Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 18/09/2023, 17:00
Nâng cao chất lượng công tác thẩm định chủ trương, dự án đầu tư
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/09/2023 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng trong công tác thẩm định chủ trương, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương quán triệt đến từng đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2869/UBND-TH ngày 13/6/2023 kiên quyết khắc phục tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư.

Song song đó, chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định trong công tác phối hợp, thẩm định hồ sơ dự án; chịu trách nhiệm và phải có ý kiến bằng văn bản đảm bảo đúng thời gian, nội dung thẩm định thật rõ ràng, thể hiện quan điểm cụ thể; không trả lời chung chung hoặc né tránh trách nhiệm, không liệt kê các quy định pháp luật chuyên ngành và đề nghị cơ quan chủ trì tự tổng hợp, cơ quan chấp thuận xem xét mà phải có chính kiến cụ thể đối với từng vấn đề được lấy ý kiến, chịu trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, nội dung ý kiến phải thể hiện rõ việc thống nhất (phù hợp) hay không thống nhất (không phù hợp) đối với dự án theo các quy định pháp luật chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của các cơ quan, đơn vị để UBND tỉnh có cơ sở xem xét, quyết định.

Đồng thời, tập trung rà soát lập, thẩm định, trình phê duyệt các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở,... đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các cấp độ quy hoạch, làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận chủ trương đúng quy định; chủ động nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành, nâng cao chất lượng trong công tác lập báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư, hồ sơ đề xuất chủ trương đảm bảo thời gian, đầy đủ nội dung, hồ sơ pháp lý theo quy định; tích cực rà soát các quy định pháp luật chuyên ngành còn vướng mắc, chồng chéo để kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ, xử lý.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm triển khai các nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền, tạo sự chuyển biến tích cực nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Các sở, ngành phải ban hành kế hoạch tổ chức tiếp, làm việc với doanh nghiệp hàng tuần để nắm bắt thông tin và tháo gỡ khó khắn cho doanh nghiệp theo thẩm quyền quy định.

Văn bản 

Lượt người xem:  Views:   350
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành