Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 26/02/2024, 15:00
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/02/2024 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2024 (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện nhằm đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được xác định cụ thể về trách nhiệm của các ngành, các cấp trong hoạt động cải cách TTHC; nâng cao chất lượng quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp, có chi phí tuân thủ thấp nhất.

Song song đó, thực hiện tốt công tác công bố, công khai, giải quyết TTHC theo đúng quy định, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện TTHC và phòng ngừa, hạn chế tham nhũng, tiêu cực; rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa các quy định TTHC không phù hợp; rà soát, chuẩn hóa dữ liệu TTHC; tái cấu trúc quy trình, thủ tục để xây dựng, tích hợp, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến thiết yếu trên Cổng Dịch vụ công…

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; phát huy có hiệu quả kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và chấn chỉnh hành vi nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ. Nâng cao chất lượng dịch vụ công đối với TTHC đủ điều kiện thực hiện trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia; cung cấp kịp thời các tiện ích, phục vụ giao dịch trực tuyến như thanh toán trực tuyến, chứng thực điện tử... tiến đến tiếp nhận, xử lý đồng bộ các hồ sơ yêu cầu xử lý dịch vụ hành chính công qua hình thức các dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần…

Kế hoạch ​

Lượt người xem:  Views:   290
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền