Văn bản Quy phạm Pháp luật
47/2023/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
47/2023/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/12/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
20/12/2023 
Trích yếu:

​Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: