Văn bản Quy phạm Pháp luật
06/2023/QĐ-UBND  
Số Ký hiệu:
06/2023/QĐ-UBND  
Ban hành:
15/03/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/04/2023 
Trích yếu:

Ban hành ​​quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương.​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: