Văn bản Quy phạm Pháp luật
42/2016/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
42/2016/QĐ-UBND 
Ban hành:
19/10/2016 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/11/2016 
Trích yếu:

​Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: