Văn bản Chỉ đạo điều hành
2224/KH-VPUB 
Số Ký hiệu:
2224/KH-VPUB 
Ban hành:
29/11/2021 
Người ký:
Nguyễn Tầm Dương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
29/11/2021 
Trích yếu:

​Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo lộ trình, tiến độ hoàn thành 100% dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2021

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: