Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 24/05/2023, 19:00
Giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri và phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/05/2023 | Đoan Trang

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị nâng cao chất lượng chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh, giải quyết kiến nghị của cử tri và phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND tỉnh.

​Đối với công tác xây dựng, tham mưu các báo cáo, nghị quyết trình Kỳ họp HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh, nhất là việc đề cao trách nhiệm cá nhân và nêu gương của người đứng đầu sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương trong thực thi công vụ nói chung và trong công tác xây dựng, tham mưu nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh nói riêng; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Xác định công tác xây dựng, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua các báo cáo, Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong chương trình công tác của đơn vị; trực tiếp chỉ đạo công tác tham mưu xây dựng và chịu trách nhiệm về chất lượng nội dung, thời gian, thể thức, trình tự thủ tục xây dựng báo cáo, nghị quyết do đơn vị mình soạn thảo. 

Song song đó, chủ động, tích cực triển khai thực hiện các ý kiến kết luận, chỉ đạo đã thống nhất tại Hội nghị liên tịch; có giải pháp khắc phục, hạn chế tình trạng điều chỉnh nội dung trình sau Hội nghị liên tịch, đã được Tỉnh ủy cho chủ trương; khắc phục việc chậm trễ, thiếu sót trong việc gửi hồ sơ, tài liệu và đăng lấy ý kiến trên Cổng Thông tin điện tử; khắc phục sai sót về thể thức, nội dung đối với các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết.

Đồng thời, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu tại cơ quan, đơn vị, để đảm bảo có đủ trình độ và năng lực theo yêu cầu; định kỳ tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế… 

Đối với công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm và quan tâm chỉ đạo, tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri;; xây dựng lộ trình giải quyết các kiến nghị sát với tình hình và điều kiện thực tế của ngành, lĩnh vực, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, đáp ứng kỳ vọng của cử tri.

Đơn vị được giao chủ trì phải phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong việc tiếp thu, giải trình; tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc nội dung trả lời chưa đầy đủ, chưa đáp ứng với tâm tư, nguyện vọng của cử tri; chủ động tham mưu UBND tỉnh khảo sát thực tế để nắm rõ thực trạng, trả lời chính xác. Đối với một số nội dung kiến nghị cử tri giải quyết chưa triệt để, còn tồn đọng và kéo dài, đòi hỏi khi thực hiện cần phải phụ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội, nguồn lực, cơ chế chính sách thì phải có văn bản giải trình cụ thể để cử tri biết và chia sẻ.

Đối với công tác phục vụ các hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã thành phố tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019 và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; thường xuyên quan tâm chỉ đạo cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các đợt giám sát của Quốc hội, HĐND tỉnh; kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo nội dung phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND tỉnh theo yêu cầu.

Chỉ thị ​​

Lượt người xem:  Views:   665
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành