Văn bản Chỉ đạo điều hành
1696/KH-VPUB 
Số Ký hiệu:
1696/KH-VPUB 
Ban hành:
23/09/2021 
Người ký:
Đoàn Văn Thành 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
23/09/2021 
Trích yếu:

​Đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 20211696​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: