Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 03/12/2021, 17:00
Đảm bảo lộ trình, tiến độ hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/12/2021 | Đoan Trang

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo lộ trình, tiến độ hoàn thành 100% dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2021.

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện theo lộ trình cụ thể: Trước ngày 30/11/2021, hoàn thành việc thống kê danh mục thủ tục hành chính (TTHC) không phát sinh hồ sơ giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/9/2021 để không đăng ký triển khai DVC trực truyến mức độ 3, mức độ 4 trong năm 2021. Tổng hợp, hoàn thành danh mục TTHC đã được rà soát, tái cấu trúc đủ điều kiện triển khai DVC mức độ 3, mức độ 4 và có phát sinh hồ sơ giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/9/2021. Thống nhất danh mục TTHC đủ điều kiện triển khai DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong năm 2021 để trình UBND tỉnh phê duyệt. Phối hợp thực hiện cung cấp 100% DVC mức độ 2 lên mức độ cao trên Cổng DVC của tỉnh.

Trước ngày 26/12/2021, phối hợp thực hiện cung cấp 100% DVC đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng DVC của tỉnh.

Từ ngày 26/12/2021 đến 31/12/2021, tiến hành kiểm thử quy trình DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và việc triển khai thử nghiệm mô hình hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến khi đã đến trực tiếp.

Từ ngày 01/01/2022, phối hợp thực hiện tiếp nhận, xử lý đồng bộ các hồ sơ yêu cầu xử lý dịch vụ hành chính công qua hình thức các DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng DVC của tỉnh.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt việc rà soát danh mục TTHC không phát sinh hồ sơ, tái cấu trúc, đăng ký danh mục DVC trực tuyến năm 2021 theo đúng tiến độ. Đồng thời, phối hợp kiểm thử DVC trực tuyến trước khi chính thức cung cấp cho người dân, doanh nghiệp thực hiện; cử nhân sự tham gia Tổ hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện DVC trực tuyến tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan tham mưu phối hợp Đoàn th​anh niên thành lập các Tổ hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực DVC trực tuyến tại Bộ phận Một cửa cấp huyện. Đồng thời, hướng dẫn UBND cấp xã trên địa bàn tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Các cơ quan, địa phương thực hiện thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân, doanh nghiệp biết, cùng đồng hành, ủng hộ và thực hiện DVC trực tuyến...

Kế hoạch 

Lượt người xem:  Views:   170
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền