu thông đoạn qua nghĩa trang Triều Châu (phường Bình An) và đoạn qua Khu du lịch Thủy Châu (phường Bình Thắng) lấn hết làn xe hai, ba bánh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông qua đoạn đường này.

(6) Đường Mỹ Phước-Tân Vạn nối dài (đoạn từ vòng xoay trước kho ngoại quan Thái Bình Shoes đến cầu vượt Tân Vạn) - phường Bình Thắng thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, các phương tiện cơ giới như xe tải, xe container lưu thông lấn chiếm làn xe máy rất nguy hiểm, buộc các phương tiện xe máy phải chạy lên vỉa hè, chạy ngược chiều rất nguy hiểm. Một số vị trí nắp cống đã hư hỏng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 

(7) Đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn giao với Quốc lộ 1K: đèn tín hiệu giao thông và đèn đường thường xuyên hư hỏng gây mất an toàn giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

(1) Về sơn phân làn trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn: khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, vạch sơn đường giữa các làn xe được sơn đầy đủ. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện quá cao, nên các vạch sơn bị mờ, bong tróc, mặc dù chủ đầu tư cũng thường xuyên sơn bổ sung.

(2) Về trưng dụng các hồ đá làm hồ điều tiết nước để chống ngập úng trên đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn: Sở GTVT sẽ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan khảo sát, xem xét sáng kiến này.

(3) Về khắc phục tình trạng hằn lún vệt bánh xe: Thời gian qua, Tổng Công ty Becamex IDC cũng rất nổ lực trong công tác duy tu, bảo trì tuyến đường này. Hiện Tổng Công ty Becamex IDC vẫn đang tiếp tục sửa chữa những vị trí hằn lún vệt bánh xe phát sinh để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Tổng Công ty Becamex IDC rà soát khắc phục các vị trí phát sinh hằn lún vệt bánh xe nhằm đảm bảo ATGT.

(4) Về xử lý ngập nước đường Mỹ Phước – Tân đoạn giao cắt giữa đường Cây Da và đường Mỹ Phước - Tân Vạn Vạn: Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Dĩ An, hiện tại hệ thống thoát nước đường Cây Da đã thi công xong, tình trạng ngập nước khu vực Đình thần An Nhơn cơ bản đã được giải quyết. Tuy nhiên, tại một số hố ga thu nước mặt đường Mỹ Phước – Tân Vạn, tình trạng ngập nước cục bộ khi trời mưa vẫn còn xảy ra (sau khi hết cơn mưa nước rút hết) do miệng thu nước của đường Mỹ Phước – Tân Vạn nhỏ và bị người dân tập kết rác, che lấp miệng hố thu, nên không kịp thoát nước mặt đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Sở GTVT xin ghi nhận sẽ đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC rà soát, khắc phục.

(5) Bố trí làn dành riêng cho xe hai bánh: Trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, mỗi chiều lưu thông có 03 làn xe, trong đó làn xe ngoài cùng (về phái nhà dân) dành riêng cho xe 2,3 bánh. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều trường hợp phương tiện container lưu thông vào làn xe này, gây mất ATGT. Ngành chức năng đã xử phạt nhiều trường hợp đi sai làn đường như nêu trên.

(6) Tình trạng kẹt xe đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài (đoạn từ vòng xoay trước kho ngoại quan Thái Bình Shoes đến cầu vượt Tân Vạn): Hiện dự án đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài đến QL.1A chưa thể thi công hoàn chỉnh để thông xe ra QL.1A, cùng với giao lộ vòng xoay chưa được đầu tư đồng bộ, các phương tiện từ cầu Tân Vạn lưu thông trên ĐT.743 hướng về giao lộ Hữu Nghị quay đầu xe tại mố B cầu Bà Khâm để về thành phố Hồ Chi Minh, làm giao cắt với luồng phương tiện từ giao lộ Hữu Nghị về Đồng Nai nên dẫn đến ùn tắc giao thông keo dài;

Để giải quyết tình hình trên, Sở GTVT đang tham mưu, trình UBND tỉnh cho chủ trương đóng dãy phân cách tại mố B cầu Bà Khâm, các phương tiện từ cầu Tân Vạn hướng về Bình Dương muốn quay đầu lại để đi về thành phố Hồ Chí Minh phải đi tới giao lộ Hữu Nghị hoặc hầm chui vào khu logistic Thái Bình rồi quay đầu xe lại.

(7) Về hư hỏng đèn tín hiệu giữa QL.1K và đường Mỹ Phước-Tân Vạn: Tổng Công ty Becamex IDC đã khắc phục.

2. Cử tri Nguyễn Duy Huy, ngụ tại khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An: Phản ánh Công ty nhựa Bình Minh, tọa lạc tại khu công nghiệp Sóng Thần 1 trong quá trình hoạt động gây ô nhiễm môi trường, kiến nghị Sở Tài nguyên - Môi trường kiểm tra, xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Chi nhánh nhựa Bình Minh Bình Dương thuộc Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Công ty), địa chỉ: Số 7, đường số 2, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương hoạt động sản xuất từ năm 1999 đến nay với ngành nghề sản xuất ống nhựa các loại; đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án sản xuất được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 26/11/2014; đã hoàn thành xây dựng các công trình bảo vệ môi trường và được Ban quản lý các Khu công nghiệp kiểm tra, cấp giấy Giấy xác nhận số 120/GXN-BQL ngày 16/9/2019.

Ngày 01/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, ghi nhận ý kiến phản ánh của ông Nguyễn Duy Huy ngụ khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An cách Chi nhánh nhựa Bình Minh Bình Dương khoảng 1.300m, ông cho biết thỉnh thoảng có phát sinh mùi nhựa nên nghi ngờ Chi nhánh Công ty và gửi ý kiến phản ánh. Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra tại Chi nhánh Công ty cho thấy quy trình sản xuất ống nhựa tự động và khép kín nên mùi nhựa phát sinh từ quá trình sản xuất không đáng kể, đồng thời đại diện Ủy ban nhân dân phường An Bình nơi Chi nhánh Công ty hoạt động cho biết thời gian qua không nhận được ý kiến phản ánh của cử tri sống xung quanh khu vực về mùi nhựa của Chi nhánh Công ty. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND phường Dĩ An kịp thời phối hợp với ông Nguyễn Duy Huy khi có phản ánh để xác định nguồn ô nhiễm, giải quyết kịp thời phản ánh của người dân, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo về cơ quan chuyên môn để xử lý theo quy định.

3. Cử tri Bùi Thị Thanh Phượng, khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng: Phản ảnh Công ty thuốc sát trùng Thanh Sơn trong quá trình hoạt động thường xuyên phát sinh mùi hôi gây khó chịu và cay mắt, kiến nghị Sở Tài nguyên -Môi trường kiểm tra, xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Chi nhánh Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam – Nhà máy nông dược Bình Dương, địa chỉ: số 138, đường ĐT743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chi nhánh Công ty hiện đang hoạt động sản xuất, sang chai, đóng gói các loại thuốc bảo vệ thực vật, theo số liệu thống kê trong 11 tháng năm 2020 công suất các sản phẩm như sau: thuốc bảo vệ thực vật dạng hạt 2.640 tấn, dạng lỏng 1.104 tấn, dạng bột 351 tấn.

Chi nhánh Công ty được Tổng cục môi trường chấp thuận việc sử dụng lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Xí nghiệp thuốc sát trùng Thanh Sơn (tên cũ của Chi nhánh) tại văn bản số 1300/TCMT-TĐ ngày 02/8/2011. Chi nhánh Công ty đã xây dựng công trình xử lý khí thải, hơi dung môi tại các công đoạn phát sinh trong quá trình sản xuất và được Sở Tài nguyên và Môi trường  kiểm tra xác nhận tại Văn bản số 2813/STNMT-CCBVMT ngày 06/9/2014. Chi nhánh Công ty đã được Tổng cục Môi trường kiểm tra và ban hành kết luận số 193/KL-TCMT ngày 17/6/2019, các kết quả phân tích khí thải đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường.

Ngày 01/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với chính quyền địa phương xác minh nội dung phản ánh ghi nhận ý kiến của Bùi Thị Thanh Phượng: thời gian trước đây thỉnh thoảng vào lúc khoảng 4-5 giờ sáng mùi hôi phát sinh gây khó chịu và cay mắt ảnh hưởng đến gia đình bà, tuy nhiên khoảng 02 tuần gần đây không còn mùi hôi, khí thải gây cay mắt gây ảnh hưởng đến gia đình bà. Tại thời điểm kiểm tra, ghi nhận trong khuôn viên nhà máy có phát sinh mùi hôi đặc thù của thuốc bảo vệ thực vật tuy nhiên tại nhà bà Phượng không có mùi hôi, không ghi nhận khí thải gây cay mắt như phản ánh. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị bà Phượng trong thời gian tới nếu có tình trạng phát sinh mùi hôi gây khó chịu và cay mắt ảnh hưởng đến gia đình bà thì phản ánh đến Sở để kịp thời xác minh, kiểm tra xử lý và yêu cầu khắc phục, không gây ảnh hưởng đến gia đình bà cũng như người dân xung quanh. 

4. Cử tri tổ 7, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình: Phản ảnh công ty Heng Liang tọa lạc tại tổ 7 khu phố Tân Phước, phường Tân Bình trong quá trình hoạt động gây ô nhiễm môi trường, kiến nghị Sở Tài nguyên - Môi trường kiểm tra, xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Công ty TNHH Heng Liang hoạt động tại địa điểm: thửa đất số 1575, tờ bản đồ D2.2, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An. Ngày 30/7/2020 và ngày 08/10/2020; Đội liên ngành thành phố Dĩ An kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty, kết quả như sau:

Công ty TNHH Heng Liang hoạt động gia công xử lý bề mặt công suất 4,5 tấn/tháng, số lượng công nhân 15 người. Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tuy nhiên không vận hành mà cho nước thải trực tiếp ra suối Chùa. Theo kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy vượt quy chuẩn cho phép. Công ty đi vào hoạt động sản xuất nhưng chưa có hồ sơ môi trường được cơ quan chức năng phê duyệt. Đội liên ngành thành phố Dĩ An đang tham mưu UBND thành phố Dĩ An xử lý các hành vi vi phạm và yêu cầu Công ty TNHH Heng Liang thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định trong tháng 12/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp kết quả xử lý của UBND thành phố Dĩ An đối với Công ty TNHH Heng Liang, thông tin đến cử tri được biết.

IV. Thị xã Tân Uyên

1. Cử tri Mai Sông Bé - ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Hội và cử tri phường Vĩnh Tân, Phú Chánh, thị xã Tân Uyên phản ánh(*): Vừa qua, tại lần tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 15 HĐND Tỉnh, đã có rất nhiều cử tri của Tân Uyên ý kiến, kiến nghị UBND Tỉnh có giải pháp tháo gỡ cho người dân trong việc chuyển mục đích sử dụng đất (CMĐSDĐ) mà trước đây do lịch sử để lại nhiều năm, người dân đã xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, nay đất của người dân phù hợp với quy hoạch sử dụng của nhà nước, nhưng muốn CMĐSDĐ để làm thủ tục đất đai đúng quy định thì không thực hiện được do yêu cầu phải trả lại hiện trạng đất đai ban đầu mới chuyển được (buộc tháo dỡ các công trình trên đất) gây khó khăn và thiệt hại kinh tế cho người dân. Ý kiến này đã được UBND Thị xã trả lời tại lần tiếp xúc này, tuy nhiên, đa số ý kiến cử tri chưa đồng tình, nay một lần nữa kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh quan tâm xem xét có giải pháp chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết cho người dân, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không bị thiệt hại về kinh tế đảm bảo thực hiện đúng pháp luật về đất đai và ổn định cuộc sống vì hiện nay rất nhiều người dân có vướng mắc, người dân nay đã hiểu và muốn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nhưng không thực hiện được nên các kỳ họp điều kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo tháo gỡ cho người dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Liên quan đến vấn đề này, theo kiến nghị của UBND thị xã Tân Uyên tại Tờ trình số 1070/TTr-UBND ngày 31/3/2020 và ý kiến của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2033/SXD-TTrXD ngày 03/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 2497/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/6/2020. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 2825/UBND-KT ngày 16/6/2020 V/v xử lý vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh, trong đó: Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên để chỉ đạo rà soát, xử lý các vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn theo đúng quy định, nội dung cụ thể như sau:

- Về lĩnh vực Đất đai

Theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: "b) Buộc đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP";

Tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định việc xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014 như sau:  

"3. Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thực hiện xử lý như sau:

a) Trường hợp đang sử dụng đất thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thì Nhà nước thu hồi đất trước khi thực hiện dự án, công trình đó.

Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định;

b) Trường hợp đang sử dụng đất không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất."

Do đó, về lĩnh vực đất đai UBND tỉnh đã yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên thực hiện rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện theo quy định nêu trên để thực hiện đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích nêu trên.

- Về lĩnh vực xây dựng

+ Đối với nội dung xử lý vướng mắc trong xây dựng thì ngày 07/02/2020, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 432/SXD-TTrXD trả lời Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên với nội dung như sau: việc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận việc không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp xây dựng nhà ở không phép, sai phép; cho tồn tại nhà ở đối với hành vi vi phạm xảy ra trước ngày 01/7/2014 là chưa phù hợp theo quy định. Trong trường hợp này phải ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả để yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện các biện pháp tiếp theo mới phù hợp theo quy định hiện hành.

+ Ngoài ra hiện nay Bộ Xây dựng có Văn bản số 2223/BXD-TTr ngày 11/5/2020 trong đó có nội dunhg hướng dẫn: "…Thông tư 03/2018/TT-BXD quy định kể từ ngày 15/01/2018 (Nghị định số 139/2017/ND-CP có hiệu lực), cá nhân, tổ chức xây dựng nhà ở riêng lẻ có hành vi vi phạm thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 03/2018/TT-BXD thì được miễn áp dụng biện pháp nộp lại số lợi bất hợp pháp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP".

Như vậy, đối với các trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ diễn ra trước ngày 01/7/2014 thì việc ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là vẫn phải thực hiện theo quy định.

2. Cử tri Mai Sông Bé - ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Hội: Kiến nghị UBND Tỉnh Bình Dương xem xét cho phép phục dựng, phục chế lại các sản phẩm khảo cổ học  khu di tích quốc gia Cù lao Rùa để có cơ sở tuyên truyền cho nhân dân về giá trị văn hoá, lịch sử của địa phương. Đồng thời kiến nghị xem xét việc định hướng phát triển du lịch xã Thạnh Hội phải gắn liền với đào tạo nghề cho nhân dân phục vụ du lịch sinh thái ở địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời:

Di tích khảo cổ Cù Lao Rùa (xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết định số 836/QĐ-BVHTTDL, ngày 03 tháng 3 năm 2009. Theo phân cấp quản lý, Sở đã giao trực tiếp cho Bảo tàng tỉnh quản lý, sử dụng và phát huy giá trị. Hồ sơ khoa học cũng như các hiện vật thuộc di tích khảo cổ Cù Lao Rùa hiện đang được lưu giữ và bảo quản tại Bảo tàng tỉnh.

Về công tác phát huy giá trị di tích Cù Lao Rùa, thời gian qua Sở đã tổ chức triển khai một số nội dung như: tổ chức trưng bày chuyên đề "Khảo cổ học Bình Dương - Tiếng nói từ lòng đất" vào tháng 4/2019, trong đó có các tư liệu, hiện vật của di tích khảo cổ Cù Lao Rùa đã được tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh và giá trị của các di tích khảo cổ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến khách tham quan; việc nghiên cứu, sưu tầm các tư liệu, hiện vật của Di tích khảo cổ Cù Lao Rùa tiếp tục được Bào tàng tỉnh tổ chức triển khai nhằm phục vụ cho công tác trưng bày trong thời gian tới. Bên cạnh đó, năm 2020, Sở đã giao Bảo tàng tỉnh phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Thị xã Tân Uyên, UBND xã Thạnh Hội tiến hành cắm mốc ranh giới, đo đạc địa chính nhằm phục vụ cho việc lập thủ tục hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với di tích khảo cổ quốc gia Cù Lao Rùa. Đây là cơ sở quan trọng nhằm phục vụ cho việc khoanh vùng, bảo vệ di tích theo đúng quy định của Luật Di sản Văn hóa, tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể:

Tại khu vực bảo vệ I thuộc di tích, hiện có ngôi chùa Khánh Sơn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2010, với diện tích 18.165,3 m2 nhưng không báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tại Khu vực bảo vệ II thuộc di tích có 13 hộ dân (bao gồm 12 hộ dân đang sinh sống và 01 hộ dân có đất trong di tích), chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo thông tin bước đầu do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Thị xã Tân Uyên cung cấp, hiện trạng tổng diện tích của di tích khảo cổ quốc gia Cù Lao Rùa là 44.540,2 m2, giảm 2.454,8 m2 so với Bản đồ địa chính được xác lập vào thời điểm xây dựng hồ sơ khoa học phục vụ công tác xếp hạng di tích.  

Để khắc phục những khó khăn nêu trên, đồng thời nhằm giải quyết kiến nghị của cử tri Mai Sông Bé, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục chỉ đạo Bảo tàng tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch phát huy giá trị của di tích Cù Lao Rùa với một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Thứ nhất: Phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Uyên tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa nội dung phát huy giá trị di tích Cù Lao Rùa vào Đề án "Bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030".

Thứ hai: Di tích quốc gia Cù Lao Rùa thuộc loại hình di tích khảo cổ, mang tính chất đặc thù. Vì vậy, việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích quốc gia Cù Lao Rùa cần phải được sự thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục; đồng thời phải có sự đầu tư nghiên cứu chuyên sâu, lấy ý kiến tư vấn của chuyên gia đầu ngành cũng như học tập mô hình hiệu quả ở các di tích tương đồng về loại hình.

Thứ ba: Để có cơ sở đầu tư các hạng mục công trình thuộc di tích Cù Lao Rùa, địa phương cần phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng phương án giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề quản lý đất đai di tích (kể cả phương án hỗ trợ di dời đối với 13 hộ dân sống trong khu vực II của di tích), từ đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin chủ trương điều chỉnh diện tích các khu vực bảo vệ thuộc di tích.

3. Cử tri Lê Duy Huyên - khu phố Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh: Phản ánh hiện nay, người dân thị xã Tân Uyên chấp hành tốt chủ trương của thị xã về việc chấm dứt chăn nuôi heo trong khu dân cư để hạn chế ô nhiễm môi trường đô thị. Tuy nhiên, Tiểu Đoàn 16 - Lữ đoàn 71 - Quân Đoàn 4, thuộc địa bàn phường Phú Lợi, cho người dân thuê đất chăn nuôi Heo, gây mùi hôi và ô nhiễm môi trường xung quanh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân vì khu vực chăn nuôi giáp ranh với khu dân cư (Tổ 8-Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh). Kiến nghị UBND Tỉnh quan tâm chỉ đạo đơn vị Quân đội chấm dứt tình trạng chăn nuôi heo như hiện nay.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Qua rà soát hồ sơ cho thấy tại kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nhận được phản ánh của cử tri về việc các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong khuôn viên đất trực thuộc quản lý của Quân Đoàn 4 gây ô nhiễm môi trường (trong đó có Tiểu Đoàn 16 - Lữ đoàn 71 đóng trên địa bàn phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một chăn nuôi heo, gây mùi hôi và ô nhiễm môi trường); căn cứ các quy định pháp luật cho thấy thẩm quyền kiểm tra, xử lý về bảo vệ môi trường đối với các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong khuôn viên đất trực thuộc quản lý của Quân Đoàn 4 thuộc Bộ tư lệnh Quân đoàn 4; do đó, ngày 18/02/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 613/STNMT-TTr chuyển Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 17/3/2020, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Quân Đoàn 4 đã có Báo cáo số 393/BC-ĐKT tổng hợp kết quả kiểm tra môi trường các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong khuôn viên đất trực thuộc quản lý của Quân Đoàn 4 và ghi nhận:"Tại thời điểm kiểm tra, Tiểu Đoàn 16 có tổ chức 03 khu vực chăn nuôi heo tập trung, trong đó 01 khu vực chăn nuôi của Tiểu Đoàn, 02 khu vực cho thuê chăn nuôi, mỗi khu vực nuôi khoảng 50 đến 150 con heo; các khu vực cách xa khu dân cư khoảng 150m đến 200m; khi có dịch tả lợn Châu Phi (từ tháng 08/2019), Tiểu Đoàn 16 và các đối tác thuê đất tại Tiểu Đoàn 16 đều thanh lý hết đàn heo và đã tổ chức vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Hiện 03 khu vực chăn nuôi của Tiểu Đoàn 16 chưa tổ chức chăn nuôi lại mà đang vệ sinh chuồng trại, khu vực chăn nuôi nên không có mùi hôi phát tán ra môi trường. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở Tiểu Đoàn 16 khi tổ chức chăn nuôi lại phải chú ý vệ sinh chuồng trại, làm lại hệ thống thu gom chất thải để không phát tán mùi hôi ra môi trường".

Đến nay, do vẫn nhận được phản ánh của cử tri nên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tiếp tục chuyển nội dung phản ánh đến Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong khuôn viên đất trực thuộc quản lý của Quân Đoàn 4 thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh tại Văn bản số 5316/STNMT-TTr ngày 03/12/2020; đồng thời, đề nghị Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 thông báo kết quả kiểm tra, xử lý đến Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/12/2020 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri theo quy định

4. Cử tri Nguyễn Văn Thanh – khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh: Phản ánh Dự án xây dựng đường từ ngã ba đường Tạo lực 2B đến cảng Thạnh Phước (có đoạn đi qua cánh đồng khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh) đã triển khai khoảng hơn 7 năm nhưng đến nay chưa thấy thực hiện. Kiến nghị UBND tỉnh có thông báo cụ thể thời gian, phương án thực hiện để người dân có chủ động trong việc sản xuất nông nghiệp.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

- Về đầu tư tuyến đường từ Tạo lực 2B đến cảng Thạnh Phước:

+ Ngày 28/8/2013UBND tỉnh có Công văn số 2526/UBND-KTTH đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tạm dừng các thủ tục tiến hành thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình, đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tập trung cho việc triển khai công trình theo hình thức đầu tư PPP.

+ Ngày 21/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2339/QĐ-UBND về việc công bố điều chỉnh, cập nhật danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017÷2020 (đợt 1) trong đó có danh mục dự án Xây dựng đường từ ngã ba Tạo lực 2B đến cảng Thạnh Phước.

5. Cử tri Đặng Thanh Nhàn - ấp Tân Long, xã Bạch Đằng: Phản ánh Công ty gỗ Phú Sản (trên địa bàn Phường Khánh Bình) hoạt động thải ra nhiều khói, bụi bay qua ấp Tân Long, Bạch Đằng làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Cử tri đã nhiều lần phản ánh, nay kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm xem xét, giải quyết dứt điểm nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Qua kết quả xác minh cử tri Đặng Thanh Nhàn vào ngày 01/12/2020 ghi nhận: Ông Nhàn không phản ánh Công ty TNHH Chế biến gỗ Phú Sản hoạt động gây ô nhiễm môi trường mà phản ánh Công ty Cổ phần Tuấn An Phú tại phường Khánh Bình hoạt động trung chuyển clinke liên tục 24/24 giờ, phát sinh bụi ảnh hưởng đến gia đình ông cũng như các hộ dân xung quanh

Công ty Cổ phần Tuấn An Phú hoạt động ngành nghề bốc dỡ hàng hóa (chủ yếu là clinke để sản xuất xi măng) tại khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình. Công ty đã lập và được Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên cấp giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường. Qua làm việc ghi nhận, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên đã nhận được phản ánh của cử tri xã Bạch Đằng và đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường xác minh, tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra về bảo vệ môi trường trong tháng 12/2020. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp kết quả xử lý của UBND thị xã Tân Uyên đối với Công ty Cổ phần Tuấn An Phú, thông tin đến cử tri được biết.

6. Cử tri Trần Văn Hô - Khu phố Tân Lương, Phạm Ngọc Dưỡng - Khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, ý kiến đối với Cảng Thạnh Phước giai đoạn 2: Theo trả lời của Sở Giao thông vận tải về quy hoạch cảng Thạnh Phước giai đoạn 2 thì vẫn tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, quy hoạch này kéo dài quá nhiều năm nhưng chủ đầu tư không thực hiện gây ảnh hưởng đến quyền lợi của  người dân, do đó đa số người dân trong khu vực quy hoạch tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh xem xét hủy bỏ quy hoạch này hoặc buộc chủ đầu tư phải cam kết thời gian tổ chức thực hiện, để người dân được thực hiện các quyền về sử dụng đất đúng quy định.

Mặt khác, đề nghị xem lại mục tiêu của dự án là khai thác, phục vụ giao thông đường thủy nhưng hiện nay chủ đầu tư tự ý chuyển đổi công năng sang cho thuê đất để các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Nay tiếp tục kiến nghị UBND Tỉnh Bình Dương quan tâm có chỉ đạo thực hiện và trả lời cho người dân.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

- Về triển khai Cảng Thạnh Phước giai đoạn 2: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại Văn bản số 5634/UBND-KT ngày 17/11/2020 về việc triển khai thực hiện dự án cảng Thạnh Phước. Ngày 27/11/2020, Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Tân Uyên và Công ty Cổ phần Cảng Thạnh Phước về triển khai thực hiện dự án cảng Thạnh Phước giai đoạn 2, theo đó:

+ Công ty Cổ phần Cảng Thạnh Phước thống nhất tiếp tục thực hiện dự án cảng Thạnh Phước giai đoạn 2, với mục tiêu là cảng thủy nội địa.

+ Sau buổi làm việc, Công ty Cổ phần Cảng Thạnh Phước sẽ xây dựng chi tiết Kế hoạch thực hiện phương án, dự toán, đánh giá tác động môi trường gửi các cơ quan liên quan. Mốc thời gian thực hiện sẽ gửi Chính quyền địa phương và nhân dân thị xã Tân Uyên để giám sát.

7. Cử tri Phạm Văn Cu - khu phố Hóa Nhựt, phường Tân Vĩnh Hiệp: Phản ánh tuyến suối Hố Dài thuộc địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp trước đây Tỉnh đã được phê duyệt quy hoạch, triển khai thi công dự án nạo vét và có một số hộ dân nhận tiền bồi thường giải tỏa, sau đó đã có văn bản tạm ngưng thi công. Kiến nghị UBND thị, tỉnh xem xét tiếp tục cho thi công dự án này vì hiện nay dòng suối bị bồi lắng thu hẹo dòng chảy gây ngập úng ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống của bà con nhân dân xung quanh dòng suối.

UBND thị xã Tân Uyên trả lời:

UBND thị xã sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng và kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục bố trí kinh phí để tổ chức nạo vét.

8. Cử tri Đăng Trung Thương - khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa: Phản ánh hiện nay số lượng xe lưu thông trên tuyến đường tại Trạm thu phí Tân Ba, phường Thái Hòa rất nhiều, nhất là các loại xe tải lớn (Container) khi qua trạm phải dừng mua vé, tuy nhiên nhân viên trạm thu phí bán vé quá chậm, dẫn đến thường xuyên ùn tắc giao thông hàng km. Kiến nghị UBND Tỉnh có hướng chỉ đạo cơ quan, đơn vị quản lý trạm thu phí sớm có giải pháp khắc phục.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Lâm sản và Xuất nhập khẩu Tổng Hợp Bình Dương thực hiện:

+ Căn cứ tình hình lưu lượng phương tiện giao thông qua khu vực trạm thu phí, Công ty chủ động xả trạm khi có dấu hiệu ùn tắc giao thông;

+ Tập huấn nâng cao kỹ năng, thao tác bán vé cho các nhân viên bán vé qua trạm;

+ Khẩn trương thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh–Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh về việc đầu tư mở rộng trạm thu phí Tân Ba từ 02 làn xe lên 04 làn xe; cải tạo các trạm thu phí đảm bảo mỹ quan đô thị, văn minh hiện đại; đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí không dừng theo đúng Chỉ thị số 39/CT-TTG ngày 07/10/2020 của Thủ tưởng Chính phủ.

9. Cử tri Nguyễn Văn Hoàng - khu phố Phước Thái, phường Thái Hòa: Kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư thi công lát gạch vỉa hè trên tuyến đường Đ747b. Vì tuyến đường này đã được làm xong từ rất lâu, nhưng đến nay chưa được thi công vỉa hè dành cho người đi bộ, dẫn đến người dân lấn chiếm để buôn bán, gây mất mỹ quan và an toàn giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Thời gian qua, Sở GTVT đã phối hợp cùng với các đơn vị, địa phương hữu quan, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Tân Uyên; theo đó, đã đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC khẩn trương hoàn thiện vỉa hè ĐT.747b theo hồ sơ thiết kế. Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Tổng Công ty Becamex IDC sớm triển khai trước hạng mục này.

10. Cử tri Nguyễn Tiến Thanh - khu phố Phú Bưng, phường Phú Chánh: Phản ánh hệ thống đèn chiếu sáng tại Cụm công nghiệp Phú Chánh I không ổn định (khi sáng, khi không), một số nắp hố ga bị bể, đất, cát bồi lắp không tiêu, thoát nước được, nhất là khi trời mưa lớn. Kiến nghị các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo khắc phục sửa chữa.

Sở Công Thương trả lời:

Sở Công Thương đã để nghị Công ty TNHH Chen Chia Wood (chủ đầu tư Cụm công nghiệp Phú Chánh 1) báo cáo nội dung theo kiến nghị của cử tri. Sở cũng đã phối hợp cùng đại diện cử tri phường Phú Chánh và khu phố Phú Bưng xác minh và khảo sát thực tế, Sở Công Thương ghi nhận như sau:

- Địa điểm phản ánh của cử tri là khu dân cư Phú Chánh do Công ty TNHH Cheng Chia Wood làm chủ đầu tư.

- Sau khi nhận được phản ánh của cử tri chủ đầu tư CCN Phú Chánh đã cho sửa chữa, thay thế các đèn chiếu sáng bị hư hỏng.

- Một số nắp ga bị bể, bị một số chướng ngại làm ngăn cản việc tiêu thoát nước khi trời mưa lớn (rác, đất, đá, cỏ cây mọc xung quanh ...) hiện chủ đầu tư đang cho đúc lại số lượng bị hư hại. Chủ đầu tư cam kết trước ngày 31/12/2020 sẽ thực hiện xong việc thay thế các nắp hư hỏng, chủ đầu tư kết hợp dọn dẹp vệ sinh để việc tiêu thoát thuận lợi.

11. Cử tri Nguyễn Văn Sách: khu phố 4, phường Vĩnh Tân: Tiếp tục đề nghị lắp đặt biển báo và đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường ĐT742 tại ngã ba Trường Tiểu học Vĩnh Tân. Tại lần tiếp xúc cử tri kỳ trước đại biểu HĐND tỉnh có trả lời là sẽ thực hiện vào quý III/2020, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm chỉ đạo triển khai, thực hiện để người dân được yên tâm khi tham giao thông, nhất là học sinh.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên ĐT.742 tại ngã ba trường Tiểu học Vĩnh Tân: UBND thị xã Tân Uyên giao cho Phòng Quản lý đô thị thị xã Tân Uyên làm đại diện chủ đầu tư lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực giao lộ đường ĐT.742 với đường Vĩnh Tân 16, Vĩnh Tân 17 tại Công văn số 4132/UBND-KTTH ngày 10/11/2020. Hiện công trình đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự kiến triển khai thi công trong quý II/2021.

12. Cử tri Lê Thiết Ngụy - khu phố 2, phường Hội Nghĩa:

(1) Phản ánh hiện nay các tuyến đường vành đai thuộc Công ty cổ phần cao su Phước Hoà quản lý đã xuống cấp, hư hỏng trầm trọng, gây khó khăn cho việc lưu thông và thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông cao. Cử tri đã nhiều lần phản ánh tại các kỳ tiếp xúc cử tri trước và UBND Thị xã có trả lời là không có cơ sở sửa chữa, do tuyến đường của Công ty cao su Phước Hòa. Nay kiến nghị UBND Tỉnh quan tâm xem xét, khảo sát và làm việc với Công ty cao su Phước Hòa có hướng sửa chửa, nâng cấp hoặc chỉ đạo UBND thị xã Tân Uyên có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, nhằm phục vụ cho người dân đi lại được thuận lợi, an toàn hơn.

UBND thị xã Tân Uyên trả lời:

- UBND thị xã đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đề nghị phối hợp trả lời kiến nghị cử tri.

- Trong thời gian tới, để giải quyết kiến nghị của cử tri tri Lê Thiết Ngụy, UBND thị xã tổ chức làm việc với Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đề nghị Công ty xem xét đầu tư, nâng cấp sửa chữa các tuyến đường trên đất của Công ty. Do đường này không phải là đường do Nhà nước đầu tư

(2) Hiện nay tuyến đường ĐT747 đoạn qua địa bàn phường Hội Nghĩa đang được Sở GTVT tỉnh thi công lắp đặt dãi phân cách để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, tại các khoảng cách để qua lại rất ngắn, gây khó khăn cho việc qua lại, nhất là các loại phương tiện vận tải nặng (xe container). Kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho mở rộng thêm để thuận lợi cho giao thông cũng như hạn chế việc ùn tắc giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Sở đang triển khai thi công lắp đặt dải phân cách giữa trên ĐT.747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa đến ngã 3 Cổng Xanh, những đoạn ngắt dãy phân cách được thống nhất của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các xã, phường nới tuyến đi qua, cảnh sát giao thông, phòng Quản lý đô thị của 02 địa phương thống nhất, Công trình trên dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2020.

Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các địa phương, đơn vị hữu quan khảo sát, điều chỉnh những vị trí có chiều dài đoạn ngắt dải phân cách không đảm bảo cho xe quay đầu trong quý I năm 2021.

V. Thị xã Bến Cát

1.  Cử tri Võ Văn Luông, ấp Bến Giảng, xã Phú An: Phản ánh đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư shop Linh giao với đường ĐT744 vì tuyến đường này có nhiều xe chở hàng của công ty ra vào thường xuyên dễ gây tai nạn giao thông; đồng thời tuyến đường này cũng ngang qua Trường THCS Phú An vào các giờ cao điểm, học sinh qua lại rất đông, gây nguy hiểm cho học sinh và người tham gia giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:  

Hiện Sở GTVT đang phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh UBND thị xã Bến Cát và xã Phú An khảo sát thực tế, sau khi có kết quả sẽ báo cáo UBND tỉnh.

2. Cử tri Nguyễn Văn Lý, ấp Bến Liễu và Võ Văn Luông, ấp Bến Giảng,  xã Phú An:

+ Phản ánh hiện nay việc áp dụng Quyết định số 3018/QĐ-UBND quy định hành lang bảo vệ đường bộ tính từ tâm vào khá sâu từ 11m đến 14m gây ảnh hưởng đến việc chuyển mục đích sử dụng đất và xây nhà ở của nhân dân. Vì có trường hợp thửa đất nằm tiếp giáp hai mặt đường, diện tích có 7m ngang, nếu trừ hành lang hai mặt đường thì thửa đất không đủ điều kiện để xây dựng nhà ở. Những tuyến đường ĐX, đường hẻm bề ngang đường có 4m, dài 100m, diện tích đất các hộ dân hai bên tuyến đường chỉ có từ 5m đến 7m, khi trừ lộ giới rất khó khăn trong việc xây dựng của người dân. Kiến nghị các cấp xem xét điều chỉnh lại.

+ Phản ánh việc trừ hành lang bảo vệ đường bộ trên tuyến đường giao thông nông thôn theo quy định hiện nay là quá nhiều. Hiện tại đất của gia đình cử tri nằm trên tuyến đường cụt; khi xây nhà thì quy định nhà phải trừ đến 11m, do đó, gia đình không đủ diện tích để xây dựng. Đề nghị ngành chức năng xem xét sửa đổi quy định này cho phù hợp.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

- Phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định tại các văn bản của Chính phủ, Bộ GTVT và UBND tỉnh (Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02//2010 và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ; Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 9/10/2017 của Bộ GTVT; Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 5/8/2019 và Quyết định số  04/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh);

- Việc quy định hành lang bảo vệ đường bộ của các tuyến đường giao thông nông thôn và công tác cấp giấy phép xây dựng thuộc địa bàn xã Phú An được thực hiện theo Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Bến Cát đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 và Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phú An được phê duyệt tại Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND thị xã Bến Cát. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở GTVT phối hợp UBND thị xã Bến Cát giải quyết, trả lời trong thời gian tới.

3. Cử tri Lữ Văn Mượng, Khu phố 1, phường Tân Định: Phản ánh Đoạn đường từ Ngã Tư Sở Sao đến Cua Mọi nước (Đường ĐT741) hiện nay chưa có hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng và hành lang dành cho người đi bộ. Kiến nghị các ngành chức năng sớm thi công công trình, hạn chế tình trạng tai nạn giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Nhằm giải quyết các kiến nghị của cử tri về đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước, chiếu sáng khu vực ngoài khu đông dân cư, đô thị, Sở GTVT đã tham mưu và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện các hạng mục bổ sung của dự án BOT ĐT.741 tại Công văn số 5301/UBND-KTTH ngày 22/11/2017; đồng thời, đã thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741, tỉnh Bình Dương – phần đầu tư bổ sung tại Công văn số 4741/SGTVT-QLGT ngày 15/10/2018;

Sở GTVT đã có nhiều văn bản đề nghị chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện. Do vậy, Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh tại Công văn số 4416/SGTVT-QLGT ngày 28/11/2019 và UBND tỉnh đã có Công văn số 6366/UBND-KT ngày 11/12/2019, đề nghị Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai thi công các hạng mục bổ sung (hệ thống thoát nước, dải phân cách, chiếu sáng,…) của dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.741 theo chủ trương của UBND tỉnh.- Hiện Công ty đang hoàn chỉnh hồ sơ dự án đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước dọc, bổ sung chiếu sáng, lắp bổ sung dải phân cách để trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trong quý II/2021.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG sớm triển khai thực hiện dự án.

4. Cử tri Lữ Văn Tới, Khu phố 2, phường Tân Định: Phản ánh Tuyến đường Quốc lộ 13 đoạn từ khu vực chợ Hoàng Gia đến ngã 3 Lăngxi khi trời mưa bị ngập cục bộ, gây ra tai nạn cho người tham gia giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên đường, vấn đề này người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị xem xét, giải quyết.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Để giải quyết tạm thời thời Công ty đã khảo sát để khai thông dòng chảy và tăng cường công tác vệ sinh miệng hố thu để hạn chế tình trạng ngập cục bộ sau mưa.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC đoạn từ chợ Hoàng Gia đến trường Trung cấp Kinh tế sẽ triển khai thi công trong tháng 12 năm 2020, dự kiến hoàn thành trong quý II năm 2021. Riêng đoạn từ trường Trung cấp Kinh tế đến ngã 3 Lăngxi đã có hồ sơ thiết kế, dự kiến thi công trong năm 2021.

5. Cử tri Trần Văn Thành, Khu phố 4, phường Tân Định phản ánh: phản ánh Quy hoạch khu đa năng 100 ha trên địa bàn phường đã lâu chưa được cắm mốc. Đề nghị ngành chức năng thông báo tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành ranh giới. Vì hiện nay các hộ dân không được chuyển mục đích quyền sử dụng đất, gây khó khăn cho người dân trong việc có nhu cầu xây dựng nhà ở. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét thực hiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án hoặc có biện pháp hỗ trợ cho người dân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng nhà ở phù hợp.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

- Qua rà soát, dự án Khu thể dục thể thao Đa Năng với quy mô diện tích 100ha tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát có trong kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Bến Cát được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Việc quy hoạch dự án trên được căn cứ theo nhu cầu sử dụng đất của ngành văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.​

- Hiện nay, kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã hết. Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017 và các quy định hướng dẫn, Ủy ban nhân dân tỉnh đang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu lập Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát đã lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 4405/UBND-KT ngày 09/9/2020 chỉ đạo các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kỳ Quy hoạch mới. Do đó, trường hợp Dự án có khả thi thực hiện, đáp ứng nhu cầu về hoạt động thể dục, thể thao của địa phương và trên cơ sở đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (đơn vị đề xuất, quản lý ngành), Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát (cơ quan lập quy hoạch sử dụng đất), dự án sẽ được xem xét cập nhật vào kỳ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của địa phương làm cơ sở triển khai thực hiện. Ngược lại, nếu Dự án không có nhu cầu tiếp tục thực hiện, sẽ được loại bỏ, không cập nhật vào kỳ quy hoạch mới, nhằm bảo đảm quyền lợi sử dụng đất hợp pháp của người sử đất.

6. Cử tri Lữ Văn Tới, Khu phố 2 và cử tri Trần Văn Thành, Khu phố 4 phường Tân Định: Đề nghị trang bị hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường DH601, Khu phố 2 phường Tân Định nối liền với đường Mỹ Phước – Tân Vạn và bố trí biển báo giao thông dừng lại khi đèn đỏ ngay chốt đèn ngã ba xưởng tôn TQK và khu dân cư đô thị Thịnh Gia vì khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

- Vị trí cử tri kiến nghị lắp đèn tín hiệu giao thông là giao lộ giữa ĐH.601 và Mỹ Phước - Bàu Bàng, hiện tại giao lộ này đã được bố trí đèn tín hiệu giao thông, nhưng chưa hoạt động do đường Mỹ Phước – Bàu Bàng chưa thi công hoàn thành.

- Về việc bố trí biển báo giao thông dừng lại khi đèn đỏ: Theo Quy chuẩn QCVN41:2019/BGTVT không có quy định lắp đặt biển báo dừng lại khi đèn đỏ, chỉ quy định lắp đặt biển báo W.209 "Giao nhau có tín hiệu đèn" trong trường họp dễ dàng nhận biết đèn tín hiệu thì không cần đặt biển số W.209. Hiện tại, tại vị trí này đã có bố trí biển báo W.209. Sở GTVT đề nghị người chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông, dừng chờ đèn đỏ.

7. Cử tri Nguyễn Văn Điều, Khu phố An Hòa và cử tri Nguyễn Văn Quân, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi:

+ Phản ánh đường cống thoát nước dọc theo đường ĐT 741 cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư và cũng chưa thông báo cụ thể thời điểm đầu tư dự án này làm cho người dân trăn trở. Đề nghị tiếp tục kiến nghị các ngành chức năng để trả lời cho người dân được yên tâm.

+ Hệ thống chiếu sáng trên đường ĐT741 đã được trang bị, tuy nhiên đoạn từ nhà ông Võ Minh Thanh – khu phố An Lợi đến giáp phường Chánh Phú Hòa chưa được trang bị. Đề nghị ngành chức năng cho biết cụ thể thời gian đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng.

+ Phản ánh Đường Mỹ Phước –Tân Vạn tại vòng xoay giáp đường tạo lực 6 thuộc phường Định Hòa có bảng cấm dừng, cấm đỗ xe nhưng hiện nay xe tải và xe container đậu, đỗ rất nhiều, chưa có cơ quan nào giải quyết tình trạng này. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét kiến nghị ngành chức năng giải quyết tình trạng trên.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

- Nhằm giải quyết các kiến nghị của cử tri về đầu tư bổ sung hệ thống cống dọc, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện các hạng mục bổ sung (hệ thống thoát nước, dãy phân cách , đèn tín hiệu, …) của dự án BOT ĐT.741 tại Công văn số 5301/UBND-KTTH ngày 22/11/2017; đồng thời, đã thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741 (phần đầu tư bổ sung tại Công văn số 4741/SGTVT-QLGT ngày 15/10/2018).

- Sở GTVT đã có nhiều văn bản đề nghị chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện. Gần đây, Sở GTVT có Công văn số 4416/SGTVT-QLGT ngày 28/11/2019, báo cáo, tham mưu và được UBND tỉnh phúc đáp Công văn số 6366/UBND-KT ngày 11/12/2019, đề nghị Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai thi công các hạng mục bổ sung (hệ thống thoát nước, dải phân cách, chiếu sáng,…) của dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.741 theo chủ trương của UBND tỉnh.

- Hiện Công ty đang hoàn chỉnh hồ sơ dự án đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước dọc, bổ sung chiếu sáng, lắp bổ sung dải phân cách để trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trong quý II/2021.

- Xem xét, giải quyết tình trạng xe tải và xe container đậu, đỗ tại vị trí có bảng cấm trên  đường Mỹ Phước –Tân Vạn tại vòng xoay giáp đường tạo lực 6: Thời gian qua, Sở GTVT đã phối hợp với Văn phòng Ban ATGT, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, UBND thành phố Thủ Dầu Một kiểm tra công tác đảm bảo giao thông, ATGT trên tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn đoạn qua địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, đã chỉ ra bất cập việc các phương tiện ô tô đỗ xe tại khu vực có biển cấm dừng, đỗ, đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm trên. Sở GTVT sẽ chuyển kiến nghị của cử tri đến Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh xem xét, xử lý.

8. Cử tri Lê Hồng Sỹ, Khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi: Phản ánh khu vực trên đường ĐT 741 tại Công ty gạch men Vicera hiện nay số lượng xe lưu thông qua lại rất nhiều và thường xuyên gây tai nạn giao thông. Đề nghị khảo sát lắp đặt biển báo nguy hiểm để hạn chế tai nạn.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Hiện Sở GTVT đang phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND thị xã Bến Cát, phường Hòa Lợi và Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG khảo sát. Sau khi có kết quả khảo sát, Sở GTVT sẽ báo cáo UBND tỉnh.

VI. Huyện Dầu Tiếng

1. Cử tri ấp Cần Giăng, ấp Bến Tranh xã Thanh An: Kiến nghị ngành chức năng khảo sát lắp đặt cống thoát nước dọc đường ĐT 744 đoạn từ Uỷ ban nhân dân xã Thanh An ấp Cần Giăng đến cổng chào Cần Nôm ấp Bến Tranh dài khoảng 1.100m; đoạn từ nhà ông Bình ấp Bến Chùa đến gần xã Thanh Tuyền khoảng 800m, hiện nay mưa lớn nước không thoát được ứ đọng dọc trên mặt đường gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời: 

- Về đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng hệ thống thoát nước dọc đồng bộ cho ĐT.744: Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1665/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.744 (đoạn từ Km24++460 đến ngã tư Cầu Cát) theo đó "Xây dựng bổ sung mương thoát nước dọc tại các đoạn có lưu lượng nước tập trung về lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng", thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2022 ÷ 2025 và giao UBND huyện Dầu Tiếng làm chủ đầu tư, lập dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Trong khi chờ triển khai dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.744 (đoạn Km24++460-ngã tư Cầu Cát, để giải quyết tình trạng ngập nước khu vực, trong năm 2021, Sở GTVT sẽ chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên rà soát, cắt mương dọc trước khi mùa mưa đến.

2. Cử tri ấp Hoà Lộc, xã Minh Hoà: Đề nghị lắp đặt biển báo, dải phân cách hoặc gờ giảm tốc trước Trường tiểu học Hòa Lộc trên đoạn đường ĐT 749B để hạn chế tốc độ xe chạy, gây nguy hiểm cho học sinh.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời: 

Hiện tại, trên tuyến đường ĐT.749b, trước Trường tiểu học Hòa Lộc đã có bố trí sơn gờ giảm tốc. Sở GTVT xin ghi nhận sẽ xem xét bổ sung biển báo.

3. Cử tri ấp Hòa Cường, xã Minh Hoà: Đề nghị ngành chức năng tiến hành khảo sát và sớm thi công hệ thống thoát nước 02 bên đường khu vực đường ĐT 749B vì hiện nay xảy ra ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Cụ thể với 02 đoạn như sau:

- Đoạn 1: Từ Trạm xăng Bình Thuận (xã Minh Hòa) đến giáp xã Minh Thạnh thực hiện việc đấu nối hệ thống mương dọc 02 bên đường với hệ thống mương thoát nước hiện hữu thuộc công trình nâng cấp hạ tầng kỹ thuật ngã tư Minh Hòa.

-  Đoạn 2: 01 bên mương thoát nước giáp với cầu Giáp Minh thuộc công trình nâng cấp hạ tầng kỹ thuật ngã tư Minh Hòa.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời: 

Nhằm giải quyết ngập úng ĐT.749B đoạn 2 theo kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng hoàn thành cống dọc đường kính D80cm từ Km7+700 đến Km7+742 đấu nối vào hố ga thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng ngã tư Minh Hòa  và đưa vào khai thác trong tháng 9/2020.

Về giải quyết ngập úng đoạn Từ Trạm xăng Bình Thuận (xã Minh Hòa) đến giáp xã Minh Thạnh: Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri, sẽ phối hợp với địa phương khảo sát, đề xuất đầu tư trong năm 2021.

4. Cử tri ấp Đất Đỏ, xã An Lập: Kiến nghị khi làm đường Hồ Chí Minh và đường điện 500Kv tại sao không thiết kế đường và điện đi song song mà hiện nay thiết kế riêng làm mất đất cánh tác và tác động nhiều đến cuộc sống người dân.

Sở Công Thương trả lời:

(1) Đường Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 15/02/2012 (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương có chiều dài 27,5km), do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh – Đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, quản lý thực hiện dự án;

(2) Công trình hướng tuyến đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương, có chiều dài tuyến 47km, qua 03 huyện: Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo), riêng đoạn qua địa bàn huyện Dầu Tiếng, được UBND huyện thống nhất thỏa thuận tại Công văn số 756/UBND-KT ngày 30/6/2015. Đồng thời, được UBND tỉnh chấp thuận phương án hướng tuyến đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành tại Công văn số 2527/UBND-KTN ngày 29/7/2015, công trình phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Công trình do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam – Đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư. Đến nay, công trình đang thực hiện bước triển khai thi công xây dựng.

(3) Theo quy định Luật Điện lực năm 2004, để bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, không cho phép tồn tại nhà ở và công trình có người thường xuyên sinh sống, làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện có cấp điện áp từ 500kV trở lên. Nhằm để tránh ảnh hưởng đến các khu dân cư, khu đô thị và nhà ở dọc theo các tuyến đường giao thông, đồng thời để bảo đảm hành lang bảo vệ an toàn cho công trình công nghiệp và công trình giao thông. Vì vậy, trường hợp phương án hướng tuyến đường dây siêu cao áp (500Kv) đi song song với đường giao thông sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn do quy định hành lang bảo vệ cấp công trình (công nghiệp và giao thông), các tổ chức, cá nhân và người dân sẽ bị hạn chế việc hưởng lợi dọc theo tuyến đường giao thông. Bên cạnh đó, đối với hướng tuyến đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh được chủ đầu tư thực hiện thiết kế cột điện 500kV cao phù hợp với địa hình để cây xanh (cao su) có chiều cao từ 20m trở xuống được tồn tại trong hành lang lưới điện.

5. Cử tri ấp Xóm Bưng, ấp Đường Long xã Thanh Tuyền: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình mương thoát nước dọc đường ĐT 749d đoạn qua ấp Xóm Bưng và mở thêm cống ngang đoạn ấp Đường Long vì hiện nay trời mưa nước tràn vào nhà làm hư tài sản, cây ăn trái của người dân.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời: UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện.

6. Cử tri ấp Long Chiểu, xã Long Tân: Đề nghị mở rộng tuyến đường ĐT 749A (đoạn từ xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng đến cầu Hồ Đá, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng) để phục vụ nhân dân phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:  

Ngày 17/10/2019, Sở GTVT đã có Công văn số 3819/SGTVT-KHTC đăng  ký  Sở Kế hoạch và Đầu tư danh mục đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 (trong đó có dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.749A).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp các đề xuất kiến nghị của các sở, ngành, địa phương để trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

7. Cử tri xã Long Tân: Phản ánh bản đồ địa chính xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng có sự trùng lắp ranh bản đồ địa chính tại ấp Hốc Măng, xã Long Tân với xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng. Do đó, người dân gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở, ban, ngành liên quan xem xét giải quyết dứt điểm việc trùng lắp ranh bản đồ địa chính giữa xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng (như nội dung trước đây UBND huyện Dầu Tiếng đã đề nghị UBND tỉnh).

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Ngày 17/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp cùng Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân các huyện: Dầu Tiếng, Bàu Bàng; Ủy ban nhân dân các xã: Long Tân, Long Nguyên tiến hành khảo sát thực địa, xác định ranh bản đồ địa chính và ranh địa giới hành chính giữa xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng.

Theo đó, qua đối chiếu với bản đồ địa giới hành chính lập theo Chỉ thị số 364/CT ngày 06/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai theo đúng bản đồ địa giới hành chính được lập theo Chỉ thị số 364/CT, không thực hiện theo Biên bản Hiệp thương ngày 02/12/2015 về xác định địa giới hành chính cấp xã giữa xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng.​

VII. Huyện Phú Giáo

1. Cử tri Nguyễn Thị Thấm, ấp Kỉnh Nhượng xã Vĩnh Hòa: Phản ánh Công ty mủ Đồng Châu liên tục xả thải vào ban đêm, gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị cơ quan chuyên môn xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Công ty Đồng Châu bắt đầu hoạt động từ năm 2004 đến nay, đã lập Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường cho hoạt động sản xuất chế biến mũ cao su (nguyên liệu mũ tạp). Vào các ngày 18 và 23/11/2020, phòng Cảnh sát Môi trường đã kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ môi trường của Công ty, qua kiểm tra ghi nhận: Công ty đang hoạt động sản xuất chế biến mũ cao su với nguyên liệu mũ tạp, sản phẩm: cao su SVR10, SVR20, công suất  kinh doanh đạt 40% so bình thường (sản lượng trung bình 3,5 tấn mủ cao su/ngày), nước thải phát sinh khoảng 34 m3/ngày được thu gom về hệ thống xử lý trước khi thải ra môi trường, để đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý, Đoàn đã trưng cầu 01 mẫu nước thải sau xử lý trước khi thải ra môi trường. Trong tháng 12 năm 2020, phòng Cảnh sát Môi trường sẽ tổng hợp hồ sơ, xử lý vi phạm và yêu cầu khắc phục (nếu có). Sau khi có kết quả xử lý của phòng Cảnh sát Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp, thông tin kết quả xử lý đến cử tri được biết.

2. Cử tri Nguyễn Văn Tịnh, ấp Trảng Sắn xã Vĩnh Hòa: Đề nghị lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Hiện Sở GTVT đang phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND huyện Phú Giáo, xã Vĩnh Hòa và Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG khảo sát, Sau khi có kết quả khảo sát, Sở GTVT sẽ báo cáo UBND tỉnh.

3. Cử tri xã Vĩnh Hòa: Đề nghị tỉnh tháo gỡ bảng "Đèn đỏ xe 02 bánh được phép đi thẳng" tại Ngã ba Cây Khô hướng từ Bình Phước xuống để đảm bảo an toàn cho người dân.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Ngày 11/9/2019, Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì, phối hợp cùng đại diện Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND huyện Phú Giáo, Công an huyện Phú Giáo và Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG khảo sát giao lộ ngã ba Cây khô (giao giữa ĐT.741 và ĐH.502). Qua kết quả khảo sát, các thành viên nhận thấy các phương tiện mô tô từ quán cà phê Chuông gió và đường hẻm đi ngược chiều trên đường ĐT.741 để đi qua đường ĐH.502, tạo xung đột với các phương tiện đi thẳng trên ĐT.741 (đi thẳng theo biển báo "đèn đỏ xe máy được phép đi thẳng") làm mất an toàn giao thông. Do vậy, các thành viên khảo sát thống nhất giữ nguyên "Biển báo đèn đỏ xe máy được phép đi thẳng" trên ĐT.741 tại giao lộ ngã ba Cây khô.

Nhằm tăng cường đảm bảo trật tự, ATGT tại giao lộ trên, Sở Giao thông Vận tải đề nghị:

- UBND huyện Phú Giáo chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông- Công an huyện Phú Giáo tăng cường công tác kiểm tra và xử phạt nghiêm các trường hợp không chấp hành Luật Giao thông Đường bộ các phương tiện tham gia giao thông qua giao lộ này.

4. Cử tri Nguyễn Thị Loan, ấp Bưng Riềng xã Vĩnh hòa: Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ phụ cấp cho Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong cấp xã.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trả lời:

Qua nghiên cứu các văn bản quy định của pháp luật về các chế độ hỗ trợ, chính sách liên quan đến Hội Cựu Thanh niên xung phong và qua trao đổi ý kiến với Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Bình Dương, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xin trả lời như sau:

- Hiện nay, về chính sách, chế độ, quyền và nghĩa vụ của các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang được quy định tại Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh (Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội và Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg ngày 20/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù). Cụ thể, tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 925/QĐ-UBND về chế độ thù lao chỉ quy định đối với người giữ các chức danh chuyên trách (trong định suất được giao) và người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội cấp tỉnh và cấp huyện, các chức danh chuyên trách tại các hội cấp xã trong đó có Hội Cựu thanh niên xung phong không được quy định về chế độ thù lao, phụ cấp.

- Về kinh phí hoạt động của các hội có tính chất đặc thù (trong đó có Hội Cựu thanh niên xung phong), Quyết định số 925/QĐ-UBND cũng quy định các hội được cấp kinh phí theo số biên chế, định suất được giao; được cấp kinh phí khi thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao; được hỗ trợ một phần cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động theo khả năng cân đối của ngân sách tỉnh. Vì vậy, Hội Cựu thanh niên xung phong cấp xã căn cứ vào nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao, dự trù kinh phí hoạt động của Hội hằng năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định (UBND cấp xã trình HĐND cấp xã).

5. Cử tri Hà Thị Tư, ấp Tân Tiến xã Phước Sang: Ý kiến đã có bảo hiểm y tế nhưng khi đến bệnh viện (tỉnh) còn phải mua các thiết bị y tế, thuốc và cách giao tiếp của nhân viên ở bệnh viện chưa tốt. Đề nghị các ngành chức năng xem xét.

Sở Y tế trả lời:

a. Về vấn đề thuốc: Ngày 31/12/2019, Sở Y tế đã phê duyệt Quyết định số 1209/QĐ-SYT về Gói thầu số 2: Mua thuốc theo tên Biệt dược và tiếp tục phê duyệt Quyết định số 163/QĐ-SYT về Gói thầu số 1: Mua thuốc theo tên Generic (đợt 1) vào ngày 14/02/2020. Nên từ đầu tháng 03 năm 2020 đến nay Bệnh viện đã có đầy đủ thuốc để phục vụ công tác khám điều trị cho người bệnh và người dân không phải tự túc mua thuốc nữa.

b. Về vấn đề vật tư y tế: danh mục mời thầu của gói thầu là 846 khoản nhưng kết quả trúng thầu chỉ là 477 khoản, do đó có rất nhiều mặt hàng không đạt và gây tình trạng thiếu vật tư y tế phục vụ người bệnh. Trước tình hình thiếu hụt VTYT trên Bệnh viện Đa khoa Tỉnh đã liên tục có nhiều tờ trình gửi Sở Y tế xin chủ trương mua sắm vật tư y tế. Đến 05/08/2019 Bệnh viện nhận được phản hồi công văn số 1862/SYT-NVD, 05/08/2019 của Sở Y tế về việc mua sắm tập trung, trong văn bản có nêu rõ đối với vật tư y tế cơ sở khám chữa bệnh công lập tự tổ chức lựa chọn nhà thầu. Bệnh viện bắt đầu tiến hành các thủ tục đấu thầu: xây dựng danh mục, họp hội đồng thống nhất danh mục, Quyết định phê duyệt danh mục, gửi Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch, chờ Sở Y tế, Sở Tài chính phê duyệt kế hoạch…

Ngay khi Bệnh viện nhận được Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 06/04/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu, Bệnh viện đã nhanh chóng triển khai, tổ chức mở thầu 3 gói thầu mua vật tư y tế từ tháng 06 năm 2020, dự kiến tháng 9 năm 2020 sẽ có kết quả. Tuy nhiên, do Bệnh viện còn vướng mắc một số nội dung tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu nên Bệnh viện đã gửi văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế 02 lần: Lần 1 - Văn bản số 1638/CV-BVĐK ngày 18/8/2020 và Lần 2 - Văn bản số 1771/BVĐK-PVT-TBYT ngày 08/9/2020.

Đến ngày 20/10/2020, Bệnh viện đã nhận được văn bản hướng dẫn thực hiện của Sở Y tế tại công văn số 2471/SYT-NVD về việc thực hiện điểm c, khoản 5, điều 117, Nghị định 63/2014/NĐ-CP mà Bệnh viện đang gặp vướng mắc, khó khăn. Trên cơ sở hướng dẫn của văn bản này Bệnh viện đã và đang khẩn trương tiến hành thực hiện các thủ tục đấu thầu tiếp theo

Ngày 24/11/2020 Bệnh viện ra Quyết định 2379/QĐ-BVĐK về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói số 1 gói vật liệu thay thế vật liệu cấy ghép nhận tạo, dự kiến trong tháng 12/2020 sẽ có đầy đủ vật tư y tế về gói thầu này. Đồng thời trong tháng 12/2020 Bệnh viện sẽ hoàn tất ra Quyết định gói thầu số 2 về Vật tư y tế sử dụng trong chuyên khoa. Như vậy, dự kiến trong tháng 12/2020 Bệnh viện sẽ có vật tư y tế cơ bản phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh.

c. Về vấn đề giao tiếp: Thực hiện Thông tư 07/2014/TT-BYT và Quyết định số 2151/QĐ-BYT, Bệnh viện liên tục triển khai các hoạt động như: tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế, thành lập tổ công tác xã hội, tăng cường tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh qua đường dây nóng và hòm thư góp ý,... Bệnh viện đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thường quy, cũng như đột xuất về kỹ năng giao tiếp và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Từ đó, đưa ra những điểm hạn chế cần cải tiến, xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra sai sót, phát huy những kết quả tốt đã đạt được. Qua thời gian triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện, Bệnh viện ghi nhận thái độ phục vụ, ứng xử nhân viên bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn. Đồng thời, Bệnh viện vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động nêu trên để ngày càng hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một vài cá nhân có thái độ phục vụ, chữa trị cho bệnh nhân chưa tận tình, chu đáo, bệnh viện sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với các cá nhân này.

VIII. Huyện Bàu Bàng

1. Cử tri Nguyễn Văn Tư, ấp 1, xã Trừ Văn Thố (*): Đã ý kiến nhiều lần về việc làm cống thoát nước nhưng vẫn bị ngập ở đoạn trước cây xăng Phi Hùng, chủ đầu tư làm đường Quốc lộ 13 đã hứa trong quý III sẽ khảo sát sửa chữa nhưng đến nay đường vẫn đọng nước khi trời mưa. Đề nghị các ngành liên quan xem xét xử lý.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC tại Công văn số 203/Becamex IJC ngày 27/10/2020, hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 13 đoạn từ ngã 3 Trừ Văn Thố đến cầu Tham Rớt đã thi công năm 2019, hiện trạng đoạn trên giải quyết dứt điểm.

Ngày 14/12/2020, Sở GTVT đã phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC khảo sát, Công ty sẽ cắt bó vỉa để đặt ống nước đấu nối vị trí bị ngập nước vào hệ thống cống hộp đồng thời điều chỉnh miệng thu nước, dự kiến thực hiện trong quý I/2021.

2. Cử tri Đậu Ngọc Thanh, ấp 2, xã Trừ Văn Thố: phản ánh trong năm 2020, ông Thanh đi khám bệnh tại bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương và được yêu cầu cung cấp bảo hiểm y tế và chứng minh nhân dân. Ông Thanh cung cấp đầy đủ nhưng bệnh viện lại không chấp nhận vì bảo hiểm y tế không ghi ngày, tháng, năm sinh do khi làm thẻ bảo hiểm y tế phía bảo hiểm không ghi. Nhưng đến khi đi khám bệnh, bệnh viện lại làm khó cho dân. Những bệnh viện khác không yêu cầu như vậy. Đề nghị Sở Y tế làm việc với bệnh viện tạo điều kiện cho nhân dân khám chữa bệnh.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời:

Khoản 1 Điều 15 nghị định 146/NĐ-CP quy định "Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác. "

Để đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh BHYT, BHXH tỉnh đã đề nghị bệnh viện Y học cổ truyền xem lại quy trình tiếp nhận bệnh tại Bệnh viện, tạo điều kiện cho nhân dân khám chữa bệnh.

3. Cử tri Hồ Đình Tiến và Nguyễn Bá Hòa, ấp 3, xã Tân Hưng: phản ánh tình hình an toàn giao thông ở tuyến đường ĐT741b xã Tân Hưng qua xã Hưng Hòa hiện nay xe chạy rất nhiều và quá nhanh nên không đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Đặc biệt là qua các khu vực chợ, trường học gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này. Đề nghị các cơ quan chuyên môn lắp đặt đèn báo hiệu giảm tốc độ và kẻ vạch dành cho người đi bộ tại khu vực chợ, trường tiểu học và trường Mầm non xã Tân Hưng.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Sở GTVT đã hoàn thành việc lắp đặt biển báo tốc độ tối đa cho phép và sơn vạch người đi bộ tại các khu vực chợ, Trường tiểu học và Trường Mầm Non Tân Hưng.

Sở GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo phòng, ban chức năng rà soát, bổ sung biển báo tại các giao lộ khác (nếu thiếu hoặc hư hỏng).

4. Cử tri ấp 1, xã Tân Hưng:

(1) Phản ánh Dự án quy hoạch đường mòn Hồ Chí Minh (nhánh đường mòn Hồ Chí Minh nối về đường Mỹ Phước – Tân Vạn) có đi qua khu vực ấp 1, 2 xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng đã triển khai cắm mốc rất lâu, vậy bao giờ là triển khai thi công, còn không thi công phải thông tin về dự án để người dân được biết.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa (trong đó có đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương) đã được Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3950/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2007 bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, dự án đã được khởi công từ năm 2009, đến năm 2011, dự án tạm đình hoãn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính Phủ và Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Ngày 07/5/2015, Bộ GTVT có Công văn số 5613/BGTVT-ĐTCT, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư các hạng mục còn lại của Dự án sang đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT và được Chính phủ chấp thuận tại Công văn số 872/TTg-KTN ngày 19/6/2015;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã nghiên cứu triển khai thực hiện. Tuy nhiên, trong thời gian triển khai do các quy định pháp luật thay đổi dẫn đến phương án tài chính của Dự án không khả thi về mặt tài chính.

Ngày 29/3/2019, Bộ GTVT có Công văn số 2900/BGTVT-ĐTCT, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép dừng triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa theo hình thức hợp đồng BOT. Giao Bộ GTVT nghiên cứu đầu tư Dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước để sớm triển khai được Dự án, phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư và đảm bảo quyền lợi của người dân.

(2) Phản ánh về các dự án quy hoạch đường đập Phước Hòa (dự án Kênh, tuyến dẫn từ đập Phước Hòa về phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát) có đi qua khu vực ấp 5 xã Tân Hưng và được triển khai từ năm 2011 đến nay có thực hiện không? Đề nghị trả lời cho người dân biết là bao giờ triển khai thi công, còn không thi công thì thông báo cho người dân biết để có hướng quy hoạch đầu tư, sử dụng đất có hiệu quả, vì hiện nay người dân không dám đầu tư xây dựng gì hết; làm ảnh hưởng đến việc sử dụng và định hướng của người dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời:

Theo Quyết định số 3184/QĐ-BNN-XD ngày 21/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt điều chỉnh dự án Thủy lợi Phước Hòa tỉnh Bình Dương, Bình Phước (lần 2): không có hạng mục đầu tư tuyến kênh đi qua xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng về phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát.

Căn cứ Văn bản số 1797/TTg-KTN ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng tuyến ống dẫn nước thô từ hồ Phước Hòa về Trung tâm đô thị Bình Dương và Quyết định số 3184/QĐ-BNN-XD ngày 21/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; dự án kênh chuyển nước Phước Hòa - Dầu Tiếng cấp nước thô cho nhu cầu công nghiệp và dân sinh tỉnh Bình Dương 15m3/s và được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương thực hiện trong đó có đi qua khu vực xã Tân Hưng. Đến nay, tuyến ống đã hoàn thành và đang cấp nước thô cho dự án nước sạch khu vực Bàu Bàng.

5. Cử tri Nguyễn Đức Khánh, ấp Lai Khê, xã Lai Hưng: Phản ánh Bảo hiểm y tế của ông khi hết hạn đi đổi lại phải qua các thủ tục photo hộ khẩu, chứng minh nhân dân, thẻ BHYT... gây phiền hà cho người dân trong giai đoạn thực hiện công nghệ thông tin 4.0 và cải cách thủ tục hành chính. Đề nghị xem xét nhanh, gọn tránh gây phiền cho người dân phải đi, lại nhiều lần.   

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời:

Theo quy định hiện hành thủ tục đóng tiền gia hạn thẻ BHYT (với điều kiện: người tham gia không thay đổi bất cứ thông tin nào về thân nhân, nơi khám chữa bệnh, thông tin giảm trừ theo hộ gia đình..), thì người tham gia BHYT chỉ cần liên hệ Đại lý thu BHXH, BHYT gần nhất để nộp tiền và nhận lại phiếu thu theo mẫu của BHXH Việt Nam ban hành. Vì vậy, khi cử tri gia hạn thẻ BHYT (không thay đổi các thông tin) mà Đại lý thu BHXH, BHYT yêu cầu cử tri photo hộ khẩu, chứng minh nhân dân, thẻ BHYT là sai quy định, cơ quan BHXH xin ghi nhận phản ảnh của cử tri. Cơ quan BHXH sẽ có giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Đại lý thu BHXH, BHYT và trấn chỉnh các nội dung thực hiện chưa đúng của các Đại lý thu BHXH, BHYT.

6. Cử tri Nguyễn Thị Diễm Hằng, tổ 3, ấp Cầu Đôi, Lai Hưng: Phản ánh Trường Trung học Phổ thông Bến Cát (thuộc thị xã Bến Cát), phụ huynh và học sinh phản ánh cô Quốc dạy môn Hóa khối 10 và khối 11 (cụ thể là lớp 10C1 và 11C2, dạy chưa tận tình hết trách nhiệm của tiết học ở lớp, chủ yếu dạy thêm ngoài giờ ở nhà (cho dù học sinh có làm bài giỏi và đạt đi chăng nữa cũng không cho điểm cao) vì em đó không có đi học thêm ở nhà cô. Nhiều phụ huynh rất bức xúc nhưng không dám nói sợ con mình sẽ bị cô lập trong lớp học. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết.

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Trong cuộc họp cha mẹ học sinh (CMHS) đầu năm học 2020-2021, có nội dung CMHS góp ý việc giảng dạy của giáo viên năm học 2019-2020 nhưng không có ý kiến nào của CMHS phản ảnh việc giảng dạy của cô Lê Thị Bảo Quốc. Từ đầu năm học đến nay, Hiệu trưởng nhà trường cũng chưa nhận được phản ảnh nào về vấn đề này.

Năm học 2019-2020, giáo viên Lê Thị Bảo Quốc đạt danh hiệu lao động tiên tiến, được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua hơn 2 tháng giảng dạy trong năm học 2020-2021, cô Lê Thị Bảo Quốc luôn chấp hành tốt qui chế chuyên môn.

Theo bảng điểm giữa Học kỳ I, các lớp do cô Bảo Quốc phụ trách có 30/154 học sinh đạt điểm giỏi (từ 8 đến 10 điểm), chiếm tỉ lệ 19.48% và 33/154 học sinh đạt điểm khá (từ 6.5 đến dưới 8 điểm), chiếm tỉ lệ 21.43%. Tổng điểm đạt khá, giỏi là 40.91%. Trong đó, lớp 10C2 và 11C11 (không phải 11C1) được nêu trong phản ảnh cũng có tỉ lệ tương tự. Do đó, không thể nói "cho dù học sinh có làm bài giỏi và đạt đi chăng nữa cũng không cho điểm cao".

    Tuy nhiên, qua phản ảnh này, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Cát sẽ chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc giảng dạy, việc kiểm tra, cho điểm của giáo viên Lê Thị Bảo Quốc để kịp thời chấn chỉnh sai sót (nếu có). Đề nghị quí phụ huynh phản ảnh trực tiếp với Hiệu trưởng cũng như cung cấp chứng cứ (nếu có) để giúp Hiệu trưởng chấn chỉnh việc giảng dạy của giáo viên ngày càng tốt hơn. Hiệu trưởng trường bảo đảm con, em quý phụ huynh sẽ không bị trù dập khi khi phụ huynh phản ảnh việc giảng dạy của giáo viên.

7. Cử tri Nguyễn Bá Giáp, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: Kiến nghị xem xét điều chỉnh các quy định về đất đai cho phù hợp với thực tế, sát với đời sống nhân dân. Cụ thể đối với cá nhân, các hộ gia đình cho tiếp tục được ghi nợ thổ cư hoặc nợ trả dần, để người dân có điều kiện xây nhà ổn định cuộc sống, hiện nay đời sống nhân dân còn khó khăn, đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng xây dựng nhà không phép và bị phạt.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ, quy định: Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng sang đất ở để xây dựng nhà không thuộc trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất. Việc điều chỉnh đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP, ảnh hưởng đến các hộ dân đang gặp khó khăn về tài chính có nhu cầu chuyển mục đích để xây dựng nhà ở thật sự. Do đó, trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo Bộ Tài chính xem xét kiến nghị của cử tri.

8. Cử tri Nguyễn Thị Sáu, tổ 7, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: Hiện tại, Tổng Công ty Becamex đã đưa 01 phần diện tích đất của bà (thữa 115; tờ bản đồ số 40) vào bản đồ đất khu công nghiệp hơn 10 năm nay nhưng không đền bù, cách đây 4 tháng bà có liên hệ để được giải quyết nhưng chưa được, công ty có cử người lên đo cắm cộc nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị sớm trả lời và giải quyết để gia đình bà làm thủ tục cho tặng các con, thời gian qua do vướng như vậy không thể cho tặng đổi sổ được làm ảnh hưởng trực tiếp đời sống của gia đình.

UBND huyện Bàu Bàng trả lời: UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Bàu Bàng xem xét, trả lời; sau khi có kết quả sẽ báo cáo trả lời cho cử tri được rõ.

9. Cử tri Trần Tiến Trường, tổ 6, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: Kiến nghị Tổng Công ty Becamex quan tâm sớm đầu tư đoạn đường giáp nhau giữa đất khu công nghiệp và đường ĐT749C để người dân, cũng như công nhân đi lại hàng ngày được thuân lợi, đoạn đường này đã xuống cấp hư hỏng nặng từ rất lâu đến nay vẫn chưa thực hiện.

UBND huyện Bàu Bàng trả lời:

Ngày 10/8/2020 UBND huyện đã có Văn bản số 2605/UBND-KT gửi Xí nghiệp Phát triển Công nghiệp và Đô thị Bàu Bàng  đề nghị thực hiện các điểm đấu nối 2 tuyến đường Lai Uyên - 82 và Lai Uyên - 83 với Khu công nghiệp Bàu Bàng. Đồng thời  UBND huyện tiếp tục có Văn bản số 3894/UBND-KT ngày 04/12/2020 đề nghị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp – CTCP xem xét thực hiện các điểm đấu nối tuyến đường giáp nhau giữa đất khu công nghiệp Bàu Bàng và đường ĐT749C.

10. Cử tri Lê Phước Tường, ấp Bến Sắn, xã Long Nguyên: Kiến nghị cấp trên xem xét về việc Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bến Cát (thuộc thị xã Bến Cát) thông qua Hội trưởng Hội Phụ huynh học sinh của Trường chi tiền quỹ không đúng mục đích. Đề nghị làm rõ các khoản chi và bầu lại Hội trưởng Hội Phụ huynh dân chủ hơn.

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Việc quản lý và sử dụng Quỹ Ban đại diện CMHS (Hội phí) của Trường THPT Bến Cát trong những năm qua được thực hiện theo trình tự sau:

- Bước 1: Đầu năm học, Ban đại diện CMHS năm học cũ và Ban giám hiệu nhà trường họp lên dự toán thu chi năm học mới phù hợp với nhu cầu của nhà trường và khả năng đóng góp của CMHS.

- Bước 2: Tổ chức thảo luận và biểu quyết trong cuộc họp CMHS tất cả các lớp đầu năm học (họp đại trà). Từng CMHS tự nguyện đăng ký mức đóng góp hội phí.

- Bước 3: Thảo luận và biểu quyết lần cuối cùng trong phiên họp giữa Ban đại diện CMHS năm học cũ và Trưởng ban đại diện CMHS tất cả các lớp năm học mới (phiên họp đại diện).  Kết quả biểu quyết này có giá trị quyết định cao nhất về dự toán thu - chi hội phí trong năm học.

- Bước 4: Trưởng ban đại diện CMHS năm học mới gửi thông báo mức thu hội phí năm học mới đến toàn thể CMHS (mỗi học sinh 1 bản thông báo). Đồng thời gửi văn bản ủy quyền cho Hiệu trưởng trường tổ chức thu hộ vì Ban đại diện CMHS không có điều kiện thu Hội phí.

- Bước 5: Hiệu trưởng trường chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm thu hộ Hội phí theo ủy quyền. Khi thu có cấp biên nhận cho từng học sinh. Phụ huynh đóng Hội phí theo mức đã đăng ký trong phiên họp đại trà.

- Bước 6: Hết thời gian qui định thu Hội phí, Hiệu trưởng trường bàn giao số tiền thu được cho Ban đại diện CMHS. Trưởng ban gửi số tiền này vào ngân hàng theo quy định.

- Bước 7: Hàng tháng, Ban đại diện CMHS họp thông qua Kế hoạch chi Hội phí của tháng theo dự trù đã được cuộc họp đại trà và cuộc họp đại diện thông qua. Trưởng ban Đại diện CMHS có trách nhiệm rút tiền từ ngân hàng theo số liệu dự toán chi hàng tháng đã được thống nhất và tổ chức chi.

Việc công khai thu – chi Hội phí:

 - Kết quả thu Hội phí hàng năm và chi Hội phí hàng tháng được thông báo trong Ban đại diện CMHS toàn trường, Trưởng ban đại diện CMHS các lớp và niêm yết tại phòng giáo viên của trường.

- Trong cuộc họp đại trà đầu học kỳ 2 và cuối năm học, việc thu chi Hội phí học kỳ I, cả năm được công khai đến toàn thể CMHS.

- Qua nhiều năm thực hiện thu chi Hội phí như trên, hầu hết CMHS đều đồng tình ủng hộ việc quản lý thu chi Hội phí của CMHS.

- Các khoản chi Hội phí đều theo dự toán đã được thông qua. Những khoản phát sinh (do thu vượt dự toán hoặc kinh phí còn thừa do thực chi ít hơn dự toán) đều được Ban đại diện CMHS toàn trường thảo luận thông qua mới chi. Vì vậy, nói chi  Hội phí không đúng mục đích là hoàn toàn không đúng.

Việc bầu Ban đại diện CMHS năm học 2020-2021 là hoàn toàn dân chủ. Danh sách ứng cử viên do các thành viên trong cuộc họp đại diện các lớp giới thiệu và bỏ phiếu kín. Kết quả tín nhiệm lấy từ số phiếu bầu đồng ý cao nhất đến khi đủ số lượng cần bầu. Hiệu trưởng hoàn toàn không can thiệp vào quá trình bầu cử Ban đại diện CMHS.

IX. Huyện Bắc Tân Uyên

1. Cử tri Nguyễn Thị Hảo, ấp 2, xã Lạc An: Phản ánh trong quá trình lưu thông trên đường ở khu vực Thị xã Tân Uyên, nhận thấy có nhiều trường hợp học sinh tham gia giao thông ý thức kém, vi phạm luật (điều khiển xe phân khối lớn, chạy nhanh, chạy nhiều hàng,…). Đề nghị ngành chức năng chỉ đạo Nhà trường, lực lượng CSGT phối hợp với các bậc phụ huynh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về Luật giao thông đường bộ; giáo dục nâng cao ý thức các em khi tham gia giao thông để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình tham gia lưu thông của các em học sinh cũng như của các phương tiện khác.

UBND thị xã Tân Uyên trả lời:

- Trong thời gian qua, UBND thị xã đã có nhiều chỉ đạo cho Công an thị xã tăng cường tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thị xã.

- Trong thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo Công an thị xã tăng cường lực lượng, tần suất kiểm tra nhằm đảm bảo hơn nữa công tác an toàn giao thông trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo và các trường học trên địa bàn phối hợp Công an thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông cho các em học sinh

2. Cử tri Nguyễn Văn Bay, ấp 3, xã Tân Bình: Phản ánh trước đây nhà nước có quy hoạch đất của Ông để làm Nghĩa trang và cấp đất tái định cư cho gia đình Ông trong Khu đô thị dịch vụ Tân Uyên. Tuy nhiên đến nay đã 10 năm nhưng Ông vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết.

UBND huyện Bắc Tân Uyên trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Bắc Tân Uyên xem xét, trả lời; sau khi có kết quả sẽ báo cáo trả lời cho cử tri được rõ.

3. Cử tri Nguyễn Văn Bộn, ấp 2, xã Tân Bình: Phản ánh hiện nay đường ĐT741 xuống cấp, sửa chữa đã lâu vẫn chưa hoàn thành, tuy nhiên vẫn thu phí trên tuyến đường này, đề nghị xem xét, giải quyết.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 do Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG đầu tư xây dựng theo hình thức BOT, hàng năm Công ty thường xuyên duy tu, dặm vá những vị trí hư hỏng nhỏ, phát sinh ổ gà trên tuyến;

Theo kế hoạch quý I, II năm 2021, Công ty sẽ thực hiện trung tu đợt 3 nhằm sửa chữa những vị trí mặt đường bị răn nứt, sơn đường lại những vị trí vạch sơn bị mờ trên tuyến.​


Phương Chi
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX (đang thực hiện) Trả lời kiến nghị cử triTinKết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX (đang thực hiện) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/31/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

SttĐơn vịNội dungKết quả giải quyếtGhi chú
1

Sở Nội vụ

(01 kiến nghị)

1. Cử tri Nguyễn Quốc Dũng, khu phố 8, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chủ trương cấp huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
2

Sở Công Thương

(01 kiến nghị)

2. Cử tri Nguyễn Tiến Thanh, khu phố Phú Bưng, phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên: Phản ánh hệ thống đèn chiếu sáng tại Cụm công nghiệp Phú Chánh I không ổn định (khi sáng, khi không), một số nắp hố ga bị bể, đất, cát bồi lắp không tiêu, thoát nước được, nhất là khi trời mưa lớn. Kiến nghị ngành chức năng quan tâm chỉ đạo khắc phục sửa chữa.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
3​

Sở Xây dựng

(02 kiến nghị)​​

3. Cử tri Nguyễn Văn Nết, khu phố 6, phường Phú Hòa: Đề nghị ngành chức năng xem xét đấu nối hệ thống chiếu sáng tại khu tập thể khu dân cư Đài Truyền hình Bình Dương. UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
4. Cử tri Nguyễn Trọng Quyết, khu phố 5 và cử tri Phạm Phương Quý, khu phố 3, phường Hòa Phú: Đề nghị lắp đặt đèn chiếu sáng tại tuyến đường 32, 5C, 7B và bổ sung thêm đèn chiếu sang tại tuyến đường 15, 17 để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khu liên hợp.UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​4 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sở Giao thông - Vận tải

(29 kiến nghị)

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
5. Cử tri Nguyễn Thị Hồng Thúy khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một: Đề nghị ngành chức năng điều chỉnh thời gian đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp để tránh tình trạng ùn tắc giao thông tại 2 khu vực giao thông: ngã 5 đường Phạm Ngọc Thạch đường vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh và điều chỉnh lại thời gian đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Đại lộ Bình Dương đường vào khu K8 Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
6. Cử tri Tô Xuân Toàn, khu phố 8, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Tuyến đường ĐT741 đến nay vẫn chưa thực hiện hoàn chỉnh; Đề nghị tỉnh sớm đầu tư tuyến đường này để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
7. Bà Hồ Thị Kim Thanh, khu phố 4, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn hiện nay thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, gần như là "điểm đen" về tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, người dân đi lại trên tuyến đường này rất lo sợ. Vì vậy, tôi đề nghị các ngành chức năng xem xét, khẩn trương có những giải pháp để khắc phục, hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến đường trên.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020;

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo vấn đề này tại Thông báo số 304/TB-UBND ngày 16/12/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 5128/SGTVT-QLGT ngày 23/12/2020 đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát khắc phục các bất cập trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

 
8. Ông Nguyễn Thái Thanh, khu phố 9, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh trong nhiệm kỳ qua, cử tri đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị các ngành chức năng cần có các giải pháp để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông tại các tuyến đường, giao lộ hay xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông, như: giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn + ĐT743, giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn + Huỳnh Văn Lũy, Ngã tư 550, Tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn, các tuyến đường trên địa bàn thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An,…Tuy nhiên, các biện pháp được đề ra như làm cầu vượt, hầm chui đến nay vẫn chưa được thực hiện. Vì vậy, tôi yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, các ngành chức năng khẩn trương thực hiện các giải pháp đã đề ra để đảm bảo công tác an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo vấn đề này tại Thông báo số 304/TB-UBND ngày 16/12/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 5128/SGTVT-QLGT ngày 23/12/2020 đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát khắc phục các bất cập trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

Riêng về phân luồng giao thông để chống ùn tắc giao thông trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.743, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh nghiên cứu triển khai thí điểm về phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến đối với phương tiện container và xe tải nặng vào giờ cao điểm.

 

 
9. Cử tri Nguyễn Văn Hiếu, khu phố 7, phường Tương Bình Hiệp; cử tri Hồ Văn Tươi, khu phố 8, phường Hiệp An và cử tri Phạm Thị Dung, khu phố 4, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh trước đây đều có ý kiến đề nghị cho biết từ năm 2002 đến nay tình hình thu phí của Trạm Thu phí Suối Giữa như thế nào? khi nào Trạm Thu phí Suối Giữa ngưng thực hiện thu phí để tạo điều kiện cho địa phương phát triển hoặc có chế độ hỗ trợ cho người dân sinh sống ở gần khu vực trạm thu phí để người dân không phải mất chi phí qua trạm khi đi lại trong phạm vi gần.

- Về trạm Thu phí Suối Giữa ngưng thực hiện thu phí: UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

- Riêng chế độ hỗ trợ người dân sinh sống ở gần khu vực trạm thu phí: Sở GTVT sẽ phối hợp Tổng Công ty Becamex IDC xem xét, báo cáo UBND tỉnh.

 

 
10. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An: Phản ánh việc thi công tuyến đường ĐT743 hoàn trả mặt bằng chậm, gây khó khăn cho việc kinh doanh và lưu thông. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tuyến đường ĐT743.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

Ngày 23/12/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 5125/SGTVT-QLGT đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC rà soát, khắc phục, Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Tổng Công ty Becamec IDC chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành từng đoạn tuyến.

 
11. Cử tri phường Thuận Giao, thành phố Thuận An: Phản ánh tình trạng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng trên tuyến ĐT743; Mỹ Phước Tân Vạn; Đại lộ Bình Dương (Đoạn từ Nghĩa Trang liệt sĩ tỉnh đến Ngã Tư Hòa Lân) gây khó khăn cho người dân đi lại. Đề nghị xem lại việc bố trí giờ cho các phương tiện tham gia lưu thông hợp lý để tránh kẹt xe.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo vấn đề này tại Thông báo số 304/TB-UBND ngày 16/12/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 5128/SGTVT-QLGT ngày 23/12/2020 đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát khắc phục các bất cập trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

 
12. Cử tri Lữ Văn Mượng, khu phố 1, phường Tân Định, thị xã Bến Cát: Phản ánh Đoạn đường từ Ngã Tư Sở Sao đến Cua Mọi nước (Đường ĐT741) hiện nay chưa có hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng và hành lang dành cho người đi bộ. Kiến nghị các ngành chức năng sớm thi công công trình, hạn chế tình trạng tai nạn giao thông.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG sớm triển khai thực hiện dự án.

 

 
13. Cử tri Võ Văn Luông, ấp Bến Giảng, xã Phú An, thị xã Bến Cát phản ánh: Việc trừ hành lang bảo vệ đường bộ trên tuyến đường giao thông nông thôn theo quy định hiện nay là quá nhiều. Hiện tại đất của gia đình cử tri nằm trên tuyến đường cụt; khi xây nhà thì quy định nhà phải trừ đến 11m, do đó, gia đình không đủ diện tích để xây dựng. Đề nghị ngành chức năng xem xét sửa đổi quy định này cho phù hợp.UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở GTVT phối hợp UBND thị xã Bến Cát giải quyết, trả lời trong thời gian tới. 
14. Cử tri Võ Văn Luông, ấp Bến Giảng, xã Phú An, thị xã Bến Cát: "Đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư shop Linh giao với đường ĐT744 vì tuyến đường này có nhiều xe chở hàng của Công ty ra vào thường xuyên dễ gây tai nạn giao thông; đồng thời, tuyến đường này cũng ngang qua Trường THCS Phú An vào các giờ cao điểm, học sinh qua lại rất đông, gây nguy hiểm cho học sinh và người tham gia giao thông."UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; hiện Sở GTVT đang phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh UBND thị xã Bến Cát và xã Phú An khảo sát thực tế, sau khi có kết quả sẽ báo cáo UBND tỉnh. 

15. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An:

(1) Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng kẹt xe đoạn từ Ngã 6 An Phú đến Ngã tư 550 vào các giờ cao điểm gây nguy hiểm và khó khăn cho người tham gia giao thông.

(2) Phản ánh Đường Mỹ Phước - Tân Vạn có các chỗ gợn sóng gồ ghề vẫn còn thường xuyên gây tai nạn giao thông. Kiến nghị sớm sửa chữa, khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12//2020; đến nay, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo vấn đề này tại Thông báo số 304/TB-UBND ngày 16/12/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 5128/SGTVT-QLGT ngày 23/12/2020 đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát khắc phục các bất cập trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

 

16. Cử tri các phường Tân Bình, Bình An, Bình Thắng, thành phố Dĩ An: Đề nghị sớm khắc phục một số tồn tại đối với tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, cụ thể:

(1) Đề nghị thực hiện vạch sơn phân làn trên toàn tuyến.

(2) Tính toán xây dựng hồ điều tiết nước để chống ngập úng trên đoạn đường Mỹ Phước – Tân Vạn, nhất là trưng dụng các hồ đá.

(3) Đề nghị xử lý tình trạng lún nhựa theo vệt bánh xe tại giao lộ đường Mỹ Phước – Tân Vạn với đường Nguyễn Thị Minh Khai và giao lộ đường Mỹ Phước – Tân Vạn với đường Cây Da - phường Tân Bình vì hiện nay tại 02 vị trí này mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

(4)  Đề nghị xử lý tình trạng ngập nước đường Mỹ Phước- Tân Vạn đoạn giao cắt giữa đường Cây Da và đường Mỹ Phước - Tân Vạn vì hiện nay vẫn còn ngập nặng mỗi khi mưa xuống.

(5) Kiến nghị bố trí làn đường dành riêng cho xe hai, ba bánh vì hiện nay xe container lưu thông đoạn qua nghĩa trang Triều Châu (phường Bình An) và đoạn qua Khu du lịch Thủy Châu (phường Bình Thắng) lấn hết làn xe hai, ba bánh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông qua đoạn đường này.

(6) Đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài (đoạn từ vòng xoay trước kho ngoại quan Thái Bình Shoes đến cầu vượt Tân Vạn) – phường Bình Thắng thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, các phương tiện cơ giới như xe tải, xe container lưu thông lấn chiếm làn xe máy rất nguy hiểm, buộc các phương tiện xe máy phải chạy lên vỉa hè, chạy ngược chiều rất nguy hiểm. Một số vị trí nắp cống đã hư hỏng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

(7) Đoạn đường Mỹ Phước – Tân Vạn giao với Quốc lộ 1K: đèn tín hiệu giao thông và đèn đường thường xuyên hư hỏng gây mất an toàn giao thông.

- Các nội dung khác, UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020.

 (4) Về xử lý ngập nước đường Mỹ Phước – Tân đoạn giao cắt giữa đường Cây Da và đường Mỹ Phước - Tân Vạn Vạn: Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Dĩ An, hiện tại hệ thống thoát nước đường Cây Da đã thi công xong, tình trạng ngập nước khu vực Đình thần An Nhơn cơ bản đã được giải quyết. Tuy nhiên, tại một số hố ga thu nước mặt đường Mỹ Phước – Tân Vạn, tình trạng ngập nước cục bộ khi trời mưa vẫn còn xảy ra (sau khi hết cơn mưa nước rút hết) do miệng thu nước của đường Mỹ Phước – Tân Vạn nhỏ và bị người dân tập kết rác, che lấp miệng hố thu, nên không kịp thoát nước mặt đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Sở GTVT xin ghi nhận sẽ đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC rà soát, khắc phục.

 (7) Về hư hỏng đèn tín hiệu giữa QL.1K và đường Mỹ Phước-Tân Vạn: Tổng Công ty Becamex IDC đã khắc phục.

Đã thực hiện xong

17. Cử tri Nguyễn Văn Thanh, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên: Phản ánh Dự án xây dựng đường từ ngã ba đường Tạo lực 2B đến cảng Thạnh Phước (có đoạn đi qua cánh đồng khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh) đã triển khai khoảng hơn 7 năm nhưng đến nay chưa thấy thực hiện. Kiến nghị tỉnh có thông báo cụ thể thời gian, phương án thực hiện để người dân có chủ động trong việc sản xuất nông nghiệp.

   Cử tri Trần Văn Hô, khu phố Tân Lương, Phạm Ngọc Dưỡng - khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên ý kiến đối với Cảng Thạnh Phước giai đoạn 2:

-  Theo trả lời của Sở Giao thông Vận tải về quy hoạch cảng Thạnh Phước giai đoạn 2 thì vẫn tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, quy hoạch này kéo dài quá nhiều năm nhưng chủ đầu tư không thực hiện gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, do đó, đa số người dân trong khu vực quy hoạch tiếp tục kiến nghị tỉnh xem xét hủy bỏ quy hoạch này hoặc buộc chủ đầu tư phải cam kết thời gian tổ chức thực hiện, để người dân được thực hiện các quyền về sử dụng đất đúng quy định.

-  Đề nghị xem lại mục tiêu của dự án là khai thác, phục vụ giao thông đường thủy nhưng hiện nay chủ đầu tư tự ý chuyển đổi công năng sang cho thuê đất để các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Nay tiếp tục kiến nghị tỉnh quan tâm có chỉ đạo thực hiện và trả lời cho người dân.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
18. Cử tri Nguyễn Văn Hoàng, khu phố Phước Thái, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên: Kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư thi công lát gạch vỉa hè trên tuyến đường ĐT747b. Vì tuyến đường này đã được làm xong từ rất lâu, nhưng đến nay chưa được thi công vỉa hè dành cho người đi bộ, dẫn đến người dân lấn chiếm để buôn bán, gây mất mỹ quan và an toàn giao thông.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
19. Cử tri Nguyễn Văn Sách, khu phố 4, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên: Tiếp tục đề nghị lắp đặt biển báo và đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường ĐT742 tại ngã ba Trường Tiểu học Vĩnh Tân. Tại lần tiếp xúc cử tri kỳ trước đại biểu HĐND tỉnh có trả lời là sẽ thực hiện vào quý III/2020, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị  tỉnh quan tâm sớm chỉ đạo triển khai, thực hiện để người dân được yên tâm khi tham giao thông, nhất là học sinh.Việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên ĐT.742 tại ngã ba trường Tiểu học Vĩnh Tân: UBND thị xã Tân Uyên giao cho Phòng Quản lý đô thị thị xã Tân Uyên làm đại diện chủ đầu tư lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực giao lộ đường ĐT.742 với đường Vĩnh Tân 16, Vĩnh Tân 17 tại Công văn số 4132/UBND-KTTH ngày 10/11/2020. Hiện công trình đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự kiến triển khai thi công trong quý II/2021. 
20. Cử tri Lê Thiết Ngụy – khu phố 2, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên: Hiện nay tuyến đường ĐT747 đoạn qua địa bàn phường Hội Nghĩa đang được Sở GTVT tỉnh thi công lắp đặt dãi phân cách để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, tại các khoảng cách để qua lại rất ngắn, gây khó khăn cho việc qua lại, nhất là các loại phương tiện vận tải nặng (xe container); kiến nghị tỉnh xem xét cho mở rộng thêm để thuận lợi cho giao thông cũng như hạn chế việc ùn tắc giao thông.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
21. Cử tri Lữ Văn Tới, khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát: Phản ánh Tuyến đường Quốc lộ 13 đoạn từ khu vực chợ Hoàng Gia đến ngã 3 Lăngxi khi trời mưa bị ngập cục bộ, gây ra tai nạn cho người tham gia giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên đường, vấn đề này người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị xem xét, giải quyết.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 

22. Cử tri Nguyễn Văn Quân, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát:

(1) Phản ánh hiện nay hệ thống chiếu sáng trên đường ĐT741 đã được trang bị, tuy nhiên, đoạn từ nhà ông Võ Minh Thanh – khu phố An Lợi đến giáp phường Chánh Phú Hòa chưa được trang bị. Vấn đề này cử tri đã phản ánh rất nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị ngành chức năng cho biết cụ thể thời gian thực hiện đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng.

(2) Phản ánh đường Mỹ Phước –Tân Vạn tại vòng xoay giáp đường tạo lực 6 thuộc phường Định Hòa có bảng cấm dừng, cấm đỗ xe nhưng hiện nay xe tải và xe container đậu, đỗ rất nhiều, chưa có cơ quan nào giải quyết tình trạng này. Đề nghị các ngành chức năng xem, giải quyết tình trạng trên.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG sớm triển khai thực hiện dự án.

 

 

 
23. Cử tri Nguyễn Văn Điều, khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát phản ánh: Đường cống thoát nước dọc theo đường ĐT741 cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư, ngành chức năng cũng chưa báo cáo cụ thể thời điểm đầu tư dự án này làm cho người dân trăn trở. Đề nghị ngành chức năng tiếp tục xem xét, giải quyết để người dân được yên tâm.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG sớm triển khai thực hiện dự án.

 

 

 
24. Cử tri Lê Hồng Sỹ, khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát phản ánh: Khu vực trên đường ĐT741 tại Công ty gạch men Vicera hiện nay số lượng xe lưu thông qua lại rất nhiều và thường xuyên gây tai nạn giao thông. Đề nghị khảo sát lắp đặt biển báo nguy hiểm để hạn chế tai nạn.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

Hiện Sở GTVT đang phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND thị xã Bến Cát, phường Hòa Lợi và Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG khảo sát. Sau khi có kết quả khảo sát, Sở GTVT sẽ báo cáo UBND tỉnh.

 

25. Cử tri ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng: Đề nghị ngành chức năng tiến hành khảo sát và sớm thi công hệ thống thoát nước 02 bên đường khu vực đường ĐT 749B vì hiện nay xảy ra ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Cụ thể với 02 đoạn như sau:

- Đoạn 1: Từ Trạm xăng Bình Thuận (xã Minh Hòa) đến giáp xã Minh Thạnh thực hiện việc đấu nối hệ thống mương dọc 02 bên đường với hệ thống mương thoát nước hiện hữu thuộc công trình nâng cấp hạ tầng kỹ thuật ngã tư Minh Hòa.

-  Đoạn 2: 01 bên mương thoát nước giáp với cầu Giáp Minh thuộc công trình nâng cấp hạ tầng kỹ thuật ngã tư Minh Hòa.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
26. Cử tri ấp Long Chiểu, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng: Đề nghị mở rộng tuyến đường ĐT 749A (đoạn từ xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng đến cầu Hồ Đá, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng) để phục vụ nhân dân phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
27. Cử tri Nguyễn Văn Tịnh, ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo: Đề nghị lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

Hiện Sở GTVT đang phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND huyện Phú Giáo, xã Vĩnh Hòa và Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG khảo sát, Sau khi có kết quả khảo sát, Sở GTVT sẽ báo cáo UBND tỉnh.

 
28. Cử tri xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo: Đề nghị tỉnh tháo gỡ bảng "Đèn đỏ xe 02 bánh được phép đi thẳng" trên tuyến đường ĐT741 tại Ngã ba Cây Khô hướng từ Bình Phước xuống để đảm bảo an toàn cho người dân.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
29. Cử tri ấp Cần Giăng, ấp Bến Tranh, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng: Kiến nghị ngành chức năng khảo sát lắp đặt cống thoát nước dọc đường ĐT 744 đoạn từ Uỷ ban nhân dân xã Thanh An ấp Cần Giăng đến cổng chào Cần Nôm ấp Bến Tranh dài khoảng 1.100m; đoạn từ nhà ông Bình ấp Bến Chùa đến gần xã Thanh Tuyền khoảng 800m, hiện nay mưa lớn nước không thoát được ứ đọng dọc trên mặt đường gây khó khăn cho người tham gia giao thông.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
30. Cử tri ấp Hoà Lộc, xã Minh Hoà, huyện Dầu Tiếng: Đề nghị lắp đặt biển báo, dải phân cách hoặc gờ giảm tốc trước Trường tiểu học Hòa Lộc trên đoạn đường ĐT 749B để hạn chế tốc độ xe chạy, gây nguy hiểm cho học sinh.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
31. Cử tri ấp Xóm Bưng, ấp Đường Long, xã Thanh Tuyền: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình mương thoát nước dọc đường ĐT 749D đoạn qua ấp Xóm Bưng và mở thêm cống ngang đoạn ấp Đường Long vì hiện nay trời mưa nước tràn vào nhà làm hư tài sản, cây ăn trái của người dân.UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
32. Cử tri Nguyễn Văn Tư, ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng: Đã ý kiến nhiều lần về việc làm cống thoát nước nhưng vẫn bị ngập ở đoạn trước cây xăng Phi Hùng, chủ đầu tư làm đường Quốc lộ 13 đã hứa trong quý III/2020 sẽ khảo sát sửa chữa nhưng đến nay đường vẫn đọng nước khi trời mưa. Đề nghị các ngành liên quan xem xét xử lý.

Ngày 14/12/2020, Sở GTVT đã phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC, Công ty sẽ cắt bó vỉa để đặt ống nước đấu nối vị trí bị ngập nước vào hệ thống cống hộp đồng thời điều chỉnh miệng thu nước, dự kiến thực hiện trong quý I/2021.

 

 
33. Cử tri Hồ Đình Tiến và Nguyễn Bá Hòa, ấp 3, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng: Tình hình an toàn giao thông ở tuyến đường ĐT741b xã Tân Hưng qua xã Hưng Hòa hiện nay xe chạy rất nhiều và quá nhanh nên không đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Đặc biệt là qua các khu vực chợ, trường học gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này. Đề nghị các cơ quan chuyên môn lắp đặt đèn báo hiệu giảm tốc độ và kẻ vạch dành cho người đi bộ tại khu vực chợ, trường tiểu học và trường Mầm non xã Tân Hưng.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
34. Cử tri Nguyễn Văn Bộn, ấp 2, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên: Hiện nay đường ĐT741 xuống cấp, sửa chữa đã lâu vẫn chưa hoàn thành, tuy nhiên vẫn thu phí trên tuyến đường này, đề nghị xem xét, giải quyết.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
​​​​5​ ​ ​ ​ ​ ​​​ ​ ​ ​

​​​​​​​Sở Tài nguyên và Môi trường

(09 kiến nghị)

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
35. Cử tri tổ 7, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An: Phản ánh Công ty Heng Liang tọa lạc tại tổ 7, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình trong quá trình hoạt động gây ô nhiễm môi trường, kiến nghị Sở Tài nguyên-Môi trường kiểm tra, xử lý.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 

36. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An phản ánh:

(1) Công ty sản xuất cám GyoMarch gần Công ty Acecook sản xuất  gây ra ô nhiễm môi trường đã kiến nghị nhiều lần nhưng hiện tại vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, đề nghị các ngành chức năng của tỉnh quan tâm thêm vấn đề cử tri kiến nghị.

(2) Công ty Thép, Cơ khí Hòa Phát sản xuất gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến người dân đề nghị kiểm tra xử lý.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
37. Cử tri Đặng Thanh Nhàn - ấp Tân Long, xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên: Phản ánh Công ty gỗ Phú Sản (trên địa bàn Phường Khánh Bình) hoạt động thải ra nhiều khói, bụi bay qua ấp Tân Long, Bạch Đằng làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Cử tri đã nhiều lần phản ánh, nay kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm xem xét, giải quyết dứt điểm nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
38. Cử tri Lê Duy Huyên, khu phố Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên phản ánh: Hiện nay, người dân thị xã Tân Uyên chấp hành tốt chủ trương của thị xã về việc chấm dứt chăn nuôi heo trong khu dân cư để hạn chế ô nhiễm môi trường đô thị. Tuy nhiên, Tiểu Đoàn 16 - Lữ đoàn 71 - Quân Đoàn 4, thuộc địa bàn phường Phú Lợi, cho người dân thuê đất chăn nuôi Heo, gây mùi hôi và ô nhiễm môi trường xung quanh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân vì khu vực chăn nuôi giáp ranh với khu dân cư (Tổ 8, khu phố Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh). Kiến nghị quan tâm chỉ đạo đơn vị Quân đội chấm dứt tình trạng chăn nuôi heo như hiện nay.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
39. Cử tri Trần Văn Thành, khu phố 4, phường Tân Định, thị xã Bến Cát phản ánh: Quy hoạch khu đa năng 100ha trên địa bàn phường đã lâu chưa được cắm mốc. Đề nghị ngành chức năng thông báo tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành ranh giới. Vì hiện nay các hộ dân không được chuyển mục đích quyền sử dụng đất, gây khó khăn cho người dân trong việc có nhu cầu xây dựng nhà ở. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét thực hiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án hoặc có biện pháp hỗ trợ cho người dân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng nhà ở phù hợp.

- Qua rà soát, dự án Khu thể dục thể thao Đa Năng với quy mô diện tích 100ha tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát có trong kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Bến Cát được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Việc quy hoạch dự án trên được căn cứ theo nhu cầu sử dụng đất của ngành văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.

- Hiện nay, kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã hết. Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017 và các quy định hướng dẫn, Ủy ban nhân dân tỉnh đang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu lập Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát đã lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 4405/UBND-KT ngày 09/9/2020 chỉ đạo các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kỳ Quy hoạch mới. Do đó, trường hợp Dự án có khả thi thực hiện, đáp ứng nhu cầu về hoạt động thể dục, thể thao của địa phương và trên cơ sở đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (đơn vị đề xuất, quản lý ngành), Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát (cơ quan lập quy hoạch sử dụng đất), dự án sẽ được xem xét cập nhật vào kỳ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của địa phương làm cơ sở triển khai thực hiện. Ngược lại, nếu Dự án không có nhu cầu tiếp tục thực hiện, sẽ được loại bỏ, không cập nhật vào kỳ quy hoạch mới, nhằm bảo đảm quyền lợi sử dụng đất hợp pháp của người sử đất.

 
40. Cử tri xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng phản ánh: Bản đồ địa chính xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng có sự trùng lắp ranh bản đồ địa chính tại ấp Hốc Măng, xã Long Tân với xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng. Do đó, người dân gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở, ban, ngành liên quan xem xét giải quyết dứt điểm việc trùng lắp ranh bản đồ địa chính giữa xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng (như nội dung trước đây UBND huyện Dầu Tiếng đã đề nghị UBND tỉnh).

Ngày 17/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp cùng Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân các huyện: Dầu Tiếng, Bàu Bàng; Ủy ban nhân dân các xã: Long Tân, Long Nguyên tiến hành khảo sát thực địa, xác định ranh bản đồ địa chính và ranh địa giới hành chính giữa xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng.

Theo đó, qua đối chiếu với bản đồ địa giới hành chính lập theo Chỉ thị số 364/CT ngày 06/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai theo đúng bản đồ địa giới hành chính được lập theo Chỉ thị số 364/CT, không thực hiện theo Biên bản Hiệp thương ngày 02/12/2015 về xác định địa giới hành chính cấp xã giữa xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng.

 
41. Cử tri Nguyễn Thị Thấm, ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo: ý kiến Công ty mủ Đồng Châu liên tục xả thải vào ban đêm, gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị cơ quan chuyên môn xử lý.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
42. Cử tri Võ Tấn Đạt khu phố 9, phường Chánh Nghĩa và cử tri Nguyễn Văn Hoành, khu phố 2, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh hiện nay nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất ở để xây dựng nhà của nhân dân là rất lớn, tuy nhiên các hộ dân không đủ điều kiện về tài chính để đóng tiền chuyển mục đích sử dụng đất; Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất có hiệu lực thì người dân không còn được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích đất ở, gây khó khăn hoàn cảnh sống của nhiều người đang gặp khó khăn về nhà ở. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, trình Chính phủ điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế là tiếp tục cho người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất hoặc căn cứ tính cấp thiết có thể ưu tiên cho những trường hợp thật sự khó khăn.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
43. Cử tri Nguyễn Bá Giáp, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng: Kiến nghị xem xét điều chỉnh các quy định về đất đai cho phù hợp với thực tế, sát với đời sống nhân dân. Cụ thể đối với cá nhân, các hộ gia đình cho tiếp tục được ghi nợ thổ cư hoặc nợ trả dần, để người dân có điều kiện xây nhà ổn định cuộc sống, hiện nay đời sống nhân dân còn khó khăn, đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng xây dựng nhà không phép và bị phạt.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
6

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

(01 kiến nghị)

44. Cử tri phường An Thạnh, thành phố Thuận An: Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thoát nước Suối Cát – Bưng Bịp thuộc gói thầu số 10 trên địa bàn phường.

Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư.

- Hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 đã được thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2016.

- Hạng mục kênh (đoạn từ Quốc lộ 13 đến cầu Trắng) đã được thi công hoàn thành vào tháng 3/2020. Riêng đoạn kênh thuộc gói thầu số 10 (K5+643 ÷ K6+165). Hiện Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đang thông qua phương án đền bù đợt I, dự kiến phê duyệt Phương án đền bù trong tháng 1/2021 (khoảng 70% khối lượng đền bù); sau khi bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sẽ triển khai thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý III năm 2022.

 
7

Sở Y tế

(01 kiến nghị)

45. Cử tri Hà Thị Tư, ấp Tân Tiến, xã Phước Sang, huyện Phú Giáo: Ý kiến đã có bảo hiểm y tế nhưng khi đến bệnh viện (tỉnh) còn phải mua các thiết bị y tế, thuốc và cách giao tiếp của nhân viên ở bệnh viện chưa tốt. Đề nghị các ngành chức năng xem xét.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
8

Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh

(01 kiến nghị)

46. Cử tri Nguyễn Văn Hoành, khu phố 2, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh sau nội dung trả lời của UBND tỉnh tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh, đến nay khu tái định cư thuộc Khu quy hoạch các bệnh viện và một số công trình Nhà nước tại phường Định Hòa vẫn chưa được hoàn thiện như: cở sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh, chưa đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người dân (chưa đấu nối hệ thống thoát nước, nước sinh hoạt, không có đèn chiếu sáng, nước sạch, nhà vệ sinh không thoát được…) gây hôi thối, mất vệ sinh ảnh hưởng đến đời sống của người dân; người dân được cấp nền tái định cư nhưng chưa được cấp giấy CNQSD đất. Đề nghị Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng tỉnh sớm hoàn thành cơ sở hạ tầng và đề nghị cấp giấy CNQSD đất để đảm bảo cuộc sống cho người dân tại khu tái định cư.

- Khu tái định cư Định Hòa giai đoạn 1 hiện nay đã được thi công hoàn chỉnh với các hạng mục: san nền, giao thông, cấp, thoát nước, điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc một cách đồng bộ và được kết nối với các tuyến đường trục của Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình của Nhà nước. Cụ thể:

+ Hệ thống điện sinh hoạt: đã hoàn tất và bàn giao cho Điện lực Thủ Dầu Một vận hành, cấp điện cho hộ dân.

+ Cấp nước: đã đấu nối và hiện Chi nhánh cấp nước Thủ Dầu Một đã cấp nước cho hộ dân.

+ Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước mưa, nước thải đã thi công hoàn chỉnh. Ban đã đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một tiếp nhận bàn giao từ năm 2018. Tuy nhiên, tại thời điểm này, các hệ thống trên chưa được kết nối với hạ tầng đường trục giao thông chính thuộc khu quy hoạch nên UBND thành phố Thủ Dầu Một chưa đồng ý tiếp nhận. Do đó, khu vực này chưa có điện chiếu sáng, hệ thống giao thông, thoát nước không được duy tu thường xuyên nên không đảm bảo thoát nước và vệ sinh môi trường.

Đến nay, các hệ thống hạ tầng đã cơ bản được đấu nối hoàn chỉnh. Hiện, Ban đang tiếp tục đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một sớm tiếp nhận công trình trong quý I/2021. Khi đó các vấn đề như chiếu sáng, duy tu thường xuyên, đảm bảo thoát nước, vệ sinh môi trường khu Tái Định cư sẽ được giải quyết.

 
9​

UBND thị xã Bến Cát

(01 kiến nghị)

47. Cử tri Huỳnh Văn Liêm khu phố 2, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một:

(1) Phản ánh việc ô nhiễm môi trường của bãi rác cạnh Nghĩa trang Hoa viên Chánh Phú Hòa vì có mùi rất hôi thúi ảnh hưởng đến sức khỏe của dân sống xung quanh đã nhiều lần kiến nghị, nhưng chưa được xem xét giải quyết.

(2) Phản ánh giá đất đền bù giải tỏa dự án đường Tạo lực từ thị xã Bến Cát đến Bàu Bàng hiện nay giá đền bù đất quá thấp so với giá thị trường, đề nghị xem xét lại giá đền bù cho phù hợp.

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thị xã Bến Cát xem xét, trả lời; sau khi có kết quả sẽ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để trả lời cho cử tri được rõ. 
10

UBND huyện Bàu Bàng

(02 kiến nghị)

48. Cử tri Huỳnh Văn Liêm khu phố 2, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh giá đất đền bù giải tỏa dự án đường Tạo lực từ thị xã Bến Cát đến Bàu Bàng hiện nay giá đền bù đất quá thấp so với giá thị trường, đề nghị xem xét lại giá đền bù cho phù hợp.UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Bàu Bàng xem xét, trả lời; sau khi có kết quả sẽ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để trả lời cho cử tri được rõ. 
49. Cử tri Nguyễn Thị Sáu, tổ 7, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: Hiện tại, Tổng Công ty Becamex đã đưa 01 phần diện tích đất của bà (thửa 115; tờ bản đồ số 40) vào bản đồ đất khu công nghiệp hơn 10 năm nay nhưng không đền bù, cách đây 4 tháng bà có liên hệ để được giải quyết nhưng chưa được, Công ty có cử người lên đo, cắm cọc nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị sớm trả lời và giải quyết để gia đình bà làm thủ tục cho tặng các con, thời gian qua do vướng như vậy không thể cho tặng đổi sổ được làm ảnh hưởng trực tiếp đời sống của gia đình.UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Bàu Bàng xem xét, trả lời; sau khi có kết quả sẽ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để trả lời cho cử tri được rõ. 
1​1

UBND huyện Bắc Tân Uyên

(01 kiến nghị)

50. Cử tri Nguyễn Văn Bay, ấp 3, xã Tân Bình: Phản ánh trước đây nhà nước có quy hoạch đất của Ông để làm Nghĩa trang và cấp đất tái định cư cho gia đình Ông trong Khu đô thị dịch vụ Tân Uyên. Tuy nhiên đến nay đã 10 năm nhưng Ông vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết.UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Bắc Tân Uyên xem xét, trả lời; sau khi có kết quả sẽ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để trả lời cho cử tri được rõ. 
Văn bản 
Phương Chi
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH thép Kim YếnKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH thép Kim Yến/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​TTĐT - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH thép Kim Yến (Địa chỉ: Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh).

12/25/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của Công ty đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nội dung phản ánh của Công ty đã được Sở Công Thương báo cáo kết quả xử lý tại Công văn số 3118/SCT-QLTM ngày 18/12/2020. Theo đó, đối với những trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn): Sau khi tiến hành nộp hồ sơ thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển hồ sơ về phần mềm một cửa của tỉnh nơi thụ lý hồ sơ. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu (thành phần, nội dung), cán bộ một cửa thực hiện bước tiếp nhận hồ sơ; đồng thời, khi doanh nghiệp tra cứu trên Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ thấy tình trạng hồ sơ "đã nhận" (trước đây là "đã tiếp nhận") doanh nghiệp được thực hiện chương trình khuyến mại đã thông báo. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ một cửa phản hồi trả hồ sơ (có nêu rõ lý do hồ sơ không hợp lệ), doanh nghiệp tiến hành tra cứu tình trạng hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tiến hành điều chỉnh theo hướng dẫn của bộ phận một cửa và nộp lại hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Về phản ánh kiến nghị của Công ty TNHH thép Kim Yến: Ngày 02/12/2020, Sở Công Thương đã tiếp nhận và giải quyết trả kết quả hồ sơ cho Công ty. Để kịp thời giải quyết nhanh phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương có thể yêu cầu doanh nghiệp trực tiếp liên hệ bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết hồ sơ khuyến mại của Sở Công Thương theo số điện thoại: 02743.820.767 (bà Nguyễn Dương Phương Đài), email: daindp@binhduong.gov.vn để được hướng dẫn và giải quyết trực tiếp.

Văn bản ​

Phương Chi
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX thuộc thẩm quyền cấp tỉnhTrả lời kiến nghị cử triKết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX thuộc thẩm quyền cấp tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/10/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

SttĐơn vịNỘI DUNGKẾT QUẢ GIẢI QUYẾT
1​​

Công an tỉnh

(02 kiến nghị)​

1. Bà Thái Lệ Thanh khu phố 8, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: Bà không đồng tình với nội dung trả lời ý kiến cử tri của Công an tỉnh về việc thành lập Tổ nhân dân tự quản. Yêu cầu Công an tỉnh, các ngành chức năng cần phải thực hiện khảo sát thực tế, phải xác định được những khó khăn, vướng mắc, tồn tại và hạn chế ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện thành lập Tổ nhân dân tự quản trong thời gian qua, kịp thời khắc phục và có hướng dẫn cụ thể để cấp xã triển khai thực hiện được thuận lợi.

Ngày 02/10/2020 Công an tỉnh ban hành Công văn số 397/CAT-PV01 về việc trả lời kiến nghị của cử tri Thái Lệ Thanh liên quan đến Tổ nhân dân tự quản do cử tri phản ánh, trong đó cụ thể như sau:

- Về việc xác định hộ liền kề, liền cư: Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 quy định "Tổ nhân dân tự quản ở ấp thuộc xã có từ 30 đến 100 hộ liền cư; ở khu phố thuộc phường, thị trấn có từ 50 đến 150 hộ liền cư".

+ Hộ liền cư: Là những hộ gia đình cố hộ khẩu thường trú; Là những hộ gia đình có đăng ký tạm trú, sinh sống thường xuyên, ổn định, lâu dài và có nhà riêng hoặc chỗ ở hợp pháp (trừ trường hợp thuê, mượn, ở nhờ, ở trọ).

+ Trường hợp số hộ trong tổ có nhiều hơn quy định thì có thể bố trí thêm 01 tổ phó; Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 quy định " Mỗi Tổ nhân dân tự quản có Tổ trưởng, 01 Tổ phó, các hộ gia đình là thành viên. Tùy vào tình hình thực tế tại địa phương, Tổ có trên 100 hộ liền cư ở ấp hoặc trên 150 hộ liền cư ở khu phố thì bố trí thêm 01 Tổ phó".

- Về nội dung họp dân hàng quý sẽ do ai hướng dẫn: Căn cứ Khoản 1, Điều 5, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh quy định "Tổ nhân dân tự quản chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã và hướng dẫn hoạt động của Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Công an cấp xã) và chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Ban Điều hành khu phố, ấp". Như vậy nội dung họp định kỳ hàng quý hoặc họp đột xuất của Tổ nhân dân tự quản do Công an xã, phường, thị trấn (gọi chung là Công an cấp xã) phối hợp với Ban điều hành khu phố, ấp hướng dẫn Tổ nhân dân tự quản.

- Việc tổ chức họp dân: thực hiện theo Điều 6, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND cụ thể:

" 1. Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản thường xuyên trao đổi công việc của Tổ, định kỳ mỗi quý tổ chức họp Tổ một lần hoặc họp đột xuất trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan cấp trên. Hàng tháng tổng hợp tình hình hoạt động của Tổ báo cáo Ban điều hành khu phố, ấp.

2. Tổ trưởng phải chuẩn bị báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Tổ; phổ biến các văn bản, chỉ đạo của cấp trên, thông báo tình hình an ninh trật tự và hoạt động của Tổ; lắng nghe, ghi nhận những ý kiến của cán bộ và nhân dân trong Tổ về tình hình an ninh, trật tự, kết quả thực hiện các phong trào để phản ánh cho Ban điều hành khu phố, ấp, cảnh sát khu vực và công an viên phụ trách ấp".

- Về thẩm quyền công nhận Tổ nhân dân tự quản: Căn cứ Khoản 4, Điều 10, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh quy định: "Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm chỉ đạo việc thành lập, quản lý, tổ chức hoạt động của Tổ nhân dân tự quản theo Quy định này", do đó UBND cấp huyện là cấp chỉ đạo, lãnh đạo UBND cấp xã thực hiện. Căn cứ Khoản 5, Điều 10, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh quy định:"Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy định này, chỉ đạo, quản lý, tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản theo thẩm quyền; thực hiện chế độ, chính sách, tổ chức tập huấn và đảm bảo kinh phí cho Tổ nhân dân tự quản hoạt động; tạo mọi điều kiện để Tổ nhân nhân tự quản hoàn thành nhiệm vụ". Như vậy trên cơ sở kế thừa số Tổ nhân dân tự quản hiện có, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận việc thành lập Tổ nhân dân tự quản.

          - Về việc thực hiện chế độ hỗ trợ cho Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản: Chính sách hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thực hiện theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật hiện hành (Tổ trưởng: 0,20 x mức lương cơ sở/người/tháng; Tổ phó: 0,15 x mức lương cơ sở/người/tháng).

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã ban hành Công văn số 349/CAT-PV05 ngày 17/10/2019 về việc trao đổi, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, đồng thời chỉ đạo Trưởng Công an thành phố Thủ Dầu Một về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã chỉ đạo Công an phường Phú Lợi tiến hành rà soát các hộ dân trên địa bàn, lên sơ đồ địa giới hành chính các Tổ nhân dân tự quản tại địa phương để trình UBND phường xem xét ra quyết định.

Mặt khác, dự kiến trong quý I/2021, Công an tỉnh sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành sơ kết việc triển khai thực hiện Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 để đánh giá toàn diện và trên cơ sở đó rà soát, đề xuất, sửa đổi bổ sung một số nội dung của 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 cho phù hợp với tình hình hiện nay.

2. Cử tri phường Thuận Giao, thành phố Thuận An:

(1) Đề nghị xem xét giải quyết việc các xe khách dừng đỗ xe ở Đại lộ Bình Dương không đúng nơi quy định gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông.

(2) Kiến nghị tuần tra, kiểm tra, xử lý trường hợp một nhóm đối tượng tổ chức chạy xe mô tô nẹt pô lớn trên tuyến Đại lộ Bình Dương gây nguy hiểm cho người tham gia lưu thông.

(1) Đề nghị xem xét giải quyết việc các xe khách dừng đỗ xe ở Đại lộ Bình Dương không đúng nơi quy định gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông:

  - Tuyến Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) từ giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai + Quốc Lộ 13 đến Cổng chào Bình Dương thuộc phường Vĩnh Phú, cơ quan chức năng bố trí 05 điểm dừng xe đón, trả khách tuyến cố định. Đoạn Đại lộ Bình Dương từ giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai + Quốc Lộ 13 đến ngã 3 Việt Hương thuộc phường Thuận Giao có bố trí 01 điểm đón khách tuyến cố định cách ngã 4 Hòa Lân 50m theo hướng Thủ Dầu Một về hướng Thành phố Hồ Chí Minh. Lượng xe khách có nhu cầu đón, trả khách tại đây rất lớn, do vậy có xảy ra việc xe khách đón, trả khách ngoài vị trí quy định, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc xử lý xe khách dừng đỗ, đón trả khách gây nguy hiểm cho tham gia giao thông.

Hàng ngày, Công an tỉnh bố trí 02 tổ Cảnh sát giao thông chia làm 04 ca thực hiện tuần tra lưu động kết hợp điều tiết giao thông khu vực này và bố trí, phân công 02 ca/ngày tổ Cảnh sát trật tự tiến hành tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm về dừng xe, đỗ xe sai quy định, đón trả khách sai quy định… Qua đó, từ đầu năm đến nay, đã phát hiện lập 683 biên bản, xử phạt với số tiền gần 400.000.000đ

- Trong thời gian tới, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 13 nói chung và tại khu vực được cử tri phản ánh, Công an tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp Thanh tra Sở Giao thông vận tải tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại đây; triển khai các kế hoạch chuyên đề về xử lý tình trạng "xe dù bến cóc"; tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, kiên trì các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật một cách sâu rộng, với nhiều nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng; ra quân thường xuyên kiểm tra, phúc tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm như: kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng, phế liệu, vá vỏ, treo, gắn biển quảng cáo, dừng, đỗ không đúng quy định… và kiên quyết không để tình trạng tái lấn chiếm nhằm lập lại hành lang an toàn đường bộ, bảo đảm mỹ quan đô thị tại địa phương. Đồng thời, kiến nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh di dời và bố trí điểm đón, trả khách đến nơi phù hợp.

(2) Kiến nghị tuần tra, kiểm tra, xử lý trường hợp một nhóm đối tượng tổ chức chạy xe mô tô nẹt pô lớn trên tuyến Đại lộ Bình Dương gây nguy hiểm cho người tham gia lưu thông:

Ngày từ đầu năm, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 211/KH- CAT-PC08, ngày 21/4/2020 về phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh. Công tác phòng, chống đua xe, nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe thành đoàn, nẹt pô được tiến hành thường xuyên, liên tục. Đồng thời, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công tỉnh tổ chức triển khai phương án phối hợp nhiều lực lượng tổ chức mật phục, tuần tra kiểm soát, nhất là các ngảy nghỉ, lễ. Trong đó chia làm 04 ca: Phòng CSGT đảm nhận TTKS từ 10h00 cho đến 15h00; 20h- 24h00; Đội CSGT-TT Công an thành phố Thuận An đảm nhận TTKS từ 05h00- 10h00; 15h00- 20h00, lực lượng luôn có mặt trên tuyến, nhanh chóng xử lý khi có tin báo về vụ việc tụ tập chạy xe thành đoàn và tiến hành giải tán, xử lý các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm 2020 đến nay đã lập biên bản xử lý 37 xe mô tô vi phạm chạy lạng lách, đánh võng, chạy xe thành đoàn gây cản trở giao thông trên tuyến Quốc lộ 3 thuộc khu vực cử tri phản ánh

Tuy nhiên do tuyến đường có nhiều đường nhánh, khi phát hiện lực lượng chức năng thì các đối tượng rẽ vào các đường nhánh để lẫn trốn nên việc xử lý chưa đạt hiệu quả cao. Mặt khác một số trường hợp nhóm đối tượng nhỏ, lẻ bộc phát nên khi lực lượng chức năng nhận được tin báo và đến nơi thì các đối tượng đã giải tán.

​2 ​ ​

​Sở Nội vụ

(03 kiến nghị)

​ ​
3. Cử tri Châu Thị Nga, khu phố 9, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một: Đề nghị tỉnh xem xét tại điểm a và điểm b, khoản 3, Điều 5, Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh quy định tại điểm a và điềm b là không phù hợp đề nghị xem xét lại; dùng từ "bồi dưỡng" trong khoản 3 này không phù hợp, đề nghị giải thích cụ thể.

Khoản 6, Điều 2, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định "… UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đi với người hoạt động không chuyên trách và mức bi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố." Trên cơ sở quy định của Chính phủ, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh như sau:

Tại Khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND quy định:

"3. Khoán mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố

a) Phó Trưởng ấp, khu phố 1,2 x mức lương cơ sở/người/tháng;

b) Chi hội trưởng các đoàn thể ở ấp, khu phố (gồm Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi): 0,5 x mức lương cơ sở/người/tháng"

Do đó, việc dùng từ "bồi dưỡng" tại Khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh là phù hợp với quy định của Chính phủ.

4. Bà Thái Việt Thủy, khu phố 8, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh việc lấy các Huân chương, Huy chương hoặc các hình thức khen thưởng khác ra để sử dụng là tình tiết giảm nhẹ cho các cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, pháp luật, truy tố hình sự là không phù hợp vì có thể các Huân chương, Huy chương hoặc khen thưởng đó được xét trao tặng trong thời gian mà các cán bộ, công chức đó có sai phạm. Vì vậy, đề xuất các ngành chức năng xem xét kiến nghị cấp trên thu hồi các Huân chương, Huy chương hoặc hình thức khen thưởng khác mà những cán bộ, công chức có sai phạm, bị truy tố hình sự nhận được trong thời gian xảy ra sai phạm, chứ không lấy đó ra để áp dụng là tình tiết giảm nhẹ tội cho các đối tượng đó.

Đây là nội dung được quy định trong Bộ luật hình sự.

Riêng lĩnh vực khen thưởng hiện nay được quy định bởi Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện từ cơ sở và đảm bảo chặt chẽ, thống nhất. Trong đó, Điều 96, Luật thi đua, khen thưởng 2003, Điều 78 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Điều 2, Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định rõ:

"Đối với tập th, cá nhân trong thời gian cơ quan có thm quyn đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ thì chưa khen thưng".

"Người nào gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì bị huỷ bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật và tiền thưởng đã nhận; tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật".

Theo đó, nếu có trường hợp gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi hiện vật và tiền thưởng kèm theo. Do đó, cá nhân không thể sử dụng các loại hình khen thưởng đó như một trong các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự.

5. Cử tri Lại Mạnh Đấu, khu phố 2, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một:

(1) Phản ánh Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, ở khu phố còn một số điểm chưa phù hợp, nhất là đối với các trường hợp kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nhưng không được hưởng hỗ trợ kiêm nhiệm hoặc như chức danh Thanh tra nhân dân ở cấp xã là kiêm nhiệm nhưng ở các ấp, khu phố là được bầu cử đàng hoàng nhưng lại không được hỗ trợ,…Vì vậy, đề nghị ngành chức năng xem xét lại những bất cập trong Nghị quyết trên.

(2) Đồng thời đề nghị khi xem xét hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND thì cần xét tình hình thực tế ở từng khu vực, từng địa phương vì có khu vực đông dân cư, công việc nhiều nhưng lại có khu vực ít dân cư,… Vì vậy, kiến nghị các ngành chức năng xem xét, cần hỗ trợ theo thực tế, theo đặc thù, theo quy mô lớn nhỏ của từng địa phương, khu vực chứ không nên hỗ trợ bằng nhau sẽ thiệt thòi cho các địa phương có đặc thù, quy mô lớn hơn.

(1) Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định "Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận" và giao UBND tỉnh trình HĐND "Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đi với người hoạt động không chuyên trách và mức bi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố" và ở ấp, khu phố không có Ban thanh tra nhân dân.

Do đó, Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND quy định phụ cấp kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố là phù hợp. 

Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã do ngân sách địa phương bảo đảm và thực hiện theo Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính.

(2) Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp chức danh, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động của ấp, khu phố tùy thuộc vào quy mô số hộ gia đình thuộc ấp, khu phố và quyết định phân loại đơn vị hành chính, như sau:

- Khoản 2 Điều 2:

"2. Phụ cấp chức danh người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố: 1,0 x mức lương cơ sở/người/tháng.

Đối với ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên hoặc ấp thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, mức phụ cấp như sau:

- Bí thư chi bộ ấp:  1,70 x mức lương cơ sở/người/tháng;

- Trưởng ấp và Trưởng ban công tác mặt trận ấp: 1,65 x mức lương cơ sở/người/tháng".

- Khoản 2 Điều 3:

 "2. Hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố, bao gồm:

a) Hỗ trợ hàng tháng: 0,50 x mức lương cơ sở/người/tháng.

b) Đối với ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên hoặc ấp thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, mức hỗ trợ hàng tháng là 0,35 x mức lương cơ sở/người/tháng."

- Khoản 2 Điều 5:

"2. Khoán kinh phí hoạt động của ấp, khu phố

a) Kinh phí hoạt động của ấp

- Ấp thuộc cấp xã loại 1: 4.000.000 đồng/tháng;

- Ấp thuộc cấp xã loại 2, loại 3: 3.000.000 đồng/tháng.

b) Kinh phí hoạt động của khu phố

- Khu phố thuộc cấp xã loại 1: 5.000.000 đồng/tháng;

- Khu phố thuộc cấp xã loại 2: 4.000.000 đồng/tháng".

3

Sở Tài chính

(01 kiến nghị)

6. Cử tri Lê Văn Ngon - khu phố 9, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh việc thu giá nước sinh hoạt hiện nay rất cao so với giá nước sinh hoạt  ở thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Công ty cổ phần nước - Môi trường Bình Dương nước xem xét và điều chỉnh phù hợp.

Ngày 22/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2022. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/3/2018. Giá nước sạch dùng cho sinh hoạt các hộ dân cư theo hình thức 01 giá (không tính theo hình thức lũy tiến), cụ thể năm 2018 là 8.500 đ/m3, năm 2019 là 9.000 đ/m3 và năm 2020 là 9.500 đ/m3 mức tăng giá bình quân mỗi năm khoảng 5%. Nếu so sánh mức giá nước cho sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn tỉnh được áp dụng từ năm 2018 so với mức giá trước đây (theo Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 01/3/2015 của UBND tỉnh) thì mức tăng khoảng 10%. Nguyên nhân giá nước sạch tăng là do:

+ Tiền lương tối thiểu vùng từ 3.100.000 đồng/tháng lên 3.750.000 đồng/tháng (tỉ lệ tăng là 21%).

+ Các khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT, … tăng 23,5%.

+ Giá nguyên vật liệu tăng như: điện tăng 14%, hóa chất (Clor) tăng 32,8%.

+ Giá đồng hồ nước tăng 11%.

+ Thuế tài nguyên nước và dịch vụ rừng tăng 7,5% do điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên nước.

+ Phát sinh thêm tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 83,2 đồng/m3 theo Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ.

Giá nước cho sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương như đã nêu trên tăng là do các khoản chi phí hợp lý cấu thành tăng làm cho đơn giá nước cho sinh hoạt tăng. Qua so sánh cũng tương đương với mức giá của một số tỉnh như: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Phước.

4

Sở Công Thương

(01 kiến nghị)

7. Cử tri ấp Đất Đỏ, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng: Kiến nghị khi làm đường Hồ Chí Minh và đường điện 500KV tại sao không thiết kế đường và điện đi song song mà hiện nay thiết kế riêng làm mất đất canh tác và tác động nhiều đến cuộc sống người dân.

1. Đường Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 15/02/2012 (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương có chiều dài 27,5km), do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh – Đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, quản lý thực hiện dự án;

2. Công trình hướng tuyến đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương, có chiều dài tuyến 47km, qua 03 huyện: Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo), riêng đoạn qua địa bàn huyện Dầu Tiếng, được UBND huyện thống nhất thỏa thuận tại Công văn số 756/UBND-KT ngày 30/6/2015. Đồng thời, được UBND tỉnh chấp thuận phương án hướng tuyến đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành tại Công văn số 2527/UBND-KTN ngày 29/7/2015, công trình phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Công trình do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam – Đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư. Đến nay, công trình đang thực hiện bước triển khai thi công xây dựng.

     3. Theo quy định Luật Điện lực năm 2004, để bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, không cho phép tồn tại nhà ở và công trình có người thường xuyên sinh sống, làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện có cấp điện áp từ 500kV trở lên. Nhằm để tránh ảnh hưởng đến các khu dân cư, khu đô thị và nhà ở dọc theo các tuyến đường giao thông, đồng thời để bảo đảm hành lang bảo vệ an toàn cho công trình công nghiệp và công trình giao thông. Vì vậy, trường hợp phương án hướng tuyến đường dây siêu cao áp (500kV) đi song song với đường giao thông sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn do quy định hành lang bảo vệ cấp công trình (công nghiệp và giao thông), các tổ chức, cá nhân và người dân sẽ bị hạn chế việc hưởng lợi dọc theo tuyến đường giao thông. Bên cạnh đó, đối với hướng tuyến đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh được chủ đầu tư thực hiện thiết kế cột điện 500kV cao phù hợp với địa hình để cây xanh (cao su) có chiều cao từ 20m trở xuống được tồn tại trong hành lang lưới điện.

​​​​5 ​ ​ ​ ​

​​​Sở Giao thông - Vận tải

(05 kiến nghị)​

​ ​ ​ ​
8. Cử tri phường Bình Hòa, thành phố Thuận An: Đề nghị nạo vét các hố ga thường xuyên bị tắc nghẽn trên tuyến đường Đại lộ Bình Dương (Đoạn từ Cầu Tân Phú đến Ngã tư Cầu Ông Bố, thuộc khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa).

Thời gian qua, Công ty Becamex IJC đã thường xuyên nạo vét hố ga, vệ sinh mặt đường. Tuy nhiên, tình trạng người dân tập kết rác trước hố ga, che lấp hố ga thu nước vẫn còn xảy ra.

Để phát huy hiệu quả của hệ thống thoát nước trên Quốc lộ 13 tỉnh đã chỉ đạo các địa phương và lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức về thu gom rác vào đúng nơi quy định, không che miệng thu nước hố ga.

9. Cử tri Đăng Trung Thương, khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên phản ánh: Hiện nay số lượng xe lưu thông trên tuyến đường tại Trạm thu phí Tân Ba, phường Thái Hòa rất nhiều, nhất là các loại xe tải lớn (container) khi qua trạm phải dừng mua vé, tuy nhiên nhân viên trạm thu phí bán vé quá chậm, dẫn đến thường xuyên ùn tắc giao thông hàng km. Kiến nghị tỉnh có hướng chỉ đạo cơ quan, đơn vị quản lý trạm thu phí sớm có giải pháp khắc phục.

Đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Lâm sản và Xuất nhập khẩu Tổng Hợp Bình Dương thực hiện:

+ Căn cứ tình hình lưu lượng phương tiện giao thông qua khu vực trạm thu phí, Công ty chủ động xả trạm khi có dấu hiệu ùn tắc giao thông;

+ Tập huấn nâng cao kỹ năng, thao tác bán vé cho các nhân viên bán vé qua trạm;

+ Khẩn trương thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh–Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh về việc đầu tư mở rộng trạm thu phí Tân Ba từ 02 làn xe lên 04 làn xe; cải tạo các trạm thu phí đảm bảo mỹ quan đô thị, văn minh hiện đại; đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí không dừng theo đúng Chỉ thị số 39/CT-TTG ngày 07/10/2020 của Thủ tưởng Chính phủ.

10. Cử tri Nguyễn Văn Lý, ấp Bến Liễu, xã Phú An phản ánh: Hiện nay việc áp dụng Quyết định số 3018/QĐ-UBND quy định hành lang bảo vệ đường bộ tính từ tâm vào khá sâu từ 11m đến 14m gây ảnh hưởng đến việc chuyển mục đích sử dụng đất và xây nhà ở của nhân dân. Vì có trường hợp thửa đất nằm tiếp giáp hai mặt đường, diện tích có 7m ngang, nếu trừ hành lang hai mặt đường thì thửa đất không đủ điều kiện để xây dựng nhà ở. Những tuyến đường ĐX, đường hẻm bề ngang đường có 4m, dài 100m, diện tích đất các hộ dân hai bên tuyến đường chỉ có từ 5m đến 7m, khi trừ lộ giới rất khó khăn trong việc xây dựng của người dân. Kiến nghị các cấp xem xét điều chỉnh lại.

Phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định tại các văn bản của chính phủ, Bộ GTVT và UBND tỉnh ( Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02//2010 và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ; Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 9/10/2017 của Bộ GTVT; Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 5/8/2019 và Quyết định số  04/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh);

Việc quy định hành lang bảo vệ đường bộ của các tuyến đường giao thông nông thôn và công tác cấp giấy phép xây dựng thuộc địa bàn xã Phú An được thực hiện theo Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Bến Cát đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 (do UBND thị xã Bến Cát tham mưu) và Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phú An được phê duyệt tại Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND thị xã Bến Cát. Do đó, Sở Giao thông vận tải kiến nghị UBND tỉnh chuyển kiến nghị của cử tri đến UBND thị xã Bến Cát để được xem xét, giải quyết.

11. Cử tri Lữ Văn Tới, khu phố 2 và cử tri Trần Văn Thành, khu phố 4, phường Tân Định: Đề nghị trang bị hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường DH601, Khu phố 2 phường Tân Định nối liền với đường Mỹ Phước – Tân Vạn và bố trí biển báo giao thông dừng lại khi đèn đỏ ngay chốt đèn ngã ba xưởng tôn TQK và khu dân cư đô thị Thịnh Gia vì khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

- Vị trí cử tri kiến nghị lắp đèn tín hiệu giao thông là giao lộ giữa ĐH.601 và Mỹ Phước – Bàu Bàng, hiện tại giao lộ này đã được bố trí đèn tín hiệu giao thông, nhưng chưa hoạt động do đường Mỹ Phước – Bàu Bàng chưa thi công hoàn thành.

- Về việc bố trí biển báo giao thông dừng lại khi đèn đỏ: Theo Quy chuẩn QCVN41:2019/BGTVT không có quy định lắp đặt biển báo dừng lại khi đèn đỏ, chỉ quy định lắp đặt biển báo W.209 "Giao nhau có tín hiệu đèn" trong trường họp dễ dàng nhận biết đèn tín hiệu thì không cần đặt biển số W.209. Hiện tại, tại vị trí này đã có bố trí biển báo W.209. Sở GTVT đề nghị người chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông, dừng chờ đèn đỏ.

12. Cử tri xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng: Phản ánh Dự án quy hoạch đường mòn Hồ Chí Minh (nhánh đường mòn Hồ Chí Minh nối về đường Mỹ Phước – Tân Vạn) có đi qua khu vực ấp 1, 2 xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng đã triển khai cắm mốc rất lâu, vậy bao giờ là triển khai thi công, còn không thi công phải thông tin về dự án để người dân được biết.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa (trong đó có đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương) đã được Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3950/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2007 bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, dự án đã được khởi công từ năm 2009, đến năm 2011, dự án tạm đình hoãn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính Phủ và Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Ngày 07/5/2015, Bộ GTVT có Công văn số 5613/BGTVT-ĐTCT, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư các hạng mục còn lại của Dự án sang đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT và được Chính phủ chấp thuận tại Công văn số 872/TTg-KTN ngày 19/6/2015;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã nghiên cứu triển khai thực hiện. Tuy nhiên, trong thời gian triển khai do các quy định pháp luật thay đổi dẫn đến phương án tài chính của Dự án không khả thi về mặt tài chính.

 Ngày 29/3/2019, Bộ GTVT có Công văn số 2900/BGTVT-ĐTCT, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép dừng triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa theo hình thức hợp đồng BOT. Giao Bộ GTVT nghiên cứu đầu tư Dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước để sớm triển khai được Dự án, phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư và đảm bảo quyền lợi của người dân.

​​​6 ​ ​ ​ ​

​​​Sở Tài nguyên và Môi trường

(05 kiến nghị)

​ ​ ​ ​
13. Cử tri Thái Văn Rương khu phố 3, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh về vấn đề ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp VSIP II, các công ty trong Khu công nghiệp lợi dụng lúc trời mưa lén xả chất thải ra Suối cầu Thợ Ụt gây ô nhiễm môi trường dòng suối. Đề nghị ngành chức năng tổ chức kiểm tra giám sát về việc xả chất thải của khu công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và xử lý theo quy định.

           Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên và Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore và ông Thái Văn Rương (cử tri phản ánh) tiến hành khảo sát các nguồn thải vào suối Cái, đoạn qua cầu Thợ Ụt vào ngày 02 tháng 12 năm 2020. Kết quả khảo sát cho thấy:

          Đoạn suối Cái chảy qua cầu Thợ Ụt bắt nguồn từ Kênh tiêu Hòa Lợi là nơi tiếp nhận nước thải sau xử lý và nước mưa của Khu công nghiệp VSIP II, VSIP II-A,  Khu công nghiệp Đồng An 2; nước thải sinh hoạt, nước mưa của khu dân cư Phú Chánh A, khu dân cư Phú Chánh B và một phần nước thải sinh hoạt từ Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Bình Dương, xung quanh khu vực này không có cơ sở sản xuất nào, chỉ là khu vực canh tác hoa màu của người dân. Tổng lưu lượng nước thải đoạn suối Cái, chảy qua cầu Thợ Ụt có lưu lượng khoảng 22.000 m3/ngày, trong đó nước thải công nghiệp có lưu lượng khoảng 20.000 m3/ngày và nước thải sinh hoạt từ các khu vực dân cư khoảng 2.000 m3/ngày. Tại thời điểm khảo sát chất lượng nước suối Cái, đoạn qua cầu Thợ Ụt khá tốt, nước trong, không có mùi. Theo ý kiến của ông Thái Văn Rương thì trước đây có một số thời điểm nước suối cầu Thợ Ụt chuyển màu đen, tuy nhiên hiện tại thì dòng suối không có dấu hiệu bất thường, nước trong.

           Qua kiểm tra, giám sát thông qua hệ thống quan trắc nước thải tự động và lấy mẫu định kỳ hàng tháng cho thấy các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp VSIP II, VSIP II-A và Khu Công nghiệp Đồng An đã đấu nối nước thải về Nhà máy xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp để xử lý; nước thải sau xử lý của các khu công nghiệp đạt quy chuẩn môi trường. Tuy nhiên vào thời điểm tháng 08 năm 2019, hệ thống thu gom nước thải của Công ty TNHH V&S Packaging Việt Nam nằm trong Khu công nghiệp VSIP II-A bị sự cố bể đường ống thu gom nước thải để nước thải mực in có màu xanh đen chảy ra cống thoát nước mưa của khu công nghiệp và chảy vào suối Cầu Thợ Ụt gây ô nhiễm. Ngay khi xảy ra vụ việc, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore kịp thời kiểm tra, xử lý đối với Công ty và Công ty đã cải tạo và khắc phục ngay sự cố.

          Như vậy, các nguồn thải công nghiệp thải ra suối Cái, đoạn cầu Thợ Ụt đã được kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân trong Khu dân cư Phú Chánh A, Phú Chánh B chưa đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của các khu dân cư; đồng thời một phần nước thải của khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bình Dương thải ra suối Cái và đây là một trong những nguyên nhân làm ô nhiễm suối Cái đoạn qua cầu Thợ Ụt vào một số thời điểm.

          Để cải thiện chất lượng nước mặt suối Cái, đoạn qua cầu Thợ Ụt, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) rà soát lại việc đấu nối của các hộ dân trong Khu dân cư Phú Chánh A, Phú Chánh B vào hệ thống thu gom nước thải của khu dân cư, đảm bảo toàn bộ nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường; đấu nối toàn bộ nước thải của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các hộ dân trong khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bình Dương về nhà máy xử lý nước thải đô thị Thủ Dầu Một để xử lý, không để tình trạng nước thải chưa qua xử lý chảy vào suối Cái. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tăng cường kiểm soát ô nhiễm đối với các doanh nghiệp và khu công nhiệp có lưu vực xả thải vào suối Cái, đoạn qua cầu Thợ Ụt.

14. Cử tri Lâm, khu phố 1, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Đề nghị trả lời cho người dân biết về việc thu phí xử lý nước thải môi trường thu phí của người dân sử dụng nhằm mục đích gì?

       Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải là công cụ kinh tế trong quản lý môi trường dựa trên nguyên tắc "người gây ô nhiễm phải trả tiền". Việc thu phí nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và ý thức tổ chức công dân trong xử lý nước thải giảm thiểu ô nhiễm và tiết kiệm tài nguyên. Tại Việt Nam, việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải được thực hiện từ năm 2003 theo Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ và nay thực hiện theo Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định 53/2020/NĐ-CP).

       Theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 53/2020/NĐ-CP thì đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường là nước thải công nghiệp thải vào nguồn tiếp nhận nước thải và nước thải sinh hoạt. Theo quy định tại Điều 9 của Nghị định 53/2020/NĐ-CP thì nguồn phí thu được sẽ được nộp vào ngân sách địa phương để sử dụng cho công tác bảo vệ môi trường; bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Quỹ bảo vệ môi trường của địa phương để sử dụng cho việc phòng ngừa, hạn chế, kiểm soát ô nhiễm môi trường do nước thải, tổ chức thực hiện các giải pháp, phương án công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải; còn 25% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường thu được cho tổ chức thu phí để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

15. Cử tri Nguyễn Duy Huy, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An: Phản ánh Công ty nhựa Bình Minh, tọa lạc tại khu công nghiệp Sóng Thần 1 trong quá trình hoạt động gây ô nhiễm môi trường, kiến nghị Sở Tài nguyên-Môi trường kiểm tra, xử lý

Chi nhánh nhựa Bình Minh Bình Dương thuộc Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Công ty), địa chỉ: Số 7, đường số 2, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương hoạt động sản xuất từ năm 1999 đến nay với ngành nghề sản xuất ống nhựa các  loại; đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án sản xuất được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 26/11/2014; đã hoàn thành xây dựng các công trình bảo vệ môi trường và được Ban quản lý các Khu công nghiệp kiểm tra, cấp giấy Giấy xác nhận số 120/GXN-BQL ngày 16/9/2019.

Ngày 01/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, ghi nhận ý kiến phản ánh của ông Nguyễn Duy Huy ngụ khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An cách Chi nhánh nhựa Bình Minh Bình Dương khoảng 1.300m, ông cho biết thỉnh thoảng có phát sinh mùi nhựa nên nghi ngờ Chi nhánh Công ty và gửi ý kiến phản ánh. Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra tại Chi nhánh Công ty cho thấy quy trình sản xuất ống nhựa tự động và khép kín nên mùi nhựa phát sinh từ quá trình sản xuất không đáng kể, đồng thời đại diện Ủy ban nhân dân phường An Bình nơi Chi nhánh Công ty hoạt động cho biết thời gian qua không nhận được ý kiến phản ánh của cử tri sống xung quanh khu vực về mùi nhựa của Chi nhánh Công ty. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND phường Dĩ An kịp thời phối hợp với ông Nguyễn Duy Huy khi có phản ánh để xác định nguồn ô nhiễm, giải quyết kịp thời phản ánh của người dân, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo về cơ quan chuyên môn để xử lý theo quy định.

16. Cử tri Bùi Thị Thanh Phượng, khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An: Phản ánh Công ty thuốc sát trùng Thanh Sơn trong quá trình hoạt động thường xuyên phát sinh mùi hôi gây khó chịu và cay mắt, kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý.

Chi nhánh Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam – Nhà máy nông dược Bình Dương, địa chỉ: số 138, đường ĐT743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chi nhánh Công ty hiện đang hoạt động sản xuất, sang chai, đóng gói các loại thuốc bảo vệ thực vật, theo số liệu thống kê trong 11 tháng năm 2020 công suất các sản phẩm như sau: thuốc bảo vệ thực vật dạng hạt 2.640 tấn, dạng lỏng 1.104 tấn, dạng bột 351 tấn.

Chi nhánh Công ty được Tổng cục môi trường chấp thuận việc sử dụng lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Xí nghiệp thuốc sát trùng Thanh Sơn (tên cũ của Chi nhánh) tại văn bản số 1300/TCMT-TĐ ngày 02/8/2011. Chi nhánh Công ty đã xây dựng công trình xử lý khí thải, hơi dung môi tại các công đoạn phát sinh trong quá trình sản xuất và được Sở Tài nguyên và Môi trường  kiểm tra xác nhận tại Văn bản số 2813/STNMT-CCBVMT ngày 06/9/2014. Chi nhánh Công ty đã được Tổng cục Môi trường kiểm tra và ban hành kết luận số 193/KL-TCMT ngày 17/6/2019, các kết quả phân tích khí thải đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường.

Ngày 01/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với chính quyền địa phương xác minh nội dung phản ánh ghi nhận ý kiến của Bùi Thị Thanh Phượng: thời gian trước đây thỉnh thoảng vào lúc khoảng 4-5 giờ sáng mùi hôi phát sinh gây khó chịu và cay mắt ảnh hưởng đến gia đình bà, tuy nhiên khoảng 02 tuần gần đây không còn mùi hôi, khí thải gây cay mắt gây ảnh hưởng đến gia đình bà. Tại thời điểm kiểm tra, ghi nhận trong khuôn viên nhà máy có phát sinh mùi hôi đặc thù của thuốc bảo vệ thực vật tuy nhiên tại nhà bà Phượng không có mùi hôi, không ghi nhận khí thải gây cay mắt như phản ánh. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị bà Phượng trong thời gian tới nếu có tình trạng phát sinh mùi hôi gây khó chịu và cay mắt ảnh hưởng đến gia đình bà thì phản ánh đến Sở để kịp thời xác minh, kiểm tra xử lý và yêu cầu khắc phục, không gây ảnh hưởng đến gia đình bà cũng như người dân xung quanh. 

17. Cử tri Mai Sông Bé, ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Hội và cử tri phường Vĩnh Tân, Phú Chánh, thị xã Tân Uyên phản ánh: Vừa qua, tại lần tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 15 HĐND Tỉnh, đã có rất nhiều cử tri của Tân Uyên ý kiến, kiến nghị UBND Tỉnh có giải pháp tháo gỡ cho người dân trong việc chuyển mục đích sử dụng đất (CMĐSDĐ) mà trước đây do lịch sử để lại nhiều năm, người dân đã xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, nay đất của người dân phù hợp với quy hoạch sử dụng của nhà nước, nhưng muốn CMĐSDĐ để làm thủ tục đất đai đúng quy định thì không thực hiện được do yêu cầu phải trả lại hiện trạng đất đai ban đầu mới chuyển được (buộc tháo dỡ các công trình trên đất) gây khó khăn và thiệt hại kinh tế cho người dân. Ý kiến này đã được UBND thị xã trả lời tại lần tiếp xúc này, tuy nhiên, đa số ý kiến cử tri chưa đồng tình, nay một lần nữa kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh quan tâm xem xét có giải pháp chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết cho người dân, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không bị thiệt hại về kinh tế đảm bảo thực hiện đúng pháp luật về đất đai và ổn định cuộc sống vì hiện nay rất nhiều người dân có vướng mắc, người dân nay đã hiểu và muốn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nhưng không thực hiện được nên các kỳ họp đều kiến nghị tỉnh xem xét chỉ đạo tháo gỡ cho người dân.

Liên quan đến vấn đề này, theo kiến nghị của UBND thị xã Tân Uyên tại Tờ trình số 1070/TTr-UBND ngày 31/3/2020 và ý kiến của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2033/SXD-TTrXD ngày 03/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 2497/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/6/2020. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 2825/UBND-KT ngày 16/6/2020 V/v xử lý vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh, trong đó: Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên để chỉ đạo rà soát, xử lý các vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn theo đúng quy định, nội dung cụ thể như sau:

- Về lĩnh vực Đất đai

Theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: "b) Buộc đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP";

Tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định việc xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014 như sau:  

"3. Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thực hiện xử lý như sau:

a) Trường hợp đang sử dụng đất thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thì Nhà nước thu hồi đất trước khi thực hiện dự án, công trình đó.

Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định;

b) Trường hợp đang sử dụng đất không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất."

Do đó, về lĩnh vực đất đai UBND tỉnh đã yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên thực hiện rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện theo quy định nêu trên để thực hiện đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích nêu trên.

- Về lĩnh vực xây dựng

+ Đối với nội dung xử lý vướng mắc trong xây dựng thì ngày 07/02/2020, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 432/SXD-TTrXD trả lời Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên với nội dung như sau: việc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận việc không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp xây dựng nhà ở không phép, sai phép; cho tồn tại nhà ở đối với hành vi vi phạm xảy ra trước ngày 01/7/2014 là chưa phù hợp theo quy định. Trong trường hợp này phải ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả để yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện các biện pháp tiếp theo mới phù hợp theo quy định hiện hành.

+ Ngoài ra hiện nay Bộ Xây dựng có Văn bản số 2223/BXD-TTr ngày 11/5/2020 trong đó có nội dunhg hướng dẫn: "…Thông tư 03/2018/TT-BXD quy định kể từ ngày 15/01/2018 (Nghị định số 139/2017/ND-CP có hiệu lực), cá nhân, tổ chức xây dựng nhà ở riêng lẻ có hành vi vi phạm thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 03/2018/TT-BXD thì được miễn áp dụng biện pháp nộp lại số lợi bất hợp pháp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP".

Như vậy, đối với các trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ diễn ra trước ngày 01/7/2014 thì việc ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là vẫn phải thực hiện theo quy định.

7

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

(01 kiến nghị)

18. Cử tri ấp 1, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng phản ánh về các dự án quy hoạch đường đập Phước Hòa (dự án Kênh, tuyến dẫn từ đập Phước Hòa về phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát) có đi qua khu vực ấp 5 xã Tân Hưng và được triển khai từ năm 2011 đến nay có thực hiện không? Đề nghị ngành chức năng trả lời cho người dân biết là bao giờ triển khai thi công, còn không thi công thì thông báo cho người dân biết để có hướng quy hoạch đầu tư, sử dụng đất có hiệu quả, vì hiện nay người dân không dám đầu tư xây dựng gì hết; làm ảnh hưởng đến việc sử dụng và định hướng của người dân.

Theo Quyết định số 3184/QĐ-BNN-XD ngày 21/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt điều chỉnh dự án Thủy lợi Phước Hòa tỉnh Bình Dương, Bình Phước (lần 2): không có hạng mục đầu tư tuyến kênh đi qua xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng về phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát.

Căn cứ Văn bản số 1797/TTg-KTN ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng tuyến ống dẫn nước thô từ hồ Phước Hòa về Trung tâm đô thị Bình Dương và Quyết định số 3184/QĐ-BNN-XD ngày 21/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; dự án kênh chuyển nước Phước Hòa - Dầu Tiếng cấp nước thô cho nhu cầu công nghiệp và dân sinh tỉnh Bình Dương 15m3/s và được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương thực hiện trong đó có đi qua khu vực xã Tân Hưng. Đến nay, tuyến ống đã hoàn thành và đang cấp nước thô cho dự án nước sạch khu vực Bàu Bàng.

​8 ​ ​

​​Sở Giáo dục và Đào tạo

(03 kiến nghị)

​ ​
19. Cử tri Phan Thị Kế, khu phố 7, phường Hiệp An và cử tri khu phố 9, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh Bộ Sách giáo khoa Lớp 1 theo chương trình cải cách mới (ví dụ như bộ sách Cánh Diều) dùng quá nhiều từ vùng miền, bài đọc quá dài với nhiều từ rất khó hiểu, nội dung chưa phù hợp cho các em học sinh mới bước vào học lớp 1. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương xem xét có ý kiến, kiến nghị chỉnh sửa lại cho phù hợp hơn.

Trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ GDĐT đã phê duyệt 5 bộ SGK, trong đó có bộ sách Cánh Diều để các địa phương, cơ sở giáo dục lựa chọn, đưa vào giảng dạy. Trước phản ánh về sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều (Nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, GS. Nguyễn Minh Thuyết chủ biên) có một số nội dung chưa phù hợp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã yêu cầu Hội đồng quốc gia thẩm định, rà soát lại. Sau đó, Bộ GDĐT làm việc với tác giả thống nhất chỉnh sửa, bổ sung ngữ liệu để giáo viên thay thế một số đoạn, bài đọc cho phù hợp hơn với học sinh lớp 1 như bài Cua, bò và đàn cá; Hai con ngựa; Lừa, thỏ và cọp, ... Một số từ ngữ khó hiểu được thay thế như nhá, nom, quà... quà, chén... Hội đồng thẩm định cũng đề nghị tác giả khi chọn văn bản thay thế không sử dụng truyện ngụ ngôn hoặc các đoạn, bài đa nghĩa; nên lựa chọn trong kho tàng văn học Việt Nam.

Bộ GDĐT đã yêu cầu nhà Nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và tác giả khẩn trương xây dựng phương án chỉnh sửa, hiệu đính để kịp thời, thuận lợi cho giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học. Trước mắt, Bộ GDĐT hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên sử dụng các ngữ liệu được thay thế, bổ sung để dạy học trong học kỳ I; hoàn thiện việc điều chỉnh những chi tiết trên trước ngày 25/11.

"Việc để xảy ra bức xúc trong dư luận xã hội về một số điểm chưa phù hợp trong SGK môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều có trách nhiệm của Bộ GDĐT, Hội đồng thẩm định và tác giả". Trong đó, việc truyền thông triển khai chương trình SGK mới chưa tốt; phản hồi về những điểm chưa phù hợp chưa kịp thời.

          Trong thời gian tới, Bộ GDĐT chỉ đạo Nhà xuất bản phát hành sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều in thêm tài liệu chỉnh sửa, bổ sung và phát hành miễn phí cho học sinh lớp 1 và các trường đang sử dụng sách này.

Đối với tỉnh Bình Dương thực hiện theo đúng các quy trình hướng dẫn Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GDĐT về việc lựa chọn sách giáo khoa do các trường thực hiện. Các trường nghiêm túc triển khai trong quá trình chọn sách, sách Cánh diều môn Tiếng Việt chiếm tỷ lệ thấp 24,4% toàn tỉnh. Trong khi chờ Bộ GDĐT điều chỉnh qua phản ánh của phụ huynh, truyền thông về những bất cập của sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1, Sở GDĐT chỉ đạo các trường chọn sách Cánh Diều môn Tiếng Việt họp tổ chuyên môn lớp 1 của trường để thống nhất điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp qua phản ánh của phụ huynh.

20. Cử tri Nguyễn Thị Diễm Hằng, tổ 3, ấp Cầu Đôi, Lai Hưng, huyện Bàu Bàng: Trường Trung học Phổ thông Bến Cát (thuộc thị xã Bến Cát), phụ huynh và học sinh phản ánh cô Quốc dạy môn Hóa khối 10 và khối 11 (cụ thể là lớp 10C2 và 11C1, dạy chưa tận tình hết trách nhiệm của tiết học ở lớp, chủ yếu dạy thêm ngoài giờ ở nhà (cho dù học sinh có làm bài giỏi và đạt đi chăng nữa cũng không cho điểm cao) vì em đó không có đi học thêm ở nhà cô. Nhiều phụ huynh rất bức xúc nhưng không dám nói sợ con mình sẽ bị cô lập trong lớp học. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết.

Trong cuộc họp cha mẹ học sinh (CMHS) đầu năm học 2020-2021, có nội dung CMHS góp ý việc giảng dạy của giáo viên năm học 2019-2020 nhưng không có ý kiến nào của CMHS phản ảnh việc giảng dạy của cô Lê Thị Bảo Quốc. Từ đầu năm học đến nay, Hiệu trưởng nhà trường cũng chưa nhận được phản ảnh nào về vấn đề này.

          Năm học 2019-2020, giáo viên Lê Thị Bảo Quốc đạt danh hiệu lao động tiên tiến, được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua hơn 2 tháng giảng dạy trong năm học 2020-2021, cô Lê Thị Bảo Quốc luôn chấp hành tốt qui chế chuyên môn.

          Theo bảng điểm giữa Học kỳ I, các lớp do cô Bảo Quốc phụ trách có 30/154 học sinh đạt điểm giỏi (từ 8 đến 10 điểm), chiếm tỉ lệ 19.48% và 33/154 học sinh đạt điểm khá (từ 6.5 đến dưới 8 điểm), chiếm tỉ lệ 21.43%. Tổng điểm đạt khá, giỏi là 40.91%. Trong đó, lớp 10C2 và 11C11 (không phải 11C1) được nêu trong phản ảnh cũng có tỉ lệ tương tự. Do đó, không thể nói "cho dù học sinh có làm bài giỏi và đạt đi chăng nữa cũng không cho điểm cao".

          Tuy nhiên, qua phản ảnh này, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Cát sẽ chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc giảng dạy, việc kiểm tra, cho điểm của giáo viên Lê Thị Bảo Quốc để kịp thời chấn chỉnh sai sót (nếu có). Đề nghị quí phụ huynh phản ảnh trực tiếp với Hiệu trưởng cũng như cung cấp chứng cứ (nếu có) để giúp Hiệu trưởng chấn chỉnh việc giảng dạy của giáo viên ngày càng tốt hơn. Hiệu trưởng trường bảo đảm con, em quý phụ huynh sẽ không bị trù dập khi khi phụ huynh phản ảnh việc giảng dạy của giáo viên.

21. Cử tri Lê Phước Tường, ấp Bến Sắn, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng: Kiến nghị cấp trên xem xét về việc Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bến Cát (thuộc thị xã Bến Cát) thông qua Hội trưởng Hội Phụ huynh học sinh của Trường chi tiền quỹ không đúng mục đích. Đề nghị ngành chức năng làm rõ các khoản chi và bầu lại Hội trưởng Hội Phụ huynh dân chủ hơn.

Việc quản lý và sử dụng Quỹ Ban đại diện CMHS (Hội phí) của Trường THPT Bến Cát trong những năm qua được thực hiện theo trình tự sau:

- Bước 1: Đầu năm học, Ban đại diện CMHS năm học cũ và Ban giám hiệu nhà trường họp lên dự toán thu chi năm học mới phù hợp với nhu cầu của nhà trường và khả năng đóng góp của CMHS.

- Bước 2: Tổ chức thảo luận và biểu quyết trong cuộc họp CMHS tất cả các lớp đầu năm học (họp đại trà). Từng CMHS tự nguyện đăng ký mức đóng góp hội phí.

- Bước 3: Thảo luận và biểu quyết lần cuối cùng trong phiên họp giữa Ban đại diện CMHS năm học cũ và Trưởng ban đại diện CMHS tất cả các lớp năm học mới (phiên họp đại diện).  Kết quả biểu quyết này có giá trị quyết định cao nhất về dự toán thu - chi hội phí trong năm học.

- Bước 4: Trưởng ban đại diện CMHS năm học mới gửi thông báo mức thu hội phí năm học mới đến toàn thể CMHS (mỗi học sinh 1 bản thông báo). Đồng thời gửi văn bản ủy quyền cho Hiệu trưởng trường tổ chức thu hộ vì Ban đại diện CMHS không có điều kiện thu Hội phí.

- Bước 5: Hiệu trưởng trường chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm thu hộ Hội phí theo ủy quyền. Khi thu có cấp biên nhận cho từng học sinh. Phụ huynh đóng Hội phí theo mức đã đăng ký trong phiên họp đại trà.

- Bước 6: Hết thời gian qui định thu Hội phí, Hiệu trưởng trường bàn giao số tiền thu được cho Ban đại diện CMHS. Trưởng ban gửi số tiền này vào ngân hàng theo quy định.

- Bước 7: Hàng tháng, Ban đại diện CMHS họp thông qua Kế hoạch chi Hội phí của tháng theo dự trù đã được cuộc họp đại trà và cuộc họp đại diện thông qua. Trưởng ban Đại diện CMHS có trách nhiệm rút tiền từ ngân hàng theo số liệu dự toán chi hàng tháng đã được thống nhất và tổ chức chi.

Việc công khai thu – chi Hội phí:

 - Kết quả thu Hội phí hàng năm và chi Hội phí hàng tháng được thông báo trong Ban đại diện CMHS toàn trường, Trưởng ban đại diện CMHS các lớp và niêm yết tại phòng giáo viên của trường.

- Trong cuộc họp đại trà đầu học kỳ 2 và cuối năm học, việc thu chi Hội phí học kỳ I, cả năm được công khai đến toàn thể CMHS.

- Qua nhiều năm thực hiện thu chi Hội phí như trên, hầu hết CMHS đều đồng tình ủng hộ việc quản lý thu chi Hội phí của CMHS.

- Các khoản chi Hội phí đều theo dự toán đã được thông qua. Những khoản phát sinh (do thu vượt dự toán hoặc kinh phí còn thừa do thực chi ít hơn dự toán) đều được Ban đại diện CMHS toàn trường thảo luận thông qua mới chi. Vì vậy, nói chi  Hội phí không đúng mục đích là hoàn toàn không đúng.

Việc bầu Ban đại diện CMHS năm học 2020-2021 là hoàn toàn dân chủ. Danh sách ứng cử viên do các thành viên trong cuộc họp đại diện các lớp giới thiệu và bỏ phiếu kín. Kết quả tín nhiệm lấy từ số phiếu bầu đồng ý cao nhất đến khi đủ số lượng cần bầu. Hiệu trưởng hoàn toàn không can thiệp vào quá trình bầu cử Ban đại diện CMHS.

​9​ ​ ​

​Sở Y tế

(03 kiến nghị)

​ ​
22. Cử tri Phạm Phương Quý, Thái Văn Rương, khu phố 3 và cử tri Trần Văn Đức, khu phố 5, phường Hòa Phú: Phản ánh Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương có thái độ phục vụ, chữa trị cho bệnh nhân không tận tình, chu đáo. Đề nghị chấn chỉnh đội ngũ y bác sĩ để phục vụ nhân dân tốt hơn.Thực hiện Thông tư 07/2014/TT-BYT và Quyết định số 2151/QĐ-BYT, Bệnh viện liên tục triển khai các hoạt động như: tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế, thành lập tổ công tác xã hội, tăng cường tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh qua đường dây nóng và hòm thư góp ý,... Bệnh viện đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thường quy, cũng như đột xuất về kỹ năng giao tiếp và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Từ đó, đưa ra những điểm hạn chế cần cải tiến, xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra sai sót, phát huy những kết quả tốt đã đạt được. Qua thời gian triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện, Bệnh viện ghi nhận thái độ phục vụ, ứng xử nhân viên bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn. Đồng thời, Bệnh viện vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động nêu trên để ngày càng hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một vài cá nhân có thái độ phục vụ, chữa trị cho bệnh nhân chưa tận tình, chu đáo, bệnh viện sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với các cá nhân này.

23. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An phản ánh:

(1) Khi người dân đi khám bảo hiểm y tế ở các tuyến đa số thiếu một số loại  thuốc như: cao huyết áp, thuốc tiểu đường… thì người dân phải mua bên ngoài rất bất hợp lý đề nghị ngành chức năng kiểm tra xác minh để bảo hiểm y tế được phục vụ một cách đầy đủ để người dân an tâm khi sử dụng bảo hiểm y tế.

(2) Đề nghị bệnh viện Tỉnh trả kết quả bản sao kết quả xét nghiệm, bệnh án cá nhân của người bệnh để tiện việc theo dõi sức khỏe. Trong thời gian qua bệnh viện giữ lại hồ sơ bệnh án của người dân gây khó khăn cho việc theo dõi sức khỏe khi đi khám lần sau.

(1) Trước tiên, ngành y tế xin ghi nhận, tiếp thu ý kiến của quý cử tri. Tuy nhiên, qua kiểm tra xác minh thông tin trên tại Khoa Dược của Trung tâm Y tế Thuận An, và một số đơn vị y tế khác trên địa bàn tỉnh, thực tế hiện trạng các loại thuốc như cao huyết áp, thuốc tiểu đường, …đã có trong gói thầu từ tháng 3/2020. Các loại thuốc này đã được cung cấp đầy đủ và sử dụng tại các Bệnh viện, Trung tâm Y tế cho đến tuyến y tế cơ sở xã phường thị trấn để phục vụ người dân.

(2) a. Về trả kết quả xét nghiệm: thực hiện theo Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22/04/2013 về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa khám bệnh của Bệnh viện quy định: "Người bệnh sẽ nhận phiếu chỉ định xét nghiệm từ bác sĩ khám, nộp phiếu chỉ định xét nghiệm tại nơi lấy mẫu xét nghiệm, phối hợp với kỹ thuật viên xét nghiệm để lấy mẫu xét nghiệm và quay về buồng khám bệnh. Khoa xét nghiệm thực hiện và chuyển trả kết quả xét nghiệm về buồng khám nơi Bác sĩ chỉ định. Bác sĩ ghi chép vào sổ khám bệnh của người bệnh thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ định điều trị, kê và in đơn thuốc giao cho người bệnh, đồng thời hướng dẫn người bệnh đến nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chi trả bảo hiểm y tế". Ngoài ra, tại Thông tư 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh quy định: "Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức lưu phim chẩn đoán hình ảnh bằng bản điện tử hoặc phim chụp, trừ trường hợp khám, điều trị ngoại trú". Do đó, bệnh viện không thể trả kết quả xét nghiệm – chẩn đoán hình ảnh cho người bệnh khám, chữa bệnh tại bệnh viện theo quy định. Ngoại trừ, trường hợp người bệnh khám ngoại trú có chụp phim chẩn đoán hình ảnh thì bệnh viện trả phim đã chụp kèm theo bản trả lời kết quả tương ứng, người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh phải ký xác nhận đã lấy phim chẩn đoán hình ảnh.

b. Về trả hồ sơ bệnh án: Thực hiện quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 29/12/2017 quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế và Quy chế ra viện, Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 19/09/1997 quy định:"Hồ sơ bệnh án là tài liệu quan trọng phải được gìn giữ, bảo quản tốt theo đúng quy định của pháp luật về lưu trữ, hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú, chuyển viện và tử vong phải được hoàn chỉnh các thủ tục hành chính theo quy chế vào viện chuyển khoa, chuyển viện, ra viện sau đó chuyển đến phòng kế hoạch tổng hợp lưu trữ theo quy định". Vì vậy, mỗi người bệnh xuất viện đều được Bệnh viện cấp giấy ra viện, đơn thuốc và thông tin trên giấy ra viện, đơn thuốc đã bao gồm đầy đủ nội dung cơ bản về tình trạng của người bệnh, để người bệnh tiện theo dõi sức khỏe và là cơ sở phục vụ cho người bệnh tái khám những lần sau. Đồng thời hồ sơ bệnh án (bao gồm xét nghiệm) được thiết lập khi người bệnh điều trị nội trú, ngoại trú sẽ được lưu trữ tại Bệnh viện theo quy định nên không thể cung cấp cho người bệnh được.

c. Về cấp bản Tóm tắt hồ sơ bệnh án: Thực hiện theo điều 11, Chương II, Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định: "Người bệnh được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác". Vì vậy, người bệnh điều trị nội trú khi có nhu cầu biết chi tiết thông tin về quá trình điều trị, chẩn đoán, kết quả xét nghiệm - cận lâm sàng, phương pháp điều trị, kết quả điều trị…thì người bệnh có thể yêu cầu bằng văn bản để đề nghị cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án.

24. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An kiến nghị việc khám bệnh trung cao của các cán bộ lão thành cách mạng, thủ tục giấy tờ để được hưởng chế độ khi khám bệnh quá rườm rà gây khó khăn cho cán bộ lớn tuổi khi đến khám bệnh; công tác chăm sóc bệnh nhân trung cao của bệnh viện chưa được chu đáo và thuốc điều trị các bệnh không đủ cung cấp  phải bỏ tiền ra nhà thuốc tư nhân mua; kiến nghị lãnh đạo các cấp xem xét giải quyết.

          Tại Trung tâm Y tế Thuận An cũng vậy, việc khám bệnh, chữa bệnh cho cán bộ trung cao luôn được Trung tâm Y tế Thuận An ưu tiên thực hiện. Các khoa/phòng được quán triệt khi thực hiện công tác, đặc biệt là công tác khám chữa bệnh phải thực hiện quy trình rút gọn, ưu tiên cho cán bộ trung cao. Khi đến khám bệnh tại đơn vị, bệnh nhận được xác định là đối tượng cán bộ trung cao các khoa điều trị cụ thể là Khoa Khám bệnh sẽ cử nhân viên hướng dẫn trực tiếp, các giấy tờ (sổ khám, thẻ trung cao, thẻ BHYT,…) sẽ được kèm theo số thứ tự có đóng dấu "ƯU TIÊN". Các khâu khám bệnh, cận lâm sàng, phát thuốc,…sẽ căn cứ số thứ tự có đóng dấu và thực hiện giải quyết ưu tiên.

Đối với các khoa nội trú, luôn có chuẩn bị sẵn sàng các phòng được trang bị vật dụng, cơ sở tốt nhất để lưu trú bệnh là đối tượng cán bộ trung cao. Việc chăm sóc và điều trị được các nhân viên y tế thực hiện theo phân loại ưu tiên, cơ số thuốc điều trị được dự trù sẵn tại các khoa luôn đầy đủ. Khi điều trị nội trú trên 7 ngày tại Trung tâm Y tế Thuận An, sẽ được đơn vị gửi những phần quà động viên, thăm hỏi sức khỏe để các cán bộ trung cao an tâm điều trị.

Trong thời gian qua, Trung tâm Y tế Thuận An cũng đã thực hiện việc niêm yết thứ tự ưu tiên tại phòng khám để người bệnh và các đối tượng chính sách được cấp thẻ BHYT được biết. Trong đó đối tượng ưu tiên bao gồm: Trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công cách mạng, phụ nữ có thai, cán bộ trung cao - hưu trí.  Đối tượng ưu tiên nhiều nên đôi khi xảy ra trường hợp xáo trộn thứ tự ưu tiên đặc biệt vào thời điểm thứ 2 và thứ 6 hàng tuần, Trung tâm Y tế tiếp nhận lượng bệnh đến khám rất đông  trung bình 800 - 1000 lượt/ngày.

Việc tiếp nhận và thăm khám bệnh của đơn vị đã được xây dựng có quy trình cụ thể và Ban giám đốc đơn vị cũng thường xuyên quán triệt các Y, Bác sĩ của đơn vị nâng cao tinh thần phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn và thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ y tế do Bộ Y tế ban hành.

          Tinh thần và thái độ phục vụ của nhân viên y tế luôn được Ban Giám đốc Trung tâm Y tế và lãnh đạo các khoa/phòng quán triệt thực hiện nghiệm túc quy tắc ứng xử, thái độ phục vụ người bệnh theo thông tư 07/2014-TT-BYT của Bộ Y tế. Đồng thời ban hành cụ thể trong quy chế khen thưởng, kỷ luật hình thức xử phạt các vi phạm về thái độ phục vụ, giao tiếp với người bệnh.

 

 

10

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

(02 kiến nghị)

25. Ông Bùi Xuân Thoại, khu phố 8, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: Tiếp tục đề nghị xem xét lại quy định về điều kiện hỗ trợ Người có công ngoài tỉnh phải có hồ sơ đang được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh quản lý từ 03 năm (36 tháng) trở lên theo quy định tại Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh. Nếu vẫn áp dụng như vậy thì quá thiệt thòi cho cho ông và những trường hợp tương tự vì như trường hợp của ông để đủ điều kiện được hỗ trợ thêm hàng tháng là đến ngày 01/3/2023, tuy nhiên, hiện nay bản thân ông đã 75 tuổi, nhiều bệnh tật, nếu chờ đến ngày đủ diều kiện là quá dài, ông không còn đủ thời gian để có thể chờ nhận hỗ trợ theo quy định. Vì vậy, ông tiếp tục kiến nghị ngành chức năng có hướng hỗ trợ xem xét tạo điều kiện cho ông và nên xem xét điều chỉnh rút ngắn lại thời gian quản lý hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đối với những trường hợp cán bộ trước đây công tác tại tỉnh Sông Bé như ông.

Ngày 20/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Nghị quyết số 08), trong đó tại nhóm đối tượng 3, quy định: Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (là người tham gia kháng chiến trong khoảng thời gian từ ngày 19/8/1945 đến ngày 30/4/1975 đã được Nhà Nước tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng) hưởng trợ cấp một lần ngoài ra không hưởng chế độ nào khác được hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 0,3 lần (30%) mức chuẩn hiện hành (theo quy định của Chính phủ). Và điều kiện hỗ trợ là phải có hồ sơ đang được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương quản lý từ 03 năm (36 tháng) trở lên. 

Trường hợp của ông Bùi Xuân Thoại, đã phản ánh nội dung này và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã trả lời theo Công văn số 4661/UBND-TH ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phân công trả lời kiến nghị cử tri gửi đến sau kì họp thứ 15 – HĐND tỉnh khóa IX, cụ thể:

Ông Bùi Xuân Thoại đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Quyết định số 2499/QĐ-UB ngày 11/10/2001. Ngày 18/3/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước lập và di chuyển hồ sơ hưởng trợ cấp một lần của ông về tỉnh Bình Dương để quản lý và thực hiện các quyền lợi chính trị cho ông theo quy định kể từ tháng 03/2020. Do vậy, ông chưa đủ điều kiện để được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND quy định.

26. Cử tri phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An: Kiến nghị ngành chức năng cần quan tâm, hỗ trợ hơn đến người bán vé số.

Đầu năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 khởi phát và lây lan trong cộng đồng, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, các ngành, các cấp, các địa phương đã tập trung triển khai nghiêm ngặt các quy định, biện pháp theo chỉ đạo của Trung ương như tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các hoạt động vui chơi giải trí, thực hiện giản cách xã hội,…Tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, tầng lớp nhân nhân, nhất là người lao động có thu nhập thấp.

Đối với ngành xổ số kiến thiết, có thời gian phải thực hiện tạm dừng hoạt động phát hành, đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, đời sống của người bán vé số lẽ trên địa bàn tỉnh. Nhận định được tình hình khó khăn này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã kịp thời chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho người bán vé số lẽ trên địa bàn tỉnh Bình Dương với mức hỗ trợ là 60.000 đồng/ người/ ngày, thời gian hỗ trợ là 15 ngày, tương ứng với số tiền là 900.000 đồng/01 người với nguồn hỗ trợ được trích từ Quỹ vì người nghèo và kinh phí của Tổng công ty Xổ sổ kiến thiết tỉnh Bình Dương. Chính sách hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời đối với người bán vé số lẽ trên địa bàn trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh đã thể hiện mối quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền, lãnh đạo tỉnh đối vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo đời sống của nhân dân lao động.

Tiếp theo đó, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, các cấp, các ngành của tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp hỗ trợ đến các đối tượng theo hướng dẫn của Trung ương đảm bảo kịp thời, công khai minh bạch, đúng đối tượng. Trong đó, đã có 6.839 người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí là 6,1551 tỷ đồng.

Đối với người bán vé số lẽ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm thực hiện theo chính sách riêng theo quy định, hướng dẫn của của Trung ương và của tỉnh với mức hỗ trợ cao hơn là 1.500.000 đồng/người.

Trong thời gian tới, diễn biến tình hình dịch bệnh còn nhiều phức tạp, ảnh hướng đến nhiều mặt của đời sống của nhân dân, người lao động có thu nhập thấp; người bán vé số lẽ trên địa bàn tỉnh với đặc điểm đa số là người lao động từ các địa phương, tỉnh thành khác đến Bình Dương sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn, thu nhập không ổn định cần tiếp tục nhận được được sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành. Với góc độ là cơ quan tham mưu trên lĩnh vực an sinh xã hội của địa phương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục có sự quan tâm hơn nữa trong phối hợp tham mưu, đề xuất các chính hỗ trợ phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách, điều kiện cụ thể của tỉnh nhà trong từng thời điểm.

11  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(02 kiến nghị)

 
27. Cử tri phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An: Đề nghị tu sửa cổng chào Bình Dương và hệ thống đèn trang trí, chiếu sáng tại cổng chào.

Về tu sửa Cổng chào Bình Dương và hệ thống chiếu sáng do Tổng Công ty Becammex IDC chịu trách nhiệm, trong tháng 10/2020 do bị sự cố về điện nên bị dán đoạn trong một thời gian ngắn nhưng đến nay hệ thống đèn chiếu sáng tại Cổng chào Bình Dương đã được Tổng Công ty Becammex IDC khắc phục sửa chữa.

Về hệ thống đèn trang trí Cổng chào Bình Dương do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm, do đó hàng năm để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và sự kiện chính trị của tỉnh, đồng thời tạo vẻ mỹ quan đường phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tổ chức lắp đặt đèn trang trí, bố trí một số tiểu cảnh là những sản phẩm, ảnh tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người Bình Dương, trong đó có những sản phẩm truyền thống gốm, sứ mang đặc trưng của vùng đất Thuận An. Đặc biệt trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021 sắp tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện đang triển khai thiết kế maket để tiếp tục đầu tư, thay mới các nội dung chào mừng năm mới nhằm phục vụ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nói chung và nhân dân Thành phố Thuận An nói riêng du xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

28. Cử tri Mai Sông Bé - ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên: Kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho phép phục dựng, phục chế lại các sản phẩm khảo cổ học khu di tích quốc gia Cù lao Rùa để có cơ sở tuyên truyền cho nhân dân về giá trị văn hoá, lịch sử của địa phương. Đồng thời, kiến nghị xem xét việc định hướng phát triển du lịch xã Thạnh Hội phải gắn liền với đào tạo nghề cho nhân dân phục vụ du lịch sinh thái ở địa phương.

Di tích khảo cổ Cù Lao Rùa (xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết định số 836/QĐ-BVHTTDL, ngày 03 tháng 3 năm 2009. Theo phân cấp quản lý, Sở đã giao trực tiếp cho Bảo tàng tỉnh quản lý, sử dụng và phát huy giá trị. Hồ sơ khoa học cũng như các hiện vật thuộc di tích khảo cổ Cù Lao Rùa hiện đang được lưu giữ và bảo quản tại Bảo tàng tỉnh.

Về công tác phát huy giá trị di tích Cù Lao Rùa, thời gian qua Sở đã tổ chức triển khai một số nội dung như: tổ chức trưng bày chuyên đề "Khảo cổ học Bình Dương - Tiếng nói từ lòng đất" vào tháng 4/2019, trong đó có các tư liệu, hiện vật của di tích khảo cổ Cù Lao Rùa đã được tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh và giá trị của các di tích khảo cổ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến khách tham quan; việc nghiên cứu, sưu tầm các tư liệu, hiện vật của Di tích khảo cổ Cù Lao Rùa tiếp tục được Bào tàng tỉnh tổ chức triển khai nhằm phục vụ cho công tác trưng bày trong thời gian tới. Bên cạnh đó, năm 2020, Sở đã giao Bảo tàng tỉnh phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Thị xã Tân Uyên, UBND xã Thạnh Hội tiến hành cắm mốc ranh giới, đo đạc địa chính nhằm phục vụ cho việc lập thủ tục hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với di tích khảo cổ quốc gia Cù Lao Rùa. Đây là cơ sở quan trọng nhằm phục vụ cho việc khoanh vùng, bảo vệ di tích theo đúng quy định của Luật Di sản Văn hóa, tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể:

Tại khu vực bảo vệ I thuộc di tích, hiện có ngôi chùa Khánh Sơn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2010, với diện tích 18.165,3 m2 nhưng không báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tại Khu vực bảo vệ II thuộc di tích có 13 hộ dân (bao gồm 12 hộ dân đang sinh sống và 01 hộ dân có đất trong di tích), chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo thông tin bước đầu do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Thị xã Tân Uyên cung cấp, hiện trạng tổng diện tích của di tích khảo cổ quốc gia Cù Lao Rùa là 44.540,2 m2, giảm 2.454,8 m2 so với Bản đồ địa chính được xác lập vào thời điểm xây dựng hồ sơ khoa học phục vụ công tác xếp hạng di tích.  

Để khắc phục những khó khăn nêu trên, đồng thời nhằm giải quyết kiến nghị của cử tri Mai Sông Bé, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục chỉ đạo Bảo tàng tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch phát huy giá trị của di tích Cù Lao Rùa với một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Thứ nhất: Phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Uyên tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa nội dung phát huy giá trị di tích Cù Lao Rùa vào Đề án "Bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030".

Thứ hai: Di tích quốc gia Cù Lao Rùa thuộc loại hình di tích khảo cổ, mang tính chất đặc thù. Vì vậy, việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích quốc gia Cù Lao Rùa cần phải được sự thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục; đồng thời phải có sự đầu tư nghiên cứu chuyên sâu, lấy ý kiến tư vấn của chuyên gia đầu ngành cũng như học tập mô hình hiệu quả ở các di tích tương đồng về loại hình.

Thứ ba: Để có cơ sở đầu tư các hạng mục công trình thuộc di tích Cù Lao Rùa, địa phương cần phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng phương án giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề quản lý đất đai di tích (kể cả phương án hỗ trợ di dời đối với 13 hộ dân sống trong khu vực II của di tích), từ đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin chủ trương điều chỉnh diện tích các khu vực bảo vệ thuộc di tích.

​​​​12 ​ ​ ​ ​ ​

​​​​Bảo hiểm Xã hội tỉnh

(06 kiến nghị)

​ ​ ​ ​ ​
29. Cử tri Phạm Thị Lựa, khu phố 3, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một: Kiến nghị về chế độ hưởng chế độ bảo hiểm y tế của Lê Anh Triệu sinh năm 1946 khu phố 3, phường Phú Thọ là cựu chiến binh đã hưởng chế độ một lần là 6 năm kháng chiến chống Mỹ về phục viên năm 1974, hiện nay hưởng BHYT 80%, đề nghị được hưởng chế độ bảo hiểm y tế 100%. Đối với trường hợp của ông Lê Anh Triệu, đề nghị ông liên hệ với cán bộ Lao động thương binh và xã hội cấp xã để nộp hồ sơ, cung cấp giấy tờ chứng minh là cựu chiến binh để được UBND cấp xã phê duyệt, nếu đúng đối tượng là cựu chiến binh thì sẽ được UBND cấp xã lập danh sách đề nghị cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT theo quy định.
30. Cử tri Tô Xuân Toàn, khu phố 8, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh ông được cấp thẻ BHYT hưu trí (Mã thẻ HT 2747424337815). Lúc trước, khi đi khám chữa bệnh được miễn 100% chi phí. Tuy nhiên, nay ông đi khám chữa bệnh phải trả tiền nằm viện, tiền kim tiêm, chuyền nước, băng keo…và không được BHYT thanh toán lại. Đề nghị cơ quan BHXH xem xét lại.

Ngày 24/12/2019, BHXH tỉnh ban hành Công văn số 2328/BHXH-GĐBHYT về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) khi đi khám bệnh, chữa bệnh gửi đến Sở Y tế tỉnh tại Công văn 2328/BHXH-GĐBHYT BHXH tỉnh đề nghị Sở Y tế tỉnh phối hợp chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tiếp nhận người bệnh BHYT theo đúng quy định tại Điều 14, 15, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức hưởng và thủ tục KCB BHYT.

Đối với trường hợp của ông Tô Xuân Toàn Mã thẻ HT 2747424337815, đề nghị ông bổ sung thêm thông tin: tên cơ sở khám chữa bệnh khi ông đi khám chữa bệnh ông phải trả tiền nằm viện, tiền kim tiêm, chuyền nước, băng keo….

Căn cứ vào thông tin do ông cung cấp, BHXH tỉnh đề nghị Sở Y tế tỉnh phối hợp chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tiếp nhận người bệnh BHYT theo đúng quy định tại Điều 14, 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức hưởng và thủ tục KCB BHYT.

31. Cử tri Lê Thị Thảo, khu phố 2, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh việc trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện cho người dân chưa thuận tiện, người dân phải đến bưu điện để nhận tiền mặt. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho người dân được nhận tiền tại trụ sở UBND phường.

Từ năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức có văn bản đồng ý triển khai phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện trong cả nước. BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống các Bưu cục của ngành Bưu điện. Đây cũng là giải pháp cải cách thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công và đảm bảo an toàn quỹ trong hoạt động chi trả các chế độ BHXH do ngành Bưu điện đảm nhận, tại tỉnh Bình Dương Ủy ban nhân tỉnh cũng đã đồng ý phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện trong toàn tỉnh và triển khai cùng với cả nước từ 2013.

          Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, thời gian qua, ngành BHXH đã đặc biệt quan tâm đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng (thẻ ATM) để phục vụ người tham gia ngày càng tốt hơn. Vì vậy để thuận tiện trong việc nhận lương hưu cử tri có thể liên hệ điểm chi trả lương hưu của Bưu điện làm thủ tục nhận lương hưu qua tài khoản ATM hàng tháng, mà không phải đến trực tiếp nhận tiền mặt.

          Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hiện nay được thực hiện thông qua tổ chức dịch vụ công theo quy định. Hiện tại chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng tại địa bàn tỉnh Bình Dương do Bưu điện điện tỉnh Bình Dương thực hiện. Cụ thể, tại phường Phú Mỹ-Tp Thủ Dầu Một- tỉnh Bình Dương, lịch chi trả là ngày 05 (mồng năm) hàng tháng được Bưu điện thông báo cho người hưởng, điểm chi trả tại trụ sở UBND phường Phú Mỹ. Trường hợp ngày 05 hàng tháng người hưởng không đến điểm chi trả là UBND phường để nhận tiền, người hưởng có thể đến nhận tiền của tháng đó tại Bưu điện thành phố Thủ Dầu Một từ ngày 06 đến ngày 25.

32. Cử tri phường An Thạnh, thành phố Thuận An kiến nghị đến lãnh đạo các cấp xem xét giải quyết chế độ BHYT đối với người có công tham gia cách mạng, và sao đó tiếp tục là cán bộ nhà nước phục vụ nhân dân chức vụ thẩm phán đến năm 1986 về hưu. Khi còn đương chức cán bộ nhà nước thì vẫn được BHYT hưởng chế độ khám trung cao, đến khi nghĩ hưu thì không còn được hưởng chế độ BHYT khám trung cao nữa mà chỉ được hưởng chế độ khám BHYT bình thường, kiến nghị lãnh đạo các cấp quan tâm giúp đỡ.

Căn cứ Luật BHYT và Điểm b, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 về mã số ghi trên thẻ BHYT và Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Trong đó, quy định người có công với cách mạng được cấp mã đối tượng tham gia BHYT ký hiệu là CC, bao gồm:

          - Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945;

          - Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

          - Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

          - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

          - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát;

          - Người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

          Nếu cử tri thuộc một trong các đối tượng có công cách mạng nêu trên, thì liên hệ với cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú cung cấp các hồ sơ có liên quan để được đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT hưu trí qua mã người có công cách mạng được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh.

          Về quyền lợi khám chữa bệnh trung cao là do Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt theo các Quyết định số209-QĐ/TU ngày 22-7-2016 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc Ban hành "Quy định tiêu chuẩn khám, điều trị bệnh cho cán bộ trung cao của Tỉnh"; Quyết định số 672-QĐ/BTCTU ngày 01-9-2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương về việc ban hành danh mục các nhóm đối tượng áp dụng tiêu chuẩn khám, điều trị bệnh, đề nghị cư tri tham khảo thêm các văn bản này.

33. Cử tri Nguyễn Đức Khánh, ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng: Phản ánh Bảo hiểm y tế của ông khi hết hạn đi đổi lại phải qua các thủ tục photo hộ khẩu, chứng minh nhân dân, thẻ BHYT... gây phiền hà cho người dân trong giai đoạn thực hiện công nghệ thông tin 4.0 và cải cách thủ tục hành chính. Đề nghị xem xét nhanh, gọn tránh gây phiền cho người dân phải đi, lại nhiều lần.  Theo quy định hiện hành thủ tục đóng tiền gia hạn thẻ BHYT (với điều kiện: người tham gia không thay đổi bất cứ thông tin nào về thân nhân, nơi khám chữa bệnh, thông tin giảm trừ theo hộ gia đình..), thì người tham gia BHYT chỉ cần liên hệ Đại lý thu BHXH, BHYT gần nhất để nộp tiền và nhận lại phiếu thu theo mẫu của BHXH Việt Nam ban hành. Vì vậy, khi cử tri gia hạn thẻ BHYT (không thay đổi các thông tin) mà Đại lý thu BHXH, BHYT yêu cầu cử tri photo hộ khẩu, chứng minh nhân dân, thẻ BHYT là sai quy định, cơ quan BHXH xin ghi nhận phản ảnh của cử tri. Cơ quan BHXH sẽ có giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Đại lý thu BHXH, BHYT và trấn chỉnh các nội dung thực hiện chưa đúng của các Đại lý thu BHXH, BHYT.
34. Cử tri Đậu Ngọc Thanh, ấp 2, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng: Trong năm 2020, ông Thanh đi khám bệnh tại bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương và được yêu cầu cung cấp bảo hiểm y tế và chứng minh nhân dân. Ông Thanh cung cấp đầy đủ nhưng bệnh viện lại không chấp nhận vì bảo hiểm y tế không ghi ngày, tháng, năm sinh do khi làm thẻ bảo hiểm y tế phía bảo hiểm không ghi. Nhưng đến khi đi khám bệnh, bệnh viện lại làm khó cho dân. Những bệnh viện khác không yêu cầu như vậy. Đề nghị Sở Y tế làm việc với bệnh viện tạo điều kiện cho nhân dân khám chữa bệnh.

Khoản 1 Điều 15 nghị định 146/NĐ-CP quy định "Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác. "

Để đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh BHYT, BHXH tỉnh đã đề nghị bệnh viện Y học cổ truyền xem lại quy trình tiếp nhận bệnh tại Bệnh viện, tạo điều kiện cho nhân dân khám chữa bệnh.

13 ​​

Đài Phát thanh và Truyền hình

(02 kiến nghị)

35. Cử tri Nguyễn Thanh Lê, khu phố 6, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương phát nội dung không đúng theo lịch phát sóng của chương trình; đề nghị Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương có giải pháp khắc phục.

- Lịch phát sóng chương trình của Đài thường được quảng bá 15 ngày trước ngày phát sóng. Đây là lịch phát sóng dự kiến có thể thay đổi. Thực tế có nhiều thay đổi trong kế hoạch phát sóng của các phòng, hoặc kế hoạch trao đổi chương trình của Đài với các đối tác.

- Lịch phát sóng của Đài còn bị thay đổi bởi các chương trình tiếp sóng các chương trình, sự kiện chính trị quan trọng của các Đài bạn và Đài Truyền hình Việt Nam....

- Một số chương trình của Đài Bình Dương phát sóng sau chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đã phải hủy bỏ khi chuong trình tiếp sóng Thời sự Đài THVN quá dài, chiếm mất thời lượng.

Nếu so sánh giữa chương trình được giới thiệu quảng bá trên báo hoặc quảng bá trước trên Đài và thực tế phát sóng, có vài chương trình thay đổi hoặc bị hủy phát sóng vì các lý do khách quan nêu trên. Tuy nhiên, những sự thay đổi đó đều được BTV thông báo trong chương trình phát sóng cập nhật hàng ngày được phát sóng trên các kênh vào thời điểm sáng, trưa và tối. Những thay đổi đột xuất đều có cập nhật trong "Chương trình thông báo lịch phát sóng hàng ngày lúc 5giờ 30, 12 giờ và 19 giờ".

36. Cử tri khu phố 6, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Ý kiến trả lời của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, đến nay Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chưa bàn giao khu tập thể của cán bộ, nhân viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Vì vậy, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sớm bàn giao khu tập thể cho UBND thành phố tiếp nhận, quản lý.Vào năm 2016, Đài Phát thanh và Truyền hình đã có công văn số 505/PTTH-TCHC ngày 29/9/2016 kính gửi Phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân TP.Thủ Dầu Một để xin chuyển giao khu nhà ở cán bộ viên chức Đài. Sau đó Đài nhận được công văn hướng dẫn số 263/QLĐT-GT ngày 21/10/2016 của Phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân TP.Thủ Dầu Một để chuyển một số văn bản hồ sơ liên quan đến khu nhà ở này. Tuy nhiên sau đó chưa nhận được hướng dẫn thêm để hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết. Trong thời gian tới đây, Đài Phát thanh và Truyền hình sẽ tiếp tục liên hệ với các cấp, ngành liên quan để làm các thủ tục bàn giao theo quy định.
Phương Chi
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX thuộc thẩm quyền cấp huyệnTrả lời kiến nghị cử triTinKết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX thuộc thẩm quyền cấp huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/10/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

SttCơ quan giải quyếtNội dungKết quả​​Kết quả/Kế hoạch thực hiện
Đã thực hiệnĐang thực hiện
​1​ ​ ​

​UBND thành phố Thủ Dầu Một

(03 kiến nghị)

​ ​
1. Cử tri Nguyễn Văn Nết, khu phố 6, phường Phú Hòa: Đề nghị ngành chức năng xem xét đấu nối hệ thống chiếu sáng tại khu tập thể khu dân cư Đài Truyền hình Bình Dương.  ​ ​x​ ​

​ Vấn đề này, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng xem xét để  trả lời cho cử tri được rõ.​

2. Cử tri Nguyễn Trọng Quyết, khu phố 5 và cử tri Phạm Phương Quý, khu phố 3, phường Hòa Phú: Đề nghị lắp đặt đèn chiếu sáng tại tuyến đường 32, 5C, 7B và bổ sung thêm đèn chiếu sang tại tuyến đường 15, 17 để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khu liên hợp.
3. Cử tri Nguyễn Văn Hoành, khu phố 2, phường Định Hòa: Phản ánh sau nội dung trả lời của UBND tỉnh tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh, đến nay khu tái định cư thuộc Khu quy hoạch các bệnh viện và một số công trình Nhà nước tại phường Định Hòa vẫn chưa được hoàn thiện như: cở sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh, chưa đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người dân (chưa đấu nối hệ thống thoát nước, nước sinh hoạt, không có đèn chiếu sáng, nước sạch, nhà vệ sinh không thoát được…) gây hôi thối, mất vệ sinh ảnh hưởng đến đời sống của người dân; người dân được cấp nền tái định cư nhưng chưa được cấp giấy CNQSD đất. Đề nghị Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng tỉnh sớm hoàn thành cơ sở hạ tầng và đề nghị cấp giấy CNQSD đất để đảm bảo cuộc sống cho người dân tại khu tái định cư. xVấn đề này, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh phối hợp với UBND thành phố Thủ Dầu Một để  trả lời cho cử tri được rõ.
​​2 ​ ​

​ 

UBND thị xã Tân Uyên

(03 kiến nghị)


​ ​
4. Cử tri Lê Thiết Ngụy - khu phố 2, phường Hội Nghĩa phản ánh hiện nay các tuyến đường vành đai thuộc Công ty cổ phần Cao su Phước Hoà quản lý đã xuống cấp, hư hỏng trầm trọng, gây khó khăn cho việc lưu thông và thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông cao. Cử tri đã nhiều lần phản ánh tại các kỳ tiếp xúc cử tri trước và UBND thị xã có trả lời là không có cơ sở sửa chữa, do tuyến đường của Công ty Cao su Phước Hòa. Nay kiến nghị quan tâm xem xét, khảo sát và làm việc với Công ty Cao su Phước Hòa có hướng sửa chữa, nâng cấp hoặc chỉ đạo UBND thị xã Tân Uyên có kế hoạch sửa chửa, nâng cấp, nhằm phục vụ cho người dân đi lại được thuận lợi, an toàn hơn. x

- UBND thị xã đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đề nghị phối hợp trả lời kiến nghị cử tri

- Trong thời gian tới, để giải quyết kiến nghị của cử tri tri Lê Thiết Ngụy, UBND thị xã tổ chức làm việc với Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đề nghị Công ty xem xét đầu tư, nâng cấp sửa chữa các tuyến đường trên đất của Công ty. Do đường này không phải là đường do Nhà nước đầu tư

5. Cử tri Phạm Văn Cu - khu phố Hóa Nhựt, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên: Phản ánh tuyến suối Hố Dài thuộc địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp trước đây Tỉnh đã được phê duyệt quy hoạch, triển khai thi công dự án nạo vét và có một số hộ dân nhận tiền bồi thường giải tỏa, sau đó đã có văn bản tạm ngưng thi công. Kiến nghị tỉnh xem xét tiếp tục cho thi công dự án này vì hiện nay dòng suối bị bồi lắng thu hẹo dòng chảy gây ngập úng ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống của bà con nhân dân xung quanh dòng suối.  xUBND thị xã sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng và kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục bố trí kinh phí để tổ chức nạo vét
6. Cử tri Nguyễn Thị Hảo, ấp 2, xã Lạc An: Phản ánh trong quá trình lưu thông trên đường ở khu vực thị xã Tân Uyên, nhận thấy có nhiều trường hợp học sinh tham gia giao thông ý thức kém, vi phạm luật (điều khiển xe phân khối lớn, chạy nhanh, chạy nhiều hàng,…). Đề nghị ngành chức năng chỉ đạo Nhà trường, lực lượng CSGT phối hợp với các bậc phụ huynh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về Luật giao thông đường bộ; giáo dục nâng cao ý thức các em khi tham gia giao thông để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình tham gia lưu thông của các em học sinh cũng như của các phương tiện khác. x

- Trong thời gian qua, UBND thị xã đã có nhiều chỉ đạo cho Công an thị xã tăng cường tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thị xã.

- Trong thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo Công an thị xã tăng cường lực lượng, tần suất kiểm tra nhằm đảm bảo hơn nữa công tác an toàn giao thông trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo Phng2 Giáo dục – Đào tạo và các trường học trên địa bàn phối hợp Công an thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông cho các em học sinh

3

UBND huyện Bàu Bàng

(01 kiến nghị)

7. Cử tri: Trần Tiến Trường, tổ 6, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: Kiến nghị Tổng Công ty Becamex quan tâm sớm đầu tư đoạn đường giáp nhau giữa đất khu công nghiệp và đường ĐT749C để người dân, cũng như công nhân đi lại hàng ngày được thuân lợi, đoạn đường này đã xuống cấp hư hỏng nặng từ rất lâu đến nay vẫn chưa thực hiện xNgày 10/8/2020 UBND huyện đã có Văn bản số 2605/UBND-KT gửi Xí nghiệp Phát triển Công nghiệp và Đô thị Bàu Bàng  đề nghị thực hiện các điểm đấu nối 2 tuyến đường Lai Uyên - 82 và Lai Uyên - 83 với Khu công nghiệp Bàu Bàng. Đồng thời  UBND huyện tiếp tục có Văn bản số 3894/UBND-KT ngày 04/12/2020 đề nghị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp – CTCP xem xét thực hiện các điểm đấu nối tuyến đường giáp nhau giữa đất khu công nghiệp Bàu Bàng và đường ĐT749C 
Phương Chi
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Đậu Thị Hà GiangKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Đậu Thị Hà Giang/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Đậu Thị Hà Giang; địa chỉ thường trú: Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

11/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của bà Đậu Thị Hà Giang đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Về nội dung phản ánh của bà, Chi cục Thuế TP.Thuận An trả lời như sau: Ngày 22/10/2020, vào khoảng 14 giờ 30 bà Giang có điện thoại đến số 0274.3754822 Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế thành phố Thuận An để hỏi về việc phát hành hóa đơn điện tử. Bà cho rằng qua 03 lần cuộc gọi thì cũng tiếp xúc duy nhất 01 người nhưng không biết họ tên. Công chức nữ này tỏ thái độ khó chịu, hướng dẫn sơ sài và đôi khi tắt máy ngang cuộc đàm thoại.

Qua làm việc với Đội Tuyên tuyền hỗ trợ người nộp thuế thì được biết ngày làm việc nào cũng có rất nhiều người nộp thuế điện thoại đến hỏi về việc sử dụng hóa đơn điện tử và Đội này có 03 công chức nữ, do đó khoản thời gian như bà đã nêu trong đơn không kèm theo mã số thuế nên không xác định được người nào trực tiếp trả lời điện thoại. Tuy nhiên Chi cục Thuế sẽ tiếp thu ý kiến của bà và quán triệt tư tưởng công chức thực hiện tốt quy định của ngành phải luôn tận tụy, giúp đỡ hết sức mình, không qua loa, hách dịch, cửa quyền khi tiếp xúc với người nộp thuế và sẽ xử lý nghiêm minh các trường hợp để xảy ra vi phạm.

Để bà được rõ về việc điều kiện sử dụng và thông báo phát hành điện tử, Chi cục Thuế hướng dẫn cụ thể qua nội dung các văn bản sau:

* Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+Tại Khoản 2, Điều 4 quy định:

"2. Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn

Người bán hàng hóa, dịch vụ (sau gọi chung là người bán) khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng điều kiện sau:

a) Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tể có sử dụng giao địch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

b) Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hoá đơn điện tử;

c) Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn điện tứ thèo quy định;

d) Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

đ) Có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.

e) Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:

- Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu;

- Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: đảm bảo sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu."

+Tại Khoản 2, Điều 7 quy định:

"2. Phát hành hóa đơn điện tử

Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành hóa đơn diện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) gồm các nội dung: tên đơn vị phát hành hoá đơn điện tử, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hoá đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lương hóa đơn thông báo phát hành (từ số... đến số...)), ngày lập Thông báo phát hành; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị (trường hợp gửi Thông báo phát hành tới cơ quan thuế bằng giấy); hoặc chữ ký điện tử của tổ chức phát hành (trường hợp gửi đến cơ quan thuế bằng đường điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế).

*Căn cứ Khoản 1, 2, Điều 60 Nghị định số 123/2020 /NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ quy định :

" Điều 60. Xử lý chuyển tiếp

1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy dịnh về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp từ ngày Nghị định này được ban hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này hoặc Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

2. Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày Nghị định này được ban hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 1 Điều này."

Văn bản 

Trả lời ​của Chi cục Thuế Thuận An. 

Phương Chi
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX (thuộc thẩm quyền giải quyết của sở ngành)Trả lời kiến nghị cử triTinKết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX (thuộc thẩm quyền giải quyết của sở ngành)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/13/2020 6:00 PMNoĐã ban hành

SttĐơn vịNội dungKết quả giải quyết
​​Phần 1 – Trước kỳ họp thứ 15 - ​HĐND tỉnh khóa IX (11 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

(01 kiến nghị)

1. Cử tri Nguyễn Văn Hiếu khu phố 7, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một: Kiến nghị được biết Trạm thu phí Suối Giữa đã thực hiện thu phí rất lâu, đến nay có khả năng đã hoàn vốn và không cần thực hiện thu phí nữa. Do đó, kiến nghị thông tin cho cử tri được biết: Tổng số vốn thực hiện dự án Đại lộ Bình Dương - đoạn qua Trạm thu phí Suối Giữa là bao nhiêu, đến nay đã thực hiện thu phí bao nhiêu, số tiền cần tiếp tục thu phí là bao nhiêu và dự tính đến khi nào không còn thực hiện thu phí đối với Trạm thu phí Suối Giữa nữa.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/05/2018 của Chính Phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư: "Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Hợp đồng BOT) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

Trạm thu phí Suối Giữa thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (đoạn từ Km1+248 đến Km28+178), thực hiện theo Hợp đồng BOT số 819/HĐ.BOT.UB ngày 14/03/2002 giữa UBND tỉnh Bình Dương và Tổng Công ty Becamex, trong đó: tổng vốn của Dự án là: 353,727 tỷ đồng; thời gian thu phí: 35 năm, từ năm 2002 đến năm 2037; thời gian chuyển giao công trình năm 2037; Hợp đồng có hiệu lực thực hiện 35 năm từ năm 2002 đến 2037, theo hợp đồng.

2

Sở Giao thông Vận tải

(04 kiến nghị)

2. Cử tri phường Thuận Giao, thành phố Thuận An: Đề nghị xem xét nạo vét hệ thống thoát nước tuyến đường Đại lộ Bình Dương đoạn từ Bệnh viện Hòa Hảo đến ngã ba Khu công nghiệp VSIP. Vì khi thi công hệ thống thoát nước đơn vị thi công còn để đất đá, hiện tại có rác và một số hộ dân dùng vật dụng che đường thoát nước xuống hố ga nên nước không thoát được mà đổ vào khu vực tập thể tổng kho cao su, gây ngập nhà người dân.

- Về nạo vét đất đá hệ thống thoát nước tuyến đường Đại lộ Bình Dương đoạn từ Bệnh viện Hòa Hảo đến ngã ba khu công nghiệp VSIP: hiện Công ty Becamex IJC đã khắc phục tồn tại trên.

- Về vứt rác và dùng vật dụng che đường thoát nước xuống hố ga: Công ty Becamex IJC thường xuyên dọn dẹp rác và vật dụng người dân che lắp các miệng hố ga, nhưng tình trạng trên vẫn còn tiếp diễn. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Thuận An tuyên truyền người dân tập kết rác đúng nơi quy định, không vứt rác xuống miệng hố ga thu nước.

3. Cử tri phường Tân Bình, thành phố Dĩ An đề nghị: Khảo sát, tổ chức lại giao thông tại nút giao nhau giữa Đường Mỹ Phước - Tân Vạn và Đường Cây Da (phường Tân Bình) do UBND thành phố Dĩ An đang thi công công trình "Đường và hệ thống thoát nước đường Cây Da" nên người dân lưu thông vào đoạn đường này phải chạy ngược chiều khoảng 5m rất nguy hiểm.

Dự án đường và hệ thống thoát nước đường Cây Da do UBND thành phố Dĩ An làm chủ đầu tư, trong đó có hạng mục thi công cống băng ngang qua đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã cố gắng tổ chức điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông (hệ thống báo hiệu đường bộ tạm thời và người hướng dẫn trực tiếp).

Hiện công tác hoàn trả mặt bằng đã hoàn thành, các phương tiện giao thông lưu thông qua nút thông suốt.

4. Cử tri Phan Văn Tài, ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát: Đề nghị có kế hoạch nạo vét mương thoát nước dọc hai bên tuyến đường ĐT748 để thông thoáng thuận lợi cho việc thoát nước khi trời mưa.

Sở Giao thông vận tải đã triển khai thi công nạo vét mương thoát nước dọc ĐT.748, tuy nhiên, quá trình thi công bị vướng mặt bằng, do một số hộ dân lấn chiếm, san lắp mương thoát nước dọc, cản trở thi công.

Ngày 16/10/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 3964/SGTVT-QLGT, đề nghị UBND xã An Điền- huyện Bến Cát và UBND xã An Lập-huyện Dầu Tiếng hỗ trợ, vận động người dân bàn giao mặt bằng để Sở GTVT tiến hành đào mương dọc. Hiện Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị hữu quan tập kết xe máy, thiết bị đã thực hiện trong tháng 11/2020.

5. Cử tri ấp Đồng Sơn, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng: Kiến nghị móc mương thoát nước và mở rộng đường ĐT749B.

- Về đào, vét mương thoát nước: Công tác xây dựng cống dọc, cống ngang tại các vị trí ngập úng đã được thực hiện hoàn thành cuối tháng 9/2020.

- Về mở rộng ĐT.749B: Thời gian qua, lưu lượng phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến đường ĐT.749B đoạn qua xã Minh Thạnh thấp, cùng với nguồn ngân sách của tỉnh có hạn nên trong giai đoạn 2015 – 2020, UBND tỉnh chưa có chủ trương nâng cấp, mở rộng các tuyến đường này.

3Sở Tài nguyên và Môi trường (01 kiến nghị)6. Cử tri phường Bình Hòa, thị xã Thuận An: Không nhất trí đối với kết quả trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ô nhiễm ở kênh Ba Bò… theo cử tri hiện nay nước kênh Ba Bò hiện vẫn còn rất hôi thối ảnh hưởng đời sống người dân.

Với những giải pháp đã thực hiện trong thời gian qua cho thấy mùi hôi, các chất ô nhiễm hữu cơ đang có chiều hướng giảm dần so với đầu năm 2020 (kết quả quan trắc chất lượng nước kênh Ba Bò tháng 09 năm 2020 cho thấy hàm lượng Amonia giảm từ 1,5 đến 6,3 lần, hàm lượng COD giảm từ 2,1 đến 14,5 lần); một số thời điểm vẫn còn hiện trạng nước thải gây ô nhiễm lòng kênh (vào ban đêm và khi trời mưa). Kết quả kiểm tra, giám sát các nguồn thải vào kênh Ba Bò trong thời gian qua cho thấy: nước thải sau xử lý của khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2 thường xuyên đạt quy chuẩn môi trường. Tuy nhiên vào ngày 06 tháng 10 năm 2020, hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam bị rò rỉ, dẫn đến nước thải chưa xử lý thoát ra hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp Sóng Thần 1 và chảy ra kênh Ba Bò. Sau khi nhận được phản ánh, Đội kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra; yêu cầu Công ty khẩn trương khắc phục. Đến nay, Công ty đã khắc phục xong và vệ sinh đường cống thoát nước. Đội kiểm tra liên ngành đang tổng hợp hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định. Ngoài ra, nước thải của các khu dân cư vào kênh Ba Bò (khu phố Tân Long, khu dân xư Xóm nghèo, khu dân cư Đường Sắt, khu phố Thống Nhất) có hàm lượng ô nhiễm chất hữu cơ và chất hoạt động bề mặt khá cao, vượt quy chuẩn từ 2 - 5 lần.

Như vậy, nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm kênh Ba Bò hiện nay chủ yếu là do nước thải của các khu dân cư chưa được thu gom và xử lý; rác thải lắng đọng trên kênh, nhất là trong hồ điều tiết phân hủy gây mùi hôi; nước kênh thỉnh thoảng có màu nâu đỏ và hàm lượng sắt cao là do đặc điểm địa chất một số đoạn kênh bị nhiễm phèn sắt, nhất là đoạn từ Công ty TNHH P&G đến cổng khu công nghiệp Đồng An; hiện tượng nổi bọt trên đoạn kênh từ hồ điều tiết đến tỉnh lộ 43 vào một số thời điểm có thể là do chất ô nhiễm hữu cơ và chất hoạt động bề mặt tích tụ lâu ngày trong hồ điều tiết, khi trời mưa thì lưu lượng xả thải lớn làm cho nước nổi bọt, nhất là các đoạn có độ dốc cao và thay đổi dòng đột ngột.

Để kiểm soát ô nhiễm kênh Ba Bò trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục ký kết Kế hoạch liên tỉnh với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phối hợp kiểm soát và giải quyết ô nhiễm kênh Ba Bò giai đoạn 2020 – 2022, trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các thành phố nằm trong lưu vực kênh Ba Bò thực hiện các biện quản lý, kiểm soát và xử lý triệt để các nguồn thải trên địa bàn tỉnh vào kênh Ba Bò, cụ thể:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với khu công nghiệp Sóng Thần I, Sóng Thần II và các cơ sở trong khu công nghiệp, tiến hành xử lý nghiêm những cơ sở có hành vi xả nước thải không đạt quy chuẩn môi trường ra kênh Ba Bò;

- Xây dựng song chắn rác phía thượng nguồn kênh Ba Bò (đoạn qua tỉnh Bình Dương) để chặn và vớt rác phía thượng nguồn.

- Tăng cường giám sát việc vận hành hệ thống xử lý nước thải của các khu công nghiệp, các doanh nghiệp có lưu lượng nước thải lớn thông qua hệ thống quan trắc tự động, camera quan sát và thiết bị lấy mẫu tự động và tăng cường công tác thanh kiểm tra đối với các doanh nghiệp xả nước thải trên địa bàn; tiếp tục quan trắc chất lượng nước trên kênh Ba Bò và cung cấp, chia sẻ các số liệu quan trắc cho Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh theo định kỳ hàng tháng;

- Phối hợp với Quân đoàn 4 rà soát, xác định các nguồn thải phát sinh từ quá trình hoạt động của Quân đoàn 4, bao gồm việc xử lý và xả nước thải sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ; việc xử lý nước ngầm làm nước sinh hoạt (nếu có);

- Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An, Dĩ An tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân nằm trên lưu vực kênh Ba Bò không xả rác, nước thải trực tiếp xuống kênh và đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của Nhà máy xử lý nước thải Thuận An, Dĩ An để xử lý.

- Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương xây dựng hướng dẫn kỹ thuật đấu nối nước thải sinh hoạt đối với các hộ dân để đẩy nhanh tiến độ đấu nối nước thải trên lưu vực kênh Ba Bò và tuyến thoát nước lưu vực suối Nhum – suối Xuân Trường – suối Cái về nhà máy xử lý nước thải thành phố Thuận An và nhà máy xử lý nước thải khu vực thành phố Dĩ An để xử lý trước khi thải ra môi trường.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiến hành nạo vét và vớt rác đoạn hạ nguồn kênh Ba Bò từ sau hồ điều tiết thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; cải tạo và vận hành Trạm xử lý nước thải để giảm thiểu mùi hôi.

Theo kết quả quan trắc thời gian gần đây cho thấy chất lượng nước mặt kênh Ba Bò mặc dù vẫn còn ô nhiễm hữu cơ nhưng đã được cải thiện so với trước đây. Trong thời gian tới, tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm để kiểm soát tình hình ô nhiễm trên kênh Ba Bò để tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng nước kênh Ba Bò.

4

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(01 kiến nghị)

7. Cử tri Nguyễn Thị Viên, ấp An Sơn, xã An Điền, thị xã Bến Cát: Phản ánh việc nạo vét sông Thị Tính gây sạt lở, đề nghị ngành chức năng xem xét. Đồng thời, đề nghị đắp đê bao sông Thị Tính.

- Về Phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi sông Thị Tính:

Theo nguyện vọng và đề nghị của địa phương về việc tiếp tục nạo vét, duy tu bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi sông Thị Tính, ngày 19 tháng 10 năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 3621/UBND-KTN chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Dương thực hiện khảo sát, thu thập số liệu về tình trạng sạt lở bờ sông, hiện trạng bồi lắng lòng sông Thị Tính và các nhánh suối trong lưu vực sông Thị Tính; đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có liên quan kiểm tra, hướng dẫn Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Dương thực hiện các thủ tục, quy trình kỹ thuật khảo sát theo đúng quy định.

Ngày 30/6/2016, Sở Nông nghiệp và PTNT đã mời các Sở, ngành và địa phương có liên quan (các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng, thị xã Bến Cát) lấy ý kiến góp ý về chuyên môn, về sự cần thiết và trình tự thủ tục thực hiện dự án. Các Sở, ngành và địa phương đều thống nhất tiếp tục nạo vét, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi sông Thị Tính trình UBND tỉnh sớm cho chủ trương để làm cơ sở thực hiện dự án.

Phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi sông Thị Tính được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 108/QĐ-UBND, ngày 17/01/2017,  giao cho Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Dương làm Chủ đầu tư, thực hiện bằng nguồn vốn của Công ty và được phép tận thu và sử dụng đất, cát từ quá trình duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để bù đắp chi phí đầu tư.

Với mục tiêu, nhiệm vụ: Thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên sông Thị Tính để chống và giảm ngập cho 1.760 ha tự nhiên ven sông Thị Tính và các nhánh suối đảm bảo khả năng thoát nước cho sản xuất nông nghiệp và đô thị trong khu vực; hạn chế ngập úng trong mùa mưa, phát huy hiệu quả của dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đối với sông Thị Tính thực hiện thi công nạo vét trong phạm vi đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng (mỗi bên 20m); đối với các nhánh suối thực hiện thi công trong phạm vi hành lang bảo vệ suối (do các nhánh suối không có bồi thường giải phóng mặt bằng). Trong quá trình thực hiện nếu xảy ra sạt lở bờ sông vượt ranh giải phóng mặt bằng thì Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Dương phải có biện pháp khắc phục và bồi thường cho các hộ bị thiệt hại theo quy định.

Thời gian thực hiện dự án 10 năm, trong đó: Từ năm thứ 01 đến năm thứ 04 thi công nạo vét, khai thông dòng chảy theo bản vẽ thiết kế và phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; từ năm thứ 05 đến năm thứ 10 thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình. Thời gian bắt đầu triển khai thực hiện thi công nạo vét tính từ ngày hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng; hoàn thành thủ tục quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý an toàn giao thông thủy. Vị trí khu vực nạo vét và khối lượng thi công nạo vét được quy định cụ thể theo từng năm.

Sau khi hoàn thành các thủ tục trên Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Dương báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét báo cáo đề xuất UBND tỉnh quyết định khởi công dự án.

Khi triển khai thi công Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Dương phải liên hệ với địa phương tổ chức họp dân, công khai dự án; Thuê đơn vị tư vấn độc lập có đủ năng lực, kinh nghiệm để giám sát thi công; thành lập Ban giám sát cộng đồng (do địa phương cử) để giám sát thi công trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Trong quá trình thi công Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan kiểm tra tình hình thực hiện của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Dương, kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh; Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn Công ty Dương về trình tự, thủ tục quản lý khối lượng đất, cát tận thu từ duy tu, bảo dưỡng và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm hướng dẫn về đảm bảo an toàn giao thông thủy nội địa, quản lý hoạt động các phương tiện, thiết bị thi công theo quy định.

Đến nay, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Dương đã thực hiện cơ bản hoàn thành các thủ tục theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 17/01/20217 của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự án đủ điều kiện khởi công và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho khởi công dự án (Công văn số 4708/UBND-KT ngày 24/9/2020).

Ngày 29/10/2020, Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Dương có Văn bản số 01/TB-CTD thông báo khởi công dự án vào ngày 02/11/2020.

- Về đầu tư xây dựng đê bao sông Thị Tính, xã An Điền, thị xã Bến Cát:

Do đoạn sông Thị Tính qua khu vực này bờ sông tương đối cao,  ít chịu ảnh hưởng ngập úng do triều cường và xả lũ của hồ Dầu Tiếng, mà chủ yếu bị ngập úng do ảnh hưởng của mưa lớn, nước thoát không kịp; Đồng thời, nguồn kinh phí đầu tư xây dựng đê bao rất lớn, hiện nay nguồn kinh phí của tỉnh khó khăn không thể cân đối. Do đó, thực hiện Phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi sông Thị Tính nhẳm hạn chế bồi lắng lòng sông, đảm bảo mặt cắt tiêu, thoát nước theo thiết kế ban đầu, chống ngập úng trong khu vực là cần thiết và khả thi hơn.

5

Ban Quản lý các KCN tỉnh

(03 kiến nghị)

8. Cử tri khu phố 5, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một: Kiến nghị dự án Khu Đồng An II mở rộng kéo dài đã hơn 14 năm, người dân trong khu vực dự án không được thực hiện các quyền về xây dựng nhà cửa, mua bán đất đai, hộ khẩu... đề nghị các cấp chính quyền có phương án giải quyết, trả lại quyền lợi cho người dân.- Về việc tiếp tục thực hiện dự án KCN Đồng An 2 (giai đoạn 2): Công ty Cổ phần Thương mại – Sản xuất – Xây dựng Hưng Thịnh khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư thực hiện dự án đến cuối năm 2020. Về đơn giá bồi thường, Công ty đồng ý thực hiện theo đơn giá hiện nay. Trường hợp thực hiện theo đơn giá đã được phê duyệt thì có hỗ trợ lãi suất cho các hộ dân. Công ty sẽ phối hợp với UBND phường Hòa Phú để làm việc với các hộ dân về thỏa thuận phương án hoán đổi đất và đơn giá bồi thường để thực hiện dự án.
9. Cử tri Trần Văn Ru, khu phố Bến Đồn, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát: Phản ánh năm 2006, Nhà nước dự kiến quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Đồng An II nhưng đến nay chưa thực hiện. Đề nghị trả lời cụ thể cho người dân dự án có tiếp tục thực hiện hay không và thời gian thực hiện là khi nào (nội dung này cử tri kiến nghị nhiều lần).

Ngày 22/7/2020, Công ty Cổ phần Thương mại – Sản xuất – Xây dựng Hưng Thịnh có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, Sở, Ngành và các đơn vị có liên quan với các nội dung chính sau:

- Về tiến độ thực hiện công tác đền bù giải tỏa: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thủ Dầu Một đã nhận mốc vào năm 2016 và tiến hành đo đạc, lập biên bản kiểm kê hiện trạng, đến nay kết quả đạt được như  sau:

+ Số hộ đã lập hồ sơ bồi thường về đất: 54 hộ với diện tích 16,49ha;

+ Diện tích các hộ dân đã khảo sát ranh thực tế, nhưng các hộ dân không cung cấp giấy tờ về đất nên chưa lập hồ sơ bồi thường: 22,35ha.

+ Diện tích suối và đường giao thông: 4,41ha.

+ Chưa khảo sát và đo đạc do các hộ dân không hợp tác: 153 thửa với diện tích 33,75ha.

Khối lượng công việc khảo sát, đo đạc: 56%.

- Về việc tiếp tục thực hiện dự án KCN Đồng An 2 (giai đoạn 2):

+ Công ty Cổ phần Thương mại – Sản xuất – Xây dựng Hưng Thịnh khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư thực hiện dự án đến cuối năm 2020. Về đơn giá bồi thường, Công ty đồng ý thực hiện theo đơn giá hiện nay. Trường hợp thực hiện theo đơn giá đã được phê duyệt thì có hỗ trợ lãi suất cho các hộ dân.

+ Công ty sẽ phối hợp với UBND phường Hòa Phú để làm việc với các hộ dân về thỏa thuận phương án hoán đổi đất và đơn giá bồi thường để thực hiện dự án.

10. Cử tri Nguyễn Văn Bộn, ấp 2, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên: Phản ánh Khu công nghiệp Tân Bình quy hoạch giai đoạn 2, bao giờ thực hiện và khi nào họp dân để đền bù, hướng bồi thường thế nào, vì hiện nay có một số hộ dân nhà ở bị xuống cấp không sửa chữa được, gây khó khăn cho nhân dân (vấn đề này đã đề nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết).Hiện nay, chủ đầu tư khu công nghiệp Tân Bình là Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình đang thực hiện các thủ tục để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt dự án đầu tư khu công nghiệp Tân Bình giai đoạn 2. Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình sẽ tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng sau khi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 2 của khu công nghiệp Tân Bình. Phương án đền bù sẽ được xây dựng trên cơ sở tổng hợp ý kiến của đa số người dân có liên quan và Bảng giá đất của tỉnh theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
6

Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh

(01 kiến nghị)

11. Cử tri khu phố 1, khu phố 3, phường Định Hòa: Tiếp tục phản ánh khu tái định cư thuộc Khu quy hoạch các bệnh viện và một số công trình Nhà nước tại phường Định Hòa: Cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh, chưa đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người dân (không có điện, nước, nhà vệ sinh không thoát được) gây hôi thối, mất vệ sinh ảnh hưởng đến đời sống của người dân;….

    Khu tái định cư được bố trí theo đúng quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 12/9/2012, cơ sở hạ tầng khu tái định cư Định Hòa giai đoạn 1 được thiết kế và thi công hoàn chỉnh với các hạng mục: san nền, giao thông, cấp, thoát nước, điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc một cách đồng bộ và được kết nối với các tuyến đường trục của Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình của Nhà nước.

+ Hệ thống điện sinh hoạt: đã hoàn chỉnh và cấp cho người dân.

+ Hệ thống điện chiếu sáng đã thi công hoàn chỉnh, đang bàn giao để đưa công trình vào sử dụng.

+ Cấp nước: đã hoàn chỉnh hệ thống cấp nước và bàn giao cho chi nhánh cấp nước Thủ Dầu Một.

+ Hệ thống thoát nước thải: đã được thi công hoàn thành, đang được đấu nối để thu gom vào hệ thống xử lý thu gom nước thải khu quy hoạch Định Hòa để phục vụ thoát nước thải toàn khu trong đó có khu Tái Định cư Định Hòa.

​​Phần 2 – Sau kỳ họp thứ 15 - ​HĐND tỉnh khóa IX (06 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Giao thông Vận tải

(05 kiến nghị)

1. Cử tri phường Bình Hòa, thành phố Thuận An: Kiến nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng cầu vượt tại ngã tư 550 thuộc tuyến đường ĐT743 để chống ùn tắc giao thông tại khu vực này; đồng thời lắp đặt biển báo hạn chế các phương tiện giao thông vào giờ cao điểm trên tuyến đường Tỉnh lộ 43 (đoạn từ khu phố Đồng An 1 đến khu phố Bình Đáng) để tránh ùn tắc giao thông.

- Về đặt biển báo hạn chế các phương tiện giao thông vào giờ cao điểm trên tuyến đường Tỉnh lộ 43 (đoạn từ khu phố Đồng An 1 đến khu phố Bình Đáng): UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Thuận An xem xét, xử lý.

- Về xây dựng cầu vượt tại ngã tư 550: cầu vượt giao lộ ngã tư 550 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù đến giao lộ cầu vượt Sóng Thần đã có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. Để triển khai thi công cây dựng cầu vượt tại giao lộ này, cần phải có mặt bằng được đền bù, giải tỏa thi công trước phần đường mở rộng hai bên, sau đó mới rào chắn phạm vi mặt đường hiện hữu để thi công xây dựng cầu vượt.

Tổng Công ty Becamex IDC báo cáo: tại giao lộ ngã tư 550 hiện còn một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, nên chưa triển khai thi công phần nền đường mở rộng để phân luồng giao thông, nên công tác thi công cầu vượt vẫn chưa thực hiện. 

Hiện UBND thành phố Thuận An đã và đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan đơn vị hữu quan phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách về đền bù giải phóng mặt bằng, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động hộ dân liên quan sớm thống nhất, bàn giao mặt bằng cho thi công.

2. Cử tri phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An: Kiến nghị ngành chức năng đề nghị xem xét để lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ giữa đường Vĩnh Phú 37 và Đại lộ Bình Dương để đảm bảo an toàn cho người dân và học sinh khi qua đường.Sở GTVT đã đề nghị Công ty Becamex IJC rà soát thực hiện; Công ty sẽ phối hợp với Ban ATGT tỉnh và các ngành chức năng khảo sát để có phương án thực hiện phù hợp".  
3. Cử tri xã An Lập, huyện Dầu Tiếng: Kiến nghị xem xét để lắp đặt cống trên tuyến đường ĐT748 đoạn sau: (1) Đoạn ngay rừng Lịch sử Kiến An do không có cống, mùa mưa nước không thoát được tràn qua đường gây ảnh hưởng cho các hộ dân sinh sống tại khu vực trên; (2) Đoạn ngay ngã 4 xã An Lập ra cầu Phú Bình đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh đầu tư tuyến cống, tuy nhiên chỉ mới làm 01 bên, bên còn lại không có cống thoát nước vào mùa mưa gây ngập. Ngày 16/10/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 3964/SGTVT-QLGT, đề nghị UBND xã An Lập - huyện Dầu Tiếng hỗ trợ, vận động người dân bàn giao mặt bằng để Sở GTVT tiến hành đào mương dọc. Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị hữu quan tập kết xe máy, thiết bị để thực hiện và hoàn thành trong tháng 11/2020.
4. Cử tri ấp Xóm Bến, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng: Kiến nghị mặt đường ĐT744 đoạn từ cua nhà mủ đến ngã tư Chú Thai do đơn vị thi công đường nước san lấp không liền gây ra một cái khớp, khi xe chạy qua tạo tiếng động lớn, đề nghị các ngành chức năng xem xét sửa chữa.Vị trí phản ánh của cử tri không phải "do đơn vị thi công đường nước san lấp không liền gây ra một cái khớp" mà là do mặt đường cũ bị hằn lún ngay tại vị trí tiếp giáp giữa phần mặt đường cũ và mặt đường mới duy tu, sửa chữa. Sở GTVT đang tổ chức triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2020.
5. Cử tri ấp Xóm Mới, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng: Kiến nghị ngành chức năng xem xét khảo sát để lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba đường ĐT744 lối rẽ vào đường ĐH718 đi xã An Lập vì hiện nay các phương tiện giao thông thường xuyên rẽ vào tuyến đường này.Đã tiến hành khảo sát, qua đó, cho thấy hiện trạng tại vị trí giao lộ này có nhiều phương tiện lưu thông và nằm ngay vị trí trí đường cong. Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở GTVT sẽ lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này trong năm 2021.
2

Sở Tài nguyên và Môi trường

(01 kiến nghị)

 

6. Cử tri Nguyễn Danh Kiểm, khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát: Phản ánh Nhà máy vật liệu xây dựng tại Khu phố 2, phường Mỹ Phước vẫn đang hoạt động sản xuất gạch nung trong khu dân cư, để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe của các hộ dân xung quanh khu vực này đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm, xem xét có lộ trình di dời lò gạch này ra khỏi khu dân cư hoặc chuyển đổi sang ngành nghề khác phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Qua rà soát, đơn vị mà cử tri phản ánh là Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700148529 do Phòng Đăng ký kinh Doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010, địa chỉ khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát. Công ty đã lập Đề án Bảo vệ môi trường cho Nhà máy gạch ngói Bến Cát công suất 30.000.000 viên/năm và được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 104/QĐ-STNMT ngày 02/2/2010. Trong quá trình hoạt động, Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường. Kết quả kiểm tra cho thấy Công ty đã thực hiện tương đối đầy đủ các biện pháp khống chế ô nhiễm theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt, cụ thể: Đã lắp đặt các công trình xử lý khí thải lò nung tuynel và nâng cao thêm ống khói để giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Đối với các cơ sở sản xuất nằm xen lẫn trong các khu dân cư, đô thị gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Công thương chủ trì xây dựng Đề án "Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương". Đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019.

Theo Đề án được phê duyệt, được biết Sở Công thương đang trong lộ trình thực hiện, có phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan để điều tra, khảo sát. Kết quả điều tra, nếu doanh nghiệp hoạt động sản xuất nằm trong khu đô thị, không phù hợp quy hoạch phân khu chức năng về đô thị; quá trình hoạt động không tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường, sẽ phải chuyển đổi công năng hoạt động cho phù hợp quy hoạch hoặc di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

​​Phần 3 - Nghị quyết số 11/NQ-HĐNĐ ngày 20/7/2017 của HĐND tỉnh (01 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Giao thông Vận tải

(01 kiến nghị)

1. Cử tri các xã Tân Bình, Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên phản ánh đường ĐT.747, đoạn ngã 5 gần vòng xoay Cổng Xanh tình hình giao thông rất phức tạp, lượng xe lưu thông qua lại nhiều, đặc biệt là các xe có tải trọng lớn nhưng tại ngã 5 không có đèn tín hiệu giao thông nên thường xuyên xảy ra TNGT, người dân không an tâm khi lưu thông qua đoạn đường trên; kiến nghị các ngành chức năng có biện pháp xử lý.

Công trình cải tạo giao lộ ĐT.742 và ĐT.747a đã được Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh có lệnh khởi công số 15/LKC-QLDA ngày 27/12/2019, thời gian thi công là 300 ngày. Hiện công trình vẫn chưa triển khai thi công do còn vướng một số hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng.

UBND huyện Bắc Tân Uyên đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, để sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

​​Phần 4 – Trước kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh khóa IX (03 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh

(03 kiến nghị)

1. Cử tri khu phố 8, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Tình trạng khu vực khu phố 8 thường xuyên bị ngập nặng khi trời mưa do địa hình trũng và suối Bưng Bịp hiện nay thoát nước rất chậm. Kiến nghị các ngành chức năng sớm thi công dự án thoát nước Suối Bưng Bịp.Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát đã được triển khai thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 vào năm 2016. Đoạn kênh từ QL13 đến Cầu Trắng đã được thi công hoàn thành vào tháng 9/2019. Hạng mục cống thoát nước qua đường Hồ Văn Mên trên kênh suối Con tại Km0+388 đã thi công được 98% khối lượng và dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Riêng đoạn 10 (từ Cầu Trắng đến rạch Bà Lụa) đang lựa chọn nhà thầu thi công và thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Dự kiến bàn giao mặt bằng và triển khai thi công đoạn 10 trong quý I/2021.
2. Cử tri phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An phản ánh: Hiện nay còn một đoạn tuyến đê bao sông Sài Gòn tại khu phố Bình Đức 1, phường Lái Thiêu (trước đây do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) chưa được đầu tư hoàn chỉnh và đây là điểm sạt lỡ nguy hiểm, đề nghị có hướng khắc phục đảm bảo an toàn cho người dân.Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đang tổ chức thi công hạng mục khắc phục, gia cố sạt lở đạt 76% khối lượng thực hiện. Dự kiến sẽ thi công hoàn thành công trình vào cuối quý IV/2020.
3. Cử tri xã Phú An, thị xã Bến Cát phản ánh: Đề nghị lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, biển báo, vạch đường dành cho người đi bộ trên khu vực ngã 3, ngã 4, trường học…thuộc đường ĐT744.Hệ thống đèn tín hiệu giao thông, biển báo, sơn đường trên ĐT744 đoạn từ Km12+00 đến Km32+00 đã được thi công hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Đã được nghiệm thu hoàn thành ngày 29/9/2020.
​​Phần 5 - Trước kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh khóa IX (03 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Giao thông – Vận tải

(02 kiến nghị)

1. Cử tri khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên phản ánh: Việc thi công Công trình đường ĐT747b đoạn từ cầu Khánh Vân đến vòng xoay cây xăng Kim Hằng không đồng bộ, tiến độ thực hiện quá chậm, chỗ rộng, chỗ hẹp, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.Đường ĐT.747b đoạn từ cầu Khánh Vân đến cây xăng Kim Hằng đã thi công mở rộng mặt đường đủ 06 làn xe, đảm bảo giao thông được thông suốt. Đoạn tuyến này chủ đầu tư dự án đã thi công hoàn chỉnh nền đá cấp phối 0x4, tuy nhiên, còn vướng 01 hộ (Trần Văn Hai) chưa bàn giao mặt bằng để thảm bê tông nhựa nóng.
2. Cử tri các xã Thanh Tuyền, Thanh An, Định Thành, Định An, Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng đề nghị lắp đặt hệ thống phản quang dọc 02 bên tuyến đường ĐT744 từ cầu Cần Nôm đến khu dân cư ấp Bến Tranh, xã Thanh An.Hệ thống biển báo giao thông tuyến đường ĐT.744 đoạn từ cầu Cần Nôm đến khu dân cư ấp Bến Tranh, xã Thanh An đã được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đầu tư cùng với hạng mục dãy phân cách giữa, hiện đã thi công hoàn thành, đang tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng.
2

Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh

(01 kiến nghị)

3. Cử tri khu phố 7, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp – Suối Cát khi trời mưa thường xuyên ngập nước, đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát đã được triển khai thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 vào năm 2016. Đoạn kênh từ Quốc lộ 13 đến Cầu Trắng đã được thi công hoàn thành vào tháng 9/2019. Hạng mục cống thoát nước qua đường Hồ Văn Mên trên kênh suối Con tại Km0+388 đã thi công được 98% khối lượng và dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Riêng đoạn 10 (từ Cầu Trắng đến rạch Bà Lụa) đang lựa chọn nhà thầu thi công và thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Dự kiến bàn giao mặt bằng và triển khai thi công đoạn 10 trong quý I/2021.
​​Phần 6 - Sau kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh khóa IX (02 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Xây dựng

(01 kiến nghị)

1. Cử tri ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng kiến nghị: Dự án Royal Town trước kỳ họp thứ 4 đã được cơ quan tỉnh trả lời là chỉ lấy phần đã đền bù, phần còn lại không lấy… đồng thời sẽ chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định trong quý III/2017. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy văn bản chính thức trả lời cho nhân dân được rõ về dự án nên gây rất nhiều khó khăn cho các hộ dân trong tổ 11, 12, 13, ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên.

Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh cho điều chỉnh quy hoạch tại Văn bản số 2653/UBND-KTN ngày 06/6/2019, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP đã cho đo đạc lại ranh giới dự án, khảo sát địa hình khu vực lập quy hoạch.

Hiện nay, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư Đồng Sổ đã được UBND huyện Bàu Bàng tổ chức họp hội đồng thẩm định quy hoạch và Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch trình UBND huyện Bàu Bàng phê duyệt theo quy định. Thời gian dự kiến hoàn thành trong tháng 11 năm 2020.

2

Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh

(01 kiến nghị)

2. Cử tri phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An phản ánh và đề nghị: Đoạn đê bao sông Sài Gòn (cuối đường Châu Văn Tiếp) là điểm sạt lở, rất nguy hiểm đã được cơ quan chức năng tỉnh trả lời về dự kiến trình biện pháp xử lý vào cuối năm 2017, đề nghị ngành chức năng xem xét, giải quyết và thông báo cho cử tri được biết cụ thể thời gian tiến hành thi công dự án theo như phản ánh.Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đang tổ chức thi công hạng mục khắc phục, gia cố sạt lỡ đạt 76% khối lượng thực hiện. Dự kiến sẽ thi công hoàn thành công trình vào cuối quý IV/2020.
​​Phần 7 - Trước kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh khóa IX (01 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh

(01 kiến nghị)

1. Cử tri khu phố 7, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp – Suối Cát khi trời mưa thường xuyên ngập nước, đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát đã được triển khai thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 vào năm 2016. Đoạn kênh từ QL13 đến Cầu Trắng đã được thi công hoàn thành vào tháng 9/2019. Hạng mục cống thoát nước qua đường Hồ Văn Mên trên kênh suối Con tại Km0+388 đã thi công được 98% khối lượng và dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Riêng đoạn 10 (từ Cầu Trắng đến rạch Bà Lụa) đang lựa chọn nhà thầu thi công và thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Dự kiến bàn giao mặt bằng và triển khai thi công đoạn 10 trong quý I/2021.
​​Phần 8 - Sau kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh khóa IX (01 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Giao thông Vận tải

(01 kiến nghị)

1. Cử tri ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát kiến nghị: Ngành chức năng xem xét kẻ lại vạch sơn đường ĐT.744.Vạch sơn đường trên ĐT.744 đã được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đầu tư cùng với hạng mục dãy phân cách giữa, hiện đã thi công hoàn thành, đang tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng.
​​Phần 9 – Trước kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khóa IX (04 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Giao thông Vận tải

(01 kiến nghị)

1. Cử tri khu phố 3A, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát kiến nghị: Ngành chức năng xem xét lắp đặt hệ thống cống thoát nước dọc hai bên đường Quốc lộ 13 (đoạn từ Trường Mẫu giáo Thới Hòa cũ đến kênh hở Cổng Mỹ Phước 3).Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC đã thực hiện hoàn thành trong tháng 7/2020.
2

Sở Tài nguyên và Môi trường

(01 kiến nghị)

2. Cử tri tổ 3, ấp 1B, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo: tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng thanh, kiểm tra làm rõ việc lấy đất của Nhà nước cấp cho lãnh đạo của Công ty đối với khu đất Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa và cấp đất cho lãnh đạo đơn vị bộ đội Bến Trám đối với khu đất Bến Trám do quân đội quản lý.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường  rà soát, phối hợp với các đơn vị và làm việc với ông Nguyễn Văn Tâm – cử tri huyện Phú Giáo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể:

- Việc thông tin phản ánh của ông Tâm là không đúng tình hình thực tế; UBND tỉnh đã chỉ đạo cung cấp kết quả rà soát để cử tri nắm rõ về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các hộ gia đình, cá nhân có liên quan.

- UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện rà soát, đối chiếu quy định pháp luật hiện hành việc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa thực hiện khoán cho các hộ dân tại các thửa đất nông nghiệp,báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

- UBND tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo rà soát, báo cáo kết quả việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 14/12/2000".

- Tại Công văn số 4533/UBND-KTN ngày 09/09/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về việc xử lý các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng đất tai Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa, cụ thể:

 + Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tiến hành rà soát, đối chiếu quy định pháp luật hiện hành việc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa thực hiện khoán cho các hộ dân tại các thửa đất nông nghiệp tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

+ Giao Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo rà soát, báo cáo kết quả việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 14/12/2000.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo kết quả tại Báo cáo số 742/BC-SNN ngày 14/4/2020 về kiểm tra về công tác thực hiện khoán cho các hộ dân tại các thửa đất nông nghiệp của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại 1953/UBND-KT ngày 24/04/2020, cụ thể:

"1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các vấn đề liên quan đến đối tượng áp dụng tại Nghị định số 168/20016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ để làm cơ sở thực hiện.

2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4533/UBND-KTN ngày 09/9/2019. Thời gian hoàn thành: trước ngày 15/5/2020.

3. Yêu cầu Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa tập trung triển khai thực hiện các nội dung, công việc sau:

- Rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý, sử dụng để lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng (trong đó có các khu đất giao khoán), gửi cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các thành phần hồ sơ giao khoán theo đúng quy định hiện hành. Đặc biệt lưu ý các nội dung:

+ Đối với các trường hợp khoán vườn cây: Cần xác định rõ giá trị vườn cây công ty đã đầu tư để làm cơ sở thực hiện giao khoán;

+ Thực hiện rà soát tất cả các hợp đồng giao khoán, kịp thời phát hiện, xử lý đúng quy định các trường hợp sử dụng sai mục đích theo hợp đồng nhận khoán theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đối với diện tích đất giao khoán, đảm bảo việc quản lý sử dụng đúng nội dung hợp đồng giao khoán theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình trạng xây dựng lán trại phục vụ việc sản xuất, vật tư, sản phẩm... phải đúng theo quy định của pháp luật".

Do vậy, việc cử tri phản ánh lấy đất Nhà nước cấp đất cho lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh là không đúng thực tế.

3

Sở Nông nghiệp và PTNT

(01 kiến nghị)

3. Cử tri phường Hưng Định, thị xã Thuận An đề nghị: Đẩy nhanh tiến độ thi công rạch Chòm Sao - Suối Đờn để tránh một số đoạn bị ngập sâu khi trời mưa và đề nghị ngành chức năng yêu cầu đơn vị thi công thường xuyên tổ chức nạo vét, khai thông đường nước sau mưa để tránh ngập úng.

Dự án Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn gồm có 8 tuyến kênh thuộc 02 lưu vực tiêu thoát nước và được chia thành 15 gói thầu:

- Trục tiêu thoát nước thuộc lưu vực Suối Đờn có 9 gói thầu thuộc các tuyến kênh T3, Suối Đờn, rạch Cầu Đò; đi qua phường Thuận Giao, phường Bình Nhâm đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Trục tiêu thoát nước lưu vực rạch Chòm Sao bao gồm có 06 gói thầu xây lắp thuộc tuyến rạch Chòm Sao, rạch Cu Đinh chính, rạch Cu Đinh nhánh 2, nhánh 3 và rạch Cây Trâm thuộc địa bàn phường Hưng Định, Thuận Giao và An Thạnh. Các gói thầu này đã triển khai thi công từ tháng 12/2017 đến nay đã thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 05 gói thầu (Gói 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 và 2.6).

- Gói thầu còn lại (Gói 2.1): Còn 215m kênh/tổng chiều dài gói thầu 1.126,34m chưa thi công, và tạm dừng thi công từ tháng 8/2018 do chưa có mặt bằng (mặt bằng tồn tại 19 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng và đề nghị bố trí tái định cư). Ngày 15/9/2020, UBND thành phố Thuận An đã bố trí tái định cư, hỗ trợ chính sách tạm cư cho 15 hộ dân; các hộ dân này đã bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công được 70m kênh và đơn vị thi công đã triển khai thi công ngay sau khi nhận mặt bằng. Còn 04 hộ dân (mặt bằng của các đoạn chưa đủ điều kiện thi công với chiều dài khoảng 145m) chưa bàn giao mặt bằng với lý do đề nghị bố trí thêm đất tái định cư. Hiện Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đang xem xét giải quyết 04 hộ dân và bàn giao mặt bằng vào đầu tháng 11/2020. Sau khi nhận đủ mặt bằng thi công sẽ triển khai thi công các khối lượng còn lại của gói thầu (Gói 2.1) dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2020.

Việc nạo vét khai thông các tuyến rạch Chủ đầu tư đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hưng Định xác định cụ thể các vị trí cần phải tổ chức nạo vét khai thông và vớt rác tại hiện trường:

- Đối với tuyến rạch Chòm Sao cũ Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đã tổ chức nạo vét, khai thông trên toàn tuyến.

- Đối với tuyến rạch Lộ Chòm Sao thuộc gói thầu 2.1 và 2.2 Chủ đầu tư đã có Công văn số 314/CV-BQL ngày 03/9/2019 chỉ đạo nhà thầu thi công thường xuyên trực ngoài hiện trường để thực hiện khai thông, vớt rác tránh tình trạng tắc nghẽn dòng chảy khi có mưa tránh gây ngập úng cho khu vực. Đến nay, nhà thầu đã thực hiện xong việc nạo vét khai thông dòng chảy tại vị trí cống qua đường số 1 trên đường Chòm Sao đảm bảo việc tiêu thoát nước trên toàn tuyến rạch Chòm Sao được thông suốt, hiện nay lượng nước ứ đọng trên lưu vực rạch Chòm Sao đã rút hết không còn tình trạng ngập úng cho khu vực. Ủy ban nhân dân phường Hưng Định đã lắp đặt lưới chắn rác tại vị trí cống qua đường số 1 trên đường Chòm Sao và bố trí người thường xuyên vớt rác tại vị trí này.

4

Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh

(01 kiến nghị)

4. Cử tri khu phố 3A, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát kiến nghị: Ngành chức năng sớm hoàn thiện Bệnh viện 1.500 giường và đưa vào sử dụng nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.Bệnh viện đa khoa 1.500 giường được khởi công vào cuối năm 2018 và dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Dự án hoàn thành cùng với các dự án thành phần khác như Hạ tầng kỹ thuật tổng thể, Thiết bị, Khối kỹ thuật trung tâm và Nhà quàn, Bãi đỗ xe, Khối hội trường ký túc xá – Nhà nghỉ thân nhân…. Sẽ đảm bảo đồng bộ cho hoạt động của Bệnh viện hạng I.
​​Phần 10 - Trước kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX (04 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

(01 kiến nghị)

1. Cử tri phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên phản ánh: Yêu cầu ngành chức năng trả lời cho cử tri được rõ: (1) Dự án thực hiện đường ĐT746 đoạn từ Tân Phước Khánh - Uyên Hưng theo chủ trương của Chính phủ, còn thực hiện dự án làm mới đường ĐT746 nối dài đoạn từ Dốc Cây Quéo đến điểm giao với cầu Thủ Biên - Cổng Xanh lại không có chủ trương của Chính phủ, có khả năng doanh nghiệp thỏa thuận chính quyền để thực hiện dự án trên không?

 Tại văn bản số 1431/UBND-KTTH ngày 12/5/2015 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về việc điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án BOT 03 tuyến đường thuộc thị xã Tân Uyên như sau:

      - Giai đoạn 1: Dự án ĐT.746, đoạn Tân Khánh - Uyên Hưng thực hiện từ cầu Tân Khánh đến giáp đường ĐH.422 (Km17+2001) - dài 17.201m.

      - Giai đoạn 2: Phần còn lại của dự án BOT 03 tuyến đường thuộc thị xã Tân Uyên, Tổng Công ty Becamex phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh xem xét triển khai vào thời điểm thích hợp.

     Hiện nay, Tổng Công ty Becamex đề nghị không tiếp tục đầu tư giai đoạn 2. Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách tỉnh có khó khăn, tỉnh sẽ cân đối nguồn vốn để đầu tư trong thời điểm thích hợp.

2

 

 

Sở Giao thông Vận tải

(01 kiến nghị)

 

2. Cử tri khu phố 1, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Tuyến đường Đại lộ Bình Dương (đoạn từ cổng Đại Nam đi lên khu vực Bến Lớn, Tân Định thuộc thị xã Bến Cát) hay xảy ra tình trạng ngập khi có mưa lớn gây khó khăn cho người tham gia giao thông trên đoạn đường này (do Công ty Becamex đầu tư, quản lý, vận hành, duy tu, sửa chữa). Đề nghị ngành chức năng sớm khắc phục, sửa chữa.

Để giải quyết tạm thời Công ty đã khảo sát để khai thông dòng chảy và tăng cường công tác vệ sinh miệng hố thu để hạn chế tình trạng ngập cục bộ sau mưa.

Hiện Công ty đang thuê đơn vị khảo sát, thiết kế cải tạo lại toàn bộ đoạn cống thoát nước trên. Hiện đơn vị thiết kế đang phối hợp với các bên liên quan để khảo sát, lập phương án và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để thi công, dự kiến thi công trong tháng 12/2020".

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(02 kiến nghị)

3. Cử tri khu phố 6, phường Định Hoà, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Đại lộ Bình Dương, Võ Văn Kiệt, khu vực trạm thu phí Suối Giữa ngập nước khi trời mưa, kiến nghị có giải pháp khắc phục, riêng khu vực Suối Giữa đề nghị cần làm cống băng ngang đường Đại lộ Bình Dương.

Dự án Trục thoát nước suối Giữa được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư.

- Hạng mục rạch Suối Giữa (từ đường Mỹ Phước - Tân Vạn đến Quốc lộ 13) đã được Chủ đầu tư thi công hoàn thành.

- Riêng hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 tại Trạm thu phí Suối Giữa, UBND tỉnh giao cho Tổng Công ty Becamex.IDC thực hiện trong dự án BOT Quốc lộ 13 (Văn bản số 2144/UBND-KTTH ngày 22/5/2018). 

- Đoạn hạ lưu và hạng mục còn lại của dự án đang tạm hoãn theo Công văn 2581/UBND-KTTH ngày 04/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 07/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 3232/UBND-KT về việc tham mưu triển khai dự án Trục thoát nước Suối Giữa. Trong đó, giao các Sở, ngành như sau:

- Tổng Công ty Becamex có kế hoạch sớm triển khai thi công cống qua Quốc lộ 13 tại trạm thu phí Suối Giữa và có Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/7/2020.

- Giao Sở Kế hoạch vả Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, UBND thành phố Thủ Dầu Một và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo về việc tiếp tục triển khai các đoạn còn lại của dự án Trục thoát nước suối Giữa; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 21/7/2020.

Ngày 18/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 4025/UBND-KT chấp thuận thực hiện dự án Trục thoát nước Suối Giữa (đoạn từ sau Trạm thu phí đến cầu Bà Cô bao gồm cả rạch Bưng Cầu trên cở sở là dự án mới, thực hiện theo Luật Đầu tư công năm 2019 và giao Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư. Hiện Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và phê duyệt.

  Sau khi dự án được phê duyệt, Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT sẽ tổ chức các công việc tiếp theo như: Lập thiết kế bản vẽ thi công, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu thi công. Dự kiến khởi công vào năm 2022 và hoàn thành dự án trong năm 2024.

4. Cử tri phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An kiến nghị: đối với phần diện tích đất giao cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh quản lý, khai thác có đoạn đê bao ven sông Sài Gòn với tổng chiều dài gần 01km (từ đường Vĩnh Phú 14 đến đường Vĩnh Phú 03), trên đó có 04 cống ngăn triều do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý và được giao cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh vận hành nhưng không hiệu quả, thường xuyên gây ngập úng, ảnh hưởng tài sản của người dân. Kiến nghị tỉnh bàn giao việc quản lý, sử dụng, vận hành đoạn đê bao ven sông Sài Gòn (từ đường Vĩnh Phú 14 đến đường Vĩnh Phú 03) gắn với 04 cống ngăn triều nêu trên về cho địa phương quản lý, vận hành để được xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

- Ngày 05/8/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Báo cáo số 1535/BC-SNN kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh được đầu tư lắp đặt 04 cửa van cống tự động bằng vốn của Doanh nghiệp.

- Ngày 20/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 4117/UBND-KTN giao Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An có ý kiến đối với kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 28/8/2019.   

- Ngày 29/10/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An có Văn bản số 3685/UBND-KT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất việc sửa chữa thay thế cửa van tự động khu vực Doanh nghiệp Thanh Cảnh. 

- Ngày 19/8/2020, Chi cục Thủy lợi đã phối hợp với UBND thành phố Thuận An, phường Vĩnh Phú và Khu phố Đông kiểm tra công tác quản lý, vận hành đoạn đê bao do Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh quản lý, kết quả như sau:

+ Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh đã lắp đặt 04 cửa van tự động ngăn triều tại 04 cửa cống thoát nước gồm: rạch Ông Hai Liền, rạch Ông Đê, rạch Chùa Bình Đông và rạch Cây Xăng (hoàn thành trong tháng 7/2020), đảm bảo ngăn triều chống ngập úng và tiêu thoát nước từ rạch ra sông Sài Gòn.

+ Doanh nghiệp thực hiện mở cổng ra, vào đê bao từ 05 ÷23 giờ hàng ngày để người dân thuận tiện qua lại theo đúng các nội dung đã cam kết ngày 03/9/2002.

+ Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phú đã đầu tư cống thoát mưa trên trục đường Vĩnh Phú 09 và đường Vĩnh Phú 14 thoát nước qua đoạn đê bao do Doanh nghiệp quản lý ra sông Sài Gòn và có lắp đặt cửa van  một chiều.

Trong các đợt triều cường đầu năm 2020 đến nay và 09 đợt xả tràn trên sông Sài Gòn năm 2020 của hồ Dầu Tiếng không xảy ra tình trạng ngập lụt khu vực khu phố Đông và phía trong đê bao do Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh quản lý.

​​Phần 11 – Sau kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX (06 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Xây dựng

(01 kiến nghị)

1. Cử tri khu phố 5, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát phản ánh: Dự án của doanh nghiệp Vĩnh Quang tại khu phố 5 thu mua 120 ha đất từ 2012 đến nay, nhưng hiện nay mặt bằng bị bỏ hoang, vào mùa khô diện tích đất này dễ gây cháy diện rộng và có rất nhiều hố sâu trở thành cái bẫy cho gia súc của người dân chăn thả trong khu vực, gây ảnh hưởng đến đời sống các hộ gia đình xung quanh. Đề nghị có biện pháp khắc phục.Hiện nay, Sở đã triển khai Đoàn kiểm tra các dự án theo Quyết định số 2527/QĐ-SXD ngày 07/7/2020 về việc thành lập Đoàn kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện một số dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Sở đang tổng hợp báo cáo, kiến nghị trình UBND tỉnh xem xét, xử lý từng dự án cụ thể trong quý IV/2020.
2

Sở Giao thông - Vận tải

(05 kiến nghị)

2. Cử tri tổ 1, khu phố 2, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Phương tiện giao thông công cộng hiện đã có rộng khắp. Tuy nhiên chất lượng xe buýt một số tuyến còn hạn chế như: tuyến Bình Dương - Miền Đông, Bình Dương - An Sương, Bình Dương - Suối Tiên còn hạn chế. Kiến nghị các cấp, ngành sớm cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ của phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh.

Để từng bước nâng cao chất lượng phục vụ của phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh khuyến khích người dân  sử dụng phương tiện giao thông vận tải thay cho phương tiện giao thông cá nhân, UBND tỉnh đã phê duyệt  Đề án nâng cao chất lượng vận tải hành  khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2018 -2020,  đến nay, đã hỗ trợ, thay thế phương tiện cũ, trên tuyến buýt (Thủ Dầu Một – Đồng Xoài, Thủ Dầu Một - Bến xe Miền Đông) với tổng số 33 xe mới.

- Về chất lượng phương tiện của tuyến xe buýt Bình Dương-An Sương, Bình Dương - Suối Tiên: Sở GTVT đã vận động doanh  nghiệp kinh doanh vận tải nghiên cứu giải pháp thay thế, nâng cấp các phương tiện xe buýt nhằm cao chất lượng phục vụ người dân; hiện việc huy động nguồn vốn đầu tư, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi rất khó khăn, trong khi đó nguồn thu bán vé của doanh nghiệp luôn gặp khó khăn nên  việc đầu tư, cải tạo hạ tầng xe buýt không thể thực hiện trong giai đoạn hiện nay. UBND tỉnh ghi nhận sẽ tiếp tục chỉ đạo vận động các doanh nghiệp nghiên cứu giải pháp đổi mới phương tiện, để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải để phục vụ người dân trong thời gian tới.

3. Cử tri phường Tân Bình, thị xã Dĩ An tiếp tục phản ánh: Đường Mỹ Phước - TânVạn (đoạn từ Đình Thần An Nhơn đến chùa Bửu Sơn) thường xuyên ngập nước, gây sụp tường rào nhà ông Trịnh Văn Tư (khu phố Tân Phú 2), vấn đề đã phản ánh 2 năm nay nhưng chưa khắc phục được tình trạng này.

Hiện tại hệ thống thoát nước đường Cây Da đã thi công xong, tình trạng ngập nước khu vực Đình thần An Nhơn đã được giải quyết. 

 

 

4. Cử tri khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên phản ánh: Đoạn đường ĐT747 từ Cầu Thạnh Hội đến phường Khánh Bình, mỗi khi trời mưa thì gây ngập nước nhiều đoạn, có đoạn ngập sâu, gây khó khăn và nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Công ty Cổ phần Genimex đã đầu tư, xây dựng hoàn thành các vị trí ngập nước.

 

5. Cử tri khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát phản ánh: Đường Quốc lộ 13, đoạn từ cổng Hoàng Gia đến cửa hàng điện máy Huy Cường và đoạn đường từ nhà ông Mười Bừng đến suối Cầu Định thường xuyên ngập nước gây tai nạn giao thông; trên đoạn đường này có nhiều chỗ bị hư hỏng mặt đường, kiến nghị sớm khắc phục, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông.

- Về hư hỏng mặt đường đoạn qua địa bàn phường Tân Định: Công ty Becamex IJC đã rà soát và sửa chữa các vị trí hư hỏng mặt đường.

- Để giải quyết tạm thời Công ty đã khảo sát để khai thông dòng chảy, tăng cường công tác vệ sinh miệng hố thu để hạn chế tình trạng ngập cục bộ sau mưa".

- Về xử lý ngập nước đoạn đoạn từ cổng Hoàng Gia đến cửa hàng điện máy Huy Cường và đoạn đường từ nhà ông Mười Bừng đến suối Cầu Định:  Để giải quyết hiện tượng trên Công ty Becamex IJC đang thuê đơn vị khảo sát, thiết kế cải tạo lại toàn bộ đoạn cống thoát nước trên. Hiện đơn vị thiết kế đang phối hợp với các bên liên quan để khảo sát, lập phương án và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để thi công", dự kiến sẽ khởi công trong tháng 12/2020.

6. Cử tri xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên tiếp tục phản ánh: Tuyến đường ĐT747 lưu lượng xe lưu thông nhiều, chạy với tốc độ cao, đường lại thiếu các dải phân cách và hệ thống đèn tín hiệu; cử tri đã kiến nghị nhưng chưa được giải quyết đề nghị lắp đặt các biển báo hạn chế tốc độ, các đèn tín hiệu giao thông, đặc biệt là lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã ba đường ĐT747 với đường ĐH410.

- Về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã ba đường ĐT.747a với đường ĐH410: UBND thị xã Tân Uyên đã lắp đặt và đưa vào hoạt động từ đầu năm 2020.

- Về lắp đặt dãy phân cách, biến báo hiệu giao thông: Sở GTVT đã và đang triển khai lắp đặt dãy phân cách, bổ sung biển báo hiệu giao thông trên ĐT.747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa đến Cổng Xanh, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2020.

​​Phần 12 – Trước kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX (05 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Thanh tra tỉnh

(01 kiến nghị)

1. Cử tri Thái Lệ Thanh, khu phố 8, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một đề nghị: Tỉnh cho biết kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra về Đất đai liên quan đến đất của Quân đoàn 4 trên địa bàn phường Phú Lợi; công khai kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 29/8/2012 về việc kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng do Quân đoàn 4 giao cho các hộ tại khu gia đình Sư đoàn 7 sử dụng tại khu phố 8 và 9, phường Phú Lợi.

Ngày 12/4/2013, Đoàn kiểm tra có Báo cáo kết luận số 113/BC-TTr kiến nghị đối với vấn đề giao cấp đất không đúng thẩm quyền của Sư đoàn 7 và Quân đoàn 4 cho các đối tượng tại khu phố 8 và khu phố 9 phường Phú Lợi, nhà nước đã có chủ trương chung cho hợp thức hóa quyền sử dụng đất, kiến nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo UBND thành phố Thủ Dầu Một thực hiện việc rà soát hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định pháp luật.

Ngày 18/4/2013, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 985/UBND-TD về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khu phố 8 phường Phú Lợi. UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Thủ Dầu Một sớm có thông báo đến các hộ dân và triển khai thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh. Trường hợp khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý.

Ngày 21/7/2020, UBND thành phố Thủ Dầu Một có Báo cáo số 253/BC-UBND về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, phường Phú Lợi. Kết quả như sau:

"Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, trong thời gian qua UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 trên cơ sở các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất cung cấp đầy đủ hồ sơ và lập thủ tục theo quy định.

Qua đối chiếu bản đồ địa chính chính quy có chỉnh lý theo đo đạc hiện trạng và thông tin địa chính đang lưu trữ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố thì đến thời điểm hiện nay UBND thành phố Thủ Dầu Một đã ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 278 hộ gia đình, cá nhân. Trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân không phát sinh kiến nghị gì khác, đa phần đều thống nhất theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 985/UBND-TD ngày 18/4/2013 và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hiện nay, tình hình quản lý khu đất của Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 trên thực tế đã cơ bản đi vào ổn định, không còn vướng mắc các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác quản lý đất đai cũng như việc khiếu nại của người dân liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận, những hộ dân sau khi được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thực hiện các quyền chuyển nhượng, tặng cho, một số trường hợp đã xây dựng nhà ở ổn định cho đến nay.

Đối với những trường hợp hộ dân chưa lập thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận thì khi người dân liên hệ lập thủ tục, UBND thành phố Thủ Dầu Một sẽ chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất theo quy định."

22. Cử tri phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An đề nghị: Ngành chức năng khảo sát, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường ĐT743 (đoạn giao nhau giữa khu dân cư Trung Quý và khu dân cư Trường Sơn) để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Công ty đã rà soát để tiến hành sửa chữa  để duy trì hoạt động trong thời gian thi công mở rộng ĐT.743. Tuy nhiên qua khảo sát, hệ thống đèn tín hiệu vị trí này được đầu tư rất lâu, hư hỏng nặng không thể sửa chữa mà phải thay mới.

Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án: Nâng cấp mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù đến nút giao cầu vượt Sóng Thần đã được Sở Xây dựng thẩm định, giao lộ này được bố trí đóng dãy phân cách, nên việc đầu tư đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này là không cần thiết. Hiện tuyến đường này trong giai đoạn thi công nâng cấp, mở rộng.

3. Cử tri ấp Xóm Bưng, ấp Đường Long, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng kiến nghị: Đường ĐT.749D hiện nay đã lắp đặt cống thoát nước dọc từ đoạn giáp ngã tư Chú Thai đường ĐT.744 dài khoảng 1km thiết kế sát bên nhà các hộ dân nhưng cống quá nhỏ, miệng cống hiện hữu ngay nhà ông Hai Bòn đã bị bít mưa lớn nước trên lô chảy xuống cộng với nước sinh hoạt các hộ dân xả ra lượng nước rất lớn không thoát được ứ đọng, chảy tràn vào nhà dân gây ô nhiễm; đề nghị lắp đặt cống ngang thoát nước từ đường ĐT.749D chạy đến suối Xuy Nô; đồng thời phản ánh khi thực hiện móc mương đoạn từ ngã tư Chú Thai tới cầu Xuy Nô đường ĐT.749D, đơn vị thi công sau khi lắp đặt cống không san lấp, dặm vá cho liền đường mà để lại những hố dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông, cử tri đề nghị đơn vị thi công sớm khắc phục.

- Về san lắp sau khi lắp đặt cống và  dặm vá lề đường:  Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục ngay trong tháng 12/2019.

- Về đề nghị lắp đặt cống ngang thoát nước từ đường ĐT.749D chạy đến suối Xuy Nô: Sở GTVT đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2020.  

 

4. Cử tri thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng phản ánh: Dọc theo Quốc lộ 13 đoạn từ chợ Lai Uyên về Bàu Bàng một số nơi có đoạn bị ngập nước vào mùa mưa gây ô nhiễm và nguy hiểm cho người dân khi lưu thông trên đường, đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được khắc phục, kiến nghị các đơn vị quản lý sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Công ty đang tiếp tục thi công hệ thống cống dọc 02 bên Quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn huyện Bàu Bàng, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/ 2020, cụ thể:

 + Đoạn từ Km41+000 đến Km47+000 (thuộc địa bàn xã Lai Hưng);

 + Đoạn từ Km62+000 đến Km63+000 (thuộc đoạn qua chợ Lai Uyên);

 + Đoạn từ Km63+000 đến Km63+355 (thuộc địa bàn xã Trừ Văn Thố).

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

(01 kiến nghị)

5. Cử tri ấp Đồng Thông, xã Phước Sang, huyện Phú Giáo đề nghị: Ngành chức năng của tỉnh rà soát, đánh giá lại hiệu quả sản xuất và sự đóng góp cho địa phương qua nhiều năm của Công Ty Nông Trang Lâm Viên (thuộc Công ty Vinamit) và Trại chăn nuôi bò sữa (thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Bình Dương). Qua rà soát, nếu 02 Công ty này hoạt động không hiệu quả, đề nghị tỉnh có chủ trương để quy hoạch một phần đất dự án thành đất ở khu dân cư hoặc xây dựng các công trình công ích cho địa phương tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho người dân trên địa bàn.

1. Đối với Trại chăn nuôi bò sữa (thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Bình Dương):

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện các Kết luận thanh tra tại các khu, dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra đã có Văn bản số 743/BC-ĐKT ngày 14/4/2020 báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện đối với Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Bình Dương (Tên hiện nay: Công ty Cố phần Anova Agri Bình Dương), Trong đó:

Đối với các nội dung theo Kết luận thanh tra số 09/KL-TTr ngày 05/7/2017 của Thanh tra tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng đất tại Dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Bình Dương, Chủ đầu tư đã triển khai thực hiện khắc phục được một số hạng mục (Hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình giai đoạn I và xây dựng 02 chuồng nuôi bò thuộc giai đoạn II, đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAHP, chứng nhận an toàn dịch). Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn chậm đối với các hạng mục thuộc công trình khu vực vườn cây và du lịch sinh thái; chưa xây dựng được mô hình nhóm với các nông hộ.

Ngày 29/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 2096/UBND-KT về việc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra của Chủ đầu tư các khu, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, chỉ đạo như sau:

- Giao Thanh tra tỉnh chủ trì theo dõi, đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các nội dung kết luận thanh tra theo đúng quy định về thẩm quyền.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện theo quy định pháp luật về Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đảm bảo đúng mục tiêu, nhiệm vụ của đề án được duyệt; đặc biệt quan tâm các nội dung ứng dụng khoa học công nghệ.

- Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đúng quy định pháp luật đối với việc quản lý, sử dụng đất của Chủ đầu tư; tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của khu, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xem xét giải quyết kiến nghị của Chủ đầu tư về nội dung liên quan đến chính sách ưu đãi theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP; kiểm tra việc chuyển nhượng Cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Bình Dương, hướng dẫn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định pháp luật.

- Sở Xây dựng kiểm tra, hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện đúng quy định pháp luật trong tác quy hoạch các phân khu chức năng và triển khai xây dựng các hạng mục công trình theo quy định.

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

2. Đối với Công ty Nông Trang Lâm Viên (thuộc Công ty Vinamit):

Công ty Cổ phần Vinamit được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất có thu tiền sử sụng đất, với diện tích 152,585 ha tại xã Phước Sang, huyện Phú Giáo từ năm 2007.  Từ khi được giao đất, hàng năm Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước (Cụ thể: năm 2007 đã nộp tiền sử dụng đất trên 32 tỷ đồng; Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: năm 2017 là  2,58 tỷ đồng, năm 2018 là 5,66 tỷ, năm 2019 là 2,81 tỷ; Nộp thuế giá trị gia tăng năm 2017: 28,62 tỷ đồng, năm 2018 là 29,54 tỷ, năm 2019 là  34,14 tỷ) và góp phần tạo việc làm ổn định cho một bộ phận lao động tại địa phương. Từ năm 2013, Công ty đã triển khai thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp hữu cơ (Trồng mít, chuối, thơm, rau) trên diện tích đất được giao, đến năm 2016 trang trại đã được tổ chức chứng nhận toàn cầu USDA công nhận và cấp chứng nhận hữu cơ cho trang trại và các sản phẩm của trang trại. Hoạt động sản xuất của Công ty hiện nay phù hợp với  định hướng và quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Bình Dương 2021-2025 (nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp hữu cơ gắn với chế biến).

​​​Phần 13 - Sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX (02 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

(01 kiến nghị)

1. Cử tri phường Bình Hòa, thị xã Thuận An phản ánh: Các trạm thu phí giao thông trên địa bàn thị xã Thuận An như: ĐT743, Quốc lộ 13 vừa qua đã được dự án cấp thoát nước môi trường Bình Dương đã láng phủ nhựa hoàn chỉnh. Như vậy việc thu phí duy tu bảo dưỡng hàng năm các trạm thu phí này không phải bỏ ra để duy tu. Đề nghị kiểm tra, xem xét để khấu trừ vào tiền thu phí, giảm trừ số năm quy định.Để thi công hệ thống ống thu gom nước thải (thuộc Dự án cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương - giai đoạn 2): đơn vị thi công phải cắt mặt đường bêtông nhựa, đào lớp bêtông nhựa và nền đường (bề rộng mặt hố đào từ 0,5m - 1,5m) do đó, nếu chỉ tái lập mặt đường tại vị trí hố đào sẽ không đảm bảo kỹ thuật (gây đọng nước, mặt đường không bằng phẳng vì thế phải thảm thêm lớp nhựa bêtông bù vênh). Việc thảm lớp nhựa trên những đoạn đường đã thi công tuyến ống thoát nước thải là công tác tái lập lại mặt đường do thi công gây ra để trả lại như mặt đường hiện hữu cho Nhà đầu tư dự án BOT. Bên cạnh đó việc đào cắt mặt đường (mặc dù có tái lập đúng quy trình kỹ thuật) vẫn làm giảm tuổi thọ của mặt đường, mặt đường vẫn tiếp tục bị hằn lún tại những vị trí bị đào cắt, Nhà đầu tư BOT vẫn phải chi để duy tu sửa chữa khắc phục sau này.
2

Sở Giao thông Vận tải

(01 kiến nghị)

2. Cử tri xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng đề nghị: Ngành chức năng khảo sát khắc phục các khe co giãn cầu Xuy nô gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông trên cầu.Đã khảo sát và sửa chữa khe co giản cầu Xuy Nô. Hiện các phương tiện lưu thông qua cầu thông suốt và an toàn.
Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa IXTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa IX/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

​* Thành phố Thủ Dầu Một:

1. Cử tri Lê Văn Bưởi, khu phố 4, phường Hiệp An: phản ánh Đại lộ Bình Dương đoạn đi qua phường Hiệp An (ngã tư Sở sao), khi trời mưa, nước mưa thoát không kịp, đọng vũng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đề nghị cơ quan chức năng, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) xem xét có biện pháp khắc phục.

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Quốc lộ 13 đoạn qua phường Hiệp An đã có hệ thống cống dọc đồng bộ. Để giải quyết tình trạng đọng nước cục bộ trên mặt đường vào năm 2017 đã đầu tư một đoạn cống dọc từ Trường trung cấp Kinh tế đến cổng Khu du lịch Đại Nam (bên trái tuyến, hướng từ thành phố Thủ Dầu Một đi Bến Cát), hiện nay đoạn trên không còn hiện tượng ngập cục bộ khi mưa.

Vấn đề thoát nước chậm khi trời mưa có nhiều nguyên nhân như tình trạng  đấu nối hạ tầng của đường nhánh vào Quốc lộ 13, tình trạng người dân che lấp miệng thu nước… Để hạn chế tình trạng trên Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) sẽ tăng cường công tác vệ sinh miệng thu nước, khai thông hệ thống cống rãnh…"

2. Cử tri Phùng Quang Vấn khu phố 2, phường Phú Lợi: kiến nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ miễn phí vé đi xe buýt cho người cao tuổi.

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 11/7/2018, phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020; theo Đề án sẽ: "Hỗ trợ 50% giá vé đi suốt tuyến cho người cao tuổi".

Theo quy định trên, Người cao tuổi có nhu cầu đi xe buýt, đề nghị liên hệ với bộ phận bán vé tháng xe buýt của Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng tại Bến xe Bình Dương để được hướng dẫn và hỗ trợ.

3. Cử tri Phùng Quang Vấn khu phố 2, phường Phú Lợi*: phản ánh phần trả lời của Sở Giao thông Vận tải về đường Mỹ Phước - Tân Vạn nhanh xuống cấp do xe container chạy nhiều là chưa thỏa đáng. Đường sử dụng chưa lâu, nhưng lại xuống cấp rất nhiều. Đề nghị tỉnh nên kiểm tra hiện trạng, rà lại việc đầu tư, thiết kế và kỹ thuật thi công của đường Mỹ phước - Tân Vạn, làm rõ việc xuống cấp của đường MPTV, đề ra giải pháp khắc phục cụ thể như thế nào và thông tin đến cử tri được rõ trong đợt tiếp xúc cử tri sau.

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn là trục giao thông vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp đến các đầu mối giao thông quốc gia, các cảng và ngược lại. Từ khi đưa vào khai thác đến nay, lưu lượng giao thông (nhất là các phương tiện container, tải nặng)  gia tăng về số lượng và tải trọng, nên làn đường dành cho xe tải tại các giao lộ có hiện tượng hằn lún vệt bánh xe (hiện tượng này do lưu lượng và tải trọng lớn gây ra. Hiện tượng hằn lún vệt bánh xe đã xảy ra nhiều trên các Quốc lộ trên địa bàn cả nước). Thời gian qua, Tổng Công ty Becamex IDC cũng rất nổ lực trong công tác duy tu, bảo trì tuyến đường này. Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đã và đang rà soát hằn lún vệt bánh xe phát sinh để thi công sửa chữa kịp thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

4. Cử tri khu phố 5, phường Phú Mỹ*: phản ánh hiện nay, các tuyến đường ĐX 040, 041, 042 chưa được đấu nối hệ thống cấp nước sinh hoạt. Đề nghị tỉnh xem xét có ý kiến với Công ty Cổ phần nước môi trường Bình Dương để thi công đấu nối hệ thống cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân.

Sở Xây dựng trả lời:

Kế hoạch đầu tư đường ống cấp nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020 đã được phê duyệt và thi công, không có tuyến đường ĐX 040, 041, 042. Do vậy, Công ty sẽ chuẩn bị vốn và xây dựng kế hoạch đầu tư thi công hệ thống cấp nước cho 3 tuyến đường này vào năm 2021.

Trước khi thực hiện thi công, Công ty sẽ báo cho địa phương và người dân được biết để phối hợp và hỗ trợ trong quá trình thi công.

5. Cử tri Trần Văn Danh, Trần Văn Lụa khu phố 4, phường Hòa Phú*: Tiếp tục kiến nghị dự án Khu Đồng An II mở rộng kéo dài đã hơn 14 năm, người dân trong khu vực dự án không được thực hiện các quyền về xây dựng nhà cửa, mua bán đất đai, hộ khẩu... đề nghị các cấp chính quyền có phương án giải quyết, trả lại quyền lợi cho người dân. Trường hợp thực hiện dự án, đề nghị cho biết cụ thể về đơn giá bồi thường và chính sách tái định cư.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

- Về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Hiện nay dự án chưa thực hiện thu hồi đất, chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Chủ đầu tư chưa ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Về các quyền chuyển nhượng của người sử dụng đất: Hiện nay dự án chưa thực hiện thu hồi đất nên người dân được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định.

- Về giá đất bồi thường và chính sách tái định cư: UBND thành phố Thủ Dầu Một sẽ xem xét phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên cơ sở lấy ý kiến của các hộ dân theo quy định.

6. Cử tri Lê Văn Trước, Nguyễn Văn Bình, Phạm Văn Hiệp, khu Visip 2 mở rộng, phường Hòa Phú: phản ánh việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cử tri cũng như hộ dân được bố trí tái định cư tại dự án khu Visip 2 - Mở rộng. Kiến nghị ngành chức năng (Ban Quản lý khu VSIP 2, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh) sớm thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

UBND thành phố Thủ Dầu Một trả lời:

Qua rà soát hồ sơ, thì hiện nay UBND thành phố chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư của các hộ Lê Văn Trước, Nguyễn Văn Bình, Phạm Văn Hiệp thuộc dự án khu Visip 2 mở rộng do Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam Singapore là chủ đầu tư. Do đó, đề nghị Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam Singapore xem xét đối với các trường hợp nêu trên. Trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì lập hồ sơ nộp về Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố để được xem xét giải quyết theo quy định.

7. Cử tri khu phố 1 và khu phố 10, phường Phú Cường: phản ánh tình trạng cung cấp thuốc khi khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương hiện nay không cung cấp đầy đủ thuốc cho bệnh nhân, Bác sĩ kê toa cho bệnh nhân phải ra ngoài mua thêm thuốc đặc trị, đề nghị Sở Y tế sớm khắc phục tình trạng thiếu thuốc, để đảm bảo quyền lợi cho người dân khi tham gia Bảo hiểm y tế.

Sở Y tế trả lời:

* Tình trạng thiếu thuốc tại Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một:

- Ngay khi kết quả trúng thầu thuốc tân dược năm 2019-2021 được phê duyệt ngày 14/02/2020, đơn vị đã thực hiện mua thuốc và cung cấp thuốc ngay cho bệnh nhân đầy đủ theo danh mục.

- Hiện nay, kết quả đấu thầu thuốc đông dược (thuốc y học cổ truyền) chưa có kết quả, nên đơn vị có thiếu thuốc đông dược cấp cho bệnh nhân. Để đảm bảo quyền lợi cho người khám chữa bệnh, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế TP Thủ Dầu Một thực hiện chuyển tuyến cho bệnh nhân khi cần sử dụng thuốc vượt tuyến và không kê toa cho bệnh nhân mua thuốc bên ngoài.

* Tình trạng thiếu thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh:

- Thuốc hóa dược: Trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc 2019 – 2021 của Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Dương, Bệnh viện cũng như nhiều cơ sở y tế trong tỉnh có tình trạng thiếu thuốc tạm thời. Ngay khi công tác đấu thầu có kết quả[1], từ tháng 04 năm 2020 đến nay, Bệnh viện đã có đầy đủ các thuốc hóa dược thiết yếu, thuốc đặc trị để phục vụ công tác khám và điều trị cho người bệnh, chỉ xảy ra tình trạng thiếu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.

- Về Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu: UBND tỉnh đã ký Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 08/4/2020, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế công lập trong tỉnh giai đoạn 2019 - 2021. Trên cơ sở này, Sở Y tế đã ký Quyết định số 454/QĐ-SYT ngày 28/5/2020 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế công lập trong tỉnh gia đoạn 2019-2021. Đơn vị mua thuốc tập trung đã phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 02/6/2020 và tiến hành mở thầu ngày 24/6/2020. Hiện nay, đã đánh giá xong phần đề xuất kỹ thuật của nhà thầu, dự kiến sẽ có kết quả lựa chọn nhà thầu trong tháng 10/2020.

8. Cử tri Phùng Quang Vấn khu phố 2, phường Phú Lợi*: phần trả lời của Sở Y tế về việc thiếu thuốc và vật tư y tế cung ứng cho người dân là chưa thỏa đáng, trả lời như lần tiếp xúc cử tri trước, không có thay đổi. Việc thiếu thuốc BHYT xảy ra gần 2 năm (gần đây tôi có đến bệnh viện Đa khoa tỉnh đến khám chữa bệnh BHYT vẫn chưa có thuốc). Đề nghị UBND tỉnh làm rõ việc thiếu thuốc trong thời gian rất dài vừa qua, thống kê, đánh giá thiệt hại khi thiếu thuốc và vật tư y tế ảnh hưởng đến người tham gia BHYT như thế nào; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi để xảy ra thiếu thuốc và vật tư y tế, biện pháp xử lý cụ thể đối với các cá nhân tổ chức để xảy ra tình trạng thiếu thuốc.

Cử tri Phạm Huy Châu, khu phố 1, phường Phú Tân: phản ánh tình trạng thiếu thuốc phục vụ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế quá dài (từ tháng 3/2019 đến tháng 5/2020) là không thể chấp nhận được. Sở Y tế đã họp rút kinh nghiệm nhưng không thấy nhận trách nhiệm trước nhân dân. Đề nghị Sở Y tế phải có văn bản trả lời cụ thể cho phường hoặc cho bản thân tôi biết.

Cử tri Thái Việt Thủy, khu phố 8, phường Phú Lợi: phản ánh việc trả lời của Sở Y tế lần này đã được trả lời ở lần tiếp xúc cử tri ngày 02/6/2020 và đã bị cử tri phản bác gây gắt. Tôi không phải là người đặt vấn đề nhưng tôi hoàn toàn đồng tình với cách đặt vấn đề của cử tri kỳ trước, việc sử dụng 01 văn bản trả lời nhiều lần tiếp xúc cử tri nhưng chỉ trình bày hoàn cảnh và khó khăn của mình mà không đề cập đến trách nhiệm của tập thể, của người đứng đầu khi gây ra thiệt hại rất lớn cho người dân trong suốt 02 năm qua của Sở Y tế thể hiện rất rõ sự không tôn trọng nhân dân, không dám nhận trách nhiệm khi làm sai.

Sở Y tế trả lời:

* Về đề nghị UBND tỉnh làm rõ việc thiếu thuốc trong thời gian rất dài vừa qua và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi để xảy ra thiếu thuốc và vật tư y tế, biện pháp xử lý cụ thể đối với các cá nhân tổ chức để xảy ra tình trạng thiếu thuốc; về trách nhiệm của tập thể, của người đứng đầu khi gây ra thiệt hại rất lớn cho người dân trong suốt 02 năm qua của Sở Y tế thể hiện rất rõ sự không tôn trọng nhân dân, không dám nhận trách nhiệm khi làm sai":

Vào những tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020, ngành y tế đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân như cử tri phản ánh. Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên, Sở Y tế cũng đã có báo cáo, giải trình đến cử tri ở những kỳ họp trước và bản thân đồng chí Giám đốc Sở Y tế cũng đứng ra nhận trách nhiệm trước nhân dân thông qua các phiên họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Qua kết luận của Thanh tra tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế đã tiến hành họp kiểm điểm và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2019 của các tập thể và cá nhân chịu trách nhiệm về tham mưu đấu thầu thuốc tại Sở Y tế, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức kiểm điểm các cá nhân có liên quan.

Bên cạnh nguyên nhân thiếu thuốc do thời gian đấu thầu kéo dài, tình trạng Bảo hiểm xã hội tỉnh chưa quyết toán hết chi phí khám chữa bệnh năm 2018 và 2019, nên các cơ sở y tế phải nợ tiền các nhà cung cấp thuốc. Do nợ quá hạn, các nhà cung cấp không cung ứng thuốc và dẫn đến tình trạng thiếu thuốc cục bộ.

Nhằm rút kinh nghiệm, tránh xảy ra tình trạng thiếu thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh, Sở Y tế đã xây dựng qui trình đấu thầu thuốc cũng như trang bị phần mềm để rút ngắn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu đồng thời tăng cường phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh để quyết toán chi phí khám chữa bệnh kịp thời.

* Thống kê, đánh giá thiệt hại khi thiếu thuốc và vật tư y tế ảnh hưởng đến người tham gia BHYT như thế nào:

Mặc dù các cơ sở khám chữa bệnh đã có giải thích để bệnh nhân được quyền chuyển tuyến hoặc bệnh nhân bảo hiểm y tế phải tự mua thuốc và vật tư y tế bên ngoài khi không cung ứng đủ thuốc và thiết bị vật tư y tế, nhưng tình trạng này, đã có ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT. Hiện tại, theo quy định pháp luật chưa có hướng dẫn tổ chức đánh giá những thiệt hại, cũng như bồi hoàn cho người tham gia BHYT do tình trạng thiếu thuốc gây ra.

9. Cử tri Lê Thị Kim Yến, khu phố 4, phường Hiệp An: phản ánh hiện nay tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp, để hạn chế việc tập trung đông người, kiến nghị bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nên xem xét cấp thuốc 2 tháng 1 lần (hiện là mỗi tháng 1 lần) cho các đối tượng người già đang sử dụng thuốc BHYT dài hạn trong thời gian có dịch bệnh.

Sở Y tế trả lời:

Thực hiện chỉ đạo tại Công điện 1212/CĐ-BYT ngày 03/8/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao và Công văn số 2512/BHXH-CSYT ngày 06/8/2020 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung việc cấp thuốc điều trị ngoại trú trong thời gian chống dịch COVID-19. Để đảm bảo công tác điều trị cho người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi (người già), người mắc bệnh cần điều trị dài ngày, đồng thời để giảm, hạn chế lượng người đến khám bệnh tại Bệnh viện, từ đầu tháng 8/2020 Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai thực hiện việc cấp phát thuốc điều trị các bệnh mạn tính với thời gian dài hơn, tối đa không quá 03 tháng cho tất cả các đối tượng trên. Đồng thời, Bệnh viện cung cấp số điện thoại để người bệnh liên hệ khi cần thiết.

10. Cử tri Đào Văn Tiên khu phố 1, phường Hiệp Thành: đề nghị ngành chức năng tỉnh có biện pháp ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh Covid hiện nay một cách triệt để.

Sở Y tế trả lời:

Đối với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, cả hệ thống chính trị của tỉnh dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện rất tích cực, chủ động mang lại hiệu quả rất cao.

Từ sau Tết Nguyên đán 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn gồm các Sở, ban, ngành liên quan để chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, các Bộ, ngành một cách quyết liệt. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 được thành lập ngay từ những ngày đầu. Ban Chỉ đạo đã xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh: Rà soát người nhập cảnh, tổ chức cách ly y tế, củng cố các cơ sở điều trị, xây dựng kế hoạch thành lập bệnh viện dã chiến v.v...

Các cơ quan, ban ngành tùy theo chức năng, nhiệm vụ đã tổ chức các hoạt động phòng chống dịch, vận động hỗ trợ công tác phòng chống dịch, thông tin tuyến truyền, kiểm tra giám sát hoạt động phòng chống dịch....

Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương rà soát, thành lập và duy trì hoạt động của các khu cách ly tập trung tuyến tỉnh và các cơ sở tuyến huyện đảm bảo tiếp nhận cách ly theo điều tiết của Quân khu 7, tiếp nhận cách ly các chuyên gia người nước ngoài hoặc các trường hợp nghi ngờ khác.

Từ sau ngày 24/7/2020 xuất hiện các ổ dịch mới tại cộng đồng ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; để ứng phó với làn sóng dịch thứ 2, Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Y tế đã khẩn trương chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 22/9/2020 hệ thống giám sát y tế tỉnh đã phát hiện và lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng 78 trường hợp nghi ngờ có liên quan đến ổ dịch Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm 78 trường hợp âm tính với vi rút Covid-19. Tổng số trường hợp phát hiện và khai báo y tế là 5.996 trường hợp.

Cách ly theo sự điều tiết của Quân khu 7: tổng cộng 07 đợt với 2.417 trường hợp công dân Việt Nam từ nước ngoài về. Cách ly các chuyên gia người nước ngoài: tổng cộng 171 chuyên gia (được bố trí cách ly y tế tại Khách sạn Đại Nam và tại TTYT các huyện, thị xã, thành phố). Tính đến ngày 30/9/2020, trên địa bàn tỉnh còn cách ly tập trung 373 trường hợp (tích lũy 2.950 trường hợp); không còn trường hợp cách ly tại nơi cư trú (tích lũy 7.505 trường hợp).

Ngành Y tế đã chủ động giám sát, điều tra dịch tễ và xét nghiệm 2.501 trường hợp, trong đó, có 2.500 trường hợp có kết quả âm tính.

Cho đến nay, Bình Dương chỉ ghi nhận 01 trường hợp bệnh nhân Covid-19 từ chuyến bay đưa người Việt Nam từ Đức về cách ly tại Cư xá nhà ở xã hội Becamex – Mỹ Phước, Bến Cát từ ngày 27/8/2020, được điều trị tại BVĐK tỉnh, xuất viện ngày 11/9/2020. Bình Dương là 01 trong các tỉnh/thành phố có kết quả phòng chống dịch bệnh Covid-19 tốt nhất trên cả nước.

Cả hệ thống chính trị của tỉnh vẫn đang chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

11. Cử tri Nguyễn Văn Minh, khu phố 4, phường Phú Thọ: Đề nghị bổ sung đối tượng lao động tự do (như: thợ hồ, xe ba gác) vào đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội trả lời[2]:

- Đối với nội dung đề nghị bổ sung đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tư do: thợ hồ, thợ hớt tóc, bảo vệ (không có giao kết HĐLĐ), xe ba gác máy (không hoạt động tại các chợ, ga đường sắt, cảng sông…), Sở có ý kiến phản hồi như sau:

Theo Điểm 1, Mục I của Nghị quyết 42/2020/NĐ-CP: "Hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch".

- Đối với đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do) đảm bảo nguyên tắc nêu trên đã được Chính phủ quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 7, Chương IV của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg: "Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe".

Đồng thời, tại khoản 2, Điều 7, Chương IV của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định: "Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định các đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng quy định tại khoản 1, Điều này từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác".

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc rà soát, nắm thông tin về ngành nghề của người lao động tự do không được quy định trong khoản 2, Điều 7, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid -19 làm giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu.

Tuy nhiên, kết quả rà soát, nắm thông tin về ngành nghề, số người lao động không tập trung, mức độ ảnh hưởng do dịch covid -19 đến người lao động của từng ngành chưa rõ, chưa đủ cơ sở đánh giá để đề nghị hỗ trợ. Để tránh việc thắc mắc, khiếu nại trong việc thụ hưởng chế độ hỗ trợ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tư do) theo quy định tại quy định.

12. Cử tri Bùi Xuân Thoại, khu phố 8, phường Phú Lợi: Phản ánh bản thân là cán bộ có nhiều năm làm việc tại tỉnh Sông Bé, sau khi tách tỉnh Sông Bé, ông chuyển công tác về tỉnh Bình Phước (có được hưởng chế độ tại tỉnh Bình Phước), nay về hưu ông trở về Bình Dương sinh sống. Theo Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương quy định về điều kiện hỗ trợ Người có công ngoài tỉnh phải có hồ sơ đang được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh quản lý từ 03 năm (36 tháng) trở lên và trường hợp của ông đủ điều kiện để được hỗ trợ thêm hàng tháng là ngày 01/3/2023. Bản thân ông hiện nay đã 75 tuổi, nhiều bệnh tật, ông nghĩ 03 năm là quá dài, ông không còn đủ thời gian để có thể chờ nhận hỗ trợ theo quy định. Kiến nghị tỉnh có hướng hỗ trợ xem xét tạo điều kiện cho ông và nên xem xét điều chỉnh rút ngắn lại thời gian quản lý hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đối với những trường hợp cán bộ trước đây công tác tại tỉnh Sông Bé như ông.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội trả lời:

Ngày 20/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó, tại nhóm đối tượng 3, quy định: Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (là người tham gia kháng chiến trong khoảng thời gian từ ngày 19/8/1945 đến ngày 30/4/1975 đã được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng) hưởng trợ cấp một lần ngoài ra không hưởng chế độ nào khác được hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 0,3 lần (30%) mức chuẩn hiện hành (theo quy định của Chính phủ) và điều kiện hỗ là: Người có công được hỗ trợ theo Nghị quyết này yêu cầu phải có hồ sơ đang được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh quản lý từ 03 năm (36 tháng) trở lên. 

Trường hợp của ông Bùi Xuân Thoại, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Quyết định số 2499/QĐ-UB ngày 11/10/2001. Ngày 18/3/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước lập và di chuyển hồ sơ hưởng trợ cấp một lần của ông về tỉnh Bình Dương để quản lý và thực hiện các quyền lợi chính trị cho ông theo quy định kể từ tháng 03/2020. Do vậy ông chưa đủ điều kiện để được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND theo quy định.

13. Cử tri Lê Văn Chắc khu phố 5, phường Chánh Nghĩa: Phản ánh về chế độ hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh: chế độ được hưởng thuộc đối tượng 01 thấp hơn so với đối tượng 03, đề nghị tỉnh xem xét lại.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội trả lời:

Ngày 20/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Nghị quyết số 08), Trong đó:

1. Nhóm đối tượng 1 gồm:

- Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp hàng tháng quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Ngoài ra còn có các đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo chế độ quy định thì được: Hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 0,15 lần (15%) mức trợ cấp, phụ cấp hiện hưởng (theo quy định của Chính phủ).

2. Nhóm đối tưng 2 gồm: Thân nhân của Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp.

Theo chế độ quy định thì được: Hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 0,15 lần (15%) mức trợ cấp, phụ cấp hiện hưởng.

3. Nhóm đi tượng 3 được hưởng trợ cấp một lần ngoài ra không hưởng chế độ nào khác gồm:

- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (là người tham gia kháng chiến trong khoảng thời gian từ ngày 19/8/1945 đến ngày 30/4/1975 đã được Nhà Nước tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương chiến thắng);

- Ngoài ra bổ sung thêm đối tượng là người hoạt động kháng chiến đang hưởng lương hưu trước năm 1990( đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ Bảo hiểm Xã hội do mức trợ cấp hàng tháng hiện hưởng rất thấp).

Theo chế độ quy định thì được: Hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 0,3 lần (30%) mức chuẩn hiện hành.

Do nhóm đối tượng 1 và 2 đang hưởng hàng tháng theo quy định của Chính phủ nên được hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 0,15 lần (15%) trên mức hiện hưởng. Riêng nhóm đối tượng 3 được hưởng trợ cấp một lần ngoài ra không hưởng chế độ nào khác được hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 0,3 lần (30%) mức chuẩn hiện hành.

14. Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Mai, khu phố 4, phường Hiệp An: Phản ánh hiện nay Bảo hiểm Y tế cấp thẻ bảo hiểm Y tế dài hạn cho người sử dụng, cấp 1 lần sử dụng 5 năm. Việc cấp bảo hiểm như vậy rất khó bảo quản, dễ hư hỏng, đề nghị ngành Bảo hiểm xem xét cấp hàng năm cho người sử dụng bảo hiểm.

Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời:

Quy định không ghi thời điểm hết hạn sử dụng được hướng dẫn tại Công văn 3340/BHXH-ST ngày 08/08/2017 về cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH. Theo đó từ ngày 01/08/2017, thời hạn sử dụng thẻ BHYT chỉ in giá trị sử dụng từ ngày…/…/…" thay vì ghi thời hạn sử dụng từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm như trước đây. Với mục đích cải cách thủ tục hành chính, người dân không phải chờ cấp lại thẻ BHYT khi gia hạn thẻ, mà chỉ cần đóng tiền gia hạn (không phải làm thủ tục gì khác). Ngoài ra tiến tới BHXH Việt Nam sẽ có lộ trình cấp thẻ BHYT điện tử sử dụng lâu dài, do đó người sử dụng thẻ BHYT cũng cần làm quen với việc bảo quản thẻ BHYT để sử dụng trong thời gian dài.

Hiện nay thẻ BHYT chỉ được cấp lại trong trường hợp bị mất thẻ, đổi trong trường hợp bị rách, hỏng, thay đổi quyền lợi BHYT, thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu, thông tin ghi trên thẻ không đúng và điều chỉnh mức hưởng. Tuy nhiên đối với thẻ BHYT yêu cầu cấp lại nhưng không thay đổi thông tin sẽ được cấp lại ở bất kỳ cơ quan BHXH nào hoặc người dân có thể đề nghị cấp lại thẻ BHYT trên Cổng dịch vụ công quốc gia và thẻ BHYT cấp lại sẽ được gửi qua đường Bưu điện về nhà cho người dân rất thuận tiện mà không phải đến cơ quan BHXH nhận thẻ BHYT cấp lại.

15. Cử tri Thái Lệ Thanh, khu phố 8, phường Phú Lợi: phản ánh sau khi UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương tôi đã gặp trực tiếp và đề nghị với lãnh đạo Công An tỉnh Bình Dương có hướng dẫn cụ thể để thực hiện được (các nội dung này tôi đã nhiều lần trao đổi ý kiến với Bí thư, Chủ tịch và Trưởng Công an phường, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi giao ban khu phố…), một số nội dung kiến nghị cụ thể như sau:

- Xác định như thế nào là hộ liền kề, có tính số người có hộ khẩu tạm trú không?

- Nội dung họp dân hàng quý sẽ do ai hướng dẫn, hay tự các tổ trưởng phổ biến theo ý muốn và nhận thức của mình.

- Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh quy định thẩm quyền thành lập các Tổ nhân dân tự quản là của UBND cấp huyện, trên thực tế ở khu phố 8, không có tổ nhân dân tự quản hiện hữu nào đáp ứng số lượng hộ tối thiểu phải có như Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018, các tổ này sáp nhập lại cho đủ số hộ hay giữ nguyên. Kiến nghị Công an tỉnh tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh xem xét theo thẩm quyền đối với việc sáp nhập tổ nhân dân tự quản.

- Tiền phụ cấp mỗi tổ trưởng đến nay đã nhận 5.662.000 đồng (tính đến nay là 19 tháng, tính từ ngày 01/01/2019 đến 31/7/2020), không đúng quy định tại Quyết định 27 thì giải quyết thế nào. Truy thu từ người nhận hay buộc người giải quyết, chi sai chịu trách nhiệm.

- Đề nghị UBND tỉnh xem xét việc tổ chức thực hiện Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh quy định thẩm quyền thành lập các Tổ nhân dân tự quản là của UBND cấp huyện, tìm ra lý do vướng mắc, giải pháp nào thực hiện cho đúng, để kéo dài thời gian nhận tiền phụ cấp trái quy định, lúc bị buộc thu hồi, người đã nhận tiền, không có tiền trả.

Công an tỉnh trả lời:

- Về việc xác định hộ liền kề, liền cư: Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND quy định "Tổ nhân dân tự quản ở ấp thuộc xã có từ 30 đến 100 hộ liền cư; ở khu phố thuộc phường, thị trấn có từ 50 đến 150 hộ liền cư".

+ Hộ liền cư: Là những hộ gia đình có hộ khẩu thường trú; là những hộ gia đình có đăng ký tạm trú, sinh sống thường xuyên, ổn định, lâu dài và có nhà riêng hoặc chỗ ở hợp pháp (trừ trường hợp thuê, mượn, ở nhờ, ở trọ).

+ Trường hợp số hộ trong tổ có nhiều hơn quy định thì có thể bố trí thêm 01 tổ phó; Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND quy định " Mỗi Tổ nhân dân tự quản có Tổ trưởng, 01 Tổ phó, các hộ gia đình là thành viên. Tùy vào tình hình thực tế tại địa phương, Tổ có trên 100 hộ liền cư ở ấp hoặc trên 150 hộ liền cư ở khu phố thì bố trí thêm 01 Tổ phó".

- Về nội dung họp dân hàng quý sẽ do ai hướng dẫn: Căn cứ Khoản 1, Điều 5, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND quy định "Tổ nhân dân tự quản chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã và hướng dẫn hoạt động của Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Công an cấp xã) và chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Ban Điều hành khu phố, ấp". Như vậy, nội dung họp định kỳ hàng quý hoặc họp đột xuất của Tổ nhân dân tự quản do Công an xã, phường, thị trấn (gọi chung là Công an cấp xã) phối hợp với Ban điều hành khu phố, ấp hướng dẫn Tổ nhân dân tự quản.

- Việc tổ chức họp dân: thực hiện theo Điều 6, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND quy định:

" 1. Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản thường xuyên trao đổi công việc của Tổ, định kỳ mỗi quý tổ chức họp Tổ một lần hoặc họp đột xuất trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan cấp trên. Hàng tháng tổng hợp tình hình hoạt động của Tổ báo cáo Ban điều hành khu phố, ấp.

2. Tổ trưởng phải chuẩn bị báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Tổ; phổ biến các văn bản, chỉ đạo của cấp trên, thông báo tình hình an ninh trật tự và hoạt động của Tổ; lắng nghe, ghi nhận những ý kiến của cán bộ và nhân dân trong Tổ về tình hình an ninh, trật tự, kết quả thực hiện các phong trào để phản ánh cho Ban điều hành khu phố, ấp, cảnh sát khu vực và công an viên phụ trách ấp".

- Về thẩm quyền công nhận Tổ nhân dân tự quản: Căn cứ Khoản 4, Điều 10, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND quy định: "Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm chỉ đạo việc thành lập, quản lý, tổ chức hoạt động của Tổ nhân dân tự quản theo Quy định này", do đó UBND cấp huyện là cấp chỉ đạo, lãnh đạo UBND cấp xã thực hiện. Căn cứ Khoản 5, Điều 10, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND quy định:"Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy định này, chỉ đạo, quản lý, tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản theo thẩm quyền; thực hiện chế độ, chính sách, tổ chức tập huấn và đảm bảo kinh phí cho Tổ nhân dân tự quản hoạt động; tạo mọi điều kiện để Tổ nhân nhân tự quản hoàn thành nhiệm vụ". Như vậy trên cơ sở kế thừa số Tổ nhân dân tự quản hiện có, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận việc thành lập Tổ nhân dân tự quản.

- Về việc thực hiện chế độ hỗ trợ cho Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản: Chính sách hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thực hiện theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật hiện hành (Tổ trưởng: 0,20 x mức lương cơ sở/người/tháng; Tổ phó: 0,15 x mức lương cơ sở/người/tháng).

16. Cử tri khu phố 6, phường Phú Hòa: đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương bàn giao khu tập thể của cán bộ, nhân viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương về cho UBND thành phố Thủ Dầu Một quản lý.

Sở Xây dựng trả lời:

Đối với khu tập thể của cán bộ, nhân viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các văn bản:  

- Quyết định số 1481/QĐ-UB ngày 15/5/1997 phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng Đài phát Thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương.

- Quyết định số 2408/QĐ-UB ngày 03/9/1998 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án phân lô cấp đất cho CB-CNV xây dựng nhà ở khu vực Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương.

- Văn bản số 3327/UBSX ngày 16/11/1999 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh qui hoạch đất tại Đài phát thanh và truyền hình Bình Dương.

- Quyết định 155/QĐ-CT ngày 17/01/2000 về việc điều chỉnh Quy hoạch Tổng thể mặt bằng và phê duyệt Quy hoạch chia lô Khu nhà ở CB-CNV Đài Phát thành & Truyền hình Bình Dương Phường Phú Hòa – thị xã Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương.

Theo đó, khu tập thể nhà ở này do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt phương án phân lô cấp đất cho CB-CNV xây dựng nhà ở khu vực Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương. Do vậy, để bàn giao hạ tầng … của khu tập thể này cho UBND thành phố Thủ Dầu Một quản lý do chủ đầu tư thực hiện, thủ tục bàn giao và thẩm quyền tiếp nhận được quy định.

17. (1) Cử tri Thái Việt Thủy, khu phố 8, phường Phú Lợi: phản ánh không đồng ý với nội dung trả lời, cụ thể: Sở Thông tin Truyền thông tỉnh chưa có động thái gì để khắc phục việc treo quá nhiều dây của các nhà mạng trên trụ diện, vừa mất an toàn, vừa mất thẩm mỹ, cảnh quan đô thi, nhưng lại nói là đã tiếp thu ý kiến của nhân dân và đã hoàn thành việc khắc phục vào ngày 18/7/2020 (trả lời chưa đúng), không tôn trọng nhân dân, đã nhiều lần tỉnh trả lời theo kiểu này và bị phản ứng rất gây gắt, nhưng không thay đổi cách tiếp nhận thông tin để xử lý đúng bản chất vấn đề. Đề nghị UBND tỉnh phải kiểm tra thực tế, đối chiếu với nội dung văn bản mà đơn vị nhận được trước khi trả lời cho cử tri.

 (2) Cử tri Thái Lệ Thanh, khu phố 8, phường Phú Lợi: Phản ánh Sở Thông tin - Truyền thông trả lời gây bức xúc cho người dân, nhiều năm nay các nhà mạng để xảy ra tình trạng cháy nổ, dứt dây, đường dây hư hỏng khi thay mới không thu gom dây cũ, xả xuống đường trước nhà người dân, không chỉ gây mất an toàn giao thông, mà còn nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, người dân phản ánh nhiều lần, nhưng Sở chưa làm hết chức năng, trách nhiệm quản lý nhà nước với người dân, chỉ làm động thái như người giao liên, phát công văn gửi các nhà mạng, không kiểm tra các nhà mạng có làm hay chưa đã trả lời dân. Đề nghị xem xét trách nhiệm quản lý Nhà nước của Sở Thông tin - Truyền thông. Kiến nghị UBND các cấp kiểm tra thực tế quy trách nhiệm và thời gian phải khắc phục cụ thể cho các nhà mạng, nơi nào đủ điều kiện tiến hành ngầm hóa các đường dây mạng, không chỉ buộc túm lại treo tạm bợ trên cao mà phải tháo gỡ dây không sử dụng, hư hỏng và các cuộn dây dư thừa được treo ở các trụ cột.

Sở Thông tin và Truyền thông trả lời:

Cử tri Thái Lệ Thanh và cử tri Thái Việt Thủy, khu phố 8, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, có phản ánh ánh tình trạng cáp viễn thông treo, mắc chằng chịt, không gọn, mất mỹ quan, gây chập, cháy, mất an toàn, cáp không sử sụng (sau khi thi công, xử lý sự cố) không được thu dọn, vứt bừa bãi… Cử tri đã có phản ánh việc trên, nhưng Sở Thông tin và Truyền thông chỉ chuyển văn bản cho các nhà mạng để xử lý mà chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ của mình về kiểm tra, giám sát việc xử lý của các nhà mạng nhưng lại trả lời với cử tri là đã xử lý hoàn thành. Việc này, Sở Thông tin và Truyền thông giải trình như sau:

- Ngày 04/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông có nhận được văn bản số 379/UBND –TH của UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc phân công giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 13 – HĐND thành phố. Theo đó, cử tri Thái Lệ Thanh phản ánh dây điện, cáp viễn thông thấp, thường xuyên bị đứt, nhưng không dọn dẹp mà gom lại để ở gốc cây, gây mất mỹ quan đô thị, đề nghị đơn vị quản lý cho dọn dẹp. Sở ghi nhận phản ánh của cử tri Thái Lệ Thanh là đúng với hiện trạng mạng cáp viễn thông đang tồn tại và Sở cũng thường xuyên có văn bản chỉ đạo nhắc nhở các doanh nghiệp viễn thông quán triệt đến đội ngũ công nhân thi công dây máy phải thực hiện việc treo cáp đúng quy định và thu dọn cáp không sử dụng sau khi xử lý sự cố. Tuy nhiên, ý thức của một số công nhân dây máy chưa cao nên tình trạng trên vẫn còn. Do địa bàn rộng và phản ánh của cử tri Thái Lệ Thanh chưa được bộ phận tổng hợp ghi nhận vị trí cụ thể, nên Sở đã chủ động trao đổi (qua điện thoại) với Văn phòng UBND thành phố và phó Chủ tịch UBND phường Phú Lợi để thống nhất yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông cho rà soát, kiểm tra và xử lý theo phản ánh của cử tri Thái Lệ Thanh tại tuyến đường Bùi Văn Bình, đường 1 tháng 12 và đường Phú Lợi (đoạn từ ngã tư Phú Lợi – Lê Hồng Phong đến ngã tư Phú Lợi – Mỹ Phước Tân Vạn) nhằm tạm thời giải quyết trước các bức xúc của cử tri. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông cũng có đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc (phòng Quản lý đô thị, phòng Văn hóa Thông tin, Đội trật tư đô thị,…) và UBND các phường tăng cường thanh tra, kiểm tra và tham mưu cho UBND thành phố xử lý các hành vi treo cáp viễn thông không đúng quy định theo khoản 2 Điều 56 của Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

- Ngày 03/7/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục nhận được phản ánh của cử tri Thái Lệ Thanh, khu phố 8, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một cho rằng "trả lời của Sở Thông tin và Truyền thông tại cuộc họp trước là chưa thỏa đáng, chưa đúng thực tế, hiện dây điện, cáp viễn thông vẫn còn để không gọn gàng, khi thi công đơn vị không cắt bỏ các dây thừa, dây cũ, để lòng thòng trước nhà dân gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị (tại đầu hẻm 70, khu phố 8, phường Phú Lợi)". Với phản ánh lần này có địa chỉ rõ hơn, Sở đã khảo sát và yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông treo cao các sợi cáp, cắt bỏ các đoạn cáp thừa, lòng thòng tại đầu hẻm 70 đường Bùi Văn Bình, khu phố 8, phường Phú Lợi.

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh (cũng như cả nước) có nhiều doanh nghiệp viễn thông đang triển khai hạ tầng và cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp. Thời gian qua, các doanh nghiệp cũng đã tích cực đầu tư hạ tầng, mở rộng vùng phục vụ để đảm bảo khả năng đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn với chất lượng ngày càng cao và giá thành ngày càng hợp lý hơn. Trong quá trình đầu tư phát triển nhanh hạ tầng để đáp ứng nhu cầu của người dùng, các doanh nghiệp viễn thông chưa có điều kiện đầu tư hạ tầng ngầm; đồng thời không được trồng thêm cột treo cáp viễn thông riêng trên các tuyến đường đã có cột treo cáp dùng chung, nên phải dùng chung cột treo cáp với ngành điện (theo chủ trương của Chính phủ về dùng chung hạ tầng) để treo cáp viễn thông. Vì vậy, hạ tầng cáp viễn thông chưa được mỹ quan, an toàn như mong muốn của người dân. Việc chỉnh trang, bó gọn, hạ ngầm cáp viễn thông cũng phải cần phối hợp nhiều ngành, doanh nghiệp, nên cần phải có thời gian, kế hoạch và kinh phí rất lớn. Chính vì thế, việc xử lý sự cố cáp viễn thông theo phản ánh của cử tri chỉ có thể làm gọn lại để đảm bảo an toàn là chính, còn việc phải xử lý triệt để, đảm bảo mỹ quan thì cần phải có thời gian.

- Sở cung cấp thông tin một số kết quả đạt được trong công tác chỉnh trang, thu hồi và hạ ngầm cáp viễn thông trong thời gian qua:

+ Từ 2013 đến 2016, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông treo trên cột điện lực, đã phối hợp với Công ty Điện lực Bình Dương (đơn vị cho các doanh nghiệp viễn thông thuê trụ điện để treo cáp viễn thông) và các doanh nghiệp viễn thông tiến hành chỉnh trang, bó gọn hơn 200 km cáp.

+ Năm 2017, Công ty Điện lực Bình Dương không tiếp tục chi kinh phí để thực hiện việc bó gọn cáp viễn thông treo. Vì vậy, Sở đã xây dựng Kế hoạch hạ ngầm các tuyến cáp viễn thông giai đoạn 2017-2020 trình UBND tỉnh ban hành (Quyết định 2667/QĐ-UBND). Trong Kế hoạch này, sẽ ưu tiên triển khai hạ ngầm các tuyến cáp viễn thông tại các tuyến đường trọng điểm và đồng bộ với các dự án chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng giao thông của địa phương để không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Qua 2 năm triển khai Kế hoạch, các doanh nghiệp viễn thông đã và đang đầu tư hạ tầng ngầm gần 50 tuyến đường (tổng chiều dài hơn 80 km) trên địa bàn toàn tỉnh, riêng tại thành phố Thủ Dầu Một, Viễn thông Bình Dương đã đầu tư xong hạ tầng ngầm trên 27 tuyến đường và sẽ phối hợp với các doanh nghiệp khác tiến hành hạ ngầm cáp viễn thông trên các tuyến đường này trong thời gian tới.

- Hiện nay, Sở cũng đang tiếp tục xây dựng Kế hoạch hạ ngầm cáp viễn thông cho giai đoạn 2021 – 2025 và dự kiến trình UBND tỉnh xem xét, quyết định vào cuối năm 2020.

- Nhằm kịp thời xử lý sự cố cáp viễn thông và giải quyết những bức xúc của người dân đối với những vị trí cụ thể mà cáp viễn thông treo chằng chịt, không an toàn, mất mỹ quan, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Hệ thống đường dây nóng 1022 Bình Dương để tiếp nhận thông tin sự cố, phản ánh hiện trường bất cập của các tuyến cáp viễn thông do người dân cung cấp và chuyển ngay thông tin đến các doanh nghiệp viễn thông để có phương án xử lý kịp thời. Vì vậy, Sở Thông tin và Tuyền thông đề nghị quý cử tri khi phát hiện sự cố hoặc thấy tình trạng bất cập về cáp viễn thông làm mất mỹ quan, thiếu an toàn thì vui lòng gọi vào số điện thoại 1022 (điện thoại bàn) hoặc 0274-1022 (điện thoại di động) hoặc sử dụng ứng dụng 1022-Bình Dương trên điện thoại thông minh để phản ánh và cung cấp vị trí chính xác sự cố cáp, các doanh nghiệp viễn thông sẽ tiếp nhận thông tin và tiến hành xử lý. Sở sẽ tăng cường giám sát công tác xử lý sự cố cáp viễn thông của các doanh nghiệp và yêu cầu nhân viên đường dây nóng gọi lại để khảo sát sự hài lòng của người cung cấp thông tin, phản ánh sự cố.

- Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường phối hợp, hướng dẫn các địa phương thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp viễn thông treo cáp không đúng quy định theo thẩm quyền.

18. Cử tri Phùng Quang Vấn khu phố 2, phường Phú Lợi: đề nghị Sở Thông tin Truyền thông cho biết trách nhiệm quản lý, giám sát của Sở Thông tin Truyền thông đối với các doanh nghiệp viễn thông đang hoạt động trên địa bàn.

Sở Thông tin và Truyền thông trả lời:

Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phòng Văn hóa và Thông tin thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương. Theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với lĩnh vực viễn thông, gồm:

- Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai công tác bảo đảm an toàn và an ninh thông tin trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng trong lĩnh vực viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì việc thanh tra, kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của doanh nghiệp, đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và người sử dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn hoàn thiện các thủ tục xây dựng cơ bản để xây dựng các công trình viễn thông theo giấy phép đã được cấp, phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương và theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia một số công đoạn trong quá trình cấp phép, giải quyết tranh chấp về kết nối và sử dụng chung cơ sở hạ tầng.

- Chỉ đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin việc thanh tra, kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của đại lý và người sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 Với những nhiệm vụ, quyền hạn trên, trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tăng cường đầu tư, nâng cấp hạ tầng, mở rộng vùng phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng mọi nhu cầu về sử dụng dịch vụ viễn thông của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tham mưu UBND tỉnh lập, thẩm định, phê duyệt các Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của tỉnh, của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh và các kế hoạch chỉnh trang, hạ ngầm cáp viễn thông đồng bộ với công tác nâng cấp hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị của địa phương; phối hợp với các đơn vị có chức năng quản lý nhà nước về xây dựng và các địa phương thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng, giấy phép thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông; ngoài ra, sở cũng thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc triển khai hạ tầng và cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp đúng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định khác của pháp luật,…

Tuy nhiên, do dân cư phát triển "nóng", các khu dân cư hiện hữu (cũ, tự phát), ngõ hẻm chưa được đầu tư hạ tầng giao thông, vỉa hè hoặc vỉa hè nhỏ nhưng lại tập trung đông dân cư, nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông lớn, đặc biệt ý thức của một số nhân viên dây máy kém nên hạ tầng cáp chưa được mỹ quan, an toàn như mong muốn. Việc này Sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh và phối hợp với các địa phương áp dụng nhiều biện pháp để từng bước chấn chỉnh, trong đó có việc tổ chức đường dây nóng 1022 để tiếp nhận thông tin phản ánh, xử lý kịp thời các sự cố, tình trạng bất cập của hạ tầng cáp viễn thông và biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.

19. Cử tri Lê Thị Tuyết khu phố 5, phường Hiệp Thành: Phản ánh hẻm 242 hiện nay chưa có hệ thống thoát nước thải, đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết, Công ty Cổ phần nước môi trường Bình Dương sớm khắc phục.

Sở Xây dựng trả lời:

Hiện nay, Dự án cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương đã thi công xong các lưu vực trong thiết kế được duyệt. Hẻm 242 có chiều dài khoảng 300m nằm trên trục đường Nguyễn Đức Thuận, trong đó, có khoảng 100m dốc ngược về phía sau không đủ cao độ để nước thải được thu gom tự chảy về đường Nguyễn Đức Thuận. Để đồng bộ thu gom cho toàn lưu vực này và hẻm 242, Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh sẽ đề xuất UBND tỉnh bố trí vốn xây dựng trong dự án tiếp theo (giai đoạn 2021-2025).

[1] Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 1209/QĐ-SYT ngày 31/12/2019 phê duyệt Gói thầu số 2: Mua thuốc theo tên Biệt dược. Sau đó, Sở Y tế tiếp tục ban hành Quyết định số 163/QĐ-SYT ngày 14/02/2020 phê duyệt Gói thầu số 1: Mua thuốc theo tên Generic (đợt 1) và Quyết định số 309/QĐ-SYT ngày 03/04/2020 phê duyệt Gói thầu số 1: Mua thuốc theo tên Generic (đợt 2).

[2] Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19. Đề nghị đại biểu tham khảo thêm để trả lời cử tri (khi cần).

* Thành phố Thuận An:

1. Cử tri phường Bình Hòa*: Tiếp tục kiến nghị ngành chức năng nghiên cứu bố trí phân luồng giao thông hợp lý tại Trạm thu phí mũi tàu Phú Long để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 (trong đó, có sắp xếp trạm thu phí tại giao lộ mũi tàu Phú Long) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2020, theo đó, giao lộ mũi tàu Phú Long sẽ được cải tạo và sắp xếp lại các trạm thu phí tại giao lộ này theo hướng thông thoáng hơn, dự kiến triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2021.

2. (1) Cử tri phường An Phú: Tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn đã được các ngành của tỉnh trả lời chưa đúng vì hiện trạng mặt đường còn rất nhiều hố trâu chưa được sửa chữa, rất nhiều vụ tai nạn xảy ra trong thời gian qua, Công ty Becamex trước khi tiến hành thi công phải dự tính tải trọng để không gây xuống cấp, sụp lún như hiện nay. Thực tế cho thấy đường Mỹ Phước - Tân Vạn do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH Một Thành viên (Becamex IDC) thi công rất kém chất lượng, không được bảo trì thường xuyên, gây lãng phí ngân sách của nhà nước, đề nghị các ngành chức năng làm rõ.

 (2) Cử tri phường Bình Chuẩn: Tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn hiện có rất nhiều đoạn xuống cấp, hư hỏng nặng, tạo thành những sóng, ổ voi rất nguy hiểm, dễ gây tai nạn giao thông cho người đi đường. Đề nghị các ngành chức năng quan tâm khắc phục, sửa chữa ngay.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn là trục giao thông  vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp đến các đầu mối giao thông quốc gia, các cảng và ngược lại. Từ khi đưa vào khai thác đến nay, lưu lượng giao thông (nhất là các phương tiện container, tải nặng)  gia tăng về số lượng và tải trọng, nên làn đường dành cho xe tải tại các giao lộ có hiện tượng hằn lún vệt bánh xe (hiện tượng này do lưu lượng và tải trọng lớn gây ra. Hiện tượng hằn lún vệt bánh xe đã xảy ra nhiều trên các Quốc lộ trên địa bàn cả nước). Thời gian qua, Tổng Công ty Becamex IDC cũng rất nổ lực trong công tác duy tu, bảo trì tuyến đường này. Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đã và đang rà soát hằn lún vệt bánh xe phát sinh để thi công sửa chữa kịp thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

3. Cử tri phường An Phú*: Tuyến đường sắt Sài Gòn - Lộc Ninh được quy hoạch đã nhiều năm nhưng chưa được thực hiện, ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của người dân do bị vướng quy hoạch, đề nghị nên bỏ quy hoạch, hoặc sớm triển khai thực hiện dự án để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Ngày 26/12/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã có Công văn số 385/ĐĐBQH-VP chuyển kiến nghị của cử tri về triển khai đầu tư đường sắt Dĩ An – Lộc Ninh đến Bộ GTVT; ngày 10/2/2020, Bộ GTVT có Công văn số 1022/BGTVT-ĐTCT về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới sau kỳ họp thứ 8- Quốc hội khóa XIV, cụ thể: "Bộ GTVT đã phê duyệt và công bố quy hoạch chi tiết đường sắt khu đầu mối thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định 1556/QĐ-BGTVT ngày 06/6/2013, trong đó, có tuyến đường sắt Sài Gòn (Dĩ An)- Lộc Ninh; đồng thời tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch phát triến GTVT đường sắt  Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tuyến đường sắt Sài Gòn (Dĩ An) - Lộc Ninh tiếp tục được dự kiến đầu tư trong giai đoạn sau năm 2020. Vì vậy, thời gian vừa qua, Bộ GTVT chưa  tổ chức công tác chuẩn bị đầu tư dự án. Trong thời gian tới, trường hợp có điều kiện về vốn hoặc có nhà đầu tư quan tâm đề xuất, Bộ GTVT sẽ phối hợp với các Bộ ngành, địa phương để xây dựng phương án và báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật."

4. Cử tri xã An Sơn: Đề nghị ngành chức năng lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở cầu Bà Hên thuộc thành phố Thủ Dầu Một.

UBND thành phố Thủ Dầu Một trả lời: Cầu Bà Hên nằm trên đường Cách Mạng tháng Tám, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một. Đoạn gần cầu Bà Hên là giao lộ Cách Mạng Tháng Tám – Thích Quảng Đức hiện tại đã được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và hoạt động ổn định.

5. Cử tri phường Bình Hòa: Kiến nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng cầu vượt tại ngã tư 550 thuộc tuyến đường ĐT743 để chống ùn tắc giao thông tại khu vực này; đồng thời lắp đặt biển báo hạn chế các phương tiện giao thông vào giờ cao điểm trên tuyến đường Tỉnh lộ 43 (đoạn từ khu phố Đồng An 1 đến khu phố Bình Đáng) để tránh ùn tắc giao thông.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

- Về xây dựng cầu vượt tại ngã tư 550: cầu vượt giao lộ ngã tư 550 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù đến giao lộ cầu vượt Sóng Thần đã có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. Để triển khai thi công cây dựng cầu vượt tại giao lộ này, cần phải có mặt bằng được đền bù, giải tỏa thi công trước phần đường mở rộng hai bên, sau đó mới rào chắn phạm vi mặt đường hiện hữu để thi công xây dựng cầu vượt.

Qua kiểm tra, tại giao lộ ngã tư 550 hiện còn một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, nên chưa triển khai thi công phần nền đường mở rộng để phân luồng giao thông, nên công tác thi công cầu vượt vẫn chưa thực hiện. 

- Về đặt biển báo hạn chế các phương tiện giao thông vào giờ cao điểm trên tuyến đường Tỉnh lộ 43 (đoạn từ khu phố Đồng An 1 đến khu phố Bình Đáng): Tuyến đường tỉnh lộ 43 đoạn từ khu phố Đồng An 1 đến khu phố Bình Đáng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Thuận An.

UBND tỉnh đã chỉ đạo và Sở GTVT đã chuyển kiến nghị của cử tri đến UBND thành phố Thuận An được xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện nay, UBND thành phố Thuận An đã và đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan đơn vị hữu quan phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách về đền bù giải phóng mặt bằng, đồng thời, tích cực tuyên truyền vận động hộ dân liên quan sớm thống nhất, bàn giao mặt bằng cho thi công.

6. Cử tri phường An Phú phản ánh: Kiến nghị xem xét lắp đèn tín hiệu tại giao lộ vào công ty TNHH Giày Thông Dụng thuộc khu phố 3, vào giờ cao điểm lượng xe lưu thông rất lớn không đảm bảo an toàn giao thông, đề nghị khi nâng cấp, mở rộng đường ĐT743 cần nghiên cứu đảm bảo việc lưu thông khu vực này.

Sở Giao thông vận tải trả lời: Sở GTVT ghi nhận, phối hợp với địa phương, đơn vị hữu quan và Tổng Công ty Becamex.IDC xem xét để có phương án giải quyết kiến nghị của cử tri vào cuối năm 2020.

7. Cử tri phường Bình Chuẩn: Hiện nay trên tuyến đường ĐT743 có rất nhiều các bể lắng dưới hố gas bị hư hỏng, cát lắp đầy. Đề nghị các ngành chức năng quan tâm kiểm tra thường xuyên để kịp thời sửa chữa. Bên cạnh đó,  phản ánh tiến độ thi công đường ĐT743 còn chậm, mặt bằng thi công ngổn ngang, hệ thống chiếu sáng ngưng. 8. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương kiến nghị đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các biện pháp an toàn trong thi công để đảm bảo theo tiến độ và an toàn cho người dân.

Sở Giao thông vận tải trả lời: Sở GTVT đã chuyển kiến nghị của cử tri đến Tổng Công ty Becamex IDC rà soát, khắc phục.

8. Cử tri phường Bình Chuẩn: Ngã tư miếu ông Cù thường xuyên ùn tắc giao thông do lượng xe từ đường ĐT743 đi thẳng qua ĐT747B rất nhiều và ngược lại còn lượng xe từ đường ĐT743 đi thẳng qua đường ĐT747A ít. Đề nghị điều chỉnh thời gian tín hiệu đèn giao thông để xe từ đường ĐT743 đi thẳng qua đường ĐT747B được nhiều hơn tránh ùn tắc giao thông.

Sở Giao thông vận tải trả lời: Đã đề nghị Tổng Công ty Becamex.IDC rà soát, điều chỉnh.

9. Cử tri phường Vĩnh Phú: Kiến nghị ngành chức năng tăng cường, có kế hoạch định kỳ thực hiện công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại cổng chào Bình Dương (xe khách các tỉnh đậu đỗ lên xuống khách và hàng hóa,…)

Công an tỉnh trả lời:

Hàng tuần, phòng Cảnh sát giao thông đều xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 13 khu vực đoạn cổng chào Bình Dương đến ngã 4 Hòa Lân, bố trí 02 tổ, chia làm 04 ca tổ chức. Qua đó đã xử lý nhiều trường hợp xe khách thường xuyên dừng, đỗ, đón trả khách tại cổng chào Bình Dương (từ đầu năm 2020 cho đến nay đã lập biên bản: 112 trường hợp, trong đó: Dừng, đỗ 109 trường hợp; Đón, trả khách 03 trường hợp). Mặt khác, Công an thành phố Thuận An đã xây dựng kế hoạch số 41/KH-CATP-CSGT,TT ngày 18/4/2020 về phòng, chống, xử lý thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe thành đoàn, đua xe, cổ vũ trái phép trên địa bàn, trong đó, có tuyến Đại lộ Bình Dương đoạn từ khu vực Cổng chào Bình Dương đến ngã tư cầu Ông Bố. Kết quả, kịp thời phát hiện và ngăn chặn 03 vụ với khoảng 160 thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy thành đoàn, chạy quá tốc độ trên tuyến Đại lộ Bình Dương (khu vực cổng chào Bình Dương), lập biên bản 12 trường hợp, tạm giữ 12 phương tiện. Đã lắp đặt camera an ninh tại khu vực cổng chào Bình Dương để khi phát hiện có tình huống liên quan đễn an ninh trật tự thì tổ chức kiểm tra, xử lý. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự đều có kế hoạch tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến đường do thành phố Thuận An quản lý, phối hợp Công an phường Vĩnh Phú trong công tác tuần tra xử lý về trật tự đô thị tại khu vực cổng chào Bình Dương, các hành vi vi phạm của các loại phương tiện ô tô tải đi vào đường cấm trên địa bàn phường, kết quả 9 tháng đầu năm 2020 đã phát hiện xử lý 420 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực trật tự đô thị. Hiện nay, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại khu vực cổng chào Bình Dương có chuyển biến so với thời gian trước.

10. Cử tri phường Vĩnh Phú: đề nghị xem xét lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ giữa đường Vĩnh Phú 37 và Đại lộ Bình Dương để đảm bảo an toàn cho người dân và học sinh khi qua đường.

Sở Giao thông vận tải trả lời: UBND tỉnh đã chỉ đạo, Sở GTVT sẽ phối hợp với chủ đầu tư và các ngành chức năng khảo sát để có phương án thực hiện phù hợp.

11. Cử tri phường Bình Hòa: Đề nghị tỉnh khi mở rộng một bên tuyến đường Đại lộ Bình Dương cần xem xét không dịch chuyển con lươn, điều chỉnh tiêm đường để tránh mở rộng lộ giới xây dựng, ảnh hưởng đến quyền lợi đất đai của các hộ dân thuộc bên được mở rộng.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 03/4/2019; theo đó, dự án cải tạo mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Vĩnh Phú đến điểm giao lộ đường Lê Hồng Phong được mở rộng về bên phải thêm 02 làn xe. Hiện dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2019.

Việc thi công dãy phân cách giữa (con lươn) sẽ được thực hiện theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

12. Cử tri phường Bình Hòa*: Đề nghị cấp thẩm quyền xem xét đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng dọc theo đường kênh Ba Bò. Do vấn đề này cử tri đã phản ánh và được trả lời cử tri trong các đợt tiếp xúc trước sẽ được lắp đặt vào giữa năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

UBND thành phố Thuận An trả lời:

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND phường Bình Hòa và đơn vị thiết kế đã thiết kế hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng dọc đường ven kênh Ba Bò. Quy mô công suất chủ yếu như sau: chiều dài tuyến 2.898m, sử dụng 03 trạm điều khiển, hệ thống được bố trí đi âm dưới đất toàn tuyến, gồm 62 trụ STK, 62 cần đèn đơn, 62 bộ đèn chiếu sáng sử dụng công nghệ led có công suất 120 w/bộ đèn với tổng kinh phí thực hiện khoảng 3,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay do vướng nguồn vốn nên chưa thực hiện được, UBND thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch nghiên cứu, bố trí nguồn vốn để thực hiện.

13. Cử tri phường An Phú: Phản ánh trước đây khi bố trí tái định cư cho dân tại khu phố 3, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH Một Thành viên (Becamex IDC) cam kết thực hiện các công trình công cộng như công viên, trường học, và các tiện ích khác, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện và hiện tại cũng không còn quỹ đất để người dân hưởng thụ, nhất là cây xanh và trường học. Đồng thời đề nghị Tổng công ty Becamex IDC khi thực hiện dự án cần quan tâm đến chất lượng công trình hơn.

UBND thành phố Thuận An trả lời:

UBND thành phố Thuận An đã đề nghị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri phường An Phú và trả lời bằng văn bản gửi về UBND thành phố Thuận An. Sau khi có văn bản trả lời của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP, UBND thành phố sẽ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

14. Cử tri phường Lái Thiêu: Đề nghị tỉnh quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng nghĩa trang phục vụ cho người có công với cách mạng khi qua đời.

Sở Xây dựng trả lời:

Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi người có công được thực hiện theo quy định về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do Quốc hội ban hành.

Đồ án Quy hoạch tổng thể địa điểm các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Sở Xây dựng tổ chức lập có đối tượng quy hoạch là nghĩa trang đô thị, không bao gồm nghĩa trang liệt sỹ (trong đó có người có công với cách mạng). Theo đó, chưa có quy hoạch khu an táng riêng cho người có công với cách mạng khi qua đời.

16. Cử tri Phường Bình Chuẩn: Phản ánh Công ty sơn Hoa Việt tổ 29 trong quá trình sản xuất phát sinh mùi hôi ảnh hưởng sức khỏe của người dân. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và có phương án di dời công ty này vì thường xuyên có phát sinh mùi hôi do hóa chất và nằm cạnh khu dân cư không an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: Qua rà soát hồ sơ, Công ty Sơn Hoa Việt chưa lập hồ sơ về môi trường theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của Công ty trong năm 2020, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

17. Cử tri Phường Bình Chuẩn*: Qua nhiều lần kiến nghị thì việc giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trong khu dân cư thương mại Bình Chuẩn (gọi là Khu dân cư Trung Quý) vẫn chưa được giải quyết. Đồng thời các công trình hạng mục trong dự án như đường cống nước thải, công viên cây xanh, trường học và các thiết chế văn hoá khác chưa được thực hiện nghiêm túc, hoàn chỉnh, hiện nay đoạn đường từ khu dân cư ra đường ĐT743 nước không thoát ra được nên ứ đọng nước thường xuyên. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết dứt điểm.

Sở Xây dựng trả lời:

Dự án Khu dân cư thương mại Bình Chuẩn, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An do Công ty TNHH Trung Quý làm chủ đầu tư. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) - Công an tỉnh Bình Dương (nay Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an tỉnh Bình Dương) đang thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đó có liên quan đến dự án Khu dân cư thương mại Bình Chuẩn, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Do đó, khi nào có kết luận của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an tỉnh Bình Dương, Phòng Quản lý đô thị sẽ tham mưu UBND thành phố Thuận An đề nghị chủ đầu tư Khu dân cư thương mại Bình Chuẩn thực hiện theo đúng quy định. Trước mắt, địa phương sẽ đề nghị Công ty TNHH Trung Quý khắc phục nạo vét hố ga và cống thoát nước tại khu vực ứ đọng nước mà cử tri phường Bình Chuẩn phản ánh đã nêu trên.

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với UBND thành phố Thuận An để đôn đốc, yêu cầu Công ty TNHH Trung Quý thực hiện trách nhiệm đầu tư hạ tầng khu nhà ở theo Quy hoạch chi tiết được duyệt.

18. Cử tri phường An Phú: Phản ánh trong đợt dịch bệnh Covid -19, Nhà nước vận động kêu gọi thực hiện giảm tiền thuê trọ, kiot cho người dân, nhưng thuế đối với nhà nước thì chưa được miễn, giảm đề nghị tỉnh nên có chính sách miễn, giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp để ổn định cuộc sống và sản xuất.

Cục Thuế tỉnh trả lời:

Nhằm kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, kinh doanh gặp khó khăn trong việc sản xuất, kinh doanh do tác động của dịch bệnh Covid – 19, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp hỗ trợ như:

Ngày 08/4/2020, Chính phủ có Nghị định số 41/2020/NĐ-CP quy định về việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất;

Ngày 09/4/2020, Chính phủ có Nghị quyết số 42/NQ-CP quy định về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19;

Ngày 29/5/2020, Chính phủ có Nghị quyết số 84/NQ-CP quy định về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19;

Ngày 02/6/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 quy định về mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân;

Ngày 19/6/2020, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP quy định về giảm thuế nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác;

Ngày 28/6/2020, Chính phủ có Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020;

Ngày 10/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84 ngày 29/5/2020 của Chính phủ;

Ngày 15/9/2020, Chính phủ có Nghị định số 109/2020/NĐ-CP quy định về gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Đề nghị các cử tri căn cứ các quy định, các văn bản về miễn, giảm, gia hạn của Quốc hội, Chính phủ nêu trên đối với các điều kiện thực tế mà cử tri hoặc doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đáp ứng để áp dụng phù hợp.

19. Cử tri xã An Sơn: Phản ánh tình hình tinh giản biên chế theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP, hiện nay tỉnh có thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Ngành địa chính và TBXH áp lực rất nhiều. Theo như phản ánh hiện nay ngành Thương binh - Xã hội có một cán bộ phụ trách cộng tác viên, nhưng lương chỉ có 1.0. Đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ thêm cho cán bộ cộng tác viên ngành Thương binh - Xã hội.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội trả lời:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 về việc bố trí đội ngũ cộng tác viên và chế độ phụ cấp cho cộng tác viên công tác xã hội; Kế hoạch số 4480/KH-UBND ngày 19/12/2014 về việc tuyển chọn, bố trí, sử dụng và đào tạo cộng tác viên công tác xã hội tại xã, phường, thị trấn.

Như vậy, theo quy định hiện hành "Cộng tác viên công tác xã hội cấp xã làm việc theo chế độ hợp đồng cộng tác viên công tác xã hội (do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã tuyển chọn theo quy định tiêu chuẩn và ký hợp đồng cộng tác viên), được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định". Cụ thể: Tương đương với mức lương cơ sở tối thiểu hiện tại là 1.490.000 đồng/tháng (theo Nghị định số 38/2019NĐ-CP ngày 09/5/2019).

Thời gian qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã có quan tâm và kiến nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nâng mức phụ cấp cho đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội cấp xã lên 2.0 bằng mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa có ý kiến từ Trung ương. Do đó, tỉnh và địa phương vẫn sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ.

20. Cử tri xã An Sơn: kiến nghị Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh tăng cường quản lý đối với cán bộ Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh về đạo đức nghề nghiệp. Qua thực hiện công tác giám sát của Ban kinh tế xã hội HĐND xã An Sơn phát hiện 02 trẻ em ở trung tâm bảo trợ xã hội Tỉnh (trụ sở tại phường An Thạnh, Thuận An) đang theo học tại trường Mầm Non Hoa Mai 3 của xã An Sơn có dấu hiệu bị cán bộ trung tâm bạo hành (đã có biên bản làm việc của công an phường An Thạnh).

Sở Lao động Thương binh và Xã hội trả lời:

Vụ việc theo như phản ảnh của cử tri xã An Sơn xảy ra vào đầu tháng 7 năm 2020. Do trong giờ cơm có một số cháu nghịch phá, đánh bạn; các nhân viên thực hiện nhiệm vụ chăm sóc các cháu đã nhắc nhở nhiều lần nhưng các cháu không nghe nên các nhân viên bắt 02 cháu nghịch phá nằm xuống đánh vào mông làm nổi lằn trên mông. Khi 02 cháu trên đi học mẫu giáo, các cô giáo ở Trường Mầm non Hoa Mai 3 thuộc xã An Sơn, thành phố Thuận An phát hiện và phản ánh đến UBND phường An Thạnh. UBND phường đã chỉ đạo cho Công an phường mời các nhân viên của Trung tâm đến làm việc; tại buổi làm việc, các nhân viên đã nhận hành vi sai trái của mình và nhận lỗi, rút kinh nghiệm và hứa không tái phạm.

Về phía Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm và yêu cầu Trung tâm cần chấn chỉnh đối với công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng tại Trung tâm; kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với các nhân viên đã có hành vi bạo hành; nghiêm cấm để xảy ra tình trạng bạo hành tại Trung tâm trong thời gian tới.

Về phía Trung tâm cũng đã họp kiểm điểm trong Chi bộ, khiển trách thông báo toàn đơn vị và hạ bậc xếp loại khen thưởng 06 tháng đối với các nhân viên có hành vi đánh các cháu trên.

21. Cử tri Lương Thị Tánh, tổ 10 khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn: kiến nghị phần mộ của liệt sĩ Đỗ Hữu Xuân, sinh năm 1940, mất ngày 10/01/1969 (quê quán: Bình Chuẩn, Thuận An) đã được quy tập từ khu mộ thuộc phường Bình Hòa về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương (vào khoảng năm 1977, 1978) nhưng qua nhiều lần chỉnh trang lại nghĩa trang thì đến nay phần mộ của liệt sĩ nêu trên đã bị thất lạc, thân nhân đến viếng nhưng không tìm được mộ. Đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương giúp đỡ gia đình sớm tìm được phần mộ của liệt sĩ để viếng thăm và nhang khói.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh kiểm tra, hiện không có mộ liệt sĩ Đỗ Hữu Xuân với thông tin nêu trên trong danh sách và mộ đang được quản lý tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Trước đây việc quy tập hài cốt liệt sĩ những năm sau chiến tranh đa phần là không có hồ sơ quy tập; việc xây dựng mộ liệt sĩ chưa được chú trọng như: vỏ mộ được xây bằng vật liệu không bền, thông tin trên bia ghi bằng tay và màu mực dễ phai; công tác lập và lưu trữ hồ sơ quy tập chưa được chú trọng; việc bàn giao và chuyển giao hồ sơ quy tập còn thiếu chặt chẽ. Do đó, cũng có xảy ra một vài trường hợp mất thông tin. Trong thời gian tới, khi có văn bản chỉ đạo của Cục Người có công, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ thực hiện việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin gửi về ngân hàng gene để tách chiếc phục vụ cho việc đối chiếu, so sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

22. Cử tri phường An Phú: phản ánh công tác nghiệm thu công trình hệ thống thu gom nước thải trên đường Bùi Thị Xuân còn chưa được chặt chẽ, Sau khi thi công chưa trả lại mặt bằng, chỉ dặm vá lại một số đoạn đã thi công. Đề nghị đội giám sát thi công cung cấp bản vẽ và thiết kế cho Ban giám sát cộng đồng xã, phường để cùng nhau giám sát được hiệu quả hơn.

Sở Xây dựng trả lời:

Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt trên tuyến đường Bùi Thị Xuân thuộc Dự án thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An - Thuận An và Tân Uyên, hiện gói thầu đã thi công xong và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 06 năm 2019, hiện nay công trình đã hết hạn bảo hành. Trước khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh đã thực hiện các bước theo quy định quản lý đầu tư xây dựng. Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh đã và tiếp tục kiểm tra và xử lý bảo trì công trình theo quy định.

23. Cử tri phường Hưng Định: đề nghị Công ty Điện lực Bình Dương tiếp tục hoàn thiện việc cấm trụ hạ thế trạm nhà thờ Búng do đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây Lắp Điện Sông Bé Electric chưa hoàn thiện việc thi công trồng trụ đường điện hạ thế vào tuyến hẻm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đối với công trình "Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp xóa hình thức câu phụ, dùng chung trên địa bàn tỉnh Bình Dương - năm 2019" thuộc địa bàn phường Hưng Định, thành phố Thuận An.

Sở Công Thương trả lời:

Trước đây năm 2019, Ban Quản lý dự án Công ty Điện lực Bình Dương và Điện lực Thuận An có phối hợp cùng với đơn vị thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, cùng với UBND phường Hưng Định xuống làm việc với các hộ dân và đơn vị quản lý cấp nước để xử lý đoạn lưới hạ thế từ trụ 6-2-3 đến trụ 6-2-6 vướng mặt bằng thi công không thể trồng trụ. Tuy nhiên, không thống nhất xử lý được do tuyến đường hẻm dự kiến thi công trồng trụ điện quá hẹp (khoảng 2,5m), 2 bên đường các hộ dân đã xây hàng rào sát đường và phía dưới đường sát hàng rào là đường ống cấp nước sạch nên không thể trồng trụ sát mép đường được, các hộ dân không đồng ý cho trồng trụ vào phía trong hàng rào, bên Công ty cấp nước thì đề nghị phải trả chi phí mới xử lý ống nước tại các vị trí trồng trụ (khoảng 2 triệu/1 vị trí). Do tiến độ công trình cần hoàn thành trong năm 2019. Vì vậy, các bên cùng thống nhất xử lý thiết kế bằng giải pháp cắt giảm khối lượng đầu tư (chỉ đầu tư 2 vị trí trụ điện đầu tuyến và cắt giảm 04 vị trí trụ hạ thế cuối tuyến, từ vị trí trụ 02 xây dựng mới đến cuối hẻm vẫn đảm bảo cấp điện cho các hộ dân) trên tuyến hẻm nêu trên. Đến nay công trình trên đã được nghiệm thu đóng điện vận hành đưa vào sử dụng.

Vì vậy, đến nay Công ty Điện lực Bình Dương không thể triển khai thi công tiếp dự án theo nội dung kiến nghị của cử tri phường Hưng Định, đề nghị các hộ dân tại khu vực tuyến hẻm này liên hệ trực tiếp với Điện lực Thuận An để được hướng dẫn di dời các đồng hồ điện về 2 vị trí trụ điện đã được đầu tư (trụ 6-2-1 và trụ 6-2-2) để giảm bán kính cấp điện và ổn định điện áp cuối nguồn.

* Thành phố Dĩ An:

1. Cử tri phường Đông Hòa*: Tiếp tục phản ảnh việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khu dân cư 710 quá chậm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Công an tỉnh trả lời:

Ngày 20/5/2020, Công an tỉnh có Công văn số 172/CAT-PV01 về việc báo cáo tiến độ điều tra, giải quyết vụ án hình sự liên quan Khu dân cư 710. Theo đó, hiện còn những khó khăn, vướng mắc cần sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan chức năng, cụ thể: Việc định giá kéo dài, do thời điểm yêu cầu định giá là các năm 2003, 2004 và 2005, tính đến thời điểm hiện tại đã hơn 15 năm nên đơn vị tư vấn rất khó tiếp cận các nguồn thông tin giao dịch trên thị trường tại thời điểm định giá (Hợp đồng mua bán đất tại khu vực phường Đông Hòa đã giao dịch thành công). Vì vậy, ngày 28/02/2020 Sở Tài chính đã có văn bản số 653/STC-GCS gửi Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa, Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Dĩ An, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An đề nghị hỗ trợ cung cấp các thông giao dịch tại khu vực và thời điểm yêu cầu định giá. Công ty Thế Hệ Mới đang tiến hành thu thập các nguồn thông tin giao dịch trên thị trường tại khu vực phường Đông Hòa và thời điểm yêu cầu định giá là vào các năm 2003, 2004 và 2005. Đối với các lô đất cấp cho cán bộ, công nhân viên Công ty 710 đúng đối tượng, (do vụ việc xảy ra đã lâu năm 2003), nhằm tránh việc người dân bức xúc làm phát sinh thành điểm nóng khiếu kiện đông người kéo dài trong thời gian tới, Công an tỉnh đã có văn bản báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các ngành chức năng xem xét cấp đất theo quy định của pháp luật.

Ngày 30/6/2020, Sở Tài chính đã có Công văn số 2332/STC-GCS về việc thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh biết Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh không có cơ sở để xác định giá đất cụ thể tại thời điểm yêu cầu định giá năm 2003, 2004, 2005 do không có thông tin. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an tỉnh tiếp tục phối hợp Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh  thu thập hồ sô, tài liệu phục vụ việc định giá 93 lô đất (đã định giá 02 lô D1, D3) và định giá tài sản trên đất (nhà ở) của 47 lô đất tại Khu nhà ở cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 710. Sau khi có kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an tỉnh phục hồi điều tra, làm rõ vụ án theo quy định.

2. Cử tri phường Đông Hòa: Đề  nghị mở rộng đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do hiện nay một số nhóm đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp nhưng không được hỗ trợ như: cấp dưỡng tại các trường tư thục, giáo viên, bảo mẫu tại các trường tư thục, thợ hớt tóc, bảo vệ.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời:

Đối với nội dung đề xuất mở rộng đối tượng người lao động làm việc theo hợp đồng tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (chi hoạt động) không có doanh thu, hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương, Sở có ý kiến phản hồi như sau:

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 42/2020/NĐ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc kiến nghị Chính phủ xem xét bổ sung mở rộng đối tượng thụ hưởng tới các chủ thể khác ngoài doanh nghiệp như: các trường dân lập, tư thục, các trường công lập tự đảm bảo chi thường xuyên có sử dụng lao động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/2020/NĐ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg để hỗ trợ người lao động làm việc theo hợp đồng tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (chi hoạt động) không có doanh thu, hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương.

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19. Trong đó, có quy định: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.

3. Cử tri phường Đông Hòa*: Phản ảnh việc chi Bảo hiểm y tế đối với đối tượng dân công hỏa tuyến chỉ được chi trả 80%, trước đây là 100%. Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết thỏa đáng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời:

Theo quy định của pháp luật về BHYT, đối với "Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế" (Điểm đ Khoản 5, Điều 3, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ), nhưng không phải là đối tượng cựu chiến binh quy định tại Khoản 4, Điều 3, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ thì không được hưởng quyền lợi (mức hưởng) BHYT như các đối tượng người có công với cách mạng (100%).

Đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 22 của Luật BHYT, chỉ được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục và có số tiền chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm tài chính lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, đây là quy định nhằm bảo đảm quyền lợi cho tất cả các đối tượng tham gia BHYT.

4. Cử tri phường An Bình: Đề nghị cho biết trách nhiệm của các ngành chức năng có liên quan đến các dự án do Công ty TNHH bất động sản Phú Hồng Thịnh làm chủ đầu tư.

Sở Xây dựng trả lời: Hiện nay, các cơ quan chức năng đang thu thập thông tin đối với các dự án do Công ty TNHH bất động sản Phú Hồng Thịnh làm chủ đầu tư, đến nay chưa có kết luận. Do đó, sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền UBND tỉnh sẽ cung cấp thông tin về trách nhiệm của các đơn vị có liên quan theo quy định.

* Thị xã Tân Uyên:

1. Cử tri phường Thạnh Phước*: Phản ánh dự án quy hoạch cảng Thạnh Phước giai đoạn 2, đến nay đã quá lâu mà không triển khai thực hiện. Người dân cũng đã có ý kiến nhiều lần, có trả lời nhưng đến nay vẫn  không thực hiện, nay tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương trả lời dứt khoát là có thực hiện hay không, nếu có thì thời gian nào, vì một số hộ dân có đất trong khu quy hoạch hiện đang bị hạn chế một số quyền về sử dụng đất theo quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

- Dự án quy hoạch cảng Thạnh Phước giai đoạn 2 sẽ tiếp tục thực hiện;

- Thời gian thực hiện dự án sẽ phụ thuộc vào tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư;

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo quy hoạch đã được duyệt, nhằm phát triển vận tải đường thủy nội địa, góp phần phát triển KTXH và giảm áp lực cho hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Cử tri các xã - phường trên địa bàn Thị xã Tân Uyên có rất nhiều ý kiến: đề nghị UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ cho người dân trong việc chuyển mục đích sử dụng đất mà trước đây do lịch sử để lại nhiều năm, người dân đã xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, nay đất của người dân phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của nhà nước nhưng muốn chuyển mục đích để làm thủ tục đất đai đúng quy định thì không thực hiện được do yêu cầu phải trả lại hiện trạng đất đai ban đầu mới chuyển được (buộc tháo dỡ các công trình trên đất) gây khó khăn và thiệt hại kinh tế của người dân.

UBND thị xã Tân Uyên trả lời:

Trước đây, huyện Tân Uyên (nay là thị xã) là huyện nông nghiệp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn đất đai chưa có giá trị cao, quan điểm của người dân là an cư, lạc nghiệp nên các hộ dân đa số đều dựng nhà ở để có nơi ở ổn định, mưu sinh trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dần dần sau đó khi đã ổn định, các hộ tự ý sửa chữa nhà, xây dựng cơi nới nhà mà không xin phép…; đồng thời khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng dựa trên bản đồ địa chính, không qua đo đạc thực tế và khi buôn bán chuyển nhượng cũng dựa trên giấy chứng nhận có sẵn mà không kiểm tra thực tế nên không phản ánh đúng hiện trạng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận, thời điểm đăng ký biến động. Ngoài ra, việc quản lý đất đai trước đây cũng còn chưa chặt chẽ, việc xin giấy phép xây dựng chỉ mới quy định từ năm 2006.

 Hiện nay, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đã có hướng dẫn khi các hộ dân đăng ký biến động quyền sử dụng đất phải kiểm tra thực tế và rất nhiều hộ dân khi thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất vướng phải trường hợp đã xây dựng nhà ở, công trình trên đất nông nghiệp, nên bị ngăn chặn, không thực hiện được các quyền nếu chưa giải quyết xong vấn đề vi phạm về đất đai (chủ yếu là xây dựng nhà, công trình trên đất nông nghiệp).

Trước đây việc xử phạt vi phạm hành chính về đất đai áp dụng theo Nghị định số 102/1014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 thì trường hợp vi phạm về đất đai đối với hành vi xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp phải xử phạt với hình phạt chính là phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả là trả lại hiện trạng ban đầu.

Nhận thấy việc trả lại hiện trạng ban đầu là lãng phí tài sản của người dân, đồng thời nếu chỉ phạt tiền và cho người dân chuyển mục đích sang loại đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiện tại sẽ không còn xảy ra tình trạng sử dụng đất sai mục đích và mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ tiền sử dụng đất của các hộ dân phải nộp, được nhiều người dân mong muốn và ủng hộ. Do đó, UBND thị xã đã 02 lần kiến nghị UBND tỉnh cho phép thực hiện nội dung như trên (chỉ áp dụng đối với trường hợp vi phạm trước ngày 01/7/2014).

Tuy nhiên, căn cứ quy định pháp luật, UBND tỉnh không thống nhất nội dung cho người dân vi phạm đất đai được chuyển mục đất sử dụng đất, do đó nhiều năm qua UBND thị xã vẫn không thể giải quyết được việc chuyển mục đích sử dụng đất vi phạm của người dân.

 Ngày 19/11/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thay thế Nghị định 102/1014/NĐ-CP ngày 10/11/2014. Tại Điểm b, Khoản 5, Điều 9; Điểm b, Khoản 4, Điều 10; Điểm b, Khoản 4, Điều 11; Điểm b, Khoản 5, Điều 12 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP có quy định việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích buộc đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (Trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận mà thửa đất có vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01/7/2014 như: đã xây dựng nhà ở trước ngày 01/7/2014, nếu hiện nay phù hợp quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận).

Xét thấy theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP thì việc cho người dân vi phạm được phép chuyển mục đích sử dụng đất là có cơ sở, do đó ngày 31/3/2020, UBND thị xã có Tờ trình số 1070/TTr-UBND trình UBND tỉnh về việc cho phép hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai đối với trường hợp đã vi phạm pháp luật về đất đai diễn ra trước ngày 01/07/2014 nhưng nay phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong đó, UBND thị xã kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận cho UBND thị xã Tân Uyên thực hiện cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích (trên đất đã xây dựng công trình) diễn ra trước ngày 01/7/2014 nhưng nay phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đáp ứng các điều kiện "Hành vi vi phạm xảy ra trước ngày 01/7/2014; không vi phạm chỉ giới xây dựng; không ảnh hưởng các công trình lân cận; không tranh chấp; xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp; phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt" mà không phải khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng ban đầu.

Tuy nhiên, ngày 10/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2497/STNMT-CCQLĐĐ về việc xử lý vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân của UBND thị xã Tân Uyên. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về lĩnh vực xây dựng: Đối với các trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ diễn ra trước ngày 01/7/2014 thì việc ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là vẫn phải thực hiện theo quy định. Ngày 16/6/2020, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 2825/UBND-KT về việc xử lý vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số số 2497/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/6/2020, chỉ đạo rà soát, xử lý các vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn theo đúng quy định.

Do đó, đến nay UBND thị xã vẫn không có cơ sở để giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động với trường hợp vi phạm đất đai cho người dân.

Trong tình hình hiện nay, UBND thị xã đã tiếp tục nghiên cứu và dự kiến sẽ xin ý kiến UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trong tháng 10/2020 về nội dung, trước mắt cho người dân được chuyển mục sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai đối với phần diện tích đất không vi phạm trong thửa đất có một phần diện tích vi phạm, phần diện tích còn lại không vi phạm. 

UBND thị xã đã cố gắng tập trung nghiên cứu, xin ý kiến UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để giải quyết cho người dân, thời gian tới trường hợp không được chấp thuận theo nội dung trên, UBND thị xã sẽ thực hiện theo chỉ đạo tiếp tục không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, không cho đăng ký biến động đất đai đối với các thửa đất có vi phạm và sẽ thực hiện các biện pháp hành chính buộc người dân khôi phục tình trạng của đất như trước khi vi phạm.

3. Cử tri khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh*: Không thống nhất với trả lời của Sở Tài nguyên môi trường (TNMT) về hoạt động của Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh, có thể Sở TNMT căn cứ vào hồ sơ, hoá đơn kinh doanh mua bán của Công ty để trả lời là Công ty còn hoạt động đến tháng 6/2019 là chưa đúng với hiện trạng sản xuất của Công ty. Đề nghị các ngành của Tỉnh tổ chức đi kiểm tra thực tế tại Công ty, có sự tham gia của địa phương và người dân sống trong khu phố để thấy rỏ việc đất đai, nhà xưởng của Công ty đã bỏ hoang hoá từ năm 2013, mái tole nhà xưởng hiện đã mục nát, người dân sợ khi trời mưa, dông bảo tole bay sẽ ảnh hưởng đến các hộ dân sống xung quanh, đất bỏ hoang để cỏ mọc mùa mưa thì có nguy cơ xảy ra các loại dịch bệnh, mùa khô thì nguy cơ xảy ra cháy rất nguy hiểm. Cử tri tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo xác minh cụ thể và thu hồi đất giao cho địa phương xây dựng trường học, vì hiện nay nhu cầu xây dựng trường học cho học sinh trên địa bàn phường rất lớn.

Sở Tài Nguyên và Môi trường trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị và địa phương kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam). Sở Tài nguyên và Môi trường đã lấy ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục thuế về tình hình hoạt động của Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) để làm cơ sở trả lời kiến nghị của cử tri, theo đó:

- Tại Công văn số 2797/SKHĐT-ĐKKD ngày 24/12/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết "chưa tiếp nhận hồ sơ thay đổi, tạm ngưng, chấp dứt hoạt động doanh nghiệp hoặc thay đối, tạm ngưng, chấm dứt hoạt động dự án của Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam)".

- Tại Công văn số 133/CT-TTKT3 ngày 03/01/2020, Cục Thuế cho biết:

"- Công ty có chấp hành thực hiện kê khai thuế và thực hiện nộp thuế theo kê khai vào ngân sách nhà nước theo quy định. Đến thời điểm ngày 30/12/2019, công ty còn nợ 74.524.554 đồng tiền thuế đất phi nông nghiệp (tiểu mục 1603).

- Trong thời hạn hai (02) năm tính đến thời điểm hiện tại trở về trước, công ty không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế và gian lận về thuế.

- Doanh thu năm 2018 theo tờ khai quyết toán thuế TNDN và tờ khai thuế GTGT quý I, Quý II năm 2019: Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) không phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quý 3/2019 Công ty phát sinh doanh thu bán hàng trong nước 1 hóa đơn với tổng doanh thu và thuế giá trị gia tăng là 440.000.000đồng.

- Từ ngày 01/01/2018 đến nay Công ty không phát sinh doanh thu xuất khẩu".

Từ những cơ sở nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường không có đủ cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất của Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) theo kiến nghị của cử tri.

4. Cử tri Phạm Thị Râm, khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hoà: Phản ánh hiện nay việc mua BHYT bắt buộc của học sinh tiểu học hơn 600.000 đồng/học sinh, như vậy là quá cao và chưa phù hợp, vì so sánh nếu như học sinh được tính theo hộ gia đình thì có chế độ giảm dần số tiền sẽ thấp hơn. Kiến nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét lại giá mua BHYT của học sinh tiểu học cho phù hợp và công bằng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời:

- Căn cứ điều 12 của Luật BHYT. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế gốm 06 nhóm:

Nhóm do người lao động và sử dụng lao động đóng.

Nhóm do cơ quan BHXH đóng.

Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng.

Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng (trong đó có học sinh, sinh viên).

Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Nhóm đối tượng khác.

Đồng thời khoản 2 Điều 13 Luật BHYT quy định: "Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này". Từ những căn cứ trên, đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) được xếp trước đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình, nên các em HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục phải tham gia BHYT bắt buộc tại trường học. Hơn nữa, HSSV đang được nhà nước hỗ trợ 30% kinh phí đóng BHYT (chỉ còn phải 70% kinh phí), vì vậy mức đóng cho 12 tháng là: 563.220 đồng, thấp hơn so với người đầu tiên trong hộ gia đình tham gia BHYT phải đóng cho 12 tháng lên đến 804.600 đồng. Năm học vừa qua tại tỉnh các trường học đã tham gia BHYT cho HSSV lên đến 99%, mong cử tri hiểu và tham gia BHYT HSSV đầy đủ cho con cháu của mình. 

5. Cử tri Nguyễn Minh Tuấn, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình: Phản ánh trong báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện KTXH của tỉnh có nội dung tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 84,9% như vậy là quá thấp. Kiến nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời nguyên nhân vì sao và có giải pháp gì để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian tới.

Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời:

Tính đến 31/8/2020 số người tham gia BHYT toàn tỉnh là 2.024.518 người, chỉ đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 78,8% so với dân số của tỉnh ước năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh (2.568.589 người) và đạt 82,4% dân số tỉnh theo số liệu báo cáo dân số toàn tỉnh năm 2019 (tính đến ngày 13/11/2019 là 2.456.319 người).

Lý do, sau điều tra dân dân số và nhà ở năm 2019, dân số tỉnh Bình Dương tăng cơ học cao, tăng hơn 230.000 người. Vì có nhiều lao động nhập cư trên 06 tháng được tính vào dân số của tỉnh. Do đó, tính đến nay tỷ lệ bao phủ BHYT tính trên hơn 2,5 triệu dân còn thấp như cử tri đã nêu.

Giải pháp thực hiện trong thời gian tới:

- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2006/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thực chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh và sau đó Ban chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo (Quyết định số 95/QĐ-BCĐ ngày 09/09/2019). BHXH tỉnh sẽ tham mưu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động ban chỉ đạo với sự vào cuộc của thành viên Ban chỉ đạo để đẩy mạnh các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

- Đối với việc rà soát đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, hoặc chưa tham gia BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động theo Công văn số 3045/BHXH-BT ngày 20/8/2019 của BHXH Việt Nam. BHXH Bình Dương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả để tăng đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc tại đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng lao động. Ngoài ra BHXH tỉnh sẽ tăng cường công tác phối hợp và tích hợp thông tin dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

- Đối với BHYT hộ gia đình cơ quan BHXH sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường; đại lý thu BHXH, BHYT và Ban điều hành khu phố, ấp tuyên truyền chính sách BHYT và vận động người dân tích cực tham gia BHYT theo hộ gia đình. Đảm bảo mọi người đều có thẻ BHYT góp phần nâng cáo tỷ lệ bao phủ BHYT.

- Đối với BHYT học sinh, sinh viên phấn đấu trong năm học mới 2020-2021 đạt tỷ lệ 100% tham gia BHYT HSSV tại các trường đại học.

- Ngoài ra các đối tượng chính sách được ngân sách nhà nước đóng để cấp thẻ BHYT, cơ quan BHXH sẽ phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước cấp thẻ BHYT kịp thời đúng quy định.

Với các giải pháp trên BHXH tỉnh phấn đấu cuối năm 2020 đảm bảo tỷ lệ bao phủ BHYT 90% theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh năm 2020.

* Thị xã Bến Cát:

1. Cử tri Phạm Tấn Tài, ấp Kiến Điền  và Võ Thị Mỹ Phượng, ấp Kiến An xã An Điền: Đồng đề nghị nạo vét mương thoát nước dọc hai bên tuyến đường ĐT748 đồng bộ và tiếp tục nạo vét đoạn cuối ấp Kiến An.

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Thời gian qua, tình trạng người dân tự ý san lắp mương dọc trên ĐT.748 để xây dựng công trình, lối ra vào nhà dân … làm hạn chế khả năng thoát nước của hệ thống mương dọc của tuyến đường này. Để giải quyết tồn tại trên, ngày 21/11/2019, Sở GTVT đã có Công văn số 4311/SGTVT-QLGT, đề nghị UBND thị xã Bến Cát chỉ đạo xử lý, khắc phục tình trạng người dân đắp đất chặn dòng chảy mương thoát nước dọc trên các tuyến đường tỉnh.

Để phát huy hiệu quả hệ thống mương dọc ĐT.748, Sở GTVT đã và sẽ tiếp tục đề nghị UBND thị xã Bến Cát tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương kiểm tra và xử lý các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, san lấp hệ thống mương dọc các tuyến đường tỉnh (trong đó có ĐT.748).

2. Cử tri Hồ Ngọc Trinh, ấp Kiến Điền, xã An Điền: Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm giao thông trên đoạn đường ĐT748.

Công an tỉnh trả lời:

Tuyến đường ĐT748 dài khoảng 10 km đi qua địa bàn xã An Điền và Phú An, thị xã Bến Cát là tuyến đường chỉ có 01 chiều đi và 01 chiều về, trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình trật tự, an toàn giao thông trên tuyến ĐT748, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Bến Cát triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề xử lý vi phạm và phân công lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường phối hợp, hỗ trợ Công an các xã trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến ĐT748.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đảm bảo tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Bến Cát nói chung và tuyến ĐT748 nói riêng, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an thị xã Bến Cát triển khai thực hiện quyết liệt các kế hoạch chuyên đề về xử lý vi phạm; tổ chức đợt cao điểm tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm, đối với các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và tiếp tục tổ chức cho chủ các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, tổ chức ký cam kết nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm về an toàn giao thông trên tuyến ĐT748. Đồng thời, kiến nghị ngành Giao thông vận tải nghiên cứu, xem xét nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT748.

3. Cử tri Nguyễn Thị Minh Thu, Khu phố 1, phường Mỹ Phước: Phản ánh tình trạng đầu đường đôi ĐT749A thuộc khu phố 1 (đoạn bên trái tuyến từ Cầu Quan đến nhà bà Đặng Thị Bích Sen) bị sụp lỡ, tạo thành hố rỗng lớn gây nguy hiểm đến người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng xem xét và có hướng khắc phục.

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Tuyến đường đôi ĐT.749A thuộc khu phố 1 (đoạn bên trái tuyến từ Cầu Quan đến nhà bà Đặng Thị Bích Sen) UBND thị xã Bến Cát quản lý. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thị xã Bến Cát xem xét, giải quyết theo phản ánh của cử tri.

4. Cử tri Nguyễn Văn Đậu, Khu phố 3, phường Tân Định: Phản ánh hệ thống thoát nước đường Quốc lộ 13 đoạn từ nhà ông Mười Bừng đến suối Cầu Định đã kiến nghị hơn 10 năm nay, có cống thoát nước nhưng thường xuyên bị nghẹt, khi trời mưa bị ngập nước gây ra tai nạn cho người tham gia giao thông. Kiến nghị cấp trên xem xét, giải quyết. Đoạn đường Quốc lộ 13 từ ngã ba Lăng xi đến Cống Cầu Định không có cống thoát nước, nước thường xuyên chảy trên đường và gây ổ voi, ổ gà trên đoạn đường này, gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Đề nghị ngành chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Công ty Becamex IJC đã và đang tiếp tục thuê đơn vị khảo sát, thiết kế cải tạo lại toàn bộ đoạn cống thoát nước trên. Hiện đơn vị thiết kế đang phối hợp với các bên có liên quan để khảo sát, lập phương án và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để thi công.

Để giải quyết tạm thời, Công ty đã khảo sát để khai thông dòng chảy và tăng cường công tác vệ sinh miệng hố thu để hạn chế tình trạng ngập cục bộ sau mưa".

5. Cử tri xã An Điền*: Phản ánh qua cuộc họp công khai quy trình duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi sông Thị Tính của Công ty Dương, cử tri có đất dọc sông Thị Tính, thị xã Bến Cát tiếp tục kiến nghị đắp đê bao sông Thị Tính.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời:

Về đầu tư đê bao sông Thị Tính, xã An Điền, thị xã Bến Cát: Do đoạn sông Thị Tính qua khu vực này, bờ sông tương đối cao, ít chịu ảnh hưởng ngập úng do triều cường và xả lũ của hồ Dầu Tiếng, mà chủ yếu bị ngập úng do ảnh hưởng của mưa lớn, nước thoát không kịp; Đồng thời, nguồn kinh phí đầu tư xây dựng đê bao rất lớn, hiện nay nguồn kinh phí của tỉnh khó khăn không thể cân đối. Do đó, thực hiện Phương án duy tu, bảo dưỡng nạo vét thường xuyên công trình thủy lợi sông Thị Tính nhằm hạn chế bồi lắng lòng sông, đảm bảo mặt cắt tiêu, thoát nước theo thiết kế ban đầu, chống ngập úng trong khu vực là cần thiết và khả thi hơn.

6. Cử tri Nguyễn Văn Lý, ấp Bến Liễu, xã Phú An: phản ánh việc trừ hành lang bảo vệ đường bộ trên các tuyến đường giao thông nông thôn theo quy định hiện nay là quá nhiều, gây khó khăn cho người dân khi xin giấy phép xây dựng nhà ở, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, quy định lại hành lang bảo vệ đường bộ phù hợp.

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định tại các văn bản (như: Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02//2010 và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ; Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 9/10/2017 của Bộ GTVT; Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 5/8/2019 và Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh).

Việc cử tri Nguyễn Văn Lý không nêu nội dung cụ thể, nên không có cơ sở để trả lời cụ thể cho cử tri Nguyễn Văn Lý.

7. Cử tri Nguyễn Danh Kiểm, Khu phố 2, phường Mỹ Phước: phản ánh Nhà máy vật liệu xây dựng Bình Dương tại Khu phố 2, phường Mỹ Phước vẫn đang hoạt động sản xuất gạch nung trong khu dân cư, để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe của các hộ dân xung quanh khu vực này đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm, xem xét có lộ trình di dời lò gạch này ra khỏi khu dân cư hoặc chuyển đổi sang ngành nghề khác phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Sở Tài Nguyên và Môi trường trả lời:

Qua rà soát, Công ty sản xuất gạch MC mà cử tri phản ánh (gần Khu dân cư Mỹ Phước 2) có tên đầy đủ là Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700148529 do Phòng Đăng ký kinh Doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010, địa chỉ khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát. Công ty đã lập đề án Bảo vệ môi trường cho Nhà máy gạch ngói Bến Cát công suất 30.000.000 viên/năm và được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết số 104/QĐ-STNMT ngày 02/2/2010. Trong quá trình họat động, Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường. Kết quả kiểm tra cho thấy Công ty đã thực hiện tương đối đầy đủ các biện pháp khống chế ô nhiễm theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt, cụ thể: Đã lắp đặt các công trình xử lý khí thải lò nung tuynel và nâng cao thêm ống khói để giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Bình Dương là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp sớm và quá trình phát triển đô thị cũng diễn ra nhanh so với cả nước. Quá trình phát triển công nghiệp và đô thị nhanh chóng dẫn đến tình trạng nhiều cơ sở sản xuất nằm xen lẫn trong các khu dân cư, đô thị gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Nhận thức được vấn đề trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Công thương chủ trì xây dựng đề án "Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương". Đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019.

Theo đề án được phê duyệt, từ năm 2020 Sở Công thương sẽ phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan để tiến hành điều tra, khảo sát các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất bên ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện phía Nam của tỉnh (thành phố Thủ Dầu Một, thị xã: Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên và Bến Cát). Kết quả điều tra, nếu doanh nghiệp hoạt động sản xuất nằm trong khu đô thị, không phù hợp quy hoạch phân khu chức năng về đô thị; quá trình hoạt động không tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường, sẽ phải chuyển đổi công năng hoạt động cho phù hợp quy hoạch hoặc di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm đảm bảo cho định hướng phát triển kinh tế-xã hội bền vững của tỉnh xử lý nước thải, khí thải, quản lý chất thải rắn theo quy định.

8. Cử tri Phạm Văn Hải, ấp Kiến Điền xã An Điền: phản ánh Công ty Nam Đông ấp Kiến Điền, xã An Điền xả khí thải gây mùi khó chịu. Đề nghị các ngành chức năng xem xét xử lý.

Sở Tài Nguyên và Môi trường trả lời:

Công ty TNHH Nam Đông tại Ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát hoạt động nấu nhôm phế liệu. Công ty đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Mở rộng dây chuyền tái chế kim loại đồng (Kim loại nhôm hiện hữu 6.600 tấn sản phẩm/năm và đồng bổ sung 5.400 tấn sản phẩm/năm)" của Công ty TNHH Nam Đông và được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 171/QĐ-STNMT ngày 04/3/2016; đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 1426/GXN-STNMT ngày 19/4/2017.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của Công ty. Kết quả kiểm tra cho thấy, Công ty đang hoạt động sản xuất với công suất hiện tại khoảng 1.500 tấn sản phẩm/năm, tại thời điểm kiểm tra các công trình xử lý nước thải, khí thải đang vận hành bình thường, kết quả phân tích nước thải, khí thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường. Tuy nhiên, để đảm bảo giám sát việc xả khí thải gây mùi hôi khó chịu theo như phản ánh của người dân, Sở đang tiếp tục kiểm tra, lấy mẫu khí thải đột xuất và tổng hợp, xử lý các vi phạm (nếu có) trong năm 2020 và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

9. Cử tri Phạm Văn Hải, ấp Kiến Điền, xã An Điền: đề nghị sớm thi công công trình thoát nước Khu công nghiệp Việt Hương - Mai Trung.

Sở Xây dựng trả lời:

Công trình tuyến kênh thoát nước số 2 thuộc dự án Hệ thống thoát nước bên ngoài hàng rào các khu công nghiệp An Tây – Mai Trung – Việt Hương 2 (tuyến thoát nước số 2). Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng tuyến thoát nước số 2 được Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh trình Sở thẩm định ngày 23/9/2020, Sở Xây dựng đang tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế và dự toán, Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh sẽ tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, giám sát và thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định, dự kiến triển khai thi công vào quý IV năm 2020.

* Huyện Dầu Tiếng:

1. Cử tri xã An Lập: Kiến nghị lắp đặt cống trên tuyến đường ĐT748 đoạn sau:(1) Đoạn ngay rừng Lịch sử Kiến An do không có cống, mùa mưa nước không thoát được tràn qua đường gây ảnh hưởng cho các hộ dân sinh sống tại khu vực trên;(2) Đoạn ngay ngã 4 xã An Lập ra cầu Phú Bình đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh đầu tư tuyến cống, tuy nhiên chỉ mới làm 01 bên, bên còn lại không có cống thoát nước vào mùa mưa gây ngập.

Sở Giao thông Vận tải trả lời: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT, trước mắt sẽ chỉ đạo đơn vị hữu quan rà soát, nạo vét mương dọc tại khu vực trên trong quý IV năm 2020.

2. Cử tri ấp Cỏ Trách, xã Thanh An*: Qua trả lời của Sở Giao thông vận tải về việc mở dải phân cách đoạn từ xã Thanh An đến xã Thanh Tuyền, cử tri xã Thanh An tiếp tục kiến nghị xem xét mở thêm dải phân cách đường ĐT744 đoạn giữa khu dân cư ấp Bến Chùa vì hiện nay dải phân cách dài khoảng 1.200m.

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Về quy trình xem xét các vị trí mở dãy phân cách trên ĐT.744 đoạn qua địa bàn huyện Dầu Tiếng như sau:

Bước 1: Sở GTVT phối hợp Ban ATGT tỉnh, UBND huyện Dầu Tiếng, UBND xã Thanh An, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư dự án) đi kiểm tra thực tế, thống nhất xác định vị trí mở dãy phân cách tim đường ĐT.744 đoạn qua địa bàn huyện Dầu Tiếng.

Bước 2: UBND huyện Dầu Tiếng có Công văn số 23/BC-UBND ngày 06/2/2020 thống nhất những vị trí mở dãy phân cách (Giao lộ đường ĐT.744 với đường vào nhà máy Bến Súc thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, giao lộ giữa đường ĐT.744 với đường vào nhà máy sản xuất xi măng BADICO và Bến Thủy nội địa của Chi nhánh Công  ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ba Đình (Km32+800 – Km32+850), tại Km36+900 thuộc ấp Cỏ Trách, xã Thanh An, tại Km37+700 đoạn trước cổng trường Tiểu học Thanh An và tại giao lộ giữa đường ĐT.744 với đường vào Cụm Công nghiệp Thanh An tại Km39+400), ngoài những vị trí này, không mở dãy phân cách.

- Bước 3: UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 619/UBND-KT ngày 17/02/2020 thống nhất những vị trí mỡ dãy phân cách như ý kiến đề xuất của UBND huyện Dầu Tiếng và Sở GTVT.

3. Cử tri ấp Xóm Bến, xã Thanh Tuyền: Kiến nghị mặt đường ĐT744 đoạn từ cua nhà mủ đến ngã tư Chú Thai do đơn vị thi công đường nước san lấp không liền gây ra một cái khớp, khi xe chạy qua tạo tiếng động lớn, đề nghị các ngành chức năng xem xét sửa chữa.

Sở Giao thông Vận tải trả lời: UBND tỉnh ghi nhận và đã chỉ đạo Sở GTVT sẽ rà soát, đề nghị đơn vị thi công đường nước khắc phục vào cuối năm 2020.

4. Cử tri ấp Xóm Mới, xã Thanh An: Kiến nghị ngành chức năng khảo sát lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba đường ĐT744 lối rẽ vào đường ĐH718 đi xã An Lập vì hiện nay các phương tiện giao thông thường xuyên rẽ vào tuyến đường này.

Sở Giao thông Vận tải trả lời: UBND tỉnh ghi nhận và đã chỉ đạo Sở GTVT sẽ phối hợp với các ban ngành hữu quan và địa phương khảo sát khu vực giao lộ ĐT.744 và ĐH.718.

5. Cử tri xã Thanh An: Kiến nghị nâng cấp xe bus tuyến Thủ Dầu Một đi Dầu Tiếng vì một số xe hiện nay đã xuống cấp (xe cũ, không có máy lạnh...).

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020" tại  Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 11/7/2018; Trong đó có chính sách hỗ trợ cho các đơn vị đầu tư đổi mới phương tiện, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện môi trường, cụ thể: ngân sách tỉnh hỗ trợ 80% vốn vay để đổi mới 08 phương tiện xe buýt cũ hiện nay trên tuyến xe buýt Thủ Dầu Một – Dầu Tiếng với số tiền 15.680 triệu đồng (tương ứng 80% tổng vốn vay mua mới 8 phương tiện CNG) để doanh nghiệp vay vốn đổi mới phương tiện CNG. Bên cạnh đó, ngân sách tỉnh cũng hỗ trợ 100% lãi suất nếu doanh nghiệp vay vốn mua phương tiện CNG từ Đề án 1881.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên doanh nghiệp khai thác tuyến xe buýt Thủ Dầu Một – Dầu Tiếng chưa mạnh dạn đầu tư đổi mới phương tiện. Trong thời gian tới, Sở GTVT tiếp tục vận động doanh nghiệp vận tải đầu tư đổi mới phương tiện theo chủ trương của UBND tỉnh Bình Dương  tại Quyết định số 1881/QĐ-UBND, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

* Huyện Phú Giáo:

1. Cử tri Lường Văn Phú - ấp 5, xã Tân Long*: phản ánh Nhà máy mủ Thái Hưng Thịnh ở xã An Long phát tán mùi hôi nhiều, gây ô nhiễm môi trường, người dân đã phản ánh nhiều lần nhưng chưa được khắc phục, đề nghị ngành chức năng tiếp tục xem xét xử lý.

Sở Tài Nguyên và Môi trường trả lời:

Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thái Hưng Thịnh tại ấp 5, xã Tân Long, huyện Phú Giáo hoạt động sản xuất mủ nước SVR 3L và mủ tạp SVR 10. Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su công suất 12.000 tấn sản phẩm/năm (trong đó mủ nước SVR 3L là 6.000 tấn/năm, mủ tạp SVR 10 là 6.000 tấn/năm tại Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 05/10/2012. Kết quả kiểm tra vào tháng 3 năm 2017 cho thấy Công ty đã thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải; thu gom, phân loại, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định; kết quả giám định mẫu nước thải đạt quy chuẩn cho phép.

Theo phản ánh của cử tri, trong tháng 10 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của Công ty, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm (nếu có) và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

2. Cử tri Bùi Xuân Nết - ấp 7, xã Tân Long: Đề nghị sớm trả lời về hồ sơ chế độ thương binh của ông nộp về tỉnh đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa được trả lời.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời:  Bộ CHQS tỉnh có tiếp nhận hồ sơ đề nghị giám định thương tật của ông Bùi Xuân Nết do Ban CHQS huyện Phú Giáo báo cáo, qua xét duyệt hồ sơ đề nghị giám định thương tật chưa đủ điều kiện theo quy định. Bộ CHQS tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Sư đoàn 9, Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang hoàn chỉnh hồ sơ bị thương. Tuy nhiên, đến nay hồ sơ Sư đoàn 9 chưa có kết quả trả lời, Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang có Công văn số: 2223 ngày 04/9/2018 về việc xác minh hồ sơ trường hợp bị thương của ông Bùi Văn Nết, không tìm thấy tên ông Nết trong danh sách quân nhân bị thương lưu tại đơn vị. Vì vậy, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp để hoàn chỉnh hồ sơ, xin ý kiến cấp trên về trường hợp của ông Nết. Khi có đủ điều kiện được đi giám định thương tật, Bộ CHQS tỉnh sẽ thông báo cho Ban CHQS huyện Phú Giáo và ông Nết được biết theo quy định.

* Huyện Bắc Tân Uyên:

1. Cử tri Nguyễn Văn Kỳ, ấp Cây Dừng, xã Hiếu Liêm: Hiện nay trên đoạn đường ĐT746 từ ngã tư ấp Cây Dừng đi qua xã Tân Định còn một đoạn chưa được lắp bóng đèn chiếu sáng và cần lắp thêm bóng đèn chiếu sáng trên 02 cây cầu Tổng Nhẫn và cầu Suối Bún. Kiến nghị các cấp chính quyền xem xét giải quyết để buổi tối người dân đi lại cho thuận tiện dễ dàng hơn.

Sở Giao thông Vận tải trả lời: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT xem xét và sẽ làm việc với UBND huyện Bắc Tân Uyên về kiến nghị của cử tri.

2. Cử tri Nguyễn Văn Nhỏ, ấp Bình Cơ, xã Bình Mỹ: Khu vực cầu Bình Cơ thuộc đường ĐT747 có hệ thống thoát nước quá nhỏ nên khi mưa lớn gây ngập cục bộ trên đoạn đường này, đề nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết.

Sở Giao thông Vận tải trả lời: Hệ thống thoát nước dọc ĐT.747a khu vực cầu Bình Cơ thuộc dự án nâng cấp mở rộng ĐT.747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa đến Cổng Xanh do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư đã bàn giao cho Sở GTVT trong năm 2020. Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ phối hợp với địa phương khảo sát, xử lý, báo cáo kết quả trong năm 2021.

3. Cử tri Thái Văn Thừa, ấp 2, xã Tân Bình: Phản ánh hiện ông có miếng đất đã được xây nhà cấp 4 ở đã lâu, chưa có thổ cư, nay ông có nguyện vọng chuyển đổi mục đích sử dụng (đất ở), nhưng theo quy định là phải trả lại hiện trạng ban đầu (như lúc chưa xây dựng nhà ở) thì mới chuyển đổi được, đề nghị ngành chức năng xem xét và có hướng giải quyết giúp ông.

UBND huyện Bắc Tân Uyên trả lời:

Vị trí khu đất đối với kiến nghị của ông Thừa là thửa đất số 771, tờ bản đồ số 20 tại xã Tân Bình và đã được UBND huyện Tân Uyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02283QSDĐ/TU ngày 01/11/2004 cho ông Thái Minh Ân với diện tích 368m2 (gồm 100m2 thuộc hành lang lộ giới, 268m2 với mục đích là đất vườn).

 • Thửa đất số 771, tờ bản đồ số 20 tại xã Tân Bình do ông Thái Minh Ân nhận chuyển nhượng vào năm 2004. Đến năm 2005, ông Ân xây dựng nhà trên khu đất nêu trên (tại thời điểm xây nhà khu đất nêu trên có mục đích sử dụng là đất vườn), diện tích xây dựng khoảng 100m2 (kết cấu: mái tôn, tường gạch xây tô, nền gạch men). Vị trí căn nhà cách tim đường ĐT-741 khoảng 33m.
  - Qua làm việc, ông Ân kiến nghị được giữ nguyên căn nhà và sẽ chấp nhận nộp tiền phạt trong trường hợp bị xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, kiến nghị được thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.
  - Theo ý kiến của UBND xã Tân Bình, việc xây dựng nhà của ông Ân đảm bảo hành lang an toàn đường bộ theo quy định. Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Tân Uyên đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 3819/QĐ-UBND ngày 28/12/2018, thửa đất số 771, tờ bản đồ số 20 tại xã Tân Bình thuộc quy hoạch đất ở tại nông thôn.
  Từ các nội dung trên cho thấy, việc ông Ân xây dựng nhà trên đất nông nghiệp (đất vườn) là không đúng quy định. Đối chiếu quy định, hành vi trên của ông Ân sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính tại Điều 11 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ với hình thức phạt chính là phạt tiền và các biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể như sau:
  "a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
  b) Buộc đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;
  c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này; số lợi bất hợp pháp được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định này."
  - Theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 5 của Nghị định số 91 thì nội dung buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương để quy định mức độ khôi phục đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định này.

- UBND huyện sẽ giải quyết nội dung kiến nghị của ông Thái Minh Ân và các trường hợp tương tự ông Ân theo  chỉ đạo của UBND tỉnh.​

* Huyện Bàu Bàng:

1. Cử tri Phạm Văn Thu, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: Kiến nghị cấp có thẩm quyền khảo sát đường ĐT749C đi Khu Công nghiệp Bàu Bàng qua ấp Long Bình, xã Long Nguyên, nên gắn thêm bảng chỉ dẫn đường đi để người dân đi lại thuận tiện do có quá nhiều nhánh rẽ dễ bị lạc. Sớm đầu tư thi công hệ thống chiếu sáng ĐT749C để người dân đi lại được thuận lợi, an toàn, đã kiến nghị nhiều lần mà vẫn chưa thực hiện.

          Sở giao thông Vận tải trả lời:

          - Về lắp đặt bảng hướng dẫn đường đi: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT ghi nhận, sẽ phối hợp với địa phương khảo sát.

- Về đầu tư thi công hệ thống chiếu sáng: UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Bàu Bàng xem xét đầu tư hệ thống chiếu sáng trên ĐT.749C đoạn qua khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng theo quy định.

2. Cử tri Huỳnh Thanh Phong, khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên: Đề nghị thường xuyên kiểm tra để chỉnh trang lại dải phân cách bị xê dịch (do xảy ra tại nạn giao thông) dọc tuyến đường Quốc lộ 13, để tránh gây nguy hiểm khi lưu thông.

Sở giao thông Vận tải trả lời:

Trên các tuyến đường có dãy phân cách tim đường, nhiều trường hợp phương tiện lưu thông va chạm quẹt và làm dịch chuyển dãy phân cách tim đường, nhưng không bắt được, do chủ yếu xảy ra vào ban đêm. Cơ quan quản lý vẫn phải thường xuyên sửa chữa những trường hợp xê dịch này để đảm bảo ATGT;

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Công ty Becamex IJC tăng cường công tác kiểm tra để cân chỉnh các dãy phân cách bê tông bị xe va quẹt làm xê dịch nhằm đảm bảo ATGT và tạo mỹ quan cho tuyến đường."

3. Cử tri Trần Phước Cư, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: Đề nghị khảo sát ưu tiên thi công làm cống thoát nước đoạn đường dọc Quốc lộ 13 đoạn khu phố Bàu Bàng trước. Hiện nay, do mùa mưa đến đoạn này có nhiều điểm ngập, xe máy lưu thông phải chạy lách ra làn đường ô tô rất nguy hiểm.

Sở giao thông Vận tải trả lời: Trong năm 2020, Chủ đầu tư sẽ triển khai thi công các đoạn cống sau: Đoạn qua xã Lai Hưng: Km41+000 đến Km47+000; Đoạn qua chợ Lai Uyên:Km62+000 đến Km63+000; Đoạn qua xã Trừ Văn Thố: Km63+000 đến Km65+355.". Sẽ báo cáo kết quả trong năm 2021.

4. Cử tri Trần Phước Cư, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: đề nghị ngành Công an có hướng xử lý khu vực trước Văn phòng Công chứng Bàu Bàng (tuyến đường Quốc lộ 13) tình trạng xe ô tô đậu hết làn đường xe 2 bánh, dễ gây tai nạn giao thông.

Công an tỉnh trả lời:

- Tuyến đường Quốc lộ 13 từ Cầu Vĩnh Bình đến Cầu Tham Rớt có tổng chiều dài 62 km, đi qua địa bàn Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát và Bàu Bàng. Hàng ngày, có hàng trăm lượt phương tiện lưu thông qua lại trên tuyến đường này, người dân đi lại từ tỉnh Bình Phước đến các tỉnh như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai … để làm việc và học tập.

- Trong thời gian vừa qua, việc xử lý người điều khiển phương tiện dừng, đỗ xe trên tuyến đường Quốc lộ 13 đoạn trước Văn phòng Công chứng Bàu Bàng gặp rất nhiều khó khăn do tại đoạn đường này không có lắp đặt biển số P.130 "Cấm dừng xe và đỗ xe". Lực lượng Cảnh sát tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên đường khi phát hiện các phương tiện dừng, đỗ xe trên đường thì cũng chỉ nhắc nhở người điều khiển phương tiện không dừng, đỗ xe tại khu vực nói trên. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ đề xuất và phối hợp với các cơ quan có chức năng, nhà đầu tư quản lý tuyến Quốc lộ 13 tiến hành lắp đặt biển số P.130 "Cấm dừng xe và đỗ xe" kèm theo biển phụ số S.501 "Phạm vi tác dụng của biển" là 300 mét khi qua giao lộ ngã ba giữa đường Quốc lộ 13 + ĐT749C (hướng từ Bia Chiến thắng Bàu Bàng về hướng Bến Cát) và tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm ở đoạn đường trên để có biện pháp xử phạt mạnh tay các lái xe dừng, đỗ góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.


Phương Chi
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Bùi Văn QuangKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Bùi Văn Quang/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​TTĐT - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Bùi Văn Quang; địa chỉ thường trú: TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

10/19/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của ông Bùi Văn Quang đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Về nội dung phản ánh của ông, UBND phường Tân An, TP.Thủ Dầu Một đã có báo cáo số 129/BC-UBND ngày 30/9/2020. Theo đó, qua làm việc với bộ phận một cửa (trực tiếp là Tư pháp - Hộ tịch) của phường và được báo cáo kết quả như sau: Vào ngày 28/8/2020, ông Bùi Văn Quang, sinh năm 1964, nơi cư trú: 105/17 khu phố 4, phường Tân An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương có liên hệ bộ phận một cửa phường Tân An để trích lục giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của ông và trích lục bản sao khai sinh của các con của ông gồm Bùi Trung Nghĩa, sinh năm 1986; Bùi Ngọc Diễm, sinh năm 1992 và Bùi Ngọc Dung, sinh năm 1982. Nhưng ông Bùi Văn Quang không có sự ủy quyền của các con của ông cho ông đi trích lục bản sao khai sinh vì theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch thì "Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 Luật Hộ tịch (sau đây gọi là yêu cầu đăng ký hộ tịch) được ủy quyền cho người khác thực hiện thay; trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn; đăng ký nhận cha, mẹ, con thì không được ủy quyền cho người khác thực hiện, nhưng một bên có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền, không phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực". 

Đồng thời trước đó, vào ngày 23/8/2020, các con của ông Bùi Văn Quang gồm Bùi Trung Nghĩa, Bùi Ngọc Diễm và Bùi Ngọc Dung đã gửi đơn đến UBND phường Tân An xin ngăn chặn sao lục hồ sơ giấy khai sinh của họ nếu họ không ủy quyền cho ông Bùi Văn Quang và bất kỳ người nào được ông Quang ủy quyền. Từ những căn cứ nêu trên, bộ phận Tư pháp-Hộ tịch của phường Tân An đã từ chối trích lục khai sinh của các con của ông Bùi Văn Quang và hướng dẫn ông Quang liên hệ các con của ông để được phối hợp hoặc ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Riêng việc ông Bùi Văn Quang nêu cán bộ Tư pháp-Hộ tịch làm lộ bí mật công tác và thông tin việc ông đi trích lục kết hôn cho vợ ông là bà Võ Thị Kim Loan biết. Khi đến xin trích lục kết hôn ông Bùi Văn Quang hoàn toàn không nhớ thông tin ngày tháng năm ông đã đăng ký kết hôn. Do vậy, công chức Tư pháp-Hộ tịch phường có đề nghị ông để lại tờ khai trích lục để công chức Tư pháp-Hộ tịch xác minh thông tin đăng ký kết hôn rồi mới trích lục cho ông theo quy định. Trong quá trình xác minh, công chức Tư pháp-Hộ tịch không hề gặp hoặc trao đổi gì với bà Võ Thị Kim Loan, chỉ xác minh qua những hồ sơ lưu trữ tại cơ quan. Đúng như giấy hẹn của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thì đến ngày 07/9/2020, Bộ phận một cửa đã cấp bản trích lục kết hôn cho ông Bùi Văn Quang. Do đó, việc cho rằng cán bộ Tư pháp tiết lộ bí mật công tác và thông tin là không có cơ sở mà do suy đoán của cá nhân ông Bùi Văn Quang.

Như vậy, hai nội dung mà ông Bùi Văn Quang nêu trong đơn phản ánh là không đúng sự thật. UBND phường đã tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hành chính đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

Văn bản​ 

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri ngành Y tế gửi đến trước Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa IXTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri ngành Y tế gửi đến trước Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa IX/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​​

9/30/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

A. Nội dung thuộc thẩm quyền của trả lời của Sở Y tế

I. Phản ánh kiến nghị của cử tri ngành y tế tại Hội nghị tiếp xúc ngày 17/6/2020 (Phụ lục 1 - Công văn số 108/HĐND-VP ngày 29/6/2020):

1. Trả lời Bác sỹ Đặng Đình Tuấn - Trạm Y tế phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An

 1. Liên quan đến Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương: không có nội dung đề cập về chế độ thu hút, đãi ngộ cho bác sỹ y học cổ truyền, hỗ trợ chế độ cho thâm niên. Kiến nghị xem xét thêm các trường hợp này.
  - Chế độ thu hút, đãi ngộ chỉ áp dụng đối với các chức danh nghề nghiệp đang thiếu và trong một thời gian dài không tuyển dụng được. Bác sĩ y học cổ truyền không thuộc đối tượng này.
  - Bác sĩ YHCT được hỗ trợ chế độ thâm niên theo Khoản 1, Điều 21, Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về chính sách thu hút chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương.
 2. Hiện tại, đang thực hiện cắt giảm tiền lương 01 biên chế trạm y tế phường, dùng khoản khám chữa bệnh để trả lương cho nhân viên đó, nhưng thực tế không phải trạm y tế nào đều có khả năng thu hút bệnh nhân về khám chữa bệnh. Đề nghị tỉnh xem xét có hướng để thực hiện cho cán bộ y tế tuyến xã ?
  Nội dung này thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài chính thành phố Dĩ An.
 3. Về sự phối hợp giữa Trạm Y tế phường và UBND phường: đề nghị có quy định phối hợp rõ ràng để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ các bên, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
  Theo Nghị định 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ Quy định về y tế xã, phường, thị trấn và Thông tư 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thì Trạm y tế xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
 4. Có hay không việc Trạm y tế đóng gần Bệnh viện hoặc Trung tâm Y tế cấp huyện thì sáp nhập, nếu có thì thời gian nào?
  Theo kế hoạch 4651/KH-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Bình Dương Kế hoạch sắp xếp đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của ca1xc đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2021, thì những địa bàn cấp xã đã có Trung tâm Y tế cấp huyện hoặc phòng khám đa khoa khu vực trú đóng và hoạt động thì không thành lập trạm y tế. Thực hiện thí điểm trạm y tế liên phường. Hoàn thành trong quý IV/2021.
  2. BS. Ngô Hồng Quang – PGĐ TTYT TP. Dĩ An:
  a) Về việc tuyến huyện, tuyến xã gặp khó khăn trong quyết toán BHYT vì theo quy định tại Khoản 6, Điều 5 Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp như sau:
  "Các cơ sở y tế phải điều phối, bố trí nhân lực, số bàn khám theo yêu cầu để bảo đảm chất lượng khám bệnh. Đối với các bàn khám khám trên 65 lượt khám/01 ngày: cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ thanh toán bằng 50% mức giá khám bệnh từ lượt khám thứ 66 trở lên của bàn khám đó. Trong thời gian tối đa 01 quý, cơ sở y tế vẫn còn có bàn khám khám trên 65 lượt/ngày thì cơ quan bảo hiểm xã hội không thanh toán tiền khám bệnh từ lượt khám thứ 66 trở lên của bàn khám đó."
  Vấn đề này là một trong những khó khăn của ngành Y tế trong KCB BHYT. Tại các cuộc họp liên quan đến BHYT, nhiều tỉnh/thành phố đã có ý kiến đề nghị thay đổi quy định này cho phù hợp thực tế tại tuyến huyện/xã. Tuy nhiên, đến hiện nay, Bộ Y tế chưa có văn bản mới thay thế. Sở Y tế sẽ tiếp tục kiến nghị đến Bộ Y tế xem xét, điều chỉnh quy định về lượt khám/bàn khám/ngày cho phù hợp hơn.
  * Trung tâm Y tế TP. Dĩ An:
  - Vấn đề lợi dung thông tuyến BHYT để KCB BHYT ở nhiều nơi: Được kiểm soát tại phần mềm KCB BHYT. Tuy nhiên, vẫn còn một vài trường hợp chưa kịp thời phát hiện. Cơ quan BHXH Bình Dương sẽ trả lời thêm vấn đề này.
  - Quy định về cấp phép hoạt động, CCHN: Đây là các văn bản quy định của Bộ Y tế. Cơ quan BHXH chỉ thực hiện theo quy định của văn bản của Bộ Y tế. Đây là một trong những bất cập mà nhiều tỉnh/thành phố đã có kiến nghị với Bộ Y tế để điều chỉnh. Sở Y tế sẽ tiếp tục kiến nghị vấn đề này lên Bộ Y tế xem xét.
  3. BS. Nguyễn Văn Đức – GĐ TTYT TP. TDM:
  - Định mức số lượt KCB/bàn khám/ngày: Đã trả lời ở trên.
  - Một số danh mục kỹ thuật chưa có giá: Các đơn vị chờ Bộ Y tế xem xét, thống nhất cùng BHXH Việt Nam để bổ sung, điều chỉnh.
  - Vấn đề giám định chi phí KCB của cơ quan BHXH: Đề nghị đơn vị có văn bản cụ thể gửi Sở Y tế và BHXH để chúng tôi phối hợp cùng BHXH Bình Dương giải quyết.
  - Về dự toán KCB BHYT hàng năm (tính từ 2014 đến 2019), tính chung trên cả tỉnh chỉ đạt cao nhất khoảng 61% số thu BHYT hàng năm (theo quy định của Luật BHYT, quỹ KCB BHYT – từ 2018 gọi là dự toán KCB BHYT – phải đạt 90% tổng số thu BHYT hàng năm). Do dự toán giao thấp, trong khi tỉ lệ người dân tham gia BHYT, nhu cầu KCB BHYT ngày càng tăng, hầu hết các cơ sở KCB BHYT đều bị vượt dự toán. Từ năm 2017 trở về trước, các đơn vị giải trình hợp lý sẽ được cơ quan BHXH thanh toán phần kinh phí KCB vượt dự toán theo thực tế, vì vậy các đơn vị ít gặp khó khăn trong hoạt động KCB BHYT. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, cơ quan BHXH chỉ thanh toán chi phí KCB trong dự toán giao nên các đơn vị rất khó khăn trong hoạt động KCB BHYT. Đề nghị cơ quan BHXH Bình Dương có văn bản đề xuất cơ quan BHXH Việt Nam tham mưu Thủ tướng Chính phủ giao dự toán KCB BHYT phù hợp hơn với số thu để đảm bảo hoạt động KCB BHYT, tăng cường lòng tin của người dân, gia tăng tỉ lệ người dân tham gia BHYT.
  - TTYT TP. TDM đã được xếp hạng III (theo Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh về việc xếp hạng các Trung tâm Y tế huyện). Trung tâm có Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm (không có bệnh viện). Mức giá thu tiền công KCB, ngày giường bệnh của Trung tâm chỉ được tính bằng giá của BV hạng IV hoặc chưa xếp hạng hay Trạm Y tế theo quy định tại Phụ lục I, II Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. Đây cũng là một vướng mắc trong KCB BHYT mà các tỉnh/thành phố đã kiến nghị cùng Bộ Y tế. Đơn vị chờ văn bản thay đổi, bổ sung của Bộ Y tế.
  - Về kinh phí xác định đối tượng nghiện và công tác phối hợp thực hiện xác định nghiện trên địa bàn:
  + Kinh phí xác định đối tượng nghiện: TTYT dự toán, gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố từ đầu năm để trình UBND thành phố phê duyệt. Vấn đề này cần xin thêm ý kiến của Sở Tài chính.
  + Công tác phối hợp xác định nghiện: Sau khi cơ quan Công an thu gom các đối tượng nghiện về nơi tập trung (có thể là cơ sở y tế, trụ sở Công an...) sẽ có văn bản đề nghị ngành Y tế hỗ trợ xác định đối tượng nghiện. Ngành Y tế sẽ cử cán bộ (đã được tập huấn và đủ khả năng xác định đối tượng nghiện) của Trạm Y tế phường (hoặc TTYT thành phố) hỗ trợ ngành Công an xác định đối tượng nghiện. Kết quả sẽ được trả lời trong thời gian sớm nhất có thể (trong vòng 5 ngày). Đơn vị tham khảo Chương II Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
  + Việc phân bổ nhóm đối tượng đăng ký KCB ban đầu của TTYT TDM: Đơn vị có văn bản đề nghị khoảng tháng 12 của năm trước để Sở Y tế phối hợp cùng BHXH tỉnh giải quyết.
  4. BS. Nguyễn Văn Đặng – GĐ TTYT thị xã Tân Uyên:
  Lượt khám/bàn khám/ngày, nội dung này đã trả lời ở trên.
  5. BS. Phan Quang Toàn – TTYT huyện Dầu Tiếng:
  - Trường hợp BS YHCT đã được đào tạo phục hồi chức năng (PHCN): Sáng khám bệnh YHCT, chiều khám PHCN thì bị cơ quan BHXH xuất toán.
  BS YHCT đào tạo PHCN (trước khi có Công văn số 1659/BYT-PC ngày 29/3/2019 của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh việc cấp bổ sung, thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn) phải được cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KCB PHCN trong CCHN/hoặc được Giám đốc đơn vị ban hành quyết định KCB YHCT và PHCN, có đăng ký danh sách hành nghề về Sở Y tế thì khi KCB BHYT sẽ không bị cơ quan BHXH xuất toán.
  Để có cơ sở xem xét trả lời cụ thể, đơn vị cần cung cấp những thông tin sau: BS YHCT được đào tạo PHCN tại đâu ? Thời gian đào tạo bao lâu ? Đã được cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề (CCHN) chưa ? Đơn vị có quyết định phân công bác sĩ này khám YHCT và PHCN chưa ? Danh sách đăng ký hành nghề của đơn vị gửi về Sở Y tế có ghi rõ thời gian khám trong ngày của BS này chưa ?
  - Về danh mục kỹ thuật:
  Bộ Y tế đã có Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 Sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2020 sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
  Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn những thiếu sót cần phải điều chỉnh. Rất mong trong thời gian tới Bộ Y tế sẽ có những thay đổi, bổ sung, điều chỉnh phù hợp hơn.
  II. Nội dung phản ánh các khó khăn, kiến nghị của các đơn vị, cơ sở khám chữa bệnh ngành y tế (Phụ lục 2 - Công văn số 108/HĐND-VP ngày 29/6/2020):
 1. Bệnh viện đa khoa tỉnh:
  + Các vấn đề Bệnh viện đa khoa tỉnh nêu về khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đang phối hợp cùng BHXH Việt Nam để giải quyết. Sở Y tế sẽ tiếp tục kiến nghị những nội dung trên về Bộ Y tế.
  + Về việc không trùng khớp thông tin của người bệnh trên thẻ BHYT: Do cơ quan BHXH trả lời.
  + Về việc thanh toán chi phí KCB BHYT: Các đơn vị chờ Bộ Y tế xem xét, thống nhất cùng BHXH Việt Nam để bổ sung, điều chỉnh.
  + Về phần công tác dự phòng:
  Hiện tại, Bệnh viện đa khoa tỉnh đang có phòng cách ly để điều trị bệnh nhân dương tính với Covid-19 với sức chứa 50 giường. Ngành Y tế đã tham mưu UBND tỉnh về việc mua sắm trang thiết bị y tế cho các khu cách ly và khu điều trị. Tuy nhiên, Bình Dương hiện chưa có ca bệnh, các Bệnh viện tuyến trên như: BV Bệnh nhiệt đới, BV Chợ Rẫy...vẫn còn khả năng đáp ứng điều trị, vì vậy dự trù mua sắm trang thiết bị đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nhưng sẽ chia ra mua sắm trong nhiều giai đoạn. Ngoài ra, ngành Y tế đã tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 của tỉnh Bình Dương số 02/KH-BCĐ ngày 20/4/2020, sẵn sàng đáp ứng khi BVĐK tỉnh bị quá tải bệnh nhân Covid-19.
  2. BV Y học cổ truyền:
  - Về việc giao dự toán KCB BHYT cho Bình Dương thấp: đã trả lời ở trên.
  - Về thanh quyết toán chi phí KCB BHYT còn chậm, treo kinh phí KCB BHYT: Vấn đề này thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan BHXH.
  3. BV Phục hồi chức năng:
  Việc quyết toán kinh phí KCB BHYT: Vấn đề này thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan BHXH.
  4. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản:
  - Việc giao dự toán kinh phí KCB BHYT thấp: Đã trả lời ở trên.
  - Các vấn đề liên quan Chương trình Sữa học đường: Đề nghị Sở Giáo dục & Đào tạo có ý kiến trả lời.
  5. Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát:
  - Việc cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong CCHN hiện tạm dừng theo Công văn số 1659/BYT-PC ngày 29/3/2019 của Bộ Y tế. Sở Y tế Bình Dương đã có nhiều văn bản gửi Bộ Y tế, tuy nhiên đến nay Bộ Y tế vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể. Sở Y tế sẽ tiếp tục đề nghị Bộ Y tế xem xét.
  - Việc giao dự toán KCB BHYT thấp: Đã trả lời ở trên.
  6. Phòng Y tế huyện Dầu Tiếng:
  Về việc các cơ sở phun xăm thêu trên da (không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm, không có thủ thuật xâm nhập): Theo nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế, các cơ sở này chỉ cần tự công bố đủ điều kiện là hoạt động. Bộ Y tế không có quy định công bố danh sách các cơ sở này lên website. Sở Y tế sẽ xem xét kiến nghị của Phòng Y tế huyện Dầu Tiếng.
  7. Bệnh viện đa khoa quốc tế Becamex:
  - Vấn đề sử dụng mã tương đương của các dịch vụ kỹ thuật chụp MRI từ 0.2 – 1.5 Tesla để thanh toán BHYT cho các dịch vụ kỹ thuật chụp MRI trên máy 3 Tesla để đảm bảo quyền lợi của người bệnh: Sở Y tế sẽ tiếp tục kiến nghị lên Bộ Y tế điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
  - Về các xét nghiệm thuộc các tuyến 1 và 2 (vượt tuyến) đã được cấp phép: Bệnh viện có thể liên hệ BHXH Bình Dương để ký hợp đồng KCB BHYT cho các năm sau.
  * Các nội dung về vấn đề thiếu vật tư y tế, hóa chất, vaccin:
  - Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết số 2028/QĐ-UBND về việc thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Dương với nhiệm vụ đấu thầu mua thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Bên cạnh đó, Căn cứ các qui định hiện hành về đấu thầu, hiện nay vật tư y tế, hóa chất, vaccin chưa có các văn bản hướng dẫn đấu thầu tập trung nên Sở Y tế đã có văn bản đề nghị các cơ sở y tế tự tổ chức đấu thầu mua vật tư y tế để phục vụ công tác điều trị tại đơn vị.  
  - Trong quá trình tổ chức đấu thầu mua vật tư y tế, hóa chất, vaccin phục vụ công tác điều trị các cơ sở y tế gặp khó khăn như: thiếu nhân lực có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu; Các đơn vị còn lúng túng khi triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng theo hướng dẫn của Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch Đầu tư Quy định chi tiết việc đăng tải, cung cấp thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2020; Bên cạnh đó là sự phối hợp giữa ngành y tế và các ngành có liên quan chưa được chặt chẽ nhất là ở tuyến huyện, thị,... trong việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu nên quá trình tổ chức đấu thầu kéo dài gây nên tình trạng thiếu vật tư y tế, hóa chất, vaccin.
  - Hiện nay chưa có văn bản quy định về việc áp thầu mua vật tư y tế, hóa chất, vaccin nên không thể thực hiện việc áp thầu mua vaccin.
  - Hiện nay các cơ sở y tế đang tiến hành các thủ tục cần thiết để tô chức đấu thầu mua hóa chất, vật tư y tế và vaccin, hầu hết các kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hóa chất, vật tư y tế và vaccin đã được UBND tỉnh phê duyệt.
  * Vấn đề mua sắm vật tư và thanh toán thuốc, vật tư nhỏ lẻ (từ vài trăm đến vài triệu): Phải thực hiện theo các qui định hiện hành về quản lý tài chính, Sở Y tế không có thẩm quyền gải quyết vấn đề này.
  B. NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN TRẢ LỜI CỦA SỞ NỘI VỤ
  I. NHÓM KIẾN NGHỊ VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY - BIÊN CHẾ
  1. Trả lời kiến nghị cử tri tại Phụ lục 1 khoản 1 điểm d:
  "Có hay không việc Trạm y tế đóng gần Bệnh viện hoặc Trung tâm Y tế cấp huyện thì sáp nhập, nếu có thì thời gian nào?"
  Theo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra tại Mục II khoản 1 điểm 1.7 của Kế hoạch 4651/KH-UBND ngày 02/10/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh: "Thực hiện một đầu mối cơ sở y tế công lập trên địa bàn cấp xã. Những địa bàn cấp xã đã có Trung tâm Y tế cấp huyện trú đóng và hoạt động thì không thành lập trạm y tế"(…) Cơ quan chủ trì thực hiện là Sở Y tế. Thời gian hoàn thành trong quý IV/2021.
  Tuy nhiên cho đến nay Sở Nội vụ vẫn chưa nhận được văn bản đề nghị hay tham mưu của Sở Y tế để thực hiện việc sắp xếp các Trạm y tế này.
  2. Kiến nghị về bổ sung biên chế theo định mức quy định của Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ (theo kiến nghị của Trung tâm Y tế Dầu Tiếng, Trung tâm Y tế Tân Uyên, Trung Tâm Y tế Thuận An)
  Trong giai đoạn sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế ở các đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế không đủ đáp ứng thực hiện nhiệm vụ không chỉ là vấn đề khó khăn cho ngành y tế mà còn của tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khác trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, song song với nhiệm vụ phải tinh giản biên chế theo quy định, đối với các đơn vị y tế có tăng chỉ tiêu giường bệnh thì UBND tỉnh đều xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung biên chế phù hợp để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, để đảm bảo biên chế của ngành giao đúng định mức biên chế theo quy định của Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV là rất khó vì hiện nay tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh đều do Bộ Nội vụ quyết định.
  Hàng năm, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch biên chế và kiến nghị Bộ Nội vụ thẩm định bổ sung biên chế sự nghiệp cho ngành y tế và các đơn vị sự nghiệp khác theo quy định định mức và nhu cầu thực tế của các ngành, tuy nhiên trong nhiều năm qua, Bộ Nội vụ không xem xét bổ sung biên chế mà chỉ tinh giản biên chế theo tỷ lệ quy định, do vậy, biên chế không đảm bảo thực hiện nhiệm vụ là khó khăn chung của tỉnh.
  UBND tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét bổ sung biên chế phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương đồng thời đề nghị Sở Y tế cùng các đơn vị sự nghiệp y tế tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chấp hành tốt các quy định về tinh giản biên chế và tăng cường chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện tự chủ chi thường xuyên để giảm gánh nặng về biên chế.
  II. NHÓM KIẾN NGHỊ VỀ HỢP ĐỒNG, TUYỂN DỤNG VÀ XÉT THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC
  1. Kiến nghị tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế xem xét bố trí tổ chức kịp thời thi nâng ngạch, xét tuyển nâng ngạch cho cán bộ viên chức đã đủ điều kiện (Bác sĩ Bùi Công Chiến - Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng)
  Vừa qua, Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Sở Y tế trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành y tế từ hạng IV lên hạng III (Kế hoạch số 3212/KH-UBND ngày 06/7/2020) và Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành y tế từ hạng III lên hạng II. Hiện nay, đang đợi Bộ Nội vụ thẩm định Đề án, sau khi có kết quả thẩm định, Sở Nội vụ sẽ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành y tế và các bộ phận giúp việc, dự kiến sẽ triển khai ngay trong tháng 08/2020. Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng đang tham mưu UBND tỉnh tổ chức xét tuyển viên chức ngành y tế, dự kiến vào quý IV/2020.
  2. Kiến nghị về hợp đồng chuyên môn đối với nhân lực ngành y tế (Bác sĩ Nguyễn Văn Đặng - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên)
  Vừa qua, sau khi có ý kiến của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có chủ trương cho hợp đồng các trường hợp có trình độ Đại học (Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân các ngành y tế…). Chủ trương này xuất phát từ nhu cầu giữ chân nhân lực ngành y tế có trình độ đại học, chủ yếu là Bác sĩ. Hiện nay, do tình hình biên chế để tuyển dụng khá thấp nên 1-2 năm mới tổ chức tuyển dụng viên chức, vì vậy giữa những đợt tuyển dụng sẽ có khoảng thời gian trống, theo quy định hiện hành (Nghị định 161/2018/NĐ-CP) không cho phép hợp đồng đối với những vị trí xác định là viên chức. Điều này gây khó khăn cho đơn vị, khi cần bổ sung nhân lực ngành y tế có trình độ đại học để thay thế cho các trường hợp nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác. Nếu không có cơ chế hợp đồng trong thời gian chờ xét tuyển thì sẽ không thể giữ chân đội ngũ này đến khi tỉnh tổ chức xét tuyển. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương cho hợp đồng các trường hợp có trình độ Đại học trong phạm vi định mức theo Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước do Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành. Riêng các chức danh cao đẳng, trung cấp ngành y tế thì nguồn cung khá nhiều nên không cần thiết cho hợp đồng đối với các trường hợp này mà sẽ tuyển dụng chính thức trong các kỳ xét tuyển viên chức.
  III. NHÓM CÁC KIẾN NGHỊ VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 05/2019/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
  1. Kiến nghị bổ sung thêm đối tượng thu hút là cử nhân, dược sĩ, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ phục hồi chức năng (Bệnh viện Phục hồi chức năng); Cần thu hút thêm bác sĩ Y học cổ truyền (Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên);
  Ngày 31/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương (dưới đây viết tắt là Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND). Đây là chính sách do địa phương ban hành để giải quyết những khó khăn có tính cấp thiết nhất liên quan đến nguồn nhân lực trong điều kiện ngân sách địa phương có thể đáp ứng được.
  Xuất phát từ cơ sở nêu trên, việc thu hút nguồn nhân lực chỉ là một giải pháp tạm thời để tỉnh khắc phục tình hình thiếu nhân lực trong một số ngành, lĩnh vực và trong một thời gian nhất định. Đối với lĩnh vực y tế, căn cứ vào nhu cầu của các cơ sở y tế, nguồn tuyển dụng…, tỉnh chỉ thu hút đối với tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ đa khoa, bác sĩ răng hàm mặt chính quy (hệ đào tạo 06 năm), cử nhân, kỹ sư chuyên ngành Bảo trì trang thiết bị y tế hoặc Vật lý kỹ thuật y sinh là những ngành có khó khăn nhất trong tuyển dụng do số lượng đào tạo ít trong khi nhu cầu của các cơ sở y tế công lập rất lớn so với các chuyên ngành khác.
  2. Kiến nghị mở rộng đối tượng thu hút bác sĩ được đào tạo ở một số trường ngoài 05 trường như quy định Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND để thu hút nhân lực y tế cho tuyến huyện, tuyến xã (Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên và Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên)
  Hiện nay, cả nước có nhiều cơ sở đào tạo chuyên ngành y nhưng chất lượng đầu ra không đồng đều. Nghị quyết số 05/NQ-HĐND quy định chỉ thu hút bác sĩ được đào tạo từ 01 trong 05 trường Đại học gồm: Y Hà Nội, Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Y Dược Huế, Y Dược Cần Thơ, Y Khoa Phạm Ngọc Thạch vì xét thấy việc thu hút cần có sự chọn lọc, không thể thu hút đại trà, nhất là đối với ngành y tế để đảm bảo nhân lực thu hút đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập.
  3. Kiến nghị ngoài việc thu hút nguồn nhân lực nên chú ý và quan tâm hơn nữa chế độ nhằm "giữ chân" đối với đội ngũ làm công tác y tế (Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một)
  Ngoài việc thu hút nguồn nhân lực, nhiều năm qua tỉnh cũng rất chú trọng đến việc ban hành các chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức y tế. Cụ thể như chế độ hỗ trợ hàng tháng cho viên chức chuyên môn y tế, hỗ trợ lương khởi điểm trong thời gian tập sự, hỗ trợ thuê nhà ở cho đối tượng thu hút…Vừa qua, khi ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND, để "giữ chân" đối với bác sĩ là nhân lực tỉnh đang có nhu cầu nên tỉnh đã ban hành thêm chế độ hỗ trợ thâm niên cho bác sĩ công tác tại các cơ sở y tế công lập; hỗ trợ một lần cho bác sĩ đa khoa, chuyên khoa, bác sĩ răng hàm mặt (trước đó tốt nghiệp hệ chính quy 6 năm) đang công tác tại khối điều trị. Ngoài ra, viên chức y tế sau thời gian công tác nếu có yêu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện về đào tạo đều được tỉnh cử đi đào tạo nâng cao trình độ (đào tạo bác sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, thạc sĩ, tiến sĩ...). Các chế độ, chính sách nêu trên cũng là một trong những giải pháp "giữ chân" đối với đội ngũ làm công tác y tế mà tỉnh đang thực hiện.  
  5. Kiến nghị tất cả các nhân viên ngành y tế đều được hưởng thâm niên theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND (Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên và Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng); xem xét bổ sung chế độ thu hút, thâm niên đãi ngộ cho bác sĩ y học cổ truyền (Bác sĩ Đặng Đình Tuấn - Trạm Y tế phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An); Bác sĩ đông y, bác sĩ rằng hàm mặt không được hưởng chế độ hỗ trợ (Bác sĩ Bùi Công Chiến - Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng)
  - Nghị quyết số 05/NQ-HĐND có bổ sung thêm chế độ hỗ trợ thâm niên đối với bác sĩ công tác tại các cơ sở y tế công lập và chế độ hỗ trợ một lần cho bác sĩ đa khoa, chuyên khoa, bác sĩ răng hàm mặt (trước đó tốt nghiệp hệ chính quy 6 năm) đang công tác tại khối điều trị. Trên cơ sở vận dụng chế độ thâm niên của một số ngành, tỉnh ban hành thêm chế độ hỗ trợ thâm niên đối với bác sĩ là nhân lực tỉnh rất thiếu so với viên chức y tế các chuyên ngành khác. Do tình hình ngân sách địa phương chưa cho phép trong khi số lượng viên chức y tế khá lớn nên tỉnh chưa thể giải quyết chế độ thâm niên cho tất cả nhân viên y tế cũng như hỗ trợ một lần cho các chuyên ngành khác trong đó có bác sĩ y học cổ truyền (bác sĩ đông y) theo như đề nghị.
  - Riêng bác sĩ răng hàm mặt tùy thuộc vào thời gian công tác được hưởng chế độ hỗ trợ một lần theo quy định tại khoản 2 Điều 21 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND.
  IV. NHÓM CÁC KIẾN NGHỊ VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH KHÁC
  1. Kiến nghị chưa có bồi dưỡng chế độ ưu đãi cho Nhân viên y tế (NVYT) làm công tác lây nhiễm theo quy định (Tại điểm 3 phần 2 Mục VI - Phụ lục số 02 - Trung tâm Y tế thành phố Thuận An).
  Ngày 10/9/2012, liên sở Y tế, Nội vụ, Tài chính đã ban hành Hướng dẫn liên sở số 70/HDLS-YT-NV-TC về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương (Hướng dẫn số 70/HDLS-YT-NV-TC này bãi bỏ Phần I Hướng dẫn liên sở số 1307/HDLS-YT-NV-TC).
  Theo đó, mức hưởng 70% ưu đãi đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm xét nghiệm, khám điều trị chăm sóc bệnh nhân HIV, lao (theo khoản a, mục 1. Điều 3, mức phụ cấp ưu đãi của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP) của các Trung tâm Y tế huyện, thị như sau:
  - Hệ Điều trị: các Bệnh viện tuyến huyện, thị ngoài Khoa Giải phẫu bệnh lý được hưởng 70%, còn có 10 suất cụ thể:
  + Khoa Cấp cứu - Hồi sức: 2 suất;
  + Khoa Phụ sản: 01 suất;
  + Khoa Nội - Nhi nhiễm (Bộ phận Nhi): 02 suất;
  + Khoa Nội - Nhi nhiễm (Bộ phận truyền nhiễm): 03 suất;
  + Khoa Xét nghiệm (Xét nghiệm vi sinh): 02 suất.
  - Hệ Dự phòng có 04 suất:
  + Khoa Y công cộng và quản lý CBXH (viên chức trực tiếp làm lao, tâm thần): 02 suất;
  + Khoa xét nghiệm (trực tiếp làm xét nghiệm HIV/AIDS, lao): 01 suất;
  + Khoa Kiểm soát dịch bệnh, HIV/AIDS (trực tiếp làm công tác HIV/AIDS): 01 suất.
  Như vậy, ngoài các viên chức Khoa Giải phẫu bệnh lý được hưởng mức hưởng 70% ưu đãi theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, Trung tâm Y tế Thuận An còn 14 suất hiện đang được hưởng.
  Hồ sơ thủ tục đề nghị, như phần 2 Mục 2 Hướng dẫn liên sở số 70/HDLS-YT-NV-TC ngày 10/9/2012.
  2. Kiến nghị các viên chức - người lao động có vị trí việc làm tại khu thu viện phí và tài xế vận chuyển người bệnh thường xuyên tiếp xúc với người bệnh có các bệnh lây nhiễm và tài xế thường xuyên vận chuyển người bệnh nặng mắc các bệnh lây nhiễm, có nguy cơ lây nhiễm cao đề nghị được hưởng mức độc hại hệ số 0.1 theo quy định tại mục a khoản 2 Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ (Tại điểm 1 phần 1 Mục XI - Phụ lục số 02 - Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng)  
  Về nội dung này Sở Nội vụ có ý kiến như sau: vị trí việc làm thu viện phí và tài xế không thuộc đối tượng được hưởng theo quy định.
  3. Kiến nghị các viên chức quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế nhưng làm chung môi trường cơ sở y tế, đề nghị được tăng mức phụ cấp ưu đãi từ 20% lên 40% hưởng theo điểm b điều 5 của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập (Tại điểm 2 phần 1 Mục XI - Phụ lục số 02 - Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng)
  Khoản 6 Điều 3 của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP đã quy định cụ thể đối với các đối tượng này.
  C. NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN TRẢ LỜI CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH.
  I. Các ý kiến liên quan đến các đơn vị tuyến tỉnh
  * PHẦN I. CÁC NỘI DUNG PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI NGÀNH Y TẾ TẠI HỘI NGHỊ TIẾP XÚC NGÀY 17/6/2020.
 1. Bs Quách Trung Nguyên. Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền
 1. Đề nghị tăng mức hỗ trợ trang phục chuyên môn y tế
  Việc hỗ trợ tiền trang phục chuyên môn y tế với mức chi 300.000 đồng/2 bộ/người/năm được quy định tại Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND. Đối với nội dung này, đề nghị đơn vị gửi Sở Y tế tổng hợp, rà soát các quy định hiện hành để trình cấp thẩm quyền điều chỉnh mức chi cho phù hợp. 
 2. Đề nghị đấu thầu tập trung đối với mua hóa chất vật tư tiêu hao:
  Việc đấu thầu mua sắm tập trung của ngành y tế thực hiện Quyết định số 887/QĐ-UBND và Quyết định số 1652/QĐ-UBND. Trường hợp đối với nội dung mua sắm hóa chất vật tư tiêu hao đơn vị thấy cần thiết phải tổ chức đấu thầu tập trung, đề nghị đơn vị gửi Sở Y tế tổng hợp trình cấp thẩm quyền quyết định.
  c) Đề nghị hướng dẫn việc về mua sắm và thanh toán thuốc tân dược, vật tư y tế nhỏ lẻ:
  c.1) Về thuốc: Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; trong đó quy định về mua thuốc tại cơ sở y tế và mua thuốc tập trung; Do vậy, đề nghị đơn vị nghiên cứu các quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT, các quy định hiện hành trong đấu thầu để thực hiện.
  c.2). Về vật tư y tế nhỏ lẻ.
  Tại Khoản 19, Điều 3, Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg quy định "Gói thầu có giá gói thầu không quá 50.000.000 đồng" thuộc danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.
  Tại Khoản 7, Điều 4, Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg quy định quy trình đấu thầu đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 50.000.000 đồng như sau: "Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc mua sắm bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; không bắt buộc phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bảo đảm chế độ hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật (không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu).
  Đề nghị đơn vị nghiên cứu các quy định trên để thực hiện việc mua sắm và thanh toán việc mua sắm vật tư y tế nhỏ lẻ theo quy định.
  * PHẦN II. CÁC NỘI DUNG PHẢN ÁNH CÁC KHÓ  KHĂN, KIẾN  NGHỊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ, CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH NGÀNH Y TẾ
 1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  Theo Công văn số 6280/UBND-KTTH, gia đoạn 2019-2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên (đơn vị thuộc nhóm 2 quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP).
  Theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 7, Chương II Nghị định số 85/2012/NĐ-CP: "Đối với đơn vị thuộc nhóm 1, nhóm 2: Kế hoạch tuyển dụng viên chức của đơn vị do người đứng đầu đơn vị quyết định theo thẩm quyền để bảo đảm thực hiện được kế hoạch hoạt động chuyên môn nhưng phải báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, giám sát".
  Đồng thời, theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP: "Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên quyết định số lượng người làm việc;…".
  Việc đơn vị phản ảnh: "Đơn vị chưa tự quyết số viên chức, người lao động làm việc, mà cơ quan cấp trên vẫn giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp cho đơn vị…(trong khi đó, các đơn vị y tế ngoài công lập có quyền tự quyết về giá, nhân lực, …để đảm bảo hoạt động của đơn vị)." là không phù hợp quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. Vấn đề này, đề nghị Sở Y tế làm việc với Sở Nội vụ.
  2. Bệnh viện Phục hồi chức năng
  a) Đề nghị bổ sung đối tượng thu hút theo Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND:
  Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương thực hiện theo Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND. Trường hợp đơn vị đề nghị bổ sung đối tượng khác như cử nhân, dược sĩ, bác sĩ Y học cổ truyền, bác sĩ phục hồi chức năng… đề nghị đơn vị gửi Sở Y tế tổng hợp trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. 
  b) Đề nghị tăng mức lương cơ sở: việc tăng mức lương cơ sở thuộc thẩm quyền của Chính phủ, không thuộc thẩm quyền của địa phương.
  * Ý kiến liên quan đến các đơn vị tuyến huyện:
 1. Lương và kinh phí hoạt động của Trạm y tế xã:
  a) Trung tâm y tế thị xã Dĩ An:
  Ý kiến của đơn vị: Phản ánh tình hình khó khăn về lương của  cán bộ tuyến phường: Hiện tại Trung tâmY tế phải trả lương cho 9 cán bộ tuyến phường. Theo ngành tài chính trả lời, áp dụng theo Thông tư số 13,14 về giá khám chữa bệnh, đã tính tiền lương cho cán bộ y tế. Tuy nhiên, cán bộ y tế hoạt động ở tuyến phường thì đa số là chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Và các chương trình này thì không thu mà chỉ khám chữa bệnh, là một chức năng nhỏ trong hoạt động của tuyến phường. Các tuyến phường nếu hoạt động tốt thì có bệnh nhân(có thu để chi trả) một số tuyến phường chỉ tuyên truyền thôi thì không có bệnh nhân và không có thu nhập nên vấn đề trả lương cho cán bộ tuyến phường rất khó khăn.
  Trả lời: Tại Công văn số 373/TCKH-NS ngày 30/6/2020 của Phòng TCKH thành phố Dĩ An, theo đó Phòng TC-KH đã báo cáo huy động nguồn thu đối với dịch vụ được kết cấu chi phí theo quy định hiện hành theo lộ trình tính giá dịch vụ. Trong trường hợp nguồn thu không đảm bảo, Trung tâm y tế thành phố Dĩ An báo cáo về Phòng TCKH cân đối thu – chi trình UBND thành phố bổ sung kinh phí đảm bảo chi cho con người (theo khoản 2, Điều 8 Thông tư số 39/2018/TT-BYT).
  b) Trung tâm y tế Thành phố Thủ Dầu Một:
  Ý kiến của đơn vị: đề nghị hỗ trợ 100% kinh phí hoạt động y tế, vì hàng năm chỉ giao 42 triệu/trạm y tế, trong khi quyết toán phải từ 60-70 triệu và không đủ chi hoạt động và không có nguồn thu, đặt biệt tại TTYT TDM bao quanh bởi các bệnh viện tư nhân và bệnh viện lớn của tỉnh nên càng hạn chế về nguồn thu. Đề nghị tăng kinh phí phân bổ dự toán cho đơn vị.

          Trả lời: Tại Công văn số 306/TCKH-NS của Phòng TCKH thành phố Thủ Dầu Một, theo đó Phòng TCKH tham mưu UBND Thành phố Thủ Dầu Một giao dự toán sự nghiệp y tế theo quy định hiện hành. Do Trạm y tế không thu hút được bệnh nhân khám và điều trị nên dẫn đến nguồn thu thấp, không có thu nhập tăng thêm. Kinh phí thường xuyên tạm đủ chi hoạt động của Trạm.

          Như vậy việc giao dự toán cho sự nghiệp y tế của Phòng Tài chính – KH thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND và Thông tư số 39/2018/TT-BYT.

2. Tiền trực cho cán bộ Xã, phường:

Ý kiến của BS Phạm Thị Ngọc Hạnh- Trạm y tế Phường Hiệp An, Thủ Dầu Một: xem xét chế độ tiền trực cho mỗi cán bộ ở tuyến xã, phường theo giá thị trường (hiện tại chi 15.000 đồng/người đề nghị bổ sung tăng thêm)

Trả lời: Hiện nay, chế độ phụ cấp thường trực thực hiện theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/20101 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể chế độ phụ cấp thường trực đối với trạm y tế xã:

          - Người lao động thường trực 24/24 giờ được hưởng mức phụ cấp: 25.000 đồng/người/phiên trực.

          - Người lao động thường trực 12/24 giờ được hưởng mức bằng 0.5 lần  24/24 giờ. (12.500 đồng/người/phiên trực ).

          - Người lao động thường trực 16/24 giờ được hưởng mức bằng 0.75 lần  24/24 giờ (18.750 đồng/người/phiên trực ).

          - Người lao động thường trực 24/24 giờ được hỗ trợ tiền ăn là 15.000 đồng/người/phiên trực.

3. Xác định loại hình đơn vị sự nghiệp (ý kiến của Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An). Do hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể xác định loại hình đơn vị sự nghiệp y tế nên vẫn thực hiện theo Nghị định 85/2012/NĐ-CP, Nghị định số 16/2014/NĐ-CP.

D. NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN TRẢ LỜI CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH.

1. Nội dung kiến nghị : Phân tuyến KCB đối với TTYT Thủ Dầu Một: Theo 2018, Chính Phủ ban hành Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 về sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kin doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Cơ quan BHXH căn cứ vào đó, xếp vào tuyến IV tương đương Tram Y tế phường.

Trả lời:

Căn cứ Khoản 11, Điều 22 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 quy định:" Trung tâm y tế có chức năng khám bệnh, chữa bệnh thì cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện đa khoa hoặc phòng khám đa khoa và phải đáp ứng điều kiện quy định tương ứng với hình thức tổ chức đó. Việc phân hạng thực hiện theo nguyên tắc nếu được cấp giấy phép hoạt động theo mô hình PKĐK thì được xếp hạng IV, nếu được cấp giấy phép hoạt động theo mô hình bệnh viện thì được xếp theo hạng bệnh viện tương đương với quy mô của cơ sở đó"

Căn cứ Khoản 3, Điều 4, Thông tư 39/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 30/11/2018 quy định nguyên tắc áp dịch vụ đối với các cơ sở y tế có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế: "Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng; phòng khám quân y, phòng khám quân dân y, bệnh xá quân y, bệnh xá; phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV".

Do đó hiện nay BHXH tỉnh Bình Dương thực hiện thanh quyết toán chi phi KCB BHYT phát sinh tại TTYT Thủ Dầu Một theo các quy định nêu trên.

2. Kiến nghị : Thông tin của người bệnh KCB BHYT chưa trùng khớp: Khi triển khai thực hiện kiểm tra dữ liệu thẻ BHYT của người bệnh trên Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT, bệnh viên nhận thấy có một số trường hợp dữ liệu không thống nhất, bị sai lệch gây khó khăn cho BV khi thực hiện KCB BHYT và gây khó khăn cho người bệnh khi yêu cầu người bệnh phải quay lại cơ quan BHXH để thực hiện điều chỉnh thông tin cho trùng khớp thì mới được hưởng chế độ BHYT.

        Trả lời:

        Căn cứ Công văn 1677/BYT-BH của Bộ Y tế ngày 28/03/2018 quy định: "Trường hợp thông tin trên thẻ BHYT hoặc thông tin kiểm tra qua hàm API của cơ quan BHXH cung cấp khác thông tin tra cứu tại thời điểm người có thẻ BHYT đến KBCB (không bao gồm sai khác thông tin mức hưởng, hạn sử dụng thẻ BHYT) thì các cơ sở KBCB chỉ lập 01 (một) Bảng kê chi phí KBCB ban hành kèm theo Quyết định số 3455/QĐ-BYT ngày 15/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế và 01 (một) file dữ liệu điện tử, hiệu chỉnh theo thông tin đã tra cứu lần cuối cùng, đồng thời thông báo cho người bệnh hoặc thân nhân liên hệ ngay với cơ quan BHXH để thay đổi thẻ BHYT phù hợp với thông tin đã được cơ quan BHXH cập nhật".

        3. Nội dung kiến nghị : Thanh toán Dịch vụ kỹ thuật "Thương tích bàn tay phức tạp, Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp"

          Trả lời:

          Căn cứ Điểm b, Khoản 2.4, Điều 2 tại Công văn số 2362/BHXH-CSYT của BHXH Việt Nam ngày 26/06/2018 về việc giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT quy định, hướng dẫn thực hiện việc thanh toán toán đối với các DVKT trong tên có chứa từ "phức tạp" như sau:

          Đối với các DVKT có tên tại Số thứ tự 7,14,15, Danh mục 2 ban hành kèm Thông tư số 35/TT-BYT và các DVKT chuyên ngành Ung bướu ban hành kèm theo Thông tư số 50/TT-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ Y tế về việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật trong tên có chứa từ "phức tạp" được áp dụng mức giá tại các quy định xếp tương đương của Bộ Y tế.

          Đối với các DVKT khác trong tên có chứa từ "phức tạp" chưa được Bộ Y tế quy định cụ thể về tình trạng phức tạp tại Thông tư số 35/TT-BYT, cơ quan BHXH chưa có cơ sở để thanh toán"

          4. Nội dung kiến nghị : Về giao dự toán KCB chưa phù hợp với thực tế, việc thanh quyết toán BHYT và "treo" kinh phí BHYT:

          Trả lời:

        Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/04/2019 về việc giao dự toán chi khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2019. Số dự toán chi KCB BHYT tại tỉnh Bình Dương, trong đó bao gồm số chi KCB cho bệnh nhân có thẻ BHYT của tỉnh phát hành đi KCB tại địa phương và bệnh nhân có thẻ BHYT của tỉnh khác phát hành đến KCB tại địa phương.

        Căn cứ Công văn số 49/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 19/04/2019 về việc thực hiện dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2019. Công văn số 1143/BHXH-KHĐT của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ngày 10/04/2019 về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán thu, chi năm 2019; Căn cứ Khoản 4, Điều 24 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi KCB BHYT năm 2019.

          Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân tỉnh Bình Dương ngày 27/05/2019 về việc giao dự toán chi KCB BHYT tại các cơ sở KCB BHYT năm 2019; BHXH tỉnh đã phân bổ dự toán chi KCB BHYT năm 2019 đến từng cơ sở trên địa bàn tỉnh.

 

Phương Chi
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Dương Thế ChiếnKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Dương Thế Chiến/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​TTĐT - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Dương Thế Chiến; địa chỉ thường trú: Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

9/23/2020 12:00 PMNoĐã ban hành

Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của ông Dương Thế Chiến đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Về nội dung phản ánh của ông, UBND thành phố Thủ Dầu Một đã báo cáo tại Công văn số 1797/UBND-HC ngày 08/9/2020.

Theo đó, ngày 24/8/2020, bà Nguyễn Thị Phương đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một để nộp hồ sơ xin chuyển trường cho con và đã được cán bộ tiếp nhận Nguyễn Trường Hải kiểm tra hồ sơ. Sau khi xem toàn bộ hồ sơ đối chiếu thành phần hồ sơ theo quy định còn thiếu Giấy giới thiệu của trường nơi chuyển đi; nhân viên đã hướng dẫn đề nghị bà Phương bổ sung hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở, bao gồm: Đơn xin chuyển trường do cha, mẹ hoặc người giám hộ ký (01 bản chính hoặc 01 bản photo); giấy khai sinh (01 bản sao); học bạ (bản chính); giấy giới thiệu của trường nơi đi cấp (bản chỉnh hoặc bản photo); giấy giới thiệu của phòng Giáo dục nơi đi cấp (bản chính hoăc bản photo); hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú (bản chính hoặc bản photo).

Đến ngày 26/8/2020 sau khi hoàn tất hồ sơ theo hướng dẫn thì bà Nguyễn Thị Phương đến nộp hồ sơ, nhân viên Nguyễn Trường Hải tiếp nhận hồ sơ theo biên nhận số 2071840901076/BN và hẹn trả kết quả ngày 28/6/2020.

Thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính xin chuyển trường, sau khi tiếp nhận hồ sơ, nhân viên Nguyễn Trường Hải - quầy số 10 - Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chuyển giao hồ sơ cho phòng Giáo dục Đào tạo thẩm tra hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Ngày 28/6/2020, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố đã giải quyết hồ sơ và chuyển lại hồ sơ cho nhân viên Trần Ngọc Như Ý - Quầy số 6 - Nhân viên trả hồ sơ (thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố) đã trả kết quả đúng ngày hẹn cho bà Nguyễn Thị Phương.

Từ quá trình giải quyết hồ sơ như đã nêu trên, nhân viên Nguyễn Trường Hải đã thực hiện nhiệm vụ đúng quy định.

Qua phản ánh trên của ông Dương Văn Chiến, UBND thành phố Thủ Dầu Một ghi nhận và cám ơn ông đã quan tâm tham gia vào quá trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần cho địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn.

Văn bản 

Phương Chi
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn TýKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Tý/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Tý, địa chỉ: Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

9/17/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

​​Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Tý đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về nội dung phản ánh của ông, UBND thành phố Thủ Dầu Một đã báo cáo tại Công văn số 1771/UBND-HC ngày 03/9/2020. Cụ thể, ngày 11/3/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một đã tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng của ông Nguyễn Tý theo Biên nhận số 1971842301034, địa chỉ xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD) tại thửa đất số 1329, tờ bản đồ số 09, thuộc phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. Ông Nguyễn Tý đã ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thúy Diễm, thường trú tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi theo Giấy ủy quyền số 30281, Quyển số 16 TP/CC-SCC/GƯQ lập ngày 08/12/2018 tại Văn phòng Công chứng Phong Phú, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện quy trình giải quyết TTHC cấp Giấy phép xây dựng, sau khi tiếp nhận hồ sơ, nhân viên thuộc quầy số 7 Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chuyển giao hồ sơ cho Phòng Quản lý đô thị thẩm tra hồ sơ, tham mưu cấp GPXD.

Sau khi thẩm tra hồ sơ, ngày 25/3/2019 Phòng Quản lý đô thị thành phố Thủ Dầu Một đã ban hành Công văn số 327/QLĐT-XD về việc phúc đáp lần 1 đối với hồ sơ đề nghị cấp GPXD của ông Nguyễn Tý, nêu rõ lý do không đủ điều kiện giải quyết, cụ thể: "... hồ sơ xin cấp GPXD nhà của ông trên thửa đất số 1329, tờ bản đồ 09 (09-7), tọa lạc tại phường Phú Mỹ, UBND thị xã (nay là thành phố Thủ Dầu Một) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AK179194, số vào sổ GCN H295S2 ngày 31/31/2007 không đủ điều kiện cấp phép do vị trí đề nghị cấp phép xây dựng thuộc chỉ giới xây dựng của đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn B). Do đó, Phòng Quản lý đô thị không có cơ sở tham mưu UBND thành phố Thủ Dầu Một cấp GPXD; thông báo ông biết để kịp thời liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận lại hồ sơ".

Nhân viên đã liên lạc cho bà Thúy Diễm - người được ông Nguyễn Tý ủy quyền để nhận lại hồ sơ. Bà Diễm đã nhận được thông tin nhưng đến nay bà Diễm vẫn chưa đến nhận lại hồ sơ xin cấp GPXD. Do đó việc ông Nguyễn Tý phản ánh, kiến nghị hồ sơ chậm trễ giải quyết, không cấp Giấy phép xây dựng gây phiền hà rắc rối cuộc sống gia đình là không đúng với thực tế quá trình giải quyết TTHC.

Văn bản 

Phương Chi
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Đỗ Văn TrịKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Đỗ Văn Trị/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Đỗ Văn Trị, địa chỉ: TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

9/10/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của ông Đỗ Văn Trị đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về nội dung phản ánh của ông xin giải quyết hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử đất, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương đã báo cáo tại Công văn số 2347/VPĐKĐĐ ngày 31/8/2020 về kết quả rà soát và xử lý đơn phản ánh, kiến nghị của công dân. Theo đó, trong quá trình giải quyết hồ sơ, phát sinh vướng mắc: Tại thời điểm cấp đổi Giấy chứng nhận số 01277 QSDĐ/TBH, cơ quan có thẩm quyền chưa có văn bản thu hồi Giấy chứng nhận số 145 QSDĐ/TBH; bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 145 QSDĐ/TBH đã thu hồi không lưu trữ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một và UBND phường Tương Bình Hiệp. Ngày 25/8/2020, Văn phòng Đăng ký đất đai đã có buổi làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một, UBND phường Tương Bình Hiệp và chủ sử dụng đất để thống nhất hướng giải quyết.

Văn bản. 

Phương Chi
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Văn MumKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Văn Mum/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Văn Mum, địa chỉ: Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

9/9/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bích đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về nội dung phản ánh của ông, UBND thị xã Tân Uyên đã có Báo cáo số 283/BC-UBND, ngày 24/8/2020 về kết quả giải quyết kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Thạnh Hội của ông Nguyễn Văn Mum.

Theo đó, ngày 24/3/2008, ông Nguyễn Văn Mum và bà Nguyễn Thị Út được UBND huyện Tân Uyên (nay là UBND thị xã Tân Uyên) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 527, 531 tờ bản đồ số 04, diện tích 1.277 m2, mục đích sử dụng: Đất trồng lúa (LUA).

Thực hiện Công trình Trường Mầm non xã Thạnh Hội, ngày 14/8/2014, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Tân Uyên tiến hành kiểm kê đất của hộ ông Nguyễn Văn Mum. Theo đó, tổng diện tích đất hộ ông Nguyễn Văn Mum ảnh hưởng dự án là 747,9m2/1.277m2 (trong đó thửa đất số 527, tờ bản đồ số 04 ảnh hưởng 390,4m2 và thửa đất số 531, tờ bản đồ số 04 ảnh hưởng 357,5m2).

Ngày 15/4/2014, UBND xã Thạnh Hội có biên bản làm việc với ông Nguyễn Văn Mum về việc vận động trao đổi đất làm đường vào Trường Mầm non. Kết quả, ông Nguyễn Văn Mum đồng ý hoán đổi diện tích đất 747,9 m2 của thửa đất số 527, 531 tờ bản đồ số 04 để nhận diện tích 747,9 m2 thuộc một phần thửa đất số 41 tờ bản đồ 18 (nay là tờ bản đồ số 7) thuộc đất công ích do UBND xã Thạnh Hội quản lý và cam kết không thắc mắc khiếu nại gì về sau. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Mum kiến nghị hoán đổi phần diện tích 529,1 m2 đất còn lại (không ảnh hưởng Công trình Trường Mầm non xã Thạnh Hội) thuộc một phần thửa đất số 527, 531 tờ bản đồ 04 để lấy phần diện tích 529,1 m2 thuộc một phần thửa đất số 41 tờ bản đồ số 07.

Căn cứ trên hồ sơ bồi thường về đất, ngày 30/12/2016, UBND thị xã Tân Uyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00633 cho ông Nguyễn Văn Mum và bà Nguyễn Thị Út thuộc thửa đất số 322, tờ bản đồ số 07 (diện tích 747,9 m2).

Ngày 13/9/2018, ông Nguyễn Văn Mum nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 321, tờ bản đồ số 07 diện tích 529,1 m2 (phần diện tích đã được Hội đồng bồi thường thống nhất hoán đổi hết phần diện tích đất của ông Mum tại Biên bản họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trường Mầm non Thạnh Hội và công trình Trung tâm văn hóa thể thao xã Thạnh Hội ngày 25/12/2014). Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay do vướng mắc các quy định về quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý nên UBND thị xã vẫn chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích nêu trên. Cụ thể: Tại Công văn số 3423/STNMT-CCQLĐĐ ngày 16/10/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng quỹ đất công, có nội dung "Nghiêm cấm việc tự ý dùng quỹ đất cộng để hoán đổi với tổ chức và hộ gia đình, cá nhân khi chưa có ý kiến của UBND tỉnh. Theo Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì nghiêm cấm các hành vi hoán đổi quỹ đất công cho cá nhân và tổ chức.

Trước những vướng mắc nêu trên, ngày 12/3/2019, UBND thị xã Tân Uyên đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thị xã Tân Uyên, theo đó các thành phần tham dự thống nhất nội dung "Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét trường hợp của ông Mum, đề nghị UBND thị xã lập dự án đầu tư để làm cơ sở thu hồi đất của ông Mum và bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng". Trên cơ sở đó, UBND thị xã trình UBND tỉnh bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Tân Uyên đối với dự án đầu tư "Đường dẫn vào trường Mầm non Thạnh Hội" (thuộc Công trình Trường Mầm non xã Thạnh Hội) liên quan đến thửa đất của ông Nguyễn Văn Mum, làm cơ sở thu hồi đất và bồi thường bằng đất có cùng mục đích cho ông Nguyễn Mum. Tuy nhiên, Công trình Trường Mầm non Thạnh Hội đã hết thời gian phê duyệt thực hiện (phê duyệt dự án từ 2014-2018); công trình đang tập hợp hồ gửi về Sở Tài chính thẩm tra quyết toán công trình theo quy định, do đó không thể thực hiện chung trong dự án Trường mầm non xã Thạnh Hội.

Ngày 28/5/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã có Thông báo số 162/TB-PTNMT về việc thông báo trả toàn bộ hồ sơ xin giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Mum đối với thửa đất số 321, tờ bản đồ số 07, diện tích 529,1 m2 đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND thị xã Tân Uyên để giao trả hồ sơ cho ông Nguyễn Văn Mum.

Đồng thời, Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng UBND xã Thạnh Hội làm việc với ông Nguyễn Văn Mum để giải thích cho ông Mum được rõ các quy định liên quan đến việc không thể thực hiện việc hoán đổi đất.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Mum không thống nhất và có ý kiến do việc hoán đổi đất của ông đã thực hiện từ năm 2015.

Ngày 24/7/2020, UBND thị xã đã có buổi làm việc với các ngành có liên quan về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Mum. Tại buổi làm việc, UBND xã Thạnh Hội có báo cáo về tình hình khó khăn vào giờ đưa đón học sinh của Trường Mầm non Thạnh Hội, phụ huynh để xe gây cản trở giao thông khu vực phía trước mầm non và đề nghị UBND thị xã cho UBND xã thực hiện dự án xây dựng khu vực chờ xe phục vụ cho trường mầm non, đồng thời đề xuất xin quy hoạch khu đất còn lại của ông Nguyễn Văn Mum để thực hiện dự án. 

Căn cứ đề nghị của UBND xã Thạnh Hội và tình hình thực tế của địa phương, UBND thị xã đã cơ bản thống nhất với đề xuất của UBND xã Thạnh Hội và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn UBND xã Thạnh Hội các thủ tục để báo cáo, đề xuất dự án đầu tư; giao các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để làm cơ sở thực hiện và tham mưu phương án bồi thường bằng đất tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 07 cho ông Nguyễn Văn Mum khi thực hiện dự án khu vực chờ xe. Đồng thời, giao Phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp UBND xã Thạnh Hội tiếp tục làm việc và giải thích cho ông Nguyễn Văn Mum về trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Mum đối với thửa đất số 41, tờ bản đồ số 07 phải thực hiện theo phương án nêu trên.

Văn bản​ 

Phương Chi
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Thị BíchKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Bích/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Bích, địa chỉ: Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

9/3/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

​Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bích đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nội dung phản ánh của bà đã được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương báo cáo tại Công văn số 2226/BC-VPĐKĐĐ ngày 21/8/2020. Theo đó, đối với phản ánh Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một chậm giải quyết hồ sơ về đất đai của gia đình bà, qua rà soát, tại Chi nhánh Văn phòng Đãng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một có tiếp nhận hồ sơ thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 057791, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H55780 do UBND thị xã Thủ Dầu Một cấp cho bà Nguyễn Thị Bích ngày 02/11/2009 (thửa đất tọa lạc tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một).

Trong quá trình thẩm tra hồ sơ, nhân viên thụ lý nhận thấy thửa đất của bà Bích bị giảm diện tích so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp, do đó, đã hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện các bước tiếp theo. Tuy nhiên, bà Bích không đồng ý với nội dung hướng dẫn và có đơn phản ánh, khiếu nại nêu trên.

Sau đó, lần lượt các ngày 24/7/2020, ngày 31/7/2020 và ngày 05/8/2020, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một đã phối hợp với đại diện UBND phường Phú Mỹ, tiến hành kiểm tra, khảo sát, đo đạc thực tế thửa đất của bà Bích với sự chứng kiến và chỉ ranh của ông Nguyễn Hồng Anh (là người đại diện theo ủy quyền của bà Bích theo Giấy ủy quyền được Văn phòng Công chứng Lê Thị Nụ chứng nhận số 8672, quyển số 01/CC- SCC/HĐGĐ ngày 21/5/2019). Tại buổi làm việc, người đại diện của bà Bích đã thống nhất với kết quả đo đạc thực tế thửa đất còn lại là 98,lm (cạnh hướng Tây Bắc là 5,5m, cạnh hướng Nam là 4,43m). 

Ngày 06/8/2020, bà Nguyền Thị Bích đã có đơn tự nguyện xin rút lại đơn khiếu nại và không thắc mắc gì về sau.

Hiện tại, hồ sơ đo đạc xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Bích đã thực hiện xong.

Văn bản 

Công văn số 2226/BC-VPĐKĐĐ ​


Phương Chi
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Trần Thiện MinhKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Trần Thiện Minh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Trần Thiện Minh, địa chỉ: Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

9/3/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của ông Trần Thiện Minh đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về nội dung phản ánh của ông, Văn phòng Đăng ký đất đai đã có Báo cáo số 2247/BC-VPĐKĐĐ ngày 25/8/2020 về việc báo cáo kết quả rà soát và xử lý đơn phản ánh, kiến nghị của công dân. Đề nghị ông liên hệ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một để được hướng dẫn làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo đúng quy định.

Văn bản ​

Phương Chi
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Đặng Thái ThươngKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Đặng Thái Thương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Văn phòng UBND t​ỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Đặng Thái Thương; địa chỉ: Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.​

8/21/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

​​Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của ông Đặng Thái Thương đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về phản ánh, kiến nghị của ông với nội dung "Kiến nghị giải quyết hồ sơ tách thửa", ngày 17/8/2020 UBND thành phố Thuận An đã có xử lý và báo cáo kết quả tại Báo cáo số 170/BC-UBND.

Cụ thể, ngày 24/4/2020, ông Đặng Thái Thương ngụ tại 6/23/1 đường số 10, tổ 5, khu phố 2, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh có đơn xin tách thửa đất số 537, tờ bản đồ 94, tọa lạc khu phố Đông, phường Vĩnh Phú để chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Duy Khải diện tích khoảng 193,9m2 (80m2 ODT, ngang 7m). Ngày 06/5/2020, Hội đồng tư vấn tách thửa thành phố Thuận An đã họp xét thấy thửa đất nêu trên đã được UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An đồng ý giải quyết đơn tách thửa đất của ông Đặng Thái Thương chuyển nhượng cho ông Lý Chấn Phát tại Công văn số 4390/UBND-KT ngày 23/12/2019 theo dạng cá biệt do ông Đặng Thái Thương có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được UBND phường Hiệp Bình Phước xác nhận ngày 19/12/2019. Theo Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh quy định các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa chỉ được xem xét, giải quyết tách thửa một lần cho hộ gia đình, cá nhân. Nên việc ông Đặng Thái Thương đề nghị tiếp tục tách thửa đất nêu trên là không có cơ sở xem xét, giải quyết. Do đó, ngày 11/5/2020 UBND thành phố ban hành Công văn số 1354/UBND-KT trả lời đơn đề nghị tách thửa của ông Đặng Thái Thương.

Sau đó, ông Đặng Thái Thương tiếp tục có đơn xin cứu xét Công văn số 1354/UBND-KT ngày 11/5/2020 của UBND thành phố để tách thửa đất nêu trên. Ngày 06/5/2020, Hội đồng tư vấn tách thửa thành phố Thuận An đã họp và giữ nguyên ý kiến theo nội dung Công văn số 1354/UBND-KT ngày 11/5/2020 và UBND thành phố đã có Công văn số 1678/UBND-KT ngày 04/6/2020 trả lời cho ông Đặng Thái Thương được rõ.

Ngày 13/8/2020, Hội đồng tư vấn tách thửa tiếp tục họp xét theo đơn phản ánh, kiến nghị của ông Đặng Thái Thương do Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến. Qua đó, Hội đồng vẫn giữ nguyên ý kiến, quan điểm theo kết quả giải quyết trước đây. Lý do: Thửa đất số 537, tờ bản đồ 94 tiếp giáp đường Vĩnh Phú 11 (đường bê tông 4m chỉ có cấp điện, cấp nước sinh hoạt) không thuộc danh mục các tuyến đường đủ điều kiện tách thửa ban hành kèm theo Quyết định số 6775/QĐ-UBND ngày 19/10/2018, do đó, việc tách thửa đất nêu trên phải thông qua Hội đồng tư vấn tách thửa xem xét, giải quyết theo trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa. Đồng thời, trước đây ông Đặng Thái Thương đã được UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An đồng ý giải quyết tách thửa lần 01 tại Công văn số 4390/UBND-KT ngày 23/12/2019 theo dạng cá biệt nên không được xem xét, giải quyết tách thửa lần 02 theo Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 28/2019/QĐ- UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh.

Từ những cơ sở trên, UBND thành phố nhận thấy kết quả giải quyết đơn đề nghị tách thửa của ông Đặng Thái Thương đã được Hội đồng tư vấn tách thửa xem xét, giải quyết theo đúng quy định. 

Văn bản 

Báo cáo số 170/BC-UBND của thành phố Thuận An​ 

Phương Chi
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Thị TâmKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Tâm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Tâm; địa chỉ: Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

8/17/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

​Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh kiến nghị của bà Nguyễn Thị Tâm đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về phản ánh, kiến nghị của bà, ngày 11/8/2020, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương đã có xử lý và báo cáo kết quả tại Công văn số 2113/VPĐKĐĐ-TCHC. Theo đó, qua xem xét, việc giải quyết hồ sơ của bà Nguyễn Thị Tâm có gặp vướng mắc do phần diện tích hành lang an toàn đường bộ 216m2 chưa được cấp giấy chứng nhận (GCN) qua các thời kỳ biến động (việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Diệu sang bà Tâm năm 1997 không thể hiện phần diện tích đất hành lang an toàn đường bộ 216,0m2 và GCN đã cấp trước đây cho ông Diệu năm 1992 cũng không thể hiện phần diện tích đất hành lang an toàn đường bộ). Việc này, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát đã tổ chức các cuộc họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện hồ sơ của bà Tâm, Chi nhánh đã có văn bản thông báo tình hình giải quyết hồ sơ gửi đến chủ sử dụng đất.

Về hướng xử lý, đối với phần diện tích 1.213,lm2 đã được cấp GCN (trong đó có 100m2 đất ở tại đô thị, 1.113,lm2 đất cây lâu năm); tăng 32,85m2 so với thời điểm cấp GCN: Thực hiện cấp đổi GCN theo quy định tại Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013; thuộc thẩm quyền giải quyết Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát.

Đối với phần diện tích 216m2 chưa được cấp GCN thuộc hành lang an toàn đường bộ (trong đó có 35,lm2 diện tích xây dựng nhà): Thực hiện cấp mới GCN theo quy định tại Khoản 20 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 (nếu đủ điều kiện) thuộc thẩm quyền giải quyết UBND thị xã Bến Cát.

Do đó, đề nghị bà Nguyễn Thị Tâm liên hệ cơ quan có thẩm quyền (UBND thị xã Bến Cát, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát) để được hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp GCN đối với từng trường hợp cụ thể như trên.

Văn bản.​​

Công văn số 2113/VPĐKĐĐ-TCHC.​​​

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa IX: Các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyệnTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa IX: Các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/28/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

Stt​Cơ quan giải quyếtNội dung ​​Kết quảKết quả/Kế hoạch thực hiện
Đã thực hiệnĐang thực hiện
1​

UBND thành phố Thủ Dầu Một

(02 kiến nghị)

1. Cử tri Đỗ Ngọc Quế Phương khu phố 8, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh cơ sở gốm sứ Minh Hưng hoạt động gần 20 năm nay, tuy nhiên trong khoảng thời gian 2 năm nay, cơ sở Minh Hưng hoạt động với tần suất lớn, sử dụng nguyên vật liệu đ​ốt gây ô nhiễm môi trường. Định kỳ khoản 5 ngày, thì cơ sở Minh Hưng sẽ nung đốt xả khói ra 02 ống khói và khói này bay thẳng vào nhà tôi (Thời gian đốt: 3-5 ngày, liên tục 24 giờ). Khói có màu đen, mùi khét của keo nhựa bị đốt cháy, khói đen bết dính và bám vào sàn nhà, vật dụng trong gia đình (đặc biệt khó khăn trong việc lau chùi) gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe (thường xuyên bị bệnh đường hô hấp),​ ảnh hưởng tâm lý của gia đình và người dân sống trong khu vực; cử tri đã nhiều lần làm đơn kiến nghị, phản ánh gửi đến nhiều ngành và theo đường dây nóng 1022, nhưng chưa được các cơ quan chức năng quan tâm xem xét giải quyết. Đề nghị sớm di dời cơ sở gốm sứ Minh Hưng ra khỏi khu dân cư; trong thời gian chờ chủ trương di dời thì các ngành chức năng có biện pháp gì để kiểm tra, xử lý và ngăn chặn việc đốt lò gây ô nhiễm của cơ sở gốm sứ Minh Hưng. Làm rõ việc chậm xử lý cơ sở gốm sứ Minh Hưng, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của gia đình và cộng đồng xung quanh thuộc về trách nhiệm của ai. xUBND thành phố đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND phường Tương Bình Hiệp thực hiện vận động, tuyên truyền cơ sở thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu khói thải phát sinh không để ảnh hưởng đến các hộ xung quanh; trong thời gian tới UBND thành phố sẽ thành lập Đoàn kiểm tra, tiến hành đo đạc, lấy mẫu khí thải phát sinh đối với cơ sở gốm sứ Minh Hưng, trường hợp có xảy ra vi phạm sẽ xử lý theo quy định.
2. Cử tri Trần Văn Tiên, Mỹ Hảo 2, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một: Đề nghị ngành chức năng có biện pháp ngăn chặn việc đánh bắt cá, cào cát trên Sông Sài Gòn (Đoạn từ Cầu Bà Cô dọc Sông Sài Gòn).x Qua kiểm tra cho thấy, thời gian qua chưa phát hiện trường hợp khai thác cát ở khu vực này, chỉ có một vài trường hợp đánh bắt cá về đêm, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Chánh Mỹ phối hợp các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định
2

UBND thành phố Thuận An

(01 kiến nghị)

3. Cử tri phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An: Phản ánh và đề nghị chủ đầu tư dự án các khu dân cư Vĩnh Phú 1 (Giai đoạn 2), Vĩnh Phú 2, Tân Vũ Minh tiếp tục thỏa thuận bồi thường, giải tỏa để đảm bảo các quyền lợi liên quan cho người dân. x

Tiến độ thực hiện của 03 dự án (Khu dân cư Vĩnh Phú I - giai đoạn 2; Khu dân cư Vĩnh Phú 2; Khu dân cư nhà vườn Tân Vũ Minh) triển khai còn chậm, vì vậy UBND thành phố Thuận An đã nhiều lần làm việc với các Chủ đầu tư này và đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Ngoài ra, UBND thành phố Thuận An cũng phối hợp với Sở Xây dựng làm việc với 03 chủ đầu tư và yêu cầu báo cáo tiến độ và kế hoạch thực hiện. Riêng Khu dân cư Vĩnh Phú 2 cũng đã phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường thanh tra dự án này.

Trong thời gian tới, UBND thành phố Thuận tiếp tục làm việc với 03 Chủ đầu tư dự án nêu trên và yêu cầu các Chủ đầu tư phải có cam kết kế hoạch thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt. Trường hợp khó khăn trong việc đền bù giải phóng mặt bằng, sẽ đề nghị Chủ đầu tư lập thủ tục trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy mô của dự án theo thực tế đã thực hiện đã đền bù.

3

UBND thành phố Dĩ An

(01 kiến nghị)

4. Cử tri phường Tân Bình: Đề nghị cho biết các vấn đề liên quan đến việc Công ty Beton 6 phá sản, đề nghị thông tin lại cho cử tri được biết, do đây là doanh nghiệp nhà nước và là một trong những doanh nghiệp chủ lực của địa phương. xUBND thị xã Dĩ An đang chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, giải quyết; sẽ báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo quy định.
​4 ​ ​

UBND thị xã Tân Uyên

(03 kiến nghị)

​​ ​
5. Cử tri Nguyễn Trung Hiếu - khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa: Đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét cho thành lập Bộ phận cung cấp dịch vụ công tại điểm tiếp nhận và trả kết quả (một cửa​ cấp huyện) để cung cấp thực hiện dịch vụ công cho người dân, vì hiện nay nhu cầu giao dịch về các thủ tục hành chính ngày càng nhiều, thủ tục còn rờm rà, trong khi đa số trình độ người dân còn hạn chế, mặc dù cán bộ chuyên môn có hướng dẫn nhưng vẫn bị sai về thủ tục, phải đi lại nhiều lần rất khó khăn. x

Trong thời gian qua, UBND thị xã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa thị xã, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, hạn chế trường hợp trả hồ sơ cho người dân chỉnh sửa và đã nhận được đánh giá hài lòng của người dân tỷ lệ cao qua khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng về cách ứng xử, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm của công chức và giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, UBND thị xã cũng đã niêm yết, công khai các quy trình thủ tục hành chính; niêm yết mẫu điền phiếu thông tin hồ sơ đối với các thủ tục để người dân thực hiện. UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phận, thực hiện thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân về thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức để người dân nắm bắt, thực hiện.

Trong thời gian tới, UBND thị xã chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND thị xã phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xem xét giải quyết kiến nghị.

6. Cử tri phường Thái Hòa: Phản ánh dự án đường ống nước, Nhà máy xử lý nước thải khu phố An Thành trước đây đã thu hồi đất để lắp đặt hệ thống ống thu gom nước thải, được nhân dân đồng tình và thống nhất giá đền bù. Tuy nhiên, hiện Công ty mới bồi thường cho người dân 70% và 30% còn lại sẽ giải quyết chi trả từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020, nhưng đến nay người dân chưa nhận được 30% số tiền còn lại. Đề nghị sớm xem xét, giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người dân có đất bị thu hồi. x

Dự án thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An, Thuận An và Tân Uyên (tuyến ống thu gom nước thải từ đường ĐT 743 về nhà máy nước và xử lý nước thải dọc suối Bưng Cù) được triển khai tháng 11/2018, do Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương làm chủ đầu tư. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi là 8.557,7 m2/30 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức thuộc phường Thái Hòa.

Ngày 31/12/2019, UBND thị xã Tân Uyên đã phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ cho 23 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức với số tiền là 9,9 tỷ đồng. Còn lại 07 hộ và 02 tổ chức chưa phê duyệt Phương án bồi thường do công trình không có trong Danh mục công trình, dự án thu hồi đất thực hiện trong năm 2020, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh. Sau khi HĐND tỉnh thông qua, UBND thị xã sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các bước theo quy định.

Đối với việc chi trả tiền bồi thường cho 23 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, do khó khăn về kinh phí triển khai thực hiện nên hiện nay chủ đầu tư chưa chuyển kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức liên quan đến dự án. UBND thị xã sẽ có buổi làm việc với chủ đầu tư để giải quyết.

7. Cử tri phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên: Phản ánh việc người dân đã chấp hành giao đất để thực hiện dự án khu công nghiệp VSIP2 và được bố trí đất tái định cư, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị xem xét chỉ đạo sớm cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ dân, để đảm bảo quyền lợi về sử dụng đất của người dân. x

Trong những năm qua, UBND thị xã đã tiếp nhận các hồ sơ đề nghị được giao đất tái định cư của các hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án Khu Công nghiệp và đô thị Tân Uyên tại xã Vĩnh Tân (nay là phường Vĩnh Tân) và đã cấp 2.012 Giấy chứng nhận trên tổng số Giấy chứng nhận dự kiến đề nghị được cấp là 2.671 Giấy chứng nhận.

Số lượng hồ sơ được đề nghị giao đất, cấp Giấy chứng nhận hàng năm là do đơn vị đầu tư là Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tiến hành lập thủ tục và chuyển đến, UBND thị xã ban hành quyết định cấp Giấy chứng nhận (đối với các trường hợp đủ điều kiện).

Đối với những hồ sơ chưa đủ điều kiện: ngày 13/01/2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường có ban hành Văn bản số 11/PTNMT-ĐĐ về việc giao trả 45 hồ sơ chưa đủ điều kiện thực hiện thủ tục giao đất, cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư và đề nghị Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore hướng dẫn người dân bổ sung các thiếu sót để hoàn chỉnh và nộp lại hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xem xét, tham mưu UBND thị xã Tân Uyên cấp Giấy chứng nhận. Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, UBND thị xã sẽ xem xét, giải quyết theo quy định.

5

UBND thị xã Bến Cát

(01 kiến nghị)

8. Cử tri Bùi Đức Đông khu phố 2, phường Phú Thọ, Thủ Dầu Một (đại diện khu dân cư xã Phú An, thị xã Bến Cát): Kiến nghị UBND thị xã Bến Cát tháo gỡ những hạn chế khó khăn người dân trong khu dân cư xã Phú An đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện trạng đường bêtông 4m tại tổ 6, ấp Phú Thuận xã Phú An, thị xã Bến Cát, gần 3 năm nay UBND thị xã Bến Cát thông báo không cho người dân chuyển mục đích sử dụng đất và không được giao dịch chuyển nhượng, làm hạn chế quyền lợi của người dân, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét. x

Qua rà soát, kiểm tra hiện trạng thực tế thì khu vực cử tri Bùi Đức Đông kiến nghị thuộc khu dân cư tự phát ở ấp Phú Thuận, xã Phú An do bà Nguyễn Thị Thu Đông làm chủ đầu tư với tổng diện tích khu đất 10.134,8m2 được tách thành 69 thửa (hiện đã xây dựng 23 căn nhà), tiếp giáp đường bê tông tự mở rộng 4m; chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, chưa thực hiện khắc phục, chỉnh trang theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trước đây, UBND thị xã đã chỉ đạo UBND xã Phú An thông báo và vận động các chủ đầu tư sớm phối hợp chính quyền địa phương và ngành chức năng lập phương án khắc phục; tuy nhiên đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện, nên khu dân cư tự phát của bà Nguyễn Thị Thu Đông chưa được khắc phục, chỉnh trang hoàn thiện cơ sở hạ tầng để được công nhận theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND thị xã Bến Cát đang tiến hành rà soát, khắc phục khu - điểm nhà ở tự phát trên địa bàn theo Kế hoạch của UBND thị xã Bến Cát và đã thành lập Tổ Công tác liên ngành thực hiện rà soát, khắc phục Khu - điểm nhà ở tự phát trên địa bàn. Qua đó, Tổ Công tác liên ngành sẽ tiếp tục làm việc với các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ đầu tư khắc phục, chỉnh trang các khu dân cư tự phát nhằm tạo điều kiện ổn định cuộc sống và giải quyết các nhu cầu, quyền lợi chính đáng của người dân theo đúng quy định pháp luật.

​​6 ​ ​ ​

​​UBND huyện Bàu Bàng

(04 kiến nghị)

​ ​ ​
9. Cử tri Trần Ngọc Sáu, tổ 4, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: Đề nghị lắp bảng cấm xe tải trọng lớn lưu thông trên đường Ngã ba Bến Ván (từ Quốc lộ 13 đi vào Khu Công nghiệp Bàu Bàng và Trường Trung học phổ thông Bàu Bàng). Hiện nay, có rất nhiều xe ben, xe container thường xuyên ra vào, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là các em học sinh. xViệc lắp đặt bảng cấm trên đường Quốc lộ 13, Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản số 2274/UBND-KT ngày 09/7/2020 về việc phối hợp giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 15-HĐND tỉnh  và sẽ báo cáo kết quả giải quyết cụ thể.
10. Cử tri Phạm Hùng Cường, ấp 4, xã Hưng Hòa: Đề nghị xem lại thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký đất đai, cấp lại thổ cư, tách thửa hồ sơ phức tạp qua nhiều bộ phận gây phiền hà, mất nhiều thời gian đi lại.x 

Hiện tại, việc đăng ký đất đai, cấp lại đất ở, tách thửa đất đều được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo trình tự thủ tục đã được quy định tại Luật Đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh nói riêng và toàn quốc nói chung.

Về trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ, thành phần hồ sơ yêu cầu của từng thủ tục, để rõ hơn thì đề nghị ông Phạm Hùng Cường có thể tra cứu thông tin tại các nơi như sau: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện (Bộ phận một cửa), trang web dịch vụ công của tỉnh Bình Dương https://dichvucong.binhduong.gov.vn/

11. Cử tri Nguyễn Xuân Hạ, ấp 4, xã Trừ Văn Thố: Phản ánh việc chuyển thổ cư để xây dựng nhà đối với các hộ dân đó là một điều khó khăn. Vì hiện nay, theo tôi được biết giá 100m2 thổ cư khoảng 80 đến 100 triệu đồng. Theo quy định mới thì người dân phải trả một lần chứ không được nợ như lúc trước. Do đó, nhiều hộ khó khăn chỉ dành dụm đủ tiền xây được căn nhà nhỏ để an cư, lập nghiệp. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét để tạo điều kiện cho người dân được lên thổ cư thanh toán thành 3 đợt trong vòng 5 năm, nhằm giúp giảm bớt khó khăn về tài chính cũng như thực hiện đúng quy định.x