Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 05/05/2023, 15:00
Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/05/2023 | Yến Nhi

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND về quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2023 và thay thế Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh.​

Áp dụng cho cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai; cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai 2013 khi Nhà nước thu hồi đất. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với trường hợp chi phí đầu tư vào đất không có hồ sơ, chứng từ chứng minh quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện: Người có đất thu hồi tự kê khai các khoản đã đầu tư vào đất theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp cùng UBND cấp xã nơi có đất thu hồi và các cơ quan, đơn vị có liên quan xác minh các khoản kê khai của người sử dụng đất và chịu trách nhiệm xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại theo mặt bằng giá tại thời điểm thu hồi đất. Trong quá trình thực hiện, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng được thuê đơn vị tư vấn.

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 6 Nghị định sổ 47/2014/NĐ-CP, được thực hiện: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau: Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiếu được xem xét tách thửa khi xử lý các trường hợp cá biệt theo quy định của ủy ban nhân dân tỉnh về điều kiện tách thửa mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư thì được Nhà nước bồi thường bằng tiền. Trường hợp phần diện tích còn lại không thỏa điều kiện nêu trên nhưng có hình thể đặc biệt, không đủ điều kiện để ở thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiếu được xem xét tách thửa khi xử lý các trường hợp cá biệt theo quy định của UBND tỉnh về điều kiện tách thửa mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, UBND cấp huyện xem xét quyết định bồi thường bằng việc giao đất ở theo đề nghị của hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi…

Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc được giao đất ở có thu tiền sử dụng đất...

Ngoài ra còn quy định cụ thể đối với việc bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân; bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn; bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản trên đất trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên không…

​Quyết định ​​ 

Lượt người xem:  Views:   718
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền