Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 26/12/2023, 11:00
Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/12/2023 | Thảo Lam

TTĐT - ​UBND ban hành Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/12/2023.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh.

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Khoản 3 Điều 12 Quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30/9 /2016 của UBND tỉnh.

Quyết định​

Lượt người xem:  Views:   1005
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền