Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 21/11/2019, 11:00
Thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia đến năm 2030
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/11/2019 | Đoan Trang

TTĐT - ​Để tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia đến năm 2030 nói chung và của Bình Dương nói riêng, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các cấp tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ được giao.

​Theo đó, các sở, ban, ngành tỉnh và các UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 1477/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; xây dựng lộ trình và lồng ghép hiệu quả, hợp lý các mục tiêu phát triển bền vững vào xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và cho giai đoạn 2021 – 2025; trong đó cần đặc biệt quan tâm việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững về xã hội, môi trường, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển con người, giữ gìn bản sắc văn hóa.

Trong quá trình xây dựng quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực nghiên cứu, phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư lồng ghép vào nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh đảm bảo tỉnh đầy đủ, chính xác và khả thi.

UBND tỉnh chủ trì cùng các ngành có liên quan tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và tổ chức các diễn đàn, đối thoại về phát triển bền vững; chậm nhất ngày 15/12 hàng năm, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch 1477/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tải về Văn bản​ 

Lượt người xem:  Views:   777
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành