Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 17/09/2021, 17:00
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng; giống, vườn giống cây lâm nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/09/2021 | Yến Nhi

​TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng; giống, vườn giống cây lâm nghiệp. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 10/9/2021; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021.

Theo đó, đối tượng nộp phí là tổ chức, cá nhân khi có đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện bình tuyển, công nhận cây đầu dòng; giống, vườn giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thu phí.

Người thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh Bình Dương; người có công với cách mạng; người khuyết tật được giảm phí. Mức giảm phí: 50% mức thu phí theo quy định này.

Mức thu cụ thể:  Phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng 2.000.000 đồng/lần; phí Hội đồng công nhận giống cây lâm nghiệp mới 4.500.000 đồng/lần; phí công nhận lâm phần tuyển chọn 600.000 đồng/01 giống; phí công nhận vườn giống 2.400.000 đồng/01 vườn giống; phí công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống 600.000 đông/01 lô giống.

Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thẩm định và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán hàng năm của cơ quan thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định.

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng; giống, vườn giống cây lâm nghiệp phải được niêm yết và công khai áp dụng thống nhất tại nơi trực tiếp thu phí.

Nghị quyết 

Lượt người xem:  Views:   192
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền