Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 05/03/2024, 17:00
Phân cấp và quản lý Nhà nước đối với việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/03/2024 | Thảo Lam

TTĐT - ​​UBND ban hành Quyết định quy định về phân cấp​ và quản lý Nhà nước đối với việc đi nước ngoài của cán bộ (CB), công chức, viên chức (CCVC) và người lao động (NLĐ) trên ​​địa bàn tỉnh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024 và thay thế Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh.

Theo đó, quy định áp dụng đối với CB, CCVC và NLĐ làm việc tại các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh; các cơ quan, đơn vị ngành dọc trên địa bàn tỉnh; người giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo tại các doanh nghiệp có phần vốn Nhà nước thuộc tỉnh. Các trường hợp khác do cấp có thẩm quyền khi xét duyệt quyết định.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài hàng năm phải xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Không tổ chức các đoàn đi giao lưu, khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài không thiết thực hoặc đi tham quan, du lịch nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước; thành phần đoàn ra cần đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc, hiệu quả và tiết kiệm.

CB, CCVC và NLĐ đi nước ngoài về việc công không đi quá 02 lần trong năm, trừ trường hợp có nhu cầu đột xuất hoặc do công việc thật cần thiết; không bố trí 02 lãnh đạo chủ chốt của một cơ quan, đơn vị cùng tham gia một đoàn đi công tác nước ngoài.

CB, CCVC và NLĐ đi nước ngoài về việc riêng, số ngày nghỉ phép không được vượt quá số ngày phép trong năm theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh có thẩm quyền quyết định cử hay cho phép đi nước ngoài đối với: Bí thư Tỉnh ủy là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng sau khi được sự chấp thuận của Thường trực Ban Bí thư, Thường trực Tỉnh ủy hoặc được sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền; Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sau khi được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy hoặc được sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, cấp Trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh,… sau khi được sự chấp thuận của Thường trực Tỉnh ủy thông qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét thẩm định; cấp Phó các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cấp Phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và tương đương, cấp Phó các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,... sau khi được sự chấp thuận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Giám đốc Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm thẩm định, xét duyệt và tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước đối với việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh và được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ xem xét, quyết định cử, cho phép đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trừ những chức danh được quy định tại Quyết định này.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý CB, CCVC và NLĐ chịu trách nhiệm đối với việc rà soát, xem xét và gửi văn bản đề nghị xét duyệt đi nước ngoài đối với CB, CCVC và NLĐ thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý.

CB, CCVC và NLĐ khi đi nước ngoài phải chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động đối ngoại. Tuân thủ pháp luật và tôn trọng phong tục, văn hóa, tập quán của nước sở tại; chấp hành những điều ước và thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam sau khi kết thúc chuyến đi, phải thực hiện báo cáo kết quả chuyến đi và gửi cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cử hay cho phép đi nước ngoài để gửi cho cơ quan trực tiếp quản lý và chi bộ nơi đang sinh hoạt Đảng (nếu là đảng viên). Đồng thời, giao nộp lại Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu công vụ (nếu có) cho Sở Ngoại vụ để quản lý, theo dõi theo quy định.

Quyết định​​

Lượt người xem:  Views:   987
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền