Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 24/09/2021, 14:00
Kế hoạch đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/09/2021 | Yến Nhi

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn năm 2021.

Kế hoạch nhằm đánh giá về chất lượng việc cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Thông qua kết quả điều tra xã hội học, nắm bắt yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cá nhân, tổ chức nhằm đề ra các giải pháp phù hợp, thiết thực để các cơ quan hành chính nhà nước cải thiện và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng để xác định SIPAS là cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức. Cấp tỉnh bao gồm các dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của 17 sở, ban, ngành (trừ Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh). Cấp huyện: các dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của 09 UBND huyện, thị xã, thành phố. Cấp xã: các dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của 91 UBND xã, phường, thị trấn.

Cá nhân, tổ chức được điều tra xã hội học là người đã thực hiện dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều tra viên thực hiện điều tra xã hội học thông qua bảng câu hỏi của phiếu khảo sát; người trả lời điền đầy đủ thông tin và trả lời khách quan, đầy đủ các câu hỏi của phiếu khảo sát. Tùy theo điều kiện cụ thể, có thể thực hiện điều tra xã hội học cá nhân, tổ chức bằng một hoặc nhiều phương pháp phù hợp: Đến trực tiếp nhà ở, nơi làm việc của cá nhân, tổ chức; mời cá nhân, tổ chức điều tra xã hội học tập trung; điện thoại; điều tra trực tuyến (qua phần mềm, Cổng/Trang thông tin điện tử).

Trong tháng 9/2021, thiết kế và in ấn mẫu phiếu, đóng dấu, phân loại phiếu, xây dựng bảng biểu và tài liệu hướng dẫn điều tra. Từ tháng 10/2021 đến hết tháng 11/2021, tiến hành thu thập, tổng hợp danh sách cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ hành chính công. Tập huấn, hướng dẫn thực hiện điều tra cho điều tra viên các cấp; thực hiện điều tra xã hội học và gửi phiếu khảo sát hoàn thành về Trung tâm Hành chính công tỉnh. Từ tháng 11/2021 đến hết tháng 12/2021, tổng hợp, kiểm tra và phân loại phiếu; phúc tra phiếu khảo sát các cấp.

Trong quí I/2022, triển khai nhập liệu và phân tích kết quả SIPAS các cấp, báo cáo kết quả cho Văn phòng UBND tỉnh, Hội đồng đánh giá Chỉ số cải cách hành chính tỉnh để xác định kết quả Chỉ số cải cách hành chính tỉnh. Đồng thời, xây dựng báo cáo kết quả chi tiết bao gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo kết quả cấp tỉnh, báo cáo kết quả cấp huyện, báo cáo kết quả cấp xã; in ấn báo cáo và tài liệu kết quả điều tra phục vụ công bố kết quả (Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số SIPAS của tỉnh). Tổng hợp, sắp xếp, lưu trữ phiếu khảo sát, phiếu phúc tra.

Kế hoạch ​

​​ 

Lượt người xem:  Views:   210
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền