Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 20/05/2022, 11:00
Nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/05/2022 | Đoan Trang

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN).

Qua đó nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho NVNONN; đưa công tác PBGDPL đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục quán triệt đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Đồng thời, tăng cường công tác vận động người Bình Dương ở nước ngoài ổn định và phát triển cuộc sống; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh sống, hòa nhập vào cộng đồng ở nước sở tại.

Phát huy vai trò chủ động, tích cực của các chủ thể được giao nhiệm vụ thực hiện công tác PBGDPL liên quan đến NVNONN; tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa Sở Ngoại vụ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội.

Sở Ngoại vụ phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ triển khai các văn bản có nội dung liên quan đến công tác NVNONN; tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin tài liệu pháp luật; thường xuyên tổ chức đối thoại chính sách pháp luật, giải đáp pháp luật và các vướng mắc phổ biến trong áp dụng pháp luật đối với NVNONN.

Bên cạnh đó, xây dựng, nâng cao chất lượng các tin, bài viết, chương trình, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng những quy định của pháp luật liên quan đến công tác NVNONN.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng trên thiết bị di động để PBGDPL toàn diện, rộng khắp đến mọi đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; biên soạn, in, cấp phát, đăng tải các tài liệu PBGDPL bằng các ngôn ngữ khác nhau, bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn.

Kế hoạch 

Lượt người xem:  Views:   180
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành