Văn bản Quy phạm Pháp luật
07/2021/NQ-HĐND  
Số Ký hiệu:
07/2021/NQ-HĐND  
Ban hành:
14/09/2021 
Người ký:
Phạm Văn Chánh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/10/2021 
Trích yếu:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng; giống, vườn giống cây lâm nghiệp.​