Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 11/11/2021, 16:00
Cập nhật kết quả xử lý thông tin tiêm chủng Covid-19 trong vòng 48 giờ kể từ khi ghi nhận phản ánh của người dân
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/11/2021 | Phương Chi

​TTĐT - Sở Y tế hướng dẫn Quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng Covid-19 theo Công văn số 9438/BYT-CNTT và Công văn số 9458/BYT-CNTT ngày 05/11/2021 của Bộ Y tế.

​Sở Y tế Bình Dương đề nghị Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các cơ sở tiêm chủng thực hiện xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

* Theo Công văn số 9438/BYT-CNTT, trên cơ sở thông tin của người dân đã tiêm chủng (bao gồm bắt buộc 04 thông tin: Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số CCCD/CMT) trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19 chia sẻ, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an sẽ tiến hành kiểm tra, đối sánh thông tin người dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp thông tin người dân từ Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19 trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Bộ Công an xác thực và chuyển kết quả đối sánh (đúng/sai) cho Bộ Y tế lập danh sách trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19 để cho UBND cấp xã, phường, thị trấn hoặc cơ sở tiêm chủng ký chứng thư số, xác nhận điện tử trên Nền tảng. Trong thời gian chưa có chứng thư số, Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn hoặc người đứng đầu cơ sở tiêm chủng chủ trì lập biên bản giữa các bên liên quan xác nhận tính chính xác của dữ liệu.

Trường hợp thông tin người dân từ Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19 không trùng khớp, còn thiếu, chưa chính xác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Bộ Công an chuyển kết quả đối sánh (đúng/sai) cho Bộ Y tế lập danh sách trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19 để cho UBND cấp xã, phường, thị trấn hoặc cơ sở tiêm chủng truy xuất, xử lý. UBND cấp xã, phường, thị trấn chỉ đạo ngành Y tế, cơ sở tiêm chủng phối hợp với ngành Công an bổ sung thông tin còn thiếu, chỉnh sửa thông tin chưa chính xác và thực hiện xác minh. Không thực hiện xác minh thông tin đối với trường hợp không phải là người dân Việt Nam. Sau khi đã rà soát và làm sạch thông tin người dân, UBND cấp xã, phường, thị trấn ch đạo ngành Y tế, cơ sở tiêm chủng cập nhật thông tin người dân, ký chứng thư số, xác nhận điện tử trên Nền tảng. Trong thời gian chưa có chứng thư số, Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn, người đứng đầu cơ sở tiêm chủng chủ trì lập biên bản giữa các bên liên quan xác nhận tính chính xác của dữ liệu.

* Công văn số 9458/BYT-CNTT hướng dẫn Quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19. Trên cơ sở thông tin phản ánh của người dân, các cơ quan quản lý y tế và các cơ sở tiêm chủng sẽ truy cập Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19 thực hiện việc rà soát, phản hồi và cập nhật bổ sung thông tin chứng nhận tiêm cho người dân.

Các cơ quan quản lý y tế và cơ sở tiêm chủng phải thực hiện việc rà soát và cập nhật kết quả xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng Covid-19 của người dân trong vòng 48 giờ kể từ khi hệ thống ghi nhận thông tin phản ánh của người dân.

Trường hợp thông tin phản ánh của người dân trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 không có thông tin chính xác về điểm tiêm chủng, hệ thống sẽ lưu dữ liệu phản ánh trên Cổng thông tin, định kỳ hàng ngày các cơ quan quản lý y tế sẽ chủ động phân công cán bộ tiếp nhận và trực tiếp xử lý phản ánh tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn/login theo tài khoản được cấp để duyệt thông tin phản ánh cụ thể các trường hợp.

Trường hợp thông tin phản ánh của người dân không có thông tin điểm tiêm nhưng có thông tin tỉnh, thành phố (nơi tiêm) thì Sở Y tế hoặc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp xử lý phản ánh trên Cổng thông tin.

Trường hợp thông tin phản ánh của người dân không có thông tin điểm tiêm nhưng có thông tin tỉnh, huyện (nơi tiêm) thì Sở Y tế hoặc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp xử lý hoặc cấp tài khoản và hướng dẫn cho Trung tâm y tế huyện xử lý phản ánh trên Cổng thông tin.

Trường hợp thông tin phản ánh của người dân không có thông tin điểm tiêm nhưng có thông tin tỉnh, huyện, xã (nơi tiêm) thì Sở Y tế hoặc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp xử lý hoặc cấp tài khoản và hướng dẫn cho Trung tâm y tế huyện, Trạm y tế xã trực tiếp xử lý phản ánh trên Cổng thông tin.

Trường hợp thông tin phản ánh của người dân trên Cổng thông tin có đầy đủ thông tin chi tiết về điểm tiêm chủng và thông tin các mũi tiêm, dữ liệu sẽ được đẩy thẳng về hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn.

Các cơ sở tiêm chủng sẽ thực hiện việc tiếp nhận và xử lý phản ánh thông tin chứng nhận tiêm chủng của người dân tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn theo tài khoản được cấp để duyệt thông tin phản ánh.

Văn bản 

Lượt người xem:  Views:   1351
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền