Văn bản Chỉ đạo điều hành
1989/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
1989/KH-UBND 
Ban hành:
25/04/2024 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
25/04/2024 
Trích yếu:

​Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: