Văn bản Quy phạm Pháp luật
46/2023/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
46/2023/QĐ-UBND 
Ban hành:
14/12/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2024 
Trích yếu:

Quyết định quy định về phân cấp và quản lý Nhà nước đối với việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chứC và người lao động trên địa bàn tỉnh.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: