Văn bản Chỉ đạo điều hành
317/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
317/KH-UBND 
Ban hành:
22/01/2024 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
22/01/2024 
Trích yếu:

​​Triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: