Văn bản Quy phạm Pháp luật
01/2022/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
01/2022/NQ-HĐND 
Ban hành:
25/04/2022 
Người ký:
Phạm Văn Chánh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
25/04/2022 
Trích yếu:

Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​​