Trả lời phản ánh kiến nghị
 

TTĐT - ​UBND tỉnh có văn bản báo cáo kết quả trả lời kiến nghị c​ủa cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 17 – HĐND khóa IX.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV

 
 

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Trí Nhân; địa chỉ: Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

 
 

​TTĐT - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH thép Kim Yến (Địa chỉ: Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh).

 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX (đã thực hiện)Trả lời kiến nghị cử triTinKết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX (đã thực hiện)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/30/2021 6:00 PMNoĐã ban hành

SttĐơn vịNội dungKết quả giải quyết 
​​​​Trước kỳ họp thứ 17 – HĐND tỉnh khóa IX ​ ​ ​ ​  
1

Sở Nội vụ 

(01 kiến nghị)

1. Cử tri Nguyễn Quốc Dũng, khu phố 8, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chủ trương cấp huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh.

- Để triển khai các quy định trên, ngày 27 tháng 11 năm 2017, Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn số 750/HD-SNV để triển khai việc xét Huy hiệu, đến nay đã tổng hợp, cập nhật khoảng 600 hồ sơ đề nghị tặng thưởng. 

- Đầu năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện việc xét tặng Huy hiệu. Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) đã tiến hành tổng hợp danh sách các trường hợp dự kiến đề nghị xét tặng đợt 1 năm 2021 gồm: Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước trước đây công tác tại tỉnh đã nghỉ hưu; cá nhân đã hoặc đang đảm nhiệm một trong các chức vụ, chức danh sau đây: Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh (chức danh được quy định theo Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003), Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; người hoạt động cách mạng từ ngày 31 tháng 12 năm 1944 trở về trước; cán bộ tiền khởi nghĩa đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận.

Để có cơ sở tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh danh sách dự kiến xét tặng Huy hiệu đảm bảo chính xác, đầy đủ; ngày 24/3/2021 Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) đã có văn bản số 518/SNV-TĐKT đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp rà soát, góp ý kiến danh sách các trường hợp dự kiến đề nghị xét tặng Huy hiệu đợt 1 năm 2021. Đến nay, các đơn vị đã gửi văn bản góp ý kiến danh sách các trường hợp xem xét đề nghị xét tặng Huy hiệu đợt này, Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) tổng hợp danh sách dự kiến đề nghị xét tặng Huy hiệu báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể như sau:

- Danh sách dự kiến xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương" đợt 1 năm 2021 (192 trường hợp, trong đó cá nhân nguyên là Tỉnh ủy viên – Cán bộ tiền khởi nghĩa: 03 trường hợp).

- Danh sách các trường hợp thuộc đối tượng quy định nêu trên đã chết hoặc bị xử lý kỷ luật không đề nghị xem xét tặng Huy hiệu (10 trường hợp).

- Thời gian hoàn thành xét tặng đợt 1 dự kiến trong tháng 7/2021.

- Dự kiến trong Quý IV năm 2021, Sở Nội vụ xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh để tiếp tục xét, tặng thưởng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương" cho các đối tượng khác đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

 
2

Sở Công Thương

(01 kiến nghị)

2. Cử tri Nguyễn Tiến Thanh, khu phố Phú Bưng, phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên: Phản ánh hệ thống đèn chiếu sáng tại Cụm công nghiệp Phú Chánh I không ổn định (khi sáng, khi không), một số nắp hố ga bị bể, đất, cát bồi lắp không tiêu, thoát nước được, nhất là khi trời mưa lớn. Kiến nghị ngành chức năng quan tâm chỉ đạo khắc phục sửa chữa.

 Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 3257/SCT-QLCN ngày 30/12/2020 để đôn đốc Công ty TNHH Cheng Chia Wood khẩn trương khắc phục cơ sở hạ tầng theo kiến nghị của cử tri và báo cáo tiến độ thực hiện trước ngày 05/01/2021. 

- Sở đã phối hợp cùng đại diện cử tri phường Phú Chánh và khu phố Phú Bưng tổ chức xác minh lần thứ 2 về tiến độ khắc phục hệ thống chiếu sáng và sửa chữa số nắp hố ga tại tái định cư thuộc KCN Phú Chánh 1 do Công ty TNHH Cheng Chia Wood làm chủ đầu tư, Sở Công Thương ghi nhận như sau:

- Địa điểm phản ánh của cử tri là tái định cư thuộc KCN Phú Chánh 1 do Công ty TNHH Cheng Chia Wood làm chủ đầu tư.

- Chủ đầu tư CCN Phú Chánh 1 đã cho sửa chữa, thay thế các đèn chiếu sáng bị hư hỏng.

- Một số nắp ga bị bể làm ngăn cản việc tiêu thoát nước khi trời mưa lớn (rác, đất, đá, cỏ cây mọc xung quanh ...) hiện chủ đầu tư đã cho đúc lại số lượng bị hư hại.

(kèm theo Công văn số 03-BC-CCW ngày 05/01/2021 của Công ty TNHH Cheng Chia Wood).

 
3

Sở Xây dựng

(01 kiến nghị)

3. Cử tri Nguyễn Văn Nết, khu phố 6, phường Phú Hòa:Đề nghị ngành chức năng xem xét đấu nối hệ thống chiếu sáng tại khu tập thể khu dân cư Đài Truyền hình Bình Dương. 

Để đảm bảo chiếu sáng cho việc đi lại và an ninh trật tự của người dân sinh sống tại Khu tập thể Khu dân cư Đài Truyền hình Bình Dương và theo kiến nghị của UBND phường Phú Hoà vào năm 2017 thì hệ thống chiếu sáng tại Khu tập thể Khu dân cư Đài Truyền hình đã được UBND thành phố Thủ Dầu Một chấp thuận cho lắp đặt 01 điện kế và sử dụng ngân sách của UBND thành phố để chi trả tiền điện vận hành hệ thống chiếu sáng trên từ năm 2017 đến nay.

 
​​​​​​​​​4 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Sở Giao thông Vận tải

(11 kiến nghị)

4. Cử tri Nguyễn Văn Hiếu, khu phố 7, phường Tương Bình Hiệp; cử tri Hồ Văn Tươi, khu phố 8, phường Hiệp An và cử tri Phạm Thị Dung, khu phố 4, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh trước đây đều có ý kiến đề nghị cho biết từ năm 2002 đến nay tình hình thu phí của Trạm Thu phí Suối Giữa như thế nào? khi nào Trạm Thu phí Suối Giữa ngưng thực hiện thu phí để tạo điều kiện cho địa phương phát triển hoặc có chế độ hỗ trợ cho người dân sinh sống ở gần khu vực trạm thu phí để người dân không phải mất chi phí qua trạm khi đi lại trong phạm vi gần.

- Về thời gian ngưng thu phí:

+ QL.13 đoạn từ Km1+248 đến Km28+178 thời gian thu phí 35 năm (từ năm 2002 đến năm 2037) theo hợp đồng số 1009/HĐ.BOT.UB ngày 21/4/2000 được ký kết giữa UBND tỉnh với Tổng Công ty Becamex IDC.

+ QL.13 đoạn từ Km28+178 đến cầu Tham Rớt thời gian thu phí 33 năm (từ năm 2004 đến năm 2037) theo hợp đồng số 221/HĐ.BOT.UB ngày 15/01/2004 được ký kết giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương với Tổng Công ty Becamex IDC.

- Về chế độ hỗ trợ: Căn cứ vào Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hiện nay tại trạm thu phí Suối Giữa đối tượng thu phí là tất cả các phương tiện ô tô khi lưu thông qua trạm (trừ các loại xe ưu tiên theo luật định)". 

 
5. Cử tri Võ Văn Luông, ấp Bến Giảng, xã Phú An, thị xã Bến Cát phản ánh: Việc trừ hành lang bảo vệ đường bộ trên tuyến đường giao thông nông thôn theo quy định hiện nay là quá nhiều. Hiện tại đất của gia đình cử tri nằm trên tuyến đường cụt; khi xây nhà thì quy định nhà phải trừ đến 11m, do đó, gia đình không đủ diện tích để xây dựng. Đề nghị ngành chức năng xem xét sửa đổi quy định này cho phù hợp.

Phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã được UBND tỉnh ban hành tại các Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 5/8/2019, Quyết định số  04/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 phù hợp với các  quy định của Chính phủ (Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02//2010 và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 ), Bộ GTVT (Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 9/10/2017);

Việc quy định hành lang bảo vệ đường bộ của các tuyến đường giao thông nông thôn và công tác cấp giấy phép xây dựng thuộc địa bàn xã Phú An được thực hiện theo Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị xã Bến Cát đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 (do UBND thị xã Bến Cát tham mưu) và Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phú An được phê duyệt tại Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND thị xã Bến Cát. 

 
6. Cử tri các phường Tân Bình, Bình An, Bình Thắng, thành phố Dĩ An: Đề nghị xử lý tình trạng ngập nước đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn giao cắt giữa đường Cây Da và đường Mỹ Phước - Tân Vạn vì hiện nay vẫn còn ngập nặng mỗi khi mưa xuống.

Hiện tại hệ thống thoát nước đường Cây Da đã thi công xong, tình trạng ngập nước khu vực Đình thần An Nhơn cơ bản đã được giải quyết. 

 

 
7. Cử tri Lê Hồng Sỹ, khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát phản ánh: Khu vực trên đường ĐT741 tại Công ty gạch men Vicera hiện nay số lượng xe lưu thông qua lại rất nhiều và thường xuyên gây tai nạn giao thông. Đề nghị khảo sát lắp đặt biển báo nguy hiểm để hạn chế tai nạn.Ngày 11/02/2021, Sở GTVT đã khảo sát và có Công văn số 274/SGTVT-QLGT đề nghị Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG lắp đặt biển báo giao thông W.244 "Đoạn đường hay xảy ra tai nạn" trên ĐT.741 và bổ sung sơn gờ giảm tốc. Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG đã thực hiện xong theo đề nghị của Sở GTVT. 
8. Cử tri Nguyễn Văn Tịnh, ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo: Đề nghị lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa.Chủ đầu tư dự án đã triển khai và hoàn thành lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa. 
9. Cử tri ấp Hoà Lộc, xã Minh Hoà, huyện Dầu Tiếng: Đề nghị lắp đặt biển báo, dải phân cách hoặc gờ giảm tốc trước Trường tiểu học Hòa Lộc trên đoạn đường ĐT 749B để hạn chế tốc độ xe chạy, gây nguy hiểm cho học sinh.Hiện tại, trên tuyến đường ĐT.749b đã bố trí hoàn chỉnh biển báo P.116 "Hạn chế tải trọng trục xe" và biển P.127 "Tốc độ tối đa cho phép", đồng thời trước Trường tiểu học Hòa Lộc đã có bố trí sơn gồ giảm tốc.  
10. Cử tri ấp Xóm Bưng, ấp Đường Long, xã Thanh Tuyền: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình mương thoát nước dọc đường ĐT 749D đoạn qua ấp Xóm Bưng và mở thêm cống ngang đoạn ấp Đường Long vì hiện nay trời mưa nước tràn vào nhà làm hư tài sản, cây ăn trái của người dân.

Hiện Sở Giao thông Vận tải đã thi công hoàn thành mương thoát nước dọc ĐT.749d đoạn qua ấp Xóm Bưng và cống ngang đoạn ấp Đường Long đưa vào sử dụng cuối năm 2020.

 

 

 
11. Cử tri Nguyễn Văn Tư, ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng: Đã ý kiến nhiều lần về việc làm cống thoát nước nhưng vẫn bị ngập ở đoạn trước cây xăng Phi Hùng, chủ đầu tư làm đường Quốc lộ 13 đã hứa trong quý III/2020 sẽ khảo sát sửa chữa nhưng đến nay đường vẫn đọng nước khi trời mưa. Đề nghị các ngành liên quan xem xét xử lý.

Ngày 14/12/2020, Sở GTVT đã phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC khảo sát và đề nghị Công ty cắt bó vỉa để đặt ống nước đấu nối vị trí bị ngập nước vào hệ thống cống dọc, đồng thời điều chỉnh miệng thu nước. Hiện Công ty đã triển khai và hoàn thành công tác trên.

 

 
12. Cử tri Hồ Đình Tiến và Nguyễn Bá Hòa, ấp 3, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng: Tình hình an toàn giao thông ở tuyến đường ĐT741b xã Tân Hưng qua xã Hưng Hòa hiện nay xe chạy rất nhiều và quá nhanh nên không đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Đặc biệt là qua các khu vực chợ, trường học gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này. Đề nghị các cơ quan chuyên môn lắp đặt đèn báo hiệu giảm tốc độ và kẻ vạch dành cho người đi bộ tại khu vực chợ, trường tiểu học và trường Mầm non xã Tân Hưng.

Sở GTVT đã hoàn thành việc lắp đặt biển báo tốc độ tối đa cho phép và sơn vạch người đi bộ tại các khu vực chợ, Trường tiểu học và Trường Mầm Non Tân Hưng.

 

 
13. Cử tri Nguyễn Văn Bộn, ấp 2, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên: Hiện nay đường ĐT741 xuống cấp, sửa chữa đã lâu vẫn chưa hoàn thành, tuy nhiên vẫn thu phí trên tuyến đường này, đề nghị xem xét, giải quyết.

Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 do Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG đầu tư xây dựng theo hình thức BOT, hàng năm Công ty thường xuyên duy tu, dặm vá những vị trí hư hỏng nhỏ, phát sinh ổ gà trên tuyến; 

Hiện tại, Công ty đã thực hiện xong  công tác sửa chữa những vị trí mặt đường bị răn nứt, sơn đường lại những vị trí vạch sơn bị mờ trên tuyến.

 
14. Cử tri Lê Thiết Ngụy – khu phố 2, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên: Hiện nay tuyến đường ĐT747 đoạn qua địa bàn phường Hội Nghĩa đang được Sở GTVT tỉnh thi công lắp đặt dãi phân cách để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, tại các khoảng cách để qua lại rất ngắn, gây khó khăn cho việc qua lại, nhất là các loại phương tiện vận tải nặng (xe container); kiến nghị tỉnh xem xét cho mở rộng thêm để thuận lợi cho giao thông cũng như hạn chế việc ùn tắc giao thông.Ngày 21/5/2021, Sở GTVT đã phối hợp với Ban ATGT  tỉnh và UBND thị xã Tân Uyên khào sát, thống nhất mở thêm dãy phân cách tại các giao lộ (đã mở dãy phân cách) để thuận tiện cho các phương tiện container quay đầu xe. Dự kiến thực hiện trong quý IV năm 2021 
​​​​​​​5 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Sở Tài nguyên và Môi trường

(09 kiến nghị)

15. Cử tri tổ 7, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An: Phản ánh Công ty Heng Liang tọa lạc tại tổ 7, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình trong quá trình hoạt động gây ô nhiễm môi trường, kiến nghị Sở Tài nguyên-Môi trường kiểm tra, xử lý.

Công ty TNHH Heng Liang hoạt động tại địa điểm: thửa đất số 1575, tờ bản đồ D2.2, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An. Ngày 30/7/2020 và ngày 08/10/2020; Đội liên ngành thành phố Dĩ An kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty, kết quả như sau:

Công ty TNHH Heng Liang hoạt động gia công xử lý bề mặt công suất 4,5 tấn/tháng, số lượng công nhân 15 người. Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tuy nhiên không vận hành mà cho nước thải trực tiếp ra suối Chùa. Theo kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy vượt quy chuẩn cho phép. Công ty đi vào hoạt động sản xuất nhưng chưa có hồ sơ môi trường được cơ quan chức năng phê duyệt. Đội liên ngành thành phố Dĩ An đã tham mưu UBND thành phố Dĩ An xử lý các hành vi vi phạm và yêu cầu Công ty TNHH Heng Liang thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

 

16. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An phản ánh:

(1) Công ty sản xuất cám GyoMarch gần Công ty Acecook sản xuất  gây ra ô nhiễm môi trường đã kiến nghị nhiều lần nhưng hiện tại vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, đề nghị các ngành chức năng của tỉnh quan tâm thêm vấn đề cử tri kiến nghị.

(2) Công ty Thép, Cơ khí Hòa Phát sản xuất gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến người dân đề nghị kiểm tra xử lý.

Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam tọa lạc đường ĐT743, khu phố 1B, phường An Phú hoạt động sản xuất từ năm 2001 với ngành nghề sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản với công suất khoảng 150.000 tấn sản phẩm/năm, đã lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản và thú cưng công suất 300.000 tấn sản phẩm/năm tại Quyết định số 948/QĐ-STNMT ngày 27/7/2018.

Tại thời điểm xác minh, kiểm tra ngày 01/12/2020, ông Nguyễn Xuân Điền phản ánh vào ban đêm (từ sau 23 giờ) Công ty có dấu hiệu không vận hành hệ thống xử lý bụi cám nên để phát tán bụi cám ra môi trường gây ảnh hưởng đến gia đình ông. Hiện nay, từ sau khi phản ánh ông cho biết Công ty đã khắc phục không còn bụi cám phát tán ra môi trường gây ảnh hưởng, đề nghị Công ty duy trì các biện pháp xử lý và thường xuyên vận hành các công trình xử lý môi trường để không tác động đến môi trường xung quanh.

Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

 
17. Cử tri Đặng Thanh Nhàn - ấp Tân Long, xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên: Phản ánh Công ty gỗ Phú Sản (trên địa bàn Phường Khánh Bình) hoạt động thải ra nhiều khói, bụi bay qua ấp Tân Long, Bạch Đằng làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Cử tri đã nhiều lần phản ánh, nay kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm xem xét, giải quyết dứt điểm nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân.

Qua kết quả xác minh cử tri Đặng Thanh Nhàn vào ngày 01/12/2020 ghi nhận: Ông Nhàn không phản ánh Công ty TNHH Chế biến gỗ Phú Sản hoạt động gây ô nhiễm môi trường mà phản ánh Công ty Cổ phần Tuấn An Phú tại khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình hoạt động trung chuyển, bốc dỡ cát, đá, clinke liên tục 24/24 giờ, phát sinh bụi ảnh hưởng đến gia đình ông cũng như các hộ dân xung quanh.

Kết quả kiểm tra của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Uyên về bảo vệ môi trường đối với Công ty vào ngày 10/12/2020 cho thấy: Bụi phát sinh trong quá trình hoạt động như phản ánh của cử tri là đúng, nguyên nhân là do Công ty có vận hành 01 hệ thống băng chuyền khép kín dùng vận chuyển clinke từ bến bãi xuống xà lan, tuy nhiên băng tải cao su của băng chuyền này bị hư hỏng nên khi vận hành có phát sinh bụi. Công ty đã kịp thời khắc phục ký hợp đồng với Công ty Cổ phần cao su Bến Thành để sửa chữa và thay mới băng tải cao su.

Hiện tại, Công ty đang thi công lắp đặt băng tải cao su mới. Đồng thời, Công ty sẽ bổ sung, cải tiến việc thu gom xử lý bụi bằng cách thi công lắp đặt cải tạo và bổ sung hệ thống bao che hút bụi. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Uyên đã yêu cầu Công ty nhanh chóng hoàn thành việc thay mới băng tải cao su và khẩn trương thi công lắp đặt cải tạo và bổ sung hệ thống bao che hút bụi, không để bụi phát tán ra môi trường ảnh hưởng đến người dân khu vực.

 
18. Cử tri Lê Duy Huyên, khu phố Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên phản ánh: Hiện nay, người dân thị xã Tân Uyên chấp hành tốt chủ trươngcủa thị xã về việc chấm dứt chăn nuôi heo trong khu dân cư để hạn chế ô nhiễm môi trường đô thị. Tuy nhiên, Tiểu Đoàn 16 - Lữ đoàn 71 - Quân Đoàn 4, thuộc địa bàn phường Phú Lợi, cho người dân thuê đất chăn nuôi Heo, gây mùi hôi và ô nhiễm môi trường xung quanh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân vì khu vực chăn nuôi giáp ranh với khu dân cư (Tổ 8, khu phố Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh). Kiến nghị quan tâm chỉ đạo đơn vị Quân đội chấm dứt tình trạng chăn nuôi heo như hiện nay. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã ban hành Văn bản số 5316/STNMT-TTr ngày 03/12/2020 chuyển nội dung phản ánh đến Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong khuôn viên đất trực thuộc quản lý của Quân Đoàn 4 thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh. 
19. Cử tri Trần Văn Thành, khu phố 4, phường Tân Định, thị xã Bến Cát phản ánh: Quy hoạch khu đa năng 100ha trên địa bàn phường đã lâu chưa được cắm mốc. Đề nghị ngành chức năng thông báo tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành ranh giới. Vì hiện nay các hộ dân không được chuyển mục đích quyền sử dụng đất, gây khó khăn cho người dân trong việc có nhu cầu xây dựng nhà ở. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét thực hiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án hoặc có biện pháp hỗ trợ cho người dân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng nhà ở phù hợp.

- Qua rà soát, dự án Khu thể dục thể thao Đa Năng với quy mô diện tích 100ha tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát có trong kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Bến Cát được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Việc quy hoạch dự án trên được căn cứ theo nhu cầu sử dụng đất của ngành văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.

- Hiện nay, kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã hết. Ủy ban nhân dân tỉnh đang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu lập Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát đã lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kỳ Quy hoạch mới. Do đó, trường hợp Dự án có khả thi thực hiện, đáp ứng nhu cầu về hoạt động thể dục, thể thao của địa phương và trên cơ sở đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát dự án sẽ được xem xét cập nhật vào kỳ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của địa phương làm cơ sở triển khai thực hiện. Ngược lại, nếu Dự án không có nhu cầu tiếp tục thực hiện, sẽ được loại bỏ, không cập nhật vào kỳ quy hoạch mới, nhằm bảo đảm quyền lợi sử dụng đất hợp pháp của người sử dụng đất.

 
20. Cử tri xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng phản ánh: Bản đồ địa chính xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng có sự trùng lắp ranh bản đồ địa chính tại ấp Hốc Măng, xã Long Tân với xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng. Do đó, người dân gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở, ban, ngành liên quan xem xét giải quyết dứt điểm việc trùng lắp ranh bản đồ địa chính giữa xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng (như nội dung trước đây UBND huyện Dầu Tiếng đã đề nghị UBND tỉnh).

Ngày 17/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp cùng Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện: Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Ủy ban nhân dân các xã: Long Tân, Long Nguyên tiến hành khảo sát thực địa, xác định ranh bản đồ địa chính và ranh địa giới hành chính giữa xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng. 

Theo đó, qua đối chiếu với bản đồ địa giới hành chính lập theo Chỉ thị số 364/CT ngày 06/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai theo đúng bản đồ địa giới hành chính được lập, không thực hiện theo Biên bản Hiệp thương ngày 02/12/2015 về xác định địa giới hành chính cấp xã giữa xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng.

Ngày 09/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 920/UBND-NC về việc xử lý kiến nghị liên quan đến ranh bản đồ địa chính và ranh địa giới hành chính giữa các xã, thị trấn thuộc huyện Dầu Tiếng và huyện Bàu Bàng. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng và Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn các xã Long Tân, Long Nguyên và thị trấn Lai Uyên theo đúng bản đồ địa giới hành chính đã lập theo Chỉ thị số 364/CT ngày 06/01/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã.

 
21. Cử tri Nguyễn Thị Thấm, ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo: ý kiến Công ty mủ Đồng Châu liên tục xả thải vào ban đêm, gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị cơ quan chuyên môn xử lý.Công ty Đồng Châu bắt đầu hoạt động từ năm 2004 đến nay, đã lập Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường cho hoạt động sản xuất chế biến mũ cao su (nguyên liệu mũ tạp). Vào các ngày 18 và 23/11/2020, phòng Cảnh sát Môi trường đã kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ môi trường của Công ty, qua kiểm tra ghi nhận: Công ty đang hoạt động sản xuất chế biến mũ cao su với nguyên liệu mũ tạp, sản phẩm: cao su SVR10, SVR20, công suất  kinh doanh đạt 40% so bình thường (sản lượng trung bình 3,5 tấn mủ cao su/ngày), nước thải phát sinh khoảng 34 m3/ngày được thu gom về hệ thống xử lý trước khi thải ra môi trường, để đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý. Hiện phòng Cảnh sát Môi trường đang tổng hợp hồ sơ, xử lý vi phạm và yêu cầu khắc phục (nếu có). 
22. Cử tri Võ Tấn Đạt khu phố 9, phường Chánh Nghĩa và cử tri Nguyễn Văn Hoành, khu phố 2, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh hiện nay nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất ở để xây dựng nhà của nhân dân là rất lớn, tuy nhiên các hộ dân không đủ điều kiện về tài chính để đóng tiền chuyển mục đích sử dụng đất; Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất có hiệu lực thì người dân không còn được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích đất ở, gây khó khăn hoàn cảnh sống của nhiều người đang gặp khó khăn về nhà ở. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, trình Chính phủ điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế là tiếp tục cho người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất hoặc căn cứ tính cấp thiết có thể ưu tiên cho những trường hợp thật sự khó khăn.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, quy định: "Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn".

- Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, quy định:

"Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc xác định người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công.

Việc xác định hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

Căn cứ quy định nêu trên trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng sang đất ở để xây dựng nhà ở không thuộc trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất. Việc điều chỉnh đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP, ảnh hưởng đến các hộ dân đang gặp khó khăn về tài chính có nhu cầu chuyển mục đích để xây dựng nhà ở thật sự, dẫn đến việc sử dụng đất sai mục đích, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng.

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét các kiến nghị của cử tri, có văn bản gửi Bộ Tài chính để báo cáo Chính phủ mở rộng đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất, cụ thể: Bổ sung đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng sang đất ở để giải quyết nhu cầu xây dựng nhà ở cho bản thân và gia đình họ mà không áp dụng đối với trường hợp sử dụng vào mục đích khác như xây dựng nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn để cho thuê… và chỉ được ghi nợ một lần trong hạn mức đất ở tại địa phương. Trường hợp sau khi được ghi nợ tiền sử dụng đất, trong quá trình sử dụng, hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sang đất ở để sử dụng vào mục đích khác như xây dựng nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn để cho thuê… thì không được tiếp tục ghi nợ tiền sử dụng đất, phải nộp toàn bộ tiền sử dụng đất, tiền phạt chậm nộp và bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

 
23. Cử tri Nguyễn Bá Giáp, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng: Kiến nghị xem xét điều chỉnh các quy định về đất đai cho phù hợp với thực tế, sát với đời sống nhân dân. Cụ thể đối với cá nhân, các hộ gia đình cho tiếp tục được ghi nợ thổ cư hoặc nợ trả dần, để người dân có điều kiện xây nhà ổn định cuộc sống, hiện nay đời sống nhân dân còn khó khăn, đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng xây dựng nhà không phép và bị phạt. 
7

Sở Y tế

(01 kiến nghị)

24. Cử tri Hà Thị Tư, ấp Tân Tiến, xã Phước Sang, huyện Phú Giáo: Ý kiến đã có bảo hiểm y tế nhưng khi đến bệnh viện (tỉnh) còn phải mua các thiết bị y tế, thuốc và cách giao tiếp của nhân viên ở bệnh viện chưa tốt. Đề nghị các ngành chức năng xem xét.

Về vấn đề vật tư y tế: Hàng năm, Bệnh viện tỉnh phải tổ chức đấu thầu Vật tư y tế - Thuốc để sử dụng, thời gian tổ chức, lựa chọn nhà thầu thường mất khoảng 06 tháng. Thực tế, không thể làm sớm hơn được vì các thủ tục và phải lấy giá kế hoạch cho phù hợp theo quy định. Đầu tháng 04 năm 2020, Bệnh viện có chủ trương cho đấu thầu tập trung theo văn bản quy định của Tỉnh như trước đây, dự kiến tháng 10/2020 sẽ có kết quả. Tuy nhiên, theo văn bản mới, đối với vật tư y tế, cơ sở khám chữa bệnh công lập tự tổ chức lựa chọn nhà thầu nên Bệnh viện bắt đầu tiến hành các thủ tục đấu thầu: xây dựng danh mục, họp hội đồng thống nhất danh mục, Quyết định phê duyệt danh mục, gửi Văn bản, Tờ trình đến cơ quan chức năng xin phê duyệt kế hoạch…Trong quá trình thực hiện theo quy định đấu thầu mới, Bệnh viện còn vướng mắc một số nội dung của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, nên kết quả của 03 gói thầu đến tháng 11 năm 2020 mới có. Vì số lượng vật tư y tế trúng thầu không đạt đủ số lượng do nhiều nhà thuốc không đạt về giá, không tham dự thầu, ảnh hưởng của dịch Covid-19… nên tổng số mặt hàng đấu thầu là 846 nhưng chỉ có 477 mặt hàng trúng thầu. 

Việc sử dụng các mặt hàng trúng thầu cũng phải qua nhiều thủ tục. Trong số 477 mặt hàng trúng thầu, có một số mặt hàng chưa được đưa vào sử dụng ngay vì phải thực hiện các thủ tục mới theo quy định của BHXH (phải được cấp mã dùng chung mới được phép sử dụng); thủ tục phải mất gần 06 tháng. Do vậy cho đến nay còn nhiều mặt hàng dù đã trúng thầu nhưng vẫn chưa thể đưa vào phục vụ công tác khám, điều trị cho người bệnh được nên xảy ra tình trạng người bệnh phải mua vật tư y tế. 

Đối với các mặt hàng chưa trúng thầu, Bệnh viện đã tổng hợp, trình kế hoạch đấu thầu và đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định để sớm đưa các mặt hàng, vật tư y tế vào sử dụng, phục vụ người bệnh, khắc phục tình trạng để người bệnh phải mua vật tư y tế bên ngoài.

            Về vấn đề thuốc: Từ tháng 04 năm 2020 đến nay, Bệnh viện tỉnh đã có đầy đủ các thuốc hoá dược thiết yếu, đặc trị để phục vụ công tác khám và điều trị cho người bệnh.

            Về vấn đề giao tiếp: Thực hiện Thông tư 07/2014/TT-BYT và Quyết định số 2151/QĐ-BYT, Bệnh viện liên tục triển khai các hoạt động như: tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế, thành lập tổ công tác xã hội, tăng cường tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh qua đường dây nóng và hòm thư góp ý,... Bệnh viện đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thường quy, cũng như đột xuất về kỹ năng giao tiếp và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Từ đó, đưa ra những điểm hạn chế cần cải tiến, xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra sai sót, phát huy những kết quả tốt đã đạt được.Qua thời gian triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện, Bệnh viện ghi nhận thái độ phục vụ, ứng xử nhân viên bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn. Đồng thời, Bệnh viện vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động nêu trên để ngày càng hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một vài cá nhân có thái độ phục vụ, chữa trị cho bệnh nhân chưa tận tình, chu đáo như phản ánh, bệnh viện sẽ tiếp tục tập huấn chấn chỉnh và có hình thức xử lý nghiêm đối với các cá nhân này.

 
8

Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh

(01 kiến nghị)

25. Cử tri Nguyễn Văn Hoành, khu phố 2, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh sau nội dung trả lời của UBND tỉnh tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh, đến nay khu tái định cư thuộc Khu quy hoạch các bệnh viện và một số công trình Nhà nước tại phường Định Hòa vẫn chưa được hoàn thiện như: cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh, chưa đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người dân (chưa đấu nối hệ thống thoát nước, nước sinh hoạt, không có đèn chiếu sáng, nước sạch, nhà vệ sinh không thoát được…) gây hôi thối, mất vệ sinh ảnh hưởng đến đời sống của người dân; người dân được cấp nền tái định cư nhưng chưa được cấp giấy CNQSD đất. Đề nghị Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng tỉnh sớm hoàn thành cơ sở hạ tầng và đề nghị cấp giấy CNQSD đất để đảm bảo cuộc sống cho người dân tại khu tái định cư.

- Khu tái định cư Định Hòa giai đoạn 1 hiện nay đã được thi công hoàn chỉnh với các hạng mục: san nền, giao thông, cấp, thoát nước, điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc một cách đồng bộ và được kết nối với các tuyến đường trục của Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình của Nhà nước. Cụ thể:

+ Hệ thống điện sinh hoạt: đã hoàn tất và bàn giao cho Điện lực Thủ Dầu Một vận hành, cấp điện cho hộ dân.

+ Cấp nước: đã đấu nối và hiện Chi nhánh cấp nước Thủ Dầu Một đã cấp nước cho hộ dân. 

+ Hệ thống điện chiếu sáng: đã chiếu sáng cho khu tái định cư

+ Hệ thống thoát nước mưa, nước thải đã thi công hoàn chỉnh. Ban đã đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một tiếp nhận bàn giao từ năm 2018. Tuy nhiên, tại thời điểm này, các hệ thống trên chưa được kết nối với hạ tầng đường trục giao thông chính thuộc khu quy hoạch nên UBND thành phố Thủ Dầu Một chưa đồng ý tiếp nhận. Do đó, hệ thống giao thông, thoát nước không được duy tu thường xuyên nên không đảm bảo thoát nước và vệ sinh môi trường.

   Đến nay, UBND tỉnh đã có chỉ đạo bàn giao toàn bộ khu Tái định cư này cho UBND thành phố Thủ Dầu Một tại Thông báo số 141/TB-UBND ngày 20/5/2021. Sau khi nhận bàn giao UBND thành phố Thủ Dầu Một sẽ thực hiện công tác duy tu, nạo vét hệ thống Thoát nước mưa, Thoát nước thải và vệ sinh môi trường để đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người dân theo kiến nghị của cử tri Nguyễn Văn Hoành, khu phố 2, phường Định Hòa. 

-Về việc đề nghị cấp giấy CNQSD đất: Ban QLDA Đầu tư xây dựng chỉ thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu tái định cư. Việc bố trí tái định cư và cấp giấy CNQSD đất do UBND Thành phố Thủ Dầu Một thực hiện. Đề nghị Quý cử tri liên hệ UBND thành phố Thủ Dầu Một để được xem xét giải quyết.

 
Sau kỳ họp thứ 17 – HĐND tỉnh khóa IX 
​​​1 ​ ​ ​ ​

Sở Giao thông Vận tải

(05 kiến nghị)

1. Cử tri Nguyễn Thanh Bình, khu phố 5, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát: phản ánh trên tuyến đường Quốc lộ 13 trước cổng Trường THCS Lê Quý Đôn vào giờ tan học, phụ huynh đưa đón học sinh rất đông nhưng vạch kẻ đường dành riêng cho người đi bộ chưa hợp lý, gây nguy hiểm cho học sinh, phụ huynh trường này. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, có hướng xử lý.

Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC đã khảo sát và bổ sung biển báo hiệu W.224 "Đường người đi bộ cắt ngang" và sơn vạch sơn dành cho người đi bộ qua đường.

 

 

 

 

 
2. Cử tri Phạm Văn Thu, tổ 4, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng: kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra việc hoạt động kinh doanh của các bãi tập kết cát, đá trên đoạn đường ĐT.749C từ Văn phòng khu phố Bàu Bàng đến giáp Quốc lộ 13. Xử lý nghiêm các xe chở quá tải trọng lưu thông trên tuyến đường này gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông và làm cho đường nhanh xuống cấp vì quá tải.

Lực lượngThanh tra GTVT đã kiểm tra và xử lý các hộ kinh doanh bãi cát lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ, đồng thời các hộ kinh doanh cát đã ký cam kết không lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ ĐT.749C để kinh doanh.

Việc kiểm tra hoạt động kinh doanh của các bãi tập kết cát, đá trên đường ĐT.749c, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 899/SGTVT-QLGT ngày 16/3/2021 đề nghị UBND huyện Bàu Bàng xem xét, kiểm tra việc hoạt động kinh doanh của các bãi tập kết cát, đá trên đoạn đường ĐT.749C từ Văn phòng khu phố Bàu Bàng đến giáp Quốc lộ 13 theo thẩm quyền. 

 
3. Cử tri Trần Xuân Xuất, ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng: phản ánh đoạn cống thoát nước từ ngã ba Trừ Văn Thố đến cầu Tham Rớt, đơn vị thi công đổ bê tông hành lang dành cho người đi bộ, nhưng hiện nay nhiều chỗ đã hư hỏng, sụt lún. Đề nghị các ngành chức năng xem xét sửa chữa.Vỉa hè đoạn đường trên bị hư hỏng do các xe tải nặng chạy, đậu đỗ trên vỉa hè gây nên. Công ty Becamex IJC đã khảo sát và thực hiện xong công tác sửa chữa những vị trí bị hư hỏng, sụt lún. 

4. Cử tri Nguyễn Văn Châu, khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát:

(1) Kiến nghị các ngành chức năng lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, gờ giảm tốc độ trên đường ĐT741 tại Trường Mầm non Hòa Lợi do lượng xe lưu thông nhiều. 

(2) Kiến nghị các ngành chức năng lắp đặt biển báo "xe hai bánh được phép rẽ phải khi đèn đỏ" tại khu vực đường Ngã ba Lăng xi, khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi.

Về lắp đặt đèn giao thông giảm tốc độ trên đường ĐT741 tại Trường Mầm non Hòa Lợi do lượng xe lưu thông nhiều: Hiện chủ đầu tư dự án đã thực hiện xong các hạng mục sơn bổ sung vạch sơn gồ giảm tốc (đoạn dài 51m, mỗi vạch cách nhau 3m, chiều dày 6mm) trên các hướng tuyến đường ĐT.741 trước vị trí mở dải phân cách trước Trường Mầm non Hòa Lợi và Trường tiểu học Hòa Lợi để tăng cường cảnh báo, cưỡng bức các phương tiện giảm tốc độ khi lưu thông qua khu vực. 

Về kiến nghị các ngành chức năng lắp đặt biển báo "xe hai bánh được phép rẽ phải khi đèn đỏ" tại khu vực đường Ngã ba Lăng xi, khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi: Hiện trạng giao lộ ngã ba Lăng Xi, hướng từ thị xã Bến Cát đi thành phố Thủ Dầu Một và trên đường Lăng Xi (đường ĐH.602) đã có tín hiệu đèn cho phép các phương tiện xe hai bánh được phép rẽ phải khi gặp tín hiệu đèn đỏ.

Trên đường ĐT.741, cách giao lộ ngã ba Lăng Xi khoảng 20m về hướng thị xã Bến Cát là ngã ba với đường hẻm, đã bố trí hoàn chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ (quy định tất cả các phương tiện trên đường ĐT.741 hướng từ thành phố Thủ Dầu Một đi thị xã Bến Cát phải dựng lại khi gặp tín hiệu đèn đỏ).

 
5. Cử tri Nguyễn Văn Chánh, ấp An Mỹ, xã An Điền, thị xã Bến Cát: đề nghị ngành chức năng sớm sửa chữa, nâng cấp mở rộng đường ĐT 748 và nạo vét hai bên mương đường đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu.

 - Về nạo vét hai bên mương đường ĐT.748: trong năm 2020, nhằm giải quyết kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo thực hiện xong đào mương dọc đường ĐT.748 tại các đoạn bị ngập khi trời mưa.

Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.748 đoạn từ ngã tư Phú Thứ đến Vành đai Bắc Mỹ Phước:  UBND tỉnh đã phê duyệt dự án. Theo đó, giai đoạn 2021 – 2025: Giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến và thi công đoạn từ nút giao với đường Vành đai 4 đến giao lộ ngã tư An Điền; Giai đoạn 2026 – 2028: Thi công đoạn từ ngã tư Phú Thứ đến nút giao với đường Vành đai 4 và từ ngã tư An Điền đến cuối tuyến, dự án do Ban QLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

 
2

Sở Xây dựng

(01 kiến nghị)

6. Cử tri Đỗ Văn Ngon, khu phố 9, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một: đề nghị có biện pháp xử lý đối với chủ đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố, đã có chủ trương thực hiện nhưng chậm triển khai, để dự án kéo dài như dự án khu đô thị HUD… Đề nghị UBND tỉnh có biện pháp xử lý.

Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4038/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ rà soát, tham mưu giải quyết việc triển khai thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ và dự án Công viên Phú Cường. 

Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý đối với dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ. Trên cơ sở ý kiến của Tổ rà soát, tính khả thi của phương án triển khai của chủ đầu tư, UBND tỉnh đã có kết luận[1] cho chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án, đồng thời giao các sở, ngành và địa phương hỗ trợ, phối hợp nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

 
7. Cử tri Nguyễn Văn Thắng, ấp Kiến Điền, xã An Điền, thị xã Bến Cát: đề nghị ngành chức năng tăng cường kiểm tra việc cấp nước sử dụng để sản xuất.1. Về khả năng cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân: Qua làm việc và theo ý kiến của Chi nhánh Cấp nước Khu liên hợp thuộc Công ty Cổ phần nước Môi trường Bình Dương: Công suất cấp nước của nhà máy tại khu vực Bến Cát luôn luôn đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt (công nghiệp và dân dụng). 
3

Sở Y tế

(01 kiến nghị)

8. Cử tri phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An: phản ánh hiện nay người dân khi đi khám bệnh tại các phòng khám, bệnh viện khi kê toa thuốc bác sĩ kê toa thuốc ngoài danh mục BHYT vì chất lượng thuốc sẽ tốt hơn thuốc trong danh mục BHYT, như vậy sẽ rất thiệt thòi cho những người mua BHYT. Đề nghị ngành y tế quan tâm điều chỉnh để tạo sự công bằng cho người mua BHYT.

Về chất lượng thuốc trong danh mục thuốc BHYT luôn đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bệnh nhân cần loại thuốc đặc biệt, dù đã có thuốc cùng loại, cùng thành phần nhưng của nhà sản xuất khác. Chính vì vậy, để đảm bảo tiến trình, phác đồ điều trị cho bệnh nhân, các y, bác sĩ đã linh động trong công tác tư vấn, giải thích và kê toa thuốc mua ngoài, kết hợp thuốc kịp thời trong điều trị cho người dân.

            Ngành y tế cảm ơn và xin lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của người dân để việc phục vụ, chăm sóc sức khỏe người bện một tốt hơn. Sở Y tế đã yêu cầu lãnh đạo TTYT Thuận An đưa vấn đề này vào các cuộc họp đơn vị để các y, bác sỹ tư vấn, giải thích rõ ràng hơn cho người dân trong quá trình điều trị.

 

(1)Thông báo số 122/TB-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Lộc Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ.​

Phương Chi
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX (đang thực hiện) Trả lời kiến nghị cử triTinKết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX (đang thực hiện) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/30/2021 6:00 PMNoĐã ban hành

Stt​Đơn vịNội dungKết quả giải quyếtNăm hoàn thànhGhi chú
Cuối năm 2021Những năm tiếp theo
​​​​​​Trước kỳ họp thứ 17 – HĐND tỉnh khóa IX ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
1

Sở Xây dựng

(01 kiến nghị)

1. Cử tri Nguyễn Trọng Quyết, khu phố 5 và cử tri Phạm Phương Quý, khu phố 3, phường Hòa Phú: Đề nghị lắp đặt đèn chiếu sáng tại tuyến đường 32, 5C, 7B và bổ sung thêm đèn chiếu sang tại tuyến đường 15, 17 để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khu liên hợp.Tổng Công ty Becamex.IDC đã đầu tư lắp đặt đèn chiếu sáng tại các giao lộ và một số tuyến đường trong các khu tái định cư, Công ty đã phê duyệt thiết kế hệ thống chiếu sáng mới cho toàn khu trong đó có các tuyến đường thuộc khu phố 3, khu phố 5 của phường Hoà Phú. Trong thời gian tới, Sở Xây dựng, Công ty tiếp tục triển khai thi công hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng và bàn giao cho địa phương quản lý, vận hành (Văn bản số 16/2021/CV/IDC-KLH ngày 7/01/2021của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex - IDC)).x  
​​​​​​​​​​​​​​​​​2 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Sở Giao thông Vận tải

(19 kiến nghị)

2. Cử tri Nguyễn Thị Hồng Thúy khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một: Đề nghị ngành chức năng điều chỉnh thời gian đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp để tránh tình trạng ùn tắc giao thông tại 2 khu vực giao thông: ngã 5 đường Phạm Ngọc Thạch đường vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh và điều chỉnh lại thời gian đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Đại lộ Bình Dương đường vào khu K8 Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành.

Về điều chỉnh thời lượng pha đèn giao lộ ngã 5 Phước Kiến: Sở GTVT đang phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Tổng Công ty Becamex IDC, Phòng Quản lý đô thị thành phố Thủ Dầu Một, kiểm tra, điều chỉnh thời lượng các pha đèn tín hiệu tại giao lộ này. 

Về điều chỉnh thời lượng pha đèn giao lộ QL.13-đường vào khu K8: Hiện Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với Tổng Công ty Becamex IDC  thực hiện điều chỉnh, kết hợp tổ chức giao thông lại khu vực này thông qua giải pháp sơn đường, tiểu đảo kết hợp bố trí thêm hệ thống đèn tín hiệu tại các hướng.

Nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ùn ứ giao thông vào giờ cao điểm tại ngã 5 Phước Kiến, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương thực hiện dự án hầm chui tại Công văn số 950/UBND-KT ngày 11/3/2021, giao Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh thực hiện đầu tư  trong giai đoạn 2021 -2025. Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đang lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

 x 
3. Cử tri Tô Xuân Toàn, khu phố 8, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Tuyến đường ĐT741 đến nay vẫn chưa thực hiện hoàn chỉnh; Đề nghị tỉnh sớm đầu tư tuyến đường này để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Hiện công trình: Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 đã thi công hoàn thành phần mặt đường, còn vướng 800m vỉa hè (hai bên tuyến) và 531m cống dọc do người dân không đồng tình bàn giao mặt bằng.

Ngày 09/3/2021, Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG có Công văn 76/VRG, xin ý kiến chỉ đạo về việc lập dự án phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741; ngày 25/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất đề nghị Chủ đầu tư dự án lập hồ sơ dự án bổ sung theo hướng đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ (thoát nước, cây xanh, chiếu sáng…) dọc 2 bên tuyến, hiện Chủ đầu tư đang hoàn thiện dự án  sẽ trình lại các sở ngành thẩm định trong quý III năm 2021.

x  
4. Bà Hồ Thị Kim Thanh, khu phố 4, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn hiện nay thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, gần như là "điểm đen" về tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, người dân đi lại trên tuyến đường này rất lo sợ. Vì vậy, tôi đề nghị các ngành chức năng xem xét, khẩn trương có những giải pháp để khắc phục, hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến đường trên.

Tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn từ khi đưa vào khai thác đến nay, lưu lượng giao thông (nhất là các phương tiện container, tải nặng) gia tăng về số lượng và tải trọng. 

  + Giải pháp trước mắt: tham mưu UBND tỉnh về phương án phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến đối với một số tuyến đường trong quý III năm 2021.

 - Phương án lâu dài: triển khai các dự án như:

+ Dự án Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại Bình Dương (bao gồm đầu tư xây dựng các cầu vượt tại các giao lộ giữa đường Mỹ Phước –Tân Vạn với đường Huỳnh Văn Lũy, Phú Lợi, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Thị Minh Khai, ĐT.743 – nút giao An Phú, QL1K) đã được Bộ Giao thông vận tải thẩm định tại Công văn số 10194/BGTVT-KHĐT ngày 12/10/2020, thời gian thực hiện 2020-2025;

 + Dự án Tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.746, ĐT.747B, ĐT.743 theo hình thức đối tác công tư đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/7/2020 (trong đó có xây dựng 06 cầu vượt, 06 hầm chui tuyến chính, 15 hầm chui đường ngang và 28 cầu vượt cho người đi bộ).

x  
5. Ông Nguyễn Thái Thanh, khu phố 9, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh trong nhiệm kỳ qua, cử tri đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị các ngành chức năng cần có các giải pháp để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông tại các tuyến đường, giao lộ hay xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông, như: giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn + ĐT743, giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn + Huỳnh Văn Lũy, Ngã tư 550, Tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn, các tuyến đường trên địa bàn thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An,…Tuy nhiên, các biện pháp được đề ra như làm cầu vượt, hầm chui đến nay vẫn chưa được thực hiện. Vì vậy, tôi yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, các ngành chức năng khẩn trương thực hiện các giải pháp đã đề ra để đảm bảo công tác an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông.

- Phương án trước mắt: Sở GTVT đã tham mưu, kiến nghị phương án phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến đối với một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Quốc lộ 13, Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.743, ĐT.747, Huỳnh Văn Cù, Nguyễn Thị Minh Khai) trong quý III năm 2021.

- Phương án lâu dài: triển khai các dự án như:

  + Dự án Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại Bình Dương (bao gồm đầu tư xây dựng các cầu vượt tại các giao lộ giữa đường Mỹ Phước –Tân Vạn với đường Huỳnh Văn Lũy, Phú Lợi, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Thị Minh Khai, ĐT.743 – nút giao An Phú, QL1K) đã được Bộ Giao thông vận tải thẩm định tại Công văn số 10194/BGTVT-KHĐT ngày 12/10/2020, thời gian thực hiện 2020-2025;

 + Dự án Tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.746, ĐT.747B, ĐT.743 theo hình thức đối tác công tư đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/7/2020 (trong đó có xây dựng 06 cầu vượt, 06 hầm chui tuyến chính, 15 hầm chui đường ngang và 28 cầu vượt cho người đi bộ).

   
6. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An: Phản ánh việc thi công tuyến đường ĐT743 hoàn trả mặt bằng chậm, gây khó khăn cho việc kinh doanh và lưu thông. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tuyến đường ĐT743.Công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù đến giao lộ cầu vượt Sóng Thần do Tổng Công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư; hiện tại, đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện những vị trí đã bàn giao mặt bằng và di dời hạ tầng (lắp đặt dãy phân cách, sơn đường, biển báo, đèn tín hiệu, …), trong tháng 5/2021, sẽ thảm nhựa hoàn thiện tại các đoạn tuyến đã bàn giao mặt bằng. Hiện mặt bằng tuyến còn 19 hộ, 01 tổ chức chưa bàn giao mặt bằng thi công. Sở Giao thông Vận tải sẽ đôn đốc Công ty triển khai thi công và hoàn thành sớm nhất  những đoạn tuyến còn lại (sau khi nhận bàn giao mặt bằng). x 
7. Cử tri phường Thuận Giao, thành phố Thuận An: Phản ánh tình trạng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng trên tuyến ĐT743; Mỹ Phước Tân Vạn; Đại lộ Bình Dương (Đoạn từ Nghĩa Trang liệt sĩ tỉnh đến Ngã Tư Hòa Lân) gây khó khăn cho người dân đi lại. Đề nghị xem lại việc bố trí giờ cho các phương tiện tham gia lưu thông hợp lý để tránh kẹt xe.

- Phương án trước mắt: Sở GTVT đã tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh phương án phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến đối với một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương  (Quốc lộ 13, Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.743, ĐT.747, Huỳnh Văn Cù, Nguyễn Thị Minh Khai) và  sẽ triển khai phương án phân luồng theo giờ, theo tuyến trong quý III năm 2021.

- Về lâu dài: Sở GTVT sẽ  tham mưu UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư để sớm triển thi công Dự án nâng cấp, cải tạo QL.13 đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến đường Lê Hồng Phong – thành phố Thủ Dầu Một (trong đó đoạn từ nghĩa trang liệt sỹ tỉnh đến ngã tư Hòa lân sẽ được mở rộng với quy mô 08 làn xe)

x  
8. Cử tri Lữ Văn Mượng, khu phố 1, phường Tân Định, thị xã Bến Cát: Phản ánh Đoạn đường từ Ngã Tư Sở Sao đến Cua Mọi nước (Đường ĐT741) hiện nay chưa có hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng và hành lang dành cho người đi bộ. Kiến nghị các ngành chức năng sớm thi công công trình, hạn chế tình trạng tai nạn giao thông.

Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư hạng mục bổ sung của dự án BOT ĐT.741 (thoát nước, cây xanh, chiếu sáng…).

Ngày 09/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất đề nghị Công ty TNHH MTV VRG Chủ đầu tư dự án lập hồ sơ dự án bổ sung theo hướng đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ (thoát nước, cây xanh, chiếu sáng…) dọc 2 bên tuyến, hiện Chủ đầu tư đang hoàn thiện dự án  sẽ trình lại các sở ngành thẩm định  trong quý III năm 2021.

x  
9Cử tri Võ Văn Luông, ấp Bến Giảng, xã Phú An, thị xã Bến Cát: "Đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư shop Linh giao với đường ĐT744 vì tuyến đường này có nhiều xe chở hàng của Công ty ra vào thường xuyên dễ gây tai nạn giao thông; đồng thời, tuyến đường này cũng ngang qua Trường THCS Phú An vào các giờ cao điểm, học sinh qua lại rất đông, gây nguy hiểm cho học sinh và người tham gia giao thông."Sở GTVT đã phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND thị xã Bến Cát và xã Phú An khảo sát vị trí kiến nghị lắp đặt đèn tín hiệu, hiện đang lập hồ sơ thiết kế, dự kiến sẽ triển khai thi công và hoàn thành trong quý IV năm 2021.x  

10. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An:

(1) Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng kẹt xe đoạn từ Ngã 6 An Phú đến Ngã tư 550 vào các giờ cao điểm gây nguy hiểm và khó khăn cho người tham gia giao thông.

(2) Phản ánh Đường Mỹ Phước - Tân Vạn có các chỗ gợn sóng gồ ghề vẫn còn thường xuyên gây tai nạn giao thông. Kiến nghị sớm sửa chữa, khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân.

Về khắc phục hư hỏng đường Mỹ Phước – Tân Vạn: Tổng Công ty Becamex IDC đã rà soát và cào bốc, thảm nhựa xong các vị trí trì có vệt hằn lún sâu gây mất  ATGT .

Về ùn tắc giao thông: Sở đã tham mưu đề xuất UBND tỉnh phương án phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến đối với một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh (Quốc lộ 13, Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.743, ĐT.747, Huỳnh Văn Cù, Nguyễn Thị Minh Khai) và sẽ triển khai phương án phân luồng theo giờ, theo tuyến trong quý III năm 2021.

Tổng Công ty Becamex IDC đang tập trung hoàn thiện những vị trí đã bàn giao mặt bằng (lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ) của dự án nâng cấp mở rộng ĐT.743, thảm nhựa hoàn thiện tại các đoạn tuyến đã bàn giao mặt bằng dự kiến trong tháng 5/2021. 

Hiện mặt bằng tuyến còn 19 hộ, 01 tổ chức  chưa bàn giao mặt bằng thi công. Công ty sẽ triển khai thi công và hoàn thành sớm nhất có thể sau khi nhận bàn giao mặt bằng những đoạn tuyến còn lại.

x  

11. Cử tri Nguyễn Văn Thanh, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên: Phản ánh Dự án xây dựng đường từ ngã ba đường Tạo lực 2B đến cảng Thạnh Phước (có đoạn đi qua cánh đồng khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh) đã triển khai khoảng hơn 7 năm nhưng đến nay chưa thấy thực hiện. Kiến nghị tỉnh có thông báo cụ thể thời gian, phương án thực hiện để người dân có chủ động trong việc sản xuất nông nghiệp.

   Cử tri Trần Văn Hô, khu phố Tân Lương, Phạm Ngọc Dưỡng - khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên ý kiến đối với Cảng Thạnh Phước giai đoạn 2:

-  Theo trả lời của Sở Giao thông Vận tải về quy hoạch cảng Thạnh Phước giai đoạn 2 thì vẫn tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, quy hoạch này kéo dài quá nhiều năm nhưng chủ đầu tư không thực hiện gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, do đó, đa số người dân trong khu vực quy hoạch tiếp tục kiến nghị tỉnh xem xét hủy bỏ quy hoạch này hoặc buộc chủ đầu tư phải cam kết thời gian tổ chức thực hiện, để người dân được thực hiện các quyền về sử dụng đất đúng quy định.

-  Đề nghị xem lại mục tiêu của dự án là khai thác, phục vụ giao thông đường thủy nhưng hiện nay chủ đầu tư tự ý chuyển đổi công năng sang cho thuê đất để các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Nay tiếp tục kiến nghị tỉnh quan tâm có chỉ đạo thực hiện và trả lời cho người dân.

Về đầu tư tuyến đường từ Tạo lực 2B đến cảng Thạnh Phước: 

+ UBND tỉnh có Công văn số 2526/UBND-KTTH ngày 28/8/2013 đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tạm dừng các thủ tục tiến hành thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình, đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tập trung cho việc triển khai công trình theo hình thức đầu tư PPP.

 + Ngày 21/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2339/QĐ-UBND về việc công bố điều chỉnh, cập nhật danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017÷2020 (đợt 1) trong đó, có danh mục dự án Xây dựng đường từ ngã ba Tạo lực 2B đến cảng Thạnh Phước. 

Về triển khai Cảng Thạnh Phước giai đoạn 2: Hiện Sở Giao thông Vận tải, Công ty Cổ phần Cảng Thạnh Phước đang phối hợp với Trung tâm phát triển qũy đất thị xã Tân Uyên xây dựng chính sách đền bù, đo đạc kiểm kê các hộ bị ảnh hưởng của dự án.

    

 

 

x  
12. Cử tri Nguyễn Văn Hoàng, khu phố Phước Thái, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên: Kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư thi công lát gạch vỉa hè trên tuyến đường ĐT747b. Vì tuyến đường này đã được làm xong từ rất lâu, nhưng đến nay chưa được thi công vỉa hè dành cho người đi bộ, dẫn đến người dân lấn chiếm để buôn bán, gây mất mỹ quan và an toàn giao thông.Thời gian qua, Sở GTVT đã đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC khẩn trương hoàn thiện vỉa hè ĐT.747b theo hồ sơ thiết kế. Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đang lập dự toán để lựa chọn nhà thầu để thi công hạng mục.x  
13. Cử tri Nguyễn Văn Sách, khu phố 4, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên: Tiếp tục đề nghị lắp đặt biển báo và đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường ĐT742 tại ngã ba Trường Tiểu học Vĩnh Tân. Tại lần tiếp xúc cử tri kỳ trước đại biểu HĐND tỉnh có trả lời là sẽ thực hiện vào quý III/2020, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị  tỉnh quan tâm sớm chỉ đạo triển khai, thực hiện để người dân được yên tâm khi tham giao thông, nhất là học sinh.Việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên ĐT.742 tại ngã ba trường Tiểu học Vĩnh Tân: UBND thị xã Tân Uyên giao cho Phòng Quản lý đô thị thị xã Tân Uyên làm đại diện chủ đầu tư lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực giao lộ đường ĐT.742 với đường Vĩnh Tân 16, Vĩnh Tân 17. Hiện công trình đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2021.x  
14. Cử tri Lữ Văn Tới, khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát: Phản ánh Tuyến đường Quốc lộ 13 đoạn từ khu vực chợ Hoàng Gia đến ngã 3 Lăngxi khi trời mưa bị ngập cục bộ, gây ra tai nạn cho người tham gia giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên đường, vấn đề này người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị xem xét, giải quyết.

Để giải quyết tạm thời Công ty đã khảo sát để khai thông dòng chảy và tăng cường công tác vệ sinh miệng hố thu để hạn chế tình trạng ngập cục bộ sau mưa.

Hiện Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC đang triển khai thi công hệ thống thoát nước, dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

 

 

 

x  

15. Cử tri Nguyễn Văn Quân, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát:

(1) Phản ánh hiện nay hệ thống chiếu sáng trên đường ĐT741 đã được trang bị, tuy nhiên, đoạn từ nhà ông Võ Minh Thanh – khu phố An Lợi đến giáp phường Chánh Phú Hòa chưa được trang bị. Vấn đề này cử tri đã phản ánh rất nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị ngành chức năng cho biết cụ thể thời gian thực hiện đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng.

(2) Phản ánh đường Mỹ Phước –Tân Vạn tại vòng xoay giáp đường tạo lực 6 thuộc phường Định Hòa có bảng cấm dừng, cấm đỗ xe nhưng hiện nay xe tải và xe container đậu, đỗ rất nhiều, chưa có cơ quan nào giải quyết tình trạng này. Đề nghị các ngành chức năng xem, giải quyết tình trạng trên.

Xem xét, giải quyết tình trạng xe tải và xe container đậu, đỗ tại vị trí có bảng cấm trên  đường Mỹ Phước –Tân Vạn tại vòng xoay giáp đường tạo lực 6: Sở GTVT đã kiểm tra công tác đảm bảo giao thông, ATGT trên tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn đoạn qua địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, đã chỉ ra bất cập việc các phương tiện ô tô đỗ xe tại khu vực có biển cấm dừng, đỗ, đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm trên. Hiện Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh đã tăng cường tuần tra, xử lý các phương tiện đậu đỗ không đúng quy định. 

Về hệ thống chiếu sáng trên đường ĐT741: Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG sớm triển khai thực hiện dự án.

Về đậu đỗ xe trên đường MP-TV tại vòng xoay giáp đường tạo lực 6: Sở GTVT sẽ tiếp tục đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh tăng cường tuần tra , xử lý.

x  
16. Cử tri Nguyễn Văn Điều, khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát phản ánh: Đường cống thoát nước dọc theo đường ĐT741 cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư, ngành chức năng cũng chưa báo cáo cụ thể thời điểm đầu tư dự án này làm cho người dân trăn trở. Đề nghị ngành chức năng tiếp tục xem xét, giải quyết để người dân được yên tâm.

- Theo hợp đồng dự án BOT đã được ký kết giữa UBND tỉnh và Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng VRG, hệ thống cống dọc, chiếu sáng chỉ được đầu tư trong các khu vực đô thị, đông dân cư; các khu vực còn lại thoát nước dọc bằng mương đất và chảy theo địa hình.

   Nhằm giải quyết các kiến nghị của cử tri về đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước khu vực ngoài khu đông dân cư, đô thị, Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện các hạng mục bổ sung của dự án BOT ĐT.741; đồng thời, đã thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741, tỉnh Bình Dương.

Ngày 09/3/2021, Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG có Công văn 76/VRG, xin ý kiến chỉ đạo về việc lập dự án phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741; ngày 25/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã họp và đề nghị Chủ đầu tư dự án hoàn chỉnh hồ sơ dự án bổ sung theo hướng đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ (thoát nước, cây xanh, chiếu sáng…) dọc 2 bên tuyến, hiện Chủ đầu tư đang hoàn thiện dự án  sẽ trình lại các sở ngành thẩm định trong Quý III năm 2021.

x  

17. Cử tri ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng: Đề nghị ngành chức năng tiến hành khảo sát và sớm thi công hệ thống thoát nước 02 bên đường khu vực đường ĐT 749B vì hiện nay xảy ra ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Cụ thể với 02 đoạn như sau:

- Đoạn 1: Từ Trạm xăng Bình Thuận (xã Minh Hòa) đến giáp xã Minh Thạnh thực hiện việc đấu nối hệ thống mương dọc 02 bên đường với hệ thống mương thoát nước hiện hữu thuộc công trình nâng cấp hạ tầng kỹ thuật ngã tư Minh Hòa.

-  Đoạn 2: 01 bên mương thoát nước giáp với cầu Giáp Minh thuộc công trình nâng cấp hạ tầng kỹ thuật ngã tư Minh Hòa.

Nhằm giải quyết ngập úng ĐT.749B  đoạn 2 theo kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng hoàn thành cống dọc đường kính D80cm từ Km7+700 đến Km7+742 đấu nối vào hố ga thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng ngã tư Minh Hòa  và đưa vào khai thác trong tháng 9/2020.

Về giải quyết ngập úng đoạn Từ Trạm xăng Bình Thuận (xã Minh Hòa) đến giáp xã Minh Thạnh: Hiện Sở Giao thông vận tải đang trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Duy tu, sửa chữa ĐT.749b, trong đó có đầu tư mương hộp để giải quyết ngập úng đoạn trên, dự kiến khởi công và hoàn thành trong quý IV/2021.

x  
18. Cử tri ấp Long Chiểu, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng: Đề nghị mở rộng tuyến đường ĐT749A (đoạn từ xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng đến cầu Hồ Đá, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng) để phục vụ nhân dân phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân.

Ngày 17/10/2019, Sở GTVT đã có Công văn số 3819/SGTVT-KHTC đăng  ký  Sở Kế hoạch và Đầu tư danh mục đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 (trong đó có dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.749A).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp các đề xuất kiến nghị của các sở, ngành, địa phương để trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

 x 
19. Cử tri xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo:Đề nghị tỉnh tháo gỡ bảng "Đèn đỏ xe 02 bánh được phép đi thẳng" trên tuyến đường ĐT741 tại Ngã ba Cây Khô hướng từ Bình Phước xuống để đảm bảo an toàn cho người dân.Ngày 11/9/2019, Sở Giao thông vận tải đã chủ trì, phối hợp cùng đại diện Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND huyện Phú Giáo, Công an huyện Phú Giáo và Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG khảo sát giao lộ ngã ba Cây khô (giao giữa ĐT.741 và ĐH.502). Qua kết quả khảo sát, các thành viên nhận thấy các phương tiện mô tô từ quán cà phê Chuông gió và đường hẻm đi ngược chiều trên đường ĐT.741 để đi qua đường ĐH.502, tạo xung đột với các phương tiện đi thẳng trên ĐT.741 (đi thẳng theo biển báo "đèn đỏ xe máy được phép đi thẳng") làm mất an toàn giao thông. Do vậy, các thành viên khảo sát thống nhất giữ nguyên biển báo đèn đỏ xe máy được phép đi thẳng (không di dời theo kiến nghị của cử tri) trên ĐT.741 tại giao lộ ngã ba Cây khô.x  
20. Cử tri ấp Cần Giăng, ấp Bến Tranh, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng: Kiến nghị ngành chức năng khảo sát lắp đặt cống thoát nước dọc đường ĐT 744 đoạn từ Uỷ ban nhân dân xã Thanh An ấp Cần Giăng đến cổng chào Cần Nôm ấp Bến Tranh dài khoảng 1.100m; đoạn từ nhà ông Bình ấp Bến Chùa đến gần xã Thanh Tuyền khoảng 800m, hiện nay mưa lớn nước không thoát được ứ đọng dọc trên mặt đường gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Về đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng hệ thống thoát nước dọc đồng bộ cho ĐT.744: Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1665/QĐ-UBND UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.744 (đoạn từ Km24++460 đến ngã tư Cầu Cát, theo đó "Xây dựng bổ sung mương thoát nước dọc tại các đoạn có lưu lượng nước tập trung về lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng", thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2022 ÷ 2025 và giao UBND huyện Dầu Tiếng làm chủ đầu tư, lập dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Trong khi chờ triển khai dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.744 (đoạn Km24++460-ngã tư Cầu Cát, để giải quyết tình trạng ngập nước khu vực, Trong năm 2021, Sở GTVT sẽ chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên rà soát, cắt mương dọc trước khi mùa mưa đến.

Hiện UBND huyện Dầu Tiếng đang tổ chức lập dự án đầu tư hệ thống thoát nước dọc tại đoạn tuyến trên.

x  
6

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

(01 kiến nghị)

21. Cử tri phường An Thạnh, thành phố Thuận An: Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thoát nước Suối Cát – Bưng Bịp thuộc gói thầu số 10 trên địa bàn phường.

Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư.

- Hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 đã được thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2016. 

- Hạng mục kênh (đoạn từ Quốc lộ 13 đến cầu Trắng) đã được thi công hoàn thành vào tháng 3/2020. Riêng đoạn kênh thuộc gói thầu số 10 (K5+643 ÷ K6+165). Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thuận An đang triển khai công tác đền bù, giải tỏa mặt bằng, dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng thi công trong Quý III năm 2021; sau khi bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sẽ triển khai thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý IV năm 2022.

 x 
8

Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh

(01 kiến nghị)

22. Cử tri Nguyễn Văn Hoành, khu phố 2, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh sau nội dung trả lời của UBND tỉnh tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh, đến nay khu tái định cư thuộc Khu quy hoạch các bệnh viện và một số công trình Nhà nước tại phường Định Hòa vẫn chưa được hoàn thiện như: cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh, chưa đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người dân (chưa đấu nối hệ thống thoát nước, nước sinh hoạt, không có đèn chiếu sáng, nước sạch, nhà vệ sinh không thoát được…) gây hôi thối, mất vệ sinh ảnh hưởng đến đời sống của người dân; người dân được cấp nền tái định cư nhưng chưa được cấp giấy CNQSD đất. Đề nghị Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng tỉnh sớm hoàn thành cơ sở hạ tầng và đề nghị cấp giấy CNQSD đất để đảm bảo cuộc sống cho người dân tại khu tái định cư.

- Khu tái định cư Định Hòa giai đoạn 1 hiện nay đã được thi công hoàn chỉnh với các hạng mục: san nền, giao thông, cấp, thoát nước, điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc một cách đồng bộ và được kết nối với các tuyến đường trục của Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình của Nhà nước. Cụ thể:

+ Hệ thống điện sinh hoạt: đã hoàn tất và bàn giao cho Điện lực Thủ Dầu Một vận hành, cấp điện cho hộ dân.

+ Cấp nước: đã đấu nối và hiện Chi nhánh cấp nước Thủ Dầu Một đã cấp nước cho hộ dân. 

+ Hệ thống điện chiếu sáng: đã chiếu sáng cho khu tái định cư

+ Hệ thống thoát nước mưa, nước thải đã thi công hoàn chỉnh. Ban đã đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một tiếp nhận bàn giao từ năm 2018. Tuy nhiên, tại thời điểm này, các hệ thống trên chưa được kết nối với hạ tầng đường trục giao thông chính thuộc khu quy hoạch nên UBND thành phố Thủ Dầu Một chưa đồng ý tiếp nhận. Do đó, hệ thống giao thông, thoát nước không được duy tu thường xuyên nên không đảm bảo thoát nước và vệ sinh môi trường.

   Đến nay, UBND tỉnh đã có chỉ đạo bàn giao toàn bộ khu Tái định cư này cho UBND thành phố Thủ Dầu Một tại Thông báo số 141/TB-UBND ngày 20/5/2021. Sau khi nhận bàn giao UBND thành phố Thủ Dầu Một sẽ thực hiện công tác duy tu, nạo vét hệ thống Thoát nước mưa, Thoát nước thải và vệ sinh môi trường để đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người dân theo kiến nghị của cử tri Nguyễn Văn Hoành, khu phố 2, phường Định Hòa. 

-Về việc đề nghị cấp giấy CNQSD đất: Ban QLDA Đầu tư xây dựng chỉ thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu tái định cư. Việc bố trí tái định cư và cấp giấy CNQSD đất do UBND Thành phố Thủ Dầu Một thực hiện. Đề nghị Quý cử tri liên hệ UBND thành phố Thủ Dầu Một để được xem xét giải quyết.

x  
​​​​​​Sau kỳ họp thứ 17 – HĐND tỉnh khóa IX ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
1

Sở Công Thương

(01 kiến nghị)

1. Cử tri Huỳnh Trọng Nhơn, khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát: phản ánh trên tuyến đường NB2A, Khu phố 2 (đối diện karaoke Họa Mi) có 01 vòng xoay đá và trụ điện đường dây hạ thế 110KV đã được hình thành từ lâu đặt giữa tuyến đường dễ gây tai nạn giao thông, mất vẻ mỹ quan đô thị. Kiến nghị ngành chức năng xem xét di dời đến vị trí phù hợp.

- Vị trí trụ điện theo phản ánh của cử tri là trụ số 180 thuộc đường dây 110kV 176 Mỹ Phước – 171 Thới Hòa (vận hành từ năm 1994), sau khi thành lập KCN Becamex 2 và triển khai thực hiện mở đường.

- Hiện Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam đang thực hiện di dời theo phương án được duyệt. Tuy nhiên, do vướng mắc từ phía nhà thầu thi công nên Tổng công ty Điện lực miền Nam rà soát, tổ chức đấu thầu chọn nhà thầu khác thi công nên hiện tại chưa thực hiện được.

- Theo kế hoạch, dự kiến hoàn tất lựa chọn nhà thầu trong Qúy III/2021, triển khai thi công di dời và trả lại mặt bằng cho đường giao thông trong năm 2021.

x  
​​​​​​2 ​ ​ ​ ​ ​ ​  

Sở Giao thông Vận tải

(08 kiến nghị)

2. Cử tri khu phố 4, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh tình trạng đọng nước cục bộ tại giao lộ ngã tư Sở Sao khi trời mưa, nước mưa không thoát kịp, đọng vũng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông (tuyến Đại lộ Bình Dương cách ngã tư Sở Sao 50-60m hướng về thành phố). Đề nghị ngành chức năng xem xét có biện pháp khắc phục.

Công ty Becamex.IJC sẽ khảo sát và xử lý tình trạng trên trong tháng 3/2021.

Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục theo dõi và đôn đốc Công ty thực hiện.

x  
3. Cử tri Hoàng Thị Hằng, ấp Bàu Cỏ, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo: phản ánh khu vực từ Công ty Hoàng Vinh đến đường điện 500Kv khi trời mưa thì nước từ công ty và khu vực đường điện 500Kv đổ hết vào nhà dân. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét lắp đặt hệ thống mương thoát nước trên tuyến đường ĐT.750 từ đường điện 500Kv đến Công ty Hoàng Vinh ấp Bàu Cỏ.Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri, đã chỉ đạo phòng chuyên môn khảo sát, bổ sung vào khối lượng duy tu, sửa chữa đường ĐT.750 của năm 2021, dự kiến khởi công trong quý III và hoàn thành trong quý IV năm 2021.x  
4. Cử tri phường Thuận Giao, thành phố Thuận An: đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết tình trạng kẹt xe trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

- Để giải quyết tình hình kẹt xe trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã phối kết hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh và các ngành, địa phương hữu quan khảo sát, bổ sung điều chỉnh báo hiệu đường bộ, phân luồng giao thông, … Hiện lưu lượng giao thông từ các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, cùng với lưu lượng giao thông quá cảnh từ các tỉnh, thành trong khu vực nên lưu lượng giao thông trên tuyến đường này vượt quá lưu lượng thiết kế (mản tải), nên vẫn chưa giải quyết dứt điểm tình hình ùn tắc giao thông.

- Giải pháp trước mắt: Sở GTVT đã báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh phương án phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến đối với một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Quốc lộ 13, Mỹ  Phước – Tân Vạn, ĐT.743, ĐT.747, Huỳnh Văn Cù, Nguyễn Thị Minh Khai) và đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 2104/UBND-KT ngày 19/5/2021, theo đó giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai phương án phân luồng theo tuyến, điểm trong quý III năm;

- Giải pháp lâu dài: Sở GTVT đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành, đơn vị tham mưu UBND tỉnh triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường này, cụ thể:

  + Dự án Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại Bình Dương (bao gồm đầu tư xây dựng các cầu vượt tại các giao lộ giữa đường Mỹ Phước –Tân Vạn với đường Huỳnh Văn Lũy, Phú Lợi, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Thị Minh Khai, ĐT.743 – nút giao An Phú, QL1K) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 25/01/2021, thời gian thực hiện 2020-2025.

 + Dự án Tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.746, ĐT.747B, ĐT.743 theo hình thức đối tác công tư (Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/7/2020, trong đó có xây dựng 06 cầu vượt, 06 hầm chui tuyến chính, 15 hầm chui đường ngang và 28 cầu vượt cho người đi bộ).

 x 
5. Cử tri phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An: Dự án Bến xe Bình Dương tại khu phố Bình Quới B, trong văn bản trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND tỉnh có trả lời: triển khai đo đạc, cắm mốc ranh quy hoạch trong năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa đo đạc, cắm mốc ranh quy hoạch. Đề nghị cho dân biết cụ thể thời gian nào đo đạc, cắm mốc để triển khai dự án.Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Bến xe Bình Dương mới tại phường Bình Chuẩn đã được Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt tại Tờ trình số 5153/TTr-SXD ngày 30/12/2020. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết Bến xe Bình Dương mới, Sở GTVT sẽ phối hợp với địa phương và các cơ quan hữu quan thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.x  
6. Cử tri Nguyễn Văn Khái, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng: đề nghị ưu tiên đầu tư thi công hệ thống thoát nước dọc theo Quốc lộ 13 đoạn ngã 3 tượng đài chiến thắng Bàu Bàng để người dân lưu thông được thuận lợi khi trời mưa lớn, trong năm qua đoạn đường này đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông chết người do tránh các điểm nước ngập. Đề nghị nêu cụ thể thời gian thực hiện và hoàn thành để cử tri biết.Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC đã khảo sát thiết kế và phê duyệt đầu tư hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn huyện Bàu Bàng, trong đó có đoạn qua ngã 3 Chiến thắng Bàu Bàng; Theo đó, hệ thống thoát nước dọc từ bia chiến thắng Bàu Bàng sẽ được đưa về cống ngang tại Km53+000 và đầu tư đoạn cống dẫn dài khoảng 400m đưa về suối Đồng Sa (đoạn cống dẫn này trước đây là mương thoát nước, hiện người dân đã san lắp, trồng cây cao su). Qua làm việc với UBND xã Lai Uyên, Công ty sẽ hỗ trợ đền bù cây cối, địa phương sẽ vận động dân bàn giao đất. Công ty sẽ đầu tư ngay sau khi địa phương bàn giao đất.x  

7. Cử tri xã Long Hoà, huyện Dầu Tiếng kiến nghị: 

 (1) Đoạn từ ngã 3 Nông trường cao su Long Hòa đến Nhà văn hóa ấp Đồng Bà Ba hiện nay Sở Giao thông vận tải sửa chữa gia cố hai bên lề đường, tuy nhiên không bổ sung đất mới lại tận dụng đất của hai bên mương đường để đắp lề và tiến hành móc đất sâu xuống 2 bên mương đường tạo hố mương sâu thẳng đứng, gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường này. Kiến nghị xem xét, giải quyết. 

(2) Đầu đoạn đường ĐT 750 (cách ngã 3 nông trường Cao su Long Hòa khoảng 50m, hướng vào Cây Trường, ngay quán ăn Tiếp Loan) có khúc cua gấp bị khuất tầm nhìn nên thường xảy ra tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Đồng thời, đoạn đường này có 01 mương thoát nước rất lớn chảy ngang qua nhà dân, vào mùa mưa nước đổ về gây sạt lở lớn, hiện nay các nhà dân ven con mương này đã bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập. Kiến nghị xem xét nắn lại đoạn cua gấp nêu trên và gia cố xây dựng bờ kè dọc con mương để khắc phục sạt lở nhà của người dân như hiện nay.

Về sửa chữa gia cố lề đường và xử lý mương dọc đoạn từ ngã 3 Nông trường cao su Long Hòa đến Nhà văn hóa ấp Đồng Bà Ba: Theo hồ sơ thiết kế duy tu, sửa chữa tuyến đường ĐT.750 trong năm 2020, đoạn này được sửa chữa đắp lề hai bên bằng sỏi đỏ dày 10cm, rộng 1,5m; vét, vệ sinh cỏ rác mương dọc hai bên. Qua giám sát quá trình thi công, các đơn vị tư vấn giám sát, thiết kế nhận thấy đơn vị thi công thực hiện đắp lề, vét mương theo đúng hồ sơ thiết kế. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, đơn vị thi công có đào mở rộng thêm mương dọc để thoát nước tốt hơn, và tận dụng phần đất đào tốt để đắp mái taluy nền đường giữ ổn định, chống sạt lỡ lề đất (hiện tại lề đất rộng 2÷2,5m), chiều sâu mương đào tương quan với chiều sâu mương dọc trước đây khi chưa bồi lắp. 

Về xử lý khúc cua gấp tại quán ăn Tiếp Loan: Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ phối hợp với địa phương xử lý, cải tạo đoạn cua trên, bổ sung vào khối lượng duy tu, sửa chữa đường ĐT.750 của năm 2021, dự kiến khởi công trong quý III và hoàn thành trong quý IV năm 2021.

x  

8. Cử tri Trần Hoài Vũ Linh, khu phố Chánh Lộc 5, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một:

(1) Phản ánh Đại lộ Bình Dương hiện nay một số đoạn đường vỉa hè bị hư hỏng, rác bừa bãi, đề nghị ngành chức năng sớm khắc phục để đảm bảo mỹ quan đô thị.

(2) Đề nghị sau khi tỉa cây xanh dọc 2 tuyến đường Huỳnh Văn Cù phải dọn dẹp không để rác bừa bãi và phải thường xuyên dọn vệ sinh tuyến đường Huỳnh Văn Cù đảm bảo mỹ quan đô thị, đề nghị Công ty BOT cầu Phú Cường khắc phục.

(3) Phản ánh sau khi dặm vá đường Huỳnh Văn Cù, mặt đường không được bằng phẳng ảnh hưởng việc đi lại của người dân tham gia giao thông, đề nghị Công ty BOT cầu Phú Cường sớm khắc phục.

(1) Phản ánh vỉa hè QL.13 hư hỏng, rác bừa bãi: Hiện Công ty Becamex IJC đang sửa chữa, chỉnh trang lại vỉa hè QL.13 đoạn từ Mũi Tàu CMT8 đến ngã tư Sở Sao. Công ty sẽ tăng cường thu gom rác thải, vệ sinh mặt đường QL.13 để đảm bảo tuyến đường được sạch đẹp, tạo mỹ quan đô thị.

(2) Về việc sau khi tỉa cây xanh không dọn dẹp để bửa bãi trên vĩa hè, khi Công ty Cổ phần BOT cầu Phú Cường đang cho phát quang các nhánh cây để tạo thông thoáng cho toàn tuyến đường và chưa kịp thu gom dẫn đến bừa bãi như phản ánh. Tuy nhiên, sau khi phát quang xong thì Công ty đã cho xe đi thu gom dọn dẹp các nhánh cây này để đảm bảo mỹ quan cho tuyến đường. Việc vệ sinh tuyến đường, Công ty Cổ phần BOT cầu Phú Cường tổ chức thực hiện hàng ngày đảm bảo mỹ quan đô thị.

(3) Về hiện tượng mặt đường không bằng phẳng: cuối năm 2020, Công ty Cổ phần BOT cầu Phú Cường đã tiến hành khảo sát, đánh giá các vị trí hư hỏng để tiến hành duy tu, sửa chữa. Trong tháng 01/2021, Công ty đã tiến hành dùng máy chuyên dùng để xử lý các hư hỏng trên và thảm lại mặt nhựa tạo êm thuận cho người dân lưu thông.

x  
9. Cử tri Mai Sông Bé, ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên: phản ánh trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tuyến đường ĐT.747 từ phường Uyên Hưng đến cầu Ông Tiếp đường thì hẹp, mật độ lưu thông hiện nay rất lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, một phần là do có 02 trạm thu phí của Công ty Genimex, thời gian thu phí còn khá lâu. UBND thị xã Tân Uyên đã có dự án mở rộng, nhưng quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án thì phải mất một thời gian dài. Kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương sử dụng ngân sách Nhà nước mua lại trạm thu phí BOT của Công ty Genimex để giải quyết tốt việc ùn tắc giao thông trên tuyến đường này.Sở Giao thông vận tải đang tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan xem xét, tham mưu UBND tỉnh phương án sắp xếp các trạm thu phí của dự án và triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.747A (đoạn từ cầu Ông Tiếp đến Uyên Hưng) và Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.747B (đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến ngã ba Tân Ba).x  
3

Sở Xây dựng

(04 kiến nghị)

10. Cử tri Nguyễn Xuân Đạo, khu phố 1, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một: đề nghị UBND tỉnh Bình Dương sớm có giải pháp giải quyết cho gia đình ông và các hộ dân tại khu dự án Thủ Dầu Một Thế kỷ 21 (nay là Dự án Công viên Phú Cường) có nơi ổn định cuộc sống, đã 12 năm nay từ khi bàn giao nhà và đất cho dự án thực hiện công trình, gia đình ông và một số hộ dân phải đi ở trọ. Hiện kinh tế gia đình đang gặp khó khăn do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid - 19, thường xuyên thất nghiệp. Đề nghị sớm xem xét, giải quyết.

Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4038/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ rà soát, tham mưu giải quyết việc triển khai thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ và dự án Công viên Phú Cường. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng (Tổ 4038/QĐ-UBND) đã tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý đối với dự án Công viên Phú Cường tại Văn bản số 1644/TRS-BC ngày 19/5/2021.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về hướng xử lý đối với dự án. Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

x  
11. Cử tri phường Thuận Giao, thành phố Thuận An: phản ánh hiện tại 9 hộ bị quy hoạch treo trong KDC Việt - Sing chưa nhận được quyết định hủy bỏ quy hoạch. Đề nghị UBND tỉnh và Sở xây dựng xem xét giải quyết dứt điểm.

Về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết: theo quy định tại Khoản 3, Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, UBND thành phố Thuận An là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết.

Hiện nay, UBND thành phố Thuận An đã ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu định cư Việt - Sing. Trong đó, lý do điều chỉnh là:"Điều chỉnh phần diện tích đất của các hộ dân quản lý sử dụng chưa bồi thường ra khỏi ranh quy hoạch để đảm bảo các quyền theo quy định của pháp luật về đất đai".

Căn cứ Khoản 3, Điều 2 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, thời gian tổ chức lập quy hoạch chi tiết không quá 6 tháng tính từ ngày nhiệm vụ quy hoạch chi tiết được duyệt. Do đó, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc UBND thành phố Thuận An sớm thực hiện việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết theo quy định.

x  
12. Cử tri phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An (*): Dự án khu dân cư thương mại Bình Quới do Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Bình Dương làm chủ đầu tư, từ khi quy hoạch đến nay đã hơn 15 năm, khi cử tri ý kiến thì triển khai thi công mang tính chất đối phó. Kiến nghị tỉnh quan tâm đề nghị chủ đầu tư dự án này sớm triển khai thực hiện.Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1295/UBND-KTN ngày 10/4/2017 về việc tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dự án khu nhà ở. Thời gian vừa qua, Sở Xây dựng đã phối hợp các Sở, ngành và địa phương đôn đốc các Chủ đầu tư triển khai dự án.Qua thực tế kiểm tra, chủ đầu tư đang tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (hiện còn tình trạng da beo). Trong quý II/2021 Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các ngành có liên quan rà soát pháp lý của dự án để có giải pháp xử lý theo quy định của pháp luật. x  
13. Cử tri phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An: kiến nghị cơ quan chức năng cần có chế độ, chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp trên địa bàn đầu tư xây dựng các khu nhà ở cho công nhân hoặc các khu nhà ở xã hội để người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về chính sách phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành các chính sách và chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nhằm đẩy mạnh công tác phát triển nhà ở xã hội, cụ thể: Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 03/8/2017 để triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28/3/2018 về việc đẩy mạnh phát triển loại hình nhà cho thuê (nhà trọ) sang thực hiện nhà ở xã hội cho thuê; Quyết định số  3523/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 về việc phê duyệt Đề án xây dựng Nhà ở xã hội – Nhà ở công nhân Becamex (giai đoạn 2018-2021),… đã góp phần giải quyết một phần nhu cầu về nhà ở  cho nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo, người thu nhập thấp, người lao động trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2021-2025, theo Kế hoạch phát triển nhà ở của Tỉnh, phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đạt khoảng 2 triệu m2 sàn. Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện để góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người lao động an tâm lao động, học tập, cống hiến tại Bình Dương.

x  
​​4 ​ ​ ​

Sở Tài nguyên và Môi trường

(04 kiến nghị)

14. Cử tri Nguyễn Đình Khoa và cử tri Phạm Đức Hiệp, khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng: phản ánh gia đình ông có đất trong khu quy hoạch (khu 5A), Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC Corp) đã giải tỏa lấy đất nhiều năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu tái định cư 5A, thời gian kéo dài không xin được giấy phép xây dựng, cất nhà, vay vốn, mua, bán... kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo quyền lợi của người dân, đồng thời làm rõ trách nhiệm của đơn vị liên quan. Đã kiến nghị nhiều lần qua các kỳ tiếp xúc cử tri hơn 5 năm qua nhưng hứa mà không thực hiện gây mất lòng tin cho nhân dân.Qua rà soát hồ sơ, hiện nay trên địa bàn cử tri phản ánh có khu dân cư 5A ấp 5 tại thị trấn Lai Uyên do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty Becamex) làm chủ đầu tư: Đối với các khu dân cư này, Tổng Công ty Becamex đã được Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh diện tích, vị trí các loại đất đã được giao đất tại Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 7/5/2009 do thay đổi quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời giao đất (đợt 2) cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP để thực hiện dự án Khu dân cư 5A ấp 5, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng tại Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 16/01/2020. Đến nay, Tổng Công ty đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là một trong những điều kiện để người dân nhận đất tái định cư, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu dân cư được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các quyền liên quan đến khu đất. Hiện nay, Tổng Công ty đang thực hiện rà soát và lập thủ tục thu hồi đất cấp tái định cư cho các hộ dân trong khu vực thuộc dự án khu dân cư 5A ấp 5 tại thị trấn Lai Uyên. Sau khi nhận được hồ sơ của Tổng Công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất và giao về cho Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng cấp đất tái định cư cho các hộ dân thuộc diện tái định cư theo quy định.x  
15. Cử tri phường Tân Bình, thành phố Dĩ An: kiến nghị tỉnh tiếp tục đôn đốc các ngành có liên quan giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu nhà ở Trung Thành, Đất Mới, An Trung.

a) Khu nhà ở công nhân Tân Bình của Công ty cổ phẩn Trung Thành

- Dự án Khu nhà ở công nhân Tân Bình tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Văn bản số 3983/UBND-KTN ngày 29/12/2009, dự án đã được UBND thị xã Dĩ An phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 16/11/2005 và Quyết định số 7533/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 với tổng diện tích 70.708m2

- Ngày 09/6/2017, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 01/KL-Ttr đề nghị Công ty Cổ phần Trung Thành khẩn trương liên hệ các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định (hiện trạng các hộ dân đã sinh sống ổn định trong dự án).  

- Ngày 19/3/2018, Công ty đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất tại Quyết định số 688/QĐ-UBND với diện tích 70.675,5m2 để thực hiện dự án Khu nhà ở công nhân Tân Bình.

- Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2561/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đối với dự án Khu nhà ở công nhân Tân Bình. Đến nay, Công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Công ty đã gửi kiến nghị về đơn giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đối với dự án Khu nhà ở công nhân Tân Bình báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến nay Công ty chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.

b) Khu nhà ở Đất mới

- Dự án khu nhà ở thu nhập thấp An Phú: là dự án phải xây nhà để bán, nhưng công ty không xây dựng nhà để bán mà phân lô bán nền cho người dân, người dân thì tự ý xây dựng nhà ở không đúng quy hoạch chi tiết và dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hạ tầng để đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

- Dự án được Thanh tra tỉnh kiểm tra và ban hành Kết luận số 25/KL-TTr ngày 26/8/2019 về việc chấp hành các quy định pháp luật và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án bất động sản do Công ty Cổ phần Đất Mới làm chủ đầu tư. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4611/UBND-NC ngày 11/9/2019 thống nhất với Kết luận số 25/KL-TTr ngày 26/8/2019 của Thanh tra tỉnh, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất xử lý đối với khu nhà ở thu nhập thấp xã An Phú do Công ty Cổ phần Đất Mới làm chủ đầu tư tại Kết luận số 25/KL-TTr ngày 26/8/2019.

- Tại Văn bản số 1341/SXD-QLN ngày 15/4/2020, Sở Xây dựng đã có báo cáo kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu dân cư thu nhập thấp tại phường An Phú, thị xã Thuận An. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 1944/UBND-KT ngày 22/04/2020, cụ thể:

"1. Giao Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn Công ty Cổ phần Đất Mới trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý 2 dự án, đảm bảo về chất lượng công trình, thành phần hồ sơ làm cơ sở cho việc bàn giao công trình về cho địa phương quản lý.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (chưa cấp sở hữu tài sản khác gắn liền với đất) thuộc hai dự án nêu trên sau khi Công ty Cổ phần Đất Mới đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án theo quy định.

3. Đối với Công ty Cổ phần Đất Mới:

- Khẩn trương lập và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án (thẩm định công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật), đồng thời đầu tư hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được phê duyệt; Lập và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thiết kế cơ sở (phần nhà ở) của các dự án theo quy hoạch chi tiết được duyệt trước khi Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đảm bảo việc xây dựng nhà ở của người dân theo đúng mẫu nhà đã được Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, tuân thủ quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị của dự án đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan (đối với các lô đất ở chưa xây dựng nhà ở). Trường hợp các công trình xây dựng chưa theo quy hoạch chi tiết được duyệt, chủ đầu tư cần điều chỉnh các chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc cảnh quan cho phù hợp điều kiện thực tế triển khai.

- Thời gian hoàn thiện thủ tục pháp lý và trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại 2 dự án là ngày 31/12/2020.

4. Đối với các hộ dân đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại hai dự án nêu trên nhưng chưa xây dựng nhà ở, thì phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng mẫu nhà quy định, tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt, trong quá trình xây dựng cần phối hợp với chủ đầu tư để đảm bảo chất lượng công trình."

- Hiện nay, Công ty đang thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Khu nhà ở An Trung của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung

- Dự án Khu nhà ở thương mại An Trung do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung làm chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương tại Công văn số 2564/UBND-SX ngày 23/5/2006 với diện tích khoảng 19ha tại xã Tân Bình, huyện Dĩ An (nay là phường Tân Bình, thị xã Dĩ An). 

- Ngày 26/6/2006, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND ban hành Bản quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công Khu quy hoạch dân cư và công nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung. 

- Dự án được Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An (nay là thị xã Dĩ An) phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 12/11/2007 và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 27/02/2012 (thay thế Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 12/11/2007).

- Ngày 12/11/2014, Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ban hành Quyết định số 6410/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại An Trung với tổng diện tích 117.462,3m2.

- Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An (nay là thành phố Dĩ AN) đã ban hành các quyết định thu hồi đất của 14 hộ dân có đất nằm trong dự án với tổng diện tích 46.714,6m2. Công ty đã thực hiện chi trả bồi thường cho 14 hộ dân.

- Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3824/QĐ-UBND giao đất (đợt 1) cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại An Trung với diện tích 39.077,4m2

- Trong quá trình xác định giá đất gặp vướng mắc do khu đất dự án tiếp giáp với 03 tuyến đường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan giải quyết. Ngày 18/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 5902/UBND-KT chấp thuận cho dự án được xác định theo tổng giá trị đất của cả dự án và theo 03 tuyến đường (đường Lê Hồng Phong, đường nội bộ trên 9m Khu nhà ở Đất Mới, đường nội bộ trên 9m Khu dân cư Đại Quang). 

- Ngày 20/12/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 6171/STNMT-CCQLĐĐ đề nghị Công ty liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai tiến hành xác lập sơ đồ phân vị trí cho toàn khu đất thực hiện dự án theo 03 tuyến đường (đường Lê Hồng Phong, đường nội bộ trên 9 mét Khu nhà ở Đất Mới, đường nội bộ trên 9 mét Khu Dân cư Đại Quang) để có cơ sở xác định giá đất tính nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

- Đến ngày 04/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có Công văn số 2378/STNMT-CCQLĐĐ đề nghị Công ty khẩn trương bổ sung sơ đồ phân vị trí làm cơ sở xác định giá đất tính nghĩa vụ tài chính theo quy định.

- Ngày 12/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường mời Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung trao đổi về việc tiến hành xác lập sơ đồ phân vị trí cho toàn khu đất thực hiện dự án theo Văn bản số 2378/STNMT-CCQLĐĐ ngày 04/6/2020. Theo đó, đại diện Công ty cho biết: trong dự án có một phần diện tích Công ty không thỏa thuận bồi thường được cho các hộ dân, nên Công ty đang phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương xin ý kiến UBND tỉnh loại bỏ phần diện tích nêu trên ra khỏi ranh giới dự án và thực hiện điều chỉnh quy hoạch. Do đó, Công ty kiến nghị tạm ngưng việc xác định giá đất của dự án. Sau khi quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Công ty sẽ tiếp tục lập các thủ tục về đất đai theo đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty có Văn bản báo cáo cụ thể về vấn đề nêu trên để làm cơ sở triển khai thực hiện. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được báo cáo của Công ty.

- Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2433/STNMT-CCQLĐĐ ngày 09/6/2020 kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra đối với dự án nêu trên.

x  
16. Cử tri Nguyễn Thanh Phương và Nguyễn Bá Miên, ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng: đề nghị ngành chức năng xem xét và trả lời dứt khoát, rõ ràng về khu đất 510 ha và Quyết định 3695/QĐ-UBND của UBND tỉnh năm 2003. Gia đình ông và gần 500 hộ dân có đất tại đây rất bức xúc vì 10 năm nay chưa được đo đạc lại để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; từ đó không được xây cất, sửa chữa nhà ở, trong khi đó một số hộ gần đó nhưng nằm ngoài khu đất trên thì được sửa chữa, xây cất nhưng không vi phạm. Nội dung này gia đình ông và các hộ dân đã kiến nghị nhiều năm rồi nhưng vẫn chưa giải quyết.

- Ngày 29/9/2003, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3695/QĐ-CT ngày 29/9/2003 thu hồi đất của Trung tâm nghiên cứu trâu sữa giao cho Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát (nay là huyện Bàu Bàng) quản lý. Theo đó, tại Điều IV giao Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát, Ủy ban nhân dân xã Lai Hưng và Ủy ban nhân dân xã Lai Uyên có trách nhiệm quản lý chặt chẽ toàn bộ diện tích thu hồi nói trên; việc sử dụng khu đất này phải có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 

- Đến ngày 23/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1628/QĐ-UBND điều chỉnh Điều IV Quyết định 3695/QĐ-CT ngày 29/9/2003, trong đó giao Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng có trách nhiệm:

+ Tổ chức đo đạc, xác định cụ thể ranh giới, quá trình sử dụng của từng thửa đất để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất theo quy định pháp luật hiện hành về đất đai.

+ Báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức quản lý đối với phần đất dôi dư sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân.

- Ngày 07/8/2019, Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng có Báo cáo số 191/BC-UBND kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét không thực hiện thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thuộc khu đất có nguồn gốc trước đây là Trung tâm Nghiên cứu Trâu sữa (khu đất 510ha). Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 5055/STNMT-CCQLĐĐ ngày 17/10/2019 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ngày 10/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 38/TB-UBND về ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực Mai Hùng Dũng giải quyết một số kiến nghị trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã Thuận An, Dĩ An, Phú Giáo và Bàu Bàng. Theo đó, về kiến nghị liên quan khu đất có nguồn gốc của Trung tâm Nghiên cứu Trâu Sữa giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng tập hợp hồ sơ, tổng hợp báo cáo xin ý kiến tại cuộc họp giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

x  
17. Cử tri Phạm Văn Hải, ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng: phản ánh hiện nay, nhà máy mủ cao su Sông Bé, có tổng diện tích trên 7 hecta đã giải thể (được biết đất này thuộc đất công nhà nước giao). Đề nghị cấp trên thu hồi và giao đất công lại cho địa phương quản lý, sử dụng. Vì hiện nay đất công tại địa phương không còn để xây dựng các công trình công cộng như Trung tâm văn hoá, công viên, trường mầm non, sân bóng đá...

- Qua rà soát, Công ty cổ phần Cao su Sông Bé là doanh nghiệp Nhà nước (chủ sở hữu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước) đang quản lý 03 thửa đất với diện tích 72.037,7m2 (7,2ha) tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng (nguồn gốc đất do Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân) được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê đất trả tiền hàng năm và đã cấp 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, thời hạn sử dụng đất đến ngày 23/7/2046. Hiện trạng: Nhà máy chế biến mủ Tham Rớt, hệ thống xử lý nước thải, văn phòng Công ty, vườn cây…

- Hiện nay, Công ty đang thuê Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước bán đấu giá toàn bộ hệ thống Nhà máy chế biến mủ Tham Rớt và hệ thống xử lý nước thải gắn liền với quyền sử dụng đất được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm với tổng diện tích 7,22ha nêu trên. Giá khởi điểm để bán đấu giá là 80.000.000.000đ (tám mươi tỷ đồng).

- Theo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bàu Bàng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 thì vị trí khu đất thuộc quy hoạch: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp khoảng 54.050,9m2; đất giao thông khoảng 2.500m2 (mở rộng Quốc lộ 13), đất năng lượng khoảng 11.487m2(đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành), đất ở khoảng 4.000m2 (thửa đất số 25).

- Để có cơ sở địa phương thiết lập 03 thửa đất trước đây đã cho Công ty cổ phần Cao su Sông Bé thuê đất. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1243/STNMT-CCQLĐĐ ngày 05/4/2021 kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: 

+ Có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước để yêu cầu Công ty cổ phần Cao su Sông Bé dừng việc đấu giá tài sản gắn liền với đất thuê và thống nhất giao địa phương quản lý khu đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

+ Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng cập nhật vị trí 03 khu đất nêu trên vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 (huyện đang trong giai đoạn lập quy hoạch) để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 làm cơ sở thu hồi đất.

+ Giao Cơ quan được giao thực hiện dự án liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, trên cơ sở đó sẽ tiến hành các bước thu hồi đất, bồi thường theo quy định.

x  
Phương Chi
Kết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri HĐND tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 15 và các Kỳ họp thứ 4, 5, 7, 8, 10, 12, Nghị quyết số 11/NQ-HĐNĐ ngày 20/7/2017Trả lời kiến nghị cử triTinKết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri HĐND tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 15 và các Kỳ họp thứ 4, 5, 7, 8, 10, 12, Nghị quyết số 11/NQ-HĐNĐ ngày 20/7/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/30/2021 6:00 PMNoĐã ban hành

SttĐơn vịNội dungKết quả giải quyết​Năm hoàn thành ​ ​
Cuối năm 2021Những năm tiếp theoGhi chú
​​​​​Phần 1 – Trước kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa IX  ​ ​ ​ ​ ​ ​
​​1 ​ ​

Sở Xây dựng

(03 kiến nghị)

1. Cử tri phường Bình Hòa, thành phố Thuận An: Tiếp tục đề nghị chủ đầu tư dự án các khu dân cư ARECO và khu nhà ở Cửu Long hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật để sớm bàn giao cho địa phương quản lý.

1. Khu dân cư Areco (Dự án Khu dân cư Bình Hoà do Công ty Cổ phần Thương Mại – Du lịch Bình Dương thực hiện):

Đồng thời, theo Thông báo số 451/TB-UBND ngày 25/11/2020 của UBND thành phố Thuận An[1] đến nay, Công ty Cổ phần Thương Mại – Du lịch Bình Dương chưa thực hiện hoàn chỉnh theo nội dung đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Thuận An "Thỏa thuận đấu nối thoát nước mưa của dự án với Khu công nghiệp Đồng An; Lập hồ sơ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại gồm: Hệ thống đường giao thông, điện sinh hoạt, cấp nước, thoát nước thải, thoát nước mưa và các hạng mục khác đảm bảo thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt, thực hiện kiểm định chất lượng công trình đảm bảo àn toàn khi đưa vào sử dụng" tại Công văn số 1954/UBND-KT ngày 29/6/2020 về việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật của dự án Khu dân cư Bình Hòa.

Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi và có văn bản đôn đốc địa phương và Công ty thực hiện các nội dung trên.

2. Dự án Khu nhà ở Cửu Long do Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ ăn uống Hoàng Danh:

Khu nhà ở Cửu Long do Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ ăn uống Hoàng Danh làm chủ đầu tư; dự án được UBND thành phố Thuận An phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 20/3/2017. Đến nay, dự án đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt.

Ngày 21/11/2020, Sở đã gửi Văn bản số 4444/SXD-PTĐT&HTKT đề nghị chủ đầu tư báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết gửi về Sở để tổng hợp. Tuy nhiên, đến nay Sở chưa nhận được báo cáo.

 Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở địa phương và chủ đầu tư thực hiện.

(Đối với nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Sở đã có Văn bản số 3390/SXD-VP ngày 03/9/2020 kiến nghị UBND tỉnh xem xét chuyển nội dung cho UBND thành phố Thuận An theo dõi tham mưu trả lời kiến nghị cử tri theo thẩm quyền).

x  
2. Cử tri phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An: Phản ánh và đề nghịchủ đầu tư dự án các khu dân cư Vĩnh Phú 1 (Giai đoạn 2), Vĩnh Phú 2, Tân Vũ Minh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án trong thời gian được xác định để đảm bảo các quyền lợi liên quan cho người dân. Các dự án kéo dài quá lâu

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1295/UBND-KTN ngày 10/4/2017 về việc tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dự án khu nhà ở. Thời gian vừa qua, Sở Xây dựng đã phối hợp các Sở, ngành và địa phương đôn đốc các Chủ đầu tư triển khai dự án.

Trong năm 2020, Sở đã triển khai Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo nội dung cam kết. Trên cơ sở đó, Sở tham mưu trình UBND tỉnh phương án xử lý từng dự án như sau:

- Đối với dự án Khu dân cư Vĩnh Phú 2: Ngày 02/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4877/UBND-KT về việc xử lý các vấn đề liên quan đến dự án, theo đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Chủ đầu tư triển khai thực hiện. Theo chức năng nhiệm vụ, Sở đang phối hợp với sở, ngành trong việc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai của dự án.

- Đối với Khu dân cư Vĩnh Phú 1 – giai đoạn 2: Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư trước cụm I (khoảng 11,7ha) để đáp ứng nhu cầu của người dân có đất trong phạm vi quy hoạch của dự án được định cư tại dự án, qua đó, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để sớm triển khai toàn bộ dự án.

- Đối với Khu dân cư nhà vườn Tân Vũ Minh: Sở Xây dựng đang tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý theo tình hình thực tế của dự án.

x  
3. Cử tri phường Tân Bình, thành phố Dĩ An: Rất bức xúc vì đã kiến nghị nhiều lần về việc chuyển nhượng đất hơn 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kiến nghị sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết tình trạng chậm thực hiện dự án, để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc các dự án Khu dân cư Đất Mới, Trung Thành, An Trung.

1. Đối với khu nhà ở Đất Mới do Công ty Cổ phần Đất Mới làm chủ đầu tư

Dự án được Thanh tra tỉnh kiểm tra và ban hành Kết luận số 25/KL-TTr ngày 26/8/2019 về việc chấp hành các quy định pháp luật và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án bất động sản do Công ty Cổ phần Đất Mới làm chủ đầu tư. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4611/UBND-NC ngày 11/9/2019 thống nhất với Kết luận số 25/KL-TTr ngày 26/8/2019 của Thanh tra tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh tại Văn bản số 1341/SXD-QLN ngày 15/4/2020, kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo tại Công văn số 1944/UBND-KT ngày 22/04/2020. Theo đó, Công ty Đất Mới phải hoàn thiện thủ tục pháp lý và trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân là ngày 31/12/2020.

Sở đã hướng dẫn Công ty Đất Mới triển khai thực hiện thủ tục để được cấp Giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án theo quy định. Hiện nay,  Công ty đã trình hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở, Sở đang xem xét giải quyết, hạn trả kết quả 19/01/2021.

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc Công ty Đất Mới đẩy nhanh tiến độ triển khai thủ tục pháp lý và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của dự án.

2. Dự án Khu nhà ở công nhân Tân Bình tại phường Tân Bình do Công ty Cổ phần Trung Thành làm chủ đầu tư

Dự án Khu nhà ở công nhân Tân Bình tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tạiCông văn số 3983/UBND-KTN ngày 29/12/2009, dự án đã được UBND thành phố Dĩ An phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 16/11/2005 và Quyết định số 7533/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 với tổng diện tích 70.708m2

Ngày 09/6/2017, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 01/KL-Ttr đề nghị Công ty Cổ phần Trung Thành khẩn trương liên hệ các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định (hiện trạng các hộ dân đã sinh sống ổn định trong dự án).  

Ngày 19/3/2018, Công ty đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất tại Quyết định số 688/QĐ-UBND với diện tích 70.675,5m2 để thực hiện dự án Khu nhà ở công nhân Tân Bình.

Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2561/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đối với dự án Khu nhà ở công nhân Tân Bình. Đến nay, Công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đồng thời, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết. Ngày 23/01/2019, Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh xem xét giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Trung Thành tại văn bản số 267/STC-GCS. Hiện nay, Sở Tài chính đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.  

Theo chức năng nhiệm vụ, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các Sở, ngành liên quan để đôn đốc Công ty đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, hoàn thành cơ sở hạ tầng theo quy hoạch chi tiết được duyệt, đảm bảo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định.

3. Dự án Khu nhà ở thương mại An Trung do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung làm chủ đầu tư

Sở Xây dựng đã có Văn bản số 5266/SXD-QLN ngày 27/12/2019 về báo cáo kết quả kiểm tra dự án Khu nhà ở thương mại An Trung do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung làm chủ đầu tư, báo cáo UBND tỉnh, theo đó, Dự án với quy mô 11,7ha, được phê duyệt quy hoạch từ năm 2007. Đến nay, chủ đầu tư chỉ mới đền bù và được giao đất với diện tích 3,9ha, chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nhưng đã chuyển nhượng cho người dân tự xây dựng nhà. 

Trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 11/UBND-KT ngày 03/01/2020, giao Sở Xây dựng, UBND thành phố Dĩ An triển khai thực hiện.

Ngày 14/02/2020, Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Dĩ An đã tổ chức buổi làm việc với Chủ đầu tư để hướng dẫn các thủ tục liên quan đến việc triển khai dự án. Ngày 27/02/2020, Sở đã báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện theo chỉ đạo tại văn bản số 11/UBND-KT ngày 03/01/2020 [2].

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, hoàn thành cơ sở hạ tầng theo quy hoạch chi tiết được duyệt, đảm bảo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định.

x  
​​​​3​ ​ ​ ​ ​ ​

Sở Giao thông Vận tải

(03 kiến nghị)

4. Cử tri phường Tân Bình, thành phố Dĩ An đề nghị: "Khảo sát, tổ chức lại giao thông tại nút giao nhau giữa Đường Mỹ Phước - Tân Vạn và Đường Cây Da (phường Tân Bình) do UBND thành phố Dĩ An đang thi công công trình "Đường và hệ thống thoát nước đường Cây Da" nên người dân lưu thông vào đoạn đường này phải chạy ngược chiều khoảng 5m rất nguy hiểm."Dự án đường và hệ thống thoát nước đường Cây Da do UBND thành phố Dĩ An làm chủ đầu tư, trong đó có hạng mục thi công cống băng ngang qua đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã cố gắng tổ chức điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông (hệ thống báo hiệu đường bộ tạm thời và người hướng dẫn trực tiếp). Hiện công tác hoàn trả mặt bằng đã hoàn thành, các phương tiện giao thông lưu thông qua nút thông suốt.  

Đã thực

hiện

5. Cử tri Nguyễn Huy Phong, khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát: "Phản ánh hệ thống thoátnước dọc Quốc lộ 13 (đoạn từ cổng Hoàng Gia đến cổng Daewoo) thường xuyên ngập nước, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc cho người dân sống trong khu vực này. Mặc dù người dân đã kiến nghị rất nhiều lần nhưng chưa giải quyết xong. Đề nghị các ngành chức năng xử lý dứt điểm vấn đề trên để đảm bảo sức khỏe cho người dân."

 

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC tại Công văn số 240/Becamex IJC ngày 21/12/2020: "Trên Đại lộ Bình Dương đoạn qua khu vực trên (phải tuyến hướng từ thành phố Thủ Dầu Một đi thị xã Bến Cát) địa hình tự nhiên 02 bên đường dốc xuống Quốc lộ 13 và hiện nay có nhiều đường dân cư đã được bê tông hóa đấu nối vào QL.13, do đó khi trời mưa lượng nước đỗ ra QL.13 lớn gây ra hiện tượng quá tải đối với hệ thống thoát nước dọc QL.13 và có hiện tượng ngập nước cục bộ khi trời đang mưa và sau mưa. Để giải quyết hiện tượng trên Công ty đang thuê đơn vị khảo sát, thiết kế cải tạo lại toàn bộ đoạn cống thoát nước trên. Hiện đơn vị thiết kế đã khảo sát, lập phương án, và hoàn thiện hồ sơ thiết kế thi công. Công ty đã mời thầu và chuẩn bị thi công, thời gian dự kiến thi công trong quý I/2021."x  
6. Cử tri Phan Văn Tài, ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát: "Đề nghị có kế hoạch nạo vét mương thoát nước dọc hai bên tuyến đường ĐT748 để thông thoáng thuận lợi cho việc thoát nước khi trời mưa."Nhằm giải quyết kiến nghị của cử tri,  Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo thực hiện đào mương dọc đường ĐT.748. Đến nay, đã hoàn thành đoạn qua địa phận ấp Kiến Điền (Km8+850 ÷ Km9+000) cuối ấp Kiến An (Km12+000 ÷ Km12+250, Km14+100÷Km14+400, Km14+800÷Km15+400), đoạn qua rừng Kiến An (An Lập - Dầu Tiếng)  (Km17+000÷Km17+600, Km26+000÷ Km26+300).  

Đã thực

hiện

7. Cử tri ấp Đồng Sơn, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng:"Kiến nghị móc mương thoát nước và mở rộng đường ĐT749B."

Về đào mương thoát nước: Công tác xây dựng cống dọc, cống ngang tại các vị trí ngập úng đã được thực hiện hoàn thành cuối tháng 9/2020. Ngoài ra, Sở GTVT đang chỉ đạo đơn vị quản lý bảo trì đường bộ thường xuyên theo dõi, nạo vét ngay các đoạn mương dọc bị bồi lắp.

Về danh mục đầu tư công trung hạn:Ngày 17/10/2019, Sở GTVT đã có Công văn số 3819/SGTVT-KHTC đăng ký Sở Kế hoạch và Đầu tư danh mục đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 (trong đó, có dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.749B). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp các đề xuất kiến nghị của các sở, ngành, địa phương để trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

  

Đã thực

hiện

8. Cử tri xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng: "Kiến nghị tiếp tục nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT749A đoạn qua xã Long Tân vì hiện nay lưu lượng xe lưu thông ngày càng nhiều và diện tích đường quá hẹp gây ra nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này."

- Ngày 17/10/2019, Sở GTVT đã có Công văn số 3819/SGTVT-KHTC đăng ký Sở Kế hoạch và Đầu tư danh mục đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 (trong đó, có dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.749A).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp các đề xuất kiến nghị của các sở, ngành, địa phương để trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

 x 
9. Cử tri Nguyễn Văn Tư, ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng:"Phản ánh đường Quốc lộ 13 đã có cống thoát nước nhưng trước cây xăng Phi Hùng và quán cà phê Gió nước vẫn bị ngập khi trời mưa. Đề nghị các ngành liên quan xem xét xử lý."Ngày 14/12/2020, Sở GTVT đã phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC khảo sát khu vực cây xăng Phi Hùng và quán café Gió và nước nhận thấy vị trí này mặt nhựa bị trũng khoảng 05cm so với cao độ bó vĩa, nên xảy ra ngập nước cục bộ khi mưa. Hiện Công ty đã cắt bó vỉa để đặt ống nước đấu nối vị trí bị ngập nước vào hệ thống cống hộp.x  
4

Sở Tài nguyên và Môi trường

(01 kiến nghị)

10. Cử tri Nguyễn Viết Anh - khu phố 4, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên: Phản ánh năm 2015 ông có mua 01 lô đất dự án của Becamex tọa lạc tại đường NB9-Lo643B (E), khu phố 4, phường Vĩnh Tân nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Ông đã liên hệ chủ đầu tư nhiều lần nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tỉnh sớm xem xét cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình ông.

Ngày 14/7/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3081/STNMT-VP, báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri Nguyễn Viết Anh như sau: Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang thụ lý hồ sơ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thực hiện thủ tục giao đất, điều chỉnh mục đích sử dụng đất đối với dự án Khu nhà ở IJC - Vĩnh Tân tại phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên. Dự kiến đến tháng 12/2020, Chủ đầu tư có thể thực hiện xong việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Ngày 14/9/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy chứng nhận cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Ngày 30/9/2020, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2680/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN, đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục tiếp theo để sớm cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng thuộc dự án Khu nhà ở IJC - Vĩnh Tân theo tiến độ dự kiến nêu trên.

Về phía Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật: để đủ điều kiện thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng Công ty phải phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt. Đối với nội dung này, Công ty đã có Công văn số 186/IJC-KD ngày 30/9/2020 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị kiểm tra cơ sở hạ tầng Khu dân cư Ấp 5 - Vĩnh Tân. Ngày 01/03/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra kết quả đầu tư cơ sở hạ tầng Khu dân cư Ấp 5 - Vĩnh Tân của Công ty. Tuy nhiên, Công ty cần phải bổ sung một số thành phần hồ sơ theo quy định.

Sau khi Công ty cung cấp đầy đủ các thành phần hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có ý kiến về kết quả kiểm tra cơ sở hạ tầng để Công ty thực hiện hồ sơ chuyển nhượng thuộc dự án Khu dân cư Ấp 5 - Vĩnh Tân theo quy định.

x  
5

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(02 kiến nghị)

11. Cử tri phường Thạnh Phước, Phú Chánh, Tân Hiệp, Khánh Bình, thị xã Tân Uyên: Phản ánh dòng chảy suối Cái ngày càng bị thu hẹp, mỗi khi mưa lớn nước thoát không hết, gây ngập úng cục bộ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. Đề nghị tỉnh sớm xem xét có hướng giải quyết.

Tuyến suối Cái bắt nguồn từ sau cống qua đường ĐT742 (gần ngã ba Cổng Xanh), chảy qua địa bàn thị xã Bến Cát, thành phố Thủ Dầu Một, huyện Bắc Tân Uyên và thị xã Tân Uyên rồi đổ ra sông Đồng Nai theo hai nhánh qua cầu Tổng Bảng và cầu Bà Kiên, với tổng chiều dài 30,445km. 

Dự án Nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư. Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020; thời gian chuẩn bị đầu tư 2020-2021, thực hiện đầu tư 2021-2026.

Hiện Ban Quản lý dự án đang trình Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt dự toán vốn chuẩn bị đầu tư. Sau khi dự toán vốn chuẩn bị đầu tư được phê duyệt, Ban Quản lý dự án sẽ triển khai lập dự án và thực hiện các bước tiếp theo quy định, dự kiến năm 2021 sẽ bắt đầu triển khai thực hiện dự án như: Tiến hành kiểm kê, bồi thường giải phóng bằng, lập thiết kế bản vẽ thi công,….

Sau khi dự án Nạo vét, gia cố tuyến suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai hoàn thành (dự kiến năm 2025) sẽ góp phần thoát nước, giảm ngập úng cho khu vực xung quanh dự án, tạo cảnh quan, góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển nông nghiệp nông thôn, bảo vệ môi trường.

x  
12. Cử tri xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng: Bức xúc về tình trạng thiếu nước sạch để sinh hoạt trong những tháng hạn tại một số khu vực trên địa bàn xã. Kiến nghị ngành chức năngcó phương án tức thời để nâng cao công suất, đấu nối mở rộng tuyến ống nước sạch cung cấp đầy đủ cho người dân sử dụng. Kiến nghị đối với từng khu vực cụ thể: Ấp Hòa Thành: Đề nghị mở rộng 02 tuyến nước sạch vào khu vực bến Ba Sang và bến Bà Dung; Ấp Hòa Hiệp: Đề nghị khảo sát để cung cấp nước sạch cho các hộ dân tổ 4 từ nhà ông Trần Văn Sáu đến nhà bà Đào Thị Hùng (khoảng 30 hộ dân); Ấp Hoà Cường:Cung cấp tuyến nước sạch từ sau phòng khám bác sĩ Chín đến nhà ông Quan (thuộc tổ 1); Ấp Hòa Cường, ấp Hòa Thành: Đề nghị đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân tại khu vực 2 ấp vì thời gian gần đây thường xuyên bị cúp nước.

Công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Minh Hòa được đầu tư và đưa vào sử dụng năm 2011. Năm 2016, Trung tâm thực hiện đầu tư mở rộng 10 tuyến ống nhánh với tổng chiều dài 4.473m dẫn vào một số khu dân cư tập trung và khu chợ trên địa bàn xã. Đến năm 2019, Trung tâm tiếp tục mở rộng 04 tuyến nhánh với tổng chiều dài 7.100m dẫn vào các khu dân cư chưa có tuyến ống cấp nước.

Về vấn đề một số hộ dân cuối tuyến bị hụt nước vào giờ cao điểm trong mùa khô hạn: Nguyên nhân do nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn hiện nay ngày càng tăng, mùa khô kéo dài, trong khi nhu cầu sử dụng nước của người dân vượt quá công suất thiết kế của công trình và các hộ dân sử dụng nước tập trung trong các giờ cao điểm, dẫn đến tình trạng thiếu nước cục bộ trên địa bàn ấp Hòa Cường và Hòa Thành. 

Về các tuyến ống cử tri kiến nghị mở rộng tại ấp Hòa Thành, Hòa Hiệp và Hòa Cường, xã Minh Hòa như đã nêu. Ngày 25/6/2020, Trung tâm đã phối hợp với Ủy bản nhân dân xã Minh Hòa thực hiện khảo sát các tuyến đường nêu trên. Kết quả khảo sát: Tổng chiều dài tuyến ống cần mở rộng là 7.030m với 116 hộ dân trên tuyến. 

Khối lượng chiều dài tuyến ống lắp đặt trên các tuyến đường này đã được Trung tâm đưa vào khái toán kinh phí đầu tư dự án Nâng công suất nhà máy, đầu tư thêm tuyến ống cấp nước công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, lắp đường ống truyền tải bổ sung nguồn nước cho xã Minh Hòa (có bao gồm các tuyến mở rộng nêu trên của xã Minh Hòa). Hiện dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị báo cáo nghiên cứu khả thi (Quyết định số 3255/QĐ-UBND, ngày 02/11/2020). Hiện Trung tâm đang tổ chức đấu thầu tư vấn khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự kiến triển khai thi công trong năm 2022.

 x 
​​​​​Phần 2 – Sau kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa IX  ​ ​ ​ ​ ​ ​
​2 ​ ​

Sở Xây dựng

(03 kiến nghị)

1. Cử tri ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng kiến nghị: Dự án Royal Town trước kỳ họp thứ 4 đã được cơ quan tỉnh trả lời là chỉ lấy phần đã đền bù, phần còn lại không lấy… đồng thời sẽ chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định trong quý III/2017. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy văn bản chính thức trả lời cho nhân dân được rõ về dự án nên gây rất nhiều khó khăn cho các hộ dân trong tổ 11, 12, 13, ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên

Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh cho điều chỉnh quy hoạch tại Văn bản số 2653/UBND-KTN ngày 06/6/2019, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP đã cho đo đạc lại ranh giới dự án, khảo sát địa hình khu vực lập quy hoạch. 

Hiện nay, Công ty đã nộp hồ sơ nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Đồng Sổtại UBND huyện Bàu Bàng để thẩm định và phê duyệt (sau cuộc họp thẩm định Quy hoạch chi tiết tại huyện Bàu Bàng), Dự kiến trong tháng 01/2021 UBND huyện Bàu Bàng sẽ phê duyệt.

Sau khi hồ sơ nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết được phê duyệt, Công ty sẽ nộp Hồ sơ đồ án Quy hoạch chi tiết trình UBND huyện Bàu Bàng thẩm định và phê duyệt. Dự kiến, tháng 03/2021 UBND huyện Bàu Bàng sẽ phê duyệt.

(Đối với nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Sở đã có Văn bản số 3390/SXD-VP ngày 03/9/2020 kiến nghị UBND tỉnh xem xét chuyển nội dung cho UBND huyện Bàu Bàng theo dõi tham mưu trả lời kiến nghị cử tri theo thẩm quyền).

x  
2. Cử tri khu phố 5, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh hiện nay, các tuyến đường ĐX 040, 041, 042 chưa được đấu nối hệ thống cấp nước sinh hoạt. Đề nghị tỉnh xem xét có ý kiến với Công ty Cổ phần nước môi trường Bình Dương để thi công đấu nối hệ thống cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân.

Qua nội dung kiến nghị của cử tri, Sở Xây dựng đã đề nghị Công ty Cổ phần nước môi trường Bình Dương báo cáo kết quả giải quyết. Theo đó, đối với nội dung kiến nghị của cử tri Công ty cam kết sẽ bố trí vốn và đưa vào kế hoạch đầu tư thi công hệ thống cấp nước năm 2021 đối với các tuyến đường ĐX 040, 041, 042 (Theo Báo cáo của Công ty Cổ phần nước Môi trường Bình Dương tại văn bản số 1051/CTN.MT – KH ngày 29/9/2020).

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi và đôn đốc Công ty thực hiện theo tiến độ, nội dung đã cam kết.

x  
3. Cử tri phường An Bình, thành phố Dĩ An: Đề nghị cho biết trách nhiệm của các ngành chức năng có liên quan đến các dự án do Công ty TNHH bất động sản Phú Hồng Thịnh làm chủ đầu tư.Hiện nay, các cơ quan chức năng đang thu thập thông tin đối với các dự án do Công ty TNHH bất động sản Phú Hồng Thịnh làm chủ đầu tư, đến nay chưa có kết luận. Do đó, sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền Sở Xây dựng sẽ cung cấp thông tin về trách nhiệm của các đơn vị có liên quan theo quy định.x  
​​​​​​​​​​​​​​​3 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Sở Giao thông Vận tải

(12 kiến nghị)

4. Cử tri phường An Thạnh, thành phố Thuận An: Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thoát nước Suối Cát - Bưng Bịp thuộc gói thầu số 10 trên địa bàn phường.

Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư.

- Hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 đã được thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2016. 

- Hạng mục kênh (đoạn từ Quốc lộ 13 đến cầu Trắng) đã được thi công hoàn thành vào tháng 3/2020. Riêng đoạn kênh thuộc gói thầu số 10 (K5+643 ÷ K6+165). Hiện Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đang thông qua phương án đền bù đợt I, dự kiến phê duyệt Phương án đền bù trong tháng 1/2021 (khoảng 70% khối lượng đền bù); sau khi bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sẽ triển khai thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý III năm 2022.

x  
5. Cử tri Lê Văn Bưởi, khu phố 4, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một: "Phản ánh Đại lộ Bình Dương đoạn đi qua phường Hiệp An (ngã tư Sở sao), khi trời mưa, nướcmưa thoát không kịp, đọng vũng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đề nghị cơ quan chức năng, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) xem xét có biện pháp khắc phục."Vấn đề thoát nước chậm khi trời mưa có nhiều nguyên nhân như tình trạng đấu nối hạ tầng của đường nhánh vào Quốc lộ 13, tình trạng người dân che lấp miệng thu nước…Để hạn chế tình trạng trên Công ty Becamex IJC sẽ tăng cường công tác vệ sinh miệng thu nước, khai thông hệ thống cống rãnh….  Đã thực hiện
6. Cử tri Phùng Quang Vấn, khu phố 2, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một*: "Phản ánh phần trả lời của Sở Giao thông Vận tải về đường Mỹ Phước - Tân Vạn nhanh xuống cấp do xe container chạy nhiều là chưa thỏa đáng. Đường sử dụng chưa lâu, nhưng lại xuống cấp rất nhiều. Đề nghị tỉnh nên kiểm tra hiện trạng, rà lại việc đầu tư, thiết kế và kỹ thuật thi công của đường Mỹ phước-Tân Vạn, làm rõ việc xuống cấp của đường MPTV, đề ra giải pháp khắc phục cụ thể như thế nào và thông tin đến cử tri được rõ trong đợt tiếp xúc cử tri sau."Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đã bào gọt thảm nhựa bù lún các vệt hằn lún vệt bánh xe sâu có nguy cơ mất ATGT như: Đoạn qua địa bàn thành phố Dĩ An từ Km0+500 đến Km9+900 ; đoạn qua địa bàn thành phố Thuận An từ Km9+900 đến Km16+500; đoạn qua địa bàn thành phố Thủ Dầu Một từ Km 16+500 đến Km25+200  Đã thực hiện
7. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An phản ánh: "Tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn đã được các ngành của tỉnh trả lời chưa đúng vì hiện trạng mặt đường còn rất nhiều hố trâu chưa được sửa chữa, rất nhiều vụ tai nạn xảy ra trong thời gian qua, Công ty Becamex trước khi tiến hành thi công phải dự tính tải trọng để không gây xuống cấp, sụp lún như hiện nay. Thực tế cho thấy đường Mỹ Phước - Tân Vạn do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex thi công rất kém chất lượng, không được bảo trì thường xuyên, gây lãng phí ngân sách của nhà nước, đề nghị các ngành chức năng làm rõ."Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đã bào gọt thảm nhựa bù lún các vệt hằn lún vệt bánh xe sâu có nguy cơ mất ATGT như: Đoạn qua địa bàn thành phố Dĩ An từ Km0+500 đến Km9+900 ; đoạn qua địa bàn thành phố Thuận An từ Km9+900 đến Km16+500; đoạn qua địa bàn thành phố Thủ Dầu Một từ Km 16+500 đến Km25+200  Đã thực hiện
8. Cử tri phường Bình Hòa, thành phố Thuận An*: "Tiếp tục kiến nghị ngành chức năng nghiên cứu bố trí phân luồng giao thông hợp lý tại Trạm thu phí mũi tàu Phú Long để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân."

Dự án cải tạo, mở rộng QL.13 (trong đó, có sắp xếp trạm thu phí tại giao lộ mũi tàu Phú Long) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2020, theo đó, giao lộ mũi tàu Phú Long sẽ được cải tạo và sắp xếp lại các trạm thu phí tại giao lộ này theo hướng thông thoáng hơn, dự kiến triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2021. Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đang trình UBND tỉnh phương án tạm thời di dời trạm thu phí. 

Sở GTVT sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị hữu quan, tham mưu UBND tỉnh tổ chức giao thông tại giao lộ này ở giai đoạn trước mắt và lâu dài.

x  
9. Cử tri phường Bình Hòa, thành phố Thuận An: "Kiến nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng cầu vượt tại ngã tư 550 thuộc tuyến đường ĐT743 để chống ùn tắc giao thông tại khu vực này; đồng thời lắp đặt biển báo hạn chế các phương tiện giao thông vào giờ cao điểm trên tuyến đường Tỉnh lộ 43 (đoạn từ khu phố Đồng An 1 đến khu phố Bình Đáng) để tránh ùn tắc giao thông."

-Về xây dựng cầu vượt tại ngã tư 550: cầu vượt giao lộ ngã tư 550 thuộc dự án Nâng cấp, mở ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù đến giao lộ cầu vượt Sóng Thần đã có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. Theo báo cáo của Tổng Công ty Becamex IDC, hiện Công ty đang mời thầu, dự kiến triển khai thi công trong quý III/2021

-Về đặt biển báo hạn chế các phương tiện giao thông vào giờ cao điểm trên tuyến đường Tỉnh lộ 43 (đoạn từ khu phố Đồng An 1 đến khu phố Bình Đáng): Hiện Phòng Quản lý đô thị thành phố Thuận An đã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức khảo sát, lập dự toán thi công, dự kiến triển khai thi công trong trong quý III/2021.

x  
10. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An phản ánh: "Kiến nghị xem xét lắp đèn tín hiệu tại giao lộ vào Công ty TNHH Giày Thông Dụng thuộc khu phố 3, vào giờ cao điểm lượng xe lưu thông rất lớn không đảm bảo an toàn giao thông, đề nghị khi nâng cấp, mở rộng đường ĐT743 cần nghiên cứu đảm bảo việc lưu thông khu vực này."Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Công nghiệp – CTCP  đã khảo sát và đang thực hiện thiết kế đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ trên, dự kiến sẽ thi công vào năm 2021. x  
11. Cử tri phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An: "Phản ánh hiện nay trên tuyến đường ĐT743 có rất nhiều các bể lắng dưới hố gas bị hư hỏng, cát lắp đầy. Đề nghị các ngành chức năng quan tâm kiểm tra thường xuyên để kịp thời sửa chữa. Bên cạnh đó,  phản ánh tiến độ thi công đường ĐT743 còn chậm, mặt bằng thi công ngổn ngang, hệ thống chiếu sáng ngưng. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương kiến nghị đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các biện pháp an toàn trong thi công để đảm bảo theo tiến độ và an toàn cho người dân."-   Hiện tại Tổng Công ty Becamex IDC,đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện những vị trí đã bàn giao mặt bằng và di dời hạ tầng (điện trung hạ thế, cấp nước, viễn thông), dự kiến đến ngày 15/06/2021 sẽ hoàn thành (mặt đường, thoát nước), và sẽ tiếp tục thi công sau khi nhận bàn giao mặt bằng những đoạn tuyến còn lại (19 hộ, 01 tổ chức chưa bàn giao)x  
12. Cử tri xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng: "Kiến nghị nâng cấp xe bus tuyến Thủ Dầu Một đi Dầu Tiếng vì một số xe hiện nay đã xuống cấp (xe cũ, không có máy lạnh...)."

Sở Giao thông vận tải đã tham mưu và được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận,phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020" tại  Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 11/7/2018; Trong đó có chính sách hỗ trợ cho các đơn vị đầu tư đổi mới phương tiện, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện môi trường, cụ thể: ngân sách tỉnh hỗ trợ 80% vốn vay để đổi mới 08 phương tiện xe buýt cũ hiện nay trên tuyến xe buýt Thủ Dầu Một – Dầu Tiếng với số tiền 15.680 triệu đồng (tương ứng 80% tổng vốn vay mua mới 8 phương tiện CNG) để doanh nghiệp vay vốn đổi mới phương tiện CNG. Bên cạnh đó, ngân sách tỉnh cũng hỗ trợ 100% lãi suất nếu doanh nghiệp vay vốn mua phương tiện CNG từ Đề án 1881.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên doanh nghiệp khai thác tuyến xe buýt Thủ Dầu Một – Dầu Tiếng chưa mạnh dạn đầu tư đổi mới phương tiện. Trong thời gian tới, Sở GTVT tiếp tục vận động doanh nghiệp vận tải đầu tư đổi mới phương tiện theo chủ trương của UBND tỉnh Bình Dương  tại Quyết định số 1881/QĐ-UBND, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

x  
13. Cử tri Phạm Văn Thu, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng: "Kiến nghị cấp có thẩm quyền khảo sát đường ĐT749C đi Khu Công nghiệp Bàu Bàng qua ấp Long Bình, xã Long Nguyên, nên gắn thêm bảng chỉ dẫn đường đi để người dân đi lại thuận tiện do có quá nhiều nhánh rẽ dễ bị lạc. Sớm đầu tư thi công hệ thống chiếu sáng ĐT749C để người dân đi lại được thuận lợi, an toàn, đã kiến nghị nhiều lần mà vẫn chưa thực hiện."

-Về lắp đặt bảng hướng dẫn đường đi: Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đang lựa chọn nhà thầu, dự kiến thi công trong quý III/2021.

-Về đầu tư thi công hệ thống chiếu sáng: Theo báo cáo của UBND huyện Bàu Bàng tại Công văn số 3726/UBND-TH ngày 19/11/2020: UBND tỉnh đã có Công văn số 579/UBND-KT ngày 13/02/2020, chấp thuận chủ trương nâng cấp, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên ĐT.749c đoạn qua huyện Bàu Bàng. Hiện UBND huyện Bàu Bàng đã giao cho Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực huyện khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng tuyến đường trên. Theo báo cáo của Ban QLDA huyện Bàu Bàng, hiện tại dự án đang trong giai đoạn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự kiến thi công trong tháng 9/2021. 

x  
14. Cử tri Huỳnh Thanh Phong, khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng: "Đề nghị thường xuyên kiểm tra để chỉnh trang lại dải phân cách bị xê dịch (do xảy ra tại nạn giao thông) dọc tuyến đường Quốc lộ 13, để tránh gây nguy hiểm khi lưu thông."Theo báo cáo của Công ty Becamex IJC tại Công văn số 240/BecamexIJC ngày  21/12/2020: Công ty đã tăng cường công tác kiểm tra để cân chỉnh các dải phân cách bê tông bị xe va quẹt làm xê dịch nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tạo Mỹ quan cho tuyến đường. Hiện Công ty đã lập kế hoạch cho kiểm tra và chỉnh sửa hàng tuần.x  
15. Cử tri Trần Phước Cư, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng: "Đề nghị khảo sát ưu tiên thi công làm cống thoát nước đoạn đường dọc Quốc lộ 13 đoạn khu phố Bàu Bàng trước. Hiện nay, do mùa mưa đến đoạn này có nhiều điểm ngập, xe máy lưu thông phải chạy lách ra làn đường ô tô rất nguy hiểm."Theo báo cáo của Công ty Becamex IJC tại Công văn số 240/BecamexIJC ngày  21/12/2020: "Trong năm 2020 Công ty sẽ triển khai thi công các đoạn cống sau: Đoạn qua xã Lai Hưng: Km43+800 đến Km47+000; Đoạn qua chợ Lai Uyên:Km62+000 đến Km63+000; Đoạn qua xã Trừ Văn Thố: Km63+000 đến Km65+355 (trái tuyến)."x  
16. Cử tri Nguyễn Văn Nhỏ, ấp Bình Cơ, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên: "Khu vực cầu Bình Cơ thuộc đường ĐT747a có hệ thống thoát nước quá nhỏ nên khi mưa lớn gây ngập cục bộ trên đoạn đường này, đề nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết."Hệ thống thoát nước dọc ĐT.747a khu vực cầu Bình Cơ thuộc dự án nâng cấp mở rộng ĐT.747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa đến Cổng Xanh do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư mới bàn giao cho Sở GTVT trong năm 2020. Qua khảo sát, Sở GTVT nhận thấy đoạn mương dọc có dốc dọc lớn, nên lượng đất, cát, cây cối đổ về đoạn cống này để chảy ra suối Bình Cơ rất nhiều, nên có tình trạng ngập cục bộ, nhưng khi mưa tạnh nước rút hết. Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị hữu quan rà soát, nạo vét mương dọc, để giải quyết tình trạng ngập cục bộ .x  
17. Cử tri Nguyễn Văn Kỳ, ấp Cây Dừng, xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên: "Hiện nay trên đoạn đường ĐT746 từ ngã tư ấp Cây Dừng đi qua xã Tân Định còn một đoạn chưa được lắp bóng đèn chiếu sáng và cần lắp thêm bóng đèn chiếu sáng trên 02 cây cầu Tổng Nhẫn và cầu Suối Bún. Kiến nghị các cấp chính quyền xem xét giải quyết để buổi tối người dân đi lại cho thuận tiện dễ dàng hơn."Qua báo cáo của Phòng Quản lý đô thị huyện Bắc Tân Uyên, đèn chiếu sáng đoạn đường ĐT.746 đoạn từ Km50+500 đến Km52+700 (từ ngã tư ấp Cây Dừng đi qua xã Tân Định) đã được lắp đặt hoàn thành đưa vào sử dụng và đèn chiếu sáng trên 02 cây cầu Tổng Nhẫn và cầu Suối Bún cũng đã được thay thế, sửa chữa đảm bảo chiếu sáng phục vụ nhân dân.x  
18. Cử tri xã An Lập, huyện Dầu Tiếng: "Kiến nghị lắp đặt cống trên tuyến đường ĐT748 đoạn sau: (1) Đoạn ngay rừng Lịch sử Kiến An do không có cống, mùa mưa nước không thoát được tràn qua đường gây ảnh hưởng cho các hộ dân sinh sống tại khu vực trên; (2) Đoạn ngay ngã 4 xã An Lập ra cầu Phú Bình đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh đầu tư tuyến cống, tuy nhiên chỉ mới làm 01 bên, bên còn lại không có cống thoát nước vào mùa mưa gây ngập."Nhằm giải quyết kiến nghị của cử tri, ngày 16/10/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 3964/SGTVT-QLGT, đề nghị UBND xã An Điền- huyện Bến Cát và UBND xã An Lập-huyện Dầu Tiếng hỗ trợ, vận động người dân bàn giao mặt bằng để Sở GTVT tiến hành đào mương dọc. Hiện Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo và hoàn thành công tác đào mương dọc đường ĐT.748. Đến nay, đã hoàn thành đoạn qua địa phận ấp Kiến Điền (Km8+850÷Km9+000) cuối ấp Kiến An (Km12+000÷Km12+250, Km14+100÷Km14+400, Km14+800 ÷  Km15+400); đoạn qua rừng Kiến An thuộc xã An Lập, huyện Dầu Tiếng: Km17+000÷Km17+600, Km26+000÷  Km26+300).x  
19. Cử tri ấp Xóm Bến, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng: "Kiến nghị mặt đường ĐT744 đoạn từ cua nhà mủ đến ngã tư Chú Thai do đơn vị thi công đường nước san lấp không liền gây ra một cái khớp, khi xe chạy qua tạo tiếng động lớn, đề nghị các ngành chức năng xem xét sửa chữa."

Qua kiến nghị của cử tri, Sở GTVT đã rà soát, nhận thấy hiện trạng mặt đường ĐT.744 tại đường cống ngang cua vườn dâu bị lún. Hiện Sở GTVT đã hoàn thành việc sửa chữa mặt đường bị lún tại vị trí trên.

 

 

 

 

 

 

x  
20. Cử tri ấp Xóm Mới, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng: "Kiến nghị ngành chức năng khảo sát lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba đường ĐT744 lối rẽ vào đường ĐH718 đi xã An Lập vì hiện nay các phương tiện giao thông thường xuyên rẽ vào tuyến đường này."Hiện Sở GTVT đang lập hồ sơ lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này, dự kiến phê duyệt và triển khai thi công trong quý IV/2021.x  
​​​​​Nghị quyết số 11/NQ-HĐNĐ ngày 20/7/2017 của HĐND tỉnh ​ ​ ​ ​ ​ ​
​​1 ​ ​ ​

Sở Giao thông Vận tải

(04 kiến nghị)

1. Cử tri khu phố 3, thị trấn Mỹ Phước - thị xã Bến Cát phản ánh đường ĐT.741 đoạn từ Ngã 4 Sở Sao đến phường Hòa Lợi, khi mưa lớn nước ngập, tràn vào nhà dân, kiến nghị ngành chức năng khắc phục.

- Theo hợp đồng dự án BOT đã được ký kết giữa UBND tỉnh và Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG, hệ thống cống dọc, chiếu sáng chỉ được đầu tư trong các khu vực đô thị, đông dân cư; các khu vực còn lại thoát nước dọc bằng mương đất và chảy theo địa hình;

Nhằm giải quyết các kiến nghị của cử tri về đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước, chiếu sáng khu vực ngoài khu đông dân cư, đô thị, Sở GTVT đã tham mưu và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện các hạng mục bổ sung của dự án BOT ĐT.741 tại Công văn số 5301/UBND-KTTH ngày 22/11/2017; đồng thời, đã thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741, tỉnh Bình Dương – phần đầu tư bổ sung tại Công văn số 4741/SGTVT-QLGT ngày 15/10/2018;

 Ngày 09/3/2021, Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG có Công văn 76/VRG, xin ý kiến chỉ đạo về việc lập dự án phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741; ngày 25/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cuộc họp cùng với các Sở, ngành và địa phương hữu quan, theo đó cuộc họp thống nhất đề nghị Chủ đầu tư dự án lập hồ sơ dự án bổ sung theo hướng đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ (thoát nước, cây xanh, chiếu sáng…) dọc 2 bên tuyến, hiện Chủ đầu tư đang hoàn thiện dự án  sẽ trình lại các sở ngành thẩm định trong tháng quý III năm 2021.

x  
2. Cử tri khu dân cư Nam Long, khu phố Hòa Long, thị xã Thuận An đề nghị: "các ngành chức năng quan tâm việc di dời trạm thu phí Mũi Tàu, có giải pháp khắc phục tình trạng giao thông phức tạp này."

Dự án cải tạo, mở rộng QL.13 (trong đó có sắp xếp trạm thu phí tại giao lộ mũi tàu Phú Long) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2020, theo đó, giao lộ mũi tàu Phú Long sẽ được cải tạo và sắp xếp lại các trạm thu phí tại giao lộ này theo hướng thông thoáng hơn, dự kiến triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2021. Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đang trình UBND tỉnh phương án tạm thời di dời trạm thu phí

Sở GTVT sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị hữu quan, tham mưu UBND tỉnh tổ chức giao thông tại giao lộ này ở giai đoạn trước mắt và lâu dài.

x  
3. Cử tri khu phố 1, thị trấn Mỹ Phước phản ánh: "Tuyến đường ĐT.749a, đoạn từ Cầu Quan về hướng xã Long Nguyên đã thực hiện giải tỏa, đền bù nhưng đến nay vẫn chưa thi công; đề nghị ngành chức năng sớm thi công, nâng cấp mở rộng tuyến đường trên nhằm phục vụ việc đi lại cho người dân."

Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường từ Kho bạc Bến Cát đến Cầu Quan, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Hiện do tổng mức đầu tư dự án tăng (do tiền đền bù tăng), phải điều chỉnh lại dự án, hiện Sở Xây dựng đang trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án công trình trên.

Dự kiến tiến độ thực hiện:

- Chuẩn bị đầu tư: 2017-2019;

- Thực hiện dự án: 2019-2022.

 

 x 
4. Cử tri các xã Tân Bình, Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên phản ánh:"đường ĐT.747, đoạn ngã 5 gần vòng xoay Cổng Xanh tình hình giao thông rất phức tạp, lượng xe lưu thông qua lại nhiều, đặc biệt là các xe có tải trọng lớn nhưng tại ngã 5 không có đèn tín hiệu giao thông nên thường xuyên xảy ra TNGT, người dân không an tâm khi lưu thông qua đoạn đường trên; kiến nghị các ngành chức năng có biện pháp xử lý."

Công trình cải tạo giao lộ ĐT.742 và ĐT.747a đã được Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh có lệnh khởi công số 15/LKC-QLDA ngày 27/12/2019, thời gian thi công là 300 ngày. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, hiện công trình đã nhận bàn giao mặt bằng đợt 1, dự kiến khởi công trong tháng 5/2021. 

 

x  
​​​​​Trước kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh khóa IX ​ ​ ​ ​ ​ ​
1

Sở Giao thông Vận tải

(01 kiến nghị)

1.    Cử tri xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên kiến nghị: "Đoạn đường ĐT.741 khu vực tượng đài liệt sĩ và trung tâm VHTT xã không có hệ thống cống thoát nước, gây ngập úng, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân và hư hỏng công trình, kiến nghị trang bị hệ thống thoát nước."

 

 

 

 

 

 

 

- Theo hợp đồng dự án BOT đã được ký kết giữa UBND tỉnh và Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG, hệ thống cống dọc, chiếu sáng chỉ được đầu tư trong các khu vực đô thị, đông dân cư; các khu vực còn lại thoát nước dọc bằng mương đất và chảy theo địa hình;

   Nhằm giải quyết các kiến nghị của cử tri về đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước, chiếu sáng khu vực ngoài khu đông dân cư, đô thị, Sở GTVT đã tham mưu và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện các hạng mục bổ sung của dự án BOT ĐT.741 tại Công văn số 5301/UBND-KTTH ngày 22/11/2017; đồng thời, đã thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741, tỉnh Bình Dương – phần đầu tư bổ sung tại Công văn số 4741/SGTVT-QLGT ngày 15/10/2018;

Ngày 09/3/2021, Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG có Công văn 76/VRG, xin ý kiến chỉ đạo về việc lập dự án phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741; ngày 25/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cuộc họp cùng với các Sở, ngành và địa phương hữu quan, theo đó cuộc họp thống nhất đề nghị Chủ đầu tư dự án lập hồ sơ dự án bổ sung theo hướng đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ (thoát nước, cây xanh, chiếu sáng…) dọc 2 bên tuyến, hiện Chủ đầu tư đang hoàn thiện dự án  sẽ trình lại các sở ngành thẩm định trong tháng quý III năm 2021.

x  
​​2 ​ ​  ​

Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh

(03 kiến nghị)

1. Cử tri khu phố 8, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Tình trạng khu vực khu phố 8 thường xuyên bị ngập nặng khi trời mưa do địa hình trũng và suối Bưng Biệp hiện nay thoát nước rất chậm. Kiến nghị các ngành chức năng sớm thi công dự án thoát nước Suối Bưng Biệp.Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát đã được triển khai thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 vào năm 2016. Đoạn kênh từ QL13 đến Cầu Trắng đã được thi công hoàn thành vào tháng 9/2019. Hạng mục cống thoát nước qua đường Hồ Văn Mên trên kênh suối Con tại Km0+388 đã thi công được 98% khối lượng. Riêng đoạn 10 (từ Cầu Trắng đến rạch Bà Lụa) hiện nay Trung tâm Phát triển Qũy đất thành phố Thuận An đang triển khai công tác đền bù, giải tỏa, dự kiến bàn giao mặt bằng trong Quý II/2021. Dự kiến công trình triển khai thi công và hoàn thành vào Quý III/2022.x  
2. Cử tri phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An phản ánh: Hiện nay còn một đoạn tuyến đê bao sông Sài Gòn tại khu phố Bình Đức 1, phường Lái Thiêu (trước đây do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) chưa được đầu tư hoàn chỉnh và đây là điểm sạt lỡ nguy hiểm, đề nghị có hướng khắc phục đảm bảo an toàn cho người dân.Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đang tổ chức thi công hạng mục khắc phục, gia cố sạt lỡ đạt 90,38% khối lượng thực hiện. Trong đó đã thi công xong phần tường kè, hệ thống cống thoát nước, thảm  bê tông nhựa, lát gạch vỉa hè, lắp đặt lan can và  đèn điện chiếu sáng  đảm bảo an toàn giao thông và an toàn cho người dân. Riêng phần thảm đá dưới lòng sông dự kiến hoàn thành vào cuối Quý I/2021.x  
3. Cử tri xã Phú An, thị xã Bến Cát phản ánh: Đề nghị lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, biển báo, vạch đường dành cho người đi bộ trên khu vực ngã 3, ngã 4, trường học … thuộc đường ĐT744.Hệ thống đèn tín hiệu giao thông, biển báo, sơn đường trên ĐT744 đoạn từ Km12+00 đến Km32+00 đã được thi công hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Đã được nghiệm thu hoàn thành ngày 29/9/2020. Ý kiến của cử tri, Ban sẽ đề xuất với cơ quan quản lý chuyên ngành về vấn đề này.  Đã thực hiện
​​​​​Sau kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh khóa IX​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
1

Sở Giao thông Vận tải

(02 kiến nghị)

1. Cử tri xã An Tây đề nghị: "Lắp đặt dải phân cách trên tuyến ĐT.744 đoạn từ ngã tư Thùng Thơ đến ngã ba Rạch Bắp để hạn chế tai nạn giao thông"

Qua báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, hiện việc lặp đặt dải phân cách đã thi công hoàn thành, đang tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng.

 

 

 

x  
2. Cử tri ấp Tân Trạch, xã Bạch Đằng tiếp tục kiến nghị "Tỉnh nhanh chóng xây dựng cây cầu bắc qua sông Đồng Nai, nối từ xã Bạch Đằng qua xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, đây là ước muốn và mong chờ của nhân dân xã Bạch Đằng nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đi lại và giao thương hàng hóa được thuận lợi hơn."

Dự án: Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2) đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 24/9/2019, thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2021. Hiện chủ đầu tư dự án (Ban QLDA Đầu tư XD tỉnh) đang hoàn thiện để trình Sở Giao thông vận tải thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.

 

   
​​​​​Phần 3 - Trước kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh khóa IX (01 kiến nghị) ​ ​ ​ ​ ​ ​
​​​1 ​ ​ ​ ​

Sở Giao thông Vận tải

(05 kiến nghị)

1. Cử tri phường An Phú, thị xã Thuận An đề nghị: "Kiểm tra, xử lý ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn (đoạn giao cắt với đường đi Phú Lợi."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện tình hình giao thông tại giao lộ đường Mỹ Phước – Tân Vạn và đường Phú Lợi đã được giải quyết cơ bản sau khi mở làn rẽ trái trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn

 

  

Đã thực hiện

 

2. Cử tri khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên phản ánh: "Việc thi công Công trình đường ĐT747b đoạn từ cầu Khánh Vân đến vòng xoay cây xăng Kim Hằng không đồng bộ, tiến độ thực hiện quá chậm, chỗ rộng, chỗ hẹp, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông."

 

 

 

Theo báo cáo của Tổng Công ty Becamex IDC, ĐT.747b đoạn từ cầu Khánh Vân đến cây xăng Kim Hằng đã thi công mở rộng mặt đường đủ 06 làn xe, đảm bảo giao thông được thông suốt. Tuy nhiên, đoạn tuyến này còn vướng 01 hộ (Trần Văn Hai) không cho thảm bê tông nhựa nóng, mặc dù đã thi công hoàn chỉnh nền đá cấp phối 0x4.

Để sớm hoàn thành toàn dự án, Sở GTVT kiến nghị UBND thị xã Tân Uyên tiếp tục chỉ đạo các bộ phận hữu quan tiếp tục vận động hộ dân trên, bàn giao mặt bằng để Công ty Becamex IDC tổ chức thi công hoàn thành.

x  
3. Cử tri khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên phản ánh: "Đơn vị thi công Công trình đường ĐT747b đoạn từ cầu Khánh Vân đến vòng xoay cây xăng Kim Hằng đặt các ống thoát nước ngang qua mặt đường (gần Cổng Công ty cổ phần Lydan) không đúng với các vị trí mương, suối thoát nước cũ gây ngập úng, đất đá tràn xuống ruộng của người dân hai bên đường nói chung và ruộng của ông nói riêng, không canh tác được; đề nghị ngành chức năng sớm giải quyết để người dân tiếp tục canh tác."Theo báo cáo của Tổng Công ty Becamex IDC tại Công văn số 842/2020/CV/IDC-KLH ngày 08/12/2020: Hiện nay, đường ĐT.747B đã thi công xong hệ thống cống dọc thoát nước mưa và hoàn thiện mặt đường nhựa. Tuy nhiên tại vị trí cống ngang Km7+073 chưa có mặt bằng thi công phía hạ lưu và đoạn cống D1800 bên trái tuyến tại Km6+063 ra cửa xả chưa được địa phương bàn giao mặt bằng để thi công cửa xả đấu nối ra mương thoát nước hiện hữu (gần cổng Công ty CP Lydan). Sở GTVT kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Tân Uyên yêu cầu các đơn vị hữu quan thực hiện giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho Tổng Công ty Becamex IDC  tổ chức triển khai thi công.x  
4. Cử tri các xã Thanh Tuyền, Thanh An, Định Thành, Định An, Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng: "Đề nghị lắp đặt hệ thống phản quang dọc 02 bên tuyến đường ĐT744 từ cầu Cần Nôm đến khu dân cư ấp Bến Tranh, xã Thanh An."Hệ thống biển báo giao thông tuyến đường ĐT.744 đoạn từ cầu Cần Nôm đến khu dân cư ấp Bến Tranh, xã Thanh An đã được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đầu tư cùng với hạng mục dãy phân cách giữa. Qua báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, hiện đã thi công hoàn thành, đang tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng.  Đã thực hiện
5. Cử tri các xã Tân Mỹ, Thường Tân, Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên tiếp tục kiến nghị: "Tuyến đường ĐT746 sau khi được sửa chữa, nâng cấp, làm mương thoát nước dọc hai bên đường nhưng không có chỗ để nước thoát gây ngập nước, đọng nước và ô nhiễm, đường bị thu hẹp do làm mương thoát nước làm mất lề đường, gây khó khăn khi lưu thông, dễ xảy ra tai nạn giao thông."

- Về hệ thống thoát dọc 02 bên đường ĐT.746 phần lớn là mương đất, thời gian qua, Sở GTVT thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy để đảm bảo thoát nước mặt đường. Hiện Sở GTVT đã hoàn thành công trình: duy tu, sửa chữa ĐT.746 năm 2020, trong đó có hạng mục nạo vét mương dọc 02 bên.

Để giải quyết thoát nước dọc 02 bên ĐT.746 được đồng bộ, Sở GTVT đã tham mưu và được UBND tỉnh thống nhất giao Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư dự án nâng cấp đường ĐT.746 đoạn từ Cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm (bao gồm đầu tư hệ thống thoát nước dọc 02 bên); Hiện Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đã trình Sở GTVT thẩm định dự án, dự kiến thời gian thực hiện: Năm 2021-2025.

x  
2  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(02 kiến nghị)

6. Cử tri khu phố 7, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh và đề nghị: Hiện nay Đại lộ Bình Dương khu vực suối Cát thường xuyên bị ngập nước khi trời mưa, đề nghị ngành chức năng sớm khắc phục.

Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư.

- Hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 đã được thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2016. 

- Hạng mục kênh (đoạn từ Quốc lộ 13 đến cầu Trắng) đã được thi công hoàn thành vào tháng 3/2020. Riêng đoạn kênh từ cầu Trắng đến rạch Bà Lụa thuộc gói thầu số 10 (K5+643 ÷ K6+165). Hiện Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đang thông qua phương án đền bù đợt I, dự kiến phê duyệt Phương án đền bù trong tháng 1/2021 (khoảng 70% khối lượng đền bù); sau khi bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sẽ triển khai thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý III năm 2022.

Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề ngập úng trên Đại lộ Bình Dương khu vực suối Cát phải giải quyết vấn đề đầu tư tuyến suối Con. Giai đoạn hiện nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đang triển khai thi công hạng mục cống thoát nước qua đường Hồ Văn Mên trên kênh suối Con tại Km0+388, đạt 98% khối lượng, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý I năm 2021.

x  
7. Cử tri khu phố 8, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Tình trạng khu vực khu phố 8 thường xuyên bị ngập nặng khi trời mưa do địa hình trũng và suối Bưng Biệp hiện nay thoát nước rất chậm. Kiến nghị các ngành chức năng sớm thi công dự án thoát nước Suối Bưng Biệp.Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát đã được triển khai thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 vào năm 2016. Đoạn kênh từ QL13 đến Cầu Trắng đã được thi công hoàn thành vào tháng 9/2019. Hạng mục cống thoát nước qua đường Hồ Văn Mên trên kênh suối Con tại Km0+388 đã thi công được 98% khối lượng. Riêng đoạn 10 (từ Cầu Trắng đến rạch Bà Lụa) hiện nay Trung tâm Phát triển Qũy đất thành phố Thuận An đang triển khai công tác đền bù, giải tỏa, dự kiến bàn giao mặt bằng trong Quý II/2021. Dự kiến công trình triển khai thi công và hoàn thành vào Quý III/2022. x 
​​​​​Sau kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh khóa IX ​ ​ ​ ​ ​ ​
1

Sở Giao thông Vận tải

(01 kiến nghị)

1. Cử tri ấp Phú Thọ, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên phản ánh: "Đoạn đường ĐT742 đoạn từ xã Phú Chánh đến ngã ba Cổng xanh, đường quá hẹp xe container chạy với tốc độ cao, nhất là đoạn qua xã Phú Chánh gần cổng trường Tiểu học, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng có kế hoạch nâng cấp mở rộng, tạo điều kiện cho người dân đi lại được an toàn và dễ dàng hơn."UBND tỉnh đả có Công văn số 1958/UBND-KTTH ngày 03/5/2019 chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.742 đoạn qua thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên từ Ban QLDA ĐT Xây dựng tỉnh sang UBND thị xã Tân Uyên. Hiện Báo cáo tiền khả thi của dự án đã cơ bản hoàn chỉnh, UBND thị xã Tân Uyên dự kiến trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, do để có đủ cơ sở pháp lý lập Báo cáo tiền khả thi, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; đồng thời đảm bảo phù hợp với quy định theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, UBND thị xã Tân Uyên đã có Tờ trình số 1594/TTr-UBND ngày 04/5/2020, trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận giao nhiệm vụ cho UBND thị xã Tân Uyên làm chủ đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.742 đoạn qua thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên.x  
​​​​​Phần 4 - Trước kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh khóa IX ​ ​ ​ ​ ​ ​
1

Sở Giao thông Vận tải

(01 kiến nghị)

1. Cử tri xã Phú An, thị xã Bến Cát kiến nghị:

"-  Lắp đặt cống thoát nước dọc 02 bên đường ĐT744, sửa chữa, dặm vá tuyến đường ĐT744, vì hiện nay tuyến đường đã xuống cấp và có nhiều hố, ổ gà ảnh hưởng khi người dân lưu thông.

-  Xem xét tháo dỡ dãy phân cách tuyến đường ĐT744 đoạn từ ngã tư Phú Thứ đến ngã ba đường nhựa vào nhà nghỉ Phú An."

Về sửa chữa, dặm vá tuyến đường ĐT.744: Sở GTVT đã khắc phục các hư hỏng trên ĐT.744.

Về tháo dỡ dãy phân cách tuyến đường ĐT.744 đoạn từ ngã tư Phú Thứ đến ngã ba đường nhựa vào nhà nghỉ Phú An: Hiện tại, việc bố trí dãy phân cách như trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện giao thông ra vào đường vào nhà nghỉ Phú An, chưa có dấu hiệu mất an toàn giao thông. Sở GTVT rất mong cử tri thống nhất, đồng tình với việc bố trí dãy phân cách trên ĐT.744 như hiện tại.

- Lắp đặt cống thoát nước dọc 2 bên đường ĐT.744: UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT.744 đoạn qua xã An Tây, Phú An, thị xã Bến Cát. Hiện Ban Quản lý dự án tỉnh đang lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. 

x  
2

Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh

(01 kiến nghị)

2. Cử tri khu phố 7, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát khi trời mua thường xuyên ngập nước, đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát đã được triển khai thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 vào năm 2016. Đoạn kênh từ QL13 đến Cầu Trắng đã được thi công hoàn thành vào tháng 9/2019. Hạng mục cống thoát nước qua đường Hồ Văn Mên trên kênh suối Con tại Km0+388 đã thi công được 98% khối lượng. Riêng đoạn 10 (từ Cầu Trắng đến rạch Bà Lụa) hiện nay Trung tâm Phát triển Qũy đất thành phố Thuận An đang triển khai công tác đền bù, giải tỏa, dự kiến bàn giao mặt bằng trong Quý II/2021. Dự kiến công trình triển khai thi công và hoàn thành vào Quý III/2022. x 
​​​​​Phần 5 - Sau kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh khóa IX (01 kiến nghị) ​ ​ ​ ​ ​ ​
1

Sở Giao thông Vận tải

(02 kiến nghị)

1. Cử tri ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát kiến nghị: "Ngành chức năng xem xét kẻ lại vạch sơn đường ĐT.744."Vạch sơn đường trên ĐT.744 đã được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đầu tư cùng với hạng mục dãy phân cách giữa. Qua báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, hiện đã thi công hoàn thành, đang tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng.x Đã thực hiện
2. Cử tri ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng phản ánh: "Tình trạng nước ngập hai bên đường Quốc lộ 13 gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống nhân dân và gây tai nạn giao thông nhiều năm nay. Cử tri kiến nghị nhưng chưa được khắc phục. Đề nghị các ngành chức năng cho biết hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 13 hướng từ ngã 3 Trừ Văn Thố đến cầu Tham Rớt có làm hay không và thời gian thực hiện."Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC tại Công văn số 240/Becamex IJC ngày 21/12/2020, hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 13 đoạn từ ngã 3 Trừ Văn Thố đến cầu Tham Rớt đã thi công năm 2019 (thi công bên phải tuyến). Hiện Công ty đang thi công tiếp hệ thống cống dọc bên trái tuyến.x Đã thực hiện
​​2 ​ ​ ​

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(04 kiến nghị)

3. Đường xá của Khu di tích lịch sử Chiến khu Đ có nhiều đoạn xuống cấp, cần quan tâm duy tu và sửa chữa. Bên cạnh đó tiếp tục đầu tư các hạng mục để nhanh chóng hoàn thành và đưa khu di tích đi vào hoạt động.

- Hiện nay Ban QLDA đầu tư xây tỉnh đang tiến hành lập các thủ tục trình cấp thẩm quyền phê duyệt để thực hiện khắc phục, sửa chữa đoạn đường xuống cấp. Bên cạch đó, tiếp tục đầu tư các hạng mục Hạng tầng kỹ thuật…để nhanh chóng hoàn thành và đưa khu di tích đi vào hoạt động.

- UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư công trình Trưng bày mỹ thuật Khu di tích. Hiện nay, công trình đang trong giai đoạn thi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý IV/2021.

x  
4. Cử tri xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên đề nghị ngành chức năng bổ sung tên các mẹ Việt Nam Anh Hùng, các anh hùng liệt sĩ, người có công vào Ngân hàng tên đường của địa phương và cho phép xã, phường được đặt tên đường là những tên người này.

Để tạo sự thống nhất và đồng bộ trong việc đặt tên, đổi tên đường trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, cập nhật và bổ sung Danh mục tên đường và xây dựng Ngân hàng dữ liệu tên đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong đó, riêng thị xã Tân Uyên có 35 tên nhân vật, sự kiện, địa danh trên địa bàn được cập nhật, bổ sung (14 tên là địa danh, 08 tên là di tích, 12 tên nhân vật lịch sử trong đó có 10 tên bà mẹ Việt Nam anh hùng, 01 tên sự kiện tiêu biểu). Đến nay, việc cập nhật, bổ sung đã được hoàn chỉnh và dự kiến sẽ trình UBND tỉnh tỉnh phê duyệt vào tháng 9/2021. 

Trên cơ sở Danh mục tên đường và xây dựng Ngân hàng dữ liệu tên đường trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt, các địa phương sẽ có cơ sở để đặt tên, đổi tên đường trên địa bàn theo đúng tiêu chí quy định, trong đó có việc lấy tên các mẹ Việt Nam Anh Hùng, các anh hùng liệt sĩ, người có công. 

x  

5. Nội dung 1: Cử tri xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên phản ánh: 

+ Xã Thạnh Hội có Di chỉ Khảo cổ Cù Lao Rùa được xếp hạng cấp quốc gia. 

+ Người dân trong xã rất tự hào, nhưng thực tế không biết các hiện vật đó như thế nào? 

+ Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ngành văn hóa cho phục chế lại các hiện vật và trưng bày tại địa phương cho nhân dân được biết và phục vụ cho phát triển du lịch sau này, (báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12-HĐND tỉnh khóa IX).

- Nội dung 2: cử tri Mai Sông Bé - ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho phép phục dựng, phục chế lại các sản phẩm khảo cổ học khu di tích quốc gia Cù Lao Rùa để có cơ sở tuyên truyền cho nhân dân về giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương; đồng thời kiến nghị xem xét việc định hướng phát triển du lịch xã Thạnh Hội gắn liền với đào tạo nghề cho nhân dân phục vụ du lịch sinh thái ở địa phương, (kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 17-HĐND tỉnh khóa IX)

Sở đang hoàn thành Báo cáo đánh giá kết quả triển khai Đề án "Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020". Dự kiến vào năm 2022, Sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030". Trong đó, có đề xuất Dự án phát huy di tích Cù Lao Rùa. Hiện nay, Sở đang thực hiện Quyết định số 1333/QĐ-BVHTTDL ngày 14/4/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khai quật khảo cổ tại di tích Cù Lao Rùa thuộc xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Việc tổ chức khai quật nhằm tiếp tục nghiên cứu và làm rõ giá trị khoa học trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, giao lưu văn hóa,… qua  đó giúp cho việc nhận diện toàn diện hơn về đời sống của cộng đồng - chủ nhân di tích góp phần đầy đủ cứ liệu khoa học và phát huy giá trị di tích trong thời gian tới.x  
 6. Cử tri xã An Sơn - Thuận An "Tỉnh kêu gọi nhà đầu tư để làm điểm du lịch sinh thái cho bà con xã An Sơn có hướng phát triển kinh tế, kết hợp du lịch tâm linh tại các Đình, Chùa trên địa bàn xã".

1. Xã An Sơn là một trong các xã, phường thuộc thành phố Thuận An đã phát triển du lịch sinh thái miệt vườn với thương hiệu "miệt vườn Lái Thiêu" nổi tiếng từ lâu. Trong năm 2019, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4352/KH-UBND ngày 28/8/2019 về "Phát triển tuyến và các sản phẩm du lịch đường sông trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" nhằm định hướng và phát triển du lịch ven sông trên địa bàn tỉnh trong đó có xã An Sơn. Ngày 30/12/2019 phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài Nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch liên Sở số 108/KH-SVHTTDL-SGTVT-STNMT "Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 4352/KH-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh; theo kế hoạch thì địa bàn xã An Sơn đầu tư xây dựng mới Bến Rạch Sơn trên sông Sài Gòn, quy mô bến loại II, Bến hành khách kết hợp phục vụ vui chơi giải trí, tham quan thưởng ngoạn các vườn cây ăn trái, kết hợp tham quan các di sản văn hóa, làng nghề truyền thống trên địa bàn (thời gian thực hiện giai đoạn 2021-2025), trong đó giao UBND thành phố Thuận An chủ trì phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện. Trong thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp các ngành theo dõi tiến độ, đôn đốc, đề nghị UBND thành phố Thuận An bố trí kinh phí sớm triển khai thực hiện theo tiến độ Kế hoạch đã đề ra.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 về việc phê duyệt Dự án "Phát triển vườn cây ăn quả đặc sản gắn với du lịch sinh thái vùng phía Nam tỉnh Bình Dương", giai đoạn triển khai 2020 – 2022; theo đó sẽ tập trung xây dựng các mô hình phát triển vườn cây ăn quả đặc sản gắn với du lịch sinh thái, nhằm tăng thu nhập cho nhà vườn và quảng bá du lịch sinh thái vùng phía Nam tỉnh Bình Dương trong đó có xã An Sơn (HTX An Sơn).

3. Để hỗ trợ các hộ dân xã An Sơn mời gọi các nhà đâu tư phát triển du lịch trên địa bàn xã. Ngày 20/02/2020 Sở chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thuận An và UBND xã An Sơn đã găp gỡ, trao đổi trực tiếp với các chủ nhà vườn trên địa bàn xã An Sơn để định hướng phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn xã trong thời gian tới. Sở đã lắng nghe, tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các hộ dân và trực tiếp khảo sát một số nhà vườn; Đồng thời Sở đã mời gọi các nhà đầu tư đi khảo sát thực tế tại một số nhà vườn, tuy nhiên do các nhà vườn trên địa bàn xã có quy mô diện tích nhỏ, vị trí nằm cách xa nhau và chưa thống nhất việc xã hội hóa đầu tư của các chủ đầu tư trong việc phát triển du lịch sinh thái. Do đó, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành và nhà đầu tư nghiên cứu thêm giải pháp để định hướng phát triển du lịch cho xã An Sơn. Trong thời gian tới Sở phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố nghiên cứu tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành các Đề án, kế hoạch… để phát triển du lịch nói chung và du lịch sinh thái khu vực Thuận An, An Sơn nói riêng (hiện Sở đang phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng Đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt vào quý II/2021).

x  
​​​​​Trước kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa IX ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
1

Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh

(01 kiến nghị)

1. Cử tri khu phố 3A, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát kiến nghị:Ngành chức năng sớm hoàn thiện Bệnh viện 1.500 giường và đưa vào sử dụng nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

- Dự án Bệnh viện đa khoa 1.500 giường là 01 trong 09 dự án thành phần thuộc Khu Quy hoạch chi tiết TL 1/500, có kết nối với nhau trong quá trình nghiệm thu, chạy thử, vận hành và bảo vệ môi trường khi đi vào hoạt động. Hiện tại toàn bộ trung tâm kỹ thuật của dự án thuộc phạm vi dự án Khối Kỹ thuật trung tâm và Nhà quàn (tiến độ dự kiến hoàn thành đến 30/9/2021) và việc đấu nối hệ thống thoát nước thải vào Trạm xử lý nước thải (đang tổ chức đấu thầu thi công). Để dự án Bệnh viện đa khoa 1.500 giường nghiệm thu, chạy thử và vận hành trước khi đưa vào sử dụng thì phải được kết nối đồng bộ với các dự án có liên quan.

- Hiện nay công trình đã thi công được 80% khối lượng theo hợp đồng đã được ký kết, phần khối lượng còn lại được triển khai thi công và hoàn thành trong năm 2021.

x  
​​​​​Phần 6 – Sau kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khóa IX  ​ ​ ​ ​ ​ ​
1

Sở Giao thông Vận tải

(01 kiến nghị)

1. Cử tri các xã Minh Thạnh, Định Thành, Long Tân, Thanh Tuyền, An Lập, huyện Dầu Tiếng kiến nghị: "Nâng cấp mở rộng đối với các tuyến đường cụ thể đường ĐT744 đoạn qua xã Định Thành, ĐT749B đoạn qua xã Minh Thạnh và ĐT749A đoạn qua xã Long Tân, đường ĐT749D đoạn từ ngã tư Chú Thai, xã Thanh Tuyền giáp đường ĐT744 đến xã An Lập để đảm bảo lưu lượng tham gia giao thông hiện nay"

Sở GTVT đã có Công văn số 3819/SGTVT-KHTC đăng ký Sở Kế hoạch và Đầu tư danh mục đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 (trong đó có dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.744 đoạn qua xã Định Thành  ĐT749B đoạn qua xã Minh Thạnh và ĐT749A đoạn qua xã Long Tân).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp các đề xuất kiến nghị của các sở, ngành, địa phương để trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

  - Riêng tuyến đường ĐT.749D (đoạn từ ngã tư Chú Thai, xã Thanh Tuyền giáp đường ĐT744 đến xã An Lập) mới được nâng cấp từ đường huyện lên đường tỉnh, Sở GTVT sẽ rà soát lưu lượng phương tiện lưu thông, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, bổ sung vào danh  mục đầu tư trung hạn giai đoạn tới.

x  
2. Cử tri khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng đề nghị: "Các ngành chức năng khai thông các cống ngang qua Quốc lộ 13 đoạn từ Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng đến khu vực khu phố Đồng Sổ. Hiện nay, có một số cống bị người dân lấp và một số cống lúc thi công làm đường chủ đầu tư lấp. Tại khu vực này, dân cư tập trung đông hai bên đường, vào mùa mưa nước không thoát được gây ngập úng cục bộ, ô nhiễm môi trường và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông."

Về ngập úng cục bộ trên QL.13 đoạn từ Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng đến khu vực khu phố Đồng Sổ: Thời gian qua, Công ty Becamex IJC đã phối hợp với UBND thị trấn Lai Uyên khảo sát, khắc phục. Tuy nhiên, hạ lưu các cống  ngang trên đoạn tuyến này nằm trong phần đất của người dân. Để giải quyết tình trạng trên, Tổng Công ty Becamex IDC đã tham mưu bổ sung đầu tư cống dọc trên đoạn tuyến này vào dự án cải tạo Quốc lộ 13 và được UBND tỉnh thống nhất và phê duyệt dự án đầu tư cải tạo, mở rộng QL.13 tại Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2020, theo đó, dự kiến thời gian triển khai trong giai đoạn 2020 – 2021.

 - Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 được đầu tư theo phương thức PPP, do vậy, Sở GTVT có Tờ trình số 1182/BC-SGTVT ngày 03/4/2020 về việc tham mưu thực hiện công tác lựa chọn nhà đầu tư và được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 1799/UBND-KT ngày 14/4/2020, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở GTVT tham mưu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư  để sớm triển khai thực hiện dự án dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13.

   
1

Sở Nông nghiệp và PTNT

(01 kiến nghị)

3. Cử tri khu phố 4, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Mộtkiến nghị: Sớm đầu tư hoàn thành Dự án trục thoát nước suối Giữa để không gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Dự án Trục thoát nước suối Giữa được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư.

- Hạng mục rạch suối Giữa (Từ đường Mỹ Phước - Tân Vạn đến Quốc lộ 13) đã được Chủ đầu tư thi công hoàn thành. 

- Riêng hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 tại Trạm thu phí suối Giữa, UBND tỉnh giao cho Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện trong dự án BOT Quốc lộ 13 (Văn bản số 2144/UBND-KTTH ngày 22/5/2018).  

- Đoạn hạ lưu và hạng mục còn lại của dự án tạm hoãn theo Công văn 2581/UBND-KTTH ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ngày 18/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 4025/UBND-KT chấp thuận thực hiện dự án Trục thoát nước suối Giữa (đoạn từ sau Trạm thu phí đến cầu Bà Cô bao gồm cả rạch Bưng Cầu trên cở sở là dự án mới, thực hiện theo Luật Đầu tư công năm 2019 và giao Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư. Hiện Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo góp ý của các Sở, ngành và trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và phê duyệt (Tờ trình số 938/TTr-BQL ngày 14/12/2020).

  Sau khi dự án được phê duyệt, Ban Quản lý dự án sẽ tổ chức các công việc tiếp theo như: Lập thiết kế bản vẽ thi công, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu thi công. Dự kiến khởi công vào năm 2022 và hoàn thành dự án trong năm 2024.

Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT sẽ nghiên cứu tham mưu cải tiến, rút ngắn thời gian thẩm định dự án theo tinh thần Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 nhưng vẫn đảm bảo đúng trình tự thủ tục quy định để triển khai thi công trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian chờ triển khai thi công, để giải quyết yêu cầu tiêu thoát nước chống ngập úng bảo vệ tài sản của người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một thường xuyên kiểm tra, thực hiện nạo vét khai thông dòng chảy và gia cố bờ tạm thời các đoạn xung yếu hai bên tuyến suối Giữa, rạch Bưng Cầu.

x  
4. Cử tri phường Hưng Định, thị xã Thuận An đề nghị: Đẩy nhanh tiến độ thi công rạch Chòm Sao - SuốiĐờn để tránh một số đoạn bị ngập sâu khi trời mưa và đề nghị ngành chức năng yêu cầu đơn vị thi công thường xuyên tổ chức nạo vét, khai thông đường nước sau mưa để tránh ngập úng.

- Trục tiêu thoát nước thuộc lưu vực Suối Đờn có 09 gói thầu thuộc các tuyến kênh T3, Suối Đờn, rạch Cầu Đò; đi qua phường Thuận Giao, phường Bình Nhâm đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Trục tiêu thoát nước lưu vực rạch Chòm Sao bao gồm 06 gói thầu xây lắp thuộc tuyến rạch Chòm Sao, rạch Cu Đinh chính, rạch Cu Đinh nhánh 2, nhánh 3 và rạch Cây Trâm thuộc phường Hưng Định, Thuận Giao và An Thạnh. Các gói thầu này đã triển khai thi công từ tháng 12/2017 đến nay đã thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 05 gói thầu (Gói 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 và 2.6).

- Gói thầu còn lại (Gói 2.1): Còn 215m kênh/tổng chiều dài gói thầu 1.126,34m chưa thi công và tạm dừng thi công từ tháng 8/2018 do chưa có mặt bằng (mặt bằng tồn tại 19 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng và đề nghị bố trí tái định cư). Ngày 15/9/2020, UBND thành phố Thuận An đã bố trí tái định cư, hỗ trợ chính sách tạm cư cho 15 hộ dân; các hộ dân này đã bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công được 70m kênh và đơn vị thi công đã triển khai thi công ngay sau khi nhận mặt bằng. Còn 04 hộ dân (mặt bằng của các đoạn chưa đủ điều kiện thi công với chiều dài khoảng 145m) chưa bàn giao mặt bằng với lý do đề nghị bố trí thêm đất tái định cư. Hiện Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đã giải quyết xong 04 hộ dân và bàn giao mặt bằng vào ngày 09/11/2020. Đơn vị thi công đang triển khai thi công các khối lượng còn lại của gói thầu (Gói 2.1), dự kiến sẽ hoàn thành vảo cuối tháng 01 năm 2021.

Việc nạo vét khai thông các tuyến rạch Chủ đầu tư đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hưng Định xác định cụ thể các vị trí cần phải tổ chức nạo vét khai thông và vớt rác tại hiện trường:

- Đối với tuyến rạch Chòm Sao cũ Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đã tổ chức nạo vét, khai thông trên toàn tuyến.

- Đối với tuyến rạch Lộ Chòm Sao thuộc gói thầu 2.1 và 2.2 Chủ đầu tư đã có Công văn số 314/CV-BQL ngày 03/9/2019 chỉ đạo nhà thầu thi công thường xuyên trực ngoài hiện trường để thực hiện khai thông, vớt rác tránh tình trạng tắc nghẽn dòng chảy khi có mưa tránh gây ngập úng cho khu vực. Đến nay, nhà thầu đã thực hiện xong việc nạo vét khai thông dòng chảy tại vị trí cống qua đường số 1 trên đường Chòm Sao đảm bảo việc tiêu thoát nước trên toàn tuyến rạch Chòm Sao được thông suốt, hiện nay lượng nước ứ đọng trên lưu vực rạch Chòm Sao đã rút hết không còn tình trạng ngập úng trong khu vực. Ủy ban nhân dân phường Hưng Định đã lắp đặt lưới chắn rác tại vị trí cống qua đường số 1 trên đường Chòm Sao và bố trí người thường xuyên vớt rác tại vị trí này.

x  
​​​​​Phần 7 - Trước kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX (03 kiến nghị) ​ ​ ​ ​ ​ ​
1

Sở Xây dựng

(01 kiến nghị)

1. Cử tri khu phố 5, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát phản ánh: Dự án của doanh nghiệp Vĩnh Quang tại khu phố 5 thu mua 120 ha đất từ 2012 đến nay, nhưng hiện nay mặt bằng bị bỏ hoang, vào mùa khô diện tích đất này dễ gây cháy diện rộng và có rất nhiều hố sâu trở thành cái bẫy cho gia súc của người dân chăn thả trong khu vực, gây ảnh hưởng đến đời sống các hộ gia đình xung quanh. Đề nghị có biện pháp khắc phục.Trong năm 2020, Sở đã triển khai Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo nội dung cam kết. Hiện nay, Sở Xây dựng đang tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý theo tình hình thực tế của dự án, dự kiến trong quý I/2021 sẽ trình UBND tỉnh xem xét.x  
​2 

Sở Giao thông Vận tải

(03 kiến nghị)

2. Cử tri khu phố 1, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh:"Tuyến đường Đại lộ Bình Dương (đoạn từ cổng Đại Nam đi lên khu vực Bến Lớn, Tân Định thuộc thị xã Bến Cát) hay xảy ra tình trạng ngập khi có mưa lớn gây khó khăn cho người tham gia giao thông trên đoạn đường này (do Công ty Becamex đầu tư, quản lý, vận hành, duy tu, sửa chữa). Đề nghị ngành chức năng sớm khắc phục, sửa chữa."

Hiện Công ty đang lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến thi công trong quý I/2021.

 

x  
3. Cử tri Chánh Lộc 5 và 7, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một đề nghị: "Tỉnh xem xét, bố trí đầu tư xây dựng cầu vượt hoặc mở rộng tuyến đường Huỳnh Văn Cù giảm bớt độ cong của tuyến đường vì hiện nay tuyến đường này lượng xe rất đông, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông."Dự án nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Văn Cù – Phát sinh đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 628/UBND-KTTH ngày 12/02/2018; Hiện tại, Công ty BOT cầu Phú Cường đang trình Sở Giao thông vận tải thẩm định thiết kế cơ sở dự án nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Văn Cù – Phát sinh; Theo dự án đề xuất, tuyến đường Huỳnh Văn Cù sẽ được mở rộng với quy mô 06 làn xe (04 làn xe cơ giới và 02 làn xe thô sơ), dự kiến thời gian thực hiện: Năm 2020-2023. x 
 4. Cử tri phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An phản ánh: "Dự án Bến xe Bình Dương tại khu phố Bình Quới B, đợt tiếp xúc cử tri trước đã có trả lời là quý I/2019 sẽ tiến hành đo đạc, cắm mốc để quy hoạch làm bến xe nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Đề nghị cho dân biết dự án quy hoạch này có thực hiện hay không và thời gian cụ thể thực hiện dự án."Về thẩm định hồ sơ quy hoạch Bến xe Bình Dương mới: Sở Xây dựng đã có ý kiến thẩm định tại Văn bản số 2540/SXD-QHKT ngày 08/7/2020 về việc đề nghị hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 QH Bến xe Bình Dương mới. Sở Giao thông vận tải đã tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ để trình Sở Xây dựng thẩm định và Sở Xây dựng đã có Tờ trình số 5153/TTr-SXD ngày 30/12/2020 về việc trình phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Bến xe Bình Dương mới tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết bến xe Bình Dương mới, Sở GTVT sẽ thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.x  
3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(01 kiến nghị)

5. Cử tri khu phố 6, phường Định Hoà, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Đại lộ Bình Dương, Võ Văn Kiệt, khu vực trạm thu phí suối Giữa ngập nước khi trời mưa, kiến nghị có giải pháp khắc phục, riêng khu vực Suối Giữa đề nghị cần làm cống băng ngang đường Đại lộ Bình Dương.

Dự án Trục thoát nước suối Giữa được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư.

- Hạng mục rạch suối Giữa (từ đường Mỹ Phước - Tân Vạn đến Quốc lộ 13) đã được Chủ đầu tư thi công hoàn thành. 

- Riêng hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 tại Trạm thu phí suối Giữa, UBND tỉnh giao cho Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện trong dự án BOT Quốc lộ 13 (Văn bản số 2144/UBND-KTTH ngày 22/5/2018).  

- Đoạn hạ lưu và hạng mục còn lại của dự án tạm hoãn theo Công văn 2581/UBND-KTTH ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 07/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 3232/UBND-KT về việc tham mưu triển khai dự án Trục thoát nước Suối Giữa. Trong đó, giao các Sở, ngành như sau:

- Tổng Công ty Becamex có kế hoạch sớm triển khai thi công cống qua Quốc lộ 13 tại trạm thu phí suối Giữa và có Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 7 năm 2020.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, UBND thành phố Thủ Dầu Một và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo về việc tiếp tục triển khai các đoạn còn lại của dự án Trục thoát nước suối Giữa; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 21/7/2020.

Ngày 18/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 4025/UBND-KT chấp thuận thực hiện dự án Trục thoát nước suối Giữa (đoạn từ sau Trạm thu phí đến cầu Bà Cô bao gồm cả rạch Bưng Cầu trên cở sở là dự án mới, thực hiện theo Luật Đầu tư công năm 2019 và giao Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư. Hiện Ban Quản lý dự án đã hoàn thành hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo góp ý của các Sở, ngành và trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và phê duyệt (Tờ trình số 938/TTr-BQL ngày 14/12/2020).

  Sau khi dự án được phê duyệt, Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT sẽ tổ chức các công việc tiếp theo như: Lập thiết kế bản vẽ thi công, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu thi công. Dự kiến khởi công vào năm 2022 và hoàn thành dự án trong năm 2024.

Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT sẽ nghiên cứu tham mưu cải tiến, rút ngắn thời gian thẩm định dự án theo tinh thần Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 nhưng vẫn đảm bảo đúng trình tự thủ tục quy định để triển khai thi công trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian chờ triển khai thi công, để giải quyết yêu cầu tiêu thoát nước chống ngập úng bảo vệ tài sản của người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một thường xuyên kiểm tra, thực hiện nạo vét khai thông dòng chảy và gia cố bờ tạm thời các đoạn xung yếu hai bên tuyến suối Giữa, rạch Bưng Cầu.

x  
​​​​​Phần 7 - Sau kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX (03 kiến nghị)​ ​ ​ ​ ​ ​  
​​​​1 ​ ​ ​ ​ ​

Sở Giao thông Vận tải

(06 kiến nghị)

 1. Cử tri tổ 1, khu phố 2, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh:"Phương tiện giao thông công cộng hiện đã có rộng khắp. Tuy nhiên chất lượng xe buýt một số tuyến còn hạn chế như: tuyến Bình Dương - Miền Đông, Bình Dương - An Sương, Bình Dương - Suối Tiên còn hạn chế. Kiến nghị các cấp, ngành sớm cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ của phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh."

Tuyến xe buýt Thủ Dầu Một – Bến xe Miền Đông: Công ty cổ phần Phương Trinh đã tự đầu tư nâng cấp mua mới 08 phương tiện để thay thế các phương tiện cũ đang hoạt động trên tuyến xe buýt Thủ Dầu Một – Bến xe Miền Đông, chất lượng phục vụ ngày một nâng cao. 

Về tuyến Thủ Dầu Một – Suối Tiên và tuyến Thủ Dầu Một – An Sương: Sở GTVT sẽ tiếp tục vận động các DNVT đổi mới phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải để phục vụ người dân. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các DNVT hành khách công cộng đạt sản lượng rất thấp so với kế hoạch nên cũng rất khó khăn về vốn đầu tư phương tiện mới. Hiện  tuyến Thủ Dầu Một – Suối Tiên đơn vị vận tải đang làm thủ tục thay thế 05 phương tiện sản xuất năm 2008 thành 2014, dự kiến sẽ đưa vào vận hành trước Tết Nguyên đán năm 2021; tuyến Thủ Dầu Một – An Sương, Sở GTVT sẽ tiếp tục vận động doanh nghiệp đổi mới phương tiện do doanh nghiệp này có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh do đó không thể áp dụng Đề án "Nâng cao chất lượng VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại Quyết định 1881/QĐ-UBND ngày 11/7/2018.

x  
2. Cử tri phường Tân Bình, thị xã Dĩ An tiếp tục phản ánh: "Đường Mỹ Phước – Tân Vạn (đoạn từ Đình Thần An Nhơn đến chùa Bửu Sơn) thường xuyên ngập nước, gây sụp tường rào nhà ông Trịnh Văn Tư (khu phố Tân Phú 2), vấn đề đã phản ánh 2 năm nay nhưng chưa khắc phục được tình trạng này."

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Dĩ An, hệ thống thoát nước đường Cây Da đã thi công xong, tình trạng ngập nước khu vực Đình thần An Nhơn đã được giải quyết.  

 

 

 

 

 

x  
3. Cử tri phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An kiến nghị: "Tỉnh sớm triển khai các giải pháp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực vòng xoay An Phú và ngã tư 550."

Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù đến cầu vượt Sóng Thần, trong đó có tổ chức, phân luồng giao thông lại khu vực ngã 6 An Phú, ngã tư 550. Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương hữu quan đã tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư (Tổng Công ty Becamex IDC) triển khai thi công. Theo báo cáo của Tổng Công ty Becamex IDC, hiện Tổng Công ty đang tập trung triển khai thi công các đoạn đường đã bàn giao mặt bằng, riêng mặt bằng tại khu vực ngã 6 An Phú và ngã tư 550 còn một vài hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, nên Tổng Công ty Becamex IDC chưa thể triển khai thi công tại khu vực giao lộ này.

Để hạn chế tạm thời tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này, Sở GTVT kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, phối hợp với địa phương khẩn trương hoàn thành thủ tục giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thi công và hoàn thành dự án.

x  
4. Cử tri khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên phản ánh: "Đoạn đường ĐT747 từ Cầu Thạnh Hội đến phường Khánh Bình, mỗi khi trời mưa thì gây ngập nước nhiều đoạn, có đoạn ngập sâu, gây khó khăn và nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng trên."

Qua kiến nghị của Quý cử tri, Sở GTVT đã yêu cầu Công ty Cổ phần Genimex phối hợp với địa phương rà soát, khắc phục. Hiện Công ty  Cổ phần Genimex đã đầu tư, xây dựng hoàn thành các vị trí ngập nước  (theo đề nghị, thống nhất của phường Thạnh Phước).

 

 

 

 

x  

5. Cử tri khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát phản ánh: "Đường Quốc lộ 13, đoạn từ cổng Hoàng Gia đến cửa hàng điện máy Huy Cường và đoạn đường từ nhà ông Mười Bừng đến suối Cầu Định thường xuyên ngập nước gây tai nạn giao thông; trên đoạn đường này có nhiều chổ bị hư hỏng mặt đường, kiến nghị sớm khắc phục, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông."

 

Về hư hỏng mặt đường đoạn qua địa bàn phường Tân Định: Qua kiến nghị của cử tri, Công ty Becamex IJC đã rà soát và sửa chữa các vị trí hư hỏng mặt đường.

Cống thoát nước đoạn từ cổng Hoàng Gia đến cửa hàng điện máy Huy Cường và đoạn đường từ nhà ông Mười Bừng đến suối Cầu Định: Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC hiện Công ty đang lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến thi công trong quý I/2021.

 

x  
6. Cử tri xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên tiếp tục phản ánh: "Tuyến đường ĐT747 lưu lượng xe lưu thông nhiều, chạy với tốc độ cao, đường lại thiếu các dải phân cách và hệ thống đèn tín hiệu; cử tri đã kiến nghị nhưng chưa được giải quyết đề nghị lắp đặt các biển báo hạn chế tốc độ, các đèn tín hiệu giao thông, đặc biệt là lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã ba đường ĐT747 với đường ĐH410."

Về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã ba đường ĐT.747a với đường ĐH410: Hiện đã lắp đặt và đưa vào hoạt động từ đầu năm 2020.

Về lắp đặt dãy phân cách, biến báo hiệu giao thông: Hiện Sở GTVT đã thi công hoàn thành lắp đặt dãy phân cách, bổ sung biển báo hiệu giao thông trên ĐT.747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa đến Cổng Xanh.

  Đã thực hiện
​​​​​Trước kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX ​ ​ ​ ​ ​ ​
​​​​​​1 ​ ​ ​ ​ ​ ​Sở Giao thông Vận tải1. Cử tri khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên phản ánh: "Tuyến đường ĐT.747, đoạn qua phường Thạnh Phước mặt đường quá hẹp, lưu lượng xe lưu thông rất đông, chiếm cả tuyến đường (cả phần đường ngược chiều), nhất là giờ tan ca của Công ty Rochdale Spears, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông và tại đây cũng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; Đoạn đường từ UBND Phường Thạnh Phước đến chợ Tân Ba khu vực nhà ông Mai Văn Đưa (phía bên bờ sông Đồng Nai) không có mương, cống thoát nước, khi trời mưa gây ngập hơn nữa phần đường, làm cản trở giao thông. Kiến nghị UBND tỉnh có giải pháp giải quyết nhằm đảm bảo cho người dân lưu thông trên các đoạn đường này được thuận tiện, dễ dàng và an toàn hơn."

Về giải quyết ngập nước: Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Genimex, hiện đã thi công xong hệ thống mương dọc tại các vị trí ngập nước (07 vị trí đã được khảo sát và thống nhất với địa phương) như phản ánh của Quý cử tri.

Về nâng cấp, mở rộng đường ĐT.747a đoạn qua phường Thạnh Phước: Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã Tân Uyên (đại diện UBND thị xã Tân Uyên), hiện địa phương đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án; Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo số 479/BC-SKHĐT ngày 09/10/2020 báo cáo UBND tỉnh: "1. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.747 đoạn từ cầu Ông Tiếp (ranh tỉnh Đồng Nai) đến Km 12+698 (thị trấn Uyên Hưng) dài 12,698km và tỉnh lộ 11 dài 2,788Km (từ Tân Ba đi chùa Thẩy Thỏ) được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 42779/QĐ-UB ngày 13/12/2000 và ký kết hợp đồng BOT với Công ty Lâm sản & Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương (Genimex) tại hợp đồng số 4164A/HĐ.UB ngày 01/11/2001 với thời hạn thu phí là 30 năm và 03 trạm thu phí tại Km 0+300, Km 3+500, Km 0+200 (chùa Thầy Thỏ - Tân Ba).Do đó, UBND thị xã Tân Uyên đề xuất thực hiện nâng cấp, mở rộng trên tuyến đường BOT hiện hữu là chưa phù hợp theo quy định. 

2. Theo Tờ trình số 2870/TTr-UBND ngày 05/08/2020 của UBND thị xã Tân Uyên, tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.747a (đoạn từ Thái Hòa đến Uyên Hưng) là 2.897.115.022.245 đồng. Đây là dự án có quy mô và tổng mức đầu tư rất cao. Do đó, tính khả thi của dự án trong việc cân đối nguồn vốn và khả năng quản lý của chủ đầu tư là rất thấp. Kiến nghị UBND thị xã Tân Uyên nghiên cứu báo cáo UBND tỉnh về việc phân giai đoạn đầu tư cho dự án phù hợp theo khả năng cân đối vốn và năng lực quản lý. 

3. Từ những nguyên nhân trên, việc đề xuất 02 dự án nêu trên chưa đủ cơ sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định."

x  
2. Cử tri phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An đề nghị: "Ngành chức năng khảo sát, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường ĐT743 (đoạn giao nhau giữa khudân cư Trung Quý và khu dân cư Trường Sơn) để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân."

Theo báo cáo của Tổng Công ty Becamex IDC, Công ty đã rà soát để tiến hành sửa chữa  để duy trì hoạt động trong thời gian thi công mở rộng ĐT.743. Tuy nhiên qua khảo sát, hệ thống đèn tín hiệu vị trí này được đầu tư rất lâu, hư hỏng nặng không thể sửa chữa mà phải thay mới.

Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án: Nâng cấp mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù đến nút giao cầu vượt Sóng Thần đã được Sở Xây dựng thẩm định, giao lộ này được bố trí đóng dãy phân cách, nên việc đầu tư đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này là không cần thiết. Hiện tuyến đường này trong giai đoạn thi công nâng cấp, mở rộng.

x  
3. Cử tri ấp Xóm Bưng, ấp Đường Long, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng kiến nghị: "Đường ĐT.749D hiện nay đã lắp đặt cống thoát nước dọc từ đoạn giáp ngã tư Chú Thai đường ĐT.744 dài khoảng 1km thiết kế sát bên nhà các hộ dân nhưng cống quá nhỏ, miệng cống hiện hữu ngay nhà ông Hai Bòn đã bị bít mưa lớn nước trên lô chảy xuống cộng với nước sinh hoạt các hộ dân xả ra lượng nước rất lớn không thoát được ứ đọng, chảy tràn vào nhà dân gây ô nhiễm; đề nghị lắp đặt cống ngang thoát nước từ đường ĐT.749D chạy đến suối Xuy Nô; đồng thời phản ánh khi thực hiện móc mương đoạn từ ngã tư Chú Thai tới cầu Xuy Nô đường ĐT.749D, đơn vị thi công sau khi lắp đặt cống không san lấp, dặm vá cho liền đường mà để lại những hố dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông, cử tri đề nghị đơn vị thi công sớm khắc phục.

Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục việc san lắp sau khi lắp đặt cống và  dặm vá lề đường; thi công hoàn thành cống ngang thoát nước từ đường ĐT.749D chạy đến suối Xuy Nô trong tháng 12/2019.

 

  Đã thực hiện
4. Cử tri thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng phản ánh: "Dọc theo Quốc lộ 13 đoạn từ chợ Lai Uyên về Bàu Bàng một số nơi có đoạn bị ngập nước vào mùa mưa gây ô nhiễm và nguy hiểm cho người dân khi lưu thông trên đường, đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được khắc phục, kiến nghị các đơn vị quản lý sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho nhân dân."

Hiện Công ty đang triển khai thi công hệ thống cống dọc hai bên tuyến, ưu tiên thi công trước những đoạn thường ngập cục bộ khi trời mưa; Công ty đang triển khai thi công các đoạn sau: 

 + Đoạn qua xã Lai Hưng: Km43+800 đến Km47+000;

 + Đoạn qua chợ Lai Uyên: Km62+000 đến Km63+000;

 + Đoạn qua xã Trừ Văn Thố:  Km63+000 đến Km63+355 (trái tuyến).

x  
5. Cử tri xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng tiếp tục kiến nghị: "Tỉnh sớm đưa kế hoạch nâng cấp mở rộng đường ĐT.749A đoạn qua xã Long Tân vì hiện nay lưu lượng tham gia giao thông ngày càng nhiều nhưng diện tích đường quá hẹp."

Ngày 17/10/2019, Sở GTVT đã có Công văn số 3819/SGTVT-KHTC đăng  ký Sở Kế hoạch và Đầu tư danh mục đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 (trong đó có dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.749A).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp các đề xuất kiến nghị của các sở, ngành, địa phương để trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

x  
6. Cử tri xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng phản ánh: "Đoạn đường từ ngã ba cầu Thị Tính đến cây xăng trên đường ĐT.750 (đoạn Cầu Đen, Cầu Đỏ) thường xuyên bị ngập sâu và sạt lở vào mùa mưa gây nguy hiểm cho nhân dân khi lưu thông trên đoạn đường này, Sở GTVT tỉnh Bình Dương đã duy tu sửa chữa hàng năm nhưng quy mô sửa chữa chưa đảm bảo chất lượng, vào mùa mưa đoạn đường này vẫn sạt lở thành hố lớn, sâu. Đề nghị Sở GTVT tỉnh có kế hoạch đầu tư nâng cấp sửa chữa hoặc mở rộng đoạn đường này một cách chắc chắn, chất lượng để không còn sạt lở hàng năm."

Công tác duy tu, sửa chữa các hư hỏng của đoạn đường này để đảm bảo an toàn giao thông đã được Sở GTVT rà soát, hoàn thành trong tháng 11/2020.

Ngày 17/10/2019, Sở GTVT đã có Công văn số 3819/SGTVT-KHTC đăng ký Sở Kế hoạch và Đầu tư danh mục đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 (trong đó có dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.750).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp các đề xuất kiến nghị của các sở, ngành, địa phương để trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

x  
7. Cử tri phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An tiếp tục kiến nghị: "Các cấp có thẩm quyền kiểm tra, bố trí phân luồng giao thông hợp lý tại Trạm thu phí Mũi tàu Phú Long, do hiện nay tình trạng lưu thông của các phương tiện giao thông rất phức tạp và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai nạn giao thông cho người dân (đã phản ánh - Phụ lục 1, Báo cáo 254/BC-UBND ngày 26/10/2018 về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khoá IX số thứ tự số 4)."Dự án cải tạo, mở rộng QL.13 (trong đó có sắp xếp trạm thu phí tại giao lộ mũi tàu Phú Long) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2020, theo đó, giao lộ mũi tàu Phú Long sẽ được cải tạo và sắp xếp lại các trạm thu phí tại giao lộ này theo hướng thông thoáng hơn, dự kiến triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2021. Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đang trình UBND tỉnh phương án tạm thời di dời trạm thu phí.x  
​​​​​Sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX ​ ​ ​ ​ ​ ​
​1 ​ ​

Sở Giao thông Vận tải

(03 kiến nghị)

1. Cử tri xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng đề nghị: "Ngành chức năng khảo sát khắc phục các khe co giãn cầu Xuy nô gây nguy hiểmcho người dân khi lưu thông trên cầu."Qua kiến nghị của Quý cử tri, Sở GTVT đã khảo sát và sửa chữa khe co giản cầu Xuy Nô. Hiện các phương tiện lưu thông qua cầu thông suốt và an toàn.  Đã thực hiện
2. Cử tri phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An phản ánh và đề nghị: "Sớm khắc phục nút giao thông khu vực từ cầu Phú Long hướng ra Lái Thiêu rất lộn xộn, gây nguy hiểm cho người tham giao thông."Dự án cải tạo, mở rộng QL.13 (trong đó có sắp xếp trạm thu phí tại giao lộ mũi tàu Phú Long) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2020, theo đó, giao lộ mũi tàu Phú Long sẽ được cải tạo và sắp xếp lại các trạm thu phí tại giao lộ này theo hướng thông thoáng hơn, dự kiến triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2021. Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đang trình UBND tỉnh phương án tạm thời di dời trạm thu phí.x  
3. Cử tri ấp Gò Mối, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng kiến nghị: "Lắp đặt cống dọc 02 bên đường ĐT.744 khu vực từ nhà máy chế biến mủ cao su Bến Súc đến giáp ấp Bến Chùa, xã Thanh An vì hàng năm đến mùa mưa khu vực này nước không thoát ra sông gây ngập úng cục bộ ảnh hưởng cuộc sống các hộ dân 02 bên ven đường."

Về công tác duy tu khắc phục tình trạng ngập úng khu vực từ nhà máy chế biến mủ cao su Bến Súc đến giáp ấp Bến Chùa: Sở GTVT đã triển khai xây dựng hoàn thành mương dọc bê tông (dài 446m) đoạn đường này.

Về đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng hệ thống thoát nước dọc đồng bộ cho ĐT.744: Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1665/QĐ-UBND UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.744 (đoạn từ Km24++460 đến ngã tư Cầu Cát, theo đó "Xây dựng bổ sung mương thoát nước dọc tại các đoạn có lưu lượng nước tập trung về lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng", thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2022 ÷ 2025 và giao UBND huyện Dầu Tiếng làm chủ đầu tư, lập dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

x  [1]               Thông báo số 451/TB-UBND ngày 25/11/2020 về Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Tâm về việc nghe báo cáo chuyển giao, tiếp nhận các hạng mục hạ tầng kỹ tuật dự án Chợ, khu phố chợ Phú An, phường An Phú và Khu dân cư Bình Hoà.

[2] Báo cáo số 673/SXD-QLN ngày 27/02/2020 về tình hình thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 11/UBND-KT ngày 03/01/2020.

Phương Chi
Trả lời bổ sung kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IXTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời bổ sung kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - UBND tỉnh vừa có văn bản ​trả lời bổ sung kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX.​

5/21/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

​Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ngàn (Tổ đại biểu HĐND thị xã Tân Uyên) kiến nghị các vấn đề sau:

1. Đề nghị ngành chức năng giải thích hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã thu phí xử lý nước thải hay chưa? Hiện nay các hộ dân đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt có phải trả phí hay không?

2. Đề nghị ngành chức năng giải thích phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là gì? Quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt như thế nào? Phí bảo vệ môi trường được sử dụng vào những việc gì?

Sở Tài chính trả lời như sau:

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25/11/201;

Căn cứ Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5​/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định giá dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương,

Theo các quy định nêu trên:

1. Tại điểm c khoản 2 Điều 2 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định: "Hộ thoát nước đã thanh toán tiền dịch vụ xử lý nước thải thì không phải trả tiền phí bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải."

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa tổ chức thu giá dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt theo Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Sở Xây dựng đang tổ chức xây dựng đơn giá dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt.

Khi triển khai thu giá dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tổ chức tuyên truyền, thông báo đến người dân được biết.

2. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí ngày 25/11/2015.

- Quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt:

+ Để lại 10% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường thu được cho tổ chức cung cấp nước sạch và 25% cho Ủy ban nhân dân phường, thị trấn để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí. Trường hợp chi phí tổ chức thu thấp hơn tỷ lệ để lại này, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định mức tỷ lệ để lại cụ thể phù hợp nhưng tối đa không quá 10% đối với tỷ lệ để lại cho tổ chức cung cấp nước sạch và tối đa không quá 25% đối với tỷ lệ để lại cho Ủy ban nhân dân phường, thị trấn.

+ Số tiền phí được để lại là doanh thu của tổ chức cung cấp nước sạch. Tổ chức cung cấp nước sạch kê khai, nộp thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp) theo quy định pháp luật về thuế và quyết định việc quản lý, sử dụng tiền phí để lại (không phải thực hiện chuyển nguồn theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí).

+ Phần còn lại, sau khi trừ số tiền phí được trích để lại theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tổ chức thu phí có trách nhiệm nộp vào ngân sách địa phương để sử dụng cho công tác bảo vệ môi trường; bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Quỹ bảo vệ môi trường của địa phương để sử dụng cho việc phòng ngừa, hạn chế, kiểm soát ô nhiễm môi trường do nước thải, tổ chức thực hiện các giải pháp, phương án công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải.

Văn bản 

Phương Chi
Trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX: Đơn vị huyện Dầu TiếngTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX: Đơn vị huyện Dầu Tiếng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/22/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

​Cử tri xã Long Hoà kiến nghị:

 (1) Đoạn từ ngã 3 Nông trường cao su Long Hòa đến Nhà văn hóa ấp Đồng Bà Ba hiện nay Sở Giao thông vận tải sửa chữa gia cố hai bên lề đường, tuy nhiên không bổ sung đất mới lại tận dụng đất của hai bên mương đường để đắp lề và tiến hành móc đất sâu xuống 2 bên mương đường tạo hố mương sâu thẳng đứng, gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường này. Kiến nghị xem xét, giải quyết.

(2) Đầu đoạn đường ĐT 750 (cách ngã 3 nông trường Cao su Long Hòa khoảng 50m, hướng vào Cây Trường, ngay quán ăn Tiếp Loan) có khúc cua gấp bị khuất tầm nhìn nên thường xảy ra tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Đồng thời, đoạn đường này có 01 mương thoát nước rất lớn chảy ngang qua nhà dân, vào mùa mưa nước đổ về gây sạt lở lớn, hiện nay các nhà dân ven con mương này đã bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập. Kiến nghị xem xét nắn lại đoạn cua gấp nêu trên và gia cố xây dựng bờ kè dọc con mương để khắc phục sạt lở nhà của người dân như hiện nay.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

(1) Về sửa chữa gia cố lề đường và xử lý mương dọc đoạn từ ngã 3 Nông trường cao su Long Hòa đến Nhà văn hóa ấp Đồng Bà Ba: Theo hồ sơ thiết kế duy tu, sửa chữa tuyến đường ĐT.750 trong năm 2020, đoạn này được sửa chữa đắp lề hai bên bằng sỏi đỏ dày 10cm, rộng 1,5m; vét, vệ sinh cỏ rác mương dọc hai bên. Qua giám sát quá trình thi công, các đơn vị tư vấn giám sát, thiết kế nhận thấy đơn vị thi công thực hiện đắp lề, vét mương theo đúng hồ sơ thiết kế. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, đơn vị thi công có đào mở rộng thêm mương dọc để thoát nước tốt hơn, và tận dụng phần đất đào tốt để vỗ mái taluy nền đường giữ ổn định, chống sạt lỡ lề đất (hiện tại lề đất rộng 2÷2,5m), chiều sâu mương đào tương quan với chiều sâu mương dọc trước đây khi chưa bồi lắp. Trong kế hoạch duy tu, sửa chữa năm 2021, Sở Giao thông vận tải sẽ rà soát các vị trí nền đường cao hơn mặt đất tự nhiên để cắm cọc tiêu dọc hai bên đường.

(2) Về xử lý khúc cua gấp tại quán ăn Tiếp Loan: Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ phối hợp với địa phương xử lý, cải tạo đoạn cua trên, bổ sung vào khối lượng duy tu, sửa chữa đường ĐT.750 của năm 2021, dự kiến khởi công trong quý III và hoàn thành trong quý IV năm 2021./.

 

Phương Chi
Trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX: Đơn vị huyện Phú GiáoTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX: Đơn vị huyện Phú Giáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/22/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

​1. Cử tri Hoàng Thị Hằng, ấp Bàu Cỏ, xã Phước Hòa: phản ánh khu vực từ Công ty Hoàng Vinh đến đường điện 500Kv khi trời mưa thì nước từ công ty và khu vực đường điện 500Kv đổ hết vào nhà dân. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét lắp đặt hệ thống mương thoát nước trên tuyến đường ĐT.750 từ đường điện 500Kv đến Công ty Hoàng Vinh ấp Bàu Cỏ.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo khảo sát, bổ sung vào khối lượng duy tu, sửa chữa đường ĐT.750 của năm 2021, dự kiến khởi công trong quý III và hoàn thành trong quý IV năm 2021.

2. Cử tri Lường Kế Nhượng, ấp 1, xã Tân Long​: phản ánh nhà máy mủ Thái Hưng Thịnh (xã An Long) vẫn còn phát tán mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân và đã kiến nghị nhiều lần vẫn chưa giải quyết triệt để. (Thời gian từ 5 giờ sáng đến 9 giờ sáng, có hôm đến 11 giờ trưa vẫn còn mùi nồng nặc). Đề nghị ngành chức năng tiếp tục có biện pháp xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thái Hưng Thịnh tại xã An Long, huyện Phú Giáo hoạt động chế biến mủ cao su. Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su công suất 12.000 tấn sản phẩm/năm tại Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 05/10/2012.

Kết quả kiểm tra ngày 02/3/2021 cho thấy hiện nay Công ty đang hoạt động 01 dây chuyền chế biến mủ tạp với công suất khoảng 17 tấn mủ/ngày.

Về mùi hôi phát sinh tại Công ty chủ yếu từ khu vực chứa nguyên liệu mủ tạp, do để lâu ngày nên phát sinh mùi và từ ống khói thải của lò sấy mủ. Công ty giảm thiểu mùi hôi bằng cách lưu chứa mủ tạp nguyên liệu mua về trong khu vực có mái che, tránh ánh nắng gây bốc mùi hôi ra môi trường xung quanh. Công ty cho biết đang xin phép mở rộng nhà xưởng để làm khu vực lưu chứa mủ tạp nguyên liệu, đảm bảo đủ diện tích lưu chứa không để tồn đọng ra ngoài trời gây phát sinh mùi; khí thải phát sinh tại lò sấy được Công ty thu gom xử lý qua hệ thống tháp hấp thụ sử dụng dung dịch NaoH, kết quả giám sát, đo đạc định kỳ đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường.

Công ty đã được Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an kiểm tra công tác bảo vệ môi trường vào thời điểm tháng 09/2020. Kết quả kiểm tra ghi nhận Công ty một số tồn tại, vi phạm do đó đã ban hành Kết luận số 22/KLKT ngày 10/11/2020 và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 484.000.000 đồng tại Quyết định xử phạt số 27/QĐ-XPHC ngày 24/11/2020, qua đó yêu cầu Công ty thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định./.

Phương Chi
Trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX: Đơn vị huyện Bàu BàngTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX: Đơn vị huyện Bàu Bàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/22/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

1. Cử tri Trần Xuân Hòa, khu phố Đồng Chèo, thị trấn Lai Uyên và cử tri Đào Đình Đuyền, ấp 1, xã Trừ Văn Thố: phản ánh về việc thẻ BHYT chỉ ghi năm sinh, trong khi chứng minh nhân dân có ghi đầy đủ ngày, tháng, năm. Do đó, khi đến khám bệnh tại trung tâm y tế, nhân viên y tế yêu cầu đổi thẻ BHYT để thống nhất. Việc điều chỉnh như vậy gây khó khăn và mất thời gian của người dân. Kiến nghị đơn vị cấp thẻ BHYT kiểm tra, điền đầy đủ thông tin cho người mua bảo hiểm ngay từ lần đầu; rà soát lại các trường hợp thẻ BHYT không ghi ngày, tháng, năm sinh cấp lại toàn bộ.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời:

Tại khoản 1, Điều 6 và khoản 2, Điều 7, Quyết định số 515/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 về việc ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT quy định:

"1. Đơn vị quản lý người tham gia

1.1. Tra cứu, tìm kiếm và hướng dẫn người tham gia tra cứu, tìm kiếm đúng mã số BHXH của người tham gia đã được cơ quan BHXH cấp.

1.2. Trường hợp tìm kiếm không thấy mã số BHXH của người tham gia (bao gồm cả người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT tại Việt Nam): Hướng dẫn người tham gia kê khai đầy đủ thông tin vào Mẫu TK1-TS;…"; và

"2. Danh mục hình ảnh giấy tờ đính kèm làm căn cứ cấp, hoàn thiện mã số BHXH

2.1. Mẫu TK1-TS

2.2. CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh (đối với người chưa được cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu). ..."

Như vậy, hiện nay BHXH tỉnh Bình Dương đã kiểm soát, đối chiếu thông tin của người tham gia bảo hiểm ngay từ lần đầu khớp đúng với thẻ BHYT được phát hành.

Trường hợp của cử tri Trần Xuân Hòa và cử tri Đào Đình Đuyền thiếu thông tin giữa thẻ BHYT và giấy chứng minh nhân dân (thiếu ngày tháng sinh trên thẻ BHYT). Nguyên nhân do dữ liệu kê khai lần đầu của người có thẻ trước đây chưa được điều chỉnh. Đề nghị người có thẻ BHYT liên hệ với cơ quan BHXH nơi thuận tiện nhất để được điều chỉnh cấp lại. Đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tình Bình Dương, BHXH tỉnh đã trao đổi thống nhất với các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh nắm bắt kịp thời các trường hợp sai sót như trên và phản ánh thông tin về cơ quan BHXH để được giải quyết.

2. Cử tri Đinh Xuân Phú, khu phố Xà Mách, thị trấn Lai Uyên: đề nghị đơn vị quản lý đèn đường Quốc lộ 13 kiểm tra, sửa chữa kịp thời các trụ đèn đường từ trung tâm hành chính huyện đến chợ Lai Uyên bị hư đã lâu nhưng không được kiểm tra, sửa chữa.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Đèn chiếu sáng trên QL.13 đoạn từ ngã 4 Bến Ván đến cầu Tham Rớt vận hành theo công suất 1 trụ mở, 1 trụ tắt. Đèn chiếu sáng từ ngã ba Trâu Sữa hiện Công ty Becamex IJC đã bàn giao cho UBND huyện Bàu Bàng chịu trách nhiệm vận hành, sử dụng. Các hư hỏng Công ty Becamex IJC đã kiểm tra và sửa chữa.

3. Cử tri Nguyễn Văn Khái, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: đề nghị ưu tiên đầu tư thi công hệ thống thoát nước dọc theo Quốc lộ 13 đoạn ngã 3 tượng đài chiến thắng Bàu Bàng để người dân lưu thông được thuận lợi khi trời mưa lớn, trong năm qua đoạn đường này đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông chết người do tránh các điểm nước ngập. Đề nghị nêu cụ thể thời gian thực hiện và hoàn thành để cử tri biết.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC đã khảo sát thiết kế và phê duyệt đầu tư hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn huyện Bàu Bàng, trong đó có đoạn qua ngã 3 Chiến thắng Bàu Bàng; Theo đó, hệ thống thoát nước dọc từ bia chiến thắng Bàu Bàng sẽ được đưa về cống ngang tại Km53+000 và đầu tư đoạn cống dẫn dài khoảng 400m đưa về suối Đồng Sa (đoạn cống dẫn này trước đây là mương thoát nước, hiện người dân đã san lắp, trồng cây cao su). Qua làm việc với UBND xã Lai Uyên, Công ty sẽ hỗ trợ đền bù cây cối, địa phương sẽ vận động dân bàn giao đất. Công ty sẽ đầu tư ngay sau khi địa phương bàn giao đất.

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ tiếp tục theo dõi và đôn đốc đơn vị sớm triển khai thực hiện.

4. Cử tri Phạm Văn Thu, tổ 4, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra việc hoạt động kinh doanh của các bãi tập kết cát, đá trên đoạn đường ĐT.749C từ Văn phòng khu phố Bàu Bàng đến giáp Quốc lộ 13. Có giấy giấy phép hoạt động hay không? Xử lý nghiêm các xe chở quá tải trọng lưu thông trên tuyến đường này gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông và làm cho đường nhanh xuống cấp vì quá tải.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Sở Giao thông vận tải xin ghi kiến nghị của Quý cử tri, sẽ chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý các xe chở quá tải trọng lưu thông trên tuyến và lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ để kinh doanh mua bán;

Việc kiểm tra hoạt động kinh doanh của các bãi tập kết cát, đá trên đường ĐT.749c, Sở Giao thông vận tải sẽ kiến nghị UBND huyện Bàu Bàng xem xét, xử lý và cử lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với địa phương (nếu có yêu cầu).

UBND huyện Bàu Bàng trả lời:

Ngày 01 tháng 3 năm 2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Phòng Quản lý Đô thị, UBND thị trấn Lai Uyên, Ban Lãnh đạo khu phố Bàu Bàng cùng với sự tham gia của Thanh gia giao thông tỉnh Bình Dương tiến hành khảo sát kiểm tra thực tế theo nội dung phản ánh của cử tri đối với các điểm kinh doanh cát, đá dọc tuyến đường ĐT749C (đoạn từ khu phố Bàu Bàng đến Quốc lộ 13), qua khảo sát kiểm tra ghi nhận như sau: Khu vực dọc tuyến đường ĐT749C (đoạn từ khu phố Bàu Bàng đến Quốc lộ 13) có 02 điểm kinh do ông Lê Trần Minh Thi đứng tên chủ cơ sở Thành Thái (kinh doanh cát) và ông Hồ Xuân Cường chủ cơ sở Thông Thái Thịnh (kinh doanh đá), cụ thể:

- Cơ sở Thành Thái: Hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh số 46H8002906 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bàu Bàng cấp, đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 11 năm 2018 với ngành nghề: mua bán vật liệu xây dựng; Địa chỉ: tổ 8, khu phố Bàu Bàng, thửa đất số 1902, tờ bản đồ số 54, khu đất do ông Bùi Văn Nhung đứng tên. Vị trí hoạt động kinh doanh của cơ sở giáp với đường ĐT749C, xung quanh chủ yếu giáp với nhà dân.

Tại thời điểm kiểm tra, Cơ sở hoạt động bình thường với ngành nghề kinh doanh cát xây dựng, khối lượng tại bãi khoảng 200m3; Số lượng công nhân 02 người; Thời gian bắt đầu hoạt động từ năm 2020.

Các tác động đến môi trường: bụi, tiếng ồn phát sinh từ phương tiện ra vào, lên xuống nguyên liệu được cho phát tán tự nhiên.

- Cơ sở Thông Thái Thịnh: Hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh số 46H8002160 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bàu Bàng cấp, đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 7 năm 2017, đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 03 tháng 12 năm 2019, với ngành nghề: Mua bán vật liệu xây dựng, mua bán xe ô tô cũ các loại. Địa chỉ: tổ 5, khu phố Bàu Bàng, thửa đất số 755, tờ bản đồ số 26, khu đất do ông Hồ Xuân Cường đứng tên. Vị trí hoạt động kinh doanh của cơ sở cách đường ĐT 749C khoảng 150m, xung quanh khu đất chủ yếu là cây cao su.

Tại thời điểm kiểm tra, Cơ sở hoạt động bình thường với ngành nghề kinh doanh đá xây dựng, khối lượng tại bãi khoảng 400m3 (đá mi bụi, đá mi sàn); Số lượng công nhân 04 người; Thời gian bắt đầu hoạt động năm 2020.

Các tác động đến môi trường: bụi, tiếng ồn phát sinh từ phương tiện ra vào, lên xuống nguyên liệu được cho phát tán tự nhiên, cơ sở có sử dụng xe tưới nước đoạn đường ra vào bãi để hạn chế phát sinh bụi.

  Qua khảo sát và kiểm tra thực tế, nhận thấy 02 cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng đi vào hoạt động đã được Phòng Tài chính kế hoạch huyện Bàu Bàng cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

Về hồ sơ môi trường: Đối với hoạt động ngành nghề kinh doanh vật liệu xây dựng không thuộc đối tượng nằm trong danh mục phải lập hồ sơ môi trường theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ Quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

Với hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng không phát sinh nước thải và các chất thải nguy hại, các tác động đến môi trường chủ yếu là bụi và tiếng ồn, Cơ sở có thực hiện biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh bằng cách sử dụng xe tưới nước đoạn đường vận chuyển ra vào.

5. Cử tri Nguyễn Đình Khoa và cử tri Phạm Đức Hiệp, khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên: phản ánh gia đình ông có đất trong khu quy hoạch (khu 5A), Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC Corp) đã giải tỏa lấy đất nhiều năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu tái định cư 5A, thời gian kéo dài không xin được giấy phép xây dựng, cất nhà, vay vốn, mua, bán... kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo quyền lợi của người dân, đồng thời làm rõ trách nhiệm của đơn vị liên quan. Đã kiến nghị nhiều lần qua các kỳ tiếp xúc cử tri hơn 5 năm qua nhưng hứa mà không thực hiện gây mất lòng tin cho nhân dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Qua rà soát hồ sơ, hiện nay trên địa bàn cử tri phản ánh có khu dân cư 5A ấp 5 tại thị trấn Lai Uyên do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty Becamex) làm chủ đầu tư: Đối với các khu dân cư này, Tổng Công ty Becamex đã được Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh diện tích, vị trí các loại đất đã được giao đất tại Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 7/5/2009 do thay đổi quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời giao đất (đợt 2) cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP để thực hiện dự án Khu dân cư 5A ấp 5, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng tại Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 16/01/2020. Đến nay, Tổng Công ty đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là một trong những điều kiện để người dân nhận đất tái định cư, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu dân cư được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các quyền liên quan đến khu đất. Hiện nay, Tổng Công ty đang thực hiện rà soát và lập thủ tục thu hồi đất cấp tái định cư cho các hộ dân trong khu vực thuộc dự án khu dân cư 5A ấp 5 tại thị trấn Lai Uyên. Sau khi nhận được hồ sơ của Tổng Công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất và giao về cho Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng cấp đất tái định cư cho các hộ dân thuộc diện tái định cư theo quy định.

6. Cử tri Trần Xuân Xuất, ấp 1, xã Trừ Văn Thố: phản ánh đoạn cống thoát nước từ ngã ba Trừ Văn Thố đến cầu Tham Rớt, đơn vị thi công đổ bê tông hành lang dành cho người đi bộ, nhưng hiện nay nhiều chỗ đã hư hỏng, sụt lún. Đề nghị các ngành chức năng xem xét sửa chữa.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Vỉa hè đoạn đường trên bị hư hỏng do các xe tải nặng chạy, đậu đỗ trên vỉa hè gây nên. Công ty Becamex IJC đã liên hệ với đơn vị thi công để khảo sát và có biện pháp sửa chữa, sẽ hoàn thành trong tháng 3/2021.

Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi và đôn đốc Công ty Becamex IJC thực hiện đồng thời chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp xe tải đậu, đỗ trên vỉa hè.

7. Cử tri Trần Thị Thoa, ấp 4, xã Hưng Hòa: đề nghị cơ quan chức năng giải thích rõ các chế độ chính sách khi đi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT, hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn yêu cầu bệnh nhân khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT phải có giấy chuyển viện.

Sở Y tế trả lời:

Trong thời gian qua, việc khám chữa bệnh BHYT luôn được các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng theo một số văn bản hướng dẫn khám chữa bệnh BHYT như:

+ Luật Khám chữa bệnh;

+ Luật Bảo hiểm y tế;

+ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

+ Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/04/2014 về việc quy định chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

+ Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 về việc quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT;

+ Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh.

Căn cứ vào các văn bản trên quy định chung cho tất cả các trường hợp người bệnh đi khám bệnh có thẻ BHYT:

1.1. Phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh hoặc chưa có ảnh thì xuất trình thêm một trong các giấy tờ tuỳ thân có ảnh như: CMND, thẻ căn cước, thẻ học sinh, thẻ sinh viên, bằng lái xe...

1.2. Người bệnh có đăng ký khám bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì không cần giấy chuyển tuyến và được hưởng chế độ BHYT đúng tuyến.

1.3. Người bệnh không có đăng ký khám bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh:

- Sẽ được hưởng chế độ BHYT đúng tuyến nếu kèm theo giấy chuyển tuyến.

- Sẽ hưởng chế độ BHYT trái tuyến nếu không kèm theo giấy chuyển tuyến.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật BHYT thì từ ngày 01/01/2021 người bệnh khi đi KCB không đúng tuyến tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (cũng như tất cả các Bệnh viện tuyến tỉnh trong cả nước) được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT như trường hợp KCB đúng tuyến (không áp dụng đối với trường hợp người bệnh đi KCB ngoại trú không đúng tuyến tại Bệnh viện hoặc người bệnh đã kết thúc KCB ngoại trú, sau đó được chỉ định vào điều trị nội trú). Do đó, người bệnh khám chữa bệnh ngoại trú không đúng tuyến vẫn phải có giấy chuyển tuyến mới được hưởng chế độ BHYT.

8. Cử tri Phạm Văn Hải, ấp 1, xã Trừ Văn Thố: phản ánh hiện nay, nhà máy mủ cao su Sông Bé, có tổng diện tích trên 7 hecta đã giải thể (được biết đất này thuộc đất công nhà nước giao). Đề nghị cấp trên thu hồi giao đất công lại cho địa phương quản lý, sử dụng. Vì hiện nay đất công tại địa phương không còn để xây dựng các công trình công cộng như Trung tâm văn hoá, công viên, trường mầm non, sân bóng đá...

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

- Qua rà soát, Công ty cổ phần Cao su Sông Bé là doanh nghiệp Nhà nước (chủ sở hữu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước) đang quản lý 03 thửa đất với diện tích 72.037,7m2 (7,2ha) tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng (nguồn gốc đất do Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân) được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê đất trả tiền hàng năm và đã cấp 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, thời hạn sử dụng đất đến ngày 23/7/2046. Hiện trạng: Nhà máy chế biến mủ Tham Rớt, hệ thống xử lý nước thải, văn phòng Công ty, vườn cây…

- Hiện nay, Công ty đang thuê Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước bán đấu giá toàn bộ hệ thống Nhà máy chế biến mủ Tham Rớt và hệ thống xử lý nước thải gắn liền với quyền sử dụng đất được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm với tổng diện tích 7,22ha nêu trên. Giá khởi điểm để bán đấu giá là 80.000.000.000đ (tám mươi tỷ đồng).

- Theo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bàu Bàng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 thì vị trí khu đất thuộc quy hoạch: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp khoảng 54.050,9m2; đất giao thông khoảng 2.500m2 (mở rộng Quốc lộ 13), đất năng lượng khoảng 11.487m2 (đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành), đất ở khoảng 4.000m2 (thửa đất số 25).

- Để có cơ sở địa phương thiết lập 03 thửa đất trước đây đã cho Công ty cổ phần Cao su Sông Bé thuê đất. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ rà soát hồ sơ và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

+ Có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc đề nghị Công ty cổ phần Cao su Sông Bé dừng việc đấu giá tài sản gắn liền với đất thuê và thống nhất giao địa phương quản lý khu đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Lý do: Việc Công ty tổ chức bán đấu giá là chưa phù hợp theo phương án sử dụng đất được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; hồ sơ tổ chức đấu giá chưa lấy ý kiến thẩm định nhu cầu sử dụng đất của địa phương.

+ Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng cập nhật vị trí 03 thửa đất nêu trên vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 (huyện đang trong giai đoạn lập quy hoạch) để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 làm cơ sở thu hồi đất.

+ Giao Cơ quan chức năng được giao thực hiện dự án liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, trên cơ sở đó sẽ tiến hành các bước thu hồi đất, bồi thường theo quy định.

+ Giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xác định số tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé theo đúng quy định pháp luật.

9. Cử tri Trần Quốc Chữ, ấp 1, xã Trừ Văn Thố: đề nghị ngành chức năng rà soát lại các ngân hàng về mức lãi suất cho vay, khi nhà nước tăng lãi suất thì các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất cho vay, còn khi nhà nước giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ dịch bệnh nhưng các ngân hàng vẫn không giảm lãi suất vay cho người dân.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tỉnh trả lời:

(1) Chính sách của ngành Ngân hàng trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19

Thực hiện chủ trương, chính sách của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về thực hiện các giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với đại dịch COVID-19, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương đã chủ động nắm bắt, triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng theo quy định của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020; Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020; hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương ngừng việc cho người lao động theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tường Chính phủ và chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiết kiệm chi phí, giảm mạnh lãi suất cho vay, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên trên cơ sở 03 lần điều chỉnh giảm đồng bộ các mức lãi suất của NHNN với tổng mức giảm từ 1,5% đến 2,0%/năm lãi suất điều hành để hỗ trợ thanh khoản cho TCTD, tạo điều kiện cho TCTD tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN; giảm 0,6-01%/năm trần lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng và giảm 1,5%/năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên.

Các TCTD trên địa bàn đã tích cực hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID -19, kết quả đến tháng 01/2021, các TCTD trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã cơ cấu thời hạn trả nợ cho khoảng 768 khách hàng do bị ảnh hưởng bởi Covid-19 với dư nợ gần 4.306 tỷ đồng; miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho 3.899 khách hàng với dư nợ khoảng 681 tỷ đồng; đặc biệt các TCTD đã cho vay mới với lãi suất thấp hơn so với thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh, phổ biến từ 0,5% đến 2,5%/năm với doanh số lũy kế ngày 23/01 là 11.143 khách hàng đạt hơn 104.839 tỷ đồng.

Mặt bằng lãi suất đang áp dụng hiện nay tại các Chi nhánh TCTD trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

- Lãi suất thấp nhất là 3%/năm, cao nhất là 10,5%/năm đối với các khoản cho vay ngắn hạn (mức lãi suất áp dụng tùy thuộc vào chương trình cho vay; nhóm ngành kinh doanh và chính sách xếp hạng tín dụng đối với khách hàng của từng TCTD…).

Lãi suất thấp nhất là 7,5%/năm, cao nhất là 12,6%/năm đối với các khoản cho vay trung hạn (mức lãi suất áp dụng tùy thuộc vào chương trình cho vay; nhóm ngành kinh doanh và chính sách xếp hạng tín dụng đối với khách hàng của từng TCTD…). Như vậy, từ đầu năm 2020 đến nay, dưới sự điều hành của NHNN và cung cầu thị trường, mặt bằng lãi suất trên thị trường đã có xu hướng giảm. Ngành Ngân hàng nói chung và trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng đã triển khai hàng loạt các chính sách tín dụng để hỗ trợ các hộ kinh doanh, khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ưu đãi, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn trong đại dịch bệnh Covid – 19.

(2) Đối với phản ánh của cử tri Trần Quốc Chữ - xã Trừ Văn Thố Ông Trần Quốc Chữ có 01 khoản vay tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Bến Cát – phòng giao dịch Lai Uyên (Agribank huyện Bến Cát – PGD Lai Uyên) từ ngày 14/11/2019 với lãi suất vay 10%/năm, thời hạn 05 năm, mục đích bù đắp chi phí xây dựng nhà ở. Đối với khoản vay của ông Trần Quốc Chữ là khoản vay trung dài hạn, mục đích phục vụ đời sống nên Agribank huyện Bến Cát – PGD Lai Uyên áp dụng lãi suất cho vay thỏa thuận theo xếp hạng tín dụng đối với khách hàng (ông Chữ đã từng phát sinh nợ cần chú ý tại Agribank huyện Bến Cát – PGD Lai Uyên). Trong quá trình vay vốn, ông Trần Quốc Chữ không có đề nghị Agribank huyện Bến Cát – PGD Lai Uyên cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi… hỗ trợ khoản vay của ông do bị ảnh hưởng dịch COVID – 19 nên Agribank huyện Bến Cát – PGD Lai Uyên không có cơ sở để hỗ trợ cho ông và đến ngày 17/02/2021, ông Trần Quốc Chữ đã chủ động tất toán hết nợ vay. Trường hợp của ông Trần Quốc Chữ là khoản vay tiêu dùng, phục vụ đời sống (thuộc lĩnh vực không khuyến khích cho vay) phát sinh trong năm 2019, thời hạn vay dài (05 năm) và ông không có đề nghị ngân hàng hỗ trợ do bị ảnh hưởng dịch COVID – 19 nên ngân hàng không có cơ sở xem xét giảm lãi suất cho vay đối với khoản vay của ông.

10. Cử tri Nguyễn Hồng Thu, ấp 4, xã Trừ Văn Thố: phản ánh chồng bà là ông Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1944, nguyên là Phó Trưởng công an Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, (đã nghỉ hưu). Ông đã tham gia cách mạng từ năm 1961 đến khi đất nước thống nhất, ông được cử công tác tại Công an thành phố Hồ Chí Minh, sau khi nghỉ hưu ông chuyển về xã Trừ Văn Thố để sinh sống, năm 2016 ông được Tỉnh ủy Bình Dương trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, ông đã làm hồ sơ xin được hưởng chế độ Trung cao nhưng nhiều năm nay không được. Đề nghị cấp trên nghiên cứu sửa đổi các điều kiện và đối tượng được hưởng chế độ Trung cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy trả lời:

Hiện nay việc cấp mới thẻ khám, điều trị cho cán bộ trung cao của tỉnh được thực hiện theo Quyết định 209-QĐ/TU, ngày 22/7/2016 và Quyết định số 627-QĐ/TU  ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "điều chỉnh bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn khám, điều trị bệnh cho cán bộ trung cao của tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 209-QĐ/TU, ngày 22/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy", theo đó tại khản 1 Điều 1 Quyết định 627-QĐ/TU bên cạnh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định của Trung ương, Tỉnh có mở rộng một số đối tượng tuy nhiên do điều kiện cụ thể chỉ mới áp dụng đến: đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuồi đảng trở lên, đã từng công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương hoặc nhóm cán bộ ngành các cơ quan ngành dọc do Trung ương quyết định công tác trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đối chiếu theo Quy định trên thì trường hợp của đồng chí không thuộc đối tượng cấp thẻ khám, điều trị bệnh theo diện cán bộ trung cao của tỉnh, do cơ quan, đơn vị trước khi nghỉ hưu của đống chí không nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ghi nhận kiến nghị tiếp tục mở rộng đối tượng của cử tri để tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.

11. Cử tri Nguyễn Thanh Phương và Nguyễn Bá Miên, ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng: đề nghị ngành chức năng xem xét và trả lời dứt khoát, rõ ràng về khu đất 510 ha và Quyết định 3695/QĐ-UBND của UBND tỉnh năm 2003. Gia đình ông và gần 500 hộ dân có đất tại đây rất bức xúc vì 10 năm nay chưa được đo đạc lại để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; từ đó không được xây cất, sửa chữa nhà ở, trong khi đó một số hộ gần đó nhưng nằm ngoài khu đất trên thì được sửa chữa, xây cất nhưng không vi phạm. Nội dung này gia đình ông và các hộ dân đã kiến nghị nhiều năm rồi nhưng vẫn chưa giải quyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

- Ngày 29/9/2003, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3695/QĐ-CT ngày 29/9/2003 thu hồi đất của Trung tâm nghiên cứu trâu sữa giao cho Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát (nay là huyện Bàu Bàng) quản lý. Theo đó, tại Điều IV giao Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát, Ủy ban nhân dân xã Lai Hưng và Ủy ban nhân dân xã Lai Uyên có trách nhiệm quản lý chặt chẽ toàn bộ diện tích thu hồi nói trên; việc sử dụng khu đất này phải có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Đến ngày 23/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1628/QĐ-UBND điều chỉnh Điều IV Quyết định 3695/QĐ-CT ngày 29/9/2003, trong đó giao Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng có trách nhiệm:

+ Tổ chức đo đạc, xác định cụ thể ranh giới, quá trình sử dụng của từng thửa đất để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất theo quy định pháp luật hiện hành về đất đai.

+ Báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức quản lý đối với phần đất dôi dư sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân.

- Ngày 07/8/2019, Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng có Báo cáo số 191/BC-UBND kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét không thực hiện thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thuộc khu đất có nguồn gốc trước đây là Trung tâm Nghiên cứu Trâu sữa (khu đất 510ha). Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 5055/STNMT-CCQLĐĐ ngày 17/10/2019 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ngày 10/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 38/TB-UBND về ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực Mai Hùng Dũng giải quyết một số kiến nghị trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã Thuận An, Dĩ An, Phú Giáo và Bàu Bàng. Theo đó, về kiến nghị liên quan khu đất có nguồn gốc của Trung tâm Nghiên cứu Trâu Sữa giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng tập hợp hồ sơ, tổng hợp báo cáo xin ý kiến tại cuộc họp giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Phương Chi
Trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX: Đơn vị TP.Dĩ AnTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX: Đơn vị TP.Dĩ An/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/20/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

​1. Cử tri phường Đông Hòa: đề nghị điều chỉnh diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ 60m2 xuống còn 40m2 (theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 sửa đổi bổ sung Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND).

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

- Căn cứ quy định pháp luật đất đai, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương (điều chỉnh tại Quyết định số 28/2​019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019). Theo đó, diện tích tối thiểu tách thửa các loại đất được quy định cụ thể tại Điều 3 như sau:

"Điều 3. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất

1. Đất nông nghiệp:

Đơn vị hành chínhDiện tích (m2)
Tại các phường300
Tại các thị trấn500
Tại các xã1.000

2. Đất phi nông nghiệp:

a) Đối với đất ở:

Đơn vị hành chínhDiện tích (m2)
Tại các phường60
Tại các thị trấn80
Tại các xã 100

b) Đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở):

Việc tách thửa đất phi nông nghiệp được căn cứ cụ thể vào dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

- Đối với các trường hợp có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu và quy định tách thửa tại Điều 5 Quyết định nêu trên đã giao Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng tư vấn để xem xét, giải quyết việc tách thửa và chỉ xem xét, giải quyết tách thửa 01 lần cho hộ gia đình, cá nhân:

"2. Hội đồng tư vấn xem xét, giải quyết tách thửa đối với các trường hợp tại Khoản 1 Điều này với điều kiện như sau:

a) Đối với đất ở:

- Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 36m2 đối với thửa đất tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới <20m.

- Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 45m2 đối với thửa đất tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới ≥20m.

b) Đối với đất tái định cư:

- Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án trước ngày 10 tháng 10 năm 2017.

- Thỏa mãn với các điều kiện quy định tại quy chế quản lý xây dựng khu dân cư và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có văn bản thống nhất.

- Thửa đất tách ra có bề rộng tối thiểu bằng bề rộng ô nhỏ nhất trong lô đất đề nghị tách theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

c) Đối với đất nông nghiệp:

- Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa tại các phường: 100m2, thị trn: 200m2, xã: 300m2.

- Trường hợp quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp phải đảm bảo thửa đất sau khi tách thửa phải tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý.

d) Đối với trường hợp quy định tại Điểm a, Điểm c Khoản 2 Điều này, giao Hội đồng tư vấn xem xét, giải quyết kích thước về bề rộng và chiều sâu của thửa đất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhưng phải đảm bảo mỹ quan đô thị, việc cấp phép xây dựng".

- Việc Cử tri đề nghị điều chỉnh diện tích tối thiểu được phép tách thửa từ 60m2 xuống còn 40m2 (đối với đất ở tại phường), Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy diện tích tách thửa như đề nghị nêu trên là quá nhỏ dẫn đến hình thành các khu "ổ chuột" gây khó khăn cho việc xây dựng, quản lý sử dụng của người sử dụng đất và công tác quản lý Nhà nước của địa phương. Tuy nhiên, đối với trường hợp cá biệt có nhu cầu chính đáng nhưng không đủ điều kiện, diện tích tách thửa, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng tư vấn và giao trách nhiệm Hội đồng tư vấn giải quyết các trường hợp cá biệt với diện tích tối thiểu để tách thửa là 36m2, 40m2.

2. Cử tri phường Tân Đông Hiệp: kiến nghị cơ quan chức năng cần có chế độ, chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp trên địa bàn đầu tư xây dựng các khu nhà ở cho công nhân hoặc các khu nhà ở xã hội để người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  Sở Xây dựng trả lời:

Về chính sách phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành các chính sách và chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nhằm đẩy mạnh công tác phát triển nhà ở xã hội, cụ thể: Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 03/8/2017 để triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28/3/2018 về việc đẩy mạnh phát triển loại hình nhà cho thuê (nhà trọ) sang thực hiện nhà ở xã hội cho thuê; Quyết định số  3523/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 về việc phê duyệt Đề án xây dựng Nhà ở xã hội – Nhà ở công nhân Becamex (giai đoạn 2018-2021),… đã góp phần giải quyết một phần nhu cầu về nhà ở  cho nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo, người thu nhập thấp, người lao động trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2021-2025, theo Kế hoạch phát triển nhà ở của Tỉnh, phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đạt khoảng 2 triệu m2 sàn. Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện để góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người lao động an tâm lao động, học tập, làm việc tại Bình Dương.

3. Cử tri phường Tân Bình: kiến nghị tỉnh tiếp tục đôn đốc các ngành có liên quan giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu nhà ở Trung Thành, Đất Mới, An Trung.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

a) Khu nhà ở công nhân Tân Bình của Công ty cổ phẩn Trung Thành

- Dự án Khu nhà ở công nhân Tân Bình tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Văn bản số 3983/UBND-KTN ngày 29/12/2009, dự án đã được UBND thị xã Dĩ An phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 16/11/2005 và Quyết định số 7533/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 với tổng diện tích 70.708m2.

- Ngày 09/6/2017, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 01/KL-Ttr đề nghị Công ty Cổ phần Trung Thành khẩn trương liên hệ các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định (hiện trạng các hộ dân đã sinh sống ổn định trong dự án)

- Ngày 19/3/2018, Công ty đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất tại Quyết định số 688/QĐ-UBND với diện tích 70.675,5m2 để thực hiện dự án Khu nhà ở công nhân Tân Bình.

- Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2561/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đối với dự án Khu nhà ở công nhân Tân Bình. Đến nay, Công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Công ty đã gửi kiến nghị về đơn giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đối với dự án Khu nhà ở công nhân Tân Bình báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến nay Công ty chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.

b) Khu nhà ở Đất mới

- Dự án khu nhà ở thu nhập thấp An Phú: là dự án phải xây nhà để bán, nhưng công ty không xây dựng nhà để bán mà phân lô bán nền cho người dân, người dân thì tự ý xây dựng nhà ở không đúng quy hoạch chi tiết và dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hạ tầng để đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

- Dự án được Thanh tra tỉnh kiểm tra và ban hành Kết luận số 25/KL-TTr ngày 26/8/2019 về việc chấp hành các quy định pháp luật và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án bất động sản do Công ty Cổ phần Đất Mới làm chủ đầu tư. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4611/UBND-NC ngày 11/9/2019 thống nhất với Kết luận số 25/KL-TTr ngày 26/8/2019 của Thanh tra tỉnh, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất xử lý đối với khu nhà ở thu nhập thấp xã An Phú do Công ty Cổ phần Đất Mới làm chủ đầu tư tại Kết luận số 25/KL-TTr ngày 26/8/2019.

- Tại Văn bản số 1341/SXD-QLN ngày 15/4/2020, Sở Xây dựng đã có báo cáo kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu dân cư thu nhập thấp tại phường An Phú, thị xã Thuận An. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 1944/UBND-KT ngày 22/04/2020, cụ thể:

"1. Giao Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn Công ty Cổ phần Đất Mới trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý 2 dự án, đảm bảo về chất lượng công trình, thành phần hồ sơ làm cơ sở cho việc bàn giao công trình về cho địa phương quản lý.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (chưa cấp sở hữu tài sản khác gắn liền với đất) thuộc hai dự án nêu trên sau khi Công ty Cổ phần Đất Mới đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án theo quy định.

3. Đối với Công ty Cổ phần Đất Mới:

- Khẩn trương lập và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án (thẩm định công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật), đồng thời đầu tư hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được phê duyệt; Lập và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thiết kế cơ sở (phần nhà ở) của các dự án theo quy hoạch chi tiết được duyệt trước khi Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đảm bảo việc xây dựng nhà ở của người dân theo đúng mẫu nhà đã được Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, tuân thủ quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị của dự án đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan (đối với các lô đất ở chưa xây dựng nhà ở). Trường hợp các công trình xây dựng chưa theo quy hoạch chi tiết được duyệt, chủ đầu tư cần điều chỉnh các chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc cảnh quan cho phù hợp điều kiện thực tế triển khai.

- Thời gian hoàn thiện thủ tục pháp lý và trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại 2 dự án là ngày 31/12/2020.

4. Đối với các hộ dân đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại hai dự án nêu trên nhưng chưa xây dựng nhà ở, thì phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng mẫu nhà quy định, tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt, trong quá trình xây dựng cần phối hợp với chủ đầu tư để đảm bảo chất lượng công trình."

- Hiện nay, Công ty đang thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Khu nhà ở An Trung của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung

- Dự án Khu nhà ở thương mại An Trung do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung làm chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương tại Công văn số 2564/UBND-SX ngày 23/5/2006 với diện tích khoảng 19ha tại xã Tân Bình, huyện Dĩ An (nay là phường Tân Bình, thành phố Dĩ An).

- Ngày 26/6/2006, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND ban hành Bản quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công Khu quy hoạch dân cư và công nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung.

- Dự án được Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An (nay là thị xã Dĩ An) phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 12/11/2007 và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 27/02/2012 (thay thế Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 12/11/2007).

- Ngày 12/11/2014, Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ban hành Quyết định số 6410/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại An Trung với tổng diện tích 117.462,3m2.

- Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An (nay là thành phố Dĩ AN) đã ban hành các quyết định thu hồi đất của 14 hộ dân có đất nằm trong dự án với tổng diện tích 46.714,6m2. Công ty đã thực hiện chi trả bồi thường cho 14 hộ dân.

- Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3824/QĐ-UBND giao đất (đợt 1) cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại An Trung với diện tích 39.077,4m2.

- Trong quá trình xác định giá đất gặp vướng mắc do khu đất dự án tiếp giáp với 03 tuyến đường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan giải quyết. Ngày 18/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 5902/UBND-KT chấp thuận cho dự án được xác định theo tổng giá trị đất của cả dự án và theo 03 tuyến đường (đường Lê Hồng Phong, đường nội bộ trên 9m Khu nhà ở Đất Mới, đường nội bộ trên 9m Khu dân cư Đại Quang).

- Ngày 20/12/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 6171/STNMT-CCQLĐĐ đề nghị Công ty liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai tiến hành xác lập sơ đồ phân vị trí cho toàn khu đất thực hiện dự án theo 03 tuyến đường (đường Lê Hồng Phong, đường nội bộ trên 9 mét Khu nhà ở Đất Mới, đường nội bộ trên 9 mét Khu Dân cư Đại Quang) để có cơ sở xác định giá đất tính nghĩa vụ tài chính theo quy định.

- Đến ngày 04/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có Công văn số 2378/STNMT-CCQLĐĐ đề nghị Công ty khẩn trương bổ sung sơ đồ phân vị trí làm cơ sở xác định giá đất tính nghĩa vụ tài chính theo quy định.

- Ngày 12/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường mời Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung trao đổi về việc tiến hành xác lập sơ đồ phân vị trí cho toàn khu đất thực hiện dự án theo Văn bản số 2378/STNMT-CCQLĐĐ ngày 04/6/2020. Theo đó, đại diện Công ty cho biết: trong dự án có một phần diện tích Công ty không thỏa thuận bồi thường được cho các hộ dân, nên Công ty đang phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương xin ý kiến UBND tỉnh loại bỏ phần diện tích nêu trên ra khỏi ranh giới dự án và thực hiện điều chỉnh quy hoạch. Do đó, Công ty kiến nghị tạm ngưng việc xác định giá đất của dự án. Sau khi quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Công ty sẽ tiếp tục lập các thủ tục về đất đai theo đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty có Văn bản báo cáo cụ thể về vấn đề nêu trên để làm cơ sở triển khai thực hiện. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được báo cáo của Công ty.

- Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2433/STNMT-CCQLĐĐ ngày 09/6/2020 kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra đối với dự án nêu trên./.

Phương Chi
Trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX: Đơn vị TX.Tân UyênTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX: Đơn vị TX.Tân Uyên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/20/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

​1. Cử tri Mai Sông Bé, ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Hội phản ánh:

(1) Trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tuyến đường ĐT.747 từ phường Uyên Hưng đến cầu Ông Tiếp đường thì hẹp, mật độ lưu thông hiện nay rất lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, một phần là do có 02 trạm thu phí của Công ty Genimex, thời gian thu phí còn khá lâu. UBND thị xã Tân Uyên đã có dự án mở rộng, nhưng quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án thì phải mất một thời gian dài. Kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương sử dụng ngân sách Nhà nước mua lại trạm thu phí BOT của Công ty Genimex để giải quyết tốt việc ùn tắc giao thông trên tuyến đường này.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Sở Giao thông vận tải đang tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan xem xét, tham mưu UBND tỉnh phương án sắp xếp các trạm thu phí của dự án và triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.747A (đoạn từ cầu Ông Tiếp đến Uyên Hưng) và Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.747B (đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến ngã ba Tân Ba).

 (2) Hiện nay nhân dân trên địa bàn xã Thạnh Hội sử dụng nước sạch do nhà máy cung cấp nước tại đồi gò Rùa xã Thạnh Hội, qua phản ánh ý kiến của đại đa số người dân thì hiện nay gia đình sử dụng nước thực tế thì ít mà hoá đơn thanh toán tiền nước thì nhiều. Kiến nghị Trung tâm đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn tỉnh Bình Dương, kiểm tra lại chất lượng đồng hồ nước cho các hộ dân để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi chính đáng của người dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời:

Ngày 24/02/2021, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn (đơn vị cung cấp nước sạch) thuộc Chi cục Thủy lợi đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương làm việc tại nhà hộ dân Mai Sông Bé, ấp Thạnh Hiệp để kiểm tra hiện trạng và chất lượng đồng hồ nước thực tế. Kết quả làm việc như sau:

- Kiểm tra tình hình chốt chỉ số đồng hồ nước: Chỉ số đồng hồ nước thực tế là 1.001m3, nhân viên trạm cấp nước thực hiện chốt đúng theo quy định của Trung tâm.

- Kiểm tra đồng hồ sử dụng nước: Sử dụng bình nhựa thể tích 20 lít và thực hiện đo đếm 03 lần dưới sự chứng kiến của Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt (vợ ông Mai Sông Bé) và ông Ôn Thành Ngọc - Trưởng ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Hội. Kết quả cả 03 lần đo đạc đồng hồ nước đều chạy chính xác.

- Sau đó tiến hành kiểm tra đường ống cấp nước sau đồng hồ nước của hộ dân. Kết quả: đường ống sau đồng hồ nước dẫn vào nhà của hộ dân Mai Sông Bé bị rò rỉ nước (khi khóa hết các vòi nước và thiết bị sử dụng nước sau đồng hồ nhưng đồng hồ vẫn hoạt động) dẫn đến mức tiêu thụ nước hàng tháng của gia đình ông Mai Sông Bé tăng cao. Cụ thể: theo hóa đơn trước tháng 12/2020 bình quân mỗi tháng sử dựng từ 14-16m3, tháng 12/2020 và 01/2021 mỗi tháng sử dụng 08 m3, riêng tháng 02/2021 là 22m3. Như vậy, gia đình hộ Mai Sông Bé sử dụng nước tăng cao là do nguyên nhân đường ống sau đồng hồ bị rò rỉ nước.

- Kết thúc buổi làm việc Trung tâm thông qua biên bản làm việc trước sự chứng kiến của ông Ôn Thành Ngọc - Trưởng ấp Hiệp Thạnh nhưng ông Mai Sông Bé từ chối không ký biên bản và nói ông chỉ phản ánh ý kiến của đại đa số người dân vì hiện nay gia đình sử dụng nước thực tế thì ít mà hóa đơn thanh toán tiền nước thì nhiều. Trung tâm đã đề nghị ông Mai Sông Bé cung cấp thông tin các hộ dân phản ánh để Trung tâm đến xác minh nhưng ông Mai Sông Bé từ chối không cung cấp.

- Ngày 26/02/2021, Trung tâm phối hợp với Trưởng ấp của 03 ấp Thạnh Hiệp, ấp Tân Hội và ấp Nhựt Thạnh tiến hành kiểm tra thực tế 06 hộ dân sử dụng nước lân cận khác gồm: hộ Trần Thị Tý, Phạm Minh Sang, Nguyễn Thanh Sắc, Nguyễn Hải Phú, Trương Tân Trung và Mai Văn Việt. Kết quả tất cả các đồng hồ nước của 06 hộ trên vẫn hoạt động chính xác.

(3) Thực tế hiện nay trên toàn địa bàn xã Thạnh Hội chưa được đầu tư hệ thống thoát nước, hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt mà lại thu phí bảo vệ môi trường 10% trong hóa đơn thu tiền sử dụng nước sạch là chưa hợp lý, số tiền thu tuy không lớn nhưng lòng tin của nhân dân sẽ giảm đi. Kiến nghị Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương xem xét và trả lời cho người dân rõ.

Sở Tài chính trả lời:

Tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, quy định các nội dung liên quan đến vấn đề này như sau:

- Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường là nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt, trong đó, có nước thải sinh hoạt từ hộ gia đình;

- Mức phí bảo vệ môi trường và số phí bảo vệ môi trường phải nộp  đối với nước thải sinh hoạt được quy định cụ thể như sau:

+ Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 01m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cần áp dụng mức phí cao hơn, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định mức phí cụ thể cao hơn đối với từng đối tượng chịu phí.

+ Số phí bảo vệ môi trường phải nộp đối với nước thải sinh hoạt được xác định như sau:

Số phí phải nộp (đồng)=Số lượng nước   sạch sử dụng (m3)xGiá bán nước sạch (đồng/m3)xMức thu phí

Trong đó:

* Số lượng nước sạch sử dụng được xác định theo đồng hồ đo lượng nước sạch tiêu thụ của người nộp phí. Trường hợp tự khai thác nước, số lượng nước sạch sử dụng xác định căn cứ vào quy mô hoạt động, kinh doanh, dịch vụ hoặc giấy phép khai thác nước mặt, nước dưới đất do tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự kê khai và thẩm định của UBND phường, thị trấn.

* Giá bán nước sạch là giá bán nước (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) của tổ chức cung cấp nước sạch áp dụng trên địa bàn.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, việc các đơn vị chức năng tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Cử tri Nguyễn Quốc Thái, khu phố Tân Mỹ, phường Thái Hòa: phản ánh tại ngã tư Miếu Ông Cù (ĐT.747) hiện nay tình trạng nhiều phương tiện giao thông nhất là xe container không chấp hành Luật Giao thông đường bộ, vượt đèn đỏ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ùn tắc giao thông. Kiến nghị Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để ổn định trật tự an toàn giao thông tại khu vực này.

Công an tỉnh trả lời:

Ngã tư Miếu Ông Cù là giao lộ giao nhau giữa hai tuyến đường ĐT747 của thuộc địa bàn thị xã Tân Uyên và tuyến ĐT743 thuộc địa bàn thị xã Thuận An, phương tiện điều khiển xe chở hàng quá tải, quá khổ, để đất cát rơi vãi xuống đường và phóng nhanh, vượt ẩu... gây nguy hiểm người tham gia giao thông.

Để khắc phục tình trạng trên, Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai Kế hoạch Tổng kiểm soát xe ôtô đầu kéo, sơmirơmooc, ôtô kéo rơmooc, ôtô vận tải container hoạt động trên địa bàn thị xã Tân Uyên, trong đó có Ngã tư Miếu Ông Cù. Từ khi triển khai kế hoạch đến nay, Lực lượng Công an đã phát hiện và lập biên bản 226 trường hợp vi phạm TTATGT đối với xe ôtô đầu kéo, container, trong đó: 87 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, 102 trường hợp không đi đúng làn đường, 04 trường hợp chở hàng vượt quá trọng tải cho phép tham gia giao thông, 12 trường hợp không thắt dây an toàn, 05 trường hợp không đóng cố định cửa thùng xe, 16 trường hợp sử dụng bánh lốp không đảm bảo tiêu chuẩn, với tổng mức tiền phạt là 890.780.000 đồng, tước quyền sử dụng GPLX 193 trường hợp. Đồng thời kết hợp gửi thư ngỏ tuyên truyền về việc chấp hành luật giao thông đường bộ đến các tài xế xe container được hơn 1.000 trường hợp góp phần bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và nâng cao ý thức chấp hành của đội ngũ tài xế, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai Kế hoạch chuyên đề tổ chức lực lượng điều tiết giao thông vào các giờ cao điểm để khắc phục tình trạng ùn ứ, ách tắc giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp xe ôtô đầu kéo, sơmirơmooc, ôtô vi phạm trật tự an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc cục bộ.

Với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến trên theo phản ánh của cử tri đã được cải thiện rõ nét. Tuy nhiên do lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ còn hạn chế, địa bàn rộng có lúc không thể bao quát được các tuyến giao thông vào cùng thời điểm đặc biệt là khi có sự cố phát sinh. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tăng cường bố trí lực lượng ứng trực và nghiên cứu lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát ANTT tại ngã tư Miếu Ông Cù phục vụ công tác xử lý vi phạm thông qua hình ảnh; rà soát để kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục các bất hợp lý về hạ tầng giao thông đảm bảo tình hình TTATGT trên địa bàn./.

Phương Chi
Trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX: Đơn vị TX.Bến CátTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX: Đơn vị TX.Bến Cát/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/20/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

1.  Cử tri Nguyễn Văn Châu, khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi:

(1) Kiến nghị các ngành chức năng lắp đặt đèn giao thông giảm tốc độ trên tuyến đường ĐT741 tại Trường Mầm non Hòa Lợi do lượng xe lưu thông nhiều.

(2) Kiến nghị các ngành chức năng lắp đặt biển báo "xe hai bánh được phép rẽ phải khi đèn đỏ" tại khu vực đường Ngã ba Lăng xi, khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận phản ánh của Quý cử tri, sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan khảo sát trong tháng 3/2021.

 2. Cử tri Đinh Văn Hùng, ấp Phú Thuận, xã Phú An: phản ánh việc mở dãy phân cách tuyến đường ĐT 744 đoạn gần chợ Phú Thứ chưa phù hợp vì còn cách xa chợ (khoảng 200m), không thuận tiện cho người dân khi ra vào chợ. Kiến nghị các ngành chức năng xem xét mở lại dãy phân cách cho phù hợp.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Sở Giao thông vận tải đã phối hợp cùng với các địa phương, đơn vị và ngành chức năng hữu quan trao đổi, thống nhất vị trí mở dải phân cách trên ĐT.744 (đoạn từ cầu Ông Cộ đến chợ Phú An) và UBND tỉnh đã chấp thuận phương án điều chỉnh dải phân cách trên ĐT.744 (đoạn từ cầu Ông Cộ đến chợ Phú An) với giải pháp: Mở dải phân cách trên ĐT.744 với chiều rộng 48m (từ Km7+286 đến Km7+334, cách chợ Phú An khoảng 250m hướng về cầu Ông Cộ), đóng dải phân cách tại vị trí trước đường vào Công ty gỗ Phú An và mở rộng đoạn mở dải phân cách hiện hữu trước Công ty Osco Việt Nam hướng về ngã tư Phú Thứ (tăng chiều dài đoạn mở dải phân cách từ 13m lên 40m); đồng thời bố trí đầy đủ biển báo, sơn đường….

3. Cử tri Nguyễn Văn Chánh, ấp An Mỹ, xã An Điền: đề nghị ngành chức năng sớm sửa chữa, nâng cấp mở rộng đường ĐT 748 và nạo vét hai bên mương đường đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

- Về nạo vét hai bên mương đường ĐT.748: trong năm 2020, nhằm giải quyết kiến nghị của cử tri,  Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo thực hiện đào mương dọc đường ĐT.748. Đến nay, đã hoàn thành đoạn qua địa phận ấp Kiến Điền (Km8+850 ÷ Km9+000) cuối ấp Kiến An (Km12+000 ÷ Km12+250, Km14+100÷Km14+400, Km14+800÷  Km15+400). Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo đơn vị thực hiện bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường rà soát, nạo vét tiếp những đoạn mương bị ngập úng phát sinh (nếu có).

- Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.748 đoạn từ ngã tư Phú Thứ đến Vành đai Bắc Mỹ Phước:  hiện đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 21/12/2020. Theo đó, giai đoạn 2021 – 2025: Giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến và thi công đoạn từ nút giao với đường Vành đai 4 đến giao lộ ngã tư An Điền; Giai đoạn 2026 – 2028: Thi công đoạn từ ngã tư Phú Thứ đến nút giao với đường Vành đai 4 và từ ngã tư An Điền đến cuối tuyến, dự án do Ban QLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

4. Cử tri xã An Điền phản ánh:

(1) Tiếp tục đề nghị ngành chức năng xem xét đắp đê bao Sông Thị Tính vì việc nạo vét Sông Thị Tính gây sạt lở ảnh hưởng đến đất người dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời:

- Về đầu tư xây dựng đê bao Sông Thị Tính, xã An Điền, thị xã Bến Cát:

Đoạn Sông Thị Tính qua khu vực xã An Điền, thị xã Bến Cát ít bị ảnh hưởng ngập úng bởi triều cường và xả lũ của hồ Dầu Tiếng, mà chủ yếu bị ngập úng do ảnh hưởng mưa lớn nước thoát không kịp; Đồng thời, nguồn kinh phí đầu tư xây dựng đê bao rất lớn, hiện nay nguồn kinh phí của tỉnh khó khăn không thể cân đối. Vì vậy, thực hiện Phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi Sông Thị Tính nhẳm hạn chế bồi lắng lòng sông, đảm bảo mặt cắt tiêu, thoát nước theo thiết kế ban đầu, chống ngập úng trong khu vực theo yêu cầu của thiết kế là cần thiết và khả thi hơn.

- Về nạo vét duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi Sông Thị Tính:

Theo nguyện vọng và đề nghị của địa phương về việc tiếp tục nạo vét, duy tu bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi Sông Thị Tính, ngày 19 tháng 10 năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 3621/UBND-KTN chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương thực hiện khảo sát, thu thập số liệu về tình trạng sạt lở bờ sông, hiện trạng bồi lắng lòng Sông Thị Tính và các nhánh suối trong lưu vực Sông Thị Tính; đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND thị xã Bến Cát, huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng kiểm tra, hướng dẫn Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương thực hiện các thủ tục, quy trình kỹ thuật khảo sát theo đúng quy định.

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét và chỉ đạo các công tác tiếp theo, ngày 30/6/2016 Sở Nông nghiệp và PTNT đã mời các Sở, ngành và địa phương có liên quan lấy ý kiến góp ý về chuyên môn, về sự cần thiết và trình tự thủ tục thực hiện dự án. Các Sở, ngành và địa phương đều thống nhất tiếp tục nạo vét, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi Sông Thị Tính và kiến nghị UBND tỉnh sớm cho chủ trương để làm cơ sở thực hiện dự án.

Phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Công trình thủy lợi Sông Thị Tính được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 108/QĐ-UBND, ngày 17/01/2017, giao cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương làm Chủ đầu tư, thực hiện bằng nguồn vốn của Công ty và được phép tận thu và sử dụng đất, cát từ quá trình duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để bù đắp chi phí đầu tư.

Với mục tiêu, nhiệm vụ: Thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Sông Thị Tính để chống và giảm ngập cho 1.760 ha tự nhiên ven Sông Thị Tính và các nhánh suối đảm bảo khả năng thoát nước cho sản xuất nông nghiệp và đô thị trong khu vực; hạn chế ngập úng trong mùa mưa, phát huy hiệu quả của dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đối với Sông Thị Tính thực hiện thi công nạo vét trong phạm vi đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng (mỗi bên 20m); đối với các nhánh suối thực hiện thi công trong phạm vi hành lang bảo vệ suối (do các nhánh suối không có bồi thường giải phóng mặt bằng). Trong quá trình thực hiện nếu xảy ra sạt lở bờ sông vượt ranh giải phóng mặt bằng thì Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương phải có biện pháp khắc phục và bồi thường cho các hộ bị thiệt hại theo quy định.

Thời gian thực hiện dự án 10 năm, trong đó: Từ năm thứ 01 đến năm thứ 04 thực hiện nạo vét, khai thông dòng chảy theo bản vẽ thiết kế và phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; từ năm thứ 05 đến năm thứ 10 thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình. Thời gian bắt đầu triển khai thực hiện thi công nạo vét tính từ ngày hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng; hoàn thành thủ tục quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý an toàn giao thông thủy. Vị trí khu vực nạo vét và khối lượng thi công nạo vét được quy định cụ thể theo từng năm.

Sau khi hoàn thành các thủ tục trên Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để tố chức họp lấy ý kiến các Sở ngành và địa phương có liên quan báo cáo đề xuất UBND tỉnh ra Quyết định khởi công dự án.

Khi triển khai thi công Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Dương phải liên hệ với địa phương tổ chức họp dân, công khai dự án; Thuê đơn vị tư vấn độc lập có đủ năng lực, kinh nghiệm để giám sát thi công; thành lập Ban giám sát cộng đồng (do địa phương cử) để phối hợp với đơn vị giám sát độc lập, giám sát thi công trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Trong quá trình thi công Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan kiểm tra tình hình thực hiện của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Dương để kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh; Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Dương về trình tự, thủ tục quản lý khối lượng đất, cát tận thu từ duy tu, bảo dưỡng và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn về đảm bảo an toàn giao thông thủy nội địa, quản lý hoạt động các phương tiện, thiết bị thi công theo quy định.

Đến nay, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Dương đã thực hiện cơ bản hoàn thành các thủ tục theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự án đủ điều kiện khởi công và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho khởi công dự án (Công văn số 4708/UBND-KT ngày 24/9/2020).

Ngày 29 tháng 10 năm 2020, Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Dương có Văn bản số 01/TB-CTD thông báo khởi công dự án vào ngày 02/11/2020.

Hiện nay, Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Dương đang tổ chức phát quang dọn mặt bằng và thi công nạo vét, đắp bờ đoạn từ KM02+198 đến KM 09+00 và Km16+00 đến Km18+00 (thuộc địa bàn phường Tân Định và Thới Hòa).

(2) Đề nghị có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, cụ thể: trước đây khi chưa có nghị định 91/2019/NĐ-CP người dân xây dựng nhà trên đất không phải đất ở, không có giấy phép xây dựng, nay người dân muốn chuyển mục đích sử dụng đất để phù hợp với quy định hoặc xây thêm một căn nhà cho con cháu thì theo Nghị định quy định người dân phải đập bỏ căn nhà hiện hữu mới được chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng căn nhà mới. Vấn đề này ảnh hưởng đến tài sản, quyền lợi của người dân. Đề nghị các ngành chức năng có giải pháp tháo gỡ, hướng dẫn cụ thể giúp người dân được chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc xây dựng thêm 01 căn nhà, đồng thời vẫn giữ lại căn nhà cũ.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Thời gian qua, vi phạm về chuyển mục đích sử dụng đất trái phép không đúng quy định không chỉ diễn ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương mà diễn ra nhiều tại nhiều địa phương trên cả nước, để lại hậu quả khá phức tạp.

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai hiện đang có hiệu lực thi hành và có quy định về hành vi chuyển mục đích sử dụng đất mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, trong đó ngoài hình thức xử phạt hành chính bằng tiền, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm nhằm đảm bảo tính nghiêm khắc, răn đe, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

Do biện pháp khắc phục hậu quả nêu trên được Chính phủ quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 nên kiến nghị của cử tri đối với việc không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là không có cơ sở để xem xét giải quyết.   

5. Cử tri Nguyễn Văn Thắng, ấp Kiến Điền, xã An Điền: đề nghị ngành chức năng tăng cường kiểm tra việc cấp nước sử dụng để sản xuất, đồng thời kiểm tra hệ thống thoát nước thải của các công ty, xí nghiệp khu vực ấp Kiến Điền, xã An Điền.

Sở Xây dựng trả lời:

(1) Về khả năng cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân: Qua làm việc, hiện tại Công suất cấp nước của nhà máy tại khu vực Bến Cát luôn luôn đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt (công nghiệp và dân dụng).

(2) Về kiến nghị kiểm tra hệ thống nước thải của Công ty, Xí nghiệp khu vực ấp Kiến Điền, xã An Điền: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và phối hợp địa phương thực hiện khắc phục nội dung kiến nghị cử tri theo phản ánh.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Qua khảo sát và thu thập thông tin tại khu vực ấp Kiến Điền, xã An Điền hiện có 7 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất. Về vấn đề cấp nước sử dụng của các doanh nghiệp thì hiện nay khu vực này chưa có hệ thống cấp nước tập trung nên tất cả doanh nghiệp đều khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất để sử dụng, trong đó có 03 doanh nghiệp đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng theo quy định, 04 doanh nghiệp còn lại do nhu cầu sử dụng nước nhỏ hơn 10m3/ngày đêm nên không thuộc đối tượng phải cấp phép.

Về vấn đề thoát nước thải: hiện nay các doanh nghiệp này đều có hệ thống xử lý nước thải, nước thải sau xử lý được thải ra mương thoát nước khu vực rồi chảy ra Sông Thị Tính. Tuy nhiên có 02 doanh nghiệp (Công ty Nam Đông, Công ty Quân Đạt) do không có nước thải sản xuất, chỉ có nước thải sinh hoạt với lưu lượng khoảng 0,5m3/ngày nên nước thải sau khi xử lý đã cho tự thấm.

6. Cử tri Huỳnh Trọng Nhơn, khu phố 2, phường Mỹ Phước: phản ánh trên tuyến đường NB2A, Khu phố 2 (đối diện karaoke Họa Mi) có 01 vòng xoay đá và trụ điện đường dây hạ thế 110KV đã được hình thành từ lâu đặt giữa tuyến đường dễ gây tai nạn giao thông, mất vẻ mỹ quan đô thị. Kiến nghị ngành chức năng xem xét di dời đến vị trí phù hợp.

(1) Sở Giao thông vận tải trả lời: tuyến đường NB2A thuộc khu công nghiệp và đô thị Mỹ Phước 2 giao Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) quản lý; trụ điện đường dây hạ thế 110kV giao ngành điện lực quản lý, Hiện tại, có xây dựng vòng xoay với bán kính R=4,5m bao quanh trụ điện; UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng xem xét, xử lý

(2) Sở Công Thương trả lời: hiện Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam đang thực hiện di dời theo phương án được duyệt. Dự kiến hoàn tất di dời và trả lại mặt bằng cho đường giao thông trong năm 2021.

7. Cử tri Nguyễn Thanh Bình, khu phố 5, phường Mỹ Phước: phản ánh trên tuyến đường QL13 trước cổng trường THCS Lê Quý Đôn vào giờ tan học, phụ huynh đưa đón học sinh rất đông nhưng vạch kẻ đường dành riêng cho người đi bộ chưa hợp lý, gây nguy hiểm cho học sinh, phụ huynh trường này. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, có hướng xử lý.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với địa phương và các đơn vị hữu quan khảo sát, khắc phục trong quý II năm 2021./.

Phương Chi
Trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX: Đơn vị TP.Thủ Dầu MộtTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX: Đơn vị TP.Thủ Dầu Một/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/19/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

​​1. Cử tri  Huỳnh Văn Liêm, khu phố 2, phường Phú Hoà:

(1) Phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường của bãi rác cạnh Hoa viên nghĩa trang Chánh Phú Hoà có mùi hôi ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân xung quanh. Đề nghị các ngành chức năng liên quan xem xét.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Qua xác minh thực tế tại phường Chánh Phú Hòa và làm việc với cử tri phản ánh, bãi rác cạnh Hoa viên nghĩa trang Chánh Phú Hòa chính là Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương của Chi nhánh xử lý chất thải thuộc Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương; đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; đã được Tổng cục Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, các hạng mục... Công ty đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư nâng công suất xử lý của Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương" và được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Đối với mùi hôi từ quá trình hoạt động của Khu liên hợp, Công ty có các biện pháp xử lý như sau: Phun chế phẩm sinh học Biobug WHC để khử mùi hôi, Bokashi tăng tốc độ phân hủy rác, vôi bột rải trên bề mặt rác để làm khô bề mặt rác, hạn chế côn trùng, phủ bạt để ngăn chặn nước mưa và ngăn mùi, hạn chế côn trùng; phun chế phẩm khử mùi trên bề mặt rác; sử dụng hóa chất diệt ruồi, côn trùng; xe vận chuyển chất thải được rửa xe thường xuyên tại Trạm rửa xe và khử trùng Clo + hương lài; các lò đốt sinh ra khói gây mùi hôi đã có hệ thống xử lý lượng khí thải phát sinh bằng phương pháp hấp thụ khí; Công ty có xây dựng quy trình vận hành an toàn các hệ thống, phương tiện, thiết bị, có kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, kế hoạch an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe, kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố.

Định kỳ, Sở Tài nguyên và Môi trường có phối hợp với địa phương kiểm tra, giám sát về công tác bảo vệ môi trường tại Khu liên hợp xử lý chất thải. Kết quả kiểm tra, đo đạc chất lượng môi trường gần nhất vào thời điểm tháng 05/2020 cho thấy các thông số phân tích, đo đạc, giám sát đều đạt chất lượng, quy chuẩn cho phép thải ra môi trường.

Đồng thời, qua làm việc trực tiếp với cử tri phản ánh vào ngày 03/3/2021, cử tri cho biết hiện nay mùi hôi đã được Công ty khắc phục, không còn bị ảnh hưởng như trước.

(2) Phản ánh tình trạng giá đất đền bù giải toả dự án đường Tạo Lực từ thị xã Bến Cát đến huyện Bàu Bàng quá thấp so với giá thị trường. Đề nghị các ngành chức năng liên quan xem xét.

- UBND thị xã Bến Cát trả lời:

Qua rà soát hồ sơ, cử tri Huỳnh Văn Liêm không thuộc trường hợp bị ảnh hưởng do giải tỏa để thực hiện dự án đầu tư giải phòng mặt bằng công trình đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng (từ đường 7B đến khu công nghiệp Bàu Bàng) đoạn qua địa bàn thị xã Bến Cát.

Đối với công trình đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; theo đó, đoạn qua thị xã Bến Cát có chiều dài khoảng 4km với 151 hồ sơ (115 hộ) bị ảnh hưởng phải giải tỏa; Ủy ban nhân dân thị xã đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 151 hồ sơ, đạt 100%; chi tiền bồi thường 148 hồ sơ (113 hộ), đạt 97%; còn 03 hồ sơ (02 hộ) chưa nhận tiền bồi thường, Ủy ban nhân dân thị xã đang tiếp tục thực hiện các bước cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ còn lại để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án theo kế hoạch đề ra.

Về đơn giá đất bồi thường: thực hiện theo Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đơn giá đất để bồi thường công trình đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng; mặt khác, trong năm 2019 tình hình giá đất tại khu vực triển khai dự án và khu vực lân cận có biến động tăng giá, dẫn đến một số hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường; để góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cũng đảm bảo quyền lợi cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng giải tỏa, Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát ban hành Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 về việc phê duyệt mức hỗ trợ khác đối với 42 trường hợp chưa chi trả tiền bồi thường và chưa phê duyệt phương án bồi thường theo Công văn số 1977/UBND-KTN ngày 04/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chính sách hỗ trợ khác đối với các trường hợp chưa chi trả tiền bồi thường và chưa phê duyệt phương án bồi thường. Ngoài ra, đối với các trường hợp bị giải tỏa trắng được Tổng Công ty Becamex IDC hỗ trợ cho mua nền tái định cư tương đương với vị trí đất bị thu hồi.

Do đó, nội dung phản ánh của cử tri Huỳnh Văn Liêm không có cơ sở xem xét, giải quyết.

- UBND huyện Bàu Bàng trả lời:

Dự án đầu tư Giải phóng mặt bằng công trình đường tạo lực Mỹ Phước – Bàu Bàng (đoạn từ đường 7B đến khu công nghiệp Bàu Bàng) đi qua địa bàn thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng. Riêng đoạn qua huyện Bàu Bàng được triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng từ năm 2016. Theo quy định về bồi thường đất thì giá đất để tính bồi thường là giá đất cụ thể theo mục đích đang sử dụng của loại đất bị thu hồi, được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đối với từng dự án. Do đó, đơn vị thực hiện công tác bồi thường đã thuê đơn vị tư vấn thực hiện dịch vụ tư vấn định giá, xác định giá đất cụ thể trình thẩm định, phê duyệt để làm cơ sở bồi thường thực hiện Dự án đầu tư Giải phóng mặt bằng công trình đường tạo lực Mỹ Phước – Bàu Bàng (đoạn qua huyện Bàu Bàng), cụ thể Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2017 về việc phê duyệt đơn giá đất bồi thường thực hiện dự án đầu tư giải phóng mặt bằng công trình đường tạo lực Mỹ Phước – Bàu Bàng (đoạn qua huyện Bàu Bàng).

Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư Giải phóng mặt bằng công trình đường tạo lực Mỹ Phước – Bàu Bàng (đoạn qua huyện Bàu Bàng) đã cơ bản hoàn thành, tất cả người dân có đất thu hồi đã đồng ý với đơn giá bồi thường đất và đã nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án. Qua rà soát hồ sơ bồi thường của toàn Dự án (đoạn qua huyện Bàu Bàng) thì không có hồ sơ tên Huỳnh Văn Liêm thường trú tại khu phố 2, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Do đó, việc cử tri Huỳnh Văn Liêm phản ánh giá đất đền bù giải tỏa dự án đường tạo lực từ thị xã Bến Cát đến Bàu Bàng hiện nay quá thấp so với giá thị trường, đề nghị xem xét lại giá đền bù cho phù hợp là không có cơ sở xem xét, giải quyết đối với phần Dự án thuộc huyện Bàu Bàng.

2. Cử tri Nguyễn Hữu Dáng, khu phố 2, phường Phú Hoà: phản ánh việc triển khai thực hiện Luật Cư trú hướng tới việc xoá bỏ hộ khẩu gây khó khăn cho người dân trong công tác giao dịch dân sự hành chính. Đề nghị có giải pháp hạn chế tối đa các hạn chế, bất thuận lợi cho người dân.

Công An tỉnh trả lời:

Theo Luật Cư trú sửa đổi thì từ tháng 7 năm 2021 việc đăng ký thường trú của công dân sẽ được đăng ký, cập nhật qua phần mềm đăng ký quản lý cư trú của Bộ Công an cấp nên không thực hiện cấp sổ hộ khẩu mới cho công dân. Toàn bộ thông tin của công dân sẽ được truyền dữ liệu qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng chung. Tuy nhiên, theo Luật Cư trú sửa đổi thì sổ hộ khẩu đã được cấp cho công dân từ trước đến nay vẫn có giá trị sử dụng đến hết năm 2022. Bắt đầu từ năm 2023 mọi giao dịch dân sự hành chính của công dân sẽ sử dụng thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên việc triển khai Luật cư trú mới theo hướng bỏ sổ hộ khẩu sẽ không gây khó khăn, bất lợi cho công dân khi thực hiện các giao dịch dân sự hành chính, cụ thể:

 Công dân khi làm các thủ tục hành chính như tuyển sinh, ngân hàng, bảo hiểm, đăng ký kết hôn… và các thủ tục hành chính có liên quan sẽ được quyền truy cập và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua mã số định danh cá nhân để xác định thông tin nhân thân, thông tin về nơi cư trú. Công dân được cấp thẻ căn cước công dân khi thực hiện các giao dịch sẽ không phải xuất trình Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân 9 số và các giấy tờ có liên quan. Khi tham gia các giao dịch hành chính, công dân có thể sử dụng chức năng quét mã QR code để kiểm tra thông tin nhân thân, số chứng minh nhân dân của công dân trên thẻ Căn cước công dân, công dân không cần xuất trình giấy xác nhận số chứng minh nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc thực hiện các giao dịch (thông tin trong mã QR code đã được Bộ Công an xác thực).

Ngoài ra, khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú đi vào vận hành thì cơ quan chức năng có nhiều hình thức khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu bảo đảm tính thông suốt, liên tục và dễ tiếp cận, dễ sử dụng góp phần tạo thuận lợi tối đa cho công dân trong thực hiện các giao dịch.

3. Cử tri  Nguyễn Văn Si, khu phố 8, phường Phú Hoà: việc đấu nối hệ thống thu gom nước thải, xử lý ô nhiễm môi trường khi nào mới thực hiện trong khi đó phí Bảo vệ môi trường đã thực hiện thu, đề nghị Công ty Cổ phần nước - Môi trường Bình Dương xem xét lại.

Sở Tài chính trả lời:

Tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, quy định các nội dung liên quan đến vấn đề này như sau:

- Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường là nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt, trong đó, có nước thải sinh hoạt từ hộ gia đình;

- Mức phí bảo vệ môi trường và số phí bảo vệ môi trường phải nộp đối với nước thải sinh hoạt được quy định cụ thể như sau:

+ Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 01m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cần áp dụng mức phí cao hơn, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định mức phí cụ thể cao hơn đối với từng đối tượng chịu phí.

+ Số phí bảo vệ môi trường phải nộp đối với nước thải sinh hoạt được xác định như sau:

Số phí phải nộp (đồng)=Số lượng nước   sạch sử dụng (m3)xGiá bán nước sạch (đồng/m3)xMức thu phí

Trong đó:

* Số lượng nước sạch sử dụng được xác định theo đồng hồ đo lượng nước sạch tiêu thụ của người nộp phí. Trường hợp tự khai thác nước, số lượng nước sạch sử dụng xác định căn cứ vào quy mô hoạt động, kinh doanh, dịch vụ hoặc giấy phép khai thác nước mặt, nước dưới đất do tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự kê khai và thẩm định của UBND phường, thị trấn.

* Giá bán nước sạch là giá bán nước (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) của tổ chức cung cấp nước sạch áp dụng trên địa bàn.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, việc các đơn vị chức năng tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh phù hợp với theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Cử tri Vũ Thị Thanh Hồng, khu phố 2, phường Phú Thọ: phản ánh việc thực hiện bảo hiểm y tế thông tuyến hiện nay người dân được hưởng chế độ bảo hiểm như thế nào. Đề nghị ngành chức năng xem xét.

Sở Y tế trả lời:

Căn cứ các hướng dẫn: của Bộ Y tế về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT; việc thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT, thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; hướng dẫn của BHXH Bình Dương về việc thực hiện khoản 6, Điều 22 Luật BHYT.

4.1. Việc khám, chữa bệnh BHYT đúng tuyến, thông tuyến được thực hiện như sau:

- Từ ngày 01/01/2016: người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện trên phạm vi cả nước không đúng với nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu được hưởng quyền lợi như trường hợp đi khám chữa bệnh đúng tuyến (thông tuyến huyện). Việc thông tuyến huyện đã được thực hiện từ năm 2016 đến nay.

- Từ ngày 01/01/2021, người tham gia BHYT khi đi khám bệnh không đúng tuyến tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh sẽ được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng như trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến (thông tuyến tỉnh).

Chi tiết về thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT thông tuyến tỉnh được quy định tại Công văn số 7312/BYT-BH ngày 29/12/2020, Công văn số 7404/BYT-BH ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế và Công văn số 2904/BHXH-GĐBHYT ngày 25/12/2020 của BHXH Bình Dương, cụ thể như sau:

a) Mức hưởng BHYT đối với người tham gia BHYT tự đi khám chữa bệnh (KCB) không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh được chỉ định vào viện điều trị nội trú trước ngày 01/01/2021 và ra viện từ ngày 01/01/2021 thực hiện theo đúng quy định tại điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật BHYT, cụ thể:

- Mức hưởng BHYT là 60% (sáu mươi phần trăm) chi phí điều trị nội trú tính từ ngày được chỉ định điều trị nội trú đến hết ngày 31/12/2020 trong phạm vi cả nước.

- Mức hưởng BHYT là 100% (một trăm phần trăm) chi phí điều trị nội trú tính từ ngày 01/01/2021 trong phạm vi cả nước.

b) Cập nhật mức hưởng là 100% (một trăm phần trăm) chi phí điều trị nội trú đối với trường hợp được chỉ định điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 tại các bệnh viện tuyến tỉnh trên cả nước.

4.2. Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Luật BHYT, người tham gia BHYT khi tự đi KCB không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh (trừ trường hợp được quy định tại mục 4.1 nói trên) sẽ không được hưởng chế độ không cùng chi trả chi phí KCB; đồng thời, phần cùng chi trả chi phí KCB của người tham gia BHYT trong trường hợp này không được tính để cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

- Các mức hưởng trên chỉ áp dụng cho người bệnh nội trú KCB không đúng tuyến.

- Các mức hưởng được tính trên tỉ lệ được hưởng của thẻ BHYT.

TD: Đối với thẻ BHYT có mức đồng chi trả 20% à được hưởng 80%.

+ Khi điều trị nội trú (không đúng tuyến), được hưởng 100% nghĩa là được hưởng 80% tổng chi phí KCB BHYT (vẫn đồng chi trả 20%).

+ Khi điều trị nội trú (không đúng tuyến), được hưởng 60% nghĩa là được hưởng: 60% x 80% = 48% tổng chi phí KCB BHYT (như vậy sẽ đồng chi trả 52% tổng chi phí KCB BHYT).

- Các trường hợp KCB BHYT ngoại trú chỉ được hưởng chi phí KCB BHYT khi có giấy chuyển tuyến đúng quy định.

5. Cử tri Nguyễn Trọng Kỳ, khu phố 2, phường Phú Thọ: phản ánh trường Võ Minh Đức vận động đóng góp ủng hộ 270.000 đồng/học sinh, đề nghị ngành chức năng xem lại việc thu phí ủng hộ vậy có đúng quy định không.

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời:

(1) Kết quả kiểm tra thực tế hồ sơ

- Ban Đại diện cha mẹ học sinh năm học 2019-2020 phối hợp với Trường THPT Võ Minh Đức tổ chức họp Ban  Đại diện cha mẹ học sinh trường đầu năm học 2020-2021 trong đó có nội dung xây dựng dự toán thu - chi quỹ BĐDCMHS trường năm học 2020-2021.

- Việc xây dựng dự toán thu - chi quỹ Đại diện cha mẹ học sinh trường có ước thu phục vụ lại cho học sinh dự kiến khoảng 1600 học sinh, tuy nhiên trong dự toán có dự kiến vận động mỗi cha mẹ học sinh là 270.000 đồng/năm, theo giải trình của Trưởng Đại diện cha mẹ học sinh trường nội dung này nhằm mục đích cho các cha mẹ học sinh (CMHS) dự họp hiểu rõ về dự toán còn việc đóng góp là trên tinh thần tự nguyện.

- Trên thực tế qua xem xét thư ngỏ, nội dung biên bản họp cha mẹ học sinh từng lớp, toàn trường được thể hiện là vận động đóng góp ủng hộ tự nguyện quỹ  Đại diện cha mẹ học sinh  và danh sách thu tiền thể hiện như sau:

+ Số cha mẹ học sinh không tham gia đóng góp là 217/1594 CMHS, tỷ lệ 13,6%.

+ Số cha mẹ học sinh tham gia đóng góp từ 100.000 đồng trở xuống là 42/1594 CMHS, tỷ lệ 2,6%.

+ Số cha mẹ học sinh tham gia đóng góp từ trên 100.000 đồng đến dưới 200.000 đồng là 204/1594 CMHS, tỷ lệ 12,8%.

+ Số cha mẹ học sinh tham gia đóng góp 270.000 đồng là 763/1594 CMHS, tỷ lệ 47,9%.

+ Số cha mẹ học sinh tham gia đóng góp trên 270.000 đồng là 368/1594 CMHS, tỷ lệ 23,1%.

Tổng số ủng hộ là 1.377/1.594 cha mẹ học sinh, tổng số tiền là 378.987.000 đồng.

(2) Ý kiến trả lời của Sở GDĐT

Qua xem xét giải trình của Trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh, Hiệu trưởng và hồ sơ thực tế trường THPT Võ Minh Đức năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

- Trường THPT Võ Minh Đức không tổ chức vận động đóng góp ủng hộ 270.000 đồng/năm như phản ánh của cử tri, mà do Ban đại diện Cha mẹ học sinh Trường phối hợp Hiệu trưởng Trường THPT Võ Minh Đức vận động đóng góp ủng hộ tự nguyện quỹ Ban đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2020-2021 thông qua họp Ban đại diện Cha mẹ học sinh toàn trường theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT.

 - Việc xây dựng dự toán thu - chi quỹ Ban đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2020-2021 có dự kiến vận động mỗi Cha mẹ học sinh đóng góp ủng hộ khoảng 270.000 đồng/năm đã gây sự hiểu nhầm cho CMHS là chưa đúng quy định tại điểm 3 Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT là "Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh". Tuy nhiên, trên thực tế Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường phối hợp Hiệu trưởng Trường THPT Võ Minh Đức vận động đóng góp ủng hộ quỹ Ban đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2020-2021 theo nguyên tắc ủng hộ, tự nguyện không qui định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh như phản ánh của cử tri.

(3) Chỉ đạo của Giám đốc Sở GDĐT đối với Hiệu trưởng Trường THPT Võ Minh Đức

- Hiệu trưởng Trường THPT Võ Minh Đức phối hợp Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường năm học 2020-2021 nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc xây dựng dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ từ CMHS đúng theo Điều lệ Ban đại diện Cha mẹ học sinh quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT.

- Hiệu trưởng Trường THPT Võ Minh Đức phối hợp Ban đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2020-2021 giải thích rõ mục đích, ý nghĩa việc vận động ủng hộ, tài trợ tự nguyện từ Cha mẹ học sinh cho quỹ Ban đại diện Cha mẹ học sinh và thực hiện quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại diện Cha mẹ học sinh đúng theo Điều lệ Ban đại diện Cha mẹ học sinh quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT.

6. Cử tri Nguyễn Văn Đồng, khu phố 2, phường Phú Thọ:

(1) Phản ánh việc thanh toán tiền điện thông báo thời gian thanh toán quá ngắn. Đề nghị ngành điện xem xét lại thời gian thanh toán tiền điện tạo kiện thuận lợi cho người dân.

Sở Công thương trả lời:

Ngày 02/3/2021, Điện lực Thủ Dầu Một đã đến gặp gỡ và giải đáp thắc mắc của cử tri có kiến nghị. Sau khi Điện lực Thủ Dầu Một trao đổi, giải thích các quy định liên quan đến việc ghi chỉ số và thông báo thanh toán tiền điện, khách hàng đã hiểu, đồng thuận và không có ý kiến thắc mắc gì thêm.

(2) Phản ánh việc thu phí tiền nước hàng tháng của Công ty cổ phần nước - Môi trường Bình Dương có thu phí môi trường là 10% VAT là 5%. Đề nghị xem lại thu hai loại phí trên có phù hợp hay không?

Sở Tài chính trả lời:

Tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, quy định các nội dung liên quan đến vấn đề này như sau:

- Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường là nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt, trong đó, có nước thải sinh hoạt từ hộ gia đình;

- Mức phí bảo vệ môi trường và số phí bảo vệ môi trường phải nộp  đối với nước thải sinh hoạt được quy định cụ thể như sau:

+ Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 01m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cần áp dụng mức phí cao hơn, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định mức phí cụ thể cao hơn đối với từng đối tượng chịu phí.

+ Số phí bảo vệ môi trường phải nộp đối với nước thải sinh hoạt được xác định như sau:

Số phí phải nộp (đồng)=Số lượng nước   sạch sử dụng (m3)xGiá bán nước sạch (đồng/m3)xMức thu phí

Trong đó:

* Số lượng nước sạch sử dụng được xác định theo đồng hồ đo lượng nước sạch tiêu thụ của người nộp phí. Trường hợp tự khai thác nước, số lượng nước sạch sử dụng xác định căn cứ vào quy mô hoạt động, kinh doanh, dịch vụ hoặc giấy phép khai thác nước mặt, nước dưới đất do tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự kê khai và thẩm định của UBND phường, thị trấn.

* Giá bán nước sạch là giá bán nước (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) của tổ chức cung cấp nước sạch áp dụng trên địa bàn.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, việc các đơn vị chức năng tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh phù hợp với theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Cử tri Nguyễn Thị Phấn, khu phố 8, phường Phú Thọ:

(1) Đề nghị Công ty Cổ phần nước - Môi trường Bình Dương hoàn trả lại mặt đường sau khi thi công xong hệ thống nước thải để tạo mỹ quan và thuận lợi việc tham gia giao thông của người dân.

Sở Xây dựng trả lời:

Sau khi kiểm tra thì việc hoàn trả mặt đường sau khi thi công xong hệ thống thu gom nước thải tại khu vực khu phố 8, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một đã được thực hiện. Hiện trạng không ghi nhận có vị trí chưa hoàn trả mặt bằng hoặc xuất hiện tình trạng lún, sụp mặt đường tại khu vực.

(2) Đề nghị di dời kho xăng Dầu Sông Bé trong thời gian sớm nhất để đảm bảo an toàn cho người dân sống xung quanh.

Sở Công Thương trả lời:

- Căn cứ pháp lý: Kho chứa xăng dầu của Công ty Xăng dầu Sông bé TNHH MTV được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương di dời từ Kho chứa Phú Cường về kho chứa Phú Thọ theo văn bản số 2261/UBND-KTN ngày 07/7/2015.

- Về hiện trạng: khoảng cách an toàn từ bồn chứa đến các đối tượng được bảo vệ là trên 24 mét, đảm bảo theo quy định về khoảng cách an toàn theo quy định tại Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền. Nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình lưu chứa, Sở Công Thương thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu doanh nghiệp chỉ lưu chứa dầu diesel để giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ và thường xuyên tăng cường các giải pháp quản lý an toàn trong quá trình lưu chứa.

- Về quy hoạch: kho chứa này thuộc Đề án phát triển điều chỉnh, phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2030. Doanh nghiệp phải sớm có giải pháp di dời kho chứa đến vị trí phù hợp trước năm 2030 nhằm đảm bảo an toàn.

8. Cử tri Trần Văn Ánh, khu phố 5, phường Định Hòa: đề nghị ngành chức năng không thu phí qua trạm đối với những hộ dân sống gần trạm thu phí Suối Giữa như các phường Hiệp An, Tân An, Định Hòa, Tương Bình Hiệp khi qua trạm thu phí Suối Giữa, do tham gia trên đoạn đường Đại lộ Bình Dương quá ngắn.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hiện nay tại trạm thu phí Suối Giữa đối tượng thu phí là tất cả các phương tiện ô tô khi lưu thông qua trạm (trừ các loại xe ưu tiên theo luật định).

9. Cử tri Nguyễn Văn Hoàng, khu phố 2, phường Định Hòa: đề nghị ngành chức năng đấu nối hệ thống chiếu sáng trong khu tái định cư (giai đoạn 1) tại phường Định Hòa và sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ Thái Phú Cường.

UBND thành phố Thủ Dầu Một trả lời:

- Hệ thống chiếu sáng trong khu tái định cư phường Định Hòa đã được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đầu tư hoàn thiện đưa vào sử dụng. Hiện nay, hệ thống chiếu sáng chưa được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh bàn giao về cho UBND thành phố Thủ Dầu Một quản lý theo quy định. Do vậy, công tác kiểm tra, sửa chữa và vận hành hệ thống chiếu sáng tại khu tái định cư Định Hòa sẽ do chủ đầu tư phụ trách. Tuy nhiên, qua ý kiến phản ánh của cử tri, phòng Quản lý Đô thị đã làm việc với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh yêu cầu phía chủ đầu tư vận hành hệ thống chiếu sáng trên để phục vụ cho việc đi lại của người dân.   

- Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho hộ Thái Phú Cường: Qua rà soát hồ sơ bồi thường của các hộ dân thuộc dự án Khu quy hoạch xây dựng bệnh viện và một số công trình nhà nước, phương Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một thì hộ ông Thái Phú Cường không có đất bị thu hồi, không thuộc diện tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án trên.

10. Cử tri Nguyễn Hoàng Hải, khu phố Chánh Lộc 7, phường Chánh Mỹ: phản ánh thuốc bảo hiểm y tế không tốt, việc khám chữa bệnh của bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương không nhiệt tình.

Sở Y tế trả lời:

- Về thuốc BHYT: thuốc sử dụng tại các cơ sở y tế khám chữa bệnh BHYT (trong đó có Bệnh viện đa khoa tỉnh) là thuốc đã thông qua kết quả đấu thầu và là thuốc đã đạt được các tiêu chí kỹ thuật do Bộ Y tế quy định và cho phép lưu hành tại Việt Nam.

- Về thái độ, giao tiếp, ứng xử của bác sĩ: thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BYT và Quyết định số 2151/QĐ-BYT, ngành Y tế nói chung và Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng đã liên tục triển khai các hoạt động như: tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế, thành lập tổ công tác xã hội, tăng cường tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh qua đường dây nóng và hòm thư góp ý,... Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thường quy, cũng như đột xuất về kỹ năng giao tiếp và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Từ đó, đưa ra những điểm hạn chế cần cải tiến, xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra sai sót, phát huy những kết quả tốt đã đạt được. Qua thời gian triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện, Bệnh viện ghi nhận thái độ phục vụ, ứng xử nhân viên bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn. Vì vậy, Bệnh viện cũng đã nhận được rất nhiều lời khen của người bệnh và thân nhân người bệnh qua họp thư góp ý, Đường dây nóng BYT... Bệnh viện vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động nêu trên để ngày càng hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một vài cá nhân có thái độ phục vụ, chữa trị cho bệnh nhân chưa nhiệt tình, chu đáo như phản ánh, bệnh viện sẽ tiếp tục tập huấn chấn chỉnh và có hình thức xử lý nghiêm đối với các cá nhân này.

11. Cử tri Trần Hoài Vũ Linh, khu phố Chánh Lộc 5, phường Chánh Mỹ:

(1) Phản ánh Đại lộ Bình Dương hiện nay một số đoạn đường vỉa hè bị hư hỏng, rác bừa bãi, đề nghị ngành chức năng sớm khắc phục để đảm bảo mỹ quan đô thị.

(2) Đề nghị sau khi tỉa cây xanh dọc 2 tuyến đường Huỳnh Văn Cù phải dọn dẹp không để rác bừa bãi và phải thường xuyên dọn vệ sinh tuyến đường Huỳnh Văn Cù đảm bảo mỹ quan đô thị, đề nghị Công ty BOT cầu Phú Cường khắc phục.

(3) Phản ánh sau khi dặm vá đường Huỳnh Văn Cù, mặt đường không được bằng phẳng ảnh hưởng việc đi lại của người dân tham gia giao thông, đề nghị Công ty BOT cầu Phú Cường sớm khắc phục.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

(1) Phản ánh vỉa hè QL.13 hư hỏng, rác bừa bãi: Công ty Becamex IJC đang có kế hoạch sửa chữa, chỉnh trang lại vỉa hè QL.13 đoạn từ Mũi Tàu CMT8 đến ngã tư Sở Sao. Công ty sẽ tăng cường thu gom rác thải, vệ sinh mặt đường QL.13 để đảm bảo tuyến đường được sạch đẹp, tạo mỹ quan đô thị.

(2) Về việc sau khi tỉa cây xanh không dọn dẹp để rác bửa bãi, có thể khi người dân thấy là lúc Công ty Cổ phần BOT cầu Phú Cường đang cho phát quang các nhánh cây để tạo thông thoáng cho toàn tuyến đường và chưa kịp thu gom dẫn đến bừa bãi như phản ánh. Tuy nhiên, sau khi phát quang xong thì Công ty đã cho xe đi thu gom dọn dẹp các nhánh cây này để đảm bảo vệ sinh cho tuyến đường. Việc vệ sinh tuyến đường, Công ty Cổ phần BOT cầu Phú Cường tổ chức thực hiện hàng ngày đảm bảo mỹ quan đô thị.

(3) Về hiện tượng mặt đường không bằng phẳng: cuối năm 2020, Công ty Cổ phần BOT cầu Phú Cường đã tiến hành khảo sát, đánh giá các vị trí hư hỏng để tiến hành duy tu, sửa chữa. Trong tháng 1/2021, Công ty đã tiến hành dùng máy chuyên dùng để xử lý các hư hỏng trên và thảm lại mặt nhựa tạo êm thuận cho người dân lưu thông.

12. Cử tri Châu Thị Nga, khu phố 9, phường Chánh Nghĩa: đề nghị ngành chức năng xem xét trợ cấp hàng tháng cho cấp phó Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể khu phố phải căn cứ vào số hộ dân để tính, tránh tình trạng cào bằng theo nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh.

Sở Nội vụ trả lời:

Tại khoản 3 Điều 5 của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khu phố; mức khoán kính phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh quy định, cụ thể như sau:

"Khoán mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khu phố.

a) Phó Trưởng ấp, khu phố: 1,20 x mức lương cơ sở/người/tháng;

b) Chi hội trưởng các đoàn thể ở ấp, khu phố (gồm: Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến bình, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi): 0,5 x mức lương cơ sở/người/tháng".

Theo Nghị quyết này, ngoài các chức danh Bí thư Chi bộ ấp, khu phố; Trưởng ấp, khu phố; Trưởng Ban công tác mặt trận ấp, khu phố được hưởng phụ cấp và hỗ trợ hàng tháng theo quy định. Các chức danh còn lại như đã nêu ở trên được hưởng mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khu phố tương ứng với chức danh đảm nhận.

Cấp phó Mặt trận tổ quốc, đoàn thể khu phố không thuộc các chức danh ở ấp, khu phố được nêu tại Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh và cũng không quy định mức trợ cấp đối với các đối tượng này.

Như vậy, việc kiến nghị của cử tri đối với nội dung này không có cơ sở pháp lý để thực hiện.

13. Cử tri Trần Văn Mén, khu phố 9 phường Hiệp An: đề nghị Công ty Becamex tăng cường công tác dọn dẹp vệ sinh, phun thuốc diệt cỏ trên các vỉa hè, rửa đường trên tuyến đường Đại lộ Bình Dương (đoạn đi qua địa bàn phường Hiệp An). 

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Thu gom rác thải, vệ sinh mặt đường QL.13 được Công ty Becamex IJC thực hiện thường xuyên, Công ty sẽ tăng cường hơn công tác vệ sinh trên vỉa hè QL.13 để đảm bảo tuyến đường được sạch đẹp.

14. Cử tri Trần Văn Lợi, khu phố 9, phường Hiệp An: phản ánh thực hiện đầu tư xây dựng tuyến Đại lộ Bình Dương (giai đoạn 2), Công ty Becamex chỉ bồi thường giải tỏa đối với tài sản trên đất, không bồi thường phần diện tích đất hành lang an toàn đường bộ cho người dân. Hiện nay, khi người dân cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại bị trừ thêm phần hành lang an toàn đường bộ là không hợp lý. Đề nghị ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

- Căn cứ Điều 94, Luật Đất đai năm 2013:

"Điều 94. Bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn

Khi Nhà nước xây dựng công trình công cộng, quốc phòng, an ninh có hành lang bảo vệ an toàn mà không thu hồi đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn thì người sử dụng đất được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất theo quy định của Chính phủ."

- Căn cứ khoản 4, Điều 56, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ

" Điều 56. Đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn

          …

4. Tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có công trình rà soát hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định sau:

a) Trường hợp sử dụng đất có ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình hoặc trường hợp hoạt động của công trình có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của người sử dụng đất thì cơ quan có chức năng quản lý nhà nước đối với công trình tiến hành thẩm định mức độ ảnh hưởng, nếu phải thu hồi đất thì đề nghị Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để quyết định thu hồi đất đó. Người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ đối với đất và tài sản gắn liền với đất đã có từ trước khi hành lang an toàn công trình được công bố, tái định cư theo quy định của pháp luật.

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục. Chủ công trình phải chịu trách nhiệm đối với việc khắc phục đó; nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp sử dụng đất không thuộc quy định tại điểm a khoản này thì người đang sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn công trình được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và phải tuân theo các quy định về bảo vệ an toàn công trình;

c) Đất trong hành lang an toàn công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất.

Người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ được sử dụng đất theo quy định tại Điểm b Khoản này."

- Căn cứ khoản 2, điều 11, Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

 " Điều 11. Thể hiện nội dung tại điểm Ghi chú trên Giấy chứng nhận    …

2. Trường hợp thửa đất hoặc một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đã được công bố, cắm mốc thì ghi "Thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình... (ghi tên của công trình có hành lang bảo vệ)"; hoặc ghi "Thửa đất có... m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình..." đối với trường hợp một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình."

Như vậy, việc cấp đổi giấy chứng nhận của người sử dụng đất của ông Trần Văn Lợi trong đó có thể hiện diện tích hành lang an toàn đường bộ là đúng quy định của pháp luật.

15. Cử tri khu phố 4, phường Hiệp An: phản ánh tình trạng đọng nước cục bộ tại giao lộ ngã tư Sở Sao khi trời mưa, nước mưa không thoát kịp, đọng vũng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông (tuyến Đại lộ Bình Dương cách ngã tư Sở Sao 50-60m hướng về thành phố). Đề nghị ngành chức năng xem xét có biện pháp khắc phục.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Công ty Becamex IJC khảo sát và xử lý tình trạng trên trong tháng 3/2021. Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi và đôn đốc Công ty thực hiện.

 16. Cử tri Hà Thị Xuân, khu phố 6, phường Phú Cường: phản ánh hiện nay mức đóng BHYT tăng cao so với các năm trước, rất khó khăn cho việc tham gia bảo hiểm y tế. Đề nghị ngành chức năng xem xét.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời:

Theo pháp luật BHYT hiện hành, mức đóng BHYT hộ gia đình được xác định bằng 4,5% mức lương cơ sở/01 tháng, đối với hạn sử dụng thẻ BHYT 12 tháng và mức lương cơ sở 1.490.000 đồng, số tiền người tham gia BHYT hộ gia đình phải đóng là: 1.490.000 x 4.5% x 12 tháng = 804.600 đồng.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điểm e - Khoản 1 - Điều 7 – Nghị định số 46/2018/NĐ-CP quy định mức đóng BHYT của các thành viên hộ gia đình có giảm trừ tiền đóng từ người thứ 2 trở đi như sau:

- Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;

- Người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;

- Người thứ 3 đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;

- Người thứ 4 đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất;

- Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Riêng tại tỉnh Bình Dương các năm vừa qua người dân tham gia BHYT có được hỗ trợ thêm việc giảm trừ tiền đóng từ nguồn quỹ kết dư khám chữa bệnh BHYT (năm 2017: giảm 10%; năm 2018 và 2019: giảm 20% số tiền phải đóng). Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay tạm thời BHXH tỉnh chưa nhận được thông báo việc sử dụng nguồn quỹ kết dư khám chữa bệnh BHYT từ BHXH Việt Nam, nên chưa thể tiếp tục hỗ trợ mức đóng BHYT hộ gia đình cho người dân, mong cử tri hiểu và tiếp tục tích cực tham gia BHYT hộ gia đình cho bản thân mình và tất cả thân nhân thuộc diện tham gia BHYT hộ gia đình trong cùng hộ khẩu để được giảm trừ mức đóng theo quy định.

17. Cử tri Nguyễn Xuân Đạo, khu phố 1, phường Phú Cường: Đề nghị UBND tỉnh Bình Dương sớm có giải pháp giải quyết cho gia đình ông và các hộ dân tại khu dự án Thủ Dầu Một Thế kỷ 21 (nay là Dự án Công viên Phú Cường) có nơi ổn định cuộc sống, đã 12 năm nay từ khi bàn giao nhà và đất cho dự án thực hiện công trình, gia đình ông và một số hộ dân phải đi ở trọ. Hiện kinh tế gia đình đang gặp khó khăn do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid - 19, thường xuyên thất nghiệp. Đề nghị sớm xem xét giải quyết.

Sở Xây dựng trả lời:

Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4038/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ rà soát, tham mưu giải quyết việc triển khai thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ và dự án Công viên Phú Cường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay Sở Xây dựng đang lấy ý kiến các thành viên của Tổ để tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý đối với dự án Công viên Phú Cường theo quy định.

18. Cử tri Bùi Xuân Thoại, khu phố 8, phường Phú Lợi: tiếp tục đề nghị xem xét lại quy định về điều kiện hỗ trợ Người có công ngoài tỉnh phải có hồ sơ đang được Sở LĐTBXH quản lý 03 năm trở lên theo Quy định tại Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh. Cử tri kiến nghị rút ngắn thời gian quản lý hồ sơ tại Sở LĐTB&XH đối với những cán bộ trước đây công tác tại tỉnh Sông Bé như ông.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời:

Trường hợp của ông Bùi Xuân Thoại, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã có văn bản trả lời số 2308/SLĐTBXH-NCC ngày 14/7/2020 và 3565/SLĐTBXH ngày 29/9/2020 với cùng một nội dung là đề nghị rút ngắn thời gian có hồ sơ đang được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (không chờ đủ từ 03 năm (36 tháng) trở lên).

Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành để hỗ trợ một số đối tượng Người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó có quy định rõ "Người có công được hỗ trợ theo Nghị quyết này yêu cầu phải có hồ sơ đang được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh quản lý từ 03 năm (36 tháng) trở lên". Đây là chính sách đặc thù của tỉnh dành cho một số đối tượng Người có công trên địa bàn nên có quy định điều kiện thụ hưởng riêng, không phải chính sách chung của cả nước. Nghị quyết vừa ban hành năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019, được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Do đó, nội dung kiến nghị của ông chưa thể giải quyết được.

19. Cử tri Thái Việt Thủy, khu phố 8, phường Phú Lợi: Tiếp tục kiến nghị xem xét lại việc lấy các Huân chương, Huy chương hoặc các hình thức khen thưởng khác để sử dụng làm tình tiết giảm nhẹ án cho cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, pháp luật hoặc bị tuy tố hình sự. Đề nghị các ngành chức năng xem xét kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi các hình thức khen thưởng mà những cán bộ, công chức có sai phạm, bị kỷ luật, bị truy tố nhận được trong thời gian xảy ra sai phạm chứ không lấy đó làm tình tiết giảm nhẹ tội cho các đối tượng.

- Sở Nội vụ trả lời:

Việc sử dụng các hình thức khen thưởng để làm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội, được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015, Ban Thi đua - Khen thưởng không có ý kiến.

Riêng đối với lĩnh vực khen thưởng hiện nay được quy định bởi Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện từ cơ sở và đảm bảo chặt chẽ, thống nhất. Trong đó, Điều 96 Luật Thi đua, khen thưởng 2003; Điều 78 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Điều 2, Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định rõ:

"Đối với tập th, cá nhân trong thời gian cơ quan có thm quyn đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ thì chưa khen thưng".

"Người nào gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì bị huỷ bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật và tiền thưởng đã nhận; tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật".

Theo đó, nếu có phát hiện trường hợp gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh hủy bỏ Quyết định khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi hiện vật và tiền thưởng kèm theo.

- Tòa án nhân dân tỉnh trả lời:

Theo quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tình tiết "Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác" là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trước Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tình tiết giảm nhẹ này được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999 và được hướng dẫn tại điểm b khoản 5 Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao như sau: "Người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu học tập hoặc công tác là người được tặng thưởng huân chương, huy chương, bằng khen, bằng lao động sáng tạo hoặc có sáng chế phát minh có giá trị lớn hoặc nhiều năm được công nhận là chiến sỹ thi đua...". Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Tòa án có thể coi tình tiết khác tình tiết ghi trong bộ luật này là tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Vì vậy, phần ý kiến của cử tri Thủy "kiến nghị xem xét lại việc lấy các Huân chương, Huy chương hoặc các hình thức khen thưởng khác để sử dụng làm tình tiết giảm nhẹ án cho cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, pháp luật hoặc bị truy tố hình sự" không phù hợp quy định của pháp luật.

Khi giải quyết vụ án hình sự, nếu phát hiện hình thức khen thưởng đối với người phạm tội có liên quan đến hành vi phạm tội thì Tòa án kiến nghị thu hồi hình thức khen thưởng. Ngoài ra, tại Điều 32 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về hình phạt, không có hình phạt thu hồi hình thức khen thưởng nên Tòa án nhân dân không có thẩm quyền thu hồi các hình thức khen thưởng mà người phạm tội đã được nhận.

20. Cử tri Thái Lệ Thanh, khu phố 8, phường Phú Lợi: Đề nghị có hướng dẫn cụ thể đối với việc giải thể, sát nhập, thành lập mới đối với Tổ nhân dân tự quản của khu phố theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tham mưu nội dung nêu trên.

Công an tỉnh trả lời:

Trong quý I/2021, Công an tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch chỉ đạo các địa phương tiến hành sơ kết 02 năm việc triển khai, thực hiện Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Bình Dương nhằm đánh giá toàn diện về kết quả 02 năm thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Sau sơ kết, tùy tình hình yêu cầu thực tế, Công an tỉnh sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND cho phù hợp.

Trước mắt, đối với địa bàn phường Phú Lợi, Công an Thành phố Thủ Dầu Một đã phối hợp, tham mưu UBND phường Phú Lợi ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 28/02/2021 về việc tổ chức sát nhập các Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn phường Phú Lợi cho phù hợp với nội dung Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương. Theo lộ trình thực hiện, Công an phường Phú Lợi hiện tổ chức khảo sát, rà soát thực tế các hộ dân, đồng thời phối hợp các ngành liên quan rà soát đánh giá hoạt động của các tổ tự quản trên địa bàn phường Phú Lợi phục vụ cho lộ trình sát nhập các Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn phường trong thời gian tới.

21. Cử tri Đỗ Văn Ngon, khu phố 9, phường Tân An: đề nghị có biện pháp xử lý đối với chủ đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố, đã có chủ trương thực hiện nhưng chậm triển khai, để dự án kéo dài như dự án khu đô thị HUD… Đề nghị UBND tỉnh có biện pháp xử lý.

Sở Xây dựng trả lời:

Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4038/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ rà soát, tham mưu giải quyết việc triển khai thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ và dự án Công viên Phú Cường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay Sở Xây dựng đang lấy ý kiến các thành viên của Tổ để tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý đối với dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ./.

Phương Chi
Trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX: Đơn vị TP.Thuận AnTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX: Đơn vị TP.Thuận An/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/19/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

1. Cử tri phường Vĩnh Phú: 

(1) Đề nghị di dời trạm thu phí Phú Long cho hợp lý, không chờ đến khi thực hiện mở rộng Đại lộ Bình Dương mới di dời để đảm bảo an toàn cho người tham gia khi lưu thông qua khu vực này.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Ngày 25/02/2021, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (chủ trì) và các Sở, ngành, đơn vị liên quan họp nghiên cứu phương án sắp xếp, bố trí trạm thu phí Mũi Tàu Phú Long, kết hợp xây dựng Cổng chào tỉnh Bình Dương tại khu vực cầu Vĩnh Bình;  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ báo cáo, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét. Sau khi có ý kiến thống nhất của UBND tỉnh, Công ty Becamex IDC sẽ triển khai thực hiện việc di dời kết hợp xây dựng cổng chào, thời điểm dự kiến di dời vào cuối năm 2021.

(2) Đề nghị nối dài dãy phân cách tại khu vực cổng chào Bình Dương đến gần chân cầu Vĩnh Bình để giảm tai nạn giao thông. Vì dưới chân cầu Vĩnh Bình có lối đường vòng cho người tham gia giao thông khi muốn chuyển hướng.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC đã lắp đặt dãy phân cách đoạn từ cổng chào Bình Dương đến chân cầu Vĩnh Bình, đưa vào khai thác từ tháng 01/2021.

2. Cử tri phường Thuận Giao: đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết tình trạng kẹt xe trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

- Để giải quyết tình hình kẹt xe trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã phối kết hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh và các ngành, địa phương hữu quan khảo sát, bổ sung điều chỉnh báo hiệu đường bộ, phân luồng giao thông, … Hiện lưu lượng giao thông từ các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, cùng với lưu lượng giao thông quá cảnh từ các tỉnh, thành trong khu vực nên lưu lượng giao thông trên tuyến đường này vượt quá lưu lượng thiết kế nên vẫn chưa giải quyết dứt điểm tình hình ùn tắc giao thông.

- Sở GTVT sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành, đơn vị tham mưu UBND tỉnh triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường này, cụ thể:

  + Dự án Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại Bình Dương (bao gồm đầu tư xây dựng các cầu vượt tại các giao lộ giữa đường Mỹ Phước –Tân Vạn với đường Huỳnh Văn Lũy, Phú Lợi, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Thị Minh Khai, ĐT.743 – nút giao An Phú, QL1K) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 25/01/2021, thời gian thực hiện 2020-2025;

 + Dự án Tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.746, ĐT.747B, ĐT.743 theo hình thức đối tác công tư (Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/7/2020, trong đó có xây dựng 06 cầu vượt, 06 hầm chui tuyến chính, 15 hầm chui đường ngang và 28 cầu vượt cho người đi bộ).

- Ngoài ra, Sở GTVT đang tham mưu UBND tỉnh về việc phân luồng giao thông vào giờ cao điểm trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.743,...

    3. Cử tri phường Thuận Giao: Phản ánh hiện tại 9 hộ bị quy hoạch treo trong KDC Việt – Sing chưa nhận được quyết định hủy bỏ quy hoạch. Đề nghị UBND tỉnh và Sở xây dựng xem xét giải quyết dứt điểm.

Sở Xây dựng trả lời:

Qua làm việc và theo ý kiến của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) đối với nội dung kiến nghị của cử tri (tại Văn bản số 151/2021/CV/IDC-TTQH ngày 3/3/2021 của Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp – CTCP):

Hiện nay dự án Khu định cư Việt - Sing đã được Tổng Công ty Becamex IDC triển khai theo đúng các Quyết định phê duyệt quy hoạch[1] và đã xây dựng hạ tầng đồng bộ theo quy hoạch chiếm trên 90% diện tích toàn khu. Đối với các hộ dân còn lại không chịu đền bù giải tỏa và kiến nghị được giữ lại diện tích đất hiện có, không quy hoạch nữa để có điều kiện ổn định đời sống, Tổng Công ty Becamex IDC đã có văn bản kiến nghị điều chỉnh ranh quy hoạch Khu định cư Việt-Sing và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Văn bản số 2706/UBND-KT ngày 11/06/2020.

Thực hiện theo Văn bản số 2706/UBND-KT ngày 11/06/2020 của UBND tỉnh, Tổng Công ty Becamex IDC đã lập hồ sơ điều chỉnh nhiệm vụ và quy hoạch chi tiết 1/500 trình UBND thành phố Thuận An thẩm định [2]. Đồng thời, Tổng Công ty Becamex IDC đã họp lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan theo quy định về điều chỉnh quy hoạch và người dân đã đồng thuận. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Sở ngành, các đơn vị có liên quan, trong tháng 01/2021 Tổng Công ty Becamex IDC đã chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ và trình thẩm định lại. Hiện nay, UBND thành phố Thuận An đang gửi văn bản lấy ý kiến của các sở, ngành và đơn vị có liên quan góp ý về nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 Khu định cư Việt – Sing.

Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, đôn đốc và phối hợp góp ý về nhiệm vụ, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch theo quy định.

4. Cử tri phường Bình Chuẩn: việc Công ty TNHH Hai Thọ (nay là công ty Dương Bình Dương) khai thác trái phép đất đường đi chung thuộc tổ 19 khu phố Bình Phước B cử tri phản ảnh nhiều lần. UBND thành phố Thuận An và các cơ quan tỉnh Bình Dương đã có nhiều văn bản trả lời; Công ty này chưa thực hiện xong nghĩa vụ nộp tiền phạt, số tiền thu lợi bất chính và Công ty chưa khôi phục lại con đường đất để trả lại cho Nhân dân đi lại. Đề nghị cấp trên có biện pháp xử lý đối với công ty này trả lời cho cử tri.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Công ty TNHH Dương Bình Dương hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mã số 3701964424 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp; Công ty chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH MTV Hai Thọ thành Công ty TNHH Dương Bình Dương từ ngày 07/12/2017.

Ngày 08/8/2017, Công ty TNHH MTV Hai Thọ đã bị UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2131/QĐ-XPVPHC với hình thức phạt chính là 15.000.000 đồng, biện pháp khắc phục hậu quả là nộp lại số lợi bất hợp pháp với số tiền 753.844.000 đồng và buộc thiết lập lại con đường để phục vụ cho việc đi lại cho người dân. Đối với việc vi phạm của Công ty TNHH MTV Hai Thọ xảy ra trước khi đổi tên thành Công ty TNHH Dương Bình Dương.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty chỉ mới thực hiện việc nộp tiền hình thức phạt chính với số tiền 15.000.000 đồng và nộp lại số lợi bất hợp pháp với số tiền 50.000.000 đồng. Như vậy, Công ty chưa hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể: chưa nộp số lợi bất hợp pháp còn lại với số tiền 703.844.000 đồng và chưa thực hiện thiết lập lại con đường để phục vụ cho việc đi lại của người dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp các đơn vị có liên quan xác minh các thông tin liên quan đến Công ty và đã có Báo cáo số 731/BC-STNMT ngày 01/3/2021 tham mưu UBND tỉnh về biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Hai Thọ (nay là Công ty TNHH Dương Bình Dương).

5. Cử tri phường Bình Chuẩn:

(1) Dự án Bến xe Bình Dương tại khu phố Bình Quới B, trong văn bản trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp giữa năm 2019 có nội dung: triển khai đo đạc, cắm mốc ranh quy hoạch trong năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa đo đạc, cắm mốc ranh quy hoạch. Đề nghị cho dân biết cụ thể thời gian nào đo đạc, cắm mốc để triển khai dự án.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Bến xe Bình Dương mới tại phường Bình Chuẩn đã được Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt tại Tờ trình số 5153/TTr-SXD ngày 30/12/2020. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết Bến xe Bình Dương mới, Sở GTVT sẽ phối hợp với địa phương và các cơ quan hữu quan thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

(2) Dự án khu dân cư thương mại Bình Quới do Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Bình Dương làm chủ đầu tư, từ khi quy hoạch đến nay đã hơn 15 năm, khi cử tri ý kiến thì triển khai thi công mang tính chất đối phó. Kiến nghị tỉnh quan tâm đề nghị chủ đầu tư dự án này sớm triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng trả lời:

Sở Xây dựng đã phối hợp các Sở, ngành và địa phương đôn đốc các Chủ đầu tư triển khai dự án. Qua thực tế kiểm tra, chủ đầu tư đang tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (hiện còn tình trạng da beo). Trong quý II/2021 Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các ngành có liên quan rà soát pháp lý của dự án để có giải pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Cử tri phường Bình Chuẩn: phản ánh hiện nay người dân khi đi khám bệnh tại các phòng khám, bệnh viện khi kê toa thuốc bác sĩ kê toa thuốc ngoài danh mục BHYT chất lượng thuốc sẽ tốt hơn thuốc trong danh mục BHYT, như vậy sẽ rất thiệt thòi cho những người mua BHYT. Đề nghị ngành y tế quan tâm điều chỉnh để tạo sự công bằng cho người mua BHYT.

Sở Y tế trả lời:

Việc cung ứng thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh BHYT được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Việc đấu thầu thuốc nhằm đảm bảo lựa chọn được những thuốc có chất lượng với giá cả hợp lý phục vụ cho người bệnh có thẻ BHYT cũng như đảm bảo nguồn quỹ BHYT.

Việc kê đơn thuốc điều trị cho người bệnh có thẻ BHYT phải theo danh mục thuốc đã trúng thầu trừ những trường hợp bác sỹ kê đơn theo yêu cầu của người bệnh. Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở khám chữa bệnh vi phạm việc kê đơn thuốc mà cư tri đã nêu.

7. Cử tri phường Bình Chuẩn: phản ánh hiện nay trên địa bàn khu phố Bình Phú có 02 lưới điện, 01 của Điện lực Thuận An và 01 của Điện lực Tân Uyên nhưng đơn vị Thuận An thường xuyên khảo sát đấu nối lưới điện quốc gia vào các cụm dân cư kể cả khu dân cư tự phát mà không có chi phí nào, đường dây rất gọn gàng tạo mỹ quan cho khu phố. Còn điện lực Tân Uyên không khảo sát thi công đấu nối vào các khu dân cư tự phát nếu muốn đấu nối nhân dân phải chịu kinh phí rất cao thì mới thực hiện nên hiện nay đường dây rất chằng chịt gây mất mỹ quan đô thị, điện lại yếu do kéo dây xa và không an toàn, dể cháy nổ và ngã đỗ bất cứ khi nào nhất là các khu dân cư tự phát (tổ 20; tổ 6 …). Đề nghị điện lực Tân Uyên có giải pháp khắc phục và h trợ nhân dân trong việc cung cấp điện sinh hoạt cho các hộ dân được an toàn hơn.

Sở Công thương trả lời:

Điện lực Tân Uyên đã phối hợp UBND P.Bình Chuẩn và Trưởng khu phố Bình Phú đến Tổ 6 và tổ 20 để xác minh, giải quyết kiến nghị của cử tri, kết quả như sau:

- Hiện tại đây là khu dân cư tự phát chưa được đầu tư lưới điện hạ áp bán điện đến tận hộ dân, các hộ dân đã được giải quyết lắp đặt đồng hồ điện ở đầu hẻm khu dân cư và tự đầu tư đường dây phía sau đồng hồ điện kéo về nhà, vì vậy đường dây sau đồng hồ điện sử dụng lâu ngày xuống cấp, gây mất mỹ quan, nguy cơ không đảm bảo an toàn.

- Các hộ dân đề nghị Điện lực Tân Uyên hỗ trợ khảo sát, tư vấn kỹ thuật để các hộ dân tự đóng góp kinh phí đầu tư lưới điện hạ áp nơi sử dụng điện.

- Tại buổi làm việc, Điện lực Tân Uyên đã ghi nhận và thống nhất với các hộ dân sẽ triển khai khảo sát chi tiết, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật liên quan và phản hồi cụ thể cho các hộ dân.

 8. Cử tri phường An Phú: phản ánh hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường tại các nhà máy nằm xen khu dân cư rất phức tạp, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Do đó kiến nghị các ngành chức năng có lộ trình di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư trong thời gian tới.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Trong thời gian qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành và các địa phương nỗ lực thực hiện di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, đô thị. Bên cạnh việc hoàn thành di dời các doanh nghiệp theo Chương trình di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư, đô thị (tính đến nay đã cơ bản hoàn thành di dời 32/32 cơ sở) thì công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường luôn được tăng cường, nhất là đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nằm xen lẫn trong khu dân cư, đô thị.

Trong năm 2019 và 2020, ngành tài nguyên và môi trường đã tiến hành thanh kiểm tra 1.871 đơn vị, phát hiện và xử lý vi phạm 887 đơn vị, với số tiền xử phạt 69,7 tỉ đồng. Trong quá trình thanh kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, những doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp khống chế ô nhiễm và gây ô nhiễm môi trường đều bị đình chỉ hoạt động để khắc phục hoặc di dời ra khỏi khu vực dân cư, đô thị nếu không thể khắc phục được. Từ năm 2017 đến năm 2019, đã có trên 120 cơ sở nằm trong khu dân cư, đô thị bị buộc ngừng hoạt động hoặc di dời, trong đó: thành phố Thủ Dầu Một là 24 cơ sở, thị xã Tân Uyên là 25 cơ sở, thành phố Dĩ An là 36 cơ sở; thành phố Thuận An là 36 cơ sở. Trong năm 2020, với sự thực hiện quyết liệt của các cấp, các ngành, đã di dời và buộc ngưng hoạt động được 106 cơ sở nằm trong khu dân cư, đô thị phía Nam của tỉnh. Các cơ sở bị buộc ngưng hoạt động hoặc di dời chủ yếu là các cơ sở kinh doanh phế liệu, gia công cơ khí, chế biến gỗ, chăn nuôi gia súc… gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh và không khắc phục được.

Để tiếp tục thực hiện Chương trình di dời các doanh nghiệp sản xuất ra khỏi khu dân cư, đô thị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Công thương chủ trì xây dựng đề án "Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương". Đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019.

Theo đề án được phê duyệt thì các doanh nghiệp nằm trong đô thị trên địa bàn phía Nam của tỉnh (thành phố: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An; thị xã: Tân Uyên, Bến Cát) nếu không tuân thủ các quy định pháp luật; không phù hợp quy hoạch phân khu chức năng của đô thị và không phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thì phải chuyển đổi công năng cho phù hợp quy hoạch hoặc di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Lộ trình di dời gồm 3 giai đoạn: giai đoạn 1, từ năm 2021 - 2023; giai đoạn 2, từ năm 2024 - 2027; giai đoạn 3, từ năm 2028 - 2030; trên cơ sở khảo sát, đánh giá quy mô, đặc trưng của từng doanh nghiệp sẽ xác định danh sách các doanh nghiệp phải di dời trong từng giai đoạn. Hiện nay Sở Công thương đang phối hợp với sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện đề án.

Song song với việc phối hợp với Sở Công thương triển khai thực hiện Đề án trên thì Sở Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường các thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp nằm trong đô thị, trường hợp phát hiện các doanh nghiệp có hành vi vi phạm sẽ xử phạt theo quy định của pháp luật. Nếu các doanh nghiệp không khắc phục thì buộc ngưng hoạt động hoặc di dời.

9. Cử tri phường Hưng Định: phản ánh việc thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 HĐND tỉnh Bình Dương về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; Chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ta khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; Vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đề nghị ngành chức năng cho biết nếu người dân không thực hiện chăn nuôi nữa thì nhà nước có chính sách cụ thể gì để hỗ trợ người dân chuyển đồi ngành nghề, đảm bảo cuộc sống. Về nuôi chim yến, các nhà nuôi chim yến đã được xây dựng rất kiên cố, nếu di dời sẽ rất tốn kém và không có địa điểm thích hợp để di dời.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời:

(1) Chính sách nhà nước hỗ trợ người dân chuyển đổi ngành nghề khi không chăn nuôi chim yến:

Theo nội dung của Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND thì đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi gồm tất cả tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 1 của Nghị quyết; trừ các cơ sở nuôi chim yến.

Các chính sách hỗ trợ bao gồm:

- Chính sách hỗ trợ một phần khó khăn khi các cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại (có quy mô từ 10 đơn vị vật nuôi trở lên, tương tương 5.000kg động vật sống) phải ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời đến địa điểm phù hợp thep quy định, cụ thể:

+ Đối với cơ sở chăn nuôi mà chuồng trại tường xây gạch, nền láng xi măng, máy lợp tôn, ngói mức hỗ trợ là 200.000 đồng/m2 chuồng trại tại thời điểm ngừng hoạt động, nhưng không quá 200.000.000 đồng/cơ sở.

+ Đối với các cơ sở chăn nuôi còn lại, mức hỗ trợ là 120.000 đồng/m2 chuồng trại tại thời điểm ngừng hoạt động, nhưng không quá 120.000.000 đồng/cơ sở.

- Chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp: Chính sách này áp dụng đối với tất cả các cơ sở chăn nuôi (bao gồm chăn nuôi quy mô trang trại và chăn nuôi nông hộ).

Nội dung chính sách là Nhà nước sẽ hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 (ba) tháng đối với các cơ sở chăn nuôi ngừng hoạt động sau khi Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND có hiệu lực và có nhu cầu chuyển đổi ngành nghề.

Chính sách hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Chi phí hỗ trợ bao gồm hỗ trợ chi phí đào tạo và hỗ trợ tiền ăn, đi lại.

(2) Về nuôi chim yến, các nhà nuôi chim yến đã được xây dựng rất kiên cố, nếu di dời sẽ rất tốn kém và không có địa điểm thích hợp để di dời:

Theo nội dung Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND thì các nhà nuôi chim yến đã xây dựng tại khu vực không được phép chăn nuôi (trong đó có thành phố Thuận An) trước khi Nghị quyết có hiệu lực không nằm trong đối tượng phải ngưng hoạt động và bắt buộc phải di dời. Tuy nhiên, sau khi Nghị quyết có hiệu lực thì các nhà yến nằm ở khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định của nội dung Nghị quyết, nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 mét thì sẽ không được sử dụng loa phóng phát âm thanh theo quy định tại Điều 25 của Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi./.

Ghi chú:

[1]  Quyết định số 2357/QĐ-CT ngày 27 tháng 2 năm 2002 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu định cư Việt – Sing; Quyết định số 1363/QĐ-CT ngày 18 tháng 4 năm 2003 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh mở rộng Khu định cư Việt - Sing; Quyết định số 6877/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2009 của UBND huyện Thuận An về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu định cư Việt - Sing; Quyết định số 5381/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND Thị xã Thuận An về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 khu định cư Việt - Sing; Quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND thị xã Thuận An về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu định cư Việt Sing; Quyết định số 5638/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND thị xã Thuận An về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu định cư Việt- Sing; Quyết định số 10034/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND thị xã Thuận An về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu định cư Việt Sing; Quyết định số 10668/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của UBND thị xã Thuận An về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu định cư Việt Sing.        

[2]Thông báo số 394/TB-UBND ngày 16/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An về việc thông qua cuộc họp thống nhất một số nội dung về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu định cư Việt – Sing.         

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 17 - HĐND khóa IXTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 17 - HĐND khóa IX/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​UBND tỉnh có văn bản báo cáo kết quả trả lời kiến nghị c​ủa cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 17 – HĐND khóa IX.

3/31/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

Cụ thể, đã giải quyết xong 40/67 nội dung, chiếm 59,70%, gồm 36/67 nội dung theo từng lĩnh vực; 04/67 nội dung thuộc thẩm quyền cấp huyện. Đang tiếp tục giải quyết 27/67 kiến nghị, chiếm 40,30%.

Về 04 kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền cấp huyện, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND cấp huyện xem xét giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh, HĐND cùng cấp theo quy định, đến nay 04/04 huyện, thị đã có báo cáo.

Trong thời gian tới, để công tác giải quyết kiến nghị cử tri đạt hiệu quả cao, tránh tình trạng tồn tại các kiến nghị chậm giải quyết và kéo dài, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành  tiếp tục rà soát, có lộ trình giải quyết dứt điểm 27 kiến nghị cử tri đang tiếp tục giải quyết để báo cáo phục vụ cho giám sát của Thường trực HĐND tỉnh vào kỳ họp giữa năm 2021 theo tiến độ quy định.​

Kết quả​ trả lời kiến nghị cử tri. 

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIVTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​UBND tỉnh có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV

2/9/2021 12:00 PMNoĐã ban hành

​* Công an tỉnh trả lời 01 kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV:

Câu hỏi: Đề nghị quy định rõ chế độ chính sách của Đoàn hội thẩm Tòa án nhân dân các cấp trong giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự.

Trả lời:

Xuất phát từ đặc điểm tình hình an ninh, trật tự nói chung và tình hình tội phạm nói riêng diễn biến phức tạp, với số lượng đơn, án tiếp nhận, thụ lý ngày càng tăng, trong khi biên chế lực lượng chức năng còn hạn chế đã gây áp lực rất lớn cho các Cơ quan tiến hành tố tụng. Bên cạnh đó, chế độ, chính sách hỗ trợ cho cán bộ điều tra, truy tố, xét xử chưa thật sự tương xứng trong tình hình hiện nay. Do đó, liên ngành Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh thống nhất tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 quy định chế độ hỗ trợ đối với những người tham gia trực tiếp công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó có đối tượng là Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân các cấp, cụ thể:

- Tòa án nhân dân cấp huyện trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự có ít nhất 04 đồng chí tham gia gồm: Thẩm phán, 02 Hội Thẩm và Thư ký.

- Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự có ít nhất 06 đồng chí tham gia gồm: 02 Thẩm phán, 03 Hội Thẩm và Thư ký.

- Điều kiện để được nhận hỗ trợ đối với giai đoạn xét xử là phải có Bản án hoặc Quyết định đình chỉ vụ án hình sự (tức là khi giải quyết xong vụ án hình sự trong giai đoạn Toà án thụ lỷ), việc phân cấp cấp tỉnh, cấp huyện là theo thẩm quyền xét xử của Toà án. Do đó, khi quyết toán (kinh phí ho trợ theo Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020) trong giai đoạn xét xử, Toà án cấp tỉnh, cấp huyện sẽ tính toán khối lượng công việc, thời gian của các thành viên (có cả Hội thẩm nhân dân) tham gia Hội đồng xét xử để tính mức hỗ trợ cho phù họp.

Vì vậy, Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND, ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã quy định rõ về chế độ hỗ trợ đối với Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân các cấp trong giai đoạn xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* Sở Y tế trả lời 03 kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV:

Câu hỏi 1:

Cử tri thành phố Thuận An phản ánh hiện tại Trung tâm Y tế Thuận An đang thực hiện cơ chế tự chủ, trích lập quỹ 35%.Trung tâm được xếp loại là bệnh viện hạng 2 với số giường bệnh là 320 giường. Với số giường bệnh như trên và nhu cầu phát triển của thành phố, lãnh đạo Trung tâm Y tế Thuận An kiến nghị tỉnh xem xét tạo điều kiện cho Trung tâm thực hiện cơ chế tự chủ như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương trích lập quỹ 20%, 15% còn lại chi tăng thu nhập nhằm góp phần cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm); đồng thời kiến nghị tỉnh điều chỉnh định suất phụ cấp độc hại phù hợp vởỉ số lượng người đang làm việc thực tế tại các khoa phòng của Trung tâm.

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn năm 2017 - 2020. Dự toán giao cho các đơn vị theo định mức chi sự nghiệp y tế như sau:

a) Công tác khám bệnh, chữa bệnh: Tính trên chi phí phục vụ chuyên môn cho một giường bệnh theo kế hoạch được giao và quỹ lương thực tế.

- Quỹ lương và phụ cấp đặc thù được trang trải từ nguồn thu theo TTLT số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

- Chi hoạt động: Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố: 12 triệu đồng/ giường bệnh/năm, đây là mức tối đa được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, đối với các Trung tâm Y tế có nguồn thu sự nghiệp (thu từ giá dịch vụ khám, chữa bệnh,…) đảm bảo nhu cầu chi cho công tác khám, chữa bệnh: ngân sách nhà nước không phân bổ kinh phí.

b) Công tác phòng bệnh và lĩnh vực dân số Kế hoạch hóa gia đình: hàng năm trên cơ sở nguồn thu sẽ tính toán để giảm trừ phần bổ sung từ ngân sách nhà nước.

- Quỹ lương theo biên chế thực (không vượt số biên chế được giao).

- Chi hoạt động: Tuyến huyện: 30 triệu đồng/biên chế/năm; Phòng khám đa khoa khu vực: 60 triệu đồng/phòng khám/năm; Trạm y tế: 50 triệu đồng/trạm/năm.

Đối vói Trung tâm Y tế thành phố Thuận An:

Từ năm 2013 đến nay, mô hình của Trung tâm Y tế thành phố Thuận An (mô hình chung của các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố) thực hiện 03 chức năng: Khám chữa bệnh, Y tế dự phòng và Dân số Kế hoạch hóa gia đình. Hằng năm đơn vị được cấp kinh phí như sau:

a) Công tác khám bệnh, chữa bệnh: Ngân sách nhà nước không cấp kinh phí thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ khám chữa bệnh (đơn vị tự đảm bảo).

b) Công tác phòng bệnh và lĩnh vực dân số Kế hoạch hóa gia đình: Ngân sách nhà nước cấp kinh phí thực hiện theo Quyết định số 49/2016/QĐ-ƯBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp Y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, có quy định: "Đơn vị sự nghiệp y tế công lập" là tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập và quản lý theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán đế thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công hoặc phục vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực chuyên môn y tế.... Như vậy, Trung tâm Y tế thành phố Thuận An thực hiện 03 chức năng: Khám chữa bệnh, Y tế dự phòng và Dân số Kế hoạch hóa gia đình, việc xác định loại hình của Trung tâm Y tế thì bao gồm các chức năng theo quyết định thành lập của Trung tâm Y tế (không thể xác định loại hình đơn vị cho hệ điều trị mà loại hệ dự phòng và dân số kế hoạch hóa gia đình).

* Theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 Thông tư số 68/2018/TT-BTC ngày 6/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ, có quy định: Các cơ quan hành chính được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện cơ chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi đầu tư và chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chỉ thường xuyên; các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, các cơ sở giáo dục đại học công lập tiếp tục được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện tự chủ theo tinh thần của Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chỉnh phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017: Đơn vị được quyết định tỷ lệ nguồn thu phải trích lập để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và tự bảo đảm nguồn kinh phí điều chỉnh mức tiền lương cơ sở từ nguồn thu của đơn vị, bao gồm cả nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2017 chưa sử dụng (nếu có).

Với các lý do trên: Do Trung tâm Y tế thành phố Thuận An được phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được UBND thành phố Thuận An quyết định theo thẩm quyền phân cấp tại Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh Bình Dương, đơn vị thực hiện tỷ lệ trích nguồn cải cách tiền lương 35% theo quy định.

Câu hỏi 2:

Kiến nghị tỉnh điều chỉnh định suất phụ cẩp độc hại phù hợp với số lượng người đang làm việc thực tế tại các Khoa phòng của Trung tâm Y tế thành phố Thuận An.

Trả lời:

Phạm vi, đối tượng và mức phụ cấp độc hại được hưởng thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 6608/BYT-TCCB ngày 22/8/2005 của Bộ Y tế. Căn cứ vào tính chất công việc cụ thể, việc xét đối tượng áp dụng cho từng mức phụ cấp được phân theo phòng, khoa chuyên môn đã được Sở Y tế - Sở Nội vụ - Sở Tài chính ban hành Hướng dẫn liên sở ngày 04/12/2006. Theo hướng dẫn này, Trung tâm Y tế thành phố Thuận An có định suất phụ cấp độc hại nhiều hơn các Trung tâm Y tế huyện, thị thành phố còn lại. Đơn cử như sau:

- Trực tiếp điều trị, chăm sóc bệnh nhân liệt: Khoa Ngoại thuộc các TTYT được 03 suất, riêng TTYT Thuận An được 05 định suất.

- Trực tiếp điều trị bệnh nhân sau mổ: Khoa Ngoại thuộc các TTYT được 03 suất, Khoa Sản được 02 suất. Riêng Khoa Ngoại TTYT Thuận An được 05 suất, Khoa Sản được 04 định suất.

- Tương tự, Khoa Xét nghiệm, Khoa Chẩn đoán hình ảnh ...  đều có định mức phụ cấp độc hại nhiều hơn.      

Đối tượng được hưởng phụ cấp độc hại không phụ thuộc vào số lượng làm việc nhiều hay ít, mà được xem xét trên số viên chức, người lao động thực tế được phân công công việc ở môi trường có tiếp xúc yếu tố độc hại. Do vậy, kiến nghị của TTYT Thuận An không có cơ sở để giải quyết.

Nếu có trường hợp nào, có trực tiếp tiếp xúc yếu tố độc hại nhưng chưa được hưởng phụ cấp độc hại do quy định về định suất, đề nghị TTYT Thuận An thuyết trình và báo cáo cho Sở Y tế xem xét giải quyết.

Câu hỏi 3:

Cử tri thị xã Bến cát phản ánh trong nhiệm kỳ qua, một số chỉ tiêu về y tế vẫn chưa đạt theo kế hoạch. Bệnh viện công lập xây dựng còn chậm, điển hình là bệnh viện 1500 giường, trong khi đó, hệ thống bệnh viện tư nhân phát triển nhanh chóng, đồng thời công tác thu hút đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện công lập còn khá hạn chế. Cử tri kiến nghị, cần có chính sách hợp lý hơn để thu hút đội ngũ y, bác sĩ chất lượng cao về công tác tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh.

Trả lời:

Trong nhiệm kỳ vừa qua, có một số chỉ tiêu y tế chưa đạt, cụ thể là tỷ lệ giường bệnh và bác sĩ trên vạn dân không đạt. Bên cạnh các cơ sở y tế công lập, phục vụ cho hầu hết người nghèo, người dân có thu nhập thấp thì mạng lưới y tế ngoài công lập khá phát triển góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong tỉnh. Tuy nhiên, với chính sách trả lương cao hơn rất nhiều so với y tế công lập nên đã thu hút rất nhiều bác sĩ mới ra trường và bác sĩ chuyên khoa sâu, tay nghề cao từ bệnh viện công chuyển sang làm việc cho y tế ngoài công lập.

Đổ đảm bảo nhân lực cho bệnh viện công lập, Sở Y tế đã đề ra các giải pháp tập trung vào việc thu hút bác sĩ, tăng cường cử đào tạo bác sĩ theo địa chỉ sử dụng, tham mưu chính sách đãi ngộ giữ chân bác sĩ, thực hiện tự chủ chi thường xuyên, cải thiện môi trường làm việc ... trong đó chính sách quan trọng là Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND Ban hành quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. Trong đó mỗi bác sĩ về Bình Dương làm việc được hưởng một lần từ 400 - 450 triệu và các khoản hỗ trợ hấp dẫn khác. Ghi nhận kết quả tích cực của việc thực hiện các giải pháp này như sau:

- Từ năm 2011 đến nay, Sở Y tế đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cử đi học và ký hợp đồng trách nhiệm với 319 sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng (đã bao gồm sinh viên trúng tuyển chính thức xin tham gia đào tạo theo địa chỉ sử dụng), thực hiện đầy đủ chi trả học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí và khen thưởng cho sinh viên học khá, giỏi. Đã tốt nghiệp và nhận công tác là 105 cử nhân, bác sĩ. Tổng số sinh viên đang được cử đào tạo là 214 thí sinh (tốt nghiệp năm 2021: 26 bác sĩ; năm 2022: 31 bác sĩ; năm 2023: 40 bác sĩ; năm 2024: 49 bác sĩ; năm 2025: 40 bác sĩ; năm 2026: 28 bác sì).

- Số lượng bác sĩ được thu hút thông qua tuyển dụng năm 2019 là hơn 50 bác sĩ, thì năm 2020 có hơn 100 bác sĩ đăng ký chờ xét tuyển về các cơ sở y tế công lập.

- Số lượng bác sĩ nghỉ việc trước đây là hơn 30 bác sĩ/năm, nhưng từ năm 2019 đến năm 2020 đã giảm hẳn dưới 10 bác sĩ/ năm.

Để đảm bảo cơ cấu nhân lực có trình độ chuyên môn cao, Sở Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực và tăng cường nhận chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816, Đề án Bệnh viện vệ tinh từ các Bệnh viện tuyến Trung ương để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong thời gian tới.

Văn bản ​

Phương Chi
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Trí NhânKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Trí Nhân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Trí Nhân; địa chỉ: Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

1/5/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Trí Nhân đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về nội dung phản ánh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau: Theo Quyết định số 06/QĐ-SKHĐT ngày 27/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, thẩm quyền giải quyết nội dung đơn phản ánh của ông Nguyễn Trí Nhân thuộc thẩm quyền của Phòng Đăng ký kinh doanh. Phòng Đăng ký kinh doanh đã tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý và giải quyết đơn phản ánh của ông Nguyễn Trí Nhân. Ngày 17/12/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh có Giấy mời số 1698/GM-ĐKKD mời ông Nguyễn Trí Nhân để làm rõ nội dung Đơn phản ánh, tuy nhiên đến ngày hẹn không liên lạc được ông Nguyễn Trí Nhân.

Ngày 18/12/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh có văn bản số 170/ĐKKD gửi Phòng Kinh tế đối ngoại về việc xác định Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương do ông Nguyễn Trí Nhân nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động tại Phòng Đăng ký kinh doanh có đăng ký dự án không. Ngày 23/12/2020, Phòng Kinh tế đối ngoại có văn bản số 174/CV-KTĐN về việc góp ý kiến về dự án của Chi nhánh Công ty cổ phần Greenfeed, trong đó có nội dung: "Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam đăng ký hoạt động cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi: gia súc, gia cầm, thủy hải sản do công ty sản xuất và không có đăng ký thực hiện dự án sản xuất tại địa điểm nêu trên".

Ngày 25/12/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh có thông báo số OD-0569142/20 về việc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương qua mạng điện tử đã hợp lệ. Đồng thời, Phòng Đăng ký kinh doanh có văn bản số 1741/DKKD gửi ông Nguyễn Trí Nhân biết. 

Sau khi nhận hồ sơ bằng bản giấy hợp lệ theo quy định tại khoản 6 Điều 38 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc chấm đứt hoạt động chi nhánh theo đúng quy định.

Văn bản​ 

Phương Chi
Trả lời kiến nghị cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IXTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/5/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

​I. Thành phố Thủ Dầu Một

* Những câu có nhiều địa phương cùng kiến nghị: câu 1 (phường Chánh Nghĩa phường Định Hòa); câu 2 (phường Tương Bình Hiệp; phường Hiệp An và phường Định Hòa); câu 3 (phường Hiệp An và phường Phú Hòa);

1. Cử tri Võ Tấn Đạt khu phố 9, phường Chánh Nghĩa và Cử tri Nguyễn Văn Hoành, khu phố 2, phường Định Hòa: Phản ánh hiện nay nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất ở để xây dựng nhà của nhân dân là rất lớn, tuy nhiên các hộ dân không đủ điều kiện về tài chính để đóng tiền chuyển mục đích sử dụng đất; Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất có hiệu lực thì người dân không còn được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích đất ở, gây khó khăn hoàn cảnh sống của nhiều người đang gặp khó khăn về nhà ở. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, trình Chính phủ điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế là tiếp tục cho người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất hoặc căn cứ tính cấp thiết có thể ưu tiên cho những trường hợp thật sự khó khăn.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ, quy định: Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng sang đất ở để xây dựng nhà không thuộc trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất. Việc điều chỉnh đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP, ảnh hưởng đến các hộ dân đang gặp khó khăn về tài chính có nhu cầu chuyển mục đích để xây dựng nhà ở thật sự. Do đó, trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo Bộ Tài chính xem xét kiến nghị của cử tri.

2. Cử tri Nguyễn Văn Hiếu, khu phố 7, phường Tương Bình Hiệp; cử tri Hồ Văn Tươi, khu phố 8, phường Hiệp An và Cử tri Phạm Thị Dung, khu phố 4, phường Định Hòa: Trước đây đều có ý kiến đề nghị cho biết từ năm 2002 đến nay tình hình thu phí của Trạm Thu phí Suối Giữa như thế nào? khi nào Trạm Thu phí Suối Giữa ngưng thực hiện thu phí để tạo điều kiện cho địa phương phát triển hoặc có chế độ hỗ trợ cho người dân sinh sống ở gần khu vực trạm thu phí để người dân không phải mất chi phí qua trạm khi đi lại trong phạm vi gần. Đề nghị UBND tỉnh có chế độ hỗ trợ cho những hộ dân sống gần khu vực trạm thu phí và HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát đối với nội dung này để có câu trả lời thấu đáo cho cử tri.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời: 

- Về thời gian ngưng thu phí:

+ Quốc lộ 13 đoạn từ Km1+248 đến Km28+178 thời gian thu phí 35 năm (từ năm 2002 đến năm 2037) theo  hợp đồng số 1009/HĐ.BOT.UB ngày 21/4/2000 được ký kết giữa Ủy ban với Tổng Công ty Becamex IDC.

+ Quốc lộ 13 đoạn từ Km28+178 đến cầu Tham Rớt thời gian thu phí 33 năm (từ năm 2004 đến năm 2037) theo hợp đồng số 221/HĐ.BOT.UB ngày 15/01/2004 được ký kết giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương với Tổng Công ty Becamex IDC.

- Về tình hình thu phí: Sở GTVT sẽ trao đổi làm việc với các ngành liên quan để trả lời cho cử tri được rõ.

- Về chế độ hỗ trợ người dân sinh sống ở gần khu vực trạm thu phí: Sở GTVT sẽ phối hợp Tổng Công ty Becamex IDC xem xét, báo cáo UBND tỉnh.

* Thường trực HĐND tỉnh trả lời:

Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ giám sát UBND tỉnh trong việc giải quyết và trả lời nội dung kiến nghị này theo đúng quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

3. Cử tri Phan Thị Kế, khu phố 7, phường Hiệp An và Cử tri khu phố 9, phường Phú Hòa: Phản ánh Bộ Sách giáo khoa Lớp 1 theo chương trình cải cách mới (ví dụ như bộ sách Cánh Diều) dùng quá nhiều từ vùng miền, bài đọc quá dài với nhiều từ rất khó hiểu, nội dung chưa phù hợp cho các em học sinh mới bước vào học lớp 1. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương xem xét có ý kiến, kiến nghị chỉnh sửa lại cho phù hợp hơn.

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ GDĐT đã phê duyệt 5 bộ SGK, trong đó có bộ sách Cánh Diều để các địa phương, cơ sở giáo dục lựa chọn, đưa vào giảng dạy. Trước phản ánh về sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều (Nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, GS. Nguyễn Minh Thuyết chủ biên) có một số nội dung chưa phù hợp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã yêu cầu Hội đồng quốc gia thẩm định, rà soát lại. Sau đó, Bộ GDĐT làm việc với tác giả thống nhất chỉnh sửa, bổ sung ngữ liệu để giáo viên thay thế một số đoạn, bài đọc cho phù hợp hơn với học sinh lớp 1 như bài Cua, bò và đàn cá; Hai con ngựa; Lừa, thỏ và cọp, ... Một số từ ngữ khó hiểu được thay thế như nhá, nom, quà... quà, chén... Hội đồng thẩm định cũng đề nghị tác giả khi chọn văn bản thay thế không sử dụng truyện ngụ ngôn hoặc các đoạn, bài đa nghĩa; nên lựa chọn trong kho tàng văn học Việt Nam.

Bộ GDĐT đã yêu cầu nhà Nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và tác giả khẩn trương xây dựng phương án chỉnh sửa, hiệu đính để kịp thời, thuận lợi cho giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học. Trước mắt, Bộ GDĐT hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên sử dụng các ngữ liệu được thay thế, bổ sung để dạy học trong học kỳ I; hoàn thiện việc điều chỉnh những chi tiết trên trước ngày 25/11.

"Việc để xảy ra bức xúc trong dư luận xã hội về một số điểm chưa phù hợp trong SGK môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều có trách nhiệm của Bộ GDĐT, Hội đồng thẩm định và tác giả". Trong đó, việc truyền thông triển khai chương trình SGK mới chưa tốt; phản hồi về những điểm chưa phù hợp chưa kịp thời.

Trong thời gian tới, Bộ GDĐT chỉ đạo Nhà xuất bản phát hành sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều in thêm tài liệu chỉnh sửa, bổ sung và phát hành miễn phí cho học sinh lớp 1 và các trường đang sử dụng sách này.

Đối với tỉnh Bình Dương thực hiện theo đúng các quy trình hướng dẫn Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GDĐT về việc lựa chọn sách giáo khoa do các trường thực hiện. Các trường nghiêm túc triển khai trong quá trình chọn sách, sách Cánh diều môn Tiếng Việt chiếm tỷ lệ thấp 24,4% toàn tỉnh. Trong khi chờ Bộ GDĐT điều chỉnh qua phản ánh của phụ huynh, truyền thông về những bất cập của sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1, Sở GDĐT chỉ đạo các trường chọn sách Cánh Diều môn Tiếng Việt họp tổ chuyên môn lớp 1 của trường để thống nhất điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp qua phản ánh của phụ huynh.

4. Cử tri Phạm Thị Lựa khu phố 3, phường Phú Thọ: Kiến nghị đối với trường hợp ông Lê Anh Triệu sinh năm 1946 khu phố 3, phường Phú Thọ là cựu chiến binh đã hưởng chế độ một lần là 6 năm kháng chiến chống Mỹ về phục viên năm 1974, hưởng BHYT 80%. Hiện nay đề nghị được hưởng chế độ bảo hiểm y tế 100 %.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời:

Đối với trường hợp của ông Lê Anh Triệu, đề nghị ông liên hệ với cán bộ Lao động thương binh và xã hội cấp xã để nộp hồ sơ, cung cấp giấy tờ chứng minh là cựu chiến binh để được UBND cấp xã phê duyệt, nếu đúng đối tượng là cựu chiến binh thì sẽ được UBND cấp xã lập danh sách đề nghị cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT theo quy định.

5. Cử tri Châu Thị Nga khu phố 9, phường Chánh Nghĩa: Đề nghị tỉnh xem xét tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội ở các cấp và ấp, khu phố trên địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương quy định tại điểm a và điềm b là không phù hợp đề nghị xem xét lại; Dùng từ "bồi dưỡng" trong Khoản 3 này và không phù hợp, đề nghị giải thích cụ thể.

Sở Nội vụ trả lời:

Khoản 6, Điều 2, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định "… UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố." Trên cơ sở quy định của Chính phủ, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh như sau:

Tại Khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND quy định:

"3. Khoán mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố

a) Phó Trưởng ấp, khu phố 1,2 x mức lương cơ sở/người/tháng;

b) Chi hội trưởng các đoàn thể ở ấp, khu phố (gồm Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi): 0,5 x mức lương cơ sở/người/tháng"

Do đó, việc dùng từ "bồi dưỡng" tại Khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh là phù hợp với quy định của Chính phủ.

6. Cử tri Nguyễn Quốc Dũng khu phố 8, phường Hiệp Thành: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện chủ trương cấp huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương.

Sở Nội vụ trả lời:

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương và Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện việc xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương". Ngày 27/11/2017 Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn số 750/HD-SNV về việc thực hiện việc xét tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai phát sinh một số vướng mắc, do đó việc xét tặng Huy hiệu chưa được thực hiện. Trong thời gian tới, Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) sẽ tham mưu xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện xét tặng Huy hiệu theo quy định.

7. Cử tri Nguyễn Thị Hồng Thúy khu phố 5, phường Hiệp Thành: Đề nghị ngành chức năng điều chỉnh thời gian đèn tính hiệu giao thông tại 2 khu vực giao thông: ngã 5 đường Phạm Ngọc Thạch đường vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và điều chỉnh lại thời gian đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Đại lộ Bình Dương đường vào khu K8 Hoàng Hoa Thám phường Hiệp Thành.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

  - Về điều chỉnh thời lượng pha đèn giao lộ ngã 5, Phước Kiến: Thời gian qua, Sở GTVT đã nhiều lần phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Tổng Công ty Becamex IDC, Phòng Quản lý đô thị thành phố Thủ Dầu Một, kiểm tra, điều chỉnh thời lượng các pha đèn tín hiệu tại giao lộ này. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện gia tăng quá cao, nên tình trạng ùn tắc giao thông tại giao lộ này đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

- Về điều chỉnh thời lượng pha đèn giao lộ Quốc lộ 13 - đường vào khu K8: Thời gian qua, Sở GTVT đã nhiều lần phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Tổng Công ty Becamex IDC, Phòng Quản lý đô thị thành phố Thủ Dầu Một, nghiên cứu điều chỉnh, cơ bản phù hợp với lưu lượng phương tiện trên các hướng đi.

Nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại ngã 5 Phước Kiến, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp cùng với các sở, ngành, đơn vị hữu quan thống nhất phương án đầu tư xây dựng nút giao ngã 5 Phước Kiến, đã báo cáo, tham mưu UBND tỉnh tại Công văn số 4578/SGTVT-QLGT ngày 23/11/2020, theo hướng đầu tư xây dựng cầu vượt trước trên Quốc lộ 13 ở giai đoạn 1 và đầu tư xây dựng hầm chui theo trục đường Huỳnh Văn Cù – đường Phạm Ngọc Thạch ở giai đoạn 2.

  1. Cử tri Huỳnh Văn Liêm, khu phố 2, phường Phú Hòa kiến nghị:

(1) Phản ánh việc ô nhiễm môi trường của bãi rác cạnh Nghĩa trang Hoa viên Chánh Phú Hòa vì có mùi rất hôi thúi ảnh hưởng đến sức khỏe của dân sống xung quanh đã nhiều lần kiến nghị, nhưng chưa được xem xét giải quyết.

UBND thị xã Bến Cát trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thị xã Bến Cát xem xét, trả lời; sau khi có kết quả sẽ báo cáo trả lời cho cử tri được rõ.

(2) Phản ánh giá đất đền bù giải tỏa dự án đường Tạo lực từ thị xã Bến Cát đến Bàu Bàng hiện nay giá đền bù đất quá thấp so với giá thị trường, đề nghị xem xét lại giá đền bù cho phù hợp.

UBND huyện Bàu Bàng và UBND thị xã Bến Cát  trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Bàu Bàng và UBND thị xã Bến Cát   xem xét, trả lời; sau khi có kết quả sẽ báo cáo trả lời cho cử tri được rõ.

9. Cử tri Lê Văn Ngon, khu phố 9, phường Phú Hòa: Phản ánh việc thu giá nước sinh hoạt hiện nay rất cao so với giá nước sinh hoạt  ở thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Công ty cổ phần nước - Môi trường Bình Dương nước xem xét và điều chỉnh phù hợp.

Sở Tài chính trả lời:

Ngày 22/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2022. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/3/2018. Giá nước sạch dùng cho sinh hoạt các hộ dân cư theo hình thức 01 giá (không tính theo hình thức lũy tiến), cụ thể năm 2018 là 8.500 đ/m3, năm 2019 là 9.000 đ/m3 và năm 2020 là 9.500 đ/m3 mức tăng giá bình quân mỗi năm khoảng 5%. Nếu so sánh mức giá nước cho sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn tỉnh được áp dụng từ năm 2018 so với mức giá trước đây (theo Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 01/3/2015 của UBND tỉnh) thì mức tăng khoảng 10%. Nguyên nhân giá nước sạch tăng là do:

+ Tiền lương tối thiểu vùng từ 3.100.000 đồng/tháng lên 3.750.000 đồng/tháng (tỉ lệ tăng là 21%).

+ Các khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT, … tăng 23,5%.

+ Giá nguyên vật liệu tăng như: điện tăng 14%, hóa chất (Clor) tăng 32,8%.

+ Giá đồng hồ nước tăng 11%.

+ Thuế tài nguyên nước và dịch vụ rừng tăng 7,5% do điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên nước.

+ Phát sinh thêm tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 83,2 đồng/m3 theo Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ.

Giá nước cho sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương như đã nêu trên tăng là do các khoản chi phí hợp lý cấu thành tăng làm cho đơn giá nước cho sinh hoạt tăng. Qua so sánh cũng tương đương với mức giá của một số tỉnh như: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Phước.

10. Cử tri Nguyễn Văn Nết, khu phố 6, phường Phú Hòa: Đề nghị ngành chức năng xem xét đấu nối hệ thống chiếu sáng tại khu tập thể khu dân cư Đài truyền hình tỉnh Bình Dương.

Sở Xây dựng trả lời: Vấn đề này, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện.

11. Cử tri Lâm, khu phố 1, phường Phú Hòa: Đề nghị trả lời cho người dân biết về việc thu phí xử lý nước thải môi trường thu phí của người dân sử dụng nhằm mục đích gì?

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải là công cụ kinh tế trong quản lý môi trường dựa trên nguyên tắc "người gây ô nhiễm phải trả tiền". Việc thu phí nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và ý thức tổ chức công dân trong xử lý nước thải giảm thiểu ô nhiễm và tiết kiệm tài nguyên. Tại Việt Nam, việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải được thực hiện từ năm 2003 theo Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ và nay thực hiện theo Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định 53/2020/NĐ-CP).

Theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 53/2020/NĐ-CP thì đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường là nước thải công nghiệp thải vào nguồn tiếp nhận nước thải và nước thải sinh hoạt. Theo quy định tại Điều 9 của Nghị định 53/2020/NĐ-CP thì nguồn phí thu được sẽ được nộp vào ngân sách địa phương để sử dụng cho công tác bảo vệ môi trường; bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Quỹ bảo vệ môi trường của địa phương để sử dụng cho việc phòng ngừa, hạn chế, kiểm soát ô nhiễm môi trường do nước thải, tổ chức thực hiện các giải pháp, phương án công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải; còn 25% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường thu được cho tổ chức thu phí để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

12. Cử tri khu phố 6, phường Phú Hòa: Ý kiến trả lời của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, đến nay Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chưa bàn giao khu tập thể của cán bộ, nhân viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Vì vậy, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sớm bàn giao khu tập thể cho UBND thành phố tiếp nhận, quản lý.

Đài Phát thanh và Truyền hình trả lời: 

Vào năm 2016, Đài Phát thanh và Truyền hình đã có công văn số 505/PTTH-TCHC ngày 29/9/2016 kính gửi Phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân TP.Thủ Dầu Một để xin chuyển giao khu nhà ở cán bộ viên chức Đài. Sau đó Đài nhận được công văn hướng dẫn số 263/QLĐT-GT ngày 21/10/2016 của Phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân TP.Thủ Dầu Một để chuyển một số văn bản hồ sơ liên quan đến khu nhà ở này. Tuy nhiên sau đó chưa nhận được hướng dẫn thêm để hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết. Trong thời gian tới đây, Đài Phát thanh và Truyền hình sẽ tiếp tục liên hệ với các cấp, ngành liên quan để làm các thủ tục bàn giao theo quy định./.

13. Cử tri Nguyễn Thanh Lê, khu phố 6, phường Phú Mỹ: Phản ánh Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương phát nội dung không đúng theo lịch phát sóng của chương trình; đề nghị Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương có giải pháp khắc phục.

Đài Phát thanh và Truyền hình trả lời:  

- Lịch phát sóng chương trình của Đài thường được quảng bá 15 ngày trước ngày phát sóng. Đây là lịch phát sóng dự kiến có thể thay đổi. Thực tế có nhiều thay đổi trong kế hoạch phát sóng của các phòng, hoặc kế hoạch trao đổi chương trình của Đài với các đối tác.

- Lịch phát sóng của Đài còn bị thay đổi bởi các chương trình tiếp sóng các chương trình, sự kiện chính trị quan trọng của các Đài bạn và Đài Truyền hình Việt Nam....

- Một số chương trình của Đài Bình Dương phát sóng sau chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đã phải hủy bỏ khi chuong trình tiếp sóng Thời sự Đài THVN quá dài, chiếm mất thời lượng.

Nếu so sánh giữa chương trình được giới thiệu quảng bá trên báo hoặc quảng bá trước trên Đài và thực tế phát sóng, có vài chương trình thay đổi hoặc bị hủy phát sóng vì các lý do khách quan nêu trên. Tuy nhiên, những sự thay đổi đó đều được BTV thông báo trong chương trình phát sóng cập nhật hàng ngày được phát sóng trên các kênh vào thời điểm sáng, trưa và tối. Những thay đổi đột xuất đều có cập nhật trong "Chương trình thông báo lịch phát sóng hàng ngày lúc 5giờ 30, 12 giờ và 19 giờ".

14. Cử tri Lê Thị Thảo, khu phố 2, phường Phú Mỹ: Phản ánh việc trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện cho người dân chưa thuận tiện, người dân phải đến bưu điện để nhận tiền mặt. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho người dân được nhận tiền tại trụ sở UBND phường.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời:

Từ năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức có văn bản đồng ý triển khai phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện trong cả nước. BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống các Bưu cục của ngành Bưu điện. Đây cũng là giải pháp cải cách thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công và đảm bảo an toàn quỹ trong hoạt động chi trả các chế độ BHXH do ngành Bưu điện đảm nhận, tại tỉnh Bình Dương Ủy ban nhân tỉnh cũng đã đồng ý phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện trong toàn tỉnh và triển khai cùng với cả nước từ 2013.

Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, thời gian qua, ngành BHXH đã đặc biệt quan tâm đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng (thẻ ATM) để phục vụ người tham gia ngày càng tốt hơn. Vì vậy để thuận tiện trong việc nhận lương hưu cử tri có thể liên hệ điểm chi trả lương hưu của Bưu điện làm thủ tục nhận lương hưu qua tài khoản ATM hàng tháng, mà không phải đến trực tiếp nhận tiền mặt.

Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hiện nay được thực hiện thông qua tổ chức dịch vụ công theo quy định. Hiện tại chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng tại địa bàn tỉnh Bình Dương do Bưu điện điện tỉnh Bình Dương thực hiện. Cụ thể, tại phường Phú Mỹ-Tp Thủ Dầu Một- tỉnh Bình Dương, lịch chi trả là ngày 05 (mồng năm) hàng tháng được Bưu điện thông báo cho người hưởng, điểm chi trả tại trụ sở UBND phường Phú Mỹ. Trường hợp ngày 05 hàng tháng người hưởng không đến điểm chi trả là UBND phường để nhận tiền, người hưởng có thể đến nhận tiền của tháng đó tại Bưu điện thành phố Thủ Dầu Một từ ngày 06 đến ngày 25.

15. Cử tri Phạm Phương Quý, Thái Văn Rương, khu phố 3; Cử tri Trần Văn Đức, khu phố 5, phường Hòa Phú: Phản ánh Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương có thái độ phục vụ, chữa trị cho bệnh nhân không tận tình, chu đáo. Đề nghị chấn chỉnh đội ngũ y bác sĩ để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Sở Y tế trả lời:  

Thực hiện Thông tư 07/2014/TT-BYT và Quyết định số 2151/QĐ-BYT, Bệnh viện liên tục triển khai các hoạt động như: tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế, thành lập tổ công tác xã hội, tăng cường tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh qua đường dây nóng và hòm thư góp ý,... Bệnh viện đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thường quy, cũng như đột xuất về kỹ năng giao tiếp và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Từ đó, đưa ra những điểm hạn chế cần cải tiến, xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra sai sót, phát huy những kết quả tốt đã đạt được. Qua thời gian triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện, Bệnh viện ghi nhận thái độ phục vụ, ứng xử nhân viên bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn. Đồng thời, Bệnh viện vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động nêu trên để ngày càng hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một vài cá nhân có thái độ phục vụ, chữa trị cho bệnh nhân chưa tận tình, chu đáo, bệnh viện sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với các cá nhân này.

16. Cử tri Nguyễn Trọng Quyết, khu phố 5; Cử tri Phạm Phương Quý, khu phố 3, phường Hòa Phú: Đề nghị lắp đặt đèn chiếu sáng tại tuyến đường 32, 5C, 7B và bổ sung thêm đèn chiếu sang tại tuyến đường 15, 17 để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khu liên hợp.

Sở Xây dựng trả lời: Vấn đề này, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện.

17. Cử tri Thái Văn Rương, khu phố 3, phường Hòa Phú: Phản ánh về vấn đề ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp VSIP II, các công ty trong Khu công nghiệp lợi dụng lúc trời mưa lén xả chất thải ra Suối cầu Thợ Ụt gây ô nhiễm môi trường dòng suối. Đề nghị ngành chức năng tổ chức kiểm tra giám sát về việc xả chất thải của khu công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và xử lý theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:  

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên và Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore và ông Thái Văn Rương (cử tri phản ánh) tiến hành khảo sát các nguồn thải vào suối Cái, đoạn qua cầu Thợ Ụt vào ngày 02 tháng 12 năm 2020. Kết quả khảo sát cho thấy:

Đoạn suối Cái chảy qua cầu Thợ Ụt bắt nguồn từ Kênh tiêu Hòa Lợi là nơi tiếp nhận nước thải sau xử lý và nước mưa của Khu công nghiệp VSIP II, VSIP II-A,  Khu công nghiệp Đồng An 2; nước thải sinh hoạt, nước mưa của khu dân cư Phú Chánh A, khu dân cư Phú Chánh B và một phần nước thải sinh hoạt từ Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Bình Dương, xung quanh khu vực này không có cơ sở sản xuất nào, chỉ là khu vực canh tác hoa màu của người dân. Tổng lưu lượng nước thải đoạn suối Cái, chảy qua cầu Thợ Ụt có lưu lượng khoảng 22.000 m3/ngày, trong đó nước thải công nghiệp có lưu lượng khoảng 20.000 m3/ngày và nước thải sinh hoạt từ các khu vực dân cư khoảng 2.000 m3/ngày. Tại thời điểm khảo sát chất lượng nước suối Cái, đoạn qua cầu Thợ Ụt khá tốt, nước trong, không có mùi. Theo ý kiến của ông Thái Văn Rương thì trước đây có một số thời điểm nước suối cầu Thợ Ụt chuyển màu đen, tuy nhiên hiện tại thì dòng suối không có dấu hiệu bất thường, nước trong.

Qua kiểm tra, giám sát thông qua hệ thống quan trắc nước thải tự động và lấy mẫu định kỳ hàng tháng cho thấy các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp VSIP II, VSIP II-A và Khu Công nghiệp Đồng An đã đấu nối nước thải về Nhà máy xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp để xử lý; nước thải sau xử lý của các khu công nghiệp đạt quy chuẩn môi trường. Tuy nhiên vào thời điểm tháng 08 năm 2019, hệ thống thu gom nước thải của Công ty TNHH V&S Packaging Việt Nam nằm trong Khu công nghiệp VSIP II-A bị sự cố bể đường ống thu gom nước thải để nước thải mực in có màu xanh đen chảy ra cống thoát nước mưa của khu công nghiệp và chảy vào suối Cầu Thợ Ụt gây ô nhiễm. Ngay khi xảy ra vụ việc, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore kịp thời kiểm tra, xử lý đối với Công ty và Công ty đã cải tạo và khắc phục ngay sự cố.

Như vậy, các nguồn thải công nghiệp thải ra suối Cái, đoạn cầu Thợ Ụt đã được kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân trong Khu dân cư Phú Chánh A, Phú Chánh B chưa đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của các khu dân cư; đồng thời một phần nước thải của khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bình Dương thải ra suối Cái và đây là một trong những nguyên nhân làm ô nhiễm suối Cái đoạn qua cầu Thợ Ụt vào một số thời điểm.

Để cải thiện chất lượng nước mặt suối Cái, đoạn qua cầu Thợ Ụt, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) rà soát lại việc đấu nối của các hộ dân trong Khu dân cư Phú Chánh A, Phú Chánh B vào hệ thống thu gom nước thải của khu dân cư, đảm bảo toàn bộ nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường; đấu nối toàn bộ nước thải của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các hộ dân trong khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bình Dương về nhà máy xử lý nước thải đô thị Thủ Dầu Một để xử lý, không để tình trạng nước thải chưa qua xử lý chảy vào suối Cái. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tăng cường kiểm soát ô nhiễm đối với các doanh nghiệp và khu công nhiệp có lưu vực xả thải vào suối Cái, đoạn qua cầu Thợ Ụt.

18. Cử tri Nguyễn Văn Hoành, khu phố 2, phường Định Hòa: Phản ánh sau nội dung trả lời của UBND tỉnh tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh, đến nay khu tái định cư thuộc Khu quy hoạch các bệnh viện và một số công trình Nhà nước tại phường Định Hòa vẫn chưa được hoàn thiện như: cở sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh, chưa đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người dân (chưa đấu nối hệ thống thoát nước, nước sinh hoạt, không có đèn chiếu sáng, nước sạch, nhà vệ sinh không thoát được…) gây hôi thối, mất vệ sinh ảnh hưởng đến đời sống của người dân; người dân được cấp nền tái định cư nhưng chưa được cấp giấy CNQSD đất. Đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh sớm hoàn thành cơ sở hạ tầng và đề nghị cấp giấy CNQSD đất để đảm bảo cuộc sống cho người dân tại khu tái định cư.

Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh trả lời:

- Khu tái định cư Định Hòa giai đoạn 1 hiện nay đã được thi công hoàn chỉnh với các hạng mục: san nền, giao thông, cấp, thoát nước, điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc một cách đồng bộ và được kết nối với các tuyến đường trục của Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình của Nhà nước. Cụ thể:

+ Hệ thống điện sinh hoạt: đã hoàn tất và bàn giao cho Điện lực Thủ Dầu Một vận hành, cấp điện cho hộ dân.

+ Cấp nước: đã đấu nối và hiện Chi nhánh cấp nước Thủ Dầu Một đã cấp nước cho hộ dân.

+ Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước mưa, nước thải đã thi công hoàn chỉnh. Ban đã đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một tiếp nhận bàn giao từ năm 2018. Tuy nhiên, tại thời điểm này, các hệ thống trên chưa được kết nối với hạ tầng đường trục giao thông chính thuộc khu quy hoạch nên UBND thành phố Thủ Dầu Một chưa đồng ý tiếp nhận. Do đó, khu vực này chưa có điện chiếu sáng, hệ thống giao thông, thoát nước không được duy tu thường xuyên nên không đảm bảo thoát nước và vệ sinh môi trường.

Đến nay, các hệ thống hạ tầng đã cơ bản được đấu nối hoàn chỉnh. Hiện, Ban đang tiếp tục đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một sớm tiếp nhận công trình trong quý I/2021. Khi đó các vấn đề như chiếu sáng, duy tu thường xuyên, đảm bảo thoát nước, vệ sinh môi trường khu Tái Định cư sẽ được giải quyết.

19. Cử tri Tô Xuân Toàn, khu phố 8, phường Định Hòa: Phản ánh Ông được cấp thẻ BHYT hưu trí (Mã thẻ HT 2747424337815). Lúc trước, khi đi khám chữa bệnh được miễn 100% chi phí. Tuy nhiên, nay ông đi khám chữa bệnh phải trả tiền nằm viện, tiền kim tiêm, chuyền nước, băng keo…và không được BHYT thanh toán lại. Đề nghị cơ quan BHXH xem xét lại.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời:

Ngày 24/12/2019, BHXH tỉnh ban hành Công văn số 2328/BHXH-GĐBHYT về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) khi đi khám bệnh, chữa bệnh gửi đến Sở Y tế tỉnh tại Công văn 2328/BHXH-GĐBHYT BHXH tỉnh đề nghị Sở Y tế tỉnh phối hợp chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tiếp nhận người bệnh BHYT theo đúng quy định tại Điều 14, 15, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức hưởng và thủ tục KCB BHYT.

Đối với trường hợp của ông Tô Xuân Toàn Mã thẻ HT 2747424337815, đề nghị ông bổ sung thêm thông tin: tên cơ sở khám chữa bệnh khi ông đi khám chữa bệnh ông phải trả tiền nằm viện, tiền kim tiêm, chuyền nước, băng keo….

Căn cứ vào thông tin do ông cung cấp, BHXH tỉnh đề nghị Sở Y tế tỉnh phối hợp chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tiếp nhận người bệnh BHYT theo đúng quy định tại Điều 14, 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức hưởng và thủ tục KCB BHYT.

20. Cử tri Tô Xuân Toàn, khu phố 8, phường Định Hòa: Tuyến đường ĐT 741 đến nay vẫn chưa thực hiện hoàn chỉnh; Đề nghị tỉnh sớm đầu tư tuyến đường này để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Hiện Công trình: Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 đã thi công hoàn thành phần mặt đường, còn vướng 800m vỉa hè (hai bên tuyến) và 231m cống dọc do người dân không đồng tình bàn giao mặt bằng, cản trở thi công, kèo dài nhiều năm qua;

Thời gian qua, UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương hữu quan đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp như: tổ chức đối thoại, vận động các hộ dân, rà soát bổ sung thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về đền bù, giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay người dân vẫn chưa đồng tình bàn giao mặt bằng.

Để giải quyết các bất cập trên, UBND thành phố Thủ Dầu Một, UBND thị xã Bến Cát, cùng với các ngành, các cấp đang tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thi công hoàn thành công trình.

21. Ông Lại Mạnh Đấu, khu phố 2, phường Phú Lợi:

- Phản ánh Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, ở khu phố còn một số điểm chưa phù hợp, nhất là đối với các trường hợp kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nhưng không được hưởng hỗ trợ kiêm nhiệm hoặc như chức danh Thanh tra nhân dân ở cấp xã là kiêm nhiệm nhưng ở các ấp, khu phố là được bầu cử đàng hoàng nhưng lại không được hỗ trợ,…Vì vậy, đề nghị các ngành chức năng xem xét lại những bất cập trong Nghị quyết trên.

Đồng thời đề nghị khi xem xét hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND thì cần xét tình hình thực tế đặc thù, quy mô lớn, nhỏ ở từng khu vực, từng địa phương (vì có khu vực đông dân cư, công việc nhiều nhưng lại có khu vực ít dân cư,… ) không nên hỗ trợ bằng nhau sẽ thiệt thòi cho các địa phương có đặc thù, quy mô lớn hơn.

Sở Nội vụ trả lời:  

(1) Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định "Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận" và giao UBND tỉnh trình HĐND "Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố" và ở ấp, khu phố không có Ban thanh tra nhân dân.

Do đó, Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND quy định phụ cấp kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố là phù hợp. 

Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã do ngân sách địa phương bảo đảm và thực hiện theo Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính.

(2) Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp chức danh, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động của ấp, khu phố tùy thuộc vào quy mô số hộ gia đình thuộc ấp, khu phố và quyết định phân loại đơn vị hành chính, như sau:

- Khoản 2 Điều 2:

"2. Phụ cấp chức danh người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố: 1,0 x mức lương cơ sở/người/tháng.

Đối với ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên hoặc ấp thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, mức phụ cấp như sau:

- Bí thư chi bộ ấp:  1,70 x mức lương cơ sở/người/tháng;

- Trưởng ấp và Trưởng ban công tác mặt trận ấp: 1,65 x mức lương cơ sở/người/tháng".

- Khoản 2 Điều 3:

 "2. Hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố, bao gồm:

a) Hỗ trợ hàng tháng: 0,50 x mức lương cơ sở/người/tháng.

b) Đối với ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên hoặc ấp thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, mức hỗ trợ hàng tháng là 0,35 x mức lương cơ sở/người/tháng."

- Khoản 2 Điều 5:

"2. Khoán kinh phí hoạt động của ấp, khu phố

a) Kinh phí hoạt động của ấp

- Ấp thuộc cấp xã loại 1: 4.000.000 đồng/tháng;

- Ấp thuộc cấp xã loại 2, loại 3: 3.000.000 đồng/tháng.

b) Kinh phí hoạt động của khu phố

- Khu phố thuộc cấp xã loại 1: 5.000.000 đồng/tháng;

- Khu phố thuộc cấp xã loại 2: 4.000.000 đồng/tháng".

22. Bà Hồ Thị Kim Thanh, khu phố 4, phường Phú Lợi: Phản ánh tuyến đường Mỹ Phước Tân vạn hiện nay thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, gần như là "điểm đen" về tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, người dân đi lại trên tuyến đường này rất lo sợ. Vì vậy, tôi đề nghị các ngành chức năng xem xét, khẩn trương có những giải pháp để khắc phục, hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến đường trên.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn là trục giao thông vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp đến các đầu mối giao thông quốc gia, các cảng và ngược lại. Từ khi đưa vào khai thác  đến nay, lưu lượng giao thông (nhất là các phương tiện container, tải nặng) gia tăng về số lượng và tải trọng. Khi không có lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, các phương tiện container, tải nặng, xe con,... lưu thông vào làn đường dành cho xe 02 bánh, cùng với ý thức của người tham gia giao thông chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ chưa cao, dẫn đến có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường này.

+ Để khắc phục, hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến đường này, Sở GTVT đã phối kết hợp với cảnh sát giao thông tỉnh, Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Thanh tra GTVT, Cảnh sát giao thông, phòng Quản lý đô thị của thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An kháo sát các bất cập về hệ thống báo hiệu đường, phân luồng các phương tiện giao thông theo giờ; Hiện đã báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện;

+ Xin thông tin thêm cho Quý cử tri về giải pháp căn cơ nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường này; HĐND, UBND tỉnh đã có chủ trương đầu tư các dự án sau:

Dự án: Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại Bình Dương.

Dự án Tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT.746, ĐT.747B, ĐT.743 theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo vấn đề này tại Thông báo số 304/TB-UBND ngày 16/12/2020,  Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 5128/SGTVT-QLGT ngày 23/12/2020 đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát khắc phục các bất cập trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

23. Ông Nguyễn Thái Thanh, khu phố 9, phường Phú Lợi: Phản ánh trong nhiệm kỳ qua, cử tri đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị các ngành chức năng cần có các giải pháp để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông tại các tuyến đường, giao lộ hay xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông, như: giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn + ĐT743, giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn + Huỳnh Văn Lũy, Ngã tư 550, Tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn, các tuyến đường trên địa bàn thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An,… Tuy nhiên, các biện pháp được đề ra như làm cầu vượt, hầm chui đến nay vẫn chưa được thực hiện. Vì vậy, tôi yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, các ngành chức năng khẩn trương thực hiện các giải pháp đã đề ra để đảm bảo công tác an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:  

- Để giải quyết tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên các đoạn đường, giao lộ trên ĐT.743, Mỹ Phước – Tân Vạn, thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã phối kết hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh và các ngành, địa phương hữu quan khảo sát, bổ sung điều chỉnh báo hiệu đường bộ, phân luồng giao thông, …Tuy nhiên, vẫn chưa giải quyết dứt điểm tình hình ùn tắc giao thông.

- Hiện Sở GTVT sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành, đơn vị tham mưu UBND tỉnh triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

+ Dự án Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại Bình Dương (bao gồm đầu tư xây dựng các cầu vượt tại các giao lộ giữa đường Mỹ Phước –Tân Vạn với đường Huỳnh Văn Lũy, Phú Lợi, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Thị Minh Khai, ĐT.743 – nút giao An Phú, QL1K) đã được Bộ Giao thông vận tải thẩm định tại Công văn số 10194/BGTVT-KHĐT ngày 12/10/2020, thời gian thực hiện 2020-2025;

+ Dự án Tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.746, ĐT.747B, ĐT.743 theo hình thức đối tác công tư (Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/7/2020, trong đó có xây dựng 06 cầu vượt, 06 hầm chui tuyến chính, 15 hầm chui đường ngang và 28 cầu vượt cho người đi bộ).

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo vấn đề này tại Thông báo số 304/TB-UBND ngày 16/12/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 5128/SGTVT-QLGT ngày 23/12/2020 đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát khắc phục các bất cập trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

Riêng về phân luồng giao thông để chống ùn tắc giao thông trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.743, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh nghiên cứu triển khai thí điểm về phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến đối với phương tiện container và xe tải nặng vào giờ cao điểm.

24. Bà Thái Lệ Thanh, khu phố 8, phường Phú Lợi: Bà không đồng tình với nội dung trả lời ý kiến cử tri của Công an tỉnh về việc thành lập Tổ nhân dân tự quản. Yêu cầu Công an tỉnh, các ngành chức năng cần phải thực hiện khảo sát thực tế, phải xác định được những khó khăn, vướng mắc, tồn tại và hạn chế ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện thành lập Tổ nhân dân tự quản trong thời gian qua, kịp thời khắc phục và có hướng dẫn cụ thể để cấp xã triển khai thực hiện được thuận lợi.

Công an tỉnh trả lời:  

Ngày 02/10/2020 Công an tỉnh ban hành Công văn số 397/CAT-PV01 về việc trả lời kiến nghị của cử tri Thái Lệ Thanh liên quan đến Tổ nhân dân tự quản do cử tri phản ánh, trong đó cụ thể như sau:

- Về việc xác định hộ liền kề, liền cư: Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 quy định "Tổ nhân dân tự quản ở ấp thuộc xã có từ 30 đến 100 hộ liền cư; ở khu phố thuộc phường, thị trấn có từ 50 đến 150 hộ liền cư".

+ Hộ liền cư: Là những hộ gia đình cố hộ khẩu thường trú; Là những hộ gia đình có đăng ký tạm trú, sinh sống thường xuyên, ổn định, lâu dài và có nhà riêng hoặc chỗ ở hợp pháp (trừ trường hợp thuê, mượn, ở nhờ, ở trọ).

+ Trường hợp số hộ trong tổ có nhiều hơn quy định thì có thể bố trí thêm 01 tổ phó; Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 quy định " Mỗi Tổ nhân dân tự quản có Tổ trưởng, 01 Tổ phó, các hộ gia đình là thành viên. Tùy vào tình hình thực tế tại địa phương, Tổ có trên 100 hộ liền cư ở ấp hoặc trên 150 hộ liền cư ở khu phố thì bố trí thêm 01 Tổ phó".

- Về nội dung họp dân hàng quý sẽ do ai hướng dẫn: Căn cứ Khoản 1, Điều 5, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh quy định "Tổ nhân dân tự quản chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã và hướng dẫn hoạt động của Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Công an cấp xã) và chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Ban Điều hành khu phố, ấp". Như vậy nội dung họp định kỳ hàng quý hoặc họp đột xuất của Tổ nhân dân tự quản do Công an xã, phường, thị trấn (gọi chung là Công an cấp xã) phối hợp với Ban điều hành khu phố, ấp hướng dẫn Tổ nhân dân tự quản.

- Việc tổ chức họp dân: thực hiện theo Điều 6, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND cụ thể:

" 1. Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản thường xuyên trao đổi công việc của Tổ, định kỳ mỗi quý tổ chức họp Tổ một lần hoặc họp đột xuất trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan cấp trên. Hàng tháng tổng hợp tình hình hoạt động của Tổ báo cáo Ban điều hành khu phố, ấp.

2. Tổ trưởng phải chuẩn bị báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Tổ; phổ biến các văn bản, chỉ đạo của cấp trên, thông báo tình hình an ninh trật tự và hoạt động của Tổ; lắng nghe, ghi nhận những ý kiến của cán bộ và nhân dân trong Tổ về tình hình an ninh, trật tự, kết quả thực hiện các phong trào để phản ánh cho Ban điều hành khu phố, ấp, cảnh sát khu vực và công an viên phụ trách ấp".

- Về thẩm quyền công nhận Tổ nhân dân tự quản: Căn cứ Khoản 4, Điều 10, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh quy định: "Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm chỉ đạo việc thành lập, quản lý, tổ chức hoạt động của Tổ nhân dân tự quản theo Quy định này", do đó UBND cấp huyện là cấp chỉ đạo, lãnh đạo UBND cấp xã thực hiện. Căn cứ Khoản 5, Điều 10, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh quy định:"Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy định này, chỉ đạo, quản lý, tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản theo thẩm quyền; thực hiện chế độ, chính sách, tổ chức tập huấn và đảm bảo kinh phí cho Tổ nhân dân tự quản hoạt động; tạo mọi điều kiện để Tổ nhân nhân tự quản hoàn thành nhiệm vụ". Như vậy trên cơ sở kế thừa số Tổ nhân dân tự quản hiện có, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận việc thành lập Tổ nhân dân tự quản.

- Về việc thực hiện chế độ hỗ trợ cho Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản: Chính sách hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thực hiện theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật hiện hành (Tổ trưởng: 0,20 x mức lương cơ sở/người/tháng; Tổ phó: 0,15 x mức lương cơ sở/người/tháng).

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã ban hành Công văn số 349/CAT-PV05 ngày 17/10/2019 về việc trao đổi, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, đồng thời chỉ đạo Trưởng Công an thành phố Thủ Dầu Một về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã chỉ đạo Công an phường Phú Lợi tiến hành rà soát các hộ dân trên địa bàn, lên sơ đồ địa giới hành chính các Tổ nhân dân tự quản tại địa phương để trình UBND phường xem xét ra quyết định.

Mặt khác, dự kiến trong quý I/2021, Công an tỉnh sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành sơ kết việc triển khai thực hiện Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 để đánh giá toàn diện và trên cơ sở đó rà soát, đề xuất, sửa đổi bổ sung một số nội dung của 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 cho phù hợp với tình hình hiện nay.

25. Ông Bùi Xuân Thoại, khu phố 8, phường Phú Lợi: Tiếp tục đề nghị xem xét lại quy định về điều kiện hỗ trợ Người có công ngoài tỉnh phải có hồ sơ đang được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh quản lý từ 03 năm (36 tháng) trở lên theo quy định tại Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh. Nếu vẫn áp dụng như vậy thì quá thiệt thòi cho cho ông và những trường hợp tương tự vì như trường hợp của ông để đủ điều kiện được hỗ trợ thêm hàng tháng là đến ngày 01/3/2023, tuy nhiên hiện nay bản thân ông đã 75 tuổi, nhiều bệnh tật, nếu chờ đến ngày đủ diều kiện là quá dài, ông không còn đủ thời gian để có thể chờ nhận hỗ trợ theo quy định. Vì vậy, ông tiếp tục kiến nghị ngành chức năng có hướng hỗ trợ xem xét tạo điều kiện cho ông và nên xem xét điều chỉnh rút ngắn lại thời gian quản lý hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đối với những trường hợp cán bộ trước đây công tác tại tỉnh Sông Bé như ông.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:  

Ngày 20/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Nghị quyết số 08), trong đó tại nhóm đối tượng 3, quy định: Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (là người tham gia kháng chiến trong khoảng thời gian từ ngày 19/8/1945 đến ngày 30/4/1975 đã được Nhà Nước tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng) hưởng trợ cấp một lần ngoài ra không hưởng chế độ nào khác được hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 0,3 lần (30%) mức chuẩn hiện hành (theo quy định của Chính phủ). Và điều kiện hỗ trợ là phải có hồ sơ đang được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương quản lý từ 03 năm (36 tháng) trở lên. 

Trường hợp của ông Bùi Xuân Thoại, đã phản ánh nội dung này và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã trả lời theo Công văn số 4661/UBND-TH ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phân công trả lời kiến nghị cử tri gửi đến sau kì họp thứ 15 – HĐND tỉnh khóa IX, cụ thể:

Ông Bùi Xuân Thoại đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Quyết định số 2499/QĐ-UB ngày 11/10/2001. Ngày 18/3/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước lập và di chuyển hồ sơ hưởng trợ cấp một lần của ông về tỉnh Bình Dương để quản lý và thực hiện các quyền lợi chính trị cho ông theo quy định kể từ tháng 03/2020. Do vậy, ông chưa đủ điều kiện để được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND quy định.

26. Bà Thái Việt Thủy, khu phố 8, phường Phú Lợi: Phản ánh việc lấy các Huân chương, Huy chương hoặc các hình thức khen thưởng khác ra để sử dụng là tình tiết giảm nhẹ cho các cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, pháp luật, truy tố hình sự là không phù hợp vì có thể các Huân chương, Huy chương hoặc khen thưởng đó được xét trao tặng trong thời gian mà các cán bộ, công chức đó có sai phạm. Vì vậy, đề xuất các ngành chức năng xem xét kiến nghị cấp trên thu hồi các Huân chương, Huy chương hoặc hình thức khen thưởng khác mà những cán bộ, công chức có sai phạm, bị truy tố hình sự nhận được trong thời gian xảy ra sai phạm, chứ không lấy đó ra để áp dụng là tình tiết giảm nhẹ tội cho các đối tượng đó.

Sở Nội vụ trả lời:  

Đây là nội dung được quy định trong Bộ luật hình sự.

Riêng lĩnh vực khen thưởng hiện nay được quy định bởi Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện từ cơ sở và đảm bảo chặt chẽ, thống nhất. Trong đó, Điều 96, Luật thi đua, khen thưởng 2003, Điều 78 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Điều 2, Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định rõ:

"Đối với tập th, cá nhân trong thời gian cơ quan có thm quyn đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ thì chưa khen thưng".

"Người nào gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì bị huỷ bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật và tiền thưởng đã nhận; tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật".

Theo đó, nếu có trường hợp gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi hiện vật và tiền thưởng kèm theo. Do đó, cá nhân không thể sử dụng các loại hình khen thưởng đó như một trong các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự.

II. Thành phố Thuận An

1. Cử tri phường Thuận Giao: Phản ánh tình trạng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng trên tuyến ĐT 743; Mỹ Phước Tân Vạn; Đại lộ Bình Dương (Đoạn từ Nghĩa Trang liệt sĩ Tỉnh đến Ngã Tư Hòa Lân) gây khó khăn cho người dân đi lại. Đề nghị xem lại việc bố trí giờ cho các phương tiện tham gia lưu thông hợp lý để tránh kẹt xe.  

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Để khắc phục tình trạng kẹt xe trên các đoạn đường ĐT.743, Mỹ Phước – Tân Vạn, Quốc lộ 13 (đoạn từ Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh đến ngã tư Hòa Lân) thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã phối kết hợp cùng với Cảnh sát giao thông tỉnh, Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Thanh tra GTVT, Cảnh sát giao thông, phòng Quản lý đô thị của thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An kháo sát các bất cập về hệ thống báo hiệu đường, phân luồng các phương tiện giao thông theo giờ; UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo vấn đề này tại Thông báo số 304/TB-UBND ngày 16/12/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 5128/SGTVT-QLGT ngày 23/12/2020 đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát khắc phục các bất cập trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

2. Cử tri Phường Thuận Giao:

(1) Đề nghị xem xét giải quyết việc các xe khách dừng đỗ xe ở Đại lộ Bình Dương không đúng nơi quy định gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông.

(2) Kiến nghị tuần tra, kiểm tra, xử lý trường hợp một nhóm đối tượng tổ chức chạy xe mô tô nẹt pô lớn trên tuyến Đại lộ Bình Dương gây nguy hiểm cho người tham gia lưu thông.

Công an tỉnh trả lời:

(1) Đề nghị xem xét giải quyết việc các xe khách dừng đỗ xe ở Đại lộ Bình Dương không đúng nơi quy định gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông:

  - Tuyến Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) từ giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai + Quốc Lộ 13 đến Cổng chào Bình Dương thuộc phường Vĩnh Phú, cơ quan chức năng bố trí 05 điểm dừng xe đón, trả khách tuyến cố định. Đoạn Đại lộ Bình Dương từ giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai + Quốc Lộ 13 đến ngã 3 Việt Hương thuộc phường Thuận Giao có bố trí 01 điểm đón khách tuyến cố định cách ngã 4 Hòa Lân 50m theo hướng Thủ Dầu Một về hướng Thành phố Hồ Chí Minh. Lượng xe khách có nhu cầu đón, trả khách tại đây rất lớn, do vậy có xảy ra việc xe khách đón, trả khách ngoài vị trí quy định, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc xử lý xe khách dừng đỗ, đón trả khách gây nguy hiểm cho tham gia giao thông.

Hàng ngày, Công an tỉnh bố trí 02 tổ Cảnh sát giao thông chia làm 04 ca thực hiện tuần tra lưu động kết hợp điều tiết giao thông khu vực này và bố trí, phân công 02 ca/ngày tổ Cảnh sát trật tự tiến hành tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm về dừng xe, đỗ xe sai quy định, đón trả khách sai quy định… Qua đó, từ đầu năm đến nay, đã phát hiện lập 683 biên bản, xử phạt với số tiền gần 400.000.000đ

- Trong thời gian tới, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 13 nói chung và tại khu vực được cử tri phản ánh, Công an tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp Thanh tra Sở Giao thông vận tải tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại đây; triển khai các kế hoạch chuyên đề về xử lý tình trạng "xe dù bến cóc"; tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, kiên trì các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật một cách sâu rộng, với nhiều nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng; ra quân thường xuyên kiểm tra, phúc tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm như: kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng, phế liệu, vá vỏ, treo, gắn biển quảng cáo, dừng, đỗ không đúng quy định… và kiên quyết không để tình trạng tái lấn chiếm nhằm lập lại hành lang an toàn đường bộ, bảo đảm mỹ quan đô thị tại địa phương. Đồng thời, kiến nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh di dời và bố trí điểm đón, trả khách đến nơi phù hợp.

(2) Kiến nghị tuần tra, kiểm tra, xử lý trường hợp một nhóm đối tượng tổ chức chạy xe mô tô nẹt pô lớn trên tuyến Đại lộ Bình Dương gây nguy hiểm cho người tham gia lưu thông:

Ngay từ đầu năm, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 211/KH- CAT-PC08, ngày 21/4/2020 về phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh. Công tác phòng, chống đua xe, nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe thành đoàn, nẹt pô được tiến hành thường xuyên, liên tục. Đồng thời, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công tỉnh tổ chức triển khai phương án phối hợp nhiều lực lượng tổ chức mật phục, tuần tra kiểm soát, nhất là các ngảy nghỉ, lễ. Trong đó chia làm 04 ca: Phòng CSGT đảm nhận TTKS từ 10h00 cho đến 15h00; 20h- 24h00; Đội CSGT-TT Công an thành phố Thuận An đảm nhận TTKS từ 05h00- 10h00; 15h00- 20h00, lực lượng luôn có mặt trên tuyến, nhanh chóng xử lý khi có tin báo về vụ việc tụ tập chạy xe thành đoàn và tiến hành giải tán, xử lý các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm 2020 đến nay đã lập biên bản xử lý 37 xe mô tô vi phạm chạy lạng lách, đánh võng, chạy xe thành đoàn gây cản trở giao thông trên tuyến Quốc lộ 3 thuộc khu vực cử tri phản ánh

Tuy nhiên do tuyến đường có nhiều đường nhánh, khi phát hiện lực lượng chức năng thì các đối tượng rẽ vào các đường nhánh để lẫn trốn nên việc xử lý chưa đạt hiệu quả cao. Mặt khác một số trường hợp nhóm đối tượng nhỏ, lẻ bộc phát nên khi lực lượng chức năng nhận được tin báo và đến nơi thì các đối tượng đã giải tán.

3. Cử tri phường An Phú: phản ánh việc thi công tuyến đường ĐT 743 hoàn trả mặt bằng chậm, gây khó khăn cho việc kinh doanh và lưu thông. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tuyến đường ĐT 743.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù đến giao lộ cầu vượt Sóng Thần do Tổng Công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư, hiện đang triển khai thi công tại những đoạn được Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND thành phố Thuận An, Dĩ An bàn giao mặt bằng. Việc thi công hoàn chỉnh mặt đường phải được thi công, kiểm tra, nghiệm thu từng lớp vật liệu trước khi triển khai thi công lớp vật liệu khác. Sở GTVT sẽ đôn đôn đốc Tổng Công ty Becamec IDC chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành từng đoạn tuyến.

Ngày 23/12/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 5125/SGTVT-QLGT đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC rà soát, khắc phục, Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Tổng Công ty Becamec IDC chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành từng đoạn tuyến.

4. Cử tri phường An Phú:

(1) Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng kẹt xe đoạn từ Ngã 6 An Phú đến Ngã tư 550 vào các giờ cao điểm gây nguy hiểm và khó khăn cho người tham gia giao thông.

(2) Phản ánh Đường Mỹ Phước - Tân Vạn có các chỗ gợn sóng gồ ghề vẫn còn thường xuyên gây tai nạn giao thông. Kiến nghị sớm sửa chữa, khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trọng điểm của tỉnh (Quốc lộ 13, ĐT.743, Mỹ Phước – Tân Vạn, …), thời gian qua, Sở GTVT đã nhiều lần phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh và các ngành, địa phương hữu quan, đi kiểm tra khảo sát thực tế, điều chỉnh, bổ sung báo hiệu đường bộ, điều chỉnh thời lượng các pha đèn, bổ sung các biển báo cấm rẽ trái, bổ sung pha đèn, làn đường rẽ trái, …

 Tuy nhiên, do lực lượng phương tiện ngày càng gia tăng quá cao, nhất là vào các giờ cao điểm, vượt quá khả năng thông xe theo thiết kế của các tuyến đường, nên tình trạng ùn tắc giao thông vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Giải pháp thực hiện: Sở GTVT tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh và các ngành, địa phương khảo sát và xử lý các bất cập của hạ tầng giao thông trên các tuyến đường trên, sẽ tiếp tục tham mưu đề xuất UBND tỉnh một số giải pháp ngắn hạn trước mắt nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến, giao lộ nói trên.

Sở GTVT xin thông tin thêm cho Quý cử tri được biết: Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù đến cầu vượt Sóng Thần, trong đó có tổ chức, phân luồng giao thông lại khu vực ngã 6 An Phú, ngã tư 550. Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương hữu quan đã tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư (Tổng Công ty Becamex IDC) triển khai thi công. Theo báo cáo của Tổng Công ty Becamex IDC, hiện Tổng Công ty đang tập trung triển khai thi công các đoạn đường đã bàn giao mặt bằng, riêng mặt bằng tại khu vực  ngã 6 An Phú và ngã tư 550 còn một vài hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, nên Tổng Công ty Becamex IDC chưa thể triển khai thi công tại khu vực giao lộ này

- Về sửa chữa, khắc phục mặt đường Mỹ Phước – Tân Vạn bị hằn lún vệt bánh xe: Tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn là trục giao thông  vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp đến các đầu mối giao thông quốc gia, các cảng và ngược lại. Từ khi đưa vào khai thác đến nay, lưu lượng giao thông (nhất là các phương tiện container, tải nặng)  gia tăng về số lượng và tải trọng, nên  làn đường dành cho xe tải tại các giao lộ có hiện tượng hằn lún vệt bánh xe (hiện tượng này do lưu lượng và tải trọng lớn gây ra. Hiện tượng hằn lún vệt bánh xe đã xảy ra nhiều trên các quốc lộ  trên địa bàn cả nước). Thời gian qua, Tổng Công ty Becamex IDC cũng rất nổ lực trong công tác duy tu, bảo trì tuyến đường này.  Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ tiếp tục đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC rà soát các vị trí hằn lún vệt bánh xe phát sinh để thi công sửa chữa kịp thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo vấn đề này tại Thông báo số 304/TB-UBND ngày 16/12/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 5128/SGTVT-QLGT ngày 23/12/2020 đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát khắc phục các bất cập trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

5. Cử tri phường An Phú phản ánh:

 (1) Khi người dân đi khám bảo hiểm y tế ở các tuyến đa số thiếu một số loại  thuốc như: cao huyết áp, thuốc tiểu đường thì người dân phải mua bên ngoài rất bất hợp lý đề nghị ngành chức năng kiểm tra xác minh để bảo hiểm y tế được phục vụ một cách đầy đủ để người dân an tâm khi sử dụng bảo hiểm y tế.

(2) Đề nghị bệnh viện Tỉnh trả kết quả bản sao kết quả xét nghiệm, bệnh án cá nhân của người bệnh để tiện việc theo dõi sức khỏe. Trong thời gian qua bệnh viện giữ lại hồ sơ bệnh án của người dân gây khó khăn cho việc theo dõi sức khỏe khi đi khám lần sau.

Sở Y tế trả lời:

(1) Trước tiên, ngành y tế xin ghi nhận, tiếp thu ý kiến của quý cử tri. Tuy nhiên, qua kiểm tra xác minh thông tin trên tại Khoa Dược của Trung tâm Y tế Thuận An, và một số đơn vị y tế khác trên địa bàn tỉnh, thực tế hiện trạng các loại thuốc như cao huyết áp, thuốc tiểu đường, …đã có trong gói thầu từ tháng 3/2020. Các loại thuốc này đã được cung cấp đầy đủ và sử dụng tại các Bệnh viện, Trung tâm Y tế cho đến tuyến y tế cơ sở xã phường thị trấn để phục vụ người dân.

a. Về trả kết quả xét nghiệm: thực hiện theo Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22/04/2013 về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa khám bệnh của Bệnh viện quy định: "Người bệnh sẽ nhận phiếu chỉ định xét nghiệm từ bác sĩ khám, nộp phiếu chỉ định xét nghiệm tại nơi lấy mẫu xét nghiệm, phối hợp với kỹ thuật viên xét nghiệm để lấy mẫu xét nghiệm và quay về buồng khám bệnh. Khoa xét nghiệm thực hiện và chuyển trả kết quả xét nghiệm về buồng khám nơi Bác sĩ chỉ định. Bác sĩ ghi chép vào sổ khám bệnh của người bệnh thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ định điều trị, kê và in đơn thuốc giao cho người bệnh, đồng thời hướng dẫn người bệnh đến nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chi trả bảo hiểm y tế". Ngoài ra, tại Thông tư 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh quy định: "Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức lưu phim chẩn đoán hình ảnh bằng bản điện tử hoặc phim chụp, trừ trường hợp khám, điều trị ngoại trú". Do đó, bệnh viện không thể trả kết quả xét nghiệm – chẩn đoán hình ảnh cho người bệnh khám, chữa bệnh tại bệnh viện theo quy định. Ngoại trừ, trường hợp người bệnh khám ngoại trú có chụp phim chẩn đoán hình ảnh thì bệnh viện trả phim đã chụp kèm theo bản trả lời kết quả tương ứng, người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh phải ký xác nhận đã lấy phim chẩn đoán hình ảnh.

b. Về trả hồ sơ bệnh án: Thực hiện quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 29/12/2017 quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế và Quy chế ra viện, Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 19/09/1997 quy định:"Hồ sơ bệnh án là tài liệu quan trọng phải được gìn giữ, bảo quản tốt theo đúng quy định của pháp luật về lưu trữ, hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú, chuyển viện và tử vong phải được hoàn chỉnh các thủ tục hành chính theo quy chế vào viện chuyển khoa, chuyển viện, ra viện sau đó chuyển đến phòng kế hoạch tổng hợp lưu trữ theo quy định". Vì vậy, mỗi người bệnh xuất viện đều được Bệnh viện cấp giấy ra viện, đơn thuốc và thông tin trên giấy ra viện, đơn thuốc đã bao gồm đầy đủ nội dung cơ bản về tình trạng của người bệnh, để người bệnh tiện theo dõi sức khỏe và là cơ sở phục vụ cho người bệnh tái khám những lần sau. Đồng thời hồ sơ bệnh án (bao gồm xét nghiệm) được thiết lập khi người bệnh điều trị nội trú, ngoại trú sẽ được lưu trữ tại Bệnh viện theo quy định nên không thể cung cấp cho người bệnh được.

c. Về cấp bản Tóm tắt hồ sơ bệnh án: Thực hiện theo điều 11, Chương II, Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định: "Người bệnh được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác". Vì vậy, người bệnh điều trị nội trú khi có nhu cầu biết chi tiết thông tin về quá trình điều trị, chẩn đoán, kết quả xét nghiệm - cận lâm sàng, phương pháp điều trị, kết quả điều trị…thì người bệnh có thể yêu cầu bằng văn bản để đề nghị cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án.

6. Cử tri Phường An Phú phản ánh:

 (1) Công ty sản xuất cám Guyomarc'h gần Công ty Acecook sản xuất  gây ra ô nhiễm môi trường đã kiến nghị nhiều lần nhưng hiện tại vẫn chưa được giải quyết dứt điểm đề nghị các ngành chức năng của tỉnh quan tâm thêm vấn đề cử tri kiến nghị.

(2) Công ty thép, Cơ khí Hòa Phát sản xuất gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến người dân đề nghị kiểm tra xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

1. Đối với Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam:

Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam tọa lạc đường ĐT743, khu phố 1B, phường An Phú hoạt động sản xuất từ năm 2001 với ngành nghề sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản với công suất khoảng 150.000 tấn sản phẩm/năm, đã lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản và thú cưng công suất 300.000 tấn sản phẩm/năm tại Quyết định số 948/QĐ-STNMT ngày 27/7/2018.

Theo phản ánh của người dân về việc Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam hoạt động sản xuất thường xuyên thải khí thải có mùi hôi nồng nặc gây khó chịu cho người dân, tháng 3 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh, kết quả cho thấy Công ty hoạt động với ngành nghề sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản, do đặc trưng, đặc thù ngành nghề nên việc sản xuất không tránh khỏi phát sinh mùi. Qua kiểm tra, ghi nhận Công ty đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu mùi hôi như sau:

- Các công đoạn sản xuất được kết nối liên tục, đồng bộ, tự động khép kín; quá trình vận chuyển nguyên liệu trong nhà máy được vận chuyển bằng đường ống và băng tải kín, cân định lượng và đóng bao tự động, khép kín.

- Việc nhập nguyên liệu được Công ty chú trọng, chỉ nhập những nguyên liệu đảm bảo chất lượng, nguyên liệu khô (đã qua phơi, sấy và sơ chế), ưu tiên nhập nguyên liệu đã nghiền sẵn, không sử dụng nguyên liệu tươi, ướt gây mùi trong sản xuất, nguyên liệu được chứa trong các silo nhằm hạn chế việc bốc mùi.

- Nhà xưởng xây dựng cao, thoáng, có lắp các quạt hút công nghiệp để thông gió.

- Công ty thường xuyên vệ sinh nhà xưởng vào cuối ca sản xuất.

- Bụi thải và khí thải phát sinh trong sản xuất được Công ty thu gom, xử lý triệt để, thường xuyên vận hành, bảo trì hệ thống xử lý khí thải, kết quả kiểm tra đo đạc khí thải lò hơi đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty thường xuyên duy trì các biện pháp giảm thiểu mùi hôi để không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, Công ty còn tồn tại chưa có văn bản báo cáo cơ quan đã phê duyệt đề án bảo vệ môi trường về tiến độ thực hiện đề án bảo vệ môi trường; về việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Thanh tra Sở đã xử lý vi phạm hành chính với Công ty và yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục. Hiện nay, Công ty đã lập hồ sơ xin xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt và đang được Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét xác nhận theo quy định.

Tại thời điểm xác minh, kiểm tra ngày 01/12/2020, ông Nguyễn Xuân Điền phản ánh vào ban đêm (từ sau 23 giờ) Công ty có dấu hiệu không vận hành hệ thống xử lý bụi cám nên để phát tán bụi cám ra môi trường gây ảnh hưởng đến gia đình ông. Hiện nay, từ sau khi phản ánh ông cho biết Công ty đã khắc phục không còn bụi cám phát tán ra môi trường gây ảnh hưởng, đề nghị Công ty duy trì các biện pháp xử lý và thường xuyên vận hành các công trình xử lý môi trường để không tác động đến môi trường xung quanh.

2. Đối với Công ty TNHH Chế tạo Cơ khí Hòa Phát

Công ty TNHH Chế tạo Cơ khí Hòa Phát hoạt động từ năm 2012, sản phẩm của Công ty gồm máy trộn bê tông, máy nghiền đá và khung giàn giáo. Đến năm 2017, Công ty bổ sung thêm dây chuyền sản xuất thép cuộn mạ kẽm và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư bổ sung dây chuyền sản xuất thép cuộn mạ kẽm với công suất 120.000 tấn/năm tại nhà máy sản xuất thiết bị nghiền đá, máy trộn bê tông, giàn giáo với tổng công suất 4.360 tấn/năm tại Quyết định số 657/QĐ-STNMT ngày 06/6/2017.

Ông Nguyễn Xuân Điền ngụ tại số nhà 182/2, khu phố 1B, phường An Phú, vị trí cách tường rào Công ty khoảng 20m phản ánh tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của Công ty TNHH Chế tạo Cơ khí Hòa Phát chủ yếu vào ban đêm làm ảnh hưởng đến đời sống gia đình ông.

Tại thời điểm xác minh, kiểm tra ngày 01/12/2020, Công ty đang hoạt động sản xuất thép cuộn mạ kẽm, bán thành phẩm của máy nghiền đá và máy trộn bê tông (chỉ đúc hàm nghiền và thùng trộn) để xuất bán. Thời gian hoạt động: 24/24 giờ đối với công đoạn sản xuất thép cuộn mạ kẽm (chủ yếu là công đoạn mạ kẽm), các công đoạn khác hoạt động đến 21 giờ. Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động vận hành của các thiết bị, máy móc, tiếng ồn đặc trưng của hoạt động sản xuất cơ khí phát sinh liên tục. Tiếng ồn phát sinh vào ban đêm như cử tri phản ánh là từ hoạt động của công đoạn mạ kẽm (hoạt động liên tục 24/24 giờ). Để đánh giá mức độ tiếng ồn ảnh hưởng đến nhà ông Nguyễn Xuân Điền, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trưng cầu đo đạc tiếng ồn tại nhà ông Điền, kết quả cho thấy mức âm tương đương vượt giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn. Trong tháng 12 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp kết quả kiểm tra, đo đạc tiếng ồn, xử lý vi phạm và yêu cầu Công ty thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật, không gây ảnh hưởng đến nhà ông Điền cũng như người dân xung quanh

7. Cử tri phường An Thạnh: Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thoát nước Suối Cát – Bưng Bịp thuộc gói thầu số 10 trên địa bàn phường.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời:

Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư.

- Hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 đã được thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2016.

- Hạng mục kênh (đoạn từ Quốc lộ 13 đến cầu Trắng) đã được thi công hoàn thành vào tháng 3/2020. Riêng đoạn kênh thuộc gói thầu số 10 (K5+643 ÷ K6+165). Hiện Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đang thông qua phương án đền bù đợt I, dự kiến phê duyệt Phương án đền bù trong tháng 1/2021 (khoảng 70% khối lượng đền bù); sau khi bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sẽ triển khai thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý III năm 2022.

8. Cử tri Phường An Thạnh:

(1) Kiến nghị đến lãnh đạo các cấp xem xét giải quyết chế độ BHYT đối với người có công tham gia cách mạng, và sau đó tiếp tục là cán bộ nhà nước phục vụ nhân dân chức vụ thẩm phán đến năm 1986 về hưu. Khi còn đương chức cán bộ nhà nước thì vẫn được BHYT hưởng chế độ khám trung cao, đến khi nghỉ hưu thì không còn được hưởng chế độ BHYT khám trung cao nữa mà chỉ được hưởng chế độ khám BHYT bình thường, kiến nghị lãnh đạo các cấp quan tâm giúp đỡ.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời:

Căn cứ Luật BHYT và điểm b, khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 về mã số ghi trên thẻ BHYT và Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Trong đó, quy định người có công với cách mạng được cấp mã đối tượng tham gia BHYT ký hiệu là CC, bao gồm:

      - Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945;

      - Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

      - Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

      - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

      - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát;

      - Người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

      Nếu cử tri thuộc một trong các đối tượng có công cách mạng nêu trên, thì liên hệ với cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú cung cấp các hồ sơ có liên quan để được đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT hưu trí qua mã người có công cách mạng được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh.

Về quyền lợi khám chữa bệnh trung cao là do Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt theo các Quyết định số 209-QĐ/TU ngày 22-7-2016 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc Ban hành "Quy định tiêu chuẩn khám, điều trị bệnh cho cán bộ trung cao của Tỉnh"; Quyết định số 672-QĐ/BTCTU ngày 01-9-2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương về việc ban hành danh mục các nhóm đối tượng áp dụng tiêu chuẩn khám, điều trị bệnh, đề nghị cư tri tham khảo thêm các văn bản này.

 (2) Kiến nghị việc khám bệnh trung cao của các cán bộ lão thành cách mạng, thủ tục giấy tờ để được hưởng chế độ khi khám bệnh quá rườm rà gây khó khăn cho cán bộ lớn tuổi khi đến khám bệnh; công tác chăm sóc bệnh nhân trung cao của bệnh viện chưa được chu đáo và thuốc điều trị các bệnh không đủ cung cấp  phải bỏ tiền ra nhà thuốc tư nhân mua; kiến nghị lãnh đạo các cấp xem xét giải quyết.

Sở Y tế trả lời:

Tại Trung tâm Y tế Thuận An cũng vậy, việc khám bệnh, chữa bệnh cho cán bộ trung cao luôn được Trung tâm Y tế Thuận An ưu tiên thực hiện. Các khoa/phòng được quán triệt khi thực hiện công tác, đặc biệt là công tác khám chữa bệnh phải thực hiện quy trình rút gọn, ưu tiên cho cán bộ trung cao. Khi đến khám bệnh tại đơn vị, bệnh nhận được xác định là đối tượng cán bộ trung cao các khoa điều trị cụ thể là Khoa Khám bệnh sẽ cử nhân viên hướng dẫn trực tiếp, các giấy tờ (sổ khám, thẻ trung cao, thẻ BHYT,…) sẽ được kèm theo số thứ tự có đóng dấu "ƯU TIÊN". Các khâu khám bệnh, cận lâm sàng, phát thuốc,…sẽ căn cứ số thứ tự có đóng dấu và thực hiện giải quyết ưu tiên.

Đối với các khoa nội trú, luôn có chuẩn bị sẵn sàng các phòng được trang bị vật dụng, cơ sở tốt nhất để lưu trú bệnh là đối tượng cán bộ trung cao. Việc chăm sóc và điều trị được các nhân viên y tế thực hiện theo phân loại ưu tiên, cơ số thuốc điều trị được dự trù sẵn tại các khoa luôn đầy đủ. Khi điều trị nội trú trên 7 ngày tại Trung tâm Y tế Thuận An, sẽ được đơn vị gửi những phần quà động viên, thăm hỏi sức khỏe để các cán bộ trung cao an tâm điều trị.

Trong thời gian qua, Trung tâm Y tế Thuận An cũng đã thực hiện việc niêm yết thứ tự ưu tiên tại phòng khám để người bệnh và các đối tượng chính sách được cấp thẻ BHYT được biết. Trong đó đối tượng ưu tiên bao gồm: Trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công cách mạng, phụ nữ có thai, cán bộ trung cao - hưu trí.  Đối tượng ưu tiên nhiều nên đôi khi xảy ra trường hợp xáo trộn thứ tự ưu tiên đặc biệt vào thời điểm thứ 2 và thứ 6 hàng tuần, Trung tâm Y tế tiếp nhận lượng bệnh đến khám rất đông  trung bình 800 - 1000 lượt/ngày.

Việc tiếp nhận và thăm khám bệnh của đơn vị đã được xây dựng có quy trình cụ thể và Ban giám đốc đơn vị cũng thường xuyên quán triệt các Y, Bác sĩ của đơn vị nâng cao tinh thần phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn và thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ y tế do Bộ Y tế ban hành.

Tinh thần và thái độ phục vụ của nhân viên y tế luôn được Ban Giám đốc Trung tâm Y tế và lãnh đạo các khoa/phòng quán triệt thực hiện nghiệm túc quy tắc ứng xử, thái độ phục vụ người bệnh theo thông tư 07/2014-TT-BYT của Bộ Y tế. Đồng thời ban hành cụ thể trong quy chế khen thưởng, kỷ luật hình thức xử phạt các vi phạm về thái độ phục vụ, giao tiếp với người bệnh.

9. Cử tri Phường Bình Hòa: Đề nghị nạo vét các hố ga thường xuyên bị tắc nghẽn trên tuyến đường Đại lộ Bình Dương (Đoạn từ Cầu Tân Phú đến Ngã tư Cầu Ông Bố, thuộc khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa).

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Thời gian qua, Công ty Becamex IJC đã thường xuyên nạo vét hố ga, vệ sinh mặt đường. Tuy nhiên, tình trạng người dân tập kết rác trước hố ga, che lấp hố ga thu nước vẫn còn xảy ra.

Để phát huy hiệu quả của hệ thống thoát nước trên Quốc lộ 13 tỉnh đã chỉ đạo các địa phương và lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức về thu gom rác vào đúng nơi quy định, không che miệng thu nước hố ga.

10. Cử tri phường Vĩnh Phú: Đề nghị tu sửa cổng chào Bình Dương, và hệ thống đèn trang trí, chiếu sáng tại cổng chào.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả  lời:

Về tu sửa cổng chào Bình Dương và hệ thống chiếu sáng do Tổng Công ty Becammex IDC chịu trách nhiệm, trong tháng 10/2020 do bị sự cố về điện nên bị gián đoạn trong một thời gian ngắn nhưng đến nay hệ thống đèn chiếu sáng tại Cổng chào Bình Dương đã được Tổng Công ty Becammex IDC khắc phục sửa chữa.

Về hệ thống đèn trang trí cổng chào Bình Dương do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm, do đó hàng năm để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và sự kiện chính trị của tỉnh, đồng thời tạo vẻ mỹ quan đường phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tổ chức lắp đặt đèn trang trí, bố trí một số tiểu cảnh là những sản phẩm, ảnh tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người Bình Dương, trong đó có những sản phẩm truyền thống gốm, sứ mang đặc trưng của vùng đất Thuận An. Đặc biệt, trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021 sắp tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện đang triển khai thiết kế maket để tiếp tục đầu tư, thay mới các nội dung chào mừng năm mới nhằm phục vụ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nói chung và nhân dân Thành phố Thuận An nói riêng du xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

11. Cử tri phường Bình Nhâm: Kiến nghị ngành chức năng cần quan tâm, hỗ trợ hơn đến người bán vé số.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời:

Đầu năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 khởi phát và lây lan trong cộng đồng, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, các ngành, các cấp, các địa phương đã tập trung triển khai nghiêm ngặt các quy định, biện pháp theo chỉ đạo của Trung ương như tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các hoạt động vui chơi giải trí, thực hiện giản cách xã hội,…Tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, tầng lớp nhân nhân, nhất là người lao động có thu nhập thấp.

Đối với ngành xổ số kiến thiết, có thời gian phải thực hiện tạm dừng hoạt động phát hành, đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, đời sống của người bán vé số lẽ trên địa bàn tỉnh. Nhận định được tình hình khó khăn này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã kịp thời chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho người bán vé số lẽ trên địa bàn tỉnh Bình Dương với mức hỗ trợ là 60.000 đồng/ người/ ngày, thời gian hỗ trợ là 15 ngày, tương ứng với số tiền là 900.000 đồng/01 người với nguồn hỗ trợ được trích từ Quỹ vì người nghèo và kinh phí của Tổng công ty Xổ sổ kiến thiết tỉnh Bình Dương. Chính sách hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời đối với người bán vé số lẽ trên địa bàn trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh đã thể hiện mối quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền, lãnh đạo tỉnh đối vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo đời sống của nhân dân lao động.

Tiếp theo đó, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, các cấp, các ngành của tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp hỗ trợ đến các đối tượng theo hướng dẫn của Trung ương đảm bảo kịp thời, công khai minh bạch, đúng đối tượng. Trong đó, đã có 6.839 người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí là 6,1551 tỷ đồng.

Đối với người bán vé số lẽ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm thực hiện theo chính sách riêng theo quy định, hướng dẫn của của Trung ương và của tỉnh với mức hỗ trợ cao hơn là 1.500.000 đồng/người.

Trong thời gian tới, diễn biến tình hình dịch bệnh còn nhiều phức tạp, ảnh hướng đến nhiều mặt của đời sống của nhân dân, người lao động có thu nhập thấp; người bán vé số lẽ trên địa bàn tỉnh với đặc điểm đa số là người lao động từ các địa phương, tỉnh thành khác đến Bình Dương sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn, thu nhập không ổn định cần tiếp tục nhận được được sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành. Với góc độ là cơ quan tham mưu trên lĩnh vực an sinh xã hội của địa phương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục có sự quan tâm hơn nữa trong phối hợp tham mưu, đề xuất các chính hỗ trợ phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách, điều kiện cụ thể của tỉnh nhà trong từng thời điểm.

III. Thành phố Dĩ An

1. Cử tri các phường Tân Bình, Bình An, Bình Thắng:

Đề nghị sớm khắc phục một số tồn tại đối với tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, cụ thể:

(1) Đề nghị thực hiện vạch sơn phân làn trên toàn tuyến.

(2) Tính toán xây dựng hồ điều tiết nước để chống ngập úng trên đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn, nhất là trưng dụng các hồ đá.

(3) Đề nghị xử lý tình trạng lún nhựa theo vệt bánh xe tại giao lộ đường Mỹ Phước - Tân Vạn với đường Nguyễn Thị Minh Khai và giao lộ đường Mỹ Phước - Tân Vạn với đường Cây Da - phường Tân Bình vì hiện nay tại 02 vị trí này mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

(4)  Đề nghị xử lý tình trạng ngập nước đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn giao cắt giữa đường Cây da và đường Mỹ Phước - Tân Vạn vì hiện nay vẫn còn ngập nặng mỗi khi mưa xuống.

(5) Kiến nghị bố trí làn đường dành riêng cho xe hai, ba bánh vì hiện nay xe container lưu thông đoạn qua nghĩa trang Triều Châu (phường Bình An) và đoạn qua Khu du lịch Thủy Châu (phường Bình Thắng) lấn hết làn xe hai, ba bánh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông qua đoạn đường này.

(6) Đường Mỹ Phước-Tân Vạn nối dài (đoạn từ vòng xoay trước kho ngoại quan Thái Bình Shoes đến cầu vượt Tân Vạn) - phường Bình Thắng thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, các phương tiện cơ giới như xe tải, xe container lưu thông lấn chiếm làn xe máy rất nguy hiểm, buộc các phương tiện xe máy phải chạy lên vỉa hè, chạy ngược chiều rất nguy hiểm. Một số vị trí nắp cống đã hư hỏng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 

(7) Đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn giao với Quốc lộ 1K: đèn tín hiệu giao thông và đèn đường thường xuyên hư hỏng gây mất an toàn giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

(1) Về sơn phân làn trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn: khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, vạch sơn đường giữa các làn xe được sơn đầy đủ. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện quá cao, nên các vạch sơn bị mờ, bong tróc, mặc dù chủ đầu tư cũng thường xuyên sơn bổ sung.

(2) Về trưng dụng các hồ đá làm hồ điều tiết nước để chống ngập úng trên đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn: Sở GTVT sẽ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan khảo sát, xem xét sáng kiến này.

(3) Về khắc phục tình trạng hằn lún vệt bánh xe: Thời gian qua, Tổng Công ty Becamex IDC cũng rất nổ lực trong công tác duy tu, bảo trì tuyến đường này. Hiện Tổng Công ty Becamex IDC vẫn đang tiếp tục sửa chữa những vị trí hằn lún vệt bánh xe phát sinh để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Tổng Công ty Becamex IDC rà soát khắc phục các vị trí phát sinh hằn lún vệt bánh xe nhằm đảm bảo ATGT.

(4) Về xử lý ngập nước đường Mỹ Phước – Tân đoạn giao cắt giữa đường Cây Da và đường Mỹ Phước - Tân Vạn Vạn: Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Dĩ An, hiện tại hệ thống thoát nước đường Cây Da đã thi công xong, tình trạng ngập nước khu vực Đình thần An Nhơn cơ bản đã được giải quyết. Tuy nhiên, tại một số hố ga thu nước mặt đường Mỹ Phước – Tân Vạn, tình trạng ngập nước cục bộ khi trời mưa vẫn còn xảy ra (sau khi hết cơn mưa nước rút hết) do miệng thu nước của đường Mỹ Phước – Tân Vạn nhỏ và bị người dân tập kết rác, che lấp miệng hố thu, nên không kịp thoát nước mặt đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Sở GTVT xin ghi nhận sẽ đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC rà soát, khắc phục.

(5) Bố trí làn dành riêng cho xe hai bánh: Trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, mỗi chiều lưu thông có 03 làn xe, trong đó làn xe ngoài cùng (về phái nhà dân) dành riêng cho xe 2,3 bánh. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều trường hợp phương tiện container lưu thông vào làn xe này, gây mất ATGT. Ngành chức năng đã xử phạt nhiều trường hợp đi sai làn đường như nêu trên.

(6) Tình trạng kẹt xe đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài (đoạn từ vòng xoay trước kho ngoại quan Thái Bình Shoes đến cầu vượt Tân Vạn): Hiện dự án đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài đến QL.1A chưa thể thi công hoàn chỉnh để thông xe ra QL.1A, cùng với giao lộ vòng xoay chưa được đầu tư đồng bộ, các phương tiện từ cầu Tân Vạn lưu thông trên ĐT.743 hướng về giao lộ Hữu Nghị quay đầu xe tại mố B cầu Bà Khâm để về thành phố Hồ Chi Minh, làm giao cắt với luồng phương tiện từ giao lộ Hữu Nghị về Đồng Nai nên dẫn đến ùn tắc giao thông keo dài;

Để giải quyết tình hình trên, Sở GTVT đang tham mưu, trình UBND tỉnh cho chủ trương đóng dãy phân cách tại mố B cầu Bà Khâm, các phương tiện từ cầu Tân Vạn hướng về Bình Dương muốn quay đầu lại để đi về thành phố Hồ Chí Minh phải đi tới giao lộ Hữu Nghị hoặc hầm chui vào khu logistic Thái Bình rồi quay đầu xe lại.

(7) Về hư hỏng đèn tín hiệu giữa QL.1K và đường Mỹ Phước-Tân Vạn: Tổng Công ty Becamex IDC đã khắc phục.

2. Cử tri Nguyễn Duy Huy, ngụ tại khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An: Phản ánh Công ty nhựa Bình Minh, tọa lạc tại khu công nghiệp Sóng Thần 1 trong quá trình hoạt động gây ô nhiễm môi trường, kiến nghị Sở Tài nguyên - Môi trường kiểm tra, xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Chi nhánh nhựa Bình Minh Bình Dương thuộc Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Công ty), địa chỉ: Số 7, đường số 2, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương hoạt động sản xuất từ năm 1999 đến nay với ngành nghề sản xuất ống nhựa các loại; đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án sản xuất được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 26/11/2014; đã hoàn thành xây dựng các công trình bảo vệ môi trường và được Ban quản lý các Khu công nghiệp kiểm tra, cấp giấy Giấy xác nhận số 120/GXN-BQL ngày 16/9/2019.

Ngày 01/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, ghi nhận ý kiến phản ánh của ông Nguyễn Duy Huy ngụ khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An cách Chi nhánh nhựa Bình Minh Bình Dương khoảng 1.300m, ông cho biết thỉnh thoảng có phát sinh mùi nhựa nên nghi ngờ Chi nhánh Công ty và gửi ý kiến phản ánh. Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra tại Chi nhánh Công ty cho thấy quy trình sản xuất ống nhựa tự động và khép kín nên mùi nhựa phát sinh từ quá trình sản xuất không đáng kể, đồng thời đại diện Ủy ban nhân dân phường An Bình nơi Chi nhánh Công ty hoạt động cho biết thời gian qua không nhận được ý kiến phản ánh của cử tri sống xung quanh khu vực về mùi nhựa của Chi nhánh Công ty. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND phường Dĩ An kịp thời phối hợp với ông Nguyễn Duy Huy khi có phản ánh để xác định nguồn ô nhiễm, giải quyết kịp thời phản ánh của người dân, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo về cơ quan chuyên môn để xử lý theo quy định.

3. Cử tri Bùi Thị Thanh Phượng, khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng: Phản ảnh Công ty thuốc sát trùng Thanh Sơn trong quá trình hoạt động thường xuyên phát sinh mùi hôi gây khó chịu và cay mắt, kiến nghị Sở Tài nguyên -Môi trường kiểm tra, xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Chi nhánh Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam – Nhà máy nông dược Bình Dương, địa chỉ: số 138, đường ĐT743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chi nhánh Công ty hiện đang hoạt động sản xuất, sang chai, đóng gói các loại thuốc bảo vệ thực vật, theo số liệu thống kê trong 11 tháng năm 2020 công suất các sản phẩm như sau: thuốc bảo vệ thực vật dạng hạt 2.640 tấn, dạng lỏng 1.104 tấn, dạng bột 351 tấn.

Chi nhánh Công ty được Tổng cục môi trường chấp thuận việc sử dụng lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Xí nghiệp thuốc sát trùng Thanh Sơn (tên cũ của Chi nhánh) tại văn bản số 1300/TCMT-TĐ ngày 02/8/2011. Chi nhánh Công ty đã xây dựng công trình xử lý khí thải, hơi dung môi tại các công đoạn phát sinh trong quá trình sản xuất và được Sở Tài nguyên và Môi trường  kiểm tra xác nhận tại Văn bản số 2813/STNMT-CCBVMT ngày 06/9/2014. Chi nhánh Công ty đã được Tổng cục Môi trường kiểm tra và ban hành kết luận số 193/KL-TCMT ngày 17/6/2019, các kết quả phân tích khí thải đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường.

Ngày 01/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với chính quyền địa phương xác minh nội dung phản ánh ghi nhận ý kiến của Bùi Thị Thanh Phượng: thời gian trước đây thỉnh thoảng vào lúc khoảng 4-5 giờ sáng mùi hôi phát sinh gây khó chịu và cay mắt ảnh hưởng đến gia đình bà, tuy nhiên khoảng 02 tuần gần đây không còn mùi hôi, khí thải gây cay mắt gây ảnh hưởng đến gia đình bà. Tại thời điểm kiểm tra, ghi nhận trong khuôn viên nhà máy có phát sinh mùi hôi đặc thù của thuốc bảo vệ thực vật tuy nhiên tại nhà bà Phượng không có mùi hôi, không ghi nhận khí thải gây cay mắt như phản ánh. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị bà Phượng trong thời gian tới nếu có tình trạng phát sinh mùi hôi gây khó chịu và cay mắt ảnh hưởng đến gia đình bà thì phản ánh đến Sở để kịp thời xác minh, kiểm tra xử lý và yêu cầu khắc phục, không gây ảnh hưởng đến gia đình bà cũng như người dân xung quanh. 

4. Cử tri tổ 7, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình: Phản ảnh công ty Heng Liang tọa lạc tại tổ 7 khu phố Tân Phước, phường Tân Bình trong quá trình hoạt động gây ô nhiễm môi trường, kiến nghị Sở Tài nguyên - Môi trường kiểm tra, xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Công ty TNHH Heng Liang hoạt động tại địa điểm: thửa đất số 1575, tờ bản đồ D2.2, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An. Ngày 30/7/2020 và ngày 08/10/2020; Đội liên ngành thành phố Dĩ An kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty, kết quả như sau:

Công ty TNHH Heng Liang hoạt động gia công xử lý bề mặt công suất 4,5 tấn/tháng, số lượng công nhân 15 người. Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tuy nhiên không vận hành mà cho nước thải trực tiếp ra suối Chùa. Theo kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy vượt quy chuẩn cho phép. Công ty đi vào hoạt động sản xuất nhưng chưa có hồ sơ môi trường được cơ quan chức năng phê duyệt. Đội liên ngành thành phố Dĩ An đang tham mưu UBND thành phố Dĩ An xử lý các hành vi vi phạm và yêu cầu Công ty TNHH Heng Liang thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định trong tháng 12/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp kết quả xử lý của UBND thành phố Dĩ An đối với Công ty TNHH Heng Liang, thông tin đến cử tri được biết.

IV. Thị xã Tân Uyên

1. Cử tri Mai Sông Bé - ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Hội và cử tri phường Vĩnh Tân, Phú Chánh, thị xã Tân Uyên phản ánh(*): Vừa qua, tại lần tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 15 HĐND Tỉnh, đã có rất nhiều cử tri của Tân Uyên ý kiến, kiến nghị UBND Tỉnh có giải pháp tháo gỡ cho người dân trong việc chuyển mục đích sử dụng đất (CMĐSDĐ) mà trước đây do lịch sử để lại nhiều năm, người dân đã xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, nay đất của người dân phù hợp với quy hoạch sử dụng của nhà nước, nhưng muốn CMĐSDĐ để làm thủ tục đất đai đúng quy định thì không thực hiện được do yêu cầu phải trả lại hiện trạng đất đai ban đầu mới chuyển được (buộc tháo dỡ các công trình trên đất) gây khó khăn và thiệt hại kinh tế cho người dân. Ý kiến này đã được UBND Thị xã trả lời tại lần tiếp xúc này, tuy nhiên, đa số ý kiến cử tri chưa đồng tình, nay một lần nữa kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh quan tâm xem xét có giải pháp chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết cho người dân, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không bị thiệt hại về kinh tế đảm bảo thực hiện đúng pháp luật về đất đai và ổn định cuộc sống vì hiện nay rất nhiều người dân có vướng mắc, người dân nay đã hiểu và muốn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nhưng không thực hiện được nên các kỳ họp điều kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo tháo gỡ cho người dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Liên quan đến vấn đề này, theo kiến nghị của UBND thị xã Tân Uyên tại Tờ trình số 1070/TTr-UBND ngày 31/3/2020 và ý kiến của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2033/SXD-TTrXD ngày 03/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 2497/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/6/2020. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 2825/UBND-KT ngày 16/6/2020 V/v xử lý vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh, trong đó: Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên để chỉ đạo rà soát, xử lý các vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn theo đúng quy định, nội dung cụ thể như sau:

- Về lĩnh vực Đất đai

Theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: "b) Buộc đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP";

Tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định việc xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014 như sau:  

"3. Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thực hiện xử lý như sau:

a) Trường hợp đang sử dụng đất thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thì Nhà nước thu hồi đất trước khi thực hiện dự án, công trình đó.

Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định;

b) Trường hợp đang sử dụng đất không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất."

Do đó, về lĩnh vực đất đai UBND tỉnh đã yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên thực hiện rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện theo quy định nêu trên để thực hiện đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích nêu trên.

- Về lĩnh vực xây dựng

+ Đối với nội dung xử lý vướng mắc trong xây dựng thì ngày 07/02/2020, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 432/SXD-TTrXD trả lời Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên với nội dung như sau: việc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận việc không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp xây dựng nhà ở không phép, sai phép; cho tồn tại nhà ở đối với hành vi vi phạm xảy ra trước ngày 01/7/2014 là chưa phù hợp theo quy định. Trong trường hợp này phải ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả để yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện các biện pháp tiếp theo mới phù hợp theo quy định hiện hành.

+ Ngoài ra hiện nay Bộ Xây dựng có Văn bản số 2223/BXD-TTr ngày 11/5/2020 trong đó có nội dunhg hướng dẫn: "…Thông tư 03/2018/TT-BXD quy định kể từ ngày 15/01/2018 (Nghị định số 139/2017/ND-CP có hiệu lực), cá nhân, tổ chức xây dựng nhà ở riêng lẻ có hành vi vi phạm thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 03/2018/TT-BXD thì được miễn áp dụng biện pháp nộp lại số lợi bất hợp pháp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP".

Như vậy, đối với các trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ diễn ra trước ngày 01/7/2014 thì việc ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là vẫn phải thực hiện theo quy định.

2. Cử tri Mai Sông Bé - ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Hội: Kiến nghị UBND Tỉnh Bình Dương xem xét cho phép phục dựng, phục chế lại các sản phẩm khảo cổ học  khu di tích quốc gia Cù lao Rùa để có cơ sở tuyên truyền cho nhân dân về giá trị văn hoá, lịch sử của địa phương. Đồng thời kiến nghị xem xét việc định hướng phát triển du lịch xã Thạnh Hội phải gắn liền với đào tạo nghề cho nhân dân phục vụ du lịch sinh thái ở địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời:

Di tích khảo cổ Cù Lao Rùa (xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết định số 836/QĐ-BVHTTDL, ngày 03 tháng 3 năm 2009. Theo phân cấp quản lý, Sở đã giao trực tiếp cho Bảo tàng tỉnh quản lý, sử dụng và phát huy giá trị. Hồ sơ khoa học cũng như các hiện vật thuộc di tích khảo cổ Cù Lao Rùa hiện đang được lưu giữ và bảo quản tại Bảo tàng tỉnh.

Về công tác phát huy giá trị di tích Cù Lao Rùa, thời gian qua Sở đã tổ chức triển khai một số nội dung như: tổ chức trưng bày chuyên đề "Khảo cổ học Bình Dương - Tiếng nói từ lòng đất" vào tháng 4/2019, trong đó có các tư liệu, hiện vật của di tích khảo cổ Cù Lao Rùa đã được tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh và giá trị của các di tích khảo cổ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến khách tham quan; việc nghiên cứu, sưu tầm các tư liệu, hiện vật của Di tích khảo cổ Cù Lao Rùa tiếp tục được Bào tàng tỉnh tổ chức triển khai nhằm phục vụ cho công tác trưng bày trong thời gian tới. Bên cạnh đó, năm 2020, Sở đã giao Bảo tàng tỉnh phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Thị xã Tân Uyên, UBND xã Thạnh Hội tiến hành cắm mốc ranh giới, đo đạc địa chính nhằm phục vụ cho việc lập thủ tục hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với di tích khảo cổ quốc gia Cù Lao Rùa. Đây là cơ sở quan trọng nhằm phục vụ cho việc khoanh vùng, bảo vệ di tích theo đúng quy định của Luật Di sản Văn hóa, tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể:

Tại khu vực bảo vệ I thuộc di tích, hiện có ngôi chùa Khánh Sơn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2010, với diện tích 18.165,3 m2 nhưng không báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tại Khu vực bảo vệ II thuộc di tích có 13 hộ dân (bao gồm 12 hộ dân đang sinh sống và 01 hộ dân có đất trong di tích), chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo thông tin bước đầu do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Thị xã Tân Uyên cung cấp, hiện trạng tổng diện tích của di tích khảo cổ quốc gia Cù Lao Rùa là 44.540,2 m2, giảm 2.454,8 m2 so với Bản đồ địa chính được xác lập vào thời điểm xây dựng hồ sơ khoa học phục vụ công tác xếp hạng di tích.  

Để khắc phục những khó khăn nêu trên, đồng thời nhằm giải quyết kiến nghị của cử tri Mai Sông Bé, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục chỉ đạo Bảo tàng tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch phát huy giá trị của di tích Cù Lao Rùa với một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Thứ nhất: Phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Uyên tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa nội dung phát huy giá trị di tích Cù Lao Rùa vào Đề án "Bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030".

Thứ hai: Di tích quốc gia Cù Lao Rùa thuộc loại hình di tích khảo cổ, mang tính chất đặc thù. Vì vậy, việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích quốc gia Cù Lao Rùa cần phải được sự thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục; đồng thời phải có sự đầu tư nghiên cứu chuyên sâu, lấy ý kiến tư vấn của chuyên gia đầu ngành cũng như học tập mô hình hiệu quả ở các di tích tương đồng về loại hình.

Thứ ba: Để có cơ sở đầu tư các hạng mục công trình thuộc di tích Cù Lao Rùa, địa phương cần phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng phương án giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề quản lý đất đai di tích (kể cả phương án hỗ trợ di dời đối với 13 hộ dân sống trong khu vực II của di tích), từ đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin chủ trương điều chỉnh diện tích các khu vực bảo vệ thuộc di tích.

3. Cử tri Lê Duy Huyên - khu phố Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh: Phản ánh hiện nay, người dân thị xã Tân Uyên chấp hành tốt chủ trương của thị xã về việc chấm dứt chăn nuôi heo trong khu dân cư để hạn chế ô nhiễm môi trường đô thị. Tuy nhiên, Tiểu Đoàn 16 - Lữ đoàn 71 - Quân Đoàn 4, thuộc địa bàn phường Phú Lợi, cho người dân thuê đất chăn nuôi Heo, gây mùi hôi và ô nhiễm môi trường xung quanh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân vì khu vực chăn nuôi giáp ranh với khu dân cư (Tổ 8-Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh). Kiến nghị UBND Tỉnh quan tâm chỉ đạo đơn vị Quân đội chấm dứt tình trạng chăn nuôi heo như hiện nay.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Qua rà soát hồ sơ cho thấy tại kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nhận được phản ánh của cử tri về việc các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong khuôn viên đất trực thuộc quản lý của Quân Đoàn 4 gây ô nhiễm môi trường (trong đó có Tiểu Đoàn 16 - Lữ đoàn 71 đóng trên địa bàn phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một chăn nuôi heo, gây mùi hôi và ô nhiễm môi trường); căn cứ các quy định pháp luật cho thấy thẩm quyền kiểm tra, xử lý về bảo vệ môi trường đối với các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong khuôn viên đất trực thuộc quản lý của Quân Đoàn 4 thuộc Bộ tư lệnh Quân đoàn 4; do đó, ngày 18/02/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 613/STNMT-TTr chuyển Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 17/3/2020, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Quân Đoàn 4 đã có Báo cáo số 393/BC-ĐKT tổng hợp kết quả kiểm tra môi trường các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong khuôn viên đất trực thuộc quản lý của Quân Đoàn 4 và ghi nhận:"Tại thời điểm kiểm tra, Tiểu Đoàn 16 có tổ chức 03 khu vực chăn nuôi heo tập trung, trong đó 01 khu vực chăn nuôi của Tiểu Đoàn, 02 khu vực cho thuê chăn nuôi, mỗi khu vực nuôi khoảng 50 đến 150 con heo; các khu vực cách xa khu dân cư khoảng 150m đến 200m; khi có dịch tả lợn Châu Phi (từ tháng 08/2019), Tiểu Đoàn 16 và các đối tác thuê đất tại Tiểu Đoàn 16 đều thanh lý hết đàn heo và đã tổ chức vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Hiện 03 khu vực chăn nuôi của Tiểu Đoàn 16 chưa tổ chức chăn nuôi lại mà đang vệ sinh chuồng trại, khu vực chăn nuôi nên không có mùi hôi phát tán ra môi trường. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở Tiểu Đoàn 16 khi tổ chức chăn nuôi lại phải chú ý vệ sinh chuồng trại, làm lại hệ thống thu gom chất thải để không phát tán mùi hôi ra môi trường".

Đến nay, do vẫn nhận được phản ánh của cử tri nên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tiếp tục chuyển nội dung phản ánh đến Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong khuôn viên đất trực thuộc quản lý của Quân Đoàn 4 thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh tại Văn bản số 5316/STNMT-TTr ngày 03/12/2020; đồng thời, đề nghị Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 thông báo kết quả kiểm tra, xử lý đến Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/12/2020 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri theo quy định

4. Cử tri Nguyễn Văn Thanh – khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh: Phản ánh Dự án xây dựng đường từ ngã ba đường Tạo lực 2B đến cảng Thạnh Phước (có đoạn đi qua cánh đồng khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh) đã triển khai khoảng hơn 7 năm nhưng đến nay chưa thấy thực hiện. Kiến nghị UBND tỉnh có thông báo cụ thể thời gian, phương án thực hiện để người dân có chủ động trong việc sản xuất nông nghiệp.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

- Về đầu tư tuyến đường từ Tạo lực 2B đến cảng Thạnh Phước:

+ Ngày 28/8/2013UBND tỉnh có Công văn số 2526/UBND-KTTH đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tạm dừng các thủ tục tiến hành thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình, đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tập trung cho việc triển khai công trình theo hình thức đầu tư PPP.

+ Ngày 21/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2339/QĐ-UBND về việc công bố điều chỉnh, cập nhật danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017÷2020 (đợt 1) trong đó có danh mục dự án Xây dựng đường từ ngã ba Tạo lực 2B đến cảng Thạnh Phước.

5. Cử tri Đặng Thanh Nhàn - ấp Tân Long, xã Bạch Đằng: Phản ánh Công ty gỗ Phú Sản (trên địa bàn Phường Khánh Bình) hoạt động thải ra nhiều khói, bụi bay qua ấp Tân Long, Bạch Đằng làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Cử tri đã nhiều lần phản ánh, nay kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm xem xét, giải quyết dứt điểm nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Qua kết quả xác minh cử tri Đặng Thanh Nhàn vào ngày 01/12/2020 ghi nhận: Ông Nhàn không phản ánh Công ty TNHH Chế biến gỗ Phú Sản hoạt động gây ô nhiễm môi trường mà phản ánh Công ty Cổ phần Tuấn An Phú tại phường Khánh Bình hoạt động trung chuyển clinke liên tục 24/24 giờ, phát sinh bụi ảnh hưởng đến gia đình ông cũng như các hộ dân xung quanh

Công ty Cổ phần Tuấn An Phú hoạt động ngành nghề bốc dỡ hàng hóa (chủ yếu là clinke để sản xuất xi măng) tại khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình. Công ty đã lập và được Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên cấp giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường. Qua làm việc ghi nhận, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên đã nhận được phản ánh của cử tri xã Bạch Đằng và đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường xác minh, tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra về bảo vệ môi trường trong tháng 12/2020. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp kết quả xử lý của UBND thị xã Tân Uyên đối với Công ty Cổ phần Tuấn An Phú, thông tin đến cử tri được biết.

6. Cử tri Trần Văn Hô - Khu phố Tân Lương, Phạm Ngọc Dưỡng - Khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, ý kiến đối với Cảng Thạnh Phước giai đoạn 2: Theo trả lời của Sở Giao thông vận tải về quy hoạch cảng Thạnh Phước giai đoạn 2 thì vẫn tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, quy hoạch này kéo dài quá nhiều năm nhưng chủ đầu tư không thực hiện gây ảnh hưởng đến quyền lợi của  người dân, do đó đa số người dân trong khu vực quy hoạch tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh xem xét hủy bỏ quy hoạch này hoặc buộc chủ đầu tư phải cam kết thời gian tổ chức thực hiện, để người dân được thực hiện các quyền về sử dụng đất đúng quy định.

Mặt khác, đề nghị xem lại mục tiêu của dự án là khai thác, phục vụ giao thông đường thủy nhưng hiện nay chủ đầu tư tự ý chuyển đổi công năng sang cho thuê đất để các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Nay tiếp tục kiến nghị UBND Tỉnh Bình Dương quan tâm có chỉ đạo thực hiện và trả lời cho người dân.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

- Về triển khai Cảng Thạnh Phước giai đoạn 2: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại Văn bản số 5634/UBND-KT ngày 17/11/2020 về việc triển khai thực hiện dự án cảng Thạnh Phước. Ngày 27/11/2020, Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Tân Uyên và Công ty Cổ phần Cảng Thạnh Phước về triển khai thực hiện dự án cảng Thạnh Phước giai đoạn 2, theo đó:

+ Công ty Cổ phần Cảng Thạnh Phước thống nhất tiếp tục thực hiện dự án cảng Thạnh Phước giai đoạn 2, với mục tiêu là cảng thủy nội địa.

+ Sau buổi làm việc, Công ty Cổ phần Cảng Thạnh Phước sẽ xây dựng chi tiết Kế hoạch thực hiện phương án, dự toán, đánh giá tác động môi trường gửi các cơ quan liên quan. Mốc thời gian thực hiện sẽ gửi Chính quyền địa phương và nhân dân thị xã Tân Uyên để giám sát.

7. Cử tri Phạm Văn Cu - khu phố Hóa Nhựt, phường Tân Vĩnh Hiệp: Phản ánh tuyến suối Hố Dài thuộc địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp trước đây Tỉnh đã được phê duyệt quy hoạch, triển khai thi công dự án nạo vét và có một số hộ dân nhận tiền bồi thường giải tỏa, sau đó đã có văn bản tạm ngưng thi công. Kiến nghị UBND thị, tỉnh xem xét tiếp tục cho thi công dự án này vì hiện nay dòng suối bị bồi lắng thu hẹo dòng chảy gây ngập úng ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống của bà con nhân dân xung quanh dòng suối.

UBND thị xã Tân Uyên trả lời:

UBND thị xã sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng và kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục bố trí kinh phí để tổ chức nạo vét.

8. Cử tri Đăng Trung Thương - khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa: Phản ánh hiện nay số lượng xe lưu thông trên tuyến đường tại Trạm thu phí Tân Ba, phường Thái Hòa rất nhiều, nhất là các loại xe tải lớn (Container) khi qua trạm phải dừng mua vé, tuy nhiên nhân viên trạm thu phí bán vé quá chậm, dẫn đến thường xuyên ùn tắc giao thông hàng km. Kiến nghị UBND Tỉnh có hướng chỉ đạo cơ quan, đơn vị quản lý trạm thu phí sớm có giải pháp khắc phục.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Lâm sản và Xuất nhập khẩu Tổng Hợp Bình Dương thực hiện:

+ Căn cứ tình hình lưu lượng phương tiện giao thông qua khu vực trạm thu phí, Công ty chủ động xả trạm khi có dấu hiệu ùn tắc giao thông;

+ Tập huấn nâng cao kỹ năng, thao tác bán vé cho các nhân viên bán vé qua trạm;

+ Khẩn trương thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh–Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh về việc đầu tư mở rộng trạm thu phí Tân Ba từ 02 làn xe lên 04 làn xe; cải tạo các trạm thu phí đảm bảo mỹ quan đô thị, văn minh hiện đại; đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí không dừng theo đúng Chỉ thị số 39/CT-TTG ngày 07/10/2020 của Thủ tưởng Chính phủ.

9. Cử tri Nguyễn Văn Hoàng - khu phố Phước Thái, phường Thái Hòa: Kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư thi công lát gạch vỉa hè trên tuyến đường Đ747b. Vì tuyến đường này đã được làm xong từ rất lâu, nhưng đến nay chưa được thi công vỉa hè dành cho người đi bộ, dẫn đến người dân lấn chiếm để buôn bán, gây mất mỹ quan và an toàn giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Thời gian qua, Sở GTVT đã phối hợp cùng với các đơn vị, địa phương hữu quan, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Tân Uyên; theo đó, đã đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC khẩn trương hoàn thiện vỉa hè ĐT.747b theo hồ sơ thiết kế. Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Tổng Công ty Becamex IDC sớm triển khai trước hạng mục này.

10. Cử tri Nguyễn Tiến Thanh - khu phố Phú Bưng, phường Phú Chánh: Phản ánh hệ thống đèn chiếu sáng tại Cụm công nghiệp Phú Chánh I không ổn định (khi sáng, khi không), một số nắp hố ga bị bể, đất, cát bồi lắp không tiêu, thoát nước được, nhất là khi trời mưa lớn. Kiến nghị các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo khắc phục sửa chữa.

Sở Công Thương trả lời:

Sở Công Thương đã để nghị Công ty TNHH Chen Chia Wood (chủ đầu tư Cụm công nghiệp Phú Chánh 1) báo cáo nội dung theo kiến nghị của cử tri. Sở cũng đã phối hợp cùng đại diện cử tri phường Phú Chánh và khu phố Phú Bưng xác minh và khảo sát thực tế, Sở Công Thương ghi nhận như sau:

- Địa điểm phản ánh của cử tri là khu dân cư Phú Chánh do Công ty TNHH Cheng Chia Wood làm chủ đầu tư.

- Sau khi nhận được phản ánh của cử tri chủ đầu tư CCN Phú Chánh đã cho sửa chữa, thay thế các đèn chiếu sáng bị hư hỏng.

- Một số nắp ga bị bể, bị một số chướng ngại làm ngăn cản việc tiêu thoát nước khi trời mưa lớn (rác, đất, đá, cỏ cây mọc xung quanh ...) hiện chủ đầu tư đang cho đúc lại số lượng bị hư hại. Chủ đầu tư cam kết trước ngày 31/12/2020 sẽ thực hiện xong việc thay thế các nắp hư hỏng, chủ đầu tư kết hợp dọn dẹp vệ sinh để việc tiêu thoát thuận lợi.

11. Cử tri Nguyễn Văn Sách: khu phố 4, phường Vĩnh Tân: Tiếp tục đề nghị lắp đặt biển báo và đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường ĐT742 tại ngã ba Trường Tiểu học Vĩnh Tân. Tại lần tiếp xúc cử tri kỳ trước đại biểu HĐND tỉnh có trả lời là sẽ thực hiện vào quý III/2020, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm chỉ đạo triển khai, thực hiện để người dân được yên tâm khi tham giao thông, nhất là học sinh.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên ĐT.742 tại ngã ba trường Tiểu học Vĩnh Tân: UBND thị xã Tân Uyên giao cho Phòng Quản lý đô thị thị xã Tân Uyên làm đại diện chủ đầu tư lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực giao lộ đường ĐT.742 với đường Vĩnh Tân 16, Vĩnh Tân 17 tại Công văn số 4132/UBND-KTTH ngày 10/11/2020. Hiện công trình đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự kiến triển khai thi công trong quý II/2021.

12. Cử tri Lê Thiết Ngụy - khu phố 2, phường Hội Nghĩa:

(1) Phản ánh hiện nay các tuyến đường vành đai thuộc Công ty cổ phần cao su Phước Hoà quản lý đã xuống cấp, hư hỏng trầm trọng, gây khó khăn cho việc lưu thông và thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông cao. Cử tri đã nhiều lần phản ánh tại các kỳ tiếp xúc cử tri trước và UBND Thị xã có trả lời là không có cơ sở sửa chữa, do tuyến đường của Công ty cao su Phước Hòa. Nay kiến nghị UBND Tỉnh quan tâm xem xét, khảo sát và làm việc với Công ty cao su Phước Hòa có hướng sửa chửa, nâng cấp hoặc chỉ đạo UBND thị xã Tân Uyên có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, nhằm phục vụ cho người dân đi lại được thuận lợi, an toàn hơn.

UBND thị xã Tân Uyên trả lời:

- UBND thị xã đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đề nghị phối hợp trả lời kiến nghị cử tri.

- Trong thời gian tới, để giải quyết kiến nghị của cử tri tri Lê Thiết Ngụy, UBND thị xã tổ chức làm việc với Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đề nghị Công ty xem xét đầu tư, nâng cấp sửa chữa các tuyến đường trên đất của Công ty. Do đường này không phải là đường do Nhà nước đầu tư

(2) Hiện nay tuyến đường ĐT747 đoạn qua địa bàn phường Hội Nghĩa đang được Sở GTVT tỉnh thi công lắp đặt dãi phân cách để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, tại các khoảng cách để qua lại rất ngắn, gây khó khăn cho việc qua lại, nhất là các loại phương tiện vận tải nặng (xe container). Kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho mở rộng thêm để thuận lợi cho giao thông cũng như hạn chế việc ùn tắc giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Sở đang triển khai thi công lắp đặt dải phân cách giữa trên ĐT.747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa đến ngã 3 Cổng Xanh, những đoạn ngắt dãy phân cách được thống nhất của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các xã, phường nới tuyến đi qua, cảnh sát giao thông, phòng Quản lý đô thị của 02 địa phương thống nhất, Công trình trên dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2020.

Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các địa phương, đơn vị hữu quan khảo sát, điều chỉnh những vị trí có chiều dài đoạn ngắt dải phân cách không đảm bảo cho xe quay đầu trong quý I năm 2021.

V. Thị xã Bến Cát

1.  Cử tri Võ Văn Luông, ấp Bến Giảng, xã Phú An: Phản ánh đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư shop Linh giao với đường ĐT744 vì tuyến đường này có nhiều xe chở hàng của công ty ra vào thường xuyên dễ gây tai nạn giao thông; đồng thời tuyến đường này cũng ngang qua Trường THCS Phú An vào các giờ cao điểm, học sinh qua lại rất đông, gây nguy hiểm cho học sinh và người tham gia giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:  

Hiện Sở GTVT đang phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh UBND thị xã Bến Cát và xã Phú An khảo sát thực tế, sau khi có kết quả sẽ báo cáo UBND tỉnh.

2. Cử tri Nguyễn Văn Lý, ấp Bến Liễu và Võ Văn Luông, ấp Bến Giảng,  xã Phú An:

+ Phản ánh hiện nay việc áp dụng Quyết định số 3018/QĐ-UBND quy định hành lang bảo vệ đường bộ tính từ tâm vào khá sâu từ 11m đến 14m gây ảnh hưởng đến việc chuyển mục đích sử dụng đất và xây nhà ở của nhân dân. Vì có trường hợp thửa đất nằm tiếp giáp hai mặt đường, diện tích có 7m ngang, nếu trừ hành lang hai mặt đường thì thửa đất không đủ điều kiện để xây dựng nhà ở. Những tuyến đường ĐX, đường hẻm bề ngang đường có 4m, dài 100m, diện tích đất các hộ dân hai bên tuyến đường chỉ có từ 5m đến 7m, khi trừ lộ giới rất khó khăn trong việc xây dựng của người dân. Kiến nghị các cấp xem xét điều chỉnh lại.

+ Phản ánh việc trừ hành lang bảo vệ đường bộ trên tuyến đường giao thông nông thôn theo quy định hiện nay là quá nhiều. Hiện tại đất của gia đình cử tri nằm trên tuyến đường cụt; khi xây nhà thì quy định nhà phải trừ đến 11m, do đó, gia đình không đủ diện tích để xây dựng. Đề nghị ngành chức năng xem xét sửa đổi quy định này cho phù hợp.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

- Phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định tại các văn bản của Chính phủ, Bộ GTVT và UBND tỉnh (Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02//2010 và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ; Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 9/10/2017 của Bộ GTVT; Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 5/8/2019 và Quyết định số  04/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh);

- Việc quy định hành lang bảo vệ đường bộ của các tuyến đường giao thông nông thôn và công tác cấp giấy phép xây dựng thuộc địa bàn xã Phú An được thực hiện theo Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Bến Cát đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 và Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phú An được phê duyệt tại Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND thị xã Bến Cát. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở GTVT phối hợp UBND thị xã Bến Cát giải quyết, trả lời trong thời gian tới.

3. Cử tri Lữ Văn Mượng, Khu phố 1, phường Tân Định: Phản ánh Đoạn đường từ Ngã Tư Sở Sao đến Cua Mọi nước (Đường ĐT741) hiện nay chưa có hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng và hành lang dành cho người đi bộ. Kiến nghị các ngành chức năng sớm thi công công trình, hạn chế tình trạng tai nạn giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Nhằm giải quyết các kiến nghị của cử tri về đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước, chiếu sáng khu vực ngoài khu đông dân cư, đô thị, Sở GTVT đã tham mưu và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện các hạng mục bổ sung của dự án BOT ĐT.741 tại Công văn số 5301/UBND-KTTH ngày 22/11/2017; đồng thời, đã thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741, tỉnh Bình Dương – phần đầu tư bổ sung tại Công văn số 4741/SGTVT-QLGT ngày 15/10/2018;

Sở GTVT đã có nhiều văn bản đề nghị chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện. Do vậy, Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh tại Công văn số 4416/SGTVT-QLGT ngày 28/11/2019 và UBND tỉnh đã có Công văn số 6366/UBND-KT ngày 11/12/2019, đề nghị Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai thi công các hạng mục bổ sung (hệ thống thoát nước, dải phân cách, chiếu sáng,…) của dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.741 theo chủ trương của UBND tỉnh.- Hiện Công ty đang hoàn chỉnh hồ sơ dự án đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước dọc, bổ sung chiếu sáng, lắp bổ sung dải phân cách để trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trong quý II/2021.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG sớm triển khai thực hiện dự án.

4. Cử tri Lữ Văn Tới, Khu phố 2, phường Tân Định: Phản ánh Tuyến đường Quốc lộ 13 đoạn từ khu vực chợ Hoàng Gia đến ngã 3 Lăngxi khi trời mưa bị ngập cục bộ, gây ra tai nạn cho người tham gia giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên đường, vấn đề này người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị xem xét, giải quyết.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Để giải quyết tạm thời thời Công ty đã khảo sát để khai thông dòng chảy và tăng cường công tác vệ sinh miệng hố thu để hạn chế tình trạng ngập cục bộ sau mưa.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC đoạn từ chợ Hoàng Gia đến trường Trung cấp Kinh tế sẽ triển khai thi công trong tháng 12 năm 2020, dự kiến hoàn thành trong quý II năm 2021. Riêng đoạn từ trường Trung cấp Kinh tế đến ngã 3 Lăngxi đã có hồ sơ thiết kế, dự kiến thi công trong năm 2021.

5. Cử tri Trần Văn Thành, Khu phố 4, phường Tân Định phản ánh: phản ánh Quy hoạch khu đa năng 100 ha trên địa bàn phường đã lâu chưa được cắm mốc. Đề nghị ngành chức năng thông báo tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành ranh giới. Vì hiện nay các hộ dân không được chuyển mục đích quyền sử dụng đất, gây khó khăn cho người dân trong việc có nhu cầu xây dựng nhà ở. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét thực hiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án hoặc có biện pháp hỗ trợ cho người dân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng nhà ở phù hợp.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

- Qua rà soát, dự án Khu thể dục thể thao Đa Năng với quy mô diện tích 100ha tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát có trong kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Bến Cát được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Việc quy hoạch dự án trên được căn cứ theo nhu cầu sử dụng đất của ngành văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.​

- Hiện nay, kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã hết. Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017 và các quy định hướng dẫn, Ủy ban nhân dân tỉnh đang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu lập Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát đã lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 4405/UBND-KT ngày 09/9/2020 chỉ đạo các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kỳ Quy hoạch mới. Do đó, trường hợp Dự án có khả thi thực hiện, đáp ứng nhu cầu về hoạt động thể dục, thể thao của địa phương và trên cơ sở đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (đơn vị đề xuất, quản lý ngành), Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát (cơ quan lập quy hoạch sử dụng đất), dự án sẽ được xem xét cập nhật vào kỳ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của địa phương làm cơ sở triển khai thực hiện. Ngược lại, nếu Dự án không có nhu cầu tiếp tục thực hiện, sẽ được loại bỏ, không cập nhật vào kỳ quy hoạch mới, nhằm bảo đảm quyền lợi sử dụng đất hợp pháp của người sử đất.

6. Cử tri Lữ Văn Tới, Khu phố 2 và cử tri Trần Văn Thành, Khu phố 4 phường Tân Định: Đề nghị trang bị hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường DH601, Khu phố 2 phường Tân Định nối liền với đường Mỹ Phước – Tân Vạn và bố trí biển báo giao thông dừng lại khi đèn đỏ ngay chốt đèn ngã ba xưởng tôn TQK và khu dân cư đô thị Thịnh Gia vì khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

- Vị trí cử tri kiến nghị lắp đèn tín hiệu giao thông là giao lộ giữa ĐH.601 và Mỹ Phước - Bàu Bàng, hiện tại giao lộ này đã được bố trí đèn tín hiệu giao thông, nhưng chưa hoạt động do đường Mỹ Phước – Bàu Bàng chưa thi công hoàn thành.

- Về việc bố trí biển báo giao thông dừng lại khi đèn đỏ: Theo Quy chuẩn QCVN41:2019/BGTVT không có quy định lắp đặt biển báo dừng lại khi đèn đỏ, chỉ quy định lắp đặt biển báo W.209 "Giao nhau có tín hiệu đèn" trong trường họp dễ dàng nhận biết đèn tín hiệu thì không cần đặt biển số W.209. Hiện tại, tại vị trí này đã có bố trí biển báo W.209. Sở GTVT đề nghị người chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông, dừng chờ đèn đỏ.

7. Cử tri Nguyễn Văn Điều, Khu phố An Hòa và cử tri Nguyễn Văn Quân, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi:

+ Phản ánh đường cống thoát nước dọc theo đường ĐT 741 cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư và cũng chưa thông báo cụ thể thời điểm đầu tư dự án này làm cho người dân trăn trở. Đề nghị tiếp tục kiến nghị các ngành chức năng để trả lời cho người dân được yên tâm.

+ Hệ thống chiếu sáng trên đường ĐT741 đã được trang bị, tuy nhiên đoạn từ nhà ông Võ Minh Thanh – khu phố An Lợi đến giáp phường Chánh Phú Hòa chưa được trang bị. Đề nghị ngành chức năng cho biết cụ thể thời gian đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng.

+ Phản ánh Đường Mỹ Phước –Tân Vạn tại vòng xoay giáp đường tạo lực 6 thuộc phường Định Hòa có bảng cấm dừng, cấm đỗ xe nhưng hiện nay xe tải và xe container đậu, đỗ rất nhiều, chưa có cơ quan nào giải quyết tình trạng này. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét kiến nghị ngành chức năng giải quyết tình trạng trên.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

- Nhằm giải quyết các kiến nghị của cử tri về đầu tư bổ sung hệ thống cống dọc, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện các hạng mục bổ sung (hệ thống thoát nước, dãy phân cách , đèn tín hiệu, …) của dự án BOT ĐT.741 tại Công văn số 5301/UBND-KTTH ngày 22/11/2017; đồng thời, đã thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741 (phần đầu tư bổ sung tại Công văn số 4741/SGTVT-QLGT ngày 15/10/2018).

- Sở GTVT đã có nhiều văn bản đề nghị chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện. Gần đây, Sở GTVT có Công văn số 4416/SGTVT-QLGT ngày 28/11/2019, báo cáo, tham mưu và được UBND tỉnh phúc đáp Công văn số 6366/UBND-KT ngày 11/12/2019, đề nghị Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai thi công các hạng mục bổ sung (hệ thống thoát nước, dải phân cách, chiếu sáng,…) của dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.741 theo chủ trương của UBND tỉnh.

- Hiện Công ty đang hoàn chỉnh hồ sơ dự án đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước dọc, bổ sung chiếu sáng, lắp bổ sung dải phân cách để trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trong quý II/2021.

- Xem xét, giải quyết tình trạng xe tải và xe container đậu, đỗ tại vị trí có bảng cấm trên  đường Mỹ Phước –Tân Vạn tại vòng xoay giáp đường tạo lực 6: Thời gian qua, Sở GTVT đã phối hợp với Văn phòng Ban ATGT, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, UBND thành phố Thủ Dầu Một kiểm tra công tác đảm bảo giao thông, ATGT trên tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn đoạn qua địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, đã chỉ ra bất cập việc các phương tiện ô tô đỗ xe tại khu vực có biển cấm dừng, đỗ, đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm trên. Sở GTVT sẽ chuyển kiến nghị của cử tri đến Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh xem xét, xử lý.

8. Cử tri Lê Hồng Sỹ, Khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi: Phản ánh khu vực trên đường ĐT 741 tại Công ty gạch men Vicera hiện nay số lượng xe lưu thông qua lại rất nhiều và thường xuyên gây tai nạn giao thông. Đề nghị khảo sát lắp đặt biển báo nguy hiểm để hạn chế tai nạn.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Hiện Sở GTVT đang phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND thị xã Bến Cát, phường Hòa Lợi và Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG khảo sát. Sau khi có kết quả khảo sát, Sở GTVT sẽ báo cáo UBND tỉnh.

VI. Huyện Dầu Tiếng

1. Cử tri ấp Cần Giăng, ấp Bến Tranh xã Thanh An: Kiến nghị ngành chức năng khảo sát lắp đặt cống thoát nước dọc đường ĐT 744 đoạn từ Uỷ ban nhân dân xã Thanh An ấp Cần Giăng đến cổng chào Cần Nôm ấp Bến Tranh dài khoảng 1.100m; đoạn từ nhà ông Bình ấp Bến Chùa đến gần xã Thanh Tuyền khoảng 800m, hiện nay mưa lớn nước không thoát được ứ đọng dọc trên mặt đường gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời: 

- Về đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng hệ thống thoát nước dọc đồng bộ cho ĐT.744: Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1665/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.744 (đoạn từ Km24++460 đến ngã tư Cầu Cát) theo đó "Xây dựng bổ sung mương thoát nước dọc tại các đoạn có lưu lượng nước tập trung về lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng", thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2022 ÷ 2025 và giao UBND huyện Dầu Tiếng làm chủ đầu tư, lập dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Trong khi chờ triển khai dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.744 (đoạn Km24++460-ngã tư Cầu Cát, để giải quyết tình trạng ngập nước khu vực, trong năm 2021, Sở GTVT sẽ chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên rà soát, cắt mương dọc trước khi mùa mưa đến.

2. Cử tri ấp Hoà Lộc, xã Minh Hoà: Đề nghị lắp đặt biển báo, dải phân cách hoặc gờ giảm tốc trước Trường tiểu học Hòa Lộc trên đoạn đường ĐT 749B để hạn chế tốc độ xe chạy, gây nguy hiểm cho học sinh.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời: 

Hiện tại, trên tuyến đường ĐT.749b, trước Trường tiểu học Hòa Lộc đã có bố trí sơn gờ giảm tốc. Sở GTVT xin ghi nhận sẽ xem xét bổ sung biển báo.

3. Cử tri ấp Hòa Cường, xã Minh Hoà: Đề nghị ngành chức năng tiến hành khảo sát và sớm thi công hệ thống thoát nước 02 bên đường khu vực đường ĐT 749B vì hiện nay xảy ra ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Cụ thể với 02 đoạn như sau:

- Đoạn 1: Từ Trạm xăng Bình Thuận (xã Minh Hòa) đến giáp xã Minh Thạnh thực hiện việc đấu nối hệ thống mương dọc 02 bên đường với hệ thống mương thoát nước hiện hữu thuộc công trình nâng cấp hạ tầng kỹ thuật ngã tư Minh Hòa.

-  Đoạn 2: 01 bên mương thoát nước giáp với cầu Giáp Minh thuộc công trình nâng cấp hạ tầng kỹ thuật ngã tư Minh Hòa.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời: 

Nhằm giải quyết ngập úng ĐT.749B đoạn 2 theo kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng hoàn thành cống dọc đường kính D80cm từ Km7+700 đến Km7+742 đấu nối vào hố ga thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng ngã tư Minh Hòa  và đưa vào khai thác trong tháng 9/2020.

Về giải quyết ngập úng đoạn Từ Trạm xăng Bình Thuận (xã Minh Hòa) đến giáp xã Minh Thạnh: Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri, sẽ phối hợp với địa phương khảo sát, đề xuất đầu tư trong năm 2021.

4. Cử tri ấp Đất Đỏ, xã An Lập: Kiến nghị khi làm đường Hồ Chí Minh và đường điện 500Kv tại sao không thiết kế đường và điện đi song song mà hiện nay thiết kế riêng làm mất đất cánh tác và tác động nhiều đến cuộc sống người dân.

Sở Công Thương trả lời:

(1) Đường Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 15/02/2012 (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương có chiều dài 27,5km), do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh – Đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, quản lý thực hiện dự án;

(2) Công trình hướng tuyến đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương, có chiều dài tuyến 47km, qua 03 huyện: Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo), riêng đoạn qua địa bàn huyện Dầu Tiếng, được UBND huyện thống nhất thỏa thuận tại Công văn số 756/UBND-KT ngày 30/6/2015. Đồng thời, được UBND tỉnh chấp thuận phương án hướng tuyến đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành tại Công văn số 2527/UBND-KTN ngày 29/7/2015, công trình phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Công trình do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam – Đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư. Đến nay, công trình đang thực hiện bước triển khai thi công xây dựng.

(3) Theo quy định Luật Điện lực năm 2004, để bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, không cho phép tồn tại nhà ở và công trình có người thường xuyên sinh sống, làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện có cấp điện áp từ 500kV trở lên. Nhằm để tránh ảnh hưởng đến các khu dân cư, khu đô thị và nhà ở dọc theo các tuyến đường giao thông, đồng thời để bảo đảm hành lang bảo vệ an toàn cho công trình công nghiệp và công trình giao thông. Vì vậy, trường hợp phương án hướng tuyến đường dây siêu cao áp (500Kv) đi song song với đường giao thông sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn do quy định hành lang bảo vệ cấp công trình (công nghiệp và giao thông), các tổ chức, cá nhân và người dân sẽ bị hạn chế việc hưởng lợi dọc theo tuyến đường giao thông. Bên cạnh đó, đối với hướng tuyến đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh được chủ đầu tư thực hiện thiết kế cột điện 500kV cao phù hợp với địa hình để cây xanh (cao su) có chiều cao từ 20m trở xuống được tồn tại trong hành lang lưới điện.

5. Cử tri ấp Xóm Bưng, ấp Đường Long xã Thanh Tuyền: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình mương thoát nước dọc đường ĐT 749d đoạn qua ấp Xóm Bưng và mở thêm cống ngang đoạn ấp Đường Long vì hiện nay trời mưa nước tràn vào nhà làm hư tài sản, cây ăn trái của người dân.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời: UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện.

6. Cử tri ấp Long Chiểu, xã Long Tân: Đề nghị mở rộng tuyến đường ĐT 749A (đoạn từ xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng đến cầu Hồ Đá, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng) để phục vụ nhân dân phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:  

Ngày 17/10/2019, Sở GTVT đã có Công văn số 3819/SGTVT-KHTC đăng  ký  Sở Kế hoạch và Đầu tư danh mục đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 (trong đó có dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.749A).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp các đề xuất kiến nghị của các sở, ngành, địa phương để trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

7. Cử tri xã Long Tân: Phản ánh bản đồ địa chính xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng có sự trùng lắp ranh bản đồ địa chính tại ấp Hốc Măng, xã Long Tân với xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng. Do đó, người dân gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở, ban, ngành liên quan xem xét giải quyết dứt điểm việc trùng lắp ranh bản đồ địa chính giữa xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng (như nội dung trước đây UBND huyện Dầu Tiếng đã đề nghị UBND tỉnh).

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Ngày 17/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp cùng Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân các huyện: Dầu Tiếng, Bàu Bàng; Ủy ban nhân dân các xã: Long Tân, Long Nguyên tiến hành khảo sát thực địa, xác định ranh bản đồ địa chính và ranh địa giới hành chính giữa xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng.

Theo đó, qua đối chiếu với bản đồ địa giới hành chính lập theo Chỉ thị số 364/CT ngày 06/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai theo đúng bản đồ địa giới hành chính được lập theo Chỉ thị số 364/CT, không thực hiện theo Biên bản Hiệp thương ngày 02/12/2015 về xác định địa giới hành chính cấp xã giữa xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng.​

VII. Huyện Phú Giáo

1. Cử tri Nguyễn Thị Thấm, ấp Kỉnh Nhượng xã Vĩnh Hòa: Phản ánh Công ty mủ Đồng Châu liên tục xả thải vào ban đêm, gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị cơ quan chuyên môn xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Công ty Đồng Châu bắt đầu hoạt động từ năm 2004 đến nay, đã lập Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường cho hoạt động sản xuất chế biến mũ cao su (nguyên liệu mũ tạp). Vào các ngày 18 và 23/11/2020, phòng Cảnh sát Môi trường đã kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ môi trường của Công ty, qua kiểm tra ghi nhận: Công ty đang hoạt động sản xuất chế biến mũ cao su với nguyên liệu mũ tạp, sản phẩm: cao su SVR10, SVR20, công suất  kinh doanh đạt 40% so bình thường (sản lượng trung bình 3,5 tấn mủ cao su/ngày), nước thải phát sinh khoảng 34 m3/ngày được thu gom về hệ thống xử lý trước khi thải ra môi trường, để đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý, Đoàn đã trưng cầu 01 mẫu nước thải sau xử lý trước khi thải ra môi trường. Trong tháng 12 năm 2020, phòng Cảnh sát Môi trường sẽ tổng hợp hồ sơ, xử lý vi phạm và yêu cầu khắc phục (nếu có). Sau khi có kết quả xử lý của phòng Cảnh sát Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp, thông tin kết quả xử lý đến cử tri được biết.

2. Cử tri Nguyễn Văn Tịnh, ấp Trảng Sắn xã Vĩnh Hòa: Đề nghị lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Hiện Sở GTVT đang phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND huyện Phú Giáo, xã Vĩnh Hòa và Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG khảo sát, Sau khi có kết quả khảo sát, Sở GTVT sẽ báo cáo UBND tỉnh.

3. Cử tri xã Vĩnh Hòa: Đề nghị tỉnh tháo gỡ bảng "Đèn đỏ xe 02 bánh được phép đi thẳng" tại Ngã ba Cây Khô hướng từ Bình Phước xuống để đảm bảo an toàn cho người dân.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Ngày 11/9/2019, Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì, phối hợp cùng đại diện Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND huyện Phú Giáo, Công an huyện Phú Giáo và Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG khảo sát giao lộ ngã ba Cây khô (giao giữa ĐT.741 và ĐH.502). Qua kết quả khảo sát, các thành viên nhận thấy các phương tiện mô tô từ quán cà phê Chuông gió và đường hẻm đi ngược chiều trên đường ĐT.741 để đi qua đường ĐH.502, tạo xung đột với các phương tiện đi thẳng trên ĐT.741 (đi thẳng theo biển báo "đèn đỏ xe máy được phép đi thẳng") làm mất an toàn giao thông. Do vậy, các thành viên khảo sát thống nhất giữ nguyên "Biển báo đèn đỏ xe máy được phép đi thẳng" trên ĐT.741 tại giao lộ ngã ba Cây khô.

Nhằm tăng cường đảm bảo trật tự, ATGT tại giao lộ trên, Sở Giao thông Vận tải đề nghị:

- UBND huyện Phú Giáo chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông- Công an huyện Phú Giáo tăng cường công tác kiểm tra và xử phạt nghiêm các trường hợp không chấp hành Luật Giao thông Đường bộ các phương tiện tham gia giao thông qua giao lộ này.

4. Cử tri Nguyễn Thị Loan, ấp Bưng Riềng xã Vĩnh hòa: Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ phụ cấp cho Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong cấp xã.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trả lời:

Qua nghiên cứu các văn bản quy định của pháp luật về các chế độ hỗ trợ, chính sách liên quan đến Hội Cựu Thanh niên xung phong và qua trao đổi ý kiến với Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Bình Dương, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xin trả lời như sau:

- Hiện nay, về chính sách, chế độ, quyền và nghĩa vụ của các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang được quy định tại Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh (Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội và Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg ngày 20/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù). Cụ thể, tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 925/QĐ-UBND về chế độ thù lao chỉ quy định đối với người giữ các chức danh chuyên trách (trong định suất được giao) và người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội cấp tỉnh và cấp huyện, các chức danh chuyên trách tại các hội cấp xã trong đó có Hội Cựu thanh niên xung phong không được quy định về chế độ thù lao, phụ cấp.

- Về kinh phí hoạt động của các hội có tính chất đặc thù (trong đó có Hội Cựu thanh niên xung phong), Quyết định số 925/QĐ-UBND cũng quy định các hội được cấp kinh phí theo số biên chế, định suất được giao; được cấp kinh phí khi thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao; được hỗ trợ một phần cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động theo khả năng cân đối của ngân sách tỉnh. Vì vậy, Hội Cựu thanh niên xung phong cấp xã căn cứ vào nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao, dự trù kinh phí hoạt động của Hội hằng năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định (UBND cấp xã trình HĐND cấp xã).

5. Cử tri Hà Thị Tư, ấp Tân Tiến xã Phước Sang: Ý kiến đã có bảo hiểm y tế nhưng khi đến bệnh viện (tỉnh) còn phải mua các thiết bị y tế, thuốc và cách giao tiếp của nhân viên ở bệnh viện chưa tốt. Đề nghị các ngành chức năng xem xét.

Sở Y tế trả lời:

a. Về vấn đề thuốc: Ngày 31/12/2019, Sở Y tế đã phê duyệt Quyết định số 1209/QĐ-SYT về Gói thầu số 2: Mua thuốc theo tên Biệt dược và tiếp tục phê duyệt Quyết định số 163/QĐ-SYT về Gói thầu số 1: Mua thuốc theo tên Generic (đợt 1) vào ngày 14/02/2020. Nên từ đầu tháng 03 năm 2020 đến nay Bệnh viện đã có đầy đủ thuốc để phục vụ công tác khám điều trị cho người bệnh và người dân không phải tự túc mua thuốc nữa.

b. Về vấn đề vật tư y tế: danh mục mời thầu của gói thầu là 846 khoản nhưng kết quả trúng thầu chỉ là 477 khoản, do đó có rất nhiều mặt hàng không đạt và gây tình trạng thiếu vật tư y tế phục vụ người bệnh. Trước tình hình thiếu hụt VTYT trên Bệnh viện Đa khoa Tỉnh đã liên tục có nhiều tờ trình gửi Sở Y tế xin chủ trương mua sắm vật tư y tế. Đến 05/08/2019 Bệnh viện nhận được phản hồi công văn số 1862/SYT-NVD, 05/08/2019 của Sở Y tế về việc mua sắm tập trung, trong văn bản có nêu rõ đối với vật tư y tế cơ sở khám chữa bệnh công lập tự tổ chức lựa chọn nhà thầu. Bệnh viện bắt đầu tiến hành các thủ tục đấu thầu: xây dựng danh mục, họp hội đồng thống nhất danh mục, Quyết định phê duyệt danh mục, gửi Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch, chờ Sở Y tế, Sở Tài chính phê duyệt kế hoạch…

Ngay khi Bệnh viện nhận được Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 06/04/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu, Bệnh viện đã nhanh chóng triển khai, tổ chức mở thầu 3 gói thầu mua vật tư y tế từ tháng 06 năm 2020, dự kiến tháng 9 năm 2020 sẽ có kết quả. Tuy nhiên, do Bệnh viện còn vướng mắc một số nội dung tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu nên Bệnh viện đã gửi văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế 02 lần: Lần 1 - Văn bản số 1638/CV-BVĐK ngày 18/8/2020 và Lần 2 - Văn bản số 1771/BVĐK-PVT-TBYT ngày 08/9/2020.

Đến ngày 20/10/2020, Bệnh viện đã nhận được văn bản hướng dẫn thực hiện của Sở Y tế tại công văn số 2471/SYT-NVD về việc thực hiện điểm c, khoản 5, điều 117, Nghị định 63/2014/NĐ-CP mà Bệnh viện đang gặp vướng mắc, khó khăn. Trên cơ sở hướng dẫn của văn bản này Bệnh viện đã và đang khẩn trương tiến hành thực hiện các thủ tục đấu thầu tiếp theo

Ngày 24/11/2020 Bệnh viện ra Quyết định 2379/QĐ-BVĐK về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói số 1 gói vật liệu thay thế vật liệu cấy ghép nhận tạo, dự kiến trong tháng 12/2020 sẽ có đầy đủ vật tư y tế về gói thầu này. Đồng thời trong tháng 12/2020 Bệnh viện sẽ hoàn tất ra Quyết định gói thầu số 2 về Vật tư y tế sử dụng trong chuyên khoa. Như vậy, dự kiến trong tháng 12/2020 Bệnh viện sẽ có vật tư y tế cơ bản phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh.

c. Về vấn đề giao tiếp: Thực hiện Thông tư 07/2014/TT-BYT và Quyết định số 2151/QĐ-BYT, Bệnh viện liên tục triển khai các hoạt động như: tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế, thành lập tổ công tác xã hội, tăng cường tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh qua đường dây nóng và hòm thư góp ý,... Bệnh viện đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thường quy, cũng như đột xuất về kỹ năng giao tiếp và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Từ đó, đưa ra những điểm hạn chế cần cải tiến, xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra sai sót, phát huy những kết quả tốt đã đạt được. Qua thời gian triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện, Bệnh viện ghi nhận thái độ phục vụ, ứng xử nhân viên bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn. Đồng thời, Bệnh viện vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động nêu trên để ngày càng hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một vài cá nhân có thái độ phục vụ, chữa trị cho bệnh nhân chưa tận tình, chu đáo, bệnh viện sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với các cá nhân này.

VIII. Huyện Bàu Bàng

1. Cử tri Nguyễn Văn Tư, ấp 1, xã Trừ Văn Thố (*): Đã ý kiến nhiều lần về việc làm cống thoát nước nhưng vẫn bị ngập ở đoạn trước cây xăng Phi Hùng, chủ đầu tư làm đường Quốc lộ 13 đã hứa trong quý III sẽ khảo sát sửa chữa nhưng đến nay đường vẫn đọng nước khi trời mưa. Đề nghị các ngành liên quan xem xét xử lý.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC tại Công văn số 203/Becamex IJC ngày 27/10/2020, hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 13 đoạn từ ngã 3 Trừ Văn Thố đến cầu Tham Rớt đã thi công năm 2019, hiện trạng đoạn trên giải quyết dứt điểm.

Ngày 14/12/2020, Sở GTVT đã phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC khảo sát, Công ty sẽ cắt bó vỉa để đặt ống nước đấu nối vị trí bị ngập nước vào hệ thống cống hộp đồng thời điều chỉnh miệng thu nước, dự kiến thực hiện trong quý I/2021.

2. Cử tri Đậu Ngọc Thanh, ấp 2, xã Trừ Văn Thố: phản ánh trong năm 2020, ông Thanh đi khám bệnh tại bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương và được yêu cầu cung cấp bảo hiểm y tế và chứng minh nhân dân. Ông Thanh cung cấp đầy đủ nhưng bệnh viện lại không chấp nhận vì bảo hiểm y tế không ghi ngày, tháng, năm sinh do khi làm thẻ bảo hiểm y tế phía bảo hiểm không ghi. Nhưng đến khi đi khám bệnh, bệnh viện lại làm khó cho dân. Những bệnh viện khác không yêu cầu như vậy. Đề nghị Sở Y tế làm việc với bệnh viện tạo điều kiện cho nhân dân khám chữa bệnh.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời:

Khoản 1 Điều 15 nghị định 146/NĐ-CP quy định "Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác. "

Để đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh BHYT, BHXH tỉnh đã đề nghị bệnh viện Y học cổ truyền xem lại quy trình tiếp nhận bệnh tại Bệnh viện, tạo điều kiện cho nhân dân khám chữa bệnh.

3. Cử tri Hồ Đình Tiến và Nguyễn Bá Hòa, ấp 3, xã Tân Hưng: phản ánh tình hình an toàn giao thông ở tuyến đường ĐT741b xã Tân Hưng qua xã Hưng Hòa hiện nay xe chạy rất nhiều và quá nhanh nên không đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Đặc biệt là qua các khu vực chợ, trường học gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này. Đề nghị các cơ quan chuyên môn lắp đặt đèn báo hiệu giảm tốc độ và kẻ vạch dành cho người đi bộ tại khu vực chợ, trường tiểu học và trường Mầm non xã Tân Hưng.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Sở GTVT đã hoàn thành việc lắp đặt biển báo tốc độ tối đa cho phép và sơn vạch người đi bộ tại các khu vực chợ, Trường tiểu học và Trường Mầm Non Tân Hưng.

Sở GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo phòng, ban chức năng rà soát, bổ sung biển báo tại các giao lộ khác (nếu thiếu hoặc hư hỏng).

4. Cử tri ấp 1, xã Tân Hưng:

(1) Phản ánh Dự án quy hoạch đường mòn Hồ Chí Minh (nhánh đường mòn Hồ Chí Minh nối về đường Mỹ Phước – Tân Vạn) có đi qua khu vực ấp 1, 2 xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng đã triển khai cắm mốc rất lâu, vậy bao giờ là triển khai thi công, còn không thi công phải thông tin về dự án để người dân được biết.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa (trong đó có đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương) đã được Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3950/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2007 bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, dự án đã được khởi công từ năm 2009, đến năm 2011, dự án tạm đình hoãn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính Phủ và Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Ngày 07/5/2015, Bộ GTVT có Công văn số 5613/BGTVT-ĐTCT, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư các hạng mục còn lại của Dự án sang đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT và được Chính phủ chấp thuận tại Công văn số 872/TTg-KTN ngày 19/6/2015;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã nghiên cứu triển khai thực hiện. Tuy nhiên, trong thời gian triển khai do các quy định pháp luật thay đổi dẫn đến phương án tài chính của Dự án không khả thi về mặt tài chính.

Ngày 29/3/2019, Bộ GTVT có Công văn số 2900/BGTVT-ĐTCT, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép dừng triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa theo hình thức hợp đồng BOT. Giao Bộ GTVT nghiên cứu đầu tư Dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước để sớm triển khai được Dự án, phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư và đảm bảo quyền lợi của người dân.

(2) Phản ánh về các dự án quy hoạch đường đập Phước Hòa (dự án Kênh, tuyến dẫn từ đập Phước Hòa về phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát) có đi qua khu vực ấp 5 xã Tân Hưng và được triển khai từ năm 2011 đến nay có thực hiện không? Đề nghị trả lời cho người dân biết là bao giờ triển khai thi công, còn không thi công thì thông báo cho người dân biết để có hướng quy hoạch đầu tư, sử dụng đất có hiệu quả, vì hiện nay người dân không dám đầu tư xây dựng gì hết; làm ảnh hưởng đến việc sử dụng và định hướng của người dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời:

Theo Quyết định số 3184/QĐ-BNN-XD ngày 21/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt điều chỉnh dự án Thủy lợi Phước Hòa tỉnh Bình Dương, Bình Phước (lần 2): không có hạng mục đầu tư tuyến kênh đi qua xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng về phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát.

Căn cứ Văn bản số 1797/TTg-KTN ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng tuyến ống dẫn nước thô từ hồ Phước Hòa về Trung tâm đô thị Bình Dương và Quyết định số 3184/QĐ-BNN-XD ngày 21/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; dự án kênh chuyển nước Phước Hòa - Dầu Tiếng cấp nước thô cho nhu cầu công nghiệp và dân sinh tỉnh Bình Dương 15m3/s và được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương thực hiện trong đó có đi qua khu vực xã Tân Hưng. Đến nay, tuyến ống đã hoàn thành và đang cấp nước thô cho dự án nước sạch khu vực Bàu Bàng.

5. Cử tri Nguyễn Đức Khánh, ấp Lai Khê, xã Lai Hưng: Phản ánh Bảo hiểm y tế của ông khi hết hạn đi đổi lại phải qua các thủ tục photo hộ khẩu, chứng minh nhân dân, thẻ BHYT... gây phiền hà cho người dân trong giai đoạn thực hiện công nghệ thông tin 4.0 và cải cách thủ tục hành chính. Đề nghị xem xét nhanh, gọn tránh gây phiền cho người dân phải đi, lại nhiều lần.   

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời:

Theo quy định hiện hành thủ tục đóng tiền gia hạn thẻ BHYT (với điều kiện: người tham gia không thay đổi bất cứ thông tin nào về thân nhân, nơi khám chữa bệnh, thông tin giảm trừ theo hộ gia đình..), thì người tham gia BHYT chỉ cần liên hệ Đại lý thu BHXH, BHYT gần nhất để nộp tiền và nhận lại phiếu thu theo mẫu của BHXH Việt Nam ban hành. Vì vậy, khi cử tri gia hạn thẻ BHYT (không thay đổi các thông tin) mà Đại lý thu BHXH, BHYT yêu cầu cử tri photo hộ khẩu, chứng minh nhân dân, thẻ BHYT là sai quy định, cơ quan BHXH xin ghi nhận phản ảnh của cử tri. Cơ quan BHXH sẽ có giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Đại lý thu BHXH, BHYT và trấn chỉnh các nội dung thực hiện chưa đúng của các Đại lý thu BHXH, BHYT.

6. Cử tri Nguyễn Thị Diễm Hằng, tổ 3, ấp Cầu Đôi, Lai Hưng: Phản ánh Trường Trung học Phổ thông Bến Cát (thuộc thị xã Bến Cát), phụ huynh và học sinh phản ánh cô Quốc dạy môn Hóa khối 10 và khối 11 (cụ thể là lớp 10C1 và 11C2, dạy chưa tận tình hết trách nhiệm của tiết học ở lớp, chủ yếu dạy thêm ngoài giờ ở nhà (cho dù học sinh có làm bài giỏi và đạt đi chăng nữa cũng không cho điểm cao) vì em đó không có đi học thêm ở nhà cô. Nhiều phụ huynh rất bức xúc nhưng không dám nói sợ con mình sẽ bị cô lập trong lớp học. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết.

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Trong cuộc họp cha mẹ học sinh (CMHS) đầu năm học 2020-2021, có nội dung CMHS góp ý việc giảng dạy của giáo viên năm học 2019-2020 nhưng không có ý kiến nào của CMHS phản ảnh việc giảng dạy của cô Lê Thị Bảo Quốc. Từ đầu năm học đến nay, Hiệu trưởng nhà trường cũng chưa nhận được phản ảnh nào về vấn đề này.

Năm học 2019-2020, giáo viên Lê Thị Bảo Quốc đạt danh hiệu lao động tiên tiến, được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua hơn 2 tháng giảng dạy trong năm học 2020-2021, cô Lê Thị Bảo Quốc luôn chấp hành tốt qui chế chuyên môn.

Theo bảng điểm giữa Học kỳ I, các lớp do cô Bảo Quốc phụ trách có 30/154 học sinh đạt điểm giỏi (từ 8 đến 10 điểm), chiếm tỉ lệ 19.48% và 33/154 học sinh đạt điểm khá (từ 6.5 đến dưới 8 điểm), chiếm tỉ lệ 21.43%. Tổng điểm đạt khá, giỏi là 40.91%. Trong đó, lớp 10C2 và 11C11 (không phải 11C1) được nêu trong phản ảnh cũng có tỉ lệ tương tự. Do đó, không thể nói "cho dù học sinh có làm bài giỏi và đạt đi chăng nữa cũng không cho điểm cao".

    Tuy nhiên, qua phản ảnh này, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Cát sẽ chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc giảng dạy, việc kiểm tra, cho điểm của giáo viên Lê Thị Bảo Quốc để kịp thời chấn chỉnh sai sót (nếu có). Đề nghị quí phụ huynh phản ảnh trực tiếp với Hiệu trưởng cũng như cung cấp chứng cứ (nếu có) để giúp Hiệu trưởng chấn chỉnh việc giảng dạy của giáo viên ngày càng tốt hơn. Hiệu trưởng trường bảo đảm con, em quý phụ huynh sẽ không bị trù dập khi khi phụ huynh phản ảnh việc giảng dạy của giáo viên.

7. Cử tri Nguyễn Bá Giáp, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: Kiến nghị xem xét điều chỉnh các quy định về đất đai cho phù hợp với thực tế, sát với đời sống nhân dân. Cụ thể đối với cá nhân, các hộ gia đình cho tiếp tục được ghi nợ thổ cư hoặc nợ trả dần, để người dân có điều kiện xây nhà ổn định cuộc sống, hiện nay đời sống nhân dân còn khó khăn, đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng xây dựng nhà không phép và bị phạt.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ, quy định: Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng sang đất ở để xây dựng nhà không thuộc trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất. Việc điều chỉnh đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP, ảnh hưởng đến các hộ dân đang gặp khó khăn về tài chính có nhu cầu chuyển mục đích để xây dựng nhà ở thật sự. Do đó, trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo Bộ Tài chính xem xét kiến nghị của cử tri.

8. Cử tri Nguyễn Thị Sáu, tổ 7, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: Hiện tại, Tổng Công ty Becamex đã đưa 01 phần diện tích đất của bà (thữa 115; tờ bản đồ số 40) vào bản đồ đất khu công nghiệp hơn 10 năm nay nhưng không đền bù, cách đây 4 tháng bà có liên hệ để được giải quyết nhưng chưa được, công ty có cử người lên đo cắm cộc nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị sớm trả lời và giải quyết để gia đình bà làm thủ tục cho tặng các con, thời gian qua do vướng như vậy không thể cho tặng đổi sổ được làm ảnh hưởng trực tiếp đời sống của gia đình.

UBND huyện Bàu Bàng trả lời: UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Bàu Bàng xem xét, trả lời; sau khi có kết quả sẽ báo cáo trả lời cho cử tri được rõ.

9. Cử tri Trần Tiến Trường, tổ 6, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: Kiến nghị Tổng Công ty Becamex quan tâm sớm đầu tư đoạn đường giáp nhau giữa đất khu công nghiệp và đường ĐT749C để người dân, cũng như công nhân đi lại hàng ngày được thuân lợi, đoạn đường này đã xuống cấp hư hỏng nặng từ rất lâu đến nay vẫn chưa thực hiện.

UBND huyện Bàu Bàng trả lời:

Ngày 10/8/2020 UBND huyện đã có Văn bản số 2605/UBND-KT gửi Xí nghiệp Phát triển Công nghiệp và Đô thị Bàu Bàng  đề nghị thực hiện các điểm đấu nối 2 tuyến đường Lai Uyên - 82 và Lai Uyên - 83 với Khu công nghiệp Bàu Bàng. Đồng thời  UBND huyện tiếp tục có Văn bản số 3894/UBND-KT ngày 04/12/2020 đề nghị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp – CTCP xem xét thực hiện các điểm đấu nối tuyến đường giáp nhau giữa đất khu công nghiệp Bàu Bàng và đường ĐT749C.

10. Cử tri Lê Phước Tường, ấp Bến Sắn, xã Long Nguyên: Kiến nghị cấp trên xem xét về việc Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bến Cát (thuộc thị xã Bến Cát) thông qua Hội trưởng Hội Phụ huynh học sinh của Trường chi tiền quỹ không đúng mục đích. Đề nghị làm rõ các khoản chi và bầu lại Hội trưởng Hội Phụ huynh dân chủ hơn.

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Việc quản lý và sử dụng Quỹ Ban đại diện CMHS (Hội phí) của Trường THPT Bến Cát trong những năm qua được thực hiện theo trình tự sau:

- Bước 1: Đầu năm học, Ban đại diện CMHS năm học cũ và Ban giám hiệu nhà trường họp lên dự toán thu chi năm học mới phù hợp với nhu cầu của nhà trường và khả năng đóng góp của CMHS.

- Bước 2: Tổ chức thảo luận và biểu quyết trong cuộc họp CMHS tất cả các lớp đầu năm học (họp đại trà). Từng CMHS tự nguyện đăng ký mức đóng góp hội phí.

- Bước 3: Thảo luận và biểu quyết lần cuối cùng trong phiên họp giữa Ban đại diện CMHS năm học cũ và Trưởng ban đại diện CMHS tất cả các lớp năm học mới (phiên họp đại diện).  Kết quả biểu quyết này có giá trị quyết định cao nhất về dự toán thu - chi hội phí trong năm học.

- Bước 4: Trưởng ban đại diện CMHS năm học mới gửi thông báo mức thu hội phí năm học mới đến toàn thể CMHS (mỗi học sinh 1 bản thông báo). Đồng thời gửi văn bản ủy quyền cho Hiệu trưởng trường tổ chức thu hộ vì Ban đại diện CMHS không có điều kiện thu Hội phí.

- Bước 5: Hiệu trưởng trường chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm thu hộ Hội phí theo ủy quyền. Khi thu có cấp biên nhận cho từng học sinh. Phụ huynh đóng Hội phí theo mức đã đăng ký trong phiên họp đại trà.

- Bước 6: Hết thời gian qui định thu Hội phí, Hiệu trưởng trường bàn giao số tiền thu được cho Ban đại diện CMHS. Trưởng ban gửi số tiền này vào ngân hàng theo quy định.

- Bước 7: Hàng tháng, Ban đại diện CMHS họp thông qua Kế hoạch chi Hội phí của tháng theo dự trù đã được cuộc họp đại trà và cuộc họp đại diện thông qua. Trưởng ban Đại diện CMHS có trách nhiệm rút tiền từ ngân hàng theo số liệu dự toán chi hàng tháng đã được thống nhất và tổ chức chi.

Việc công khai thu – chi Hội phí:

 - Kết quả thu Hội phí hàng năm và chi Hội phí hàng tháng được thông báo trong Ban đại diện CMHS toàn trường, Trưởng ban đại diện CMHS các lớp và niêm yết tại phòng giáo viên của trường.

- Trong cuộc họp đại trà đầu học kỳ 2 và cuối năm học, việc thu chi Hội phí học kỳ I, cả năm được công khai đến toàn thể CMHS.

- Qua nhiều năm thực hiện thu chi Hội phí như trên, hầu hết CMHS đều đồng tình ủng hộ việc quản lý thu chi Hội phí của CMHS.

- Các khoản chi Hội phí đều theo dự toán đã được thông qua. Những khoản phát sinh (do thu vượt dự toán hoặc kinh phí còn thừa do thực chi ít hơn dự toán) đều được Ban đại diện CMHS toàn trường thảo luận thông qua mới chi. Vì vậy, nói chi  Hội phí không đúng mục đích là hoàn toàn không đúng.

Việc bầu Ban đại diện CMHS năm học 2020-2021 là hoàn toàn dân chủ. Danh sách ứng cử viên do các thành viên trong cuộc họp đại diện các lớp giới thiệu và bỏ phiếu kín. Kết quả tín nhiệm lấy từ số phiếu bầu đồng ý cao nhất đến khi đủ số lượng cần bầu. Hiệu trưởng hoàn toàn không can thiệp vào quá trình bầu cử Ban đại diện CMHS.

IX. Huyện Bắc Tân Uyên

1. Cử tri Nguyễn Thị Hảo, ấp 2, xã Lạc An: Phản ánh trong quá trình lưu thông trên đường ở khu vực Thị xã Tân Uyên, nhận thấy có nhiều trường hợp học sinh tham gia giao thông ý thức kém, vi phạm luật (điều khiển xe phân khối lớn, chạy nhanh, chạy nhiều hàng,…). Đề nghị ngành chức năng chỉ đạo Nhà trường, lực lượng CSGT phối hợp với các bậc phụ huynh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về Luật giao thông đường bộ; giáo dục nâng cao ý thức các em khi tham gia giao thông để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình tham gia lưu thông của các em học sinh cũng như của các phương tiện khác.

UBND thị xã Tân Uyên trả lời:

- Trong thời gian qua, UBND thị xã đã có nhiều chỉ đạo cho Công an thị xã tăng cường tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thị xã.

- Trong thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo Công an thị xã tăng cường lực lượng, tần suất kiểm tra nhằm đảm bảo hơn nữa công tác an toàn giao thông trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo và các trường học trên địa bàn phối hợp Công an thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông cho các em học sinh

2. Cử tri Nguyễn Văn Bay, ấp 3, xã Tân Bình: Phản ánh trước đây nhà nước có quy hoạch đất của Ông để làm Nghĩa trang và cấp đất tái định cư cho gia đình Ông trong Khu đô thị dịch vụ Tân Uyên. Tuy nhiên đến nay đã 10 năm nhưng Ông vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết.

UBND huyện Bắc Tân Uyên trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Bắc Tân Uyên xem xét, trả lời; sau khi có kết quả sẽ báo cáo trả lời cho cử tri được rõ.

3. Cử tri Nguyễn Văn Bộn, ấp 2, xã Tân Bình: Phản ánh hiện nay đường ĐT741 xuống cấp, sửa chữa đã lâu vẫn chưa hoàn thành, tuy nhiên vẫn thu phí trên tuyến đường này, đề nghị xem xét, giải quyết.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 do Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG đầu tư xây dựng theo hình thức BOT, hàng năm Công ty thường xuyên duy tu, dặm vá những vị trí hư hỏng nhỏ, phát sinh ổ gà trên tuyến;

Theo kế hoạch quý I, II năm 2021, Công ty sẽ thực hiện trung tu đợt 3 nhằm sửa chữa những vị trí mặt đường bị răn nứt, sơn đường lại những vị trí vạch sơn bị mờ trên tuyến.​


Phương Chi
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX (đang thực hiện) Trả lời kiến nghị cử triTinKết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX (đang thực hiện) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/31/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

SttĐơn vịNội dungKết quả giải quyếtGhi chú
1

Sở Nội vụ

(01 kiến nghị)

1. Cử tri Nguyễn Quốc Dũng, khu phố 8, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chủ trương cấp huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
2

Sở Công Thương

(01 kiến nghị)

2. Cử tri Nguyễn Tiến Thanh, khu phố Phú Bưng, phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên: Phản ánh hệ thống đèn chiếu sáng tại Cụm công nghiệp Phú Chánh I không ổn định (khi sáng, khi không), một số nắp hố ga bị bể, đất, cát bồi lắp không tiêu, thoát nước được, nhất là khi trời mưa lớn. Kiến nghị ngành chức năng quan tâm chỉ đạo khắc phục sửa chữa.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
3​

Sở Xây dựng

(02 kiến nghị)​​

3. Cử tri Nguyễn Văn Nết, khu phố 6, phường Phú Hòa: Đề nghị ngành chức năng xem xét đấu nối hệ thống chiếu sáng tại khu tập thể khu dân cư Đài Truyền hình Bình Dương. UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
4. Cử tri Nguyễn Trọng Quyết, khu phố 5 và cử tri Phạm Phương Quý, khu phố 3, phường Hòa Phú: Đề nghị lắp đặt đèn chiếu sáng tại tuyến đường 32, 5C, 7B và bổ sung thêm đèn chiếu sang tại tuyến đường 15, 17 để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khu liên hợp.UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​4 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sở Giao thông - Vận tải

(29 kiến nghị)

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
5. Cử tri Nguyễn Thị Hồng Thúy khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một: Đề nghị ngành chức năng điều chỉnh thời gian đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp để tránh tình trạng ùn tắc giao thông tại 2 khu vực giao thông: ngã 5 đường Phạm Ngọc Thạch đường vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh và điều chỉnh lại thời gian đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Đại lộ Bình Dương đường vào khu K8 Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
6. Cử tri Tô Xuân Toàn, khu phố 8, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Tuyến đường ĐT741 đến nay vẫn chưa thực hiện hoàn chỉnh; Đề nghị tỉnh sớm đầu tư tuyến đường này để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
7. Bà Hồ Thị Kim Thanh, khu phố 4, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn hiện nay thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, gần như là "điểm đen" về tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, người dân đi lại trên tuyến đường này rất lo sợ. Vì vậy, tôi đề nghị các ngành chức năng xem xét, khẩn trương có những giải pháp để khắc phục, hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến đường trên.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020;

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo vấn đề này tại Thông báo số 304/TB-UBND ngày 16/12/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 5128/SGTVT-QLGT ngày 23/12/2020 đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát khắc phục các bất cập trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

 
8. Ông Nguyễn Thái Thanh, khu phố 9, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh trong nhiệm kỳ qua, cử tri đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị các ngành chức năng cần có các giải pháp để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông tại các tuyến đường, giao lộ hay xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông, như: giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn + ĐT743, giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn + Huỳnh Văn Lũy, Ngã tư 550, Tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn, các tuyến đường trên địa bàn thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An,…Tuy nhiên, các biện pháp được đề ra như làm cầu vượt, hầm chui đến nay vẫn chưa được thực hiện. Vì vậy, tôi yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, các ngành chức năng khẩn trương thực hiện các giải pháp đã đề ra để đảm bảo công tác an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo vấn đề này tại Thông báo số 304/TB-UBND ngày 16/12/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 5128/SGTVT-QLGT ngày 23/12/2020 đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát khắc phục các bất cập trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

Riêng về phân luồng giao thông để chống ùn tắc giao thông trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.743, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh nghiên cứu triển khai thí điểm về phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến đối với phương tiện container và xe tải nặng vào giờ cao điểm.

 

 
9. Cử tri Nguyễn Văn Hiếu, khu phố 7, phường Tương Bình Hiệp; cử tri Hồ Văn Tươi, khu phố 8, phường Hiệp An và cử tri Phạm Thị Dung, khu phố 4, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh trước đây đều có ý kiến đề nghị cho biết từ năm 2002 đến nay tình hình thu phí của Trạm Thu phí Suối Giữa như thế nào? khi nào Trạm Thu phí Suối Giữa ngưng thực hiện thu phí để tạo điều kiện cho địa phương phát triển hoặc có chế độ hỗ trợ cho người dân sinh sống ở gần khu vực trạm thu phí để người dân không phải mất chi phí qua trạm khi đi lại trong phạm vi gần.

- Về trạm Thu phí Suối Giữa ngưng thực hiện thu phí: UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

- Riêng chế độ hỗ trợ người dân sinh sống ở gần khu vực trạm thu phí: Sở GTVT sẽ phối hợp Tổng Công ty Becamex IDC xem xét, báo cáo UBND tỉnh.

 

 
10. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An: Phản ánh việc thi công tuyến đường ĐT743 hoàn trả mặt bằng chậm, gây khó khăn cho việc kinh doanh và lưu thông. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tuyến đường ĐT743.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

Ngày 23/12/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 5125/SGTVT-QLGT đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC rà soát, khắc phục, Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Tổng Công ty Becamec IDC chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành từng đoạn tuyến.

 
11. Cử tri phường Thuận Giao, thành phố Thuận An: Phản ánh tình trạng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng trên tuyến ĐT743; Mỹ Phước Tân Vạn; Đại lộ Bình Dương (Đoạn từ Nghĩa Trang liệt sĩ tỉnh đến Ngã Tư Hòa Lân) gây khó khăn cho người dân đi lại. Đề nghị xem lại việc bố trí giờ cho các phương tiện tham gia lưu thông hợp lý để tránh kẹt xe.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo vấn đề này tại Thông báo số 304/TB-UBND ngày 16/12/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 5128/SGTVT-QLGT ngày 23/12/2020 đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát khắc phục các bất cập trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

 
12. Cử tri Lữ Văn Mượng, khu phố 1, phường Tân Định, thị xã Bến Cát: Phản ánh Đoạn đường từ Ngã Tư Sở Sao đến Cua Mọi nước (Đường ĐT741) hiện nay chưa có hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng và hành lang dành cho người đi bộ. Kiến nghị các ngành chức năng sớm thi công công trình, hạn chế tình trạng tai nạn giao thông.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG sớm triển khai thực hiện dự án.

 

 
13. Cử tri Võ Văn Luông, ấp Bến Giảng, xã Phú An, thị xã Bến Cát phản ánh: Việc trừ hành lang bảo vệ đường bộ trên tuyến đường giao thông nông thôn theo quy định hiện nay là quá nhiều. Hiện tại đất của gia đình cử tri nằm trên tuyến đường cụt; khi xây nhà thì quy định nhà phải trừ đến 11m, do đó, gia đình không đủ diện tích để xây dựng. Đề nghị ngành chức năng xem xét sửa đổi quy định này cho phù hợp.UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở GTVT phối hợp UBND thị xã Bến Cát giải quyết, trả lời trong thời gian tới. 
14. Cử tri Võ Văn Luông, ấp Bến Giảng, xã Phú An, thị xã Bến Cát: "Đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư shop Linh giao với đường ĐT744 vì tuyến đường này có nhiều xe chở hàng của Công ty ra vào thường xuyên dễ gây tai nạn giao thông; đồng thời, tuyến đường này cũng ngang qua Trường THCS Phú An vào các giờ cao điểm, học sinh qua lại rất đông, gây nguy hiểm cho học sinh và người tham gia giao thông."UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; hiện Sở GTVT đang phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh UBND thị xã Bến Cát và xã Phú An khảo sát thực tế, sau khi có kết quả sẽ báo cáo UBND tỉnh. 

15. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An:

(1) Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng kẹt xe đoạn từ Ngã 6 An Phú đến Ngã tư 550 vào các giờ cao điểm gây nguy hiểm và khó khăn cho người tham gia giao thông.

(2) Phản ánh Đường Mỹ Phước - Tân Vạn có các chỗ gợn sóng gồ ghề vẫn còn thường xuyên gây tai nạn giao thông. Kiến nghị sớm sửa chữa, khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12//2020; đến nay, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo vấn đề này tại Thông báo số 304/TB-UBND ngày 16/12/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 5128/SGTVT-QLGT ngày 23/12/2020 đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát khắc phục các bất cập trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

 

16. Cử tri các phường Tân Bình, Bình An, Bình Thắng, thành phố Dĩ An: Đề nghị sớm khắc phục một số tồn tại đối với tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, cụ thể:

(1) Đề nghị thực hiện vạch sơn phân làn trên toàn tuyến.

(2) Tính toán xây dựng hồ điều tiết nước để chống ngập úng trên đoạn đường Mỹ Phước – Tân Vạn, nhất là trưng dụng các hồ đá.

(3) Đề nghị xử lý tình trạng lún nhựa theo vệt bánh xe tại giao lộ đường Mỹ Phước – Tân Vạn với đường Nguyễn Thị Minh Khai và giao lộ đường Mỹ Phước – Tân Vạn với đường Cây Da - phường Tân Bình vì hiện nay tại 02 vị trí này mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

(4)  Đề nghị xử lý tình trạng ngập nước đường Mỹ Phước- Tân Vạn đoạn giao cắt giữa đường Cây Da và đường Mỹ Phước - Tân Vạn vì hiện nay vẫn còn ngập nặng mỗi khi mưa xuống.

(5) Kiến nghị bố trí làn đường dành riêng cho xe hai, ba bánh vì hiện nay xe container lưu thông đoạn qua nghĩa trang Triều Châu (phường Bình An) và đoạn qua Khu du lịch Thủy Châu (phường Bình Thắng) lấn hết làn xe hai, ba bánh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông qua đoạn đường này.

(6) Đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài (đoạn từ vòng xoay trước kho ngoại quan Thái Bình Shoes đến cầu vượt Tân Vạn) – phường Bình Thắng thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, các phương tiện cơ giới như xe tải, xe container lưu thông lấn chiếm làn xe máy rất nguy hiểm, buộc các phương tiện xe máy phải chạy lên vỉa hè, chạy ngược chiều rất nguy hiểm. Một số vị trí nắp cống đã hư hỏng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

(7) Đoạn đường Mỹ Phước – Tân Vạn giao với Quốc lộ 1K: đèn tín hiệu giao thông và đèn đường thường xuyên hư hỏng gây mất an toàn giao thông.

- Các nội dung khác, UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020.

 (4) Về xử lý ngập nước đường Mỹ Phước – Tân đoạn giao cắt giữa đường Cây Da và đường Mỹ Phước - Tân Vạn Vạn: Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Dĩ An, hiện tại hệ thống thoát nước đường Cây Da đã thi công xong, tình trạng ngập nước khu vực Đình thần An Nhơn cơ bản đã được giải quyết. Tuy nhiên, tại một số hố ga thu nước mặt đường Mỹ Phước – Tân Vạn, tình trạng ngập nước cục bộ khi trời mưa vẫn còn xảy ra (sau khi hết cơn mưa nước rút hết) do miệng thu nước của đường Mỹ Phước – Tân Vạn nhỏ và bị người dân tập kết rác, che lấp miệng hố thu, nên không kịp thoát nước mặt đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Sở GTVT xin ghi nhận sẽ đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC rà soát, khắc phục.

 (7) Về hư hỏng đèn tín hiệu giữa QL.1K và đường Mỹ Phước-Tân Vạn: Tổng Công ty Becamex IDC đã khắc phục.

Đã thực hiện xong

17. Cử tri Nguyễn Văn Thanh, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên: Phản ánh Dự án xây dựng đường từ ngã ba đường Tạo lực 2B đến cảng Thạnh Phước (có đoạn đi qua cánh đồng khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh) đã triển khai khoảng hơn 7 năm nhưng đến nay chưa thấy thực hiện. Kiến nghị tỉnh có thông báo cụ thể thời gian, phương án thực hiện để người dân có chủ động trong việc sản xuất nông nghiệp.

   Cử tri Trần Văn Hô, khu phố Tân Lương, Phạm Ngọc Dưỡng - khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên ý kiến đối với Cảng Thạnh Phước giai đoạn 2:

-  Theo trả lời của Sở Giao thông Vận tải về quy hoạch cảng Thạnh Phước giai đoạn 2 thì vẫn tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, quy hoạch này kéo dài quá nhiều năm nhưng chủ đầu tư không thực hiện gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, do đó, đa số người dân trong khu vực quy hoạch tiếp tục kiến nghị tỉnh xem xét hủy bỏ quy hoạch này hoặc buộc chủ đầu tư phải cam kết thời gian tổ chức thực hiện, để người dân được thực hiện các quyền về sử dụng đất đúng quy định.

-  Đề nghị xem lại mục tiêu của dự án là khai thác, phục vụ giao thông đường thủy nhưng hiện nay chủ đầu tư tự ý chuyển đổi công năng sang cho thuê đất để các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Nay tiếp tục kiến nghị tỉnh quan tâm có chỉ đạo thực hiện và trả lời cho người dân.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
18. Cử tri Nguyễn Văn Hoàng, khu phố Phước Thái, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên: Kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư thi công lát gạch vỉa hè trên tuyến đường ĐT747b. Vì tuyến đường này đã được làm xong từ rất lâu, nhưng đến nay chưa được thi công vỉa hè dành cho người đi bộ, dẫn đến người dân lấn chiếm để buôn bán, gây mất mỹ quan và an toàn giao thông.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
19. Cử tri Nguyễn Văn Sách, khu phố 4, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên: Tiếp tục đề nghị lắp đặt biển báo và đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường ĐT742 tại ngã ba Trường Tiểu học Vĩnh Tân. Tại lần tiếp xúc cử tri kỳ trước đại biểu HĐND tỉnh có trả lời là sẽ thực hiện vào quý III/2020, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị  tỉnh quan tâm sớm chỉ đạo triển khai, thực hiện để người dân được yên tâm khi tham giao thông, nhất là học sinh.Việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên ĐT.742 tại ngã ba trường Tiểu học Vĩnh Tân: UBND thị xã Tân Uyên giao cho Phòng Quản lý đô thị thị xã Tân Uyên làm đại diện chủ đầu tư lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực giao lộ đường ĐT.742 với đường Vĩnh Tân 16, Vĩnh Tân 17 tại Công văn số 4132/UBND-KTTH ngày 10/11/2020. Hiện công trình đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự kiến triển khai thi công trong quý II/2021. 
20. Cử tri Lê Thiết Ngụy – khu phố 2, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên: Hiện nay tuyến đường ĐT747 đoạn qua địa bàn phường Hội Nghĩa đang được Sở GTVT tỉnh thi công lắp đặt dãi phân cách để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, tại các khoảng cách để qua lại rất ngắn, gây khó khăn cho việc qua lại, nhất là các loại phương tiện vận tải nặng (xe container); kiến nghị tỉnh xem xét cho mở rộng thêm để thuận lợi cho giao thông cũng như hạn chế việc ùn tắc giao thông.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
21. Cử tri Lữ Văn Tới, khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát: Phản ánh Tuyến đường Quốc lộ 13 đoạn từ khu vực chợ Hoàng Gia đến ngã 3 Lăngxi khi trời mưa bị ngập cục bộ, gây ra tai nạn cho người tham gia giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên đường, vấn đề này người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị xem xét, giải quyết.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 

22. Cử tri Nguyễn Văn Quân, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát:

(1) Phản ánh hiện nay hệ thống chiếu sáng trên đường ĐT741 đã được trang bị, tuy nhiên, đoạn từ nhà ông Võ Minh Thanh – khu phố An Lợi đến giáp phường Chánh Phú Hòa chưa được trang bị. Vấn đề này cử tri đã phản ánh rất nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị ngành chức năng cho biết cụ thể thời gian thực hiện đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng.

(2) Phản ánh đường Mỹ Phước –Tân Vạn tại vòng xoay giáp đường tạo lực 6 thuộc phường Định Hòa có bảng cấm dừng, cấm đỗ xe nhưng hiện nay xe tải và xe container đậu, đỗ rất nhiều, chưa có cơ quan nào giải quyết tình trạng này. Đề nghị các ngành chức năng xem, giải quyết tình trạng trên.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG sớm triển khai thực hiện dự án.

 

 

 
23. Cử tri Nguyễn Văn Điều, khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát phản ánh: Đường cống thoát nước dọc theo đường ĐT741 cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư, ngành chức năng cũng chưa báo cáo cụ thể thời điểm đầu tư dự án này làm cho người dân trăn trở. Đề nghị ngành chức năng tiếp tục xem xét, giải quyết để người dân được yên tâm.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG sớm triển khai thực hiện dự án.

 

 

 
24. Cử tri Lê Hồng Sỹ, khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát phản ánh: Khu vực trên đường ĐT741 tại Công ty gạch men Vicera hiện nay số lượng xe lưu thông qua lại rất nhiều và thường xuyên gây tai nạn giao thông. Đề nghị khảo sát lắp đặt biển báo nguy hiểm để hạn chế tai nạn.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

Hiện Sở GTVT đang phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND thị xã Bến Cát, phường Hòa Lợi và Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG khảo sát. Sau khi có kết quả khảo sát, Sở GTVT sẽ báo cáo UBND tỉnh.

 

25. Cử tri ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng: Đề nghị ngành chức năng tiến hành khảo sát và sớm thi công hệ thống thoát nước 02 bên đường khu vực đường ĐT 749B vì hiện nay xảy ra ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Cụ thể với 02 đoạn như sau:

- Đoạn 1: Từ Trạm xăng Bình Thuận (xã Minh Hòa) đến giáp xã Minh Thạnh thực hiện việc đấu nối hệ thống mương dọc 02 bên đường với hệ thống mương thoát nước hiện hữu thuộc công trình nâng cấp hạ tầng kỹ thuật ngã tư Minh Hòa.

-  Đoạn 2: 01 bên mương thoát nước giáp với cầu Giáp Minh thuộc công trình nâng cấp hạ tầng kỹ thuật ngã tư Minh Hòa.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
26. Cử tri ấp Long Chiểu, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng: Đề nghị mở rộng tuyến đường ĐT 749A (đoạn từ xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng đến cầu Hồ Đá, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng) để phục vụ nhân dân phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
27. Cử tri Nguyễn Văn Tịnh, ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo: Đề nghị lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

Hiện Sở GTVT đang phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND huyện Phú Giáo, xã Vĩnh Hòa và Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG khảo sát, Sau khi có kết quả khảo sát, Sở GTVT sẽ báo cáo UBND tỉnh.

 
28. Cử tri xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo: Đề nghị tỉnh tháo gỡ bảng "Đèn đỏ xe 02 bánh được phép đi thẳng" trên tuyến đường ĐT741 tại Ngã ba Cây Khô hướng từ Bình Phước xuống để đảm bảo an toàn cho người dân.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
29. Cử tri ấp Cần Giăng, ấp Bến Tranh, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng: Kiến nghị ngành chức năng khảo sát lắp đặt cống thoát nước dọc đường ĐT 744 đoạn từ Uỷ ban nhân dân xã Thanh An ấp Cần Giăng đến cổng chào Cần Nôm ấp Bến Tranh dài khoảng 1.100m; đoạn từ nhà ông Bình ấp Bến Chùa đến gần xã Thanh Tuyền khoảng 800m, hiện nay mưa lớn nước không thoát được ứ đọng dọc trên mặt đường gây khó khăn cho người tham gia giao thông.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
30. Cử tri ấp Hoà Lộc, xã Minh Hoà, huyện Dầu Tiếng: Đề nghị lắp đặt biển báo, dải phân cách hoặc gờ giảm tốc trước Trường tiểu học Hòa Lộc trên đoạn đường ĐT 749B để hạn chế tốc độ xe chạy, gây nguy hiểm cho học sinh.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
31. Cử tri ấp Xóm Bưng, ấp Đường Long, xã Thanh Tuyền: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình mương thoát nước dọc đường ĐT 749D đoạn qua ấp Xóm Bưng và mở thêm cống ngang đoạn ấp Đường Long vì hiện nay trời mưa nước tràn vào nhà làm hư tài sản, cây ăn trái của người dân.UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
32. Cử tri Nguyễn Văn Tư, ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng: Đã ý kiến nhiều lần về việc làm cống thoát nước nhưng vẫn bị ngập ở đoạn trước cây xăng Phi Hùng, chủ đầu tư làm đường Quốc lộ 13 đã hứa trong quý III/2020 sẽ khảo sát sửa chữa nhưng đến nay đường vẫn đọng nước khi trời mưa. Đề nghị các ngành liên quan xem xét xử lý.

Ngày 14/12/2020, Sở GTVT đã phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC, Công ty sẽ cắt bó vỉa để đặt ống nước đấu nối vị trí bị ngập nước vào hệ thống cống hộp đồng thời điều chỉnh miệng thu nước, dự kiến thực hiện trong quý I/2021.

 

 
33. Cử tri Hồ Đình Tiến và Nguyễn Bá Hòa, ấp 3, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng: Tình hình an toàn giao thông ở tuyến đường ĐT741b xã Tân Hưng qua xã Hưng Hòa hiện nay xe chạy rất nhiều và quá nhanh nên không đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Đặc biệt là qua các khu vực chợ, trường học gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này. Đề nghị các cơ quan chuyên môn lắp đặt đèn báo hiệu giảm tốc độ và kẻ vạch dành cho người đi bộ tại khu vực chợ, trường tiểu học và trường Mầm non xã Tân Hưng.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
34. Cử tri Nguyễn Văn Bộn, ấp 2, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên: Hiện nay đường ĐT741 xuống cấp, sửa chữa đã lâu vẫn chưa hoàn thành, tuy nhiên vẫn thu phí trên tuyến đường này, đề nghị xem xét, giải quyết.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
​​​​5​ ​ ​ ​ ​ ​​​ ​ ​ ​

​​​​​​​Sở Tài nguyên và Môi trường

(09 kiến nghị)

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
35. Cử tri tổ 7, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An: Phản ánh Công ty Heng Liang tọa lạc tại tổ 7, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình trong quá trình hoạt động gây ô nhiễm môi trường, kiến nghị Sở Tài nguyên-Môi trường kiểm tra, xử lý.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 

36. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An phản ánh:

(1) Công ty sản xuất cám GyoMarch gần Công ty Acecook sản xuất  gây ra ô nhiễm môi trường đã kiến nghị nhiều lần nhưng hiện tại vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, đề nghị các ngành chức năng của tỉnh quan tâm thêm vấn đề cử tri kiến nghị.

(2) Công ty Thép, Cơ khí Hòa Phát sản xuất gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến người dân đề nghị kiểm tra xử lý.

UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
37. Cử tri Đặng Thanh Nhàn - ấp Tân Long, xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên: Phản ánh Công ty gỗ Phú Sản (trên địa bàn Phường Khánh Bình) hoạt động thải ra nhiều khói, bụi bay qua ấp Tân Long, Bạch Đằng làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Cử tri đã nhiều lần phản ánh, nay kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm xem xét, giải quyết dứt điểm nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
38. Cử tri Lê Duy Huyên, khu phố Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên phản ánh: Hiện nay, người dân thị xã Tân Uyên chấp hành tốt chủ trương của thị xã về việc chấm dứt chăn nuôi heo trong khu dân cư để hạn chế ô nhiễm môi trường đô thị. Tuy nhiên, Tiểu Đoàn 16 - Lữ đoàn 71 - Quân Đoàn 4, thuộc địa bàn phường Phú Lợi, cho người dân thuê đất chăn nuôi Heo, gây mùi hôi và ô nhiễm môi trường xung quanh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân vì khu vực chăn nuôi giáp ranh với khu dân cư (Tổ 8, khu phố Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh). Kiến nghị quan tâm chỉ đạo đơn vị Quân đội chấm dứt tình trạng chăn nuôi heo như hiện nay.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
39. Cử tri Trần Văn Thành, khu phố 4, phường Tân Định, thị xã Bến Cát phản ánh: Quy hoạch khu đa năng 100ha trên địa bàn phường đã lâu chưa được cắm mốc. Đề nghị ngành chức năng thông báo tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành ranh giới. Vì hiện nay các hộ dân không được chuyển mục đích quyền sử dụng đất, gây khó khăn cho người dân trong việc có nhu cầu xây dựng nhà ở. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét thực hiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án hoặc có biện pháp hỗ trợ cho người dân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng nhà ở phù hợp.

- Qua rà soát, dự án Khu thể dục thể thao Đa Năng với quy mô diện tích 100ha tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát có trong kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Bến Cát được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Việc quy hoạch dự án trên được căn cứ theo nhu cầu sử dụng đất của ngành văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.

- Hiện nay, kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã hết. Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017 và các quy định hướng dẫn, Ủy ban nhân dân tỉnh đang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu lập Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát đã lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 4405/UBND-KT ngày 09/9/2020 chỉ đạo các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kỳ Quy hoạch mới. Do đó, trường hợp Dự án có khả thi thực hiện, đáp ứng nhu cầu về hoạt động thể dục, thể thao của địa phương và trên cơ sở đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (đơn vị đề xuất, quản lý ngành), Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát (cơ quan lập quy hoạch sử dụng đất), dự án sẽ được xem xét cập nhật vào kỳ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của địa phương làm cơ sở triển khai thực hiện. Ngược lại, nếu Dự án không có nhu cầu tiếp tục thực hiện, sẽ được loại bỏ, không cập nhật vào kỳ quy hoạch mới, nhằm bảo đảm quyền lợi sử dụng đất hợp pháp của người sử đất.

 
40. Cử tri xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng phản ánh: Bản đồ địa chính xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng có sự trùng lắp ranh bản đồ địa chính tại ấp Hốc Măng, xã Long Tân với xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng. Do đó, người dân gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở, ban, ngành liên quan xem xét giải quyết dứt điểm việc trùng lắp ranh bản đồ địa chính giữa xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng (như nội dung trước đây UBND huyện Dầu Tiếng đã đề nghị UBND tỉnh).

Ngày 17/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp cùng Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân các huyện: Dầu Tiếng, Bàu Bàng; Ủy ban nhân dân các xã: Long Tân, Long Nguyên tiến hành khảo sát thực địa, xác định ranh bản đồ địa chính và ranh địa giới hành chính giữa xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng.

Theo đó, qua đối chiếu với bản đồ địa giới hành chính lập theo Chỉ thị số 364/CT ngày 06/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai theo đúng bản đồ địa giới hành chính được lập theo Chỉ thị số 364/CT, không thực hiện theo Biên bản Hiệp thương ngày 02/12/2015 về xác định địa giới hành chính cấp xã giữa xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng.

 
41. Cử tri Nguyễn Thị Thấm, ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo: ý kiến Công ty mủ Đồng Châu liên tục xả thải vào ban đêm, gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị cơ quan chuyên môn xử lý.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
42. Cử tri Võ Tấn Đạt khu phố 9, phường Chánh Nghĩa và cử tri Nguyễn Văn Hoành, khu phố 2, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh hiện nay nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất ở để xây dựng nhà của nhân dân là rất lớn, tuy nhiên các hộ dân không đủ điều kiện về tài chính để đóng tiền chuyển mục đích sử dụng đất; Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất có hiệu lực thì người dân không còn được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích đất ở, gây khó khăn hoàn cảnh sống của nhiều người đang gặp khó khăn về nhà ở. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, trình Chính phủ điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế là tiếp tục cho người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất hoặc căn cứ tính cấp thiết có thể ưu tiên cho những trường hợp thật sự khó khăn.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
43. Cử tri Nguyễn Bá Giáp, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng: Kiến nghị xem xét điều chỉnh các quy định về đất đai cho phù hợp với thực tế, sát với đời sống nhân dân. Cụ thể đối với cá nhân, các hộ gia đình cho tiếp tục được ghi nợ thổ cư hoặc nợ trả dần, để người dân có điều kiện xây nhà ổn định cuộc sống, hiện nay đời sống nhân dân còn khó khăn, đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng xây dựng nhà không phép và bị phạt.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
6

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

(01 kiến nghị)

44. Cử tri phường An Thạnh, thành phố Thuận An: Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thoát nước Suối Cát – Bưng Bịp thuộc gói thầu số 10 trên địa bàn phường.

Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư.

- Hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 đã được thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2016.

- Hạng mục kênh (đoạn từ Quốc lộ 13 đến cầu Trắng) đã được thi công hoàn thành vào tháng 3/2020. Riêng đoạn kênh thuộc gói thầu số 10 (K5+643 ÷ K6+165). Hiện Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đang thông qua phương án đền bù đợt I, dự kiến phê duyệt Phương án đền bù trong tháng 1/2021 (khoảng 70% khối lượng đền bù); sau khi bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sẽ triển khai thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý III năm 2022.

 
7

Sở Y tế

(01 kiến nghị)

45. Cử tri Hà Thị Tư, ấp Tân Tiến, xã Phước Sang, huyện Phú Giáo: Ý kiến đã có bảo hiểm y tế nhưng khi đến bệnh viện (tỉnh) còn phải mua các thiết bị y tế, thuốc và cách giao tiếp của nhân viên ở bệnh viện chưa tốt. Đề nghị các ngành chức năng xem xét.UBND tỉnh đã có trả lời cụ thể tại báo cáo số 316/BC-UBND-TH ngày 07/12/2020; đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện. 
8

Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh

(01 kiến nghị)

46. Cử tri Nguyễn Văn Hoành, khu phố 2, phường Định Hòa, thành phố