Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 23/03/2023, 12:00
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/03/2023 | Đoan Trang

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới.

​Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, triển khai, quán triệt các kế hoạch, chỉ thị về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, nhất là Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2023 để theo dõi, chỉ đạo và tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ triển khai thực hiện thường xuyên theo quy định. 

Song song đó, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm được giao trong quản lý nhà nước về công tác PCCC theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Trên cơ sở kết quả tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 5424/UBND-NC ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh tiếp tục đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các loại hình cơ sở, địa bàn trọng điểm; nghiên cứu, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về công PCCC và CNCH đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội. Chú trọng nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, phương án về công tác PCCC và CNCH, nhất là tại các công trình, địa bàn trọng điểm, khu đô thị, khu dân cư, chung cư, các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng lịch sử. 

Đồng thời, tăng cường, đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên, đội ngũ lao động trẻ trong xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân  PCCC và CNCH, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ. 

Đặc biệt, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Các trường hợp vi phạm về an toàn PCCC và CNCH phải được kịp thời kiến nghị khắc phục và xem xét xử lý nghiêm theo quy định. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trọng điểm có nguy hiểm cao về cháy, nổ…

Kế hoạch ​​

Lượt người xem:  Views:   785
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành