Văn bản Quy phạm Pháp luật
10/2023/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
10/2023/QĐ-UBND 
Ban hành:
13/04/2023 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/05/2023 
Trích yếu:

​Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: