Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 22/06/2020, 18:00
Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/06/2020 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, phương án, biện pháp phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm cả văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và danh mục vật liệu liên quan; chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý thường xuyên cập nhật tình hình phát triển, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; phối hợp với sở, ban ngành có liên quan và chính quyền địa phương đánh giá rủi ro, điều tra việc phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh thu thập tin tức liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt và thiết lập đường dây nóng của UBND tỉnh kết nối với sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc tiếp nhận, trao đổi thông tin về phò​ng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch huấn luyện, diễn tập và thực hiện các phương án phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; phương án ứng phó, khắc phục hậu quả của việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; tham mưu UBND tỉnh rà soát, xây dựng ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch, các văn bản có liên quan, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công; hàng quý, 06 tháng, 09 tháng, năm, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tổng hợp).​

Tải về Kế hoạch​ 

 

Lượt người xem:  Views:   598
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành