Văn bản Chỉ đạo điều hành
862/KH-VPUB 
Số Ký hiệu:
862/KH-VPUB 
Ban hành:
05/05/2022 
Người ký:
Nguyễn Tầm Dương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
05/05/2022 
Trích yếu:

​Kế hoạch đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2022

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: