Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 23/03/2023, 17:00
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/03/2023 | Yến Nhi

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2023 và thay thế Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh.​​

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (không bao gồm nội dung quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin); việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở có nhiệm vụ trình UBND tỉnh các dự thảo quyết định của UBND tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở và các văn bản khác theo phân công của UBND tỉnh; dự thảo kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở… Đồng thời trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh theo phân công hoặc theo quy định pháp luật. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao…

Về cơ cấu tổ chức, Sở có Giám đốc và các Phó Giám đốc; số lượng Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định pháp luật và quyết định của UBND tỉnh. Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức hành chính: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình; Phòng Quản lý Thể dục thể thao;  Phòng Quản lý Du lịch.

Đơn vị sự nghiệp công lập: Thư viện tỉnh; Bảo tàng tỉnh; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh; Trung tâm Văn hóa tỉnh; Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh.

Quyết định 

 

 

Lượt người xem:  Views:   573
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền