Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 28/04/2022, 19:00
Nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/04/2022 | Yến Nhi

TTĐT - HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.​​

Áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ thi, hội thi ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông: 

ndmcpl1.jpg

2022-04-29_115810.jpg

Đối với các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp:

anh2pl2nq01.jpg

anh 2nq01.jpg​​​

Đối với tổ chức coi thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia:

​​ndmcPL3.jpg

Đối với kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, chọn đội tuyển học sinh giỏi:

ndmcPL4.jpg

​​NDMCPL4A.jpg

Đối với ra đề thi học kỳ cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông:

ndmcPL5.jpg

Đối với kỳ thi tốt nghiệp nghề:

NDMCPL6.jpg

ndmcPL6A.jpg

Đối với kỳ thi Olympic cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông:

NDMCPL7.jpg

Đối với các hội thi mang tính chất chuyên đề:

ndmcPL8.jpg

Đối với hội thi giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi, cán bộ quản lý giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp học:

ndmcpl9.jpg

Đối với hội thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học và thi E-learning:

ndmcpl10.jpg

Các nội dung chi còn lại thực hiện theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông.

Các mức chi trên được tính với thời gian 8 giờ/ngày làm việc bình thường theo quy định. Thời gian làm việc ngày lễ, Tết được tính bằng 300% mức quy định trên; ngày thứ bảy, chủ nhật được tính bằng 200% mức quy định trên; hoặc do yêu cầu công việc phải làm thêm giờ được hưởng bằng 150% mức quy định trên (tiền lương giờ để tính tiền lương trả thêm giờ theo mức quy định trên/8 giờ). Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một ngày thì chỉ được hưởng mức chi cao nhất.

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách hàng năm được bố trí cho ngành Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).​

Nghị quyết 

Lượt người xem:  Views:   131
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền