Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 11/05/2022, 11:00
Kế hoạch đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/05/2022 | Đoan Trang

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Bình Dương năm 2022.

Theo đó, xác định SIPAS cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã nhằm đánh giá về chất lượng việc cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Thông qua kết quả điều tra xã hội học, nắm bắt yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cá nhân, tổ chức nhằm đề ra các giải pháp phù hợp, thiết thực để các cơ quan hành chính nhà nước cải thiện và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.​

Đối tượng để xác định SIPAS là cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức.

Trong đó, cấp tỉnh bao gồm các dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của 17 sở, ban, ngành (trừ Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh); cấp huyện: Các dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của 09 UBND huyện, thị xã, thành phố; cấp xã: Các dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của 91 UBND xã, phường, thị trấn.

Đối tượng và phạm vi điều tra xã hội học là cá nhân, tổ chức đã thực hiện và nhận kết quả giải quyết của các dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được phân bổ cân đối trong năm 2022.

Trung tâm Hành chính công tỉnh triển khai các nhiệm vụ được quy định; phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phúc tra việc thực hiện điều tra xã hội học từ 20-30% tổng số phiếu khảo sát; theo dõi tiến độ, tình hình thực tế phối hợp của các cơ quan, đơn vị, áp dụng các phương pháp điều tra xã hội học thích hợp để đảm bảo thời gian, chất lượng điều tra theo quy định; báo cáo kết quả SIPAS năm 2022 về Thường trực Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC để phục vụ đánh giá Chỉ số CCHC năm 2022 của tỉnh đúng thời gian quy định; chủ động phối hợp các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp đảm bảo triển khai kế hoạch đúng thời gian theo quy định.

Sở Nội vụ sử dụng kết quả SIPAS năm 2022 của các cơ quan, địa phương do Trung tâm Hành chính công tỉnh cung cấp, phục vụ tính điểm nhóm tiêu chí đánh giá tác động của Chỉ số CCHC năm 2022 theo quy định; phối hợp thực hiện thông tin, tuyên truyền về kế hoạch triển khai và kết quả SIPAS. Đồng thời, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương đề ra các giải pháp nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh. 

Kế hoạch 

Lượt người xem:  Views:   612
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền