Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 17/05/2024, 10:00
Kế hoạch tổ chức họp báo của UBND tỉnh Bình Dương năm 2024
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/05/2024 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức họp báo năm 2024.

 

Theo đó, họp báo của UBND tỉnh với các cơ quan thông tấn, báo chí được tổ chức trong các trường hợp: Họp báo định kỳ thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được tổ chức một tháng một lần; họp báo định kỳ thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh kết hợp với hội nghị giao ban báo chí tổ chức định kỳ 6 tháng, năm theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh; họp báo đột xuất, chuyên đề về sự kiện quan trọng hoặc thông tin, tuyên truyền đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm diễn ra trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thời gian tối đa của mỗi lần họp báo là một buổi. Họp báo định kỳ được tổ chức sau phiên họp UBND tỉnh đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tháng đó.

Trường hợp không tổ chức họp báo đúng định kỳ vì lý do khách quan thì Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thời gian cụ thể khác.

Trường hợp không thể tổ chức họp báo được trong tháng, Văn phòng UBND tỉnh sẽ cung cấp thông tin cho báo chí trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ www.binhduong.gov.vn.

Họp báo định kỳ hàng tháng do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh có lịch công tác khác, không chủ trì được thì ủy quyền hoặc giao nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh thực hiện.

Họp báo định kỳ thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh kết hợp với hội nghị giao ban báo chí do lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh cùng chủ trì. Trường hợp họp báo đột xuất, tùy theo sự việc, sự kiện diễn ra tại địa phương, UBND tỉnh cử người chủ trì họp báo phù hợp.

Nội dung họp báo định kỳ hằng tháng là thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh được thông qua tại phiên họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tháng đó và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới; trả lời các vấn đề báo chí quan tâm. Nội dung họp báo định kỳ thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh kết hợp với hội nghị giao ban báo chí có thêm nội dung theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh.

Nội dung họp báo đột xuất, chuyên đề là thông báo về sự kiện, sự việc có tính chất quan trọng, cần cung cấp thông tin chính thức từ phía cơ quan có thẩm quyền về sự kiện, sự việc đó.

Kế hoạch

Lượt người xem:  Views:   872
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành