Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 21/05/2019, 17:00
Điều hành dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/05/2019 | Đoan Trang

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc điều hành dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

Theo đó, Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình và kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước; theo dõi sát diễn biến tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước của các cấp ngân sách, chủ động đề xuất tham mưu HĐND, UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các giải pháp điều hành thu, chi ngân sách kịp thời, phù hợp tình hình thực tế; thực hiện tốt các Luật Thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được Trung ương và HĐND tỉnh giao; tăng cường chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đôn đốc thu nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu từ đất vào ngân sách nhà nước; phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức dự toán năm 2019 đối với các khoản thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất,…; đôn đốc các đơn vị thực hiện các khoản phải thu, nộp theo kết quả kiểm toán, thanh tra; chủ động tham mưu đề xuất thực hiện các khoản ghi thu, ghi chi ngân sách, xử lý tài khoản tạm giữ,...

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính; rà soát, tổ chức sắp xếp lại, quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài sản công; thí điểm việc khoán ô tô công đảm bảo hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; tiếp tục sắp xếp, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo đúng phương án và lộ trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn thu từ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước để lại cho địa phương; thực hiện nghiêm việc công khai ngân sách nhà nước theo quy định.

Tải về Chỉ thị​

​​

Lượt người xem:  Views:   800
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành