Thông tin tuyên truyền
Thứ 7, Ngày 04/05/2024, 17:00
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/05/2024 | Đoan Trang

TTĐT - ​​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2024.

Theo đó, kiểm tra theo kế hoạch các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; việc tổ chức quán triệt, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác CCHC năm 2024 của Chính phủ, của tỉnh, của cơ quan, đơn vị, địa phương; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; tình hình áp dụng, duy trì, mở rộng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và chuẩn hóa TTHC theo quy trình ISO.

Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Đoàn kiểm tra chỉ đạo kiểm tra đột xuất một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện CCHC và giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Thành phần Đoàn kiểm tra: Lãnh đạo và công chức chuyên môn của các đơn vị: Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và một số sở, ban, ngành có liên quan.

Hình thức, phương pháp kiểm tra: Kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất; kiểm tra trực tiếp và nghe báo cáo tình hình thực hiện; kiểm tra qua hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Đối với kiểm tra theo kế hoạch: Thời gian tổ chức kiểm tra trong quý II, III năm 2024; riêng đối với kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo thực hiện chậm nhất trong tháng 10/2024.

Đối với kiểm tra đột xuất: Tùy vào yêu cầu tình hình thực tế, việc kiểm tra đột xuất do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Kế hoạch ​

Lượt người xem:  Views:   317
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền